Rugăciune și mulțumire la împlinirea a 70 de ani de viață ai Patriarhului României

Evenimentul aniversar dedicat Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea vârstei de 70 de ani, a debutat joi, 22 iulie, cu Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită în Catedrala Patriarhală de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. În continuare, la Altarul de vară din proximitatea catedralei, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat o slujbă de Te Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a ierarhilor, clericilor, monahilor şi credincioşilor mireni.

Ierarhi, membri ai Sfântului ­Sinod al Bisericii Ortodoxe ­Române, reprezentanţi ai cultelor religioase din România, ai instituţiilor statului român, academicieni, membrii Permanenţei Consiliului Naţional ­Bisericesc şi ai Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, stareţi şi stareţe de mănăstiri, protopopi, preoţi şi numeroşi credincioşi au participat joi, 22 iulie, pe Colina Bucuriei, la evenimentul aniversar dedicat Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani de viaţă. Începând cu orele dimineţii, la Catedrala Patriarhală, Preasfinţitul Părinte Timotei ­Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Bucureştilor, a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de un ales sobor de slujitori, iar după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre viaţa Sfintei Mironosiţe şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, pomenită în fiecare an la 22 iulie.

La finalul cuvântului său, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l-a felicitat pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul împlinirii vârstei biblice de 70 de ani, îndemnându-i totodată pe credincioşi să înalţe rugăciuni către Milostivul Dumnezeu pentru ca să-i dăruiască Preafericirii Sale sănătate, pace, bucurii sfinte şi ani mulţi în cârmuirea Bisericii lui Hristos.

Slujbă de Te Deum la Altarul de vară de pe Colina Patriarhiei

În continuare, la Altarul de vară din apropierea Catedralei Patriarhale, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat, în prezenţa Patriarhului României, a Înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor Părinţi ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanţilor cultelor religioase din România şi a reprezentanţilor instituţiilor statului, o slujbă de Te Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în decursul timpului asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Din soborul de slujitori au făcut parte părintele arhimandrit ­Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul ­Patriarhiei Române la Locurile Sfinte; părintele arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patriarhal; părintele arhimandrit Nectarie Şofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; şi părintele Aurel Mihai, vicar administrativ eparhial.

După slujba de Te Deum, Înaltprea­sfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a citit Actul aniversar al Sfântului Sinod al ­Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, în numele ierarhilor Sfântului Sinod, al preoţilor din parohii, al vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi al întregului popor român dreptcredincios, Înaltpreasfinţia Sa i-a oferit Preafericirii Sale o icoană cu Sfânta Treime, despre care a spus că este „adânc inspiratoare pentru cuvântul şi lucrarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ca rugăciune de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru această frumoasă zi şi ca pronia dumnezeiască să-l binecuvânteze pe Preafericirea Sa cu ani mulţi, frumoşi, sănătoşi şi cu rod bogat în via Domnului şi în viaţa Preafericirii Sale”.

Printr-un emoţionant cuvânt, Întâi­stătătorul Bisericii noastre a mulţumit lui Dumnezeu pentru darul vieţii, părinţilor după trup şi părinţilor duhovniceşti, profesorilor şi tuturor celor care au contribuit la formarea sa spirituală, intelectuală şi teologică. „Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această zi în care împli­nim vârsta de 70 de ani. Mulţumim lui Dumnezeu, mai întâi, pentru că El este dătătorul vieţii pe acest pământ şi dătătorul vieţii veşnice la învierea cea de obşte. Viaţa creştinului pe pământ este îndreptată spre înviere şi spre viaţă veşnică, iar perioada acestei vieţi este pregătire pentru viaţa veşnică. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: La ce ne foloseşte viaţa aceasta trecătoare, ­pământească, dacă în timpul ei nu ne pregătim pentru viaţa cerească, netrecătoare? Mulţumim lui Dumnezeu, deci, pentru darul vieţii, dar şi celor prin care Dumnezeu a dăruit viaţa, adică părinţilor după trup, care ne-au născut şi ne-au crescut. Mulţumim părinţilor duhovniceşti, care au contribuit la formarea noastră spirituală, şi tuturor profesorilor din ţară şi din străinătate, care au contribuit la formarea noastră intelectuală şi ­teologică, în general. Desigur, mulţumim tuturor persoanelor cu care împreună în Biserică am slujit Biserica răspunzând chemării lui Dumnezeu în anii de Episcop-vicar la Timişoara, de Mitropolit la Iaşi şi acum în slujirea de Patriarh al ­Bisericii Ortodoxe Române. Totdeauna am simţit cum Dumnezeu lucrează în comuniune prin oameni pentru Biserica Sa”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a subliniat apoi că bucuria cea mai mare este comuniunea în rugăciune şi în acţiune: „Suntem recunoscători în mod deosebit membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe ­Române, care împreună cu noi au contribuit la intensificarea activităţilor litur­gice, pastorale, misionare şi social-filantropice în ultimii 30 de ani, dar mai ales în anii de când avem această sarcină grea a slujirii Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, mulţumim tuturor ierarhilor ­Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi din străinătate, sau dimprejurul graniţelor ţării şi din diaspora română occidentală, mai ales că anul acesta este «Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României». În mod similar, mulţumim tuturor autorităţilor de stat, centrale şi locale care sprijină activităţile sociale, misionare, pastorale şi culturale ale Bisericii noastre. Avem o mare bucurie atunci când putem să-i ajutăm pe cei care aşteaptă ajutorul nostru, să completăm predica din biserică şi alte activităţi liturgice cu lucrarea social-filantropică prin slujirea semenilor”. De asemenea, Întâistătătorul Bisericii noastre le-a mulţumit reprezentanţilor cultelor religioase din România, subliniind faptul că, adesea, în Palatul Patriarhiei au fost întâlniri practice de cooperare în cadrul Consiliului Consultativ al Cultelor din România.

Totodată, Părintele Patriarh Daniel a amintit de faptul că pentru prima dată în istoria poporu­lui nostru există o diasporă română atât de mare care trebuie păstorită: „Diaspora română este alcătuită din 10 milioane de români, dintre care cinci milioane de români trăiesc în jurul graniţelor ţării, iar cinci milioane în ­Europa Occidentală, în Statele Unite ale Americii, în Canada, în Australia şi în alte părţi ale lumii. Această provocare, unică în felul ei, cere o acti­vitate deosebită, o creativitate deosebită, dar şi o cooperare cu alte comunităţi creştine, iar aici ne gândim la comunităţile din Italia, din Spania, din Franţa, unde parohiile ­româneşti au primit pentru o vreme, în mod fratern, lăca­şuri de cult, până când noi ne vom construi pro­priile noastre ­biserici”.

La final, Preafericirea Sa i-a mulţumit Înalt­preasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan pentru cuvântul rostit în cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod, precum şi pentru citirea Actului aniversar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorit împlinirea vârstei de 70 de ani

Introducere la o ediție aniversară

Prima publicație a Bisericii Ortodoxe Române apărută prompt, ca o mărturie scrisă privind transformările din societatea românească provocate acum mai bine de treizeci de ani, odată cu schimbarea regimului politic, are bucuria de a-și îmbogăți colecția cu o ediție specială dedicată sărbătoririi vârstei de 70 de ani de către Preafericitul Părinte Patriarh ­Daniel.

Trei evenimente desfășurate pe Colina Bucuriei au marcat data de 22 iulie 2021. Mai întâi, ca o încununare la vremea slujbei de seară, ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de miercuri, 21 iulie, s-a încheiat cu un moment festiv în care Patriarhul României a fost felicitat încă din ajunul zilei în care a împlinit vârsta de 70 de ani. A fi membru al unei sinaxe de ierarhi prezidată de Preafericitul Părinte Daniel este recunoscut ca o împărtășire de darurile Duhului Sfânt îmbelșugat transmise Bisericii noastre în ultimii aproape cincisprezece ani, așa cum a fost subliniat cu acest prilej în cuvântul omagial rostit de Înalt­preasfințitul Mitropolit Teofan al Moldovei și ­Bucovinei și în schimbul de daruri simbolice. Joi, 22 iulie, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale, a fost săvârșită o slujbă de Te Deum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și asupra ierarhilor, clericilor, monahilor și credincioșilor mireni. La finalul acestei slujbe, a fost citit Actul aniversar alcătuit de Sfântul Sinod la împlinirea vârstei de 70 de ani ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Apoi, în Sala Aula Magna din Palatul Patriarhiei s-a desfășurat un moment ­aniversar, în timpul căruia au fost prezentate mesajele din partea autorităților de stat, precum și ale altor instituții ­publice, un volum și un film aniversar.

Celor trei evenimente de pe Colina Bucuriei li s-a adăugat decorarea Părintelui Patriarh de către Președintele ­României, Klaus Werner Iohannis, cu ­Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan, pentru contribuția excepțională la călăuzirea activității pastorale, misionare, culturale, sociale și filantropice a Bisericii Ortodoxe ­Române în țară și în diasporă, pentru sporirea binelui comun prin cultivarea dialogului interconfesional și ­interreligios. Desfășurată în aceeași zi la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii ­aniversare, decorarea a fost receptată de Preafericirea Sa „ca semn de apreciere nu doar a activităților noastre ca Patriarh, ci ca o onoare pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română” (din cuvântul de mulțumire adresat de Preafericitul Părinte Daniel cu acest prilej).

De asemenea, această ediție este completată de ­prezentarea principalelor manifestări desfășurate la ­Mănăstirea Putna între 14 și 18 august, în memoria unuia dintre evenimentele esențiale pentru definirea identității naționale românești. Anul acesta, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, s-au împlinit 150 de ani de când tineri români din toate provinciile istorice românești se alăturau lui Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Iraclie ­Porumbescu și Ciprian Porumbescu la „Serbarea de la Putna”, cu un rol hotărâtor în cristalizarea resorturilor sociale, etnice, culturale și religioase aflate la baza unității naționale, realizată câteva decenii mai târziu.

Astfel că pecetea aniversară a ediției pune în lumină și celelalte articole ce surprind o serie de alte evenimente desfășurate în lunile iulie și august ale anului curent, încredințându-i pe realizatori și pe cititori de sălășluirea în iubirea divină, deoarece Preasfânta și de viață făcătoare Treime „a rânduit ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe ­Române un ierarh evlavios, jertfelnic și înțelept, care, în vremuri deloc ușoare, cu adânci schimbări în societatea contemporană, este călăuză dreaptă și luminoasă clerului, monahilor și credincioșilor ortodocși români din țară și din diasporă”. Preluând această mărturie din Actul ­aniversar al Sfântului Sinod, „Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să-i dăruiască sănătate deplină, bucurii duhovnicești și puteri sporite în împlinirea misiunii de arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Române”.

Vas binecuvântat, purtător al darurilor duhovnicești pentru Patriarhul României

Miercuri, 21 iulie 2021, s-a desfăşurat ședința de lucru a Sfântului Sinod, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, la finalul căreia a avut loc un moment festiv în care Patriarhul României, în ajunul zilei în care a împlinit vârsta de 70 de ani, a primit în dar din partea ierarhilor membri ai Sfântului Sinod o amforă aniversară și un set de engolpioane. La rândul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a oferit daruri ierarhilor prezenți.

După închiderea ședinței de lucru a Sfântului Sinod, Înalt­preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a rostit un cuvânt omagial în care a amintit principalele evenimente și împliniri pe plan bisericesc, academic, teologic, social-filantropic, pastoral și cultural din viața Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Înaltpreasfinția Sa i-a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, din partea ierarhilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, o amforă aniversară și un set de engolpioane. „Vă oferim două daruri simbolice. O amforă aniversară, cu tot ceea ce constituie ca sem­nificație – vas binecu­vântat purtător al darurilor Sfântului Duh -, care are înscris textul: «Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de ani de viață. Darul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române – 22 iulie 2021». Sfântul Sinod vă oferă și un set patriarhal de engolpioane, ca atunci când îl purtați să vă aduceți aminte în rugăciune de membrii Sfântului Sinod ca să împlinească lucrarea eficient duhovnicește și în duh de ascultare”, a spus Înaltprea­sfințitul Părinte Teofan, ­Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

 

În continuare, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a mulțumit Mitropolitului Moldovei și Bucovinei pentru cuvântul adresat, precum și tuturor ierarhilor Sfântului Sinod. „Mulțumim pentru cuvântul frumos pe care l-a rostit Înaltprea­s­fințitul Părinte Mitropolit Teofan în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a rezumat activitățile principale pe care noi le-am desfășurat la Iași, dar mai ales aici, la București, împreună cu o mulțime de colaboratori, în mod deosebit ca Patriarh, prin conlucrarea tuturor ierarhilor din toate eparhiile. Aici dorim să ne aducem aminte și de cei care nu mai sunt printre noi, ierarhi care au trecut la Domnul și, pentru că este Anul comemorativ al celor adormiți în ­Domnul, ne aducem aminte de toți părinții noștri care au fost mai îna­intea noastră slujitori și împreună cu noi unii dintre ei. Mă gândesc în mod deosebit la Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, care-i numea pe membrii Sfântului Sinod «cunună de arhierei». A văzut această comuniune ca o coroană de cinste, de frumusețe a conducerii Bisericii Ortodoxe Române. Este o chemare sfântă de a lucra împreună după acest model al Sfinților Apostoli la îndemnul Mântuitorului. Conlucrarea sfântă este singura sursă de adevărată bucurie în Biserică. Și ceea ce face fiecare ierarh în eparhia lui este o piatră nestemată, cu o valoare deosebită în construirea întregului edificiu spiritual al Bisericii. Dar și ceea ce hotărăște Sfântul Sinod împreună este foarte important, pentru că este o responsabilitate ­comună”, a spus Patriarhul României.

La final, fiecare ierarh a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un set care conține „Filocalia” – ediție specială, volumul aniversar „Domnul a pus povățuitor fiecărui neam – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de ani”; volumul ­„Comori ale Ortodoxiei”, ediția 2021; Diploma 2021 „Anul omagial al pasto­rației românilor din afara României”, cu medalie omagială; Diploma 2021 „Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”, cu medalie comemorativă.

„Cheia acestei rânduieli se află în sobornicitate, în dreaptă măsură și în unitatea Bisericii”

Cuvântul de felicitare rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, la finalul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Aula Mare „Teoctist Patriarhul”, Palatul Patriarhiei, București, 21 iulie 2021

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a născut cu 70 de ani în urmă și dintr-un sat bănățean a început pelerinajul său prin viață până la slujirea de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

După începutul curat și bun așezat pe temelia familiei, tânărul Dan-Ilie Ciobotea pătrunde în tainele școlii și se distinge la Lugoj, Sibiu, București și Strasbourg ca unul dintre cei mai buni elevi, studenți și doctoranzi. Odată cu dobândirea titlurilor de doctor în teologie, teologul Dan-Ilie Ciobotea este chemat în misiunea Bisericii. Lucrarea de profesor de teologie în cadrul Institutului Ecumenic din Bossey, Geneva, îl va ajuta să prezinte teologia și spiritualitatea ortodoxă și înaintea celor de alte credințe. În anul 1986, marele Patriarh Iustin este chemat la Domnul. Slujirea patriarhală este așezată în mâna ­bunului Patriarh Teoctist. Noul patriarh căuta ostenitori destoinici pentru a-i ajuta pe calea Golgotei în care se afla Biserica lui Hristos din România.
În acest context, profesorul Dan-Ilie ­Ciobotea este și mai mult integrat în frământarea Bisericii din care făcea parte. Complexitatea lucrării din cadrul Administrației Patriarhale este purtată mai ușor datorită viețuirii la Mănăstirea Antim alături de blândul părinte Sofian. Marele duhovnic al Bucureștilor acelor vremuri, dimpreună cu părintele Cleopa, omul binecuvântat al mănăstirilor nemțene, se vor adăuga părintelui ­Dumitru Stăniloae în pregătirea celui călugărit la Mănăstirea Sihăstria și hirotonit ieromonah la Mănăstirea Putna pentru ceea ce avea să se împlinească nu peste multă vreme. „Vremea este să lucreze Domnul”, zice psalmistul, și Domnul a lucrat.

Ieromonahul Daniel Ciobotea participă din plin la durerile nașterii unei perioade noi din viața țării și a Bisericii după 1989. Slujirea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei este urmată de alegerea și întronizarea ca Arhi­episcop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei. Urmează 18 ani de lucrare neobosită în glia Bisericii lui Hristos din Moldova. În­ființarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, sute de biserici zidite și rezidite, zeci de mănăstiri și schituri redeschise și înființate, inițierea de canonizări, sporirea anvergurii pelerinajului la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, Facultatea de Teologie și cinci noi seminarii teologice, editura, tipografia și Radioul TRINITAS, cotidianul ZIARUL LUMINA, centrele social-culturale răspândite în întreaga eparhie, complexul „Providența” cu spital, policlinică și centrul de conferințe și multe alte lucrări misionare definesc munca asiduă, înțeleaptă, consistentă și duhovnicească a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Daniel în Moldova.

După o frământată și deopotrivă rodnică slujire patriarhală timp de două decenii, Părintele Patriarh Teoctist pleacă la Domnul. Rânduiala lui Dumnezeu și alegerea oamenilor l-au așezat pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei în slujirea și demnitatea de Patriarh. Bogăția cunoașterii teologice și experiența dobândită în Moldova au constituit platforma intensificării lucrării misionare în Patriarhia Română, în ansamblul ei, și în Arhiepiscopia Bucureș­tilor, în mod special. Zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, Centrul de Presă BASILICA, cu importantele lui componente media și editoriale, înființarea de noi eparhii în țară și în diasporă, îmbunătățirea legislației bisericești, amplificarea acti­vității filantropice și cele asemănătoare, multe la număr, arată complexitatea lucrării patriarhale în ultimii 14 ani.

În exercitarea slujirii sale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rânduiește cu fermitate și deschidere, eficient și duhovnicește mersul vieții bisericești. Cheia acestei rânduieli se află întâi în sobornicitate, în al doilea rând în dreaptă măsură și în al treilea rând în unitatea Bisericii. Sinodalitatea, la toate nivelurile de viață și lucrare bisericească, este cheia răspunsului potrivit în fața marilor provocări de astăzi și dintotdeauna. Cei mulți lucrează cu binecuvântarea Întâistătătorului, iar acesta se consultă cu cei mulți. Împreună-așe­zarea înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor a Întâistătătorului și a fraților săi mari și mici, fiecare înțelegând lucrarea și prețuind locul și chemarea celuilalt, oferă cre­dința unei vieți biseri­cești autentice. Părintele Patriarh ­Daniel caută plinirea slujirii sale în ­coordonatele esențiale ale acestei sinergii. Preafericirea Sa receptează atent ceea ce se întâmplă în Biserică, bine ­cunoscând faptul că buna rânduială, ­fidelitatea față de mersul firesc al ­lucrurilor, stăruința în împlinirea celor făgăduite sunt lucruri fără de care viața bisericească nu poate fi concepută. Cunoașterea ancorată în învățătura și lucrarea Părinților Bisericii și cea dobândită din propria viețuire au întărit convingerea Preafericitului Părinte ­Patriarh Daniel că podoaba oricărui lucru este măsura. O privire atentă, onestă și responsabilă asupra slujirii Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel ­denotă o atitudine constantă de mode­rație, de înnoire în duhul tradiției, de căutare continuă a căii mediane. Exagerarea, căile nebătătorite, ineditul ca obsesie sunt lucruri străine concep­ției de viață și slujire a Preafericirii Sale.

Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin lucrarea sinodală săvârșită cu discernământ și dreaptă cumpănire, Biserica Ortodoxă Română și-a păstrat unitatea în vremuri de multă dezbinare și lipsă de coeziune. Acesta este, de fapt, mandatul prim și ultim al unui întâistătător de parohie, mănăstire, eparhie și cu atât mai mult cel al slujirii Patriarhului. Trecută prin încercările pre- și post­decembriste în anul 1989, Biserica noastră și-a păstrat unitatea și continuă să fie unită. Lucrarea Preafericitului ­Părinte Patriarh Daniel în această pri­vință este esențială. Armonizarea pozi­țiilor, uneori foarte diferite în misiunea multor slujitori ai Bisericii, este o lucrare de zăbavă, răbdare și întotdeauna însoțită de nădejde în ajutorul lui Dumnezeu.

Duhul sobornicesc prezent în arealul nostru bisericesc, cu venitul în echilibru care călăuzește viața credincioșilor și slujirea preoților, ierarhilor și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și darul sfânt al unității ne dau încredin­ța­rea că Dumnezeu călăuzește Biserica Sa și o duce la liman.

Pentru tot și pentru toate, noi, ­ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii ­Ortodoxe Române, aducem mulțumire lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru toată purtarea de grijă arătată Bisericii Sale de pe pământul românesc în vremurile de altădată și în vremea de acum. Înălțăm rugăciune de mulțu­mire Dumnezeului Celui viu pentru viața bogată în daruri și roade cu care l-a binecuvântat timp de 70 de ani pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Îl rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu să-l ocrotească pe Întâistătătorul ­Bisericii noastre cu pace, răbdare, ­îndelungare în ani frumoși și liniștiți, dorindu-i să meargă bine cu sănătatea, precum bine merge cu sufletul după cuvântul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Împreună cu acest cuvânt și rugăciune către Dumnezeu pentru ocrotirea Preafericirii Voastre, per­miteți-ne, în numele Sfântului Sinod, să vă oferim două daruri simbolice. O amforă aniversară, cu tot ceea ce constituie ca semnificație – chivot, potir, cristelniță, vas binecuvântat purtător al darurilor Sfântului Duh -, care are înscris textul: `Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de ani de viață. Darul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române – 22 iulie 2021”. Sfântul Sinod vă oferă și un set patriarhal de engolpioane, ca atunci când îl purtați să vă aduceți aminte în rugăciune de membrii Sfântului ­Sinod ca să-și împlinească lucrarea eficient duhov­ni­cește și în duh de ­ascultare.

† Teofan

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Act aniversar

Înălțăm doxologie lui Dum­nezeu, Cel în Treime închinat, Care ne-a învrednicit să ajungem în ziua de sărbătoare, 22 iulie 2021, când Înaltpreasfinţiţii şi Preasfinţiţii Părinţi ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu tot clerul, monahii şi credincioşii ortodocşi români, împărtăşesc bucuria Preafericitului Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul Tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul României, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viaţă.

De-a lungul timpului, Bunul Dumnezeu a dăruit Bisericii ­Ortodoxe Române păstori providențiali, care prin jertfelnicia și înţelepciunea lor au cârmuit iscusit Corabia mântuirii neamului românesc, prin valuri adeseori potrivnice.

Dumnezeu a rânduit ca în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, să se nască în familia învățătorului Alexie și Stela Ciobotea cel de-al treilea copil, primind la botez numele marilor profeți Daniel și Ilie.

Viața duhovnicească a familiei, în special a evlavioasei sale mame, a înmiresmat cu har aspirațiile tânărului Dan-Ilie. După finalizarea cursurilor liceale, dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu l-a determinat să se înscrie la cursu­rile Ins­titutului Teologic Universitar Ortodox din Sibiu, pe care le-a absolvit în anul 1974. Fiind înzestrat cu minte strălucitoare și voință puternică, înțelegând că adânc pe adânc cheamă, a frecventat, în perioada 1974-1976, cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din București, sub îndrumarea pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae. Întâlnirea cu cel mai mare teolog român al secolului XX a sporit în inima sa chemarea spre înalta teologie, pentru care teologul Dan-Ilie Ciobotea și-a continuat studiile în ­străinătate: la Strasbourg – Franța (1976-1978) și Freiburg im Breisgau, Germania (1978-1980).

În data de 15 iunie 1979 a sus­ținut teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité, primind calificativul maxim.

În anul 1987 a devenit monah la Mănăstirea Sihăstria, primind numele Daniel, în vremea stăreției arhimandritului Victorin Oanele, avându-l naș de călugărie pe râvnitorul sihastru și misionar cu viaţă sfântă, arhimandritul Cleopa Ilie. În același an, a fost hirotonit ierodiacon și ieromonah, iar în anul 1988 a fost hirotesit protosinghel și numit consilier patriarhal, director al Sectorului teologie contemporană și dialog ecumenic, fiind prețuit de Patriarhul Teoctist.

După ce s-a remarcat vreme de opt ani ca profesor de teologie la Bossey (Elveţia), unde a promovat cu multă pasiune şi competenţă Ortodoxia şi valorile ei nemuritoare în faţa a sute de tineri teologi de diferite confesiuni din toată lumea, în anul 1988 a devenit confe­rențiar la Catedra de Misiune creș­tină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din București.

A fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul „Lugojanul”, și hirotonit arhiereu în data de 4 martie 1990, apreciindu-se strădania cu care și-a încununat tinerețile prin pregătirea teologică temeinică. În același an a fost ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, întronizarea având loc la 1 iulie 1990. În această demnitate a desfășurat o bogată activitate ctitoricească, pastoral-misionară, teologică, culturală și social-filantro­­pică.

La 12 septembrie 2007, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat în ziua de 30 septembrie 2007, în Catedrala Patriarhală.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dinamizat viața bisericească în toate aspectele ei, urmând firul jertfelnicei lucrări din Moldova. În toamna anului 2010, a început lucrările de înălțare a Catedralei Mântuirii Neamului, simbol al comuniunii şi demnităţii naţionale româneşti, dar şi o necesitate practică, liturgică şi misionară, pecetluite cu revărsare de har prin slujba de târnosire a Sfântului Altar, oficiată de către Preafericirea Sa, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii ­Ortodoxe Române, în data de 25 noiembrie a anului 2018, ­Anul Centenar al făuririi României Mari.

Totodată, Preafericirea Sa a desfăşurat o bogată şi remarcabilă activitate în planul relaţiilor externe bisericeşti, prin promovarea dialogului cu Bisericile Ortodoxe surori şi celelalte comunități creştine şi a cooperării cu orga­nizaţiile creştine europene şi mondiale, dar şi la nivelul relaţiilor interbisericeşti lo­cale.

Cunoscând numărul mare al credincioşilor români ortodocşi aflaţi în afara graniţelor României, Patriarhul Daniel a dezvoltat şi intensificat misiunea şi responsabilitatea pastorală a Bisericii Ortodoxe Române pentru comunită­țile ortodoxe româneşti din diasporă, prin înfiinţarea de noi eparhii, de numeroase parohii şi dobândirea de sedii şi lăcașuri de cult.

Aducem smerită rugăciune Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi Care, în iubirea Sa revărsată peste poporul român dreptcredincios, a rânduit ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române un ierarh evlavios, jertfelnic şi înţelept, care, în vremuri deloc ușoare, cu adânci schimbări în societatea contemporană, este călăuză dreaptă şi luminoasă clerului, monahilor şi credincioşilor ortodocşi români din țară și din diasporă.

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să-i dăruiască sănătate deplină, bucurii duhovniceşti şi puteri sporite în împlinirea ­misiunii de arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Române.

S-a întocmit, ca mărturie peste ani, acest Act aniversar, care s-a citit în Catedrala Patriarhală în ziua de 22 iulie 2021, la împlinirea vârstei de 70 de ani ai Preafericitului Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul Tronu­lui Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Moment aniversar la Palatul Patriarhiei

După ceremoniile liturgice din Catedrala Patriarhală şi de la Altarul de vară, în Aula Magna din Palatul Patriarhiei a avut loc un moment aniversar moderat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod. Au participat ierarhi, reprezentanţi ai autorităţilor de stat şi locale, reprezentanţi ai confesiunilor creştine şi ai altor culte religioase din ţara noastră, precum şi oameni de cultură şi membri ai comunităţii academice. Prezentarea mesajelor de felicitare din partea instituţiilor principale ale statului a fost urmată de lansarea unui volum şi a unui film aniversar dedicate Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Evenimentul a fost deschis prin ­cuvântul adresat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, ­care a amintit ­momentele principale prin care a fost ­sărbătorită împlinirea acestei frumoase vârste pe parcursul ultimelor zile.

Mesajul preşedintelui României

Pentru început, mesajul preşedintelui României, Klaus Iohannis, a fost prezentat de consilierul prezidenţial Sergiu ­Nistor, fiind transmise urări de bine şi cuvinte de recunoştinţă pentru lucrarea deosebită şi fructuoasă desfăşurată de Preafericirea Sa: „Cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, vă adresez calde urări de sănătate şi bucurie spirituală. Ortodoxia românească îşi sărbătoreşte astăzi Întâistătătorul, pe cel care cu devotament i-a cultivat valorile, i-a ocrotit tradiţia spirituală şi i-a călăuzit destinul în ţară şi în comunităţile tot mai puternice ale diasporei. Biserica Ortodoxă ­Română s-a aflat în permanent dialog cu instituţiile statului, promovând în spaţiul public valorile creştine şi o etică deosebit de importantă a solidarităţii şi responsabilităţii umane în spiritul libertăţii, al adevărului şi al iubirii faţă de aproapele. În fiecare generaţie au existat momente de cumpănă în care încrederea în umanitate şi chiar credinţa au fost puse la încercare. Traversăm acum o astfel de perioadă, iar acţiunile şi mesajele Bisericii Ortodoxe Române, care arată grija faţă de viaţă şi răspundere faţă de sănătatea comunităţilor, sunt preţioase şi necesare. Apreciez eforturile Bisericii Ortodoxe ­Române de ajutorare a celor afectaţi de pandemia de COVID-19 şi oferirea de sprijin instituţiilor statului pentru depăşirea greutăţilor cu care ne confruntăm. Aniversarea de astăzi este un prilej de celebrare a vitalităţii spiritualităţii ­ortodoxe care se îmbină în misiunea ­pastorală a Preafericirii Voastre cu ­deschiderea spre acţiunea socială şi cu forţa înnoitoare a mesajului către tineri şi către cei aflaţi departe de ţară. Vă urez să aveţi forţa de a împlini pe mai departe înalta slujire pe care v-a ­încredinţat-o ­Biserica Ortodoxă Română. Întru mulţi şi fericiţi ani!”

Mesajul preşedintelui Senatului

În continuare, Anca Dragu, preşedintele Senatului României, a prezentat mesajul de felicitare din partea instituţiei pe care o conduce: „Cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, vă transmit multă sănătate, slujire rodnică şi putere de muncă în misiunea cu care aţi fost învestit. Vă mulţumesc pentru modul în care, sub arhipăstorirea Preafericirii Voastre, ­Biserica reuşeşte să vină în întâmpinarea nevoilor semenilor noştri aflaţi în suferinţă şi să acorde sprijin material şi spiritual familiilor defavorizate, copiilor din aşezămintele sociale, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilităţi şi celor nevoiaşi. În acest an, ca şi în anul precedent, greu încercaţi de actuala criză sanitară, am apreciat în mod deosebit faptul că Biserica Ortodoxă s-a implicat în continuarea actelor social-filantropice şi în sprijinirea măsurilor de protejare a tuturor credincioşilor. Chiar dacă pandemia de ­COVID-19 şi restricţiile impuse în acest context ne-au forţat să ne adaptăm unor realităţi indirecte şi distante, aţi reuşit să fiţi aproape de persoanele vulnerabile prin implicarea directă a centrelor eparhiale, protoieriilor, parohiilor şi mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române. Ajutorul material, trimiterea de echipamente sanitare şi de protecţie în zonele defavorizate, rugăciunea şi mângâierea celor bolnavi, însinguraţi sau îndoliaţi sunt fapte de onorat prin care Biserica Ortodoxă a sprijinit românii în timpul stării de alertă şi nu numai. Totodată, apreciez faptul că Biserica Ortodoxă este ancorată în dezbaterile europene şi internaţionale privind relaţia dintre Stat şi Culte, cu o voce echilibrată în direcţia protejării drepturilor şi valorilor fundamentale ale libertăţii, unicităţii şi demnităţii cetăţenilor. Preafericirea Voastră, profit de această frumoasă ocazie pentru a vă transmite că Senatul României va continua să vegheze la respectarea drepturilor şi libertăţilor individuale ale ­tuturor cetăţenilor din România şi îmi doresc ca Biserica Ortodoxă Română şi instituţiile statului să continue un sprijin reciproc în proiectele pentru dezvoltarea României şi eliminarea vulnerabilităţilor de la nivelul societăţii. Asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, vă transmit urări de sănătate pentru a continua cu aceeaşi dăruire misiunea care vi s-a ­încredinţat. La mulţi ani!”

Mesajul preşedintelui Camerei Deputaţilor

Ultimul mesaj de felicitare adresat Părintelui Patriarh Daniel i-a aparţinut lui Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor: „Cu alese sentimente de ­bucurie, la împlinirea celor şapte decenii de viaţă binecuvântată, vă aduc urările şi gândurile bune din partea Camerei Deputaţilor, a colegilor mei şi a mea. Vă dorim, în ziua aniversării acestei vârste, multă sănătate, putere şi curaj, să păstoriţi Biserica şi credincioşii ­ortodocşi mulţi ani înainte. Trecem prin vremuri grele, în care românii au nevoie de sprijinul spiritual, de înţelepciunea şi de exemplul de stăruinţă în credinţă al Întâistătătorului Bisericii noastre strămoşeşti. Îngăduiţi-mi să mulţumesc pentru sprijinul înţelept şi generos pe care l-am simţit în anul care a trecut din partea Bisericii Ortodoxe Române şi din partea Preafericirii Voastre. Lupta contra pandemiei ar fi fost mult mai grea fără ajutorul pe care l-am găsit în parteneriatul cu Biserica Ortodoxă, fără calmul şi îndrumarea pe care le-aţi ­insuflat credincioşilor şi fără rugăciunile a căror căldură am simţit-o cu toţii în zilele cele mai întunecate. În ţară şi în lume, Biserica noastră se bucură de ­respect şi preţuire datorită gândirii şi gesturilor de curaj pe care Preafericirea Voastră le-aţi arătat de atâtea ori pe calea relaţiilor ­inter­ortodoxe şi interconfesionale. Dumnezeu să vă însoţească şi să vă fie mai departe sprijin şi pavăză dreaptă în lucrările binefăcătoare pe care le desfăşuraţi. La mulţi ani!”

Lansare de volum şi film aniversar

La finalul expunerii mesajelor de felicitare din partea instituţiilor statului a avut loc lansarea volumului aniversar „Domnul a pus povăţuitor fiecărui neam – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de ani”, al cărui conţinut a fost prezentat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul. Ulterior, a fost lansat un film documentar omonim, reali­zat în studiourile televiziunii TRINITAS TV a Patriarhiei Române, pe care cei prezenţi au avut ocazia să îl vizioneze. În cadrul acestuia, locuitori din satul natal al Părintelui Patriarh au evocat amintiri din copilăria şi tinereţea sa, transmiţând totodată mesaje de felicitare la ceas aniversar. Cuvinte de apreciere şi urări de bine au fost rostite, pe parcursul filmului, şi de Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe surori şi de alţi ierarhi ortodocşi, de reprezentanţi ai altor confesiuni creştine şi culte religioase, precum şi de personalităţi recunoscute din mediile academic, cultural, artistic sau jurnalistic.

Încurajare, apreciere şi o mare responsabilitate

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de mulţumire dedicat celor care i-au adresat mesaje de felicitare, dar şi tuturor celor implicaţi în alcătuirea volumului şi a filmului aniversar proaspăt lansate: „Am privit şi ascultat împreună multe imagini şi cuvinte de încurajare şi de apreciere, dar dincolo de acestea am simţit o responsabilitate mai mare, pentru că atunci când lumea îţi atribuie o mulţime de calităţi, trebuie să te întrebi în ce măsură ele sunt reale şi perceptibile, în ce măsură devin virtuţi. O lucrare, ca acţiune, devine o calitate atunci când se permanentizează. Despre cineva care a făcut milostenie o singură dată nu se poate spune că este un om milostiv dacă nu face acest lucru în mod ­repetat şi permanent. Astfel, o acţiune devine o calitate permanentă, lucru ilustrat în vieţile sfinţilor. Cu timpul, un act de rugăciune devine un atribut, o calitate, iar omul evlavios este omul care se roagă în mod permanent sau constant. De aceea, aprecierile pe care le-au evidenţiat ­Întâistătători din Bisericile Ortodoxe surori, începând cu Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic, şi mărturiile unor personalităţi din ţară şi străinătate, clerici şi mireni, ne îndeamnă să lucrăm mai mult şi cu mai multă responsabilitate, astfel încât harul lui Dumnezeu să devină ­ziditor. Un cuvânt frumos a fost rostit de domnul preşedinte al Academiei Române, care a afirmat că un cuvânt adevărat este cuvântul care zideşte, iar zidurile construite cu gândul cel bun devin cuvântătoare. Lăcaşurile de cult, bisericile, unde omul se întâlneşte cu Dumnezeu Cel veşnic în această viaţă trecătoare, sunt ziduri cuvântătoare între generaţii. Ele transmit credinţa îna­intaşilor, arată credinţa contemporanilor şi sunt deschise pentru o credinţă viitoare a locu­itorilor unui anumit spaţiu. A fost prezentată şi această carte, scrisă folosind cuvântul ziditor şi edificator, nu demolator. Aceste momente aniversare, exprimate prin volumul şi filmul prezentat, au pornit din dorinţa de a întări comuniunea între cei care slujesc Biserica, cultura, viaţa socială, toate ­acestea având ca scop nobil cinstirea demnităţii umane. Omul, fiind creat după ­chipul lui Dumnezeu Cel veşnic viu, este chemat la viaţă veşnică. Aşadar, tot ceea ce facem în istorie are o rezonanţă veşnică. De aceea, ne bucurăm că în această zi, când aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darul vieţii, vedem cum acesta vine prin oamenii din jur, prin cei care au contribuit la formarea noastră şi prin cei pe care îi întâlnim. Nici o întâlnire nu este întâmplătoare. Toate sunt providenţiale, doar că sensul unor evenimente din viaţă nu este întotdeauna înţeles imediat. Mulţumim tuturor pentru prezenţă şi ne simţim onoraţi de prezenţa membrilor Sfântului ­Sinod, a înaltelor autorităţi de stat, a reprezentanţilor instituţiilor academice şi de cultură şi a preoţilor şi mirenilor care s-au rugat împre­ună cu noi”, a adăugat Patriarhul României.

Reprezentanţii instituţiilor statului şi ceilalţi invitaţi au primit din partea Preafericirii Sale volumele „Domnul a pus povăţuitor fiecărui neam – Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel la împli­nirea a 70 de ani”, respectiv „Comori ale Ortodoxiei”, publicat într-o ediţie revizuită şi îmbogăţită, precum şi medalia Anului omagial 2021, al pastoraţiei ­românilor din afara României.

„Domnul a pus povățuitor fiecărui neam – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de ani”

Volumul „Domnul a pus povă­țuitor fiecărui neam – Prea­fericitul Părinte Patriarh ­Daniel la împlinirea a 70 de ani” a fost coordonat de un comitet editorial care s-a ocupat și de pregătirea sărbătorii de astăzi, alcătuit din Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal; Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor; părintele arhimandrit Paisie ­Teodorescu, vicar patriarhal, care în cadrul acestui comitet s-a remarcat prin devotament, angajament cu totul excepțional; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele ­arhimandrit Nectarie Șofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele ­Michael Tița, consilier patriarhal; părintele consilier Mihai Hau, care a asigurat imprimarea în condiții cu adevărat excepțio­nale a acestui volum; Ciprian Olinici, consilier patri­ar­hal, care s-a ocupat de ecranizarea filmului aniversar dedicat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la ­împlinirea vârstei de 70 de ani.

Titlul acestui volum – „Domnul a pus po­vă­țuitor fiecărui neam” – este un text din Cartea Înțelepciunii lui Isus Sirah, capitolul 17, versetul 14. A fost ales acest text pentru că el în­tărește convingerea fiecărui slujitor al Bisericii noastre și a fiecărui credincios al acesteia că păstorirea Patriarhului Daniel în fruntea ­Bisericii Ortodoxe Române nu a fost doar o alegere a oamenilor, ci o lucrare a providenței lui Dumnezeu de a ne pune povățuitor fiecărui neam, mai ales când acesta traversează momente delicate în istoria sa.

Volumul se deschide cu un prolog în care un editorial prezintă scurta istorie a apariției care este o adevărată poveste de dragoste sau de recunoștință a celor care au dorit să participe la el și firul roșu care îl traversează de la un capăt la altul este recunoaș­terea unanimă a faptului că ­Patriarhul Daniel este o personalitate proeminentă nu doar a vieții publice și bisericești din țara noastră, ci și la nivel european și chiar mondial.

Urmează un text care nu este altul decât Actul aniversar citit de către Înalt­preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitro­politul Moldovei și Bucovinei, la sfârșitul slujbei de Te Deum săvârșite joi, 22 iulie 2021, la Altarul de vară din apropierea Catedralei Patriarhale. Un mesaj din partea membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe ­Române a fost alcătuit tot de Înalt­prea­sfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care a vorbit și miercuri seară, la momentul solemn, dar plin de lumina comuniunii și a frățietății care a marcat finalul lucrărilor Sfântului Sinod. Urmează mesajele patriarhilor și întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori, începând cu cel al Sanctității Sale, Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului și Patriarh Ecumenic, apoi cu mesajul Sanctității ­Sale, Papa Francisc, care a fost oaspetele Preaferi­ci­tului Părinte Patriarh Daniel la Palatul Patriarhiei și la Catedrala Națională, nu cu foarte mult timp în urmă, şi mesajele a numeroși ierarhi din lumea ortodoxă care l-au cunoscut îndeaproape pe Preafericirea Sa, fie în timpul unor vizite efectuate în România în ­Mitropolia Moldovei și Bucovinei, pe care a păstorit-o vreme de 18 ani, fie aici, la București. Mulți dintre ei, la solicitarea și rugămintea Preafericitului Părinte ­Patriarh Daniel, au venit în România cu moaște foarte prețioase pentru evlavia poporu­lui nostru binecredincios cu prilejul marilor sărbători, mai ales cele ale Sfintei Cuvioase Pa­rascheva la Iași și ale Sfântului Cuvios Dimi­trie cel Nou aici, la București.

De asemenea, există mesaje venite din partea unor mari stareți și mari părinți duhovnicești de la Sfântul Munte Athos, unde Preafericitul Părinte Patriarh Daniel se bucură de un prestigiu extraordinar, care decurge din fidelitatea scrupuloasă a Preafericirii Sale, mult apreciată de părinții athoniți, pentru tradiția dogmatică, liturgică și canonică a Bisericii ­Ortodoxe universale.

Totodată, un capitol îl reprezintă mesajele unor reprezentanți ai Bisericilor creștine din țară și din străinătate. De prezența unora ne bucurăm și în acest moment festiv în Aula Magna a Palatului Patriarhiei. Însă au contribuit și unii conducători sau slujitori ai Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma din România, în afară de Biserica Romano-Catolică și cea Apostolică Armeană – prezente aici prin Întâistătătorii lor, Biserica Evanghelică Luterană, Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană, Biserica Creștină după Evanghelie. Urmează două mesaje din partea a două culte necreștine din țara noastră: cultul mozaic, reprezentat aici de președintele Federației Comu­nităților Evreiești din România, și cultul musulman din România, al cărui şef, muftiul, ne onorează de asemenea cu prezența.

Un capitol amplu este cel al mesajelor venite din partea reprezentanților insti­tuțiilor statului român. Lista se deschide, fără îndoială, cu mesajul preșe­dintelui României, Klaus Iohannis, altul decât cel prezentat astăzi aici. Această lungă listă a reprezentanților autorită­ților este continuată de mesajele foarte elogioa­se și apreciative la activitatea academică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, venite din partea membrilor Academiei Române, în frunte cu Ioan-Aurel Pop, președintele institu­ți­ei. În finalul acestui volum se regăsesc mesaje adresate de o mulțime de oameni cu totul deosebiți din lumea științifică, universitară, jurnalistică, culturală și artistică.

Comitetul editorial al acestui volum mulțu­mește din inimă promptitudinii și mai ales dragostei și sincerității în a aprecia calitățile umane, pastorale, ­administrative, misionare, identitare ale Întâistătătorului Bisericii noastre.

Patriarhul Daniel, decorat de președintele României la ceas aniversar

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost decorat joi, 22 iulie 2021, de președintele României, Klaus Werner Iohannis, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan, pentru contribuția excepțională la călăuzirea activității pastorale, misionare, culturale, sociale și filantropice a Bisericii Ortodoxe Române în țară și în diasporă, pentru sporirea binelui comun prin cultivarea dialogului interconfesional și interreligios. Evenimentul festiv a avut loc la Palatul Cotroceni cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani de viață ai Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.

La ceremonia de decorare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către președintele României, Klaus Werner Iohannis, au participat Anca Dragu, președintele ­Senatului; Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților; Florin Cîțu, prim-ministrul României; Valer Dorneanu, președintele Curții Consti­tuționale; Corina-Alina Corbu, președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și ­ierarhi membri ai Sfântului Sinod.

În alocuțiunea rostită în cadrul evenimentului solemn, președintele României a eviden­țiat rolul fundamental al Bisericii Ortodoxe Ro­mâne în dezvoltarea dialogului interconfesional și interreligios, în plan național și internațional. De asemenea, președintele Klaus Iohannis l-a felicitat pe Patriarhul României pentru exemplul de echilibru și înțelepciune pe care îl oferă societății românești. Totodată, Excelenţa Sa a evidențiat și rolul pe care îl are Biserica Ortodoxă Română în păstrarea legăturii românilor de pretutindeni cu România.

În continuare, mulţumind pentru onoarea şi aprecierile îndreptate către întreaga Biserică Ortodoxă Română prin decorarea cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că în România toate cultele sunt parteneri ­sociali ai statului român, iar libertatea religioasă este un cadru pentru cooperare, armonie și pace între cetățenii țării.

„Înalta decorație vine să ­recunoască meritul Bisericii Ortodoxe Române în procesul istoric de formare a ­conștiinței naționale”

Alocuțiunea președintelui României, Klaus Iohannis, rostită în cadrul ceremoniei de decorare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, joi, 22 iulie 2021, la Palatul Cotroceni

 

Preafericirea Voastră,
Părinte Patriarh Daniel,

Doamnă președinte al Senatului,

Domnule președinte al Camerei Deputaților,

Domnule prim-ministru,

Domnule președinte al Curții Constituționale,

Doamnă președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție,

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Onorată asistență,

 

Cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, vă felicit, Preafericirea Voastră, și am bucuria să vă acord cea mai înaltă decorație a statului român, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan. Vă urez „La mulți ani!”, sănătate, rodnicie în misiunea pastorală și în săvârșirea binelui comun.

Sunteți întâiul Patriarh ales de la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Ați urmărit în această întreagă perioadă ca Biserica Ortodoxă Română să aibă locul ei pozitiv și bine conturat în parcursul și împlinirea destinului ­european al poporului român.

Ne amintim prezența activă a Bisericii Ortodoxe Române în cadrul dezbaterilor despre libertatea religioasă și relația dintre state și culte, prilejuită de președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Evoc, de asemenea, rolul fundamental pe care vi l-ați asumat în dezvoltarea dialogului interconfesional și interreligios, în plan național și internațional. Această dimensiune a acțiunii Bisericii Ortodoxe Române se sprijină pe climatul general de armonie dintre cultele religioase legal recunoscute în țara noastră. Este fructificat, astfel, exemplul pozitiv pe care îl oferă România și cadrul nostru legislativ și instituțional în ceea ce privește libertatea religioasă.

Preafericirea Voastră, ați adus o contribuție importantă la afirmarea ­Bisericii Ortodoxe Române ca important partener de dialog al statului român pentru consolidarea societății noastre democratice – o societate a libertății de con­știință, deschisă dialogului și îmbră­țișând valorile comune ale solidarității, carității și iubirii aproapelui.

Vreau să vă felicit pentru exemplul de echilibru și înțelepciune pe care îl oferiți în domeniul extrem de sensibil al relației dintre culte, precum și dintre acestea și autoritățile statului, și să vă urez ca și pe viitor Biserica Ortodoxă Română să se manifeste în apărarea și promovarea acestui model de relații!

În același timp, înalta decorație care vă este conferită astăzi vine să recunoască meritul Bisericii Ortodoxe Române în procesul istoric de formare a conștiinței naționale, prin acțiunea și jertfa celor care au păstorit deopotrivă limba, dar și credința poporului român: Varlaam, ­Dosoftei, Antim Ivireanul, Simion Ștefan, Andrei Șaguna.

Preafericirea Voastră, sunteți puternic implicat în păstrarea tezaurului lăsat moștenire de personalitățile spiritualității românești. În zilele noastre, una dintre provocările cele mai complexe, căreia îi răspundeți cu succes, este păstrarea identității spirituale și a coeziunii în comunitățile românești din diaspora.

Biserica Ortodoxă Română și-a dezvoltat căi mediatice moderne, care duc mesajul pastoral, misionar și umanitar al credinței până în cele mai îndepărtate comunități românești.

Preafericirea Voastră,

Îmi doresc ca parteneriatul dintre culte și instituțiile statului, dintre Biserica ­Ortodoxă Română și autoritățile publice să continue și să se dezvolte pe fundamentul aspirațiilor și al valorilor pe care le împărtășim: libertatea religioasă, dialogul, cooperarea, solidaritatea, caritatea, respectul pentru diversitatea tradițiilor și prețuirea reciprocă, pentru o civilizație a păcii. Aceste valori au creat și consolidat România modernă.

Am convingerea că veți împlini, în continuare, proiectele importante ale Bisericii Ortodoxe Române, că veți susține legătura românilor de pretutindeni cu patria lor și veți inspira tinerele generații sub deviza înaltei distincții care vă este conferită, In fide salus, pentru împlinirea binelui comun!

Întru mulți și fericiți ani, Părinte ­Patriarh Daniel!

 

Klaus Iohannis

Președintele României

„Primim acest ordin ca o onoare pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română”

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit joi, 22 iulie 2021, la Palatul Cotroceni, în cadrul ceremoniei de decorare cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan de către președintele României, Klaus Werner Iohannis

 

Excelența Voastră, domnule președinte al României,

Înalte autorități de stat,

Înaltpreasfințiți și Preasfințiți Părinți,

Onorată asistență,

Primim acest ordin astăzi ca semn de apreciere nu doar a activităților noastre ca Patriarh, ci ca o onoare pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română. Aceasta, mai ales în anul dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pastorației românilor din afara României. Avem cea mai mare diasporă română din istoria poporului român, care este o șansă, dar și o provocare. De aceea, am făcut eforturi împreună cu autoritățile de stat ca să ținem în comuniune românească pe acești fii și fiice ale patriei noastre, care, din anumite motive, lucrează sau studiază în afara hotarului țării noastre.

Vă mulțumim pentru aprecierile pe care le-ați făcut la adresa Bisericii noastre și, într-adevăr, așa cum prevede legea cultelor, cultele în România sunt parteneri sociali ai statului român. Noi considerăm că libertatea pe care o avem la nivelul manifestării credinței noastre religioase este o libertate pentru ­cooperare, pentru coresponsabilitate și, așa cum frumos ați spus, pentru armonie și pace între toți cetățenii României și între românii de pretutindeni.

Vă mulțumim și vă dorim și noi, la rândul nostru, ani mulți cu sănătate și mult ajutor de la Dumnezeu în activitatea pe care o desfășurați.

 

† Daniel

Patriarhul României