Proclamarea Anului omagial şi comemorativ 2021 la Catedrala Patriarhală

În prima zi a lunii ianuarie, la Catedrala Patriarhală a avut loc proclamarea solemnă a ­anului 2021 în Patriarhia Română ca Anul omagial al pastorației românilor din afara României şi Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor.

 

Binecuvântare la începutul noului an la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă Română a prăznuit la 1 ianuarie Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și i-a sărbătorit pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, ­Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi pe mama sa, Sfânta Emilia, precum şi Anul Nou. Cu acest prilej, Sfânta ­Liturghie a fost săvârşită la Catedrala Patriarhală de către Preafericitul ­Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu Preasfinţitul Părinte ­Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte ­Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

 

După citirea pasajului evanghelic rânduit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat semnificaţia praznicului împărătesc sărbătorit la 1 ­ianuarie, care amintește de momentul când Mântuitorului I S-a pus numele „Iisus”.

„Tăierea-împrejur este semnul legământului lui Dumnezeu cu Avraam, care a devenit apoi semnul legământului lui Dumnezeu cu poporul ales. Tăierea-împrejur se făcea la opt zile de la naştere şi atunci pruncul primea şi nume. «Yeshua» în limba ebraică înseamnă «Dumnezeu mântuiește» sau «Dumnezeu este Mântuitorul». Numele Pruncului Iisus este stabilit de către Dumnezeu, deoarece în acest nume se cuprinde și misiunea sau vocația Sa, anume că El va fi Mântuitor, adică Eliberator şi Vindecător de păcat și de moarte. Mai târziu I se adaugă acestui nume și cel de «Mashiah», adică «Mesia», care înseamnă «Unsul lui Dumnezeu». Din această tradiție iudaică, și creștinii au învățat ca la opt zile după nașterea copilului să-i atribuie un nume”, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evocat viaţa şi lucrarea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, ­Arhiepiscopul Cezareei Capadociei: „Sfântul Vasile cel Mare rămâne în conștiința Bisericii ca o mare personalitate: teolog, liturghisitor, întemeietorul Liturghiei care îi poartă numele și care se săvârşeşte de zece ori pe an, inclusiv în ziua lui de pomenire. În același timp, a fost un mare filantrop, un ajutător al bătrânilor, bolnavilor, orfanilor, săracilor, leproșilor. El a înfiinţat lângă ­Cezareea Capadociei un orășel filantropic, numit mai târziu «Vasiliada», unde oamenii se puteau adăposti dacă erau călători, de unde săracii puteau lua hrană, iar bolnavii dobândeau tămăduire, pentru că acolo erau şi medici care îi îngrijeau pe suferinzi. El a fost şi un tâlcuitor al Sfintei Scripturi şi mare apărător al dreptei credinţe în faţa arianismului şi a ereziei pnevmatomahilor. Totodată, Sfântul Vasile a fost şi un ­organizator al monahismului”.

În încheiere, Preafericirea Sa a amintit de faptul că noul an calendaristic trebuie să fie pentru creştini un prilej pentru îmbunătăţirea vieţii duhovniceşti, felicitându-i pe toţi cei care poartă numele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

Actul oficial de proclamare

În continuare, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârşit slujba de Te Deum la Anul Nou, la finalul ­căreia a avut loc proclamarea solemnă a anului 2021 drept „Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara ­României” și „Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea ­liturgică şi culturală a cimitirelor”. Actul oficial de proclamare a fost citit de Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal.

Conform programului-cadru (liturgic, cultural și mediatic) aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 28 octombrie 2019, în primul semestru al anului 2021 va fi tratată tema: „Anul omagial al pastoraţiei ­românilor din afara României”, care va fi prezentată astfel: (1) Comunitățile
de credincioși ortodocși români din ­vecinătatea granițelor țării. Istorie, activitate misionară, organizare canonică și pastorală; (2) Comunitățile de credincioși ortodocși români aflate în diasporă. Istorie, evoluție, activitate misionară, organizare canonică și pastorală. În al doilea semestru al anului 2021 va fi tratată tema: Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”, care va fi prezentată astfel: (1) Cinstirea în Biserică a celor adormiți în Domnul: temeiuri scripturistice, patristice și liturgice; (2) Valoarea liturgică a cimitirelor ortodoxe, expresie a credinței, a respectului și a dragostei pe care credincioșii români ortodocși o au față de cei trecuți la Domnul; (3) Valoarea culturală a cimitirelor ortodoxe și acțiuni durabile pentru protejarea acestora.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt legat de proclamarea Anului omagial și comemorativ 2021 și a prezentat icoana emblematică a acestui an, în care sunt zugrăviţi Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian, Ioan Iacob de la Neamţ şi Dionisie Exiguul.

Patriarhul României a prezentat icoana Anului omagial 2021

Preafericirea Sa a arătat că „sunt trei sfinţi care s-au născut pe teritoriul ţării noastre, dar au mers în afara ţării în misiune, în lucrare duhovnicească. Sfântul Cuvios Ioan Casian a fost hirotonit diacon de către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur. Era originar din Dobrogea şi a trăit la sfârşitul secolului al IV-lea şi în prima jumătate a secolului al V-lea. Un alt sfânt dobrogean, Cuviosul Dionisie Exiguul, a trăit la sfârşitul secolului al V-lea şi în prima parte a secolului al VI-lea. Sfântul ­Cuvios Ioan Iacob a trăit în secolul XX, a trecut la Domnul în anul 1960 şi moaştele lui au fost descoperite intacte 20 de ani mai târziu, în 1980. El a fost trecut în rândul sfinţilor de către ­Patriarhia Română şi apoi de către ­Patriarhia Ierusalimului”.

Aceşti trei sfinţi de origine română nu au mormintele în ţară, ci printre străini: „Sfântul Ioan Casian are mormântul la Marsilia, în Franţa. Sfântul Dionisie Exiguul, părintele erei creştine, este înmormântat undeva în Italia, nu se ştie precis locul. Sfântul Ioan Iacob, numit şi Noul Hozevit, are moaştele la Mănăstirea «Sfântul Gheorghe» din Hozeva, Israel. Aceşti trei sfinţi de origine română, dar ale căror morminte se află în afara României, sunt în mod deosebit rugători pentru poporul român şi ocrotitori ai românilor plecaţi printre străini. Sfântul Ioan Casian este un părinte al Bisericii nedespărţite, el cunoştea foarte bine limba latină, pentru că provenea din populaţia daco-romană din Dobrogea. Dar, în acelaşi timp, a cunoscut foarte bine şi limba greacă. De aceea a călătorit în Egipt şi în părţile Răsăritului şi apoi s-a stabilit în Galia, Franţa, şi a întemeiat două mănăstiri la Marsilia. A elaborat mai multe scrieri duhovniceşti, mai ales pentru monahi. Dionisie Exiguul, un alt dobrogean, a trăit un secol mai târziu şi a fost printre cei mai învăţaţi oameni ai timpului său. A fost consilier pentru 10 papi la Roma, a organizat biblioteca Bisericii Romane şi a cerut Papei Ioan, pe la anul 530, să nu se mai numere anii de la întemeierea Romei sau din timpul lui Diocleţian, ci de la Naşterea lui Hristos. Acest român dobrogean cunoştea atât de bine limba greacă şi limba latină, încât ţinea în faţă un text în limba greacă şi vorbea în latină sau invers, atât de repede şi atât de cursiv traducea. Sfântul Dionisie Exiguul a fost un erudit, dar în acelaşi timp a fost şi unul dintre cei mai postitori şi nevoitori călugări. Se spune despre el că era foarte învăţat, cunoştea foarte bine ştiinţele vremii sale, dar mai ales era foarte smerit. Postea mult, se ruga mult, dar nu judeca pe nimeni. El s-a numit, din smerenie, Dionisie Exiguul. Acest cuvânt a fost tradus drept cel smerit, dar el nu şi-a spus sieşi că este smerit, deoarece ar fi putut părea o mândrie a smereniei. Exiguul  înseamnă în limba latină cel neînsemnat, fără mare importanţă. Când Sfântul Sinod l-a trecut în rândul sfinţilor, i-a păstrat numele aşa cum l-a dorit el, Exiguul. Aceşti sfinţi români au avut smerenia drept cea dintâi virtute şi în acelaşi timp evlavie și credinţă puternică. De aceea socotim că este necesar să avem în vedere îndemnul Sfântului Ioan ­Iacob, care este pictat în mijlocul icoanei, scris pe un pergament: Fii pribegi ai ţării mele,/ Necăjiţi printre străini,/ Nu uitaţi menirea voastră/ De români şi de creştini. Cu alte cuvinte, prin acest îndemn, el îi cheamă pe toţi ­românii care se află printre străini să nu-şi piardă identitatea de neam şi de credinţă. Toţi sfinţii români sunt ocrotitori ai românilor din afara României, dar am ales pentru această icoană trei cuvioşi care au o istorie şi o experienţă deosebită”, a spus în încheiere Patriarhul României.

 

2021 – Anul omagial al pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit în Catedrala Patriarhală cu prilejul proclamării anului 2021 drept Anul omagial al pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, vineri, 1 ianuarie 2021

 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2021 drept Anul omagial al pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor. Cele două teme, omagială și comemorativă, evidențiază două coordonate esențiale prioritare în viața și activitatea pastoral-misionară a Bisericii noastre.

Grija pastorală și atenția specială manifestate de Patriarhia Română față de comunitățile ortodoxe românești din afara granițelor țării s-au concretizat prin înființarea de numeroase parohii și eparhii noi care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor români ortodocși din afara ­României.

Prin slujitorii ei, Biserica-mamă îi sprijină și-i încurajează pe fiii ei duhovnicești din afara granițelor țării și înțelege greutățile cu care aceștia se confruntă. Românii migranți au aspirația unui viitor prosper, dar trăiesc uneori în societăți din ce în ce mai secularizate și individualiste, sunt priviți adesea cu răceală sau suspiciune, fapt care nu le insuflă un sentiment de pace și mulțumire sufletească. De aceea, în bisericile ortodoxe românești din străinătate, românii simt bucuria regăsirii și trăirii credinței strămoșești, participă la viața liturgică și își alină dorul mistuitor după cei dragi și după locurile natale, își reconfirmă identitatea lor profundă și își redescoperă originile. Se adună mai ales în jurul unui preot de parohie, căruia îi spun în limba maternă nu doar păcatele la spovedanie, ci și problemele cotidiene. Prin cult, dar și prin evenimentele culturale și acțiunile social-filantropice organizate de parohiile din diaspora română, sunt promovate valorile permanente ale ­Ortodoxiei și ale poporului român, se transmit tradițiile românești și se cultivă limba română, toate acestea contribuind la păstrarea identității culturale, etnice și eclesiale ortodoxe a românilor din diasporă.

Totodată, promovarea identității românești ortodoxe asigură o integrare socială în țările gazdă fără asimilare culturală și fără deznaționalizare. Sperăm într-o conviețuire armonioasă a migranților români cu cetățenii din țările de adopție, mai ales acum, când, în multe locuri din lume, criza medicală, morală, spirituală și economică se manifestă și prin tensiuni sociale care pot degenera în conflicte interetnice și interreligioase.

Cu multă dragoste părintească, îi îndemnăm pe românii care trăiesc departe de țară să rămână permanent în contact cu cei dragi rămași în țară, pentru ca distanțele geografice mari să nu producă îndepărtare sufletească sau înstrăinare spirituală a unora față de alții și să se păstreze unitatea familiei. Sporirea comuniunii și conlucrarea fraternă între românii care muncesc sau studiază în afara României și cei dragi rămași în țară reprezintă o necesitate. Îi îndrumăm pe credincioșii ortodocși din țară și din străinătate să prețuiască familia – constituită din bărbat, femeie și copii -, deoarece familia binecuvântată de Dumnezeu reprezintă spațiul intim cel mai de preț în care se exprimă iubirea conjugală, dar și dragostea părintească, filială și frățească. Le adresăm îndemnul de a educa generația tânără în duhul iubirii de Dumnezeu, de Biserică și de neam și de a le cultiva copiilor și tinerilor virtuți esențiale ca: dragostea și compasiunea, solidaritatea cu oamenii aflați în dificultate, blândețea, sinceritatea, curajul și încrederea.

Prin hotărârea Sfântului Sinod din 25 februarie 2009, prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost dedicată migranților români, ca semn al permanentei griji pastorale a Bisericii Ortodoxe Române față de românii stabiliți definitiv sau temporar în străinătate. Îi încredințăm că Biserica Ortodoxă Română, ca o mamă spirituală care nu-și abandonează niciodată fiii, prin vrednicii ierarhi și preoți misionari în diasporă, le va fi în continuare alături, susținându-i atât prin rugăciunile ei permanente, cât și prin activitățile ei concrete pastorale, social-filantropice și culturale.

 ***

De asemenea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe ­Române a declarat anul 2021 ca An comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.

Pomenirea în Biserică a celor adormiți în Domnul constituie un act de credință ortodoxă și mărturie a iubirii față de semeni. Pentru cinstirea memoriei lor, Biserica Ortodoxă păstrează o rânduială amplă de slujbe și pomeniri (parastase), care cuprind rugăciuni și cereri pentru iertarea păcatelor acestora, odihna și mântuirea sufletelor lor.

Cimitirele au, desigur, o semnificație liturgică, dar și o valoare culturală. Ele sunt expresia respectului și pioasei aduceri aminte față de înaintași. Timpul orientat de credincioși spre Învierea de obște se exprimă și prin permanenta comemorare a celor adormiți în Domnul, în rândul lor numărându-se și eroii neamului nostru românesc. Pomenirea eroilor din toate timpurile și din toate locurile, ca și cultul morților în general, constituie manifestări de statornicie în credință, de continuitate și unitate în cuget și simțiri de-a lungul generațiilor. Este semnul neuitării și prețuirii noastre pentru jertfa lor și speranța comuniunii lor veșnice cu Hristos Domnul, în nădejdea învierii și a vieții veșnice.

Istoria Bisericii Ortodoxe Române dă mărturie peste veacuri despre grija pe care a avut-o pentru memoria înaintașilor. La fiecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie sunt pomeniți ierarhii Bisericii, ctitorii, miluitorii și binefăcătorii sfintelor lăcașuri, eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român, precum și toți cei adormiți din ­neamurile noastre.

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți românii, din țară și din străinătate, dăruindu-le sănătate și mântuire, ocrotindu-i de tot răul și întărindu-i în tot lucrul bun, spre bucuria Bisericii noastre și a poporului român de pretutindeni, iar pe cei adormiți în Domnul să-i așeze în ceata drepților și să le dăruiască odihnă în lumina și iubirea Preasfintei Treimi.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Întruniri anuale ale organismelor centrale bisericeşti

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a prezidat întrunirile anuale ale organismelor centrale bisericeşti, desfăşurate în zilele de 23 şi 24 februarie. Şedința de lucru a Consiliului Național Bisericesc a avut loc în Reședința Patriarhală, iar Adunarea Naţională Bisericească s-a întrunit în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

 

În Sala Sinodală din Reședința ­Patriarhală s-a desfăşurat marți, 23 februarie, ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc. Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat Raportul general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2020, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română, intitulat „În luptă cu pandemia, Biserica intensifică rugăciunea, filantropia şi protejarea sănătăţii oamenilor”.

După această prezentare, Preafericirea Sa a subliniat faptul că, în ciuda schimbărilor aduse la nivelul societăţii de pandemia de COVID-19, Biserica a făcut eforturi considerabile în această perioadă pentru a sprijini toate categoriile defavorizate: „Este foarte important să reţinem faptul că în mod neaşteptat a existat o mobilizare a întregii Biserici. În multe părţi, Biserica a ajutat spitale, aceste instituţii nefiind pregătite să facă faţă la atâtea probleme. Pandemia ne-a obligat să schimbăm şi paradigmele, modul nostru de a lucra cu credincioşii. Când ei nu au mai avut voie să meargă la biserică, au mers slujitorii Bisericii să ducă Sfânta Lumină, Sfintele Paşti, să păstorească familiile care erau ţinute la distanţă”.

În continuare, au fost prezentate dările de seamă privind activitatea desfășurată în anul 2020 de către Cancelaria Sfântului Sinod și fiecare sector al Administrației Patriarhale. La finalul ședinței de lucru, Raportul general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2020 privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română a fost supus discuțiilor și aprobării.

 

 

Lucrările Adunării Naționale Bisericești

La Palatul Patriarhiei a avut loc miercuri, 24 februarie 2021, ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești (ANB), prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe ­Române. În cadrul întâlnirii s-au desfă­șurat lucrări în comisii permanente, reunite apoi în ședință plenară, unde au fost prezentate referatele asupra Raportului ­general (sinteză) anual al Consiliului Național Bisericesc pe 2020 privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română și supunerea spre aprobare a hotărârilor Adunării Naționale Bisericești. Adunarea Națională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale, fiind alcătuită din câte trei repre­zentanți ai fiecărei eparhii a Bisericii Ortodoxe Române, un cleric și doi mireni, delegați de adunările eparhiale pe termen de patru ani.

Înainte de lucrările organismului ­central deliberativ al Bisericii Ortodoxe ­Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ierarhii Sfântului Sinod și membrii clerici și mireni ai Adunării Națio­nale Bisericești au participat la slujba de Te Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a ­Italiei, în Sala „Europa Christiana” a ­Palatului ­Patriarhiei.

În continuare, în Aula Magna ­„Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, după citirea Apelului nominal de către părintele Ion Dragu, secretarul general al Adunării Naționale Bisericești, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de deschidere a lucrărilor, cu referire specială la Raportul general (sinteză) anual al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2020, pe care membrii Adunării Naționale Bisericești l-au putut urmări în paginile ediției Ziarului Lumina. ­„Doresc să reamintesc faptul că anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19 și de restricțiile impuse în acest context, a supus întreaga societate românească unei încercări deosebite. Biserica Ortodoxă Română a lucrat în acest timp cu mult devotament şi dăruire, înmulțind rugăciunea, actele social-filantropice şi măsurile de protejare a sănătăţii oamenilor. La sfârșitul acestei expuneri se constată că pentru sus­ținerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2020, la nivelul Patriarhiei ­Române, a fost cheltuită suma de 185.599.815 lei, adică peste 38.000.000 de euro. A fost un efort foarte mare, dar acesta a arătat grija Bisericii pentru ajutorarea celor care s-au aflat în dificultate. Anul trecut a fost și anul filantropilor români, dar nu am început cu istoria filantropilor, ci cu faptele de ­filantropie, deoarece a fost necesar să arătăm prin faptă cât de importantă este filantropia. După aceea, s-au evidențiat și o mulțime de filantropi de-a lungul veacurilor, dar în special din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, ceea ce ne-a ajutat să înțele­gem că Liturghia trebuie completată cu filantropia și filantropia trebuie iluminată și sfințită prin Liturghie”, a spus Preafericirea Sa.

După suspendarea ședinței de lucru, în saloanele stabilite din Palatul ­Patriarhiei s-au desfășurat lucrările ­comisiilor permanente ale Adunării Naționale Bisericești:

– Comisia administrativ-juridică și de validare;

– Comisia socială și pentru comu­nicații media;

– Comisia culturală și educațională;

– Comisia economică, bugetară și de patrimoniu imobiliar (bunuri bisericești);

– Comisia pentru românii ortodocși de peste hotare și pentru relații ­externe bise­ricești.

După reluarea lucrărilor în plen au fost prezentate referatele comisiilor permanente asupra Raportului general (sinteză) anual al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2020 privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română.

De asemenea, Comisia administrativ-juridică și de validare a aprobat solicitarea Arhiepiscopiei Târgoviștei de a lua act de încetarea mandatului în Adunarea Națională Bisericească a lui Cornel Ștefan, care s-a retras în anul 2020, și de validare a mandatului în Adunarea Națională Bisericească pentru perioada 2021-2022 a lui Claudiu ­Dumitrescu, ca delegat laic al Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Au urmat luări de cuvânt din partea membrilor Adunării Naționale Bise­ricești. După luările de cuvânt, au fost supuse la vot hotărârile ședinței, care au fost aprobate.

La final, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a spus că în momente de încercare sau criză este bine să folosim ca mijloace de sporire în credință rugăciunea și întrajutorarea. Totodată, Preafericirea Sa a mulțumit lui ­Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate și ajutorul oferit în această perioadă dificilă. Pe această cale a mulțumit și ierarhilor membri ai Sfântului Sinod, preoților, diaconilor și credincioșilor care au manifestat credința prin fapte și rugăciune în vreme de pandemie.

În luptă cu pandemia, Biserica a intensificat rugăciunea, filantropia şi protejarea sănătăţii oamenilor

Anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19 şi de restricțiile impuse în acest context, a supus întreaga societate românească unei încercări deosebite. Biserica Ortodoxă Română a lucrat în acest timp cu mult devotament şi dăruire, înmulțind rugăciunea, actele social-filantropice şi măsurile de protejare a sănătăţii oamenilor.

Activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2020, proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pasto­rației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic şi administrativ, ­cultural-misionar şi social-filantropic.

 

I. ACTIVITATEA PASTORAL-LITURGICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ

Evenimentul simbol al anului 2020, în memoria tuturor, a rămas sărbătoarea Învierii Domnului, proclamată cu multă durere, în condițiile stării de urgență, în absența fizică a credincioşilor şi distribuirea de către clerici şi voluntari ortodocşi a Sfintei Lumini aduse de la Ierusalim şi a Sfintelor Paşti pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române.

Alte evenimente importante din viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2020, din punct de vedere pastoral-liturgic, au fost:

 În contextul pandemiei de COVID-19, Patriarhul României a adresat tuturor slujitorilor Sfintelor Altare și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române un „Cuvânt pastoral pentru întărirea în credință și în comuniune euharistică”  (vineri, 28 februarie).

 De asemenea, Patriarhul României a alcătuit Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii, rostită pentru prima dată în Catedrala Patriarhală, duminică, 15 martie 2020, şi transmisă centrelor eparhiale pentru a fi citită în toate unitățile de cult din Patriarhia Română, înainte de finalul fiecărei slujbe.

 Organizarea unei procesiuni pe câteva artere importante ale municipiului București, cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Cu acest prilej, au fost rostite rugăciuni pentru încetarea epidemiei de COVID-19 (București, duminică, 5 aprilie 2020).

Procesiuni similare au avut loc și în alte eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române din țară, precum: Arhiepiscopia Iașilor (Iași, Neamț şi Botoşani, 5 aprilie 2020), Arhiepiscopia Târgoviștei (Târgoviște, 14 aprilie 2020), Arhiepiscopia Argeșului și ­Muscelului (judeţul Argeș, 21 aprilie 2020) etc.

 Participarea Patriarhului României la sesiunea științifică intitulată „Sincroniile europene ale culturii românești”, dedicată Zilei Culturii Naționale. Evenimentul a fost organizat de Academia Română (Ateneul Român, miercuri, 15 ianuarie 2020).

 Urmare a măsurilor sanitare speciale adoptate de către autoritățile din România, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în consultare cu Guvernul României, a transmis, prin Cancelaria Sfântului Sinod, către unitățile de cult și cre­dincioși mai multe îndrumări, între care amintim: Îndrumări către parohii și mănăstiri pentru respectarea unor măsuri de prevenire a infectării cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) (12 martie 2020); Noile măsuri privind slujbele și activitățile sociale bisericești, elaborate pe baza Ordonanţei militare nr. 1 din 17 martie 2020 și a Ordonanţei militare 2 din 21 martie 2020 (duminică, 22 martie 2020); Îndrumări privind slujbele de Florii, din Săptămâna Mare (a Sfintelor Pătimiri) şi de Sfintele Paşti, în condiţiile stării de urgenţă (miercuri, 8 aprilie); Îndrumări bisericeşti pentru starea de alertă (joi, 14 mai); Îndrumări către unitățile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române din țară privind accesul credin­cioșilor ortodocși în lăca­șurile de cult, în cimitire, precum și participarea acestora la slujbele cultului divin, în perioada 15 mai – 1 iunie 2020; Îndrumări către unitățile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române din țară privind participarea credincioșilor la sfintele slujbe în interiorul și în exteriorul lăcașurilor de cult (miercuri, 17 iunie 2020; aceste Îndrumări au fost reluate în 17 iulie și 17 august 2020).

 De asemenea, au fost întreprinse mai multe demersuri pe lângă autoritățile de stat competente pentru sprijinirea activității cultelor religioase, respectiv garantarea drepturilor și libertăților religioase ale credincioșilor creș­tin-ortodocși, în contextul măsurilor sanitare adoptate de către instituțiile statului cu prilejul decretării stării de urgență (martie-mai 2020) și a stării de alertă (mai-decembrie 2020), în România.

Pentru Patriarhul României, 2020 a fost un an fără vizite canonice sau călătorii pastorale şi misionare în afara graniţelor României, programul fiind limitat chiar şi în interiorul ţării, din cauza pandemiei de COVID-19, la celebrări publice în formă restrânsă, cu participarea unor grupuri mici de clerici şi credincioși, dintre care amintim:

 Vizita canonică în Episcopia Oradiei, cu prilejul serbării Centenarului restatornicirii Episcopiei Ortodoxe a Oradiei (1920-2020). Cu acest prilej, Patriarhul României a săvârșit slujba de târnosire a noii Catedrale Episcopale, cu hramul „Învierea Domnului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, precum și slujba de târnosire a bisericii noi, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, de la Mănăstirea Izbuc, județul Bihor
(Oradea, 18-21 septembrie 2020).

 Slujba de sfinţire, oficiată de Patriarhul României, a bisericii noi, cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului, Sfinţii Doctori fără de arginți Cosma şi Damian şi Sfinţii Martiri Brâncoveni” de la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”-Titan, Protopopiatul Sector 3 Capitală (16 august).

 Slujba de sfinţire, săvârșită de Patriarhul României, a iconostasului bisericii cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Grigorie Teologul” de la Parohia Militari I, Protopopiatul Sector 6 Capitală (25 ianuarie).

 Slujba de binecuvântare, săvârșită de Patriarhul României, a corpului Belvedere de la Cen­trul cultural-misionar Familia-Pantelimon, judeţul Ilfov (21 iulie).

 Slujba de binecuvântare, săvârșită de Patriarhul României, a Grădiniței „Buna Vestire” a Patriarhiei Române, din strada Episcop Chesarie, Bucureşti (15 septembrie).

 Prăznuirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. În 2020, „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor”, a fost așezată spre închinare racla cu moaștele Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor, adusă de la Biserica „Sfântul Stelian”-Lucaci din București (Catedrala Patriarhală, 25-27 octombrie 2020).

 Slujba de pomenire, săvârșită de Patriarhul României în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală, pentru Patriarhul Irineu al Serbiei, trecut la cele veşnice vineri, 20 noiembrie (duminică, 22 noiembrie).

 La nivelul Patriarhiei Române, evidența numerică a activităţilor sacramental-liturgice, în anul 2020, cuprinde: 5.562 Sfinte Liturghii; 2.447 Sfinte Taine, dintre care 725 hirotonii de preoți și diaconi pentru parohii și mănăstiri; 142 sfințiri de biserici noi și 112 resfințiri de biserici restaurate; 2.957 ierurgii și slujiri misionare; 127 sfințiri și inaugurări de așezăminte eclesiale noi și 33 resfințiri de așezăminte eclesiale restaurate sau reparate; 6.490 vizite pastorale în parohii/filii, mănăstiri/schituri, școli teologice, așezăminte sociale și medicale; 357 prezidări de conferințe preoțești pastoral-misionare și administrative; 70 prezidări de sinaxe monahale eparhiale și mitropolitane; 271 vizite frăţeşti în alte eparhii; 253 participări și susțineri de comunicări  la conferințe, simpozioane, seminarii desfășurate în țară (218) sau în străinătate (35); 17.099 primiri oficiale și audiențe acordate, precum și 6.067 zile activitate de teren desfășurată de către membrii Sfântului Sinod.

Dintre hotărârile adoptate de Sfântul Sinod în sprijinul activității pastoral-liturgice, amintim:

 Înscrierea de către Sfântul Sinod în Calendarul bisericesc pentru anul 2021, în secțiunea Zile și date importante, a ­Duminicii Mironosițelor (a treia duminică după Paști) ca ­Duminica Femeilor creștine.

 Analiza răspunsurilor întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe autocefale la adresa Patriarhului României cu privire la modalitatea de împărtășire a credincioșilor, în timpul Sfintei ­Liturghii, în contextul pandemiei de COVID-19; răspunsurile primite au confirmat credinţa ortodoxă că Sfânta Împărtăşanie euharistică nu este sursă de contaminare!

 Aprobarea Regulamentului cimitirelor din Biserica ­Ortodoxă Română.

 Aprobarea noului Statut pentru organizarea și funcționarea Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Vicariatului Ortodox Ucrainean din Biserica Ortodoxă Română.

În plan administrativ au fost organizate: 3 ședințe de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul cărora au fost discutate, adoptate și comunicate 55 hotărâri cu privire la problemele examinate. În acest sens, la Cancelaria Sfântului Sinod au fost pregătite 35 temeiuri de sinod și, în același context, s-a urmărit modul de redactare a celorlalte 20 referate de sinod întocmite de către unele sectoare ale Administrației Patriarhale.

Prin activitatea Cabinetului Patriarhal au fost organizate 47 ședințe de lucru ale Perma­nenței Consiliului Național ­Bisericesc şi 5 ședințe de lucru comune ale Permanenței Consiliului Na­țional Bisericesc și Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, precum și redactarea proceselor-verbale ale acestor ședințe. De asemenea, Cabinetul Patriarhal a asigurat pregătirea și consemnarea diplomelor, ordinelor şi distincțiilor (761), precum şi a rangurilor onorifice (17) oferite de către Patriarhul României în anul 2020.

 

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ

 

A. Activităţi bisericeşti externe:

În pofida dificultăților create de pandemia de COVID-19, Patriarhia Română, prin Sectorul relații bisericeşti, interreligioase şi comunități bisericeşti externe, a căutat să identifice noi soluţii sau modalități de a menţine legătura, în special cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, precum şi cu celelalte Biserici creştine şi culte religioase, pentru a răspunde, astfel, mai bine noilor realităţi și provocări generate de această pandemie. În condițiile dificile în care unitățile bisericești ortodoxe românești din străinătate și-au desfășurat activitatea pe parcursul anului 2020, pe lângă realizările în plan pastoral-misionar, edilitar, social-filantropic și educațional-cultural, acestea s-au remarcat și prin organizarea de numeroase acțiuni de sprijin financiar și material substanțial (medicamente, aparatură medicală, alimente etc.) acordat celor afectați de pandemia de COVID-19 și unităților spitalicești, atât în comunitățile lor, cât și în România.

Dintre activitățile Bisericii Ortodoxe Române pe plan extern, raportate prin Sectorul relații bisericești şi interreligioase, amintim:

 participarea unei delegații a Patriarhiei Române la o reuniune informală a întâistătătorilor și reprezentanților ­Bisericilor Ortodoxe locale cu tema principală unitatea și reconcilierea în Biserica Ortodoxă, având în vedere problemele apărute în cadrul comuniunii bisericeşti ortodoxe, în special, situația bisericească din Ucraina (Amman, Iordania, 26 februarie 2020);

 participarea unui reprezentant al Patriarhiei Române (pr. Emanuel Tapalagă) la funeraliile Patriarhului Irineu al Serbiei (22 noiembrie 2020);

 participarea delegaților Patriarhiei Române la Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină (Bucureşti, 18-25 ianuarie 2020);

 publicarea mesajului Patriarhului României inclus în proiectul Coronaspection, care cuprinde interviuri video cu 40 de lideri religioși din întreaga lume aparținând celor mai importante credințe religioase, ca reflecții asupra provocărilor și oportunităților spirituale generate de pandemia de COVID-19, proiect realizat de The Elijah Interfaith Institute (iunie 2020).

Grija pentru românii ortodocși din afara granițelor României a continuat şi s-a dezvoltat şi în anul 2020. În prezent, în afara frontierelor actuale ale României, Patriarhia Română are în jurisdicția sa patru arhiepiscopii şi zece episcopii, arhiepiscopiile fiind și centre mitropolitane. În aceste eparhii există astăzi un total de 1.337 parohii şi filii, 64 așezăminte monahale ortodoxe româneşti, deservite de 1.245 clerici români.

 

B. Activităţi educaţionale:

În plan teologic-educațional, în anul 2020, în contextul pandemiei și al restricțiilor impuse de autorități, menționăm organizarea a doar două evenimente cu caracter naţional: Concursul Naţional Icoana ortodoxă – lumina credinței, ediția a IX-a (9 septembrie) şi Congresul Naţional Catehetic Hristos împărtășit copiilor, ediţia a XIII-a (28-30 septembrie). Nu a mai fost posibilă desfășurarea Programului Naţional de Tabere pentru Tineret Tradiţie şi noutate, iar Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi de la Timişoara a fost amânată.

În anul 2020, a continuat derularea Programului Naţional Catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, prin organizarea la nivelul eparhiilor a 738 centre catehetice şi prin specializarea de formatori. De asemenea, a continuat desfă­șu­rarea proiectului educațional „Alege şcoala!”, implementat de Patriarhie în parteneriat cu Fundația World Vision România.

În contextul lansării, în data de 25 februarie 2020, a programului-pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, de către Ministerul Fondurilor Europene, Patriarhia Română a depus şi a câștigat trei noi proiecte educaţionale Alege şcoala!, a căror valoare este de 14.310.000 lei (aproximativ 3.000.000 euro). Proiectele au fost depuse în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (două proiecte), respectiv Fundaţia World Vision România (un proiect), şi se vor derula pe o perioadă de trei ani, din momentul semnării contractelor de finanțare.

Sectorul teologic-educațional a centralizat informațiile primite de la eparhiile din țară și din diaspora română, referitoare la proiectul prin care s-au oferit peste 5.000 de tablete sau alte dispozitive electronice elevilor (în special celor de clasa a VIII-a și a XII-a), precum și cadrelor didactice din comunitățile dezavantajate, pentru a se conecta la lecțiile online și pentru a-şi continua învățarea. Totodată, au fost oferite 2.000 de tablete copiilor înscrişi în proiectele Alege şcoala!, în vederea participării la lecțiile organizate online.

În anul şcolar 2020-2021, predau disciplina religie 6.276 profesori şi 1.589 suplinitori; 1.232 sunt clerici, 4.896 laici cu studii teologice şi 148 laici cu alte studii. În inspectoratele școlare jude­țene şi-au desfăşurat activitatea specifică 42 ­ins­pectori de specialitate, dintre care 40 cu studii teologice şi 2 cu alte studii. Pentru dezvoltarea cooperării în vederea susținerii şi îmbu­nă­tățirii orei de religie, la nivelul întregii ţări s-au încheiat 4.834 parteneriate între parohii şi şcoli, în cadrul cărora s-au desfăşurat activităţi şcolare şi extra­şcolare diverse.

În cadrul Patriarhiei Române funcţionează 28 de seminarii teologice, cu diferite specializări – Teologie ortodoxă, Teologie patrimoniu-cultural, Ghid turism religios, Muzică bisericească, Filologie, Ştiinţele naturii, Ştiinţe sociale, 8 licee teologice ortodoxe, un liceu pedagogic şi un liceu tehnologic, având clase de teologie. În anul şcolar 2019-2020, au fost şcolarizaţi 4.499 elevi la nivel liceal; dintre cei 1.043 elevi în clasa a XII-a, 880 au obţinut diplomă de bacalaureat. În unităţile de învăţământ teologic preuniversitar au fost şcolarizaţi 110 elevi din afara graniţelor ţării, 92 provenind din Republica Moldova, 15 din Ucraina, 2 din Serbia şi 1 din Italia. În anul şcolar 2019-2020, au fost înscrişi 1.219 elevi în clasa a IX-a, iar pentru anul şcolar 2020-2021 au fost solicitate 1.397 locuri.

În şcolile teologice preuniversitare îşi desfăşoară activitatea didactică 1.112 profesori. În anul şcolar 2019-2020, fondurile alocate acestor şcoli au fost în valoare totală de 3.616.680 lei, dintre care 2.465.500 lei au fost investiţi de centrele eparhiale.

În Patriarhia Română funcţionează 11 facul­tăți de teologie (Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova, Cluj, Constanţa, Târgovişte, Piteşti, Alba Iulia, Arad şi Oradea) şi 3 departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăți (Timişoara, Galaţi şi Baia Mare).

În anul universitar 2019-2020, au fost şcolarizaţi 4.250 studenţi. În anul 2020, au absolvit 1.004 studenţi, iar în anul universitar 2020-2021 s-au înscris 1.366. În cadrul specializării Teologie pastorală au fost şcolarizaţi 3.026 studenţi, iar 660 absolvenţi au obținut diplomă de licenţă. În anul universitar 2019-2020, numărul masteranzilor a fost de 1.900, dintre care 837 absolvenţi, iar în anul universitar 2020-2021 s-au înscris 1.027. Studiile de doctorat se organizează în opt centre universitare, fiind înscrişi în prezent 582 doctoranzi, dintre care 147 în anul universitar 2020-2021 (anul I). În anul universitar 2019-2020, 64 de doctoranzi au obţinut titlul de doctor în teologie.

În anul universitar 2019-2020, 378 de cadre didactice au activat în învăţământul teologic superior, dintre care 72 profesori, 94 conferenţiari, 154 lectori şi 53 asistenţi.

În anul universitar 2019-2020, s-au înscris la studii în diferite instituţii de învăţământ din străinătate 40 studenţi teologi români. În prezent, sunt înscrişi la facultățile de teologie ortodoxă din Patriarhia Română 71 cetăţeni străini (printre care şi etnici români, 47 din Republica Moldova), atât la studii universitare, cât şi postuniversitare.

 

C. Activităţi culturale şi misionare:

Sectorul cultură şi patrimoniu religios, în colaborare cu centrele eparhiale și cu protopopiatele din întreaga țară, a desfășurat activităţi de evidenţă şi gestionare a patrimoniului bisericesc imobil, în special prin 3 proiecte:

 1. Proiectul de inventariere a lăcașurilor de cult din Patriarhia Română, în vederea monitorizării stării de conservare a acestora și stabilirea măsurilor necesare pentru salvgardarea obiectivelor aflate în pericol. Din datele primite de la centrele eparhiale au fost inventariate 14.286 lăcașuri de cult, dintre care 3.050 sunt monumente istorice.
 2. Proiectul de evaluare a stării de degradare a lăcașurilor de cult din Patriarhia Română. Până în prezent, în cadrul acestui proiect, specialiștii desemnați de centrele eparhiale au expertizat 383 din cele 1.206 lăcașuri identificate în cadrul proiectului de inventariere. Potrivit expertizelor tehnice de specialitate, reiese faptul că 167 din cele 383 lăcașuri de cult evaluate până în prezent necesită intervenții de urgență.
 3. Proiectul privind restaurarea monumentelor istorice aflate în patrimoniul bisericesc, cu finanțare din fonduri europene. Au fost identificate 575 monumente istorice (lăcașuri de cult) aflate în stare avansată de degradare. Având în vedere noul Program opera­țio­nal 2021-2027, a fost efectuat un studiu al cadrului legislativ aplicabil și a fost transmis către toate parohiile care dețin monumente istorice un ghid ce cuprinde pașii ce trebuie urmați pentru obținerea aprobărilor legale, în vederea execuției lucrărilor de restaurare cu finanțare din fonduri europene, precum și cadrul legislativ aplicabil.

Totodată, membrii Comisiei de pictură bisericească au analizat: 190 de proiecte și expertize tehnice pentru lucrări de artă bisericească, 202 adjudecări, 134 contracte, 144 recepții parțiale sau definitive, precum şi 111 solicitări din partea specialiștilor în artă bisericească (înscrieri în evidență, promovări și autorizări).

În anul 2020, Radio TRINITAS a promovat modele de pastorație pentru întreaga familie și i-a comemorat pe ierarhii, preoții, monahii și mirenii care au înființat instituții de ajutorare a bolnavilor, săracilor, copiilor și bătrânilor. În acest sens, a fost introdusă emisiunea „Filantropi ortodocși români”, care prezintă modalitățile prin care actul filantropic a contribuit la promovarea valorilor creștine, a culturii și tradiției poporului român și la transmiterea acestor valori, precum și principii către generațiile următoare.

În timpul stării de urgență, când slujbele în lăcașurile de cult au fost oficiate fără participarea credincioșilor, Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române le-a oferit acestora posibilitatea de a participa la cultul divin prin intermediul transmisiunilor în direct de la Catedrala Patriarhală, atât pe post, cât și în mediul online. În condițiile migrării multor domenii de activitate în spațiul virtual, activitatea televiziunii pe canalele digitale de comunicare s-a intensificat major în acest an. Complementar, toate redacțiile (Actualitatea, Teologic, Cultural, Social și Online) au realizat producții speciale (știri, dezbateri, reportaje) pentru corecta informare a ­telespectatorilor în ceea ce privește evoluția situației epidemiologice în țară, oferind spațiu de exprimare unor voci autorizate din instituțiile medicale și de stat. Foarte multe dintre cele peste 3.000 de știri difuzate în acest an în „Jurnalul Trinitas” și reportajele din cadrul emisiunii „Secvențe Trinitas” au evidențiat modul concret și eficient prin care Biserica Ortodoxă Română a venit în sprijinul categoriilor vulnerabile și al persoanelor afectate de pandemie. În anul 2020, au fost lansate opt emisiuni noi: „Ora de religie”, „Trei minute de religie”, „Artă și patrimoniu”, „Muzeele Capitalei”; „Lecția de patrimoniu”, „România frumoasă”, „Lumea în armonie” şi „România de peste granițe”, ultima realizată în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, anticipând manifestările dedicate Anului omagial al pastorației românilor din afara României – 2021.

Cele trei publicații periodice (cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică şi revista de informaţie bisericească Vestitorul Ortodoxiei) şi-au continuat activitatea de misiune mediatică a Bisericii în societate. Prin ­cooperare cu Editura TRINITAS, au fost publicate trei volume în Colecția „Media Christiana” – Seria LUMINA, Seria Radio TRINITAS şi Seria TRINITAS TV. Cu un tiraj lunar mediu difuzat de 22.000 de exemplare, Ziarul Lumina se menține pe locul trei în grupul celor 38 de cotidiene naţionale, regionale şi locale care se tipăresc în prezent în România.

Agenția de ştiri BASILICA a acordat o aten­ție mai mare calității și relevanței articolelor de pe site, fiind publicate aproximativ 4.000 de articole în limba română şi peste 1.100 în limba en­gleză. A crescut, de asemenea, numărul galeriilor foto, al interviurilor și al textelor editoriale. În ceea ce priveşte traficul pe site, în 2020 s-a înregistrat o creştere cu 48% a numărului de accesări, faţă de anul precedent.

În anul 2020, a fost organizat concursul „Viața Bisericii în timp de pandemie”, primul concurs de fotografie organizat de basilica.ro. A fost realizat, în colaborare cu Editurile Patriarhiei Române, un album cu scop necomercial care cuprinde cele mai sugestive imagini participante.

Biroul de presă şi relații publice al Patriarhiei Române a informat constant opinia publică în legătură cu ampla activitate social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române desfășurată în perioada pandemiei, redactând și difuzând periodic comunicate de presă detaliate, referitoare la ajutorul financiar și material al Bisericii la nivelul întregii Patriarhii.

Pe parcursul anului 2020, Biroul de presă şi relații publice al Patriarhiei Române a redactat și difuzat peste 50 de comunicate de presă şi precizări, precum şi alte ştiri care au fost transmise către agențiile şi instituțiile media cu pondere naţională şi internaţională, iar membrii Biroului de presă al Patriarhiei Române au participat la numeroase interviuri, emisiuni și conferințe.

Pentru Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii ­Ortodoxe Române (Edituri și Tipografii), din punct de vedere statistic, anul 2020 se prezintă astfel: au fost tipărite 241 titluri de carte, dintre care 68 titluri inedite publicate de Editurile Patriarhiei Române, și anume 44 titluri carte teologică, 10 titluri carte de cult, 5 titluri carte patristică şi 9 titluri carte pentru copii şi tineret, respectiv 19 numere noi din revistele centrale bisericeşti. În total, ­Tipografiile Patriarhiei Române (Tipografia Cărților Bisericești și Imprimeria PHAROS) au tipărit 603.457 exemplare de carte broșată sau legată (342.233 ex. carte şi 261.224 ex. reviste). De asemenea, au fost tipărite: 17.572 ex. de Biblii (în diferite formate); 10.500 ex. din volumul Istorisiri din Sfintele Scripturi – pentru copii și părinți (în colaborare cu Societatea Biblică Interconfesională din România) şi 49.791 ex. Noul Testament cu Psalmii; 122.710 ex. broşuri, cataloage, ghiduri şi pliante; 491.087 ex. cărţi de rugăciuni, acatiste; 72.000 ex. pastorale; 5.660 ex. felicitări; 980.741 ex. calendare, 303.930 ex. icoane (de diverse dimensiuni), Ziarul Lumina, Lumina de Duminică, dar şi 278.179 ex. lucrări primite din exterior.

În anul 2020, la Atelierele Institutului Biblic au fost realizate mai multe obiecte de cult și veșminte liturgice, dintre care menționăm în mod deosebit raclele din argint de dimensiuni mari executate pentru: Arhiepiscopia Râmnicului, Mănăstirea Văratec, jud. Neamț (două racle), Mănăstirea Neamț şi Parohia „Izvorul Tămăduirii” – Mavrogheni, București. De asemenea, în colaborare cu Monetăria Statului au fost realizate: Medalia pentru Anul omagial al pastorației părinților și copiilor – 400 buc., Medalia pentru Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români – Sf. Ier. Calinic de la Cernica și Sf. Ier. Iosif cel Milostiv – 300 buc., precum şi Me­dalia pentru Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români – Vasile Stroescu și Emanoil Gojdu – 300 bucăţi.

În cursul anului 2020, din cauza pandemiei de COVID-19 şi a restricțiilor impuse, activitatea Sectorului pelerinaje al Patriarhiei Române a suferit foarte mult, înregistrând o scădere cu 81,3% a numărului de pelerini pentru des­ti­nații în afara granițelor țării şi cu 74,6% pentru pelerinajele interne faţă de anul precedent.

SC BASILICA TRAVEL SRL a finalizat proiectul Centrului educațional pentru preșcolari cu program prelungit, numit Grădinița Patriarhiei Române „Buna Vestire” din Bucureşti, care şi-a deschis porțile în anul 2020, declarat An omagial al pastorației părinţilor şi copiilor. Prin această inițiativă, s-a dorit evi­­­den­țierea importanţei educației creştine pentru societatea contemporană.

Sectorul monumente şi construcții bisericeşti al ­Patriarhiei Române a continuat lucrările pentru finalizarea Catedralei Naţionale: montarea învelitorii din tablă aurie la turle și cupola Altarului (finalizate în proporție de 100%), respectiv pronaos și abside (finalizate în proporție de 85%); execuție și montaj ancadramente din piatră la ușile, ferestrele și turlele Catedralei Naționale (finalizate în proporție de 100%); execuție și montaj decorațiuni din piatră peste cota +45,00 m (finalizate în proporție de 90%); execuție tencuieli exterioare la turlele mici și clopotniță (finalizate în proporție de 80%); execuție și montaj ancadramente mari la ferestrele caselor de scară (finalizate în proporție de 45%). De asemenea, pictura Altarului, care se realizează în tehnica mozaic, a fost finalizată în proporție de 85%.

În contextul măsurilor şi interdicțiilor impuse de către autorităţi în vederea limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2, activitatea Sectorului stavropighii patriarhale şi centre sociale a fost grav afectată. Astfel, Centrul social-cultural „Sfântul Apostol Andrei” a înregistrat o scădere a veniturilor cu 71,41%; Centrul cultural-misionar „Familia”-Pantelimon a înregistrat o scădere cu 81,11%; Centrul social-pastoral „Sfânta Maria”-Techirghiol, cu 53,32%, iar Centrul social-pastoral „Sfântul Ilie”-Călimăneşti cu 73,44%. Evenimentul major al anului 2020 pentru Sectorul stavropighii patriarhale şi centre sociale a fost sfinţirea şi inaugurarea corpului Belvedere din cadrul Centrului cultural-misionar Familia-Pantelimon (21 iulie). Corpul Belvedere a fost renovat şi modernizat în regie proprie de către Echipa Arcada şi poate organiza întruniri şi evenimente legate de Tainele Botezului şi Cununiei, centrul fiind dedicat familiei creştine.

 

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ

În anul 2020, lucrarea social-filantropică și medicală la nivelul eparhiilor și al ONG-urilor Patriarhiei Române a fost desfășurată prin 16.721 persoane, după cum urmează: 29 consilieri eparhiali, 16 inspectori de specialitate și eparhiali, 482 asistenți sociali, 1.608 personal cu diverse specializări (cadre didactice, cadre medicale, juriști, psihologi, personal administrativ), 14.586 voluntari.

Biserica Ortodoxă Română şi-a desfă­șu­rat activitatea social-filantropică şi medicală în cadrul a 804 instituții și servicii sociale.

Având în vedere diversificarea continuă a serviciilor oferite, precum şi extinderea şi acreditarea centrelor, s-a început o reorganizare integrată a activităţilor pe criterii de competenţă. În acest sens, diagrama aşezămintelor social-filantropice arată astfel: 140 cantine sociale și brutării, 45 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 94 centre de zi pentru copii, 29 centre de zi pentru vârstnici, 50 centre rezidențiale pentru vârstnici, 43 birouri de asistență socială și centre comunitare, 55 centre de tip familial, 47 grădinițe sociale și afterschool, 11 locuințe protejate, 84 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 3 instituții de învățământ pentru adulți, 15 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 18 campusuri de tabără, 41 centre educaționale și alte 129 instituții/servicii cu specific diferit.

În cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române se află în derulare 492 proiecte și programe sociale, din care: 39 cu finanţare externă, 46 cu finanţare publică, 359 finanțate din fonduri proprii şi 48 cu finanţare mixtă.

În aşezămintele Bisericii Ortodoxe Române au primit asistență 137.679 beneficiari, după cum urmează: 50.529 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări; 8.115 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA; 53.170 persoane vârstnice din aşezămintele de protecție socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate; 25.676 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale.

Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială este asigurată de 501 preoţi, dintre care: 18 în unități ale Ministerului Afacerilor Interne, 81 în unităţi militare, 29 în sistemul penitenciar şi 373 în spitale, aşezăminte de ocrotire socială, unități de învățământ etc. În aceste unităţi (militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială), există în prezent 423 biserici şi capele sfințite, iar altele 75 aflându-se în diferite stadii de construcţie şi amenajare.

De asemenea, în contextul pandemiei de COVID-19, ­Patriarhia Română împreună cu Federația Filantropia au dezvoltat platforma online www.ajutacubucurie.ro și au deschis o linie de Tel Verde, acestea fiind necesare în vederea sprijinirii persoanelor aflate în nevoie, dar și a celor care au dorit să ajute ca voluntari la nivel național, în această perioadă. Prin intermediul platformei online, dar și al liniei de Tel Verde, în perioada stării de urgență, au fost sprijinite peste 600 de persoane vulnerabile cu ajutoare materiale și peste 120 de persoane izolate, afectate de noul coronavirus, facilitând și implicarea a aproximativ 600 de ­voluntari la nivel național.

De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au derulat 2 programe social-filantropice: „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”, extensie a campaniei „Caravana Bucuriei”, pentru prevenirea excluziunii sociale, și programul „Ajutor pentru elevi”, destinat reducerii abandonului școlar.

În perioada stării de urgență și a stării de alertă, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului s-au deplasat în 147 de sate din 22 județe ale țării, fiind ajutate 4.531 familii și distribuindu-se 4.531 pachete în cuantum de 362.480 lei, conținând produse alimentare de strictă necesitate, produse de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, electrocasnice, dezinfectanți, măști de protecție sanitară, precum și cărți de rugăciune. Beneficiarii au fost persoanele vulnerabile, cu dizabilități, bătrâni singuri și familii sărace cu mulți copii, precum și familii afectate de inundații severe (iunie 2020). În 11 județe activitatea s-a desfășurat în colaborare cu Jandarmeria Română.

În perioada martie-decembrie 2020, voluntarii ­Paraclisului Catedralei Naționale au distribuit suport logistic (aparatură medicală, mobilier medical, produse de igienă și produse alimentare) pentru spitalele: Matei Balş, Marius Nasta, Victor Babeș, Grigore Alexandrescu, Elias şi Spitalul de Urgență din București. Totodată, Institutul Oncologic București, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Orășenesc Urlați au fost sprijinite cu echipamente medicale de către voluntarii Paraclisului ­Catedralei Naționale.

În cadrul programului caravana medicală „Sănătate pentru sate”, în anul 2020, din cauza restricțiilor sanitare impuse de pandemie, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Nea­mului au realizat doar 2 deplasări, având 550 de beneficiari. De asemenea, colaborarea cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București, în cadrul „Campaniei de prevenție și diagnosticare a cancerului de col uterin”, a fost redusă, realizându-se o singură acțiune, cu 51 de beneficiare.

Campania „Donează sânge! Salvează o viață!” a continuat şi în anul 2020, cu 8.086 donatori, înregistrându-se 3.540,52 litri de sânge.

Valoarea bunurilor donate în anul 2020, prin programul „Masa Bucuriei”, este de 632.895 euro. Programul „Masa Bucuriei”, care se desfășoară la nivel național în parteneriat cu magazinele Selgros Cash&Carry şi Carrefour România SA, constă în donarea săptămânală de bunuri alimentare şi igienico-sanitare pentru centrele sociale.

Prin programele filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române, au fost acordate ajutoare financiare directe în valoare de 16.951.162 lei şi ajutoare materiale în valoare de 61.566.427 lei.

Pentru susținerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2020, la nivelul Patriarhiei Române, a fost cheltuită suma de 185.599.815 lei (= 38.074.881,02 euro – curs BNR la 22.02.2021).

În această sumă nu sunt cuprinse cheltuielile privind o mulțime de activităţi caritabile ale parohiilor şi mănăstirilor în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor și săracilor, care nu au fost cuantificate financiar şi, ca atare, nici raportate sistematic centrelor eparhiale.

La finalul acestui raport sintetic al activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2020 dorim să apreciem eforturile spirituale şi materiale ale tuturor celor care au lucrat direct sau au sprijinit Biserica Ortodoxă Română în lucrarea remarcabilă de ajutorare a credincioşilor în timpul pandemiei de COVID-19.

De la ajutorul financiar ori material la trimiterea de echipamente sanitare de protecție acolo unde era cea mai mare nevoie de ele, până la rugăciunea, încurajarea şi mângâierea celor bolnavi, a celor însingurați ori a celor îndoliaţi, Biserica Ortodoxă Română în întreg ansamblul ei, prin ierarhi, clerici, voluntari şi simpli credincioşi, şi-a intensificat eforturile pentru a răspunde urgent şi eficient crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Exprimăm recunoștință şi prețuire faţă de toţi cei care ajută Biserica noastră: clerici şi credincioși mireni, autorități centrale şi locale, sponsori şi voluntari.

Ne rugăm lui Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate şi mântuire, ajutor şi bucurie în viață!

 

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe preacuviosul părinte arhimandrit Nichifor Horia ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Noul Episcop-vicar va purta titulatura de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul. ­Hirotonia va avea loc la Iaşi în ziua de duminică, 7 martie 2021.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret și pe preacuviosul părinte arhimandrit Nestor Dinculeană ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Noul Arhiereu-vicar va purta titulatura de Preasfințitul Părinte Nestor Hunedoreanul. ­Hirotonia va avea loc la Deva în ziua de duminică, 7 martie 2021.

În cadrul aceleiași ședințe, au mai fost luate următoarele hotărâri:

Declararea anului 2022 în Patriarhia Română ca Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul ­comemorativ al Sfinţilor isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.

Începerea demersurilor de canonizare a unor mărturisitori şi mari duhovnici misionari români din timpul comunismului, în anul 2025, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române (1885) şi a 100 de ani de la ­înfiinţarea Patriarhiei Române (1925).

Sfântul Sinod a reamintit obligaţia statutară a Bisericii ­Ortodoxe Române de a rămâne în comuniune şi unitate ­dogmatică (doctrinară), liturgică (sacramentală) și canonică (disciplinară) cu Biserica Ortodoxă universală. Prin urmare, Biserica Ortodoxă Română nu poate modifica doctrina sa, ritualul său liturgic-sacramental şi disciplina sa canonică, ­îndemnând pe toți slujitorii săi la mai multă responsabilitate în săvârșirea Sfintelor Taine şi ierurgii.

În acest sens, luând act de discuțiile, îngrijorările şi neînțelegerile apărute în spaţiul public pe tema Botezului copiilor cu sănătate precară, Sfântul Sinod a făcut câteva ­precizări:

– înainte de săvârșirea Sfintei Taine a Botezului, preotul are obligația de a se întâlni cu părinții și nașii copilului, care, după consultarea lor cu medicul pediatru, vor prezenta preotului starea de sănătate a copilului şi dorinţa ca el să fie botezat;

– în cadrul facultăților de teologie din Patriarhia Română se va acorda o atenție sporită practicii liturgice referitoare la săvârșirea actului întreitei „afundări” din timpul slujbei ­Botezului, practică liturgică obligatorie pentru studenții teologi din anii terminali ai secțiilor de Teologie Pastorală;

– în fiecare protopopiat din cuprinsul Patriarhiei Române va fi organizată o consfătuire anuală cu preoţii, referitoare la săvârșirea corectă a fiecărei Sfinte Taine, precum şi cateheze cu credincioşii privind semnificaţia duhovnicească a Sfintelor Taine.

Alte aprobări:

Au fost aprobate textele liturgice (slujba, acatistul și paraclisul) pentru cinstirea Sfântului Sfinţit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei, și a surorii sale, Zenovia (30 octombrie), precum și includerea acestor texte în cărțile de cult;

A fost aprobat ca, în textul Calendarului creștin-ortodox pentru anul 2022, la rubrica Zile şi date importante, să fie incluse „Ziua drapelului național” (26 iunie) şi „Ziua imnului național al României” (29 iulie).

Aniversarea Unirii Principatelor Române la Catedrala Patriarhală

La împlinirea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, duminică, 24 ianuarie 2021, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la slujba de Te Deum săvârșită la Catedrala Patriarhală din București ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru realizarea acestui act fundamental din istoria noastră națională, la care Biserica Ortodoxă Română a contribuit în mod semnificativ.

 

Într-o atmosferă de pace și bucurie duhovnicească, numeroși cre­dincioși din Capitală au participat la evenimentele desfășurate la Catedrala Patriarhală în semn de recunoștință față de cei care au contribuit la realizarea Unirii Principatelor Române cu mult ­curaj și multă înțelep­ciune patriotică. Pe Colina Bucuriei, la aniversarea Unirii Principatelor Române au fost prezenți și credincioși îmbrăcați în haine de sărbătoare și costume tradiționale româ­nești, cu însemne tricolore fluturând în mâini, dar și ținute simbolic în dreptul inimii, subliniind astfel importanța unității și demnității națio­nale, precum și dragostea de țară.

Aniversarea Unirii Principatelor ­Române a debutat la Catedrala Patriarhală cu Sfânta Liturghie săvârșită de Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai catedralei. În cadrul slujbei au fost rostite rugăciuni de pomenire pentru Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropoliții Nifon al Ţării Românești și Sofronie al Moldovei, precum și pentru toți cei care au contribuit la realizarea Unirii Principatelor Române.

În cuvântul rostit, Preasfinția Sa a ­tâlcuit înțelesurile duhov­ni­cești ale ­pasajului evanghelic rânduit, în care este relatată minunea vindecării orbului din Ierihon de către Mântuitorul Iisus Hristos (Luca 18, 35-43).

După Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii ­Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învă­țătură intitulat „Unirea Principatelor Române a fost Unirea de bază pentru statul român modern”, iar în continuare, ­Prea­sfin­țitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit slujba de Te Deum.

La final, în fața statuii Domnitorului ­Alexandru Ioan Cuza din apropierea ­Catedralei Patriarhale a avut loc ceremonia depunerii coroanelor de flori din partea preșe­din­telui României, a Senatului ­României, a Camerei Deputaților, a Gu­ver­nului României, a Patriarhiei Române și a Ministerului Apărării Naționale.

Adunarea Electivă a Munteniei l-a ales, în data de 24 ianuarie 1859, pe Domnitorul Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca domnitor al Țării Românești într-o clădire a Bisericii Ortodoxe Române de pe Dea­lul Mitropoliei, pe locul căreia se află astăzi Palatul Patriarhiei.

 

Unirea Principatelor Române a fost Unirea de bază pentru statul român modern

Cuvânt rostit în Catedrala Patriarhală la slujba de Te Deum oficiată cu ocazia împlinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, duminică, 24 ianuarie 2021

 

Unirea Principatelor Române, Moldova şi Ţara ­Românească, de la 24 ianuarie 1859, a însemnat încununarea unui întreg proces de cultivare a unităţii naţionale a românilor, proces în care Biserica Ortodoxă Română și-a adus o contribuție esențială.

Unirea Principatelor Române a fost susținută de numeroși slujitori ai Bisericii. Prin ierarhi, preoți de mir, monahi şi teologi mireni, Biserica a contribuit, deopotrivă în Moldova și în Țara Românească, la acest act fundamental al istoriei noastre.

Contemporanii au numit data de 24 ianuarie 1859 „Ziua cea mare a veacului”  şi aceasta pe bună dreptate, deoarece Unirea Principatelor Române, începută la Iaşi în data de 5 ianuarie 1859 şi desăvârşită la Bucureşti în data de 24 ianuarie 1859, reprezintă piatra de temelie a noului stat unitar român.

Unirea de la 24 ianuarie 1859 a fost de fapt „Unirea de bază”, nu „Unirea cea mică”, deoarece ea a constituit baza pentru formarea statului unitar român, în anul 1862, numit ROMÂNIA, temelie pentru obținerea independenței naţionale româneşti în urma Războiului de Independenţă din anul 1877, temelie pentru ridicarea României la rang de regat în anul 1881, şi mai ales temelie pentru Marea Unire din 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, ca Unire a Transilvaniei cu România, precedată de Unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918, şi Unirea Bucovinei cu România, la 28 noiembrie 1918.

Aniversarea Unirii Principatelor Române la 24 ianuarie a devenit prin lege sărbătoare naţională (Legea nr. 171/2014), iar în anul 2016, prin promulgarea modificării aduse Art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, a fost declarată sărbătoare naţională legală, în care nu se lucrează.

Această sărbătoare este o zi de mulţumire adusă lui ­Dumnezeu şi o zi de recunoştinţă pentru toţi cei care au contribuit la Unirea Principatelor Române, precum şi o zi de evidențiere a importanţei unităţii şi a demnităţii noastre naţionale în contextul cooperării internaţionale prezente şi viitoare.

În viaţa persoanelor şi a popoarelor, libertatea şi unitatea sunt daruri sfinte care însă trebuie permanent apărate şi ­cultivate.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Expoziție dedicată lui Tudor Vladimirescu la Biblioteca Sfântului Sinod

La Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim din București a avut loc vineri, 22 ianuarie 2021, vernisajul expoziției „Tudor Vladimirescu – un credincios martir pentru dreptate” dedicată împlinirii a două secole de la declanșarea mișcării revoluționare din anul 1821, condusă de Tudor Vladimirescu. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

Expoziția a fost prezentată de părintele arhimandrit Policarp Chițu­lescu, consilier patriarhal și directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, și a cuprins izvoare istorice și literare care reflectă lupta lui Tudor Vladimirescu, liderul mișcării revoluționare de la 1821, precum și o colecție de cromolitografii cu Bucureștiul și bisericile din Capitală din epoca acestui patriot, figură emblematică pentru istoria Țării Românești, de la începutul secolului al XIX-lea.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a evidențiat profunzimea cre­dinței lui Tudor Vladimirescu, precum și educația sa, marcată de valorile promovate de Biserică. „Personalitatea lui Tudor Vladimirescu a făcut întotdeauna obiectul diverselor omagieri organizate de către Biserica Ortodoxă Română, al unor simpozioane, al unor volume, motivate de anumite soroace ­care s-au împlinit, fie de la nașterea sau moartea sa, sau de la marele eveniment care a schimbat cursul istoriei moderne a României, Revolu­ția de la 1821. Tudor Vladimirescu a fost un om profund credincios, care a acumulat o cultură foarte vastă pentru vremea aceea, marcată, în primul rând, de valorile promovate de Biserică și de Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. (…) Persoanele care i-au dedicat studii cu privire la mișcarea sa socială au tras concluzia că acest spirit de dreptate pentru care s-a ostenit Tudor Vladimirescu, și în numele căruia a și ridicat flamura Revoluției de la 1821, își are rădăcinile în cultura pravilelor Bisericii din perioada medievală. De aceea, el a fost un vajnic luptător și, așa cum îl numește titlul expoziției de astăzi, «un credincios martir pentru dreptate»”, a spus Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

La final, ierarhul i-a felicitat pe organizatorii expoziției și a subliniat rolul pe care l-a avut Revolu­ția din anul 1821 în schimbările politice și sociale din deceniile care i-au urmat. „Felicităm pe părintele arhimandrit Policarp Chițulescu pentru această inițiativă și apreciem efortul de a identifica în Biblioteca Sfântului Sinod o mulțime de cărți și documente referitoare la mișcarea revoluționară din 1821 sau volume închinate personali­tă­ții lui Tudor Vladimirescu. În revis­tele noastre periodice biseri­cești sunt zeci de studii și articole închinate activității sale, precum și rolului pe care l-a avut în schimbarea societății românești de la începutul secolului al XIX-lea. În aces­te reviste, accentul s-a pus întotdeauna pe pregătirea sa profund creștină din tinerețe și pe atitudinea sa plină de evlavie față de biserici, mănăstiri și față de clerul în rândul căruia ideile sale sociale au găsit un mediu foarte rodnic. (…) Această revoluție, deși înfrântă, a marcat un început care se va dovedi luminos în deceniile care vor urma, înțelegând aici mișcarea revoluționară din anul 1848 și mai ales Unirea de bază, cum este numit mult mai expresiv și corect evenimentul de la 1859”, a precizat Preasfinția Sa.

De asemenea, în cadrul expozi­ției a fost prezentat, într-o formă reconstituită, și steagul adoptat de Tudor Vladimirescu, ca simbol al redeșteptării sociale și națio­nale.

„În vitrine și pe panouri au fost expuse și o serie de cromolitografii care înfățișează Bucureștii și bisericile sale din timpul lui Tudor Vladimirescu, un portret al acestuia realizat la jumătatea secolului al XIX-lea în gravură, precum și portretul Episcopului Ilarion Gheor­ghiadis, pe care l-am reprodus după originalul aflat în pinacoteca Mănăstirii Căldărușani, recent restaurată și extrem de bogată în lucrări de artă. Amintesc și o replică a ceea ce s-a putut reconstitui din steagul lui Tudor Vladimirescu. Pe de o parte, este vorba de o variantă imprimată pe pânză de dimensiuni mai mari, pentru că, în prezent, steagul original păstrat la Muzeul Național de Istorie a României nu mai este lizibil, partea picturală a căzut de pe suportul textil. Însă cei de acum 100 de ani au fost in­spirați și au reprodus, cu posibi­li­tă­țile de atunci, acel desen care s-a păstrat până astăzi și după care am putut face această reproducere. Pe de altă parte, este prezentă, ca o piesă unică și de mare frumusețe, o altă replică reconstituită a steagului lui Tudor Vladimirescu la o scară mai mică”, a precizat arhim. Policarp Chițu­les­cu, consilier patriarhal.

Ședință de constituire a Comisiei de Pictură Bisericească

În Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei s-a desfășurat luni, 1 februarie 2021, ședința de constituire a Comisiei de Pictură Bise­ricească pentru mandatul 2021-2024. Ședința a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit un cuvânt introductiv intitulat „Activitatea Comisiei de Pictură Bisericeas­că – o lucrare misionară de promovare a iconografiei ortodoxe”.

 

Comisia de Pictură Bisericească își desfășoară activitatea la ­Patriarhia Română și este prezi­dată de Patriarhul României, personal sau prin delegați. Noii membri ai comisiei sunt: pr. asist. dr. Silviu Tudose, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; lect. dr. Ștefan Cătălin Ionescu-Berechet, specialist în istoria artei eclesiale, din cadrul aceleiași instituții de învățământ teologic; Ioan Moldoveanu, pictor bisericesc de categoria 1; Daniel Codrescu, pictor bisericesc de categoria 1; Adrian Botea, pictor bisericesc de categoria 1; Cătălin Palamariu, restaurator pictură murală; Nicolae Catrina, restaurator pictură pe lemn și lemn policrom.

Potrivit Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de ­Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, noii membri sunt numiți prin decizie patriarhală pe un termen de patru ani, cu posibilitatea de prelungire în cazuri excepționale.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre simbolismul picturii bisericești. „Această tradiție românească foarte veche, de pe timpul Bizanțului, a picturii în frescă, este importantă pentru rezistența ei, dar și pentru faptul că are proprietatea de a simboliza eternitatea în timp. Când o pictură durează mult, ca și mozaicul, dincolo de partea estetică, are funcția de a simboliza continuitatea, parfumul eternității în arta biseri­ceas­că. Același scop îl afirmă și mobilierul din stejar. Stejarul a fost ales la români lemnul cel mai folosit pentru mobilierul bisericesc, pentru iconostase, dar și pentru mobilier, uneori combinat cu paltinul. Stejarul este foarte legat de Sfânta Treime. În capitolul al XVIII-lea din Cartea Facerii se arată că Sfânta Treime, adică trei Oameni deodată, din senin, S-au arătat lui Avraam la stejarul din Mamvri. Acolo, dacă citim cu atenție, vedem folosirea alternativă a pluralului și a singularului, ceea ce i-a determinat pe Sfinții Părinți Răsăriteni să vadă în cei trei Oameni care S-au arătat lui Avraam o prefigurare a Sfintei Treimi. (…) ­Stejarul are aceeași semnificație ca și fresca și mozaicul, durabilitatea aceasta, care are în ea un fel de parfum al veș­niciei manifestat în timp, deoarece ­Biserica însăși este expresia eternității în timp, pentru că este Trupul lui ­Hristos, iar Hristos, ieri, astăzi și în veci, este Același. Identitatea Lui este veș­nică, neschimbătoare. De aceea, pictura are de a face cu exprimarea comuniunii între modul vieții trăite în timp și aspirația omului creat după chipul lui Dumnezeu Cel Veșnic Viu, aspirația lui la eternitate, căci, așa cum spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a sădit în om dorul veș­niciei”, a spus Preafericirea Sa.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit cuvântul introductiv intitulat „Activitatea Comisiei de Pictură Bisericeas­că – o lucrare misionară de promovare a iconografiei ortodoxe”.

Activitatea Comisiei de Pictură Bisericească – o lucrare misionară de promovare a iconografiei ortodoxe

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit la ședința de constituire a Comisiei de Pictură Bisericească, pentru mandatul 2021-2024, Palatul Patriarhiei, luni, 1 februarie 2021


I. Atribuțiile Comisiei de Pictură Bisericească

Comisia de Pictură Bisericească (CPB) a Patriarhiei Române funcționează în cadrul Sectorului cultură și patrimoniu religios al Administrației Patriarhale şi este un organism central administrativ ale cărui competențe sunt conferite de Statutul privind organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, de Regulamentul pentru organizarea și funcți­onarea CPB, de hotărârile organismelor centrale bisericești şi de către Patriarhul României1. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este „cea mai înaltă autoritate bisericească din Patriarhia Română, care supraveghează din punct de vedere dogmatic, liturgic şi canonic lucrările de arhitectură, pictură, sculptură şi alte forme de artă bisericească ortodoxă”2, iar Patriarhul României este președintele CPB, care convoacă și prezidează ședințele acesteia, personal sau prin delegaţi, numeşte, sancţionează şi revocă membrii CPB, aprobă, modifică sau respinge hotărârile CPB în orice problemă adusă în dezbatere3.

Comisia de Pictură Bisericească supraveghează şi controlează modul de aplicare a prevederilor statutare şi regulamentare bisericești, a hotărârilor organismelor centrale bisericești și ale ­Patriarhului României, privind păstrarea unității dogmatice, artistice şi de execuție a lucrărilor de artă bisericească în Biserica Ortodoxă Română4.

Totodată, Comisia de Pictură Bisericească inițiază norme şi ­propune măsuri privind respectarea şi promovarea artei bisericești bizantine tradiționale în Biserica Ortodoxă Română, aplică hotărârile Sfântului Sinod referitoare la arta bisericească şi supraveghează, din punct de vedere liturgic-dogmatic, artistic şi tehnic, realizarea lucrărilor de pictură bisericească ortodoxă, pregătește şi autorizează specialiști în arta bisericească și specialiști restauratori, atestați de Ministerul Culturii și Patrimoniului, de credință creștină ortodoxă, cu drept de lucru în bisericile ortodoxe şi în edificiile de patrimoniu ortodox5.

De asemenea, Comisia de Pictură Bisericească verifică, întocmește referate şi avizează caiete de sarcini, proiecte iconografice, devize estimative, dosare de licitație, contracte de execuție, pre­cum şi ­procese-verbale de recepție parțială/definitivă înaintate de unitățile bisericești prin centrele eparhiale, cercetează la faţa locului, prin membri sau delegați, cu binecuvântarea chiriarhului locului, lucrările de pictură bisericească şi hotărăște în legătură cu cele constatate6.

Pe lângă responsabilitățile curente, incluse în ordinea de zi a ședințelor ordinare sau extraordinare, responsabilități ce-i revin potrivit statutelor și regulamentelor bisericești, CPB este chemată acum, pe durata prezentului mandat, în calitatea sa de cel mai competent for central, cu rol consultativ, în probleme de artă bisericească de pe teritoriul Patriarhiei Române, să răspundă prompt unor necesități imperioase, resimțite de câțiva ani în domeniul picturii și restaurării bisericești. Avem aici în vedere elaborarea, cu concursul specialiștilor recunoscuți din țară, a unui Îndrumător iconografic și a unui Normativ pentru restaurarea patrimoniului bisericesc aflat în uzul cultic (componente artistice și patrimoniu mobil).

 

II. Comisia de Pictură Bisericească elaborează îndrumări pentru a promova iconografia ortodoxă

Potrivit comentariilor mistagogice patristice, iconografia și arhitectura se articulează armoni­os într-un ansamblu unitar – lăcașul bisericesc – la baza căruia se află un profund simbolism liturgico-dogmatic. Spațiul eclesial este o veritabilă „sinteză a artelor”, „în care totul se leagă de tot, fiind subordonat unui singur scop”7: „Comuniunea în adorarea lui Dumnezeu a întregii Biserici, atât a celei nevăzute, Biserica triumfătoare, cât și a celei văzute, Biserica luptătoare”8. „Într-o unitate de timp, anul liturgic, este condensată întreaga istorie a mântuirii; simetric, într-o unitate spaţială, lăcașul bisericesc, este concentrată vizual aceeași istorie a mântuirii, Iconomia, încât, spaţial și temporal, Biserica – Liturghie este icoana vie, dinamică a Iconomiei. O emblemă desăvâr­șită a acesteia este cea oferită de însăși așezarea cinstitelor Daruri pe Discos la săvârșirea Proscomidiei … într-o taxinomie (ordine) ce constituie nucleul însuși al Liturghiei, dar şi al programului iconografic”9. Programul iconografic al unei biserici cuprinde numeroase personaje și scene sfinte, care, precum „filele unei cărți ce nu se pot alătura și coase fără ordine”, se cere elaborat și lecturat într-o ordine precisă10, urmând ierarhia prototipurilor sfinte și a spațiilor arhitecturale.

Pornind de la comentariile mistagogice scrise de părinții și scriitorii bisericești din epoca bizantină, care pun în lumină simbolismul liturgico-dogmatic al spațiului eclesial, factor ­determinant în conturarea programelor iconografice ortodoxe, noul Îndrumător iconografic este menit să devină un ghid practic, indispensabil atât specialiștilor din domeniu, cât și teologilor și slujitorilor Altarelor. Având structura unui compendiu riguros documentat și elaborat, el va trebui să surprindă dintr-o perspectivă interdisciplinară (istorică, teologică şi artistică) temele principale ale picturii bisericești ortodoxe, cuprinzând câteva secțiuni, bogat ilustrate acolo unde este cazul și însoțite fiecare de câte un amplu și actualizat repertoriu bibliografic. Aceste secţiuni pot fi:

 1. Mistagogia patristică și simbolismul liturgico-dogmatic al lăcașului de cult;
 2. Noțiuni de teologia icoanei;
 3. Noțiuni de arhitectură bisericească;
 4. Ansambluri murale de pictură bizantină și postbizantină;
 5. Ansambluri murale de pictură bisericească din România (Țara Românească, Moldova și Transilvania), capitole menite să evidențieze, într-o succesiune cronologică, evoluția programelor iconografice și a formelor de expresie stilistică atât din spațiul românesc, cât și din cel bizantin sau de influență bizantină;
 6. Erminiile de pictură bizantină;
 7. Noțiuni de iconografie bizantină și postbizantină, care să surprindă aspectele principale referitoare la reprezentarea diferitelor categorii de sfinți și a scenelor, atât în ansamblurile murale, cât și într-o serie de piese ce compun patrimoniul mobil (icoane, miniaturi, reliefuri sculptate, orfevrărie, broderii etc.). Aspectele avute în vedere aici sunt: surse de inspirație (biblice, liturgice, imnografice, aghiografice, istorice), aspecte privind compoziția, cromatica și canonul de proporții, vestimentația și accesoriile, prescrip­țiile privitoare la fizionomiile personajelor;
 8. Noțiuni privind tehnicile tradiționale de pictură bisericească.

Potrivit teologiei ortodoxe, sfintele icoane își împlinesc menirea lor în viața Bisericii în plan dogmatic și liturgic. Părinții bizantini apărători ai icoanelor nu definesc icoana drept o simplă creație artistică, ci drept pecete sau amprentă a arhetipului, în sensul unei icoane „nefăcute de mână”. Mai precis, icoana nu este produsul imaginației artistului, ci ea redă fidel forma văzută a arhetipului cu care se află în relație, prin rugăciune. Rolul iconarului constă în întipărirea, cu ajutorul meșteșugului artistic, sub călăuzirea harului, a formei văzute și a numelui acestuia în materia icoanei, prin care ipostasul sfântului se face văzut și prezent11. „Această înscriere a numelui și această asemănare formală cu modelul, remarcă pr. M. Quenot, sunt cele care formează icoana, ce-i conferă identitatea, dimensiunea ipostatică ce creează relația”12. De aceea, în momentul în care forma întipărită a prototipului se șterge, icoana își pierde sfințenia și nu mai poate fi închinată sau venerată, aceasta „rămâne doar materie neînchinată, ca una ce nu are nimic comun cu asemănarea”13.

Dacă în teologia și iconografia bizantină accentul cade pe relația icoanei cu arhetipul, din a cărui sfințenie credinciosul închinător se împărtășește prin rugăciune în faţa icoanei, în schimb în Occidentul creștin, accentul s-a concentrat pe funcția pedagogică sau didactică a icoanei, iar din zorii Renașterii s-a impus tabloul religios, perceput ca operă artistică, de autor, individuală, nu eclesială. Această perspectivă, accentuată de modernitatea secularizată, a determinat constituirea unor principii științifice ale restaurării, în care preocuparea principală este de a prezerva opera de artă în forma sa originală, orice intervenție de integrare cromatică fiind percepută ca o denaturare a operei şi implicit respinsă. Desigur, aceste principii ale restaurării științifice nu pot fi aplicate într-un mod nediscriminatoriu sau absolut în cazul patrimoniului bisericesc aflat în uzul cultic al unei comunităţi liturgice vii, care se află în relaţie spirituală cu sfinţii pictaţi în icoane. În același timp, însă, trebuie să se evite arbitrariul unor inițiative individuale care, prin integrare cromatică excesivă, denaturează opera în sine.

Întrucât CPB este mandatată să „supravegheze și să controleze păstrarea unităţii dogmatice, artistice şi de execuţie a lucrărilor de artă bisericească în Biserica Ortodoxă Română”14, îi invităm pe toţi membrii CPB ca pe durata mandatului care începe astăzi, împreună și cu alți specialiști consacrați în domeniu, să elaboreze un Normativ de restaurare a patrimoniului bisericesc aflat în uz cultic. Răspunzând unor nevoi reale din viața Bisericii noastre, acest normativ va urmări fixarea și implementarea unor principii de bază și a unor reguli practice, menite, pe de-o parte, să evite denaturarea aspectului original al ansamblului pictural, iar pe de altă parte, să facă posibilă îndeplinirea funcției liturgico-dogmatice a ansamblului mural, evitând transformarea spaţiului liturgic ­comunitar într-un simplu ansamblu muzeal.

Exprimându-ne speranţa și încrederea că aceste două importante obiective, Îndrumător iconografic şi Normativ de restaurare a patrimoniului bisericesc aflat în uz cultic, vor putea fi duse la îndeplinire în perioada următorilor patru ani, dorim membrilor Comisiei de Pictură Bisericească un mandat plin de realizări răspunzând proble­melor pe care sunt chemați să le rezolve, cu pregătire temeinică, discernământ şi fidelitate faţă de Sfânta Tradiţie iconografică a Bisericii, ce are ca scop principal cultivarea comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi. Întrucât sfinţirea omului prin legătura cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt este scopul principal al Liturghiei bizantine, al muzicii bizantine şi al iconografiei bizan­tine, activitatea Comisiei de Pictură Bisericească este o lucrare mi­­sionară, de promovare a teologiei şi a spiritualității liturgice ortodoxe.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Note:

1 Cf. Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură ­Bisericească a Patriarhiei Române, cap. I, art. 4, 1, p. 5.

2 Cf. Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură ­Bisericească…, cap. I, art. 1, p. 4.

3 Cf. Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească…, cap. I, art. 2, p. 4.

4 Cf. Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură ­Bisericească…, cap. I, art. 2, a, p. 5.

5 Cf. Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură ­Bisericească…, cap. I, art. 2, b-e, p. 5.

6 Cf. Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură ­Bisericească…, cap. I, art. 2, i, k, p. 5.

7 Pr. Pavel Florensky, Iconostasul, traducere și cronologie de pr. Boris Buzilă, Ed. Anastasia, București, 2009, pp. 51-52.

8 Adrian Matei Alexandrescu, Programul iconografic de tradiție bizantină și variante ale sale în pictura bisericilor din București, Ed. Basilica, București, 2017, p. 26.

9 A. M. Alexandrescu, „Icoana în iconomia mântuirii. Erminia picturii bizantine și arta creștină eclesială”, în: Studii Teologice, LI (1999), 1-2, p. 24.

10 I. D. Ștefănescu, Iconografia artei bizantine și a picturii feudale românești, Ed. Meridiane, București, 1973, p. 54.

11 Cf. Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Antirrheticul I împotriva lui Mamona, 30, în: nicephore, Discours contre les iconoclastes, traducere în limba franceză, prezentare şi note de Marie-José Mondzain-Baudinet, Ed. Klincksieck, Paris, 1989, p. 111.

12 Pr. Michel Quenot, De la icoană la ospățul nupțial. Chipul, Cuvântul și Trupul lui Dumnezeu, ediție îngrijită de Ștefan Ionescu-Berechet și Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 2007, p. 231.

13 Sfântul Teodor Studitul, În apărarea sfintelor icoane. Dosarul unei rezistențe teologice, studiu introductiv și traducere de diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2017, p. 323.

14 Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură ­Bisericească…, cap. I, art. 4, 2, a, p. 5.