Te Deum de Ziua Națională la Catedrala Patriarhală

De Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie 2020, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit la Catedrala Patriarhală o slujbă de Te Deum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra poporului român dreptcredincios, precum și pentru darul unității într-o singură țară românească și creștină. La slujbă a fost prezent și domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte.

 

Credincioși de toate vârstele din Capitală au participat marți, de Ziua Națională a României, îmbrăcați în costume tradi­ționale românești, cu însemne tricolore în mâini sau prinse la piept, în dreptul inimii, la slujba de Te Deum săvârșită la Catedrala Patriarhală de Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel, în semn de recunoștință pentru eroii neamului ­românesc, care prin jertfa lor luminată de credința în Dumnezeu și dragostea de țară au înfăptuit unitatea națională a românilor în anul 1918.

 

Conștiința unității de limbă, credință și cultură românească

În cuvântul de învățătură rostit, ­Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ­explicat că această unitate națională s-a realizat pentru că a fost pregătită spiritual și jertfelnic de-a lungul veacurilor, iar factorul cultural, reprezentat de tipăriturile și activitatea Bisericii, a fost esențial pentru păstrarea identității românești. „Biserica a contribuit foarte mult la cultivarea, păstrarea și promovarea conștiin­ței unității de limbă, de credință și de cultură românească prin mulțimea tipăriturilor, cărților de slujbă și de învățătură creștină, care fie că au fost tipărite în Moldova, fie în Țara ­Românească, ele ajungeau și în Transilvania pentru a-i ajuta acolo pe frații orto­docși români care se aflau sub stăpânire străină să cultive și ei unitatea de credință și unitatea de simțire românească. De pildă, se constată că acea carte numită «Cazania» Mi­tropolitului Varlaam al Moldovei, carte românească de învăță­tură, era adresată către toată se­minția românească. Apărută în anul 1643 la Iași, ea a fost mai mult răspândită în Transilvania decât în Moldova, pentru că acolo era nevoia cea mai mare de carte românească pentru păstrarea cre­dinței ortodoxe și a identității ro­mânești. (…) Toate cărțile de cult, tipărite fie la București, fie la Râmnic, Buzău sau la Iași, ajungeau și în Transilvania. Adesea, păstorii care treceau peste munți cu oile aveau în traistă și cărți de slujbă pe care le duceau în Transil­vania, venind din Țara Românească sau din Moldova. Hramurile marilor mănăstiri au contribuit, de asemenea, la cultivarea unității de credință și de limbă românească, precum și la con­știin­ța lati­nității noastre. Acest factor cultural, de-a lungul veacurilor, a fost unul esențial pentru păs­trarea iden­tității românești și pentru con­știin­ța că românii sunt aceiași, chiar dacă se află sub stăpâniri diferite”, a ­reliefat Preafericirea Sa.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a explicat că domnitori ca Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul sau Constantin Brâncoveanu i-au ajutat pe românii din Transilvania să-și păstreze credința prin construirea de biserici în acel teritoriu.

 

„Tot ce s-a obținut, s-a obținut prin jertfă”

De asemenea, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a evidențiat rolul pe care l-au avut preoții în momentele grele ale soldaților români aflați pe frontul de luptă. „În Războiul de Independență din 1877-1878, Biserica a contribuit cu multe ajutoare materiale și cu preoți care i-au îndemnat pe soldați să lupte și au fost ­alături de ei în momentele grele ca duhovnici, ca sfătuitori du­hovnicești. Biserica a contribuit și la Unirea Principatelor Române dinainte de Războiul de Indepen­dență. Atât ierarhi, cât și preoți au susținut unirea celor două principate, Moldova și Țara Românească, în anul 1859. Apoi a urmat Războiul de Independență, iar în Primul Război ­Mondial în care România a participat ­începând cu data de 14 august stil vechi, 1916, au fost prezenți printre soldați 250 de preoți militari numiți confesori militari, adică cei care erau părinți duhovnicești pentru soldați. Ei îi îmbărbătau pe soldați la luptă, îi încurajau și îi îndemnau să fie iubitori de țară. (…) Peste 300.000 de soldați români au murit în timpul Primului Război ­Mondial. Deci, când s-a realizat Unirea din 1918, ea s-a făcut pe bază de multe jertfe de vieți omenești, jertfe materiale și spirituale. Niciodată în istoria noastră nu am primit nimic cadou. Tot ce s-a obținut, s-a obținut prin jertfă”, a precizat Întâistătătorul Bisericii noastre.

 

„Rugăciune pentru dezrobirea neamului românesc”

Preafericirea Sa a explicat că a existat o bogată activitate spirituală, pastorală și patriotică des­fășurată de oamenii ­Bisericii, pentru că ei simțeau că unitatea românească înseamnă eliberare, libertate, dar și demnitate: „Această idee a reînvierii naționale a fost exprimată chiar în ziua de 1 decembrie la Alba Iulia, când Episcopul ortodox al Caransebeșului, Miron Cristea, viitorul Patriarh al României Mari, a rostit o rugăciune la sfârșitul ­Liturghiei în biserică, numită «Rugăciune pentru dezrobirea neamului românesc». A arătat că așa cum Învierea a fost eliberarea de moarte, unirea românilor într-o singură țară este o înviere a neamului românesc în conștiința și în demnitatea sa. Atât de impresionantă a fost rugăciunea din biserica de la Alba Iulia, încât toată adunarea prezentă acolo a plâns, după cum spune «Ziarul Lumina», care apărea atunci la Arad. Deci, era o dorință fierbinte a ro­mânilor de a-și reface unitatea și demnitatea lor națio­nală”.

Întâistătătorul Bisericii noastre a amintit și de momentul în care, în seara de 24 noiembrie 2018, au fost așezate în piciorul Sfintei Mese a Catedralei Naționale numele tuturor eroilor ­nea­mului românesc.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit tuturor medicilor și personalului sanitar care lucrează cu devotament pentru sănătatea și binele tuturor celor infectați cu noul coronavirus. „În această zi națională îi felicităm pe toți medicii și mulțumim tu­turor celor care, fie în spitale, fie la ca­sele bolnavilor, au grijă de ei, nu numai medicii din spitale, ci și medicii de familie, care-i îngrijesc pe bolnavii afectați de această pandemie. De asemenea, ne rugăm pentru odihna sufletelor celor din personalul medical care au decedat, dar și pentru odihna ­sufletelor pacienților decedați în lupta lor cu acest nou coronavirus. De aceea, în fiecare zi, Biserica se roagă la sfârșitul slujbelor sale pentru cei care sunt bolnavi, dar și pentru cei care au grijă de aceștia, pentru a nu dispera, pentru a-i întări în credință, cu spe­ranța că vom reveni la o stare în care să nu mai avem fețele ­acoperite cu măști și nici să nu mai păstrăm distanță între noi, ci să ne manifestăm în mod firesc”, a pre­cizat Preafericirea Sa.

 

Sărbătoarea Nașterii Domnului la Catedrala Patriarhală

Nașterea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos a fost prăznuită, după tradiție, vineri, 25 decembrie 2020, și la Catedrala Patriarhală din Capitală, unde un număr restrâns de credincioși, potrivit normelor sanitare în vigoare, în bună rânduială și cu multă evlavie au adus slavă Pruncului Iisus. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai catedralei.

 

După citirea fragmentului evanghelic al praznicului, de la Sfântul Evanghelist Matei (2, 1-12), care relatează momentul închinării magilor de la Răsărit Pruncului Iisus, precum și oferirea darurilor de către aceștia, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat faptul că Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Care S-a întrupat sau S-a zămislit de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, este taina pe care se bazează toate celelalte lucrări și minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. „Această sărbătoare, Nașterea Domnului, este sărbătoarea înomenirii lui Dumnezeu pentru ca omul să devină dumnezeu după har. Fiul Cel Veșnic al Tatălui coboară din slava cerească, ia chip de rob, adică de creatură, de om, și trăiește printre oameni, devenind ceea ce iubea, adică Om. Prin toată învățătura, prin toate minunile săvârșite și mai ales prin răstignirea Sa pe cruce și Învierea din morți și Înălțarea la ceruri întru slavă, a pregătit oamenilor calea mântuirii. El este numit de către îngeri la ­Betleem Mântuitor. Îngerii au binevestit păstorilor de la Betleem că astăzi S-a născut un Mântuitor. Mântuitor înseamnă vindecător și eliberator. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos poartă în numele Său lucrarea Sa. El Se nu­mește Iisus, Care înseamnă «Dumnezeu mântuiește» sau «Dumnezeu este mântuitor». Numele lui Iisus a fost descoperit Fecioarei Maria și apoi Dreptului Iosif de către Arhanghelul Gavriil. Iisus ­poartă în numele Său această vocație, chemarea de a fi Mântuitorul lumii”, a spus Preafericirea Sa.

Darurile care profeţesc despre lucrarea mântuitoare a Pruncului

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a vorbit despre simbolismul darurilor aduse de magii de la Răsărit, explicând că în acestea se cuprinde simbolic lucrarea Pruncului atunci când El va deveni om matur. „I S-au adus daruri pentru că El este Împăratul veacurilor, Care împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt a creat universul întreg, toate galaxiile, cerul și pământul. I-au adus tămâie pentru că este Mare Preot. Preoții la Templu aprindeau și ardeau tămâie pe jăratic și tămâiau, pentru că tămâia este simbolul rugăciunii. Acest Prunc este Împărat, dar este și Mare Preot Care Se aduce pe Sine Însuși jertfă prin răstignirea Sa pe Altarul Crucii. I se aduce și smirnă. Smirna era puțin amară la gust și se folosea pentru îmbălsămarea morților. Când Iisus a fost înmormântat, a fost uns cu ulei de aloe și smirnă. Prin smirnă se profețește, se prefigurează moartea Mântuitorului. Trecând prin moarte, a înviat și a dăruit tuturor viața veșnică. De aceea, aceste daruri ale celor trei magi ne arată demnitatea, dar și ­lucrarea Mântuitorului ca Împărat al veacurilor a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit, după cum a profețit Prorocul Daniel și a repetat Arhanghelul Gavriil, spunându-i Maicii Domnului că El va avea o împărăție și Împărăția Lui nu va avea sfârșit”, a reliefat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

 

 

Preafericirea Sa a subliniat că sosirea magilor ne arată că Iisus Hristos nu a venit în lume doar pentru mântuirea poporului ales, ci a tuturor popoarelor, care din depărtări vor veni să se închine Lui, crezând în El ca fiind Mântuitorul lumii: „Cei trei magi reprezentau popoare diferite, nu erau evrei. Magii erau oameni învățați care observau mersul stelelor și interpretau visele pentru a citi care este viitorul. De aceea, ei erau sfătuitori ai regilor, unii dintre acești magi au ajuns ei înșiși regi sau conducători de popoare. Cuvântul «mag», de origine persană, înseamnă om învățat sau sfătuitor, care studiază mersul naturii și citește semnele timpului. Acești magi se numesc în limba slavă «crai», care înseamnă conducător, rege. În Occident, ei sunt numiți «les trois rois», în franceză, cei trei regi. Noi am păstrat cuvântul «magi», așa cum este scris în Evanghelia după Matei, dar în alte limbi ei sunt numiți regi sau crai. Așadar, acești trei magi reprezintă popoarele păgâne care se vor converti la creștinism, care vor crede în Iisus Hristos”.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că de la cei trei magi învățăm să aducem daruri lui ­Iisus, după cum au adus ei. „Ce ­înseamnă astăzi aurul, tămâia și smirna? Cum aducem noi daruri asemenea magilor? Aurul reprezintă dreapta ­și curata credință ortodoxă și faptele bune, izvorâte din iubire sinceră și milostivă. Acestea sunt darurile de aur pe care le aducem în fiecare zi din viața noastră lui Iisus. (…) Tămâia înseamnă rugăciunile noastre zilnice. Prin rugăciune, noi ne îmbogățim cu harul lui Dumnezeu și primim iubirea smerită a lui Hristos, pacea și bucuria Prea­sfintei Treimi. Smirna înseamnă răstignirea patimilor egoiste ale lăcomiei și dobândirea virtuților. Smirna înseamnă dobândirea iubirii smerite a bunătății. După ce răstignim în noi egoismul, ­devenim harnici. Transformăm patima lăcomiei în virtutea dărniciei”, a reliefat Întâistătătorul Bisericii noastre.

La final, Patriarhul României i-a ­felicitat pe toți cei care poartă numele de Cristian, Cristina sau derivate din aceste nume, iar în semn de bine­cuvântare a oferit celor prezenți ­Pastorala de Crăciun, câte un cozonac cu nucă, iconițe cu Nașterea Domnului și pachete cu anafură.

Să transformăm vremea de încercare în timp de binecuvântare

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit la slujba ce se săvârșește în noaptea trecerii dintre ani (2020-2021), la Catedrala Patriarhală, joi, 31 decembrie 2020

 

În Biserica Ortodoxă, sfintele slujbe sunt momente de sfinţire a timpului, precum şi izvor de bucurie și pace, de lumină și speranță în lupta noastră cu greutățile vieții.

Anul acesta, sfintele sărbători ale Nașterii Domnului, Anului Nou şi Botezului Domnului sunt prăznuite într-o atmosferă mai dificilă din cauza pandemiei de COVID-19. Din acest motiv, în seara aceasta am oficiat slujba ce se săvârșește în noaptea trecerii dintre ani imediat după Vecernie, şi nu la miezul nopţii, pentru ca toţi să putem ajunge acasă până la ora 23:00, respectând astfel recomandările autorităților.

Ne aflăm într-o perioadă mai tristă, când o mulțime de oameni suferă de teama provocată de actuala pandemie: teama de îmbolnăvire, teama de moarte, teama de schimbare a vieţii sociale. Însă comuniunea în rugăciune, pacea sufletului, bunătatea inimii și cooperarea în fapte bune pot face minuni, transformând teama în curaj și speranță.

Vă felicităm în mod deosebit pe dumneavoastră, cei care sunteţi prezenţi la biserică, precum şi pe toţi cei care acum se află în comuniune de rugăciune cu noi prin intermediul posturilor de radio, de televiziune și prin internet.

Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, pe care tocmai l-am rostit, ne arată importanţa sfinţirii timpului vieţii noastre, prin chemarea numelui mântuitor al Domnului nostru Iisus Hristos, Creatorul lumii şi Împăratul veacurilor, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre. Pentru creştini, locul cel mai potrivit pentru petrecerea anului vechi şi întâmpinarea anului nou este Biserica lui Hristos, aici fiind spaţiul de întâlnire a timpului cu veşnicia, aşa cum ele s-au întâlnit mai întâi în Persoana Fiului veşnic al lui Dumnezeu, Care S-a făcut om şi S-a născut în Betleem „la plinirea vremii”, pentru a dărui oamenilor înfierea prin har şi viaţa eternă cerească (cf. Galateni 4, 4-5; Ioan 1, 12-13).

Anul Nou în care intrăm este un dar nou de viață, pe care-l primim de la Dumnezeu spre mântuirea noastră, adică spre cultivarea comuniunii cu El prin rugăciune şi fapte bune. De aceea, acum, la cumpăna dintre ani, trebuie să ne gândim şi mai mult la modul folosirii timpului vieţii noastre ca timp binecuvântat de Dumnezeu. Prin urmare, Biserica ne îndeamnă să privim cu încredere şi speranţă, dar şi cu responsabilitate, fiecare clipă a vieţii prezente. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învaţă, zicând: „Să nu treacă nici o zi din întreaga noastră viaţă în care să nu punem în noi înşine vreun folos duhovnicesc sau cu rugăciunea, sau cu mărturisirea, sau cu facerea de fapte bune, sau cu vreo altă faptă duhovnicească”1.

În Iisus Hristos, timpul oferă creştinului posibilitatea participării la viaţa veşnică, mai ales prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Său, care ni se dăruiesc în Sfânta Euharistie „spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”.

Biserica Ortodoxă acordă o importanţă deosebită faptelor săvârşite în timpul vieţii noastre, învățând că fiecare cuvânt rostit sau faptă săvârşită în timp va avea ecou în veşnicie (cf. Ioan 5, 28-29; 2 Corinteni 5, 10). Orice bine făptuit în timpul vieţii pământeşti constituie o treaptă în creşterea spirituală a omului credincios în relaţia sa cu Dumnezeu şi semenii. Totodată, fapta bună săvârșită din iubire milostivă şi smerită poartă în ea lumina cerească a harului dumnezeiesc lucrător în om şi devine comoară a sufletului omului pentru eternitate.

Anul 2020, pe care îl încheiem, a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români. Prin aceste teme a fost subliniată importanța comuniunii de iubire dintre părinţi şi copii, precum şi a legăturii dintre viața spirituală și activitatea socială a omului, dintre rugăciune și acțiune, dintre evlavie și dărnicie, dintre Liturghie și filantropie, legătură care se manifestă în fapte bune izvorâte din iubire smerită şi darnică.

Anul 2021, în care păşim, este declarat în Patriarhia Română ca Anul omagial al pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor. Astfel, se realizează evidențierea a două coordonate esențiale şi prioritare în viața și activitatea pastoral-misionară a Bisericii noastre, şi anume: aprecierea şi încurajarea românilor din afara granițelor României, precum și importanţa pomenirii celor adormiți în Domnul şi a îngrijirii ­cimitirelor.

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți oamenii şi în mod deosebit pe românii din țară și din străinătate, dăruindu-le sănătate și mântuire, pace şi bucurie, dar şi mult ajutor pentru a ne elibera din actuala pandemie, care afectează viaţa şi sănătatea oamenilor!

Vă dorim tuturor ani mulţi şi binecuvântaţi!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Notă

 1. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XI, IV, în col. PSB,
  vol. 21, trad. de pr. prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 132.

 

Patriarhul României și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual

În ziua de prăznuire a Sfântului Proroc ­Daniel, joi, 17 decembrie 2020, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual prin rugăciune. Cu acest prilej, după tradiția de la astfel de momente festive, Preafericirea Sa a participat la slujba de Te Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, în Catedrala Patriarhală din Capitală. În continuare, în Sala „Europa Chris­tiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc un moment aniversar.

 

La slujba de Te Deum săvârșită în Catedrala Patriarhală din București de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, ca mulțumire adusă lui ­Dumnezeu pentru ocrotirea și ajutorul dăruit Patriarhului României în slujirea Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român, au fost prezenți Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal; Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor; consilieri din ­cadrul Adminis­trației Patriarhale și Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor; Monica Cristina ­Anisie, ministrul educației și cercetării; Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte; și alți reprezentanți ai autorităților locale și de stat.

 

 

În cuvântul rostit la final, Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat importanța urmării modelului sfântului ocrotitor, subliniind ­darurile multiple ale Sfântului Proroc Daniel revărsate asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. „Astăzi, când îl sărbătorim pe Sfântul Proroc Daniel, ne gândim la numele pe care le-a purtat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Din Botez a purtat numele marelui ­proroc Ilie Tesviteanul, care a râvnit în toată viața lui pentru Casa Domnului. La călugărie, părintele Cleopa Ilie, ­purtător de Dumnezeu și inspirat de El, a ales pentru ucenicul său numele marelui proroc ­Daniel. În primul rând, l-a ales ca acesta să-i fie model, iar în al doilea rând, ca să-l ocrotească și să-l inspire în activitatea sa de arhipăstor al Bisericii, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și ca Patriarh al României. Știm din viața Sfântului Proroc Daniel și din toate relațiile pe care el le-a avut într-un exil greu de suportat, într-o lume păgână, cu o spiritualitate egoistă și ­hedonistă, că a strălucit prin înțelep­ciune, bucurându-se de respectul și recu­noașterea regilor. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a bucurat și se bucură de acest dar de la Dumnezeu. În întreaga lume creștină este recunoscut ca unul dintre cei mai mari teologi contemporani. Lucrările Preafericirii Sale, cuvântările explorează în cele mai adânci înțelesuri cuvântul dumnezeiesc și interpretează cu o capacitate unică într-o societate precum cea de astăzi. Această pregătire atât de temeinică teologic, această ­virtute a înțelepciunii primită de la Dumnezeu pentru rugăciunile sfinților ocrotitori a strălucit cu precădere la Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii ­Ortodoxe întrunit în ­Insula Creta, unde Preafericirea Sa, în mod unanim, a fost recunoscut drept teologul acestui sinod, găsind întotdeauna soluții fundamentate pe învățătura Sfinților Părinți, a Sfintei Scripturi și pe Tradiția vie dintotdeauna a Bisericii noastre, care au mulțu­mit pe toți participanții la acest sinod”, a spus Preasfinția Sa.

În semn de prețuire, Întâistătătorul Bisericii noastre a primit un buchet de flori din partea Permanenței Consiliului Național Bisericesc și a Permanenței ­Consiliului eparhial al Arhi­episcopiei Bucureștilor.

 

 

„În Iisus Hristos locuiește trupește plinătatea dumnezeirii”

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit Prea­sfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru cuvântul rostit și a explicat de ce Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri, Anania, Azaria și Misail, sunt foarte des pomeniți în perioada ­Postului Nașterii Domnului. „Cei trei tineri arun­cați în cuptorul din Babilon reprezintă și marea taină a întrupării ­Domnului. După cum focul nu-i mistuia pe cei trei tineri, care erau păziți de înger, tot așa pântecele Fecioarei Maria a rămas intact atunci când Dumnezeu Cel necuprins S-a făcut cuprins,
S-a sălășluit în Preacuratul Trup al Sfintei Fecioare ­Maria. De aceea, Sfântul Apostol Pavel va spune în Epistola către ­Coloseni că în Iisus Hristos locuiește trupește plinătatea dumnezeirii. Această mare taină a zămislirii și a Nașterii Domnului din Fecioara Maria a fost prezisă, prevăzută de mai mulți profeți ai Vechiului Testament, dintre care și ­Sfântul Proroc ­Daniel. Acești tineri evlavioși mai ­reprezintă și fidelitatea față de propria credință a celor care se află printre ­străini. Toți trei laolaltă, dar în special prorocul Daniel, sunt rugători pentru cei refugiați, pentru cei exilați, pentru cei depărtați de țara lor și deportați în altă țară. Acești tineri, împreună cu Daniel, rămân fideli în țară străină, rămân binecredincioși sau dreptcredincioși într-un mediu ostil. (…) De la ei învățăm să păstrăm și noi dreapta credință și să ne ­păstrăm identitatea noastră spirituală, indiferent unde ne aflăm, mai ales că ­numărul ­românilor plecați în afara teritoriului României este cel mai mare din istorie. De aceea, Sfântul ­Sinod, la propunerea noastră, a aprobat ca anul 2021 să fie dedicat pastorației românilor ortodocși din afara României”, a spus Preafericirea Sa.

 

 

Moment festiv în Sala „Europa Christiana”

În continuare, în Sala „Europa Chris­tiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc un moment aniversar moderat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, în cadrul căruia Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a rostit un cuvânt de felicitare: „Prea­fericirea Voastră, cu ocazia zilei onomastice, a Sfântului Proroc Daniel și a Sfântului Daniil Sihastrul, dorim să vă transmitem urările noastre de multă sănătate, multe împliniri în lucrarea de păstorire a Bisericii Ortodoxe Române și a credincioșilor români. Vă felicităm pentru activitatea dedicată proiectelor educaționale și sociale pe care Biserica Ortodoxă Română le derulează în sprijinul semenilor noștri, al familiilor și al copiilor, contribuind la promovarea valorilor creștine în societatea noastră. (…) Vă asigurăm de întreaga prețuire și de tot sprijinul nostru în ­demersurile Preafericirii Voastre și vă doresc din suflet la acest moment de sărbătoare întru mulți ani și fericiți!”. De asemenea, ministrul educației i-a oferit Preafericirii Sale primele manuale de religie pentru ­clasele I și a VIII-a.

În continuare, Victor Opaschi, ­secretar de stat pentru culte, a rostit un cuvânt de felicitare în cadrul căruia a evidențiat relația dintre Stat și ­Biserică în această perioadă a pandemiei. ­„Preafericirea Voastră, vă mulțu­mesc și vă felicit, în același timp, ­pentru eforturile depuse în toți anii de după Revoluție pentru așezarea relației dintre Stat și Biserică în cheie democratică, centrată pe exercitarea liberă a credinței religioase, autonomia cultelor și cooperarea cu statul în spirit de respect reciproc. Vă mul­țumesc și vă felicit pentru con­secvența cu care cultivați responsabilitatea și discernământul ca valori centrale în spațiul public al democrației. (…)
Vă adresez toate sentimentele noastre de recunoștință, precum și cele mai alese urări de mulți ani spornici, cu aceeași putere de muncă și pilduitoare devoțiune față de țară, de neamul ­românesc, de Biserica Ortodoxă ­Română și de valorile înalte ale uma­nității”, a spus Victor Opaschi.

În cadrul unui moment solemn, toate sectoarele Administrației Patriarhale şi ale Administrației eparhiale și toate protopopiatele din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ­Diploma „2020 – Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români” cu medalie comemorativă. Totodată, Preafericirea Sa a primit o cruce de binecuvântare din partea Perma­nenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor și câte un buchet de flori din partea sectoarelor adminis­trațiilor patriarhale şi eparhiale.

Întâistătătorul Bisericii noastre a mulțumit pentru cuvintele de felicitare adresate cu prilejul zilei onomastice și a subliniat importanța cultivării smereniei și speranței. La final, toți cei prezenți au audiat colinde interpretate de artiști de muzică populară, colaboratori ai ­postului de televiziune TRINITAS TV.

 

Crucea Eroilor de pe Caraiman a fost resfințită

Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, de pe platoul din apropierea Vârfului Caraiman din Munții Bucegi, a fost resfințită luni, 30 noiembrie 2020, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, cu ocazia finalizării proiectului de restaurare și reabilitare a monumentului istoric. După slujba de sfințire, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment, a urmat un ceremonial militar la care au participat militari din toate unitățile de vânători de munte ale Armatei României.

 

 

De la altitudinea de 2.291 de metri, crucea impresionantă de pe platoul din apropierea Vârfului Caraiman din Munții Bucegi, ridicată între anii 1926 şi 1928 la inițiativa regelui Ferdinand I și a reginei Maria, devenită simbol național și reper al Văii Prahovei, le aduce aminte tuturor celor care străbat drumul ce leagă Ploieștiul de Brașov sau urcă, în drumeții, potecile Munților Bucegi, de jertfa eroilor neamului din Primul Război Mondial care au căzut pe câmpurile de luptă.

Cu opt luni înainte de termenul ­graficului de lucrări prevăzut, Crucea ­comemorativă a eroilor români din ­Primul Război Mondial a fost re­sfințită în zi de sărbătoare, cu binecuvântarea Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel, de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit ­Nifon, Arhi­episcopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți, clerici militari și diaconi. La evenimentul organizat de Ministerul Apărării Naționale, administratorul legal al ­monumentului, cu prilejul sărbătorii Zilei Na­țio­nale a României, au participat ­generalul Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul apărării națio­nale, primarul orașului Bușteni, Mircea Corbu, membri din ­conducerea Armatei Române, precum și militari din toate unitățile de vânători de munte ale Armatei României, care au purtat steagurile de identificare ale ­acestora.

 

 

Un simbol al credinței, sacrificiului și luptei pentru apărarea neamului

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit ­Nifon a subliniat faptul că monumentul istoric resfințit reprezintă un simbol al credinței, al sacrificiului și al luptei pentru apărarea neamului nostru. „Este grăitor pentru valorile neamului nostru faptul că monumentul ce aduce aminte aici de jertfa eroilor este reprezentat printr-o cruce, ceea ce arată credința puternică, speranța și încrederea în Dumnezeu, fundamente certe ale curajului și ale hotărârii tuturor eroilor noștri de a lupta chiar cu prețul vieții. De aici, de la această impresionantă înălțime, de unde parcă îmbră­țișăm cu privirea întreaga noastră țară, remarcăm demnitatea, onoarea și profundul simț al istoriei cu care ostașii români au luptat nu pentru glorie trecătoare, ci pentru ca pământul țării noastre să fie liber de orice asuprire, pentru ca idealul de secole al tuturor românilor, crearea României Mari, să nu rămână doar un vis, ci să se împlinească frumos. Având credința străbună în suflete, cu sfânta cruce la gât, pe toate câmpurile de bătălie, cu vitejie și cu speranță, soldații români au mărturisit în duh de jertfă contemporanilor lor și lumii întregi că nu poți călca în picioare demnitatea unui neam de voie­vozi. Acești eroi ai ­neamului nostru au men­ținut vie credința în vremuri de restriște, chiar de epidemii distrugătoare, ca și aceasta prin care trecem și noi. În aceste dificile timpuri, ­flacăra speranței niciodată nu piere”, a reliefat Înaltpreasfinția Sa.

În continuare, au rostit alocuțiuni generalul Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul apărării națio­nale, și primarul orașului Bușteni, Mircea Corbu. Într-un peisaj de poveste, cu întreg platoul acoperit de un strat de zăpadă, a urmat un moment ­solemn, în cadrul căruia au fost depuse coroane și jerbe de flori de către militari.

Reabilitarea cu fonduri europene a monumentului, de către Ministerul Apărării Națio­nale, a început în anul 2018, însă lucrările propriu-zise s-au desfă­șurat pe parcursul a 11 luni, preponderent în perioada caldă, când timpul a permis deplasarea muncitorilor și urcarea materialelor necesare finalizării acestui proiect.

În cadrul amplului proces de restaurare au fost sablate tronsoanele metalice, soclul și platforma de acces la monument, iar o altă lucrare a constat în acoperirea anticorozivă a întregii structuri metalice. În interior au fost montate lămpi electrice şi instalații de iluminat, iar la subsol a fost realizată instalația de ventilație. ­Totodată, au fost organizate două săli de expoziții: prima este amenajată la parter și este dedicată Primului Război Mondial, eroilor neamului și bătăliilor de pe Valea Prahovei; la etaj, prin a doua expoziție, este rememorată edi­fi­carea monumentului din perioada 1926-1928. În seara zilei de 14 septembrie 2020, de sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, luminile au fost aprinse pentru prima dată pe monument după începerea lucrărilor de ­restaurare.

Crucea de pe Caraiman are 39,30 m înălţime şi 7 m lungimea fiecărui braţ orizontal, intrând în Cartea Recordurilor drept cea mai înaltă cruce metalică din lume amplasată pe un vârf montan.

În anul 2018, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a sfințit piatra de ­temelie a bisericii cu hramurile „Înălţarea Sfintei Cruci”, „Înălţarea Domnului” şi „Schimbarea la Faţă a Domnului”, ce urmează să se construiască pe platoul Munților Bucegi.

Comemorarea eroilor Revoluţiei la Catedrala Patriarhală și la monumente din Capitală

La Catedrala Patriarhală din București, precum și în mai multe locuri emblematice din Capitală pentru Revoluţia din Decembrie 1989, unde s-a strigat „Libertate!” în urmă cu 31 de ani, au fost organizate momente solemne în cadrul cărora au fost săvârşite slujbe de pomenire pentru cei care şi-au jertfit viaţa pentru libertatea şi demnitatea poporului român şi au fost depuse coroane de flori.

 

La Catedrala Patriarhală din București, slujba Parastasului pentru eroii care și-au jertfit viața în timpul Revoluției din 1989 a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și ­diaconi, ­slujitori ai catedralei.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a amintit de momentul în care numele tuturor eroilor cunoscuţi ai neamului nostru au fost aşezate cu evlavie şi recunoștință în piciorul Sfintei Mese a Altarului Catedralei Naționale în anul 2018 de către Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel. „După biruința pe care au marcat-o înaintașii noștri la anul 1877, s-a născut un gând de recu­noștință pentru toți cei care de-a lungul veacurilor și-au dat viața pentru aceste idealuri, pentru ca poporul nostru să fie cu demnitate între celelalte popoare ale lumii, să aibă orizont și toate darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în pământul acesta să-și găsească rostul lor întru a dărui bunăstare și viață binecuvântată poporului nostru. Acest gând de recu­noștință s-a concretizat prin năzuința de a ridica întru pomenirea tuturor eroilor nea­mului o catedrală în București. Acest lucru, hotărât prin darul lui Dumnezeu și prin jertfa eroilor de la 1989, ajunge să fie aproape de împlinire, ceea ce este o binecuvântare pentru poporul nostru. Acolo, în piciorul Sfintei Mese, sunt așezate numele eroilor cunoscuți din toate timpurile și din toate locurile și, desigur, ale celor căzuți la Revoluția română din 1989, spre veșnica lor pomenire. Sperăm ca năzuin­țele lor, idealurile care i-au făcut să meargă cu curaj în fața pericolului morții să nu fie uitate și cu toții să le avem în vedere. Trebuie să dorim ca libertatea noastră să fie împletită cu demnitatea care ne așază pe locul pe care îl merităm în rândul celorlalte popoare ale lumii”, a spus Preasfinția Sa.

 

 

Slujbe de pomenire la monumente ridicate în cinstea eroilor

Încă de luni, 21 decembrie, la Cimitirul Eroii Revoluției, slujba Parastasului a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte ­Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul rostit la slujba de pomenire, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, a subliniat rolul jertfei românilor căzuți în timpul Revoluției din 1989. „Comemorarea a 31 de ani de la Revoluția română din 1989 este un moment de rugăciune, de aducere aminte de jertfa în special a eroilor tineri, căci ne aflăm la Cimitirul Eroilor Tineri, alături de biserica ridicată aici întru pomenirea lor, dar și întru propovăduirea Sfintei Evanghelii. (…) Suntem aici pentru a comemora jertfa acestor români care ne-au adus libertatea de credință, libertatea de manifestare a tradițiilor noastre strămoșești. Noi ne rugăm ca această libertate pe care am dobândit-o atunci, pentru care s-au jertfit oameni, care au plecat prea devreme din această viață, să aducă roade bune nu numai pentru sfânta noastră Biserică, ci și pentru neamul nostru românesc. Ne rugăm ca aspirațiile acestor tineri să-și găsească loc în sufletul fiecărui creștin și fiecărui român, iar idealurile sfinte de libertate și dreptate să-și găsească locul în societatea noastră, împreună cu cooperarea și pacea socială, cu mai multă credință, care este transfiguratoare pentru neamul nostru românesc”, a spus ­Prea­sfinția Sa. La orele dimineţii, la ­monumentul ridicat în memoria eroilor Revoluţiei din faţa clădirii fostului Comitet Central, actualul sediu al Ministerului Afacerilor Interne, un sobor de preoţi din cadrul cimitirelor de stat a săvârşit slujba Parastasului pentru eroii revoluționari. După serviciul religios, au avut loc depuneri de coroane de flori din partea mai multor instituţii de stat şi asociaţii pentru recunoaşterea meritelor participanţilor la Revoluţie.

 

Marţi, 22 decembrie, la monumentul ridicat în faţa sediului Societăţii Române de Radiodifuziune, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit o slujbă de pomenire pentru eroii ­Revoluţiei Române, depunând şi o coroană de flori din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor.

La final, Preasfinţia Sa a subliniat faptul că Biserica face în mod constant pomenirea eroilor şi a tuturor celor care au luptat pentru libertatea şi demnitatea poporului român: „În toată această perioadă, cei care s-au jertfit la Bucureşti, Timişoara şi în alte locuri importante ale ţării sunt pomeniţi, la fel cum ­Biserica şi-a pomenit dintotdeauna eroii. După cele două războaie mondiale, la troiţele care s-au ridicat în memoria lor, ca şi la monumentele care s-au ridicat în cinstea eroilor din Decembrie 1989, Biserica înalţă rugăciuni pentru odihna sufletelor lor. Aici, la Radiodifuziunea Română, se păstrează pomelnicul a 11 tineri care şi-au pierdut viaţa în această zonă. Prin aceste slujbe, eroii ne aduc mereu aminte că ei au murit pentru ca noi să fim liberi”.

 

 

 

În continuare, la troiţa ridicată în curtea Televiziunii Române, de asemenea, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru cei care s-au jertfit în urmă cu 31 de ani şi au fost depuse coroane de flori din partea preşedintelui României, a Secretariatului de Stat pentru recu­noașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, a ­Televiziunii Române şi a unor asociaţii şi fundaţii dedicate evenimentelor din Decembrie 1989.

 

 

De asemenea, luni dimineață, 21 decembrie, preşedintele României, primarul Capitalei, precum şi reprezentanţi ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului ­Românesc, precum şi ai altor fundaţii şi organizaţii, au depus coroane de flori la monumentul ridicat în Piața Uni­ver­sității în memoria celor adormiţi în urmă cu 31 de ani în timpul luptelor din ­Capitală ce au determinat căderea regimului comunist. La orele amiezii, un sobor de preoţi, condus de părintele protoiereu Florin-Nectarie Busuioc, de la Protopopiatul Sector 3 Capitală, a depus, de asemenea, o coroană de flori din partea instituţiei şi a săvârşit o slujbă de pomenire pentru eroi.

 

Distincţii pentru realizatorii a două emisiuni dedicate orei de religie

Prezentatorii emisiunii „Ora de religie”, difuzată de către postul de televiziune TRINITAS TV, şi realizatorii iniţiativei „3 minute din ora de religie”, difuzată în cadrul emisiunii „Universul credinţei” a Televiziunii Române, au primit miercuri, 16 decembrie, distincţii din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 

Evenimentul a avut loc la Biblioteca Sfântului Sinod din cadrul Mănăstirii Antim din Capitală. Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, a oferit Diploma omagială şi Medalia comemorativă a anului 2020 profesorilor şi jurnaliştilor implicaţi în realizarea celor două emisiuni.

În deschiderea evenimentului, părintele Nicuşor Beldiman, consilier patriarhal coordonator al Sectorului teologic-educaţional, a vorbit despre importanţa celor două emisiuni, în contextul pandemic pe care îl traversează ţara noastră: „În contextul în care toate unităţile de învăţământ din România au fost închise din cauza pandemiei, Patriarhia Română a oferit elevilor posibilitatea de a păstra contactul cu disciplina şcolară religie prin intermediul emisiunii «Ora de religie», realizată de TRINITAS TV, cu sprijinul Sectorului teologic-educaţional al Administraţiei Patriarhale. Au fost realizate şi difuzate 10 ediţii ale acestei emisiuni în perioada în care unităţile de învăţământ au fost închise, cu excepţia vacanţelor şcolare. Totodată, în aceeaşi perioadă, o echipă de profesori de religie a realizat o emisiune cu suport vizual animat, cu texte care facilitează înţelegerea şi integrarea mesajului religios sub forma unor îndemnuri şi modele comportamentale. Astfel, în cadrul emisiunii «Universul credinţei» s-a concretizat o manieră diferită de susţinere a orei de religie, sub forma a trei minute din această oră. Această metodă unică are un impact major în rândul elevilor, părinţilor şi profesorilor, dar şi al publicului larg”.

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a adresat un ­cuvânt de binecuvântare şi apreciere pentru cei care s-au implicat în realizarea acestor emisiuni, apreciind că valorile şi cunoştinţele transmise prin acestea au un rol complementar orei de religie predată la clasă: „Atât prin ­intermediul postului de televiziune ­TRINITAS TV, cât şi prin posturile ­Televiziunii Române, copiii au primit un ajutor substanţial în îmbogăţirea cunoştinţelor lor de religie. Este un lucru merituos, motiv pentru care ne exprimăm recunoştinţa pentru efortul depus de realizatorii acestor emisiuni”.

Cele două emisiuni, iniţiate în contextul măsurilor impuse de autorităţi pentru limitarea răspândirii infectărilor cu noul coronavirus, au permis elevilor telespectatori păstrarea contactului cu ora de religie, având în vedere noul mod de desfăşurare a cursurilor, în sistem on-line.

Campania de donare de sânge derulată de Patriarhia Română (2014-2020) trebuie intensificată!

DONEAZĂ SÂNGE, SALVEAZĂ O VIAȚĂ!

 

Cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, în anul 2012 a început în Arhiepiscopia Bucureștilor o campanie de ­donare de sânge numită „O picătură de sânge pentru viața aproapelui”. Începând cu anul 2014, cu aprobarea Sfântului Sinod, această campanie a fost extinsă la nivel național în toată Patriarhia Română sub îndemnul „Donează sânge, salvează o viață!”.

Astfel, cea mai amplă campanie de donare de sânge din ­România s-a desfășurat în cooperare cu diverse instituții publice (centre regionale și județene de transfuzie, spitale, clinici, direcții de asistență socială și protecția copilului, Jandarmerie, Poliție și Armată), precum și cu organizaţii neguvernamentale (Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români și alte asociații).

Pe parcursul celor șase ani ai campaniei „Donează sânge, salvează o viață!” au participat 40.800 de donatori, cantitatea de sânge recoltată fiind de peste 18.000 de litri.

În contextul medical și epidemiologic actual, atât de dificil, prin care trece societatea românească, Patriarhia Română adresează tuturor celor care înțeleg valoarea salvării unei vieți umane îndemnul său de a participa la nobila acțiune a donării de sânge. Totodată, adresează și îndemnul de a dona, conform criteriilor de eligibilitate, plasmă convalescentă COVID-19, pentru salvarea celor aflați în situație critică din cauza infestării cu noul coronavirus.

Donarea de sânge şi de plasmă convalescentă COVID-19 sunt acum cele mai luminoase şi necesare fapte de iubire jertfelnică şi de solidaritate umană!

Întâlnirea anuală a preoților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, marți, 10 noiembrie, s-a desfășurat la Caransebeș, județul Caraș-Severin, întâlnirea anuală metodică și de specialitate a preoților militari din Ministerul Afacerilor Interne. Evenimentul a debutat la Catedrala Episcopală cu o slujbă de Te Deum săvârșită de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

 

De asemenea, a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru toți eroii români, iar la Crucea Iden­ti­tății Naționale din vecinătatea ­Catedralei Episcopale s-au depus coroane, flori și lumânări pentru cei care au luptat pentru credința și demnitatea poporului român. Toți participanții de la această întrunire au vizitat și Colecția muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeșului, precum și Centrul ­eparhial.

Manifestarea a continuat în Sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu”. După prezentarea ordinii de zi de către preotul militar Felix-Iulian Radu, șeful Secției de asistență religioasă din MAI, a fost transmis mesajul de binecuvântare și prețuire al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de către părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române. „Se împlinesc 20 de ani de la înființarea acestei secții, ca o continuare a tradițiilor de cooperare între Biserică și Armata cea iubitoare de Hristos, de-a lungul întregii noastre istorii, în slujba unui popor binecredincios și iubitor de Dumnezeu. Deși cu un efectiv numeric minimal, totuși, preoții din MAI au fost mereu la datorie în arealul geografic și profesional în care își desfășoară activitatea personalul ministerului. Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să vă dăruiască tuturor bucuria faptelor bune, sănătate, curaj și mult spor în activitatea religioasă și patriotică”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Ne bucurăm foarte mult că, la 20 de ani de asistență religioasă în cadrul MAI, Episcopia Caransebeșului a fost gazda acestei întruniri. De asemenea, ne-am bucurat să-i cunoaștem pe toți preoții din țara noastră care își desfășoară slujirea și activitatea în structurile acestui minister. Îi felicităm pe toți partici­pan­ții și le mulțumim că au ales în acest an ­Eparhia Caransebeșului”, a subliniat Prea­sfințitul Părinte Episcop Lucian.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și două referate despre „Pastorația familiei în epoca ideologiilor secular-umaniste” și „Con­tri­buția bănățenilor la dezvoltarea studiilor teologice în Biserica Ortodoxă Română”.

După cele două referate, părintele Felix Radu a prezentat activitatea preoților militari din MAI și s-au stabilit obiectivele pentru anul 2021. Totodată, col. Alexandru Tobă, de la Jandarmeria Română, a transmis un mesaj din partea ministrului afacerilor interne, Marcel Vela. De asemenea, lt.-col. Cipri­an Petri­șor a dat citire mesajului colonelului Alin Mastan, comandantul Jandarmeriei Române. Toți ­pre­oții militari au primit din partea ministrului Marcel Vela „Emblema de onoare a ­Ministerului Afacerilor Interne”.

Stadiul lucrărilor pe șantierul Catedralei Naționale

Oricine trece pe Calea 13 Septembrie din Bucureşti poate observa cum de la zi la zi se adaugă câte o filă la cartea zidirii Catedralei Naționale. Lucrările continuă în această perioadă cu tencuiala decorativă, placările cu piatră și cu pictura în mozaic. La turla principală au loc și placări cu piatră la ancadramentele ferestrelor de la cota +92, iar la turla-clopotniță se lucrează la finisajul prefabricatelor. În interior continuă lucrările la pictura în mozaic din Altar, precum și la suprafața de pe spatele catapetesmei de zid.

 

În prezent, la Catedrala Mântuirii Neamului se desfășoară lucrări în mai multe zone ale șantierului, cu rolul principal de a proteja edificiul în fața intemperiilor. Se finalizează acoperișul și tencuielile exterioare, precum și montarea elementelor decorative de piatră. „Se desfășoară lucrări la învelitoare la cota +45, finalizate 97%. Mai sunt de realizat închiderile pronaosului și absidele la intersecția cu baza turlei mari, care depind de finalizarea tencuielilor, și placarea stâlpilor spre interior. De asemenea, se lucrează la placarea stâlpilor cu piatră de la turla mare și la ancadramentele din piatră la ferestrele cotei +92. Acum se montează medalioanele din piatră la baza turlei mari, finalizate 95%, precum și ancadramentele mici din piatră la ferestrele clopotniței și la ancadramentele mari ale ferestrelor din case de scară. Finisajul prefabricatelor din beton de la turlele mici și clo­potniță este realizat 30%, iar tencuielile turlelor secundare și clo­pot­nița, până la cota +45, sunt finalizate în proporție de 75%. Totodată, tencuielile la baza turlei principale, la cotele +45 și +65 sunt finalizate 50%. În continuare, se toarnă beton protectiv la hidro­izolația platformelor în jurul catedralei la cota -2.30, finalizate 90%, iar grilele clopotniță sunt finalizate 100%”, ne-a spus ing. Petre Chiuță, ­consilier patriarhal la Sectorul monumente și construcții bisericești al Patriarhiei ­Române.

Până la finalul anului se lucrează ­intens la finalizarea lucrărilor de placare cu piatră la stâlpii de la turla principală și la ancadramentele ferestrelor de case de scară, precum și la finalizarea ­tencuielilor până la cota +45.

Crucea de pe turla Pantocrator va fi montată numai atunci când se vor termina toate lucrările de tencuială de la aceasta, pentru că macaraua actuală nu mai poate fi liftată decât cu lucrări extrem de complexe de ancoraj. „Crucea de pe turla principală va fi montată imediat după finalizarea tuturor lucrărilor de finisaj exterior al turlei și demontarea macaralei existente. Nu poate fi montată în această fază întrucât ar impune demontarea macaralei existente, pentru că aceasta nu mai poate fi înălțată în prezent. Crucea are 7 m înălțime şi o greutate de 7,8 tone”, a mai precizat ing. Petre Chiuță.

Alte etape importante se desfă­șoară atât în interiorul locașului de rugăciune, unde sunt montate noi elemente din cadrul picturii în mozaic a catedralei, cât și în atelier, unde se lucrează la toate scenele din Altar. „În atelier am terminat de realizat tot ce înseamnă conca Altarului și pereții, iar acum urmează să facem montajul. Am reușit să montăm scenele denumite «Jertfa lui Avraam», «Împărtășirea Apostolilor» și ­«Sfânta Treime». Ar mai fi trei scene plus «Jertfa lui Melchisedec», care este montată aproape jumătate. Reprezentările «Jertfa lui Avraam» și «Ilie hrănit de corbi» sunt finalizate și urmează să fie montate până la finalul anului, ca să putem încheia hemiciclul Altarului. În continuare, se lucrează la registrul sfinților ierarhi români. Acum se lucrează și pe su­prafața de pe spatele catapetesmei”, ne-a explicat pictorul Daniel Codrescu.

Pentru mai multe detalii despre etapele construirii Catedralei Mântuirii Neamului, despre arhitectura edificiului, dar și despre simbolismul acestuia, cei interesați pot accesa site-ul catedralaneamului.ro.

Hotărârile Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din 5 noiembrie 2020

În ziua de 5 noiembrie 2020, la Reședința mitropolitană din Iași s-a întrunit, în şedinţă de lucru, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la care au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

 

Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat mai multe subiecte privind viaţa bisericească din Moldova, subiecte care sunt de competenţa Sinodului mitropolitan. Dintre hotărârile luate cu acest prilej, amintim:

– transformarea Schitului „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Codrii Paș­ca­nilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor din schit de călugări în mănăstire de călugări, cu titulatura: Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Codrii Paș­ca­ni­lor, cu sediul în comuna Moțca, judeţul Iași;

– transformarea Schitului „Naș­terea Maicii Domnului”-Marginea din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din schit de călugărițe în mănăstire de călu­gărițe, cu titulatura: Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”-Marginea, cu sediul în comuna Marginea, județul Suceava;

– transformarea Schitului Sihăstria Râșcăi din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din schit de călugări în mănăstire de călugări, cu titulatura: Mănăstirea „Sfântul Ioan de la Râșca și Secu”, cu sediul în comuna Râșca, județul ­Suceava;

– s-a aprobat calitatea de membri
ai Consistoriului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pentru pr. Iulian Vasile Adam (titular) și pr. Iulian Neculai Mușat (supleant).

După analiza sugestiilor formulate de către eparhiile Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei cu privire la proiectul de text al noului Regulament al cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română, s-au stabilit propunerile care vor fi înaintate de Sinodul mitropolitan către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au mai aflat și unele probleme de ordin ­administrativ-bisericesc.

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului şi Sălajului

La Centrul eparhial al Episcopiei Sălajului a avut loc joi, 17 decembrie, a doua întâlnire din acest an a ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

 

Sub președinția Înaltpreasfin­țitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul ­Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Mara­mureșului și Sălajului, membrii Sinodului mitropolitan au evaluat viaţa bisericească și activitățile misionare desfășurate pe cuprinsul ­mitropoliei și au discutat unele probleme de ordin administrativ-bisericesc, patrimonial sau disciplinar. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi s-a discutat și despre viitorul parohiilor mici de la sate și despre școlile teologice.

„Întâi de toate s-a discutat despre doi părinți protosingheli, care merită să fie ridicați la rangul de arhimandrit, apoi propunerile vor fi înaintate Sfântului ­Sinod. A fost prezentat regulamentul cimitirelor, deja aprobat de către Sfântul Sinod. O altă problemă ce ne-a preocupat a fost cea legată de șco­lile teologice, de stu­denții noștri teologi, de modalitatea prin care pot ei trece dintr-o eparhie într-alta. Ne-a preocupat și viitorul parohiilor mici și modeste, care momentan foarte greu pot fi repartizate unui tânăr sau altuia; rămânând ca alte lucruri care vor mai interveni să le discutăm la următorul Sinod mitropolitan”, a spus, la final, Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Andrei.

Sinodul mitropolitan se reunește de mai multe ori pe parcursul unui an, prilej cu care sunt discutate probleme privind intensificarea misiunii pastorale în ­comunitate și ches­tiuni de ordin administrativ. Mitropolia Clujului, Maramu­reșului şi Sălajului are în componenţă trei eparhii: Arhiepiscopia Vadului, ­Feleacului și Clujului, Episcopia Maramu­reșului și Sătmarului și Episcopia Sălajului. Membrii Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului sunt: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Ma­ra­mu­reșului și Sălajului, Preasfințitul ­Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte ­Petroniu, Episcopul Sălajului, Prea­sfințitul Părinte Benedict Bistri­țeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Preasfințitul ­Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

 

Zilele Șaguniene 2020 la Catedrala Mitropolitană din Sibiu şi în on-line

Evenimentele academice, culturale și duhovnicești închinate Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, s-au desfăşurat în perioada 26 noiembrie – 5 decembrie, atât la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, cât şi prin conferințele științifice organizate de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu și Arhiepiscopia Sibiului, prin Sectorul cultural.

 

Din cauza situației de criză sanitară provocată de pandemia de COVID-19, evenimentele academice din cadrul Zilelor Șaguniene 2020 au avut loc exclusiv în mediul on-line.

 

Conferințe on-line în cadrul Zilelor Șaguniene 2020

Manifestările au început sâmbătă, ­21 noiembrie, când Arhiepiscopia Sibiului a anunțat, prin Sectorul cultural, rezultatele primei etape a campaniei „Mari ­filantropi români”. Românii au ales 10 filantropi clerici și 10 laici din cele peste 60 de personalități clerice și laice propuse de eparhiile din întreaga țară pentru a intra în rândul marilor filantropi români. Până în 5 decembrie, votul românilor a decis cine sunt cei mai mari doi filantropi ortodocși români din rândul laicilor și al clericilor.

Prima conferință academică din cadrul Zilelor Șaguniene 2020 a avut loc în 26 noiembrie şi a fost moderată de pr. conf. dr. Daniel Buda, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”. La conferință au participat cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenți, teologi și invitați. Prima comunicare științifică a aparținut prof. dr. Sebastian Moldovan de la ­Facultatea de Teologie Ortodoxă din ­Sibiu, având titlul „Sfântul Vasile cel Mare despre molimă și alte catastrofe”.

 

 

A urmat prezentarea preotului ­Marius Tofan, cadru didactic asociat la Secția de muzică bisericească din cadrul facultății sibiene, cu titlul „Melodiile model/podobiile/o șansă la popularizarea și îmbu­nătățirea cântării bisericești actuale”. Conferința a continuat cu prezentarea intitulată „Câteva observații despre omilia pseudo-hrisostomică inedită: De transiguratione et eleemosyna (CPG 5009, BHGn 1996)” a preotului Radu Gârbacea, cadru didactic asociat la aceeași facultate. Ultima comunicare științifică a fost cea a episcopului regional dr. dr. habil. ­Johann Schneider: „Tradiții religioase și areligioase noi în Germania contemporană”.

Vineri, 27 noiembrie, manifestările au continuat cu noi comunicări științifice: „Recuperarea memoriei pedagogiei sociale transilvane: Pedagogie, propovăduire și pastorală catehumenală din perspectiva școlii teologice sociale” (pr. conf. dr. ­Constantin Necula), „Zile blestemate și destine frânte. Credința în jurnalele lui Ivan Bunin și ale Zinaidei Hippius” (lect. dr. Ciprian Iulia Toroczkai), „Pentru o teologie a istoriei în teologia ortodoxă” (pr. conf. dr. Daniel Buda), „What Role for the Orthodox Intellectual Today?” ­
(pr. prof. dr. John Anthony McGuckin).

Sâmbătă, 28 noiembrie, în cadrul ­Zilelor Șaguniene au avut loc colocviul masteranzilor și colocviul doctoranzilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă sibiană.

Zilele Șaguniene 2020 au continuat la Catedrala Mitropolitană cu slujbele prilejuite în zilele de 29 şi 30 noiembrie de sărbătoarea Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, şi s-au încheiat sâmbătă, 5 decembrie, cu Gala Marilor Filantropi.

 

Hram la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

La Catedrala Mitropolitană din Sibiu au fost sărbătoriți luni, 30 noiembrie, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, și ocrotitorul acestuia și al tuturor românilor, Sfântul Apostol Andrei, prin Sfânta Liturghie arhierească. Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, ­Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul ­Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, iar răspunsurile liturgice au fost date de o parte a Coralei „Timotei ­Popovici” a ­catedralei, dirijată de pr. lect. dr. Dan-Alexandru Streza.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre Sfântul Apostol Andrei, ­primul chemat de Mântuitorul Iisus ­Hristos la apostolat, şi despre Sfântul ­Ierarh Andrei Şaguna, socotit a fi Apostolul românilor din Transilvania: „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna a fost primul mitropolit care a reînfiinţat Mitropolia Ardealului. Există foarte multe asemănări între cei doi şi suntem conştienţi că Dumnezeu le rânduieşte pe toate în înţelepciunea Sa”.

 

 

La final, ierarhul a acordat distincţia „Crucea şaguniană pentru clerici” arhim. Ioachim Tomoiagă, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, protos. Emilian Man, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Sibiu, şi pr. lect. dr. Petru Pantiş, slujitor al locaşului de cult şi cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Credincioşii care au ascultat slujba în curtea catedralei au avut posibilitatea, la final, să se închine moaştelor Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, respectând măsurile de siguranţă sanitară din această ­perioadă de carantină.

 

 

În ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei şi Sfântului Ierarh Andrei ­Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei şi ocrotitorul Catedralei Mitropolitane din Sibiu, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a săvârşit slujba Vecerniei şi Litiei. La finalul acesteia, preoţii au purtat racla cu moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna în procesiune în jurul catedralei, iar credincioşii care au ascultat slujba religioasă în curtea ­locaşului de cult au participat la procesiune respectând măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Ierarhul i-a binecuvântat pe credincioşii prezenţi şi i-a îndemnat să se roage Sfântului Ierarh Andrei Şaguna pentru ocrotire duhovnicească şi mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru a înceta molima care a cuprins omenirea.

 

 

Campania 10 mari filantropi, la final

În încheierea Zilelor Șaguniene, organizatorii Campaniei 10 mari filantropi au anunțat TOP 10 MARI FILANTROPI CLERICI ȘI MIRENI DIN PATRIARHIA ROMÂNĂ.

În urma desfășurării votului on-line pe pagina www.marifilantropi.ro, precum și prin numărarea și cuantificarea tuturor voturilor primite prin email sau prin whatsapp așa cum era prevăzut în regulamentul campaniei, rezultatul votului pentru cele două categorii de filantropi a fost următorul:

Mari filantropi clerici:

 1. Iosif Naniescu
 2. Andrei Șaguna
 3. Melchisedec Ștefănescu
 4. Antim Ivireanul
 5. Lucian Roșu
 6. Iacob Putneanul
 7. Anastasie Crimca
 8. Bartolomeu Anania
 9. Veniamin Costachi
 10. Teofil Herineanu

Mari filantropi mireni:

 1. Emanoil Gojdu
 2. Constantin Vasiliu Bolnavu
 3. Vasile Stroescu
 4. Elena Ghiba Birta
 5. Iorgu Dumitrescu
 6. Constantin Brâncoveanu
 7. Neagoe Basarab
 8. Constantin Bursan
 9. Mihai Cantacuzino
 10. Victor Tordășianu

În prima etapă a campaniei au fost exprimate 10.159 de voturi, iar în ultima etapă 16.073 de voturi. Campania inedită desfășurată sub egida Mitropoliei ­Ardealului a beneficiat de susținerea Înalt­preasfințitului Mitropolit Laurențiu al Ardealului și a componentelor ­Centrului de Presă Basilica al ­Patriarhiei Române, care cu bine­cuvântarea Preafericitului Părinte ­Patriarh Daniel au contribuit la promovarea ­proiectului.

Sărbătoare la Mănăstirea „Peştera Sfântului Andrei” din judeţul Constanţa

Sfântul Apostol Andrei a fost cinstit în ziua sa de pomenire în chip deosebit la mănăstirea constănţeană, în cadrul căreia se află şi peştera unde, după tradiţie, întâiul chemat la apostolat a vieţuit în perioada misiunii sale de evanghelizare a populaţiei din Sciţia Mică. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

 

Loc tradiţional de pelerinaj, ­Mănăstirea „Peştera Sfântului Andrei” din apropierea localităţii constănţene Ion Corvin a primit şi anul acesta pelerini care au dorit să aducă cinstire primului chemat dintre Apostolii lui Hristos, Sfântul ­Andrei, încreştinătorul şi ocrotitorul românilor. Cu acest prilej, Sfânta ­Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, pe esplanada amenajată special pentru acest eveniment în curtea aşezământului monahal, a transmis TRINITAS TV.

La finalul slujbei, ierarhul a îndemnat la sporirea credinţei, subliniind rădăcinile apostolice ale creştinismului românesc: „Sfântul Apostol Andrei străjuieşte acest loc, de unde trimite raze de lumină pretutindeni, în toată ţara noastră. De aceea trebuie să fim recunoscători, pentru că avem un suflet îmbrăcat în lumină prin Sfântul Apostol Andrei şi Dumnezeu ne aşteaptă întru lumina Sa cea neînserată. Fiecare român trebuie să simtă bucuria sărbătorii, deoarece astăzi ne sărbătorim părintele, care a făcut atâtea lucruri minunate. Să fim şi noi vrednici de ospitalitatea şi bunătatea strămoşilor noştri, care l-au primit cu pace pe Sfântul Andrei”.

Credincioşii şi pelerinii prezenţi s-au putut închina la raclele ce adăpostesc fragmente din cinstitele moaşte ale Sfântului Apostol Andrei, dar şi ale Sfinţilor Mucenici Pantelimon, Epictet şi Astion, care au fost aduse de la Catedrala ­Arhiepiscopală din Constanţa. Pentru ca evenimentul să se desfăşoare fără incidente, mănăstirea a luat toate măsurile indicate de autorităţi, prin marcarea ­locurilor şi amenajarea de culoare de trecere. În ziua sărbătorii, efective ale Jandarmeriei au sprijinit organizarea evenimentului în conformitate cu ­prevederile legale specifice perioadei de pandemie.

Prăznuirea Sfântului Apostol Andrei la Galaţi

Pentru oraşul Galaţi, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei are o semnificaţie deosebită, deoarece în urmă cu 28 de ani, urbea aflată la gurile de vărsare ale Prutului şi Siretului în Dunăre l-a primit pe întâiul chemat la apostolat ca ocrotitor spiritual. Astfel, din anul 1992, în preajma datei de 30 noiembrie, oraşul îmbracă haine de sărbătoare, pentru a-i aduce cinstirea cuvenită celui care s-a învrednicit a fi „între Apostoli mai întâi chemat”.

 

Pentru credincioşii gălăţeni însă, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei reprezintă în primul rând hramul Catedralei Arhiepiscopale din oraş, loc de închinare şi de pelerinaj, sfântul locaş care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Andrei fiind binecuvântat cu un fragment din sfintele sale moaşte. Şi în acest an, respectând toate măsurile ­impuse de autorităţi pentru limitarea ­răspândirii pandemiei, arhiepiscopia a ­organizat pelerinajul tradiţional, aşezând încă de la orele dimineţii ajunului marii sărbă­tori, în Altarul de vară amenajat în curtea catedralei, racla cu un fragment din ­cinstitele moaşte ale Sfântului Apostol ­Andrei, aflată în patrimoniul sacru al paraclisului Reşedinţei arhiepiscopale, precum şi o raclă confecţionată special pentru sărbătoarea din acest an a hramului, în care au fost aşezate fragmente din sfintele moaşte ale unor sfinţi taumaturgi: Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, Sfântul Ierarh Luca al Crimeii, Sfântul Mare Mucenic şi Doctor fără de arginţi Pantelimon şi Sfântul ­Mucenic Efrem cel Nou de la Nea Makri.

 

 

În seara aceleiaşi zile, a fost săvârşită slujba Vecerniei unită cu Litia şi a Utreniei de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor restrâns de slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale. La sfârşit, pâinea sfinţită în cadrul slujbei Litiei, ambalată individual, a fost împărţită credincioşilor care au participat la sfintele slujbe de către voluntari ai arhiepiscopiei.

Evenimentele organizate de Arhi­episcopia Dunării de Jos cu prilejul sărbătorii Sfântului Andrei, primul apostol al lui Hristos, ocrotitorul spiritual al României, au culminat în ziua de ­cinstire a apostolului, 30 noiembrie.

În debutul Sfintei Liturghii, ierarhii prezenţi la sărbătoarea andreiană s-au închinat la moaştele aşezate spre închinare în baldachinul special amenajat în incinta Catedralei Arhiepiscopale.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, din care au făcut parte IPS Petru, ­Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al ­Plaiurilor, IPS Casian, Arhiepiscopul ­Dunării de Jos, PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, şi PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

La slujbă au participat profesori şi oameni de cultură, autorităţi locale şi judeţene, precum şi numeroşi credincioşi.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian.

La finalul slujbei, în semn de binecuvântare, recunoştinţă şi preţuire pentru lucrarea jertfelnică desfăşurată în perioada de pandemie, Înaltpreasfinţia Sa a acordat cea mai înaltă distincţie eparhială pentru mireni – „Vrednicia andreiană”, medicilor, asistenţilor medicali şi personalului de îngrijire din opt spitale implicate în tratarea bolnavilor diagnosticaţi cu COVID-19.

 

 

Tot în Catedrala Arhiepiscopală, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au fost înmânate de către ierarhii participanţi la eveniment Diploma şi placheta omagială ale anului 2020 domnului George Enache, profesor la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, pentru contribuţia deosebită adusă
la realizarea filmului documentar ­„Bine­făcătorii”, produs de TRINITAS TV şi lansat anul acesta în data de 27 octombrie, în care sunt cuprinse chipuri de mari filantropi ai Bisericii noastre.

De asemenea, în săptămâna premergătoare sărbătorii, 350 de elevi din judeţul Galaţi au primit diplome în semn de apreciere pentru participarea la concursul eparhial de eseuri intitulat „Darul tinereţii creştine, imbold pastoral în pandemie pentru comunicare şi comuniune”.

La final, chiriarhul Dunării de Jos, IPS Casian, a mulţumit ierarhilor invitaţi şi tuturor participanţilor prezenţi la această sărbătoare eparhială, în care cu toţii ne arătăm evlavia şi dragostea pentru sfinţii bineplăcuţi lui Dumnezeu.

În cele două zile de hram, pelerinii au primit din partea organizatorilor prin Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu sprijinul studenţilor voluntari gălăţeni de la specializarea Teologie Ortodoxă, Asistență Socială, ­daruri constând în cărţi de rugăciune, iconiţe, apă şi cornuri.

 

30 de ani de la hirotonia în treapta de arhiereu a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la hirotonia în treapta de arhi­ereu, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Dumne­zeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură la ­Catedrala ­Arhiepiscopală din Alba Iulia, sâmbătă, 21 noiembrie, la praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului. În cadrul slujbei, diaconul Sergiu Dîrlea a fost hirotonit preot pentru Parohia Ponor, Protopopiatul Aiud, iar tânărul ­Andrei Nistor a fost ­hirotonit diacon, informează ­Biroul de presă al eparhiei.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a spus: „Deși se află în splendoarea Împărăției veșnice, Maica Domnului nu ne uită pe noi, sărmanii muritori, ci acoperă cu milostivirea sa toate popoarele ­pământului, cum spunea ­Sfântul Siluan ­Athonitul. Ea face din starea ei de slavă și putere un izvor nesecat de mângâiere și de ­nădejde întăritoare pentru toți cei care o cinstesc și aleargă la ajutorul ei. Din unele icoane ale Maicii Domnului curg ­lacrimi de ­durere pentru omenirea ­care nu se convertește și care merge pe drumul răzvră­tirii încă­pă­țânate față de Dumnezeu și față de Legea Sa de iubire. ­Stăpâna cerească privește cu bunătate maternă suferințele lumii, ­oferind ­bucurie în ­întristare, ușurare în osteneală și ajutor în ­pelerinajul nostru spre ­patria cerească”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost felicitat de către membrii Permanenței Consiliului eparhial și slujitorii Catedralei Arhiepiscopale.

Zilele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca au avut loc, în perioada 2-6 decembrie, mai multe evenimente, în cea mai mare parte desfăşurate în mediul on-line, cu prilejul Săptămânii facultăţii. Miercuri, 2 decembrie, s-a desfăşurat conferința on-line susţinută de prof. dr. Ștefan Munteanu, de la Institut du Théologie Orthodoxe Saint-Serge à Paris, cu tema „Titlul, regruparea, ordinea și numărul cărților Vechiului Testament”. Conferinţa a fost moderată de pr. prof. dr. habil. Ioan Chirilă. Joi, 3 decembrie, au avut loc lansări de carte: Vasile Stanciu, Daniel Mocanu (editori), „Satul și spiritul românesc între tradiție și actualitate. Lectura Sfintei Scripturi și provocările transmiterii credinței”, volumele I: „Teologie” şi II: „Istorie, Muzicologie, Artă”; „Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia”, Anul III, Nr. 1 (2020), revista Școlii Doctorale „Isidor Todoran”, despre care au vorbit pr. conf. dr. Cristian Sonea şi pr. lect. dr. Răzvan Perşa; moderator: pr. prof. dr. habil. Vasile Stanciu. Vineri, 4 decembrie, au avut loc mai multe lansări de carte: „Paula Bud – in memoriam” în revista „Romanian Orthodox Old Testament Studies”, 3.1 (2020), prezentată de lect. dr. Stelian Paşca-Tuşa, pr. prof. dr. habil. Ioan Chirilă; „Propovăduirea Evangheliei în era digitală”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2020, scrisă de pr. lect. dr. Liviu Vidican Manci şi prezentată de Prea­sfinţitul Părinte lect. dr. Benedict Bistriţeanul şi de prof. dr. Adrian-Nicolae Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației.

Sâmbătă, 5 decembrie, a avut loc vernisajul expoziției de artă „Preocupări în pandemie”, cu lucrări ale profesorilor secţiei de Artă Sacră, prezentat de prof. dr. habil. Marcel Gheorghe Muntean. Sâmbătă seara, 5 decembrie, Preasfinţitul Părinte Benedict Bistriţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, a săvârşit slujba de priveghere la capela facultăţii, iar duminică, 6 decembrie, a oficiat Sfânta Liturghie, cu ocazia hramului.

Vernisajul expoziției „Lumina spațiilor sacre” la Palatul Patriarhiei

În Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc luni, 2 noiembrie 2020, vernisajul proiectului cultural-religios „Lumina spațiilor sacre”, care a cuprins picturi ale unor artiști plastici din țară și din străinătate ce au transpus pe pânză bisericile și mănăstirile din cadrul Protoieriei Sector 2 Capitală.
La eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhi­epis­copiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

Proiectul cultural-religios ­„Lumina spațiilor sacre” s-a desfă­șurat în Protoieria Sector 2 Capitală, în colaborare cu Centrul cultural „Mihai Eminescu” din cadrul ­Primăriei Sector 2 București, a­vând ca scop promovarea și eviden­țierea bisericilor și mănăstirilor din cuprinsul acestui ­sector bucureștean. Artiști plastici din România și străinătate au transpus pe pânză imagini cu locașurile de cult din sectorul 2. Lucrările au fost incluse și ­într-un album de promovare ce conține, pe lângă picturile realizate, și un istoric al fiecărui obiectiv prezentat.

În deschiderea evenimentului, Radu Mihaiu, primarul sectorului 2, a evidențiat rolul pe care îl are Biserica Ortodoxă ­Română atât în promovarea culturii, cât și pe plan social, prin numeroasele acțiuni social-filantropice. „Mă bucur mult să vă întâlnesc și să fiu în mijlocul vostru.
Aș vrea să vă asigur de toată deschiderea mea pentru o colaborare cât se poate de bună și sunt convins că împreună putem face lucruri foarte frumoase. Sunt unul dintre cei care recunosc rolul pe care ­Biserica l-a avut în spiritualitatea cetă­țenilor, precum și rolul social pe care îl are în continuare și pentru toți cetățenii sectorului 2, cu precădere asupra celor ne­voiași. De asemenea, recunosc rolul pe care îl are Biserica în cultura locului acestuia, în ceea ce înseamnă București și rădăcinile adânci ale Capitalei. Pe aceste coordonate, sunt convins că vom găsi moduri de a colabora și de a realiza împreună proiecte extraordinare”, a spus primarul Radu Mihaiu.

În continuare, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, a rostit un cuvânt în care a evidențiat frumusețea acestor opere de artă ce au cuprins în culori veacuri de istorie și de trăiri. „Ne aflăm într-un loc plin de semni­ficație, în care ni se arată peste 50 de lumini izvorâte din bisericile și mănăstirile prezentate în această expoziție. Unele dintre ele reprezintă biserici și mănăstiri cu istorie bogată. Consider că este un proiect care ar putea folosi ca model și altor ­protopopiate. Fiecare pictură în parte cuprinde trăiri și istorie. Această inițiativă este demnă de toată lauda. Adresez cuvinte de felicitare tuturor celor implicați în proiect”, a reliefat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

La final, Nicoleta Paninopol, directorul general al Centrului cultural „Mihai Eminescu”, a explicat că ideea proiectului a fost inspirată de perioada dificilă prin care trecem, pentru că în momente grele cu toții ne întoarcem spre Biserică, unde găsim sprijin, speranță și ajutor. „Proiectul nostru are ca temă «Lumina spațiilor sacre», lumina cu­noaș­terii trecutului, care nu înseamnă doar construcții de patrimoniu sau clădiri importante pe harta Bucureștiului. Dincolo de aceste clădiri sunt oamenii, spe­ranțele și destinele lor. Despre aceasta este proiectul nostru. ­Despre spațiile în care ne întâlnim, comunicăm, ne cu­noaș­tem trecutul, studiem istoria, identitatea, pre­cum și moștenirea culturală și religioasă. Aici punctăm și rolul important pe care Biserica l-a ­îndeplinit în construirea Capitalei. Primele spitale, școli și orfelinate au fost întemeiate pe lângă biserici și mănăstiri. Fiecare ­biserică are povestea ei și este unică.
Fiecare locaș de cult s-a născut din dorința oamenilor de a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru protecție și ajutor”, a precizat ­Nicoleta Paninopol.

În încheiere, în cadrul unui moment festiv, preoții pensionari din cadrul ­Protoieriei Sector 2 Capitală au primit ­Diploma „2020 – Anul omagial al ­pasto­rației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși ­români” cu medalie comemorativă din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, câte o icoană cu chipul Maicii Domnului și o carte din partea Protoieriei Sector 2 Capitală, iar din partea Centrului cultural „Mihai Eminescu” preoții au primit câte un tablou cu biserica unde ­slu­jesc, o plachetă și albumul de promovare ­intitulat „Lumina spa­țiilor sacre”, ca semn de recunoș­tință pentru toată activitatea pastorală desfă­șurată în cadrul parohiilor încredințate.

 

Reprezentanți ai Guvernului României la Centrul eparhial din Târgoviște

Vineri, 27 noiembrie 2020, la Reşedinţa eparhială din ­Târgovişte, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, a primit vizita domnului Ludovic Orban, prim-ministru al Guvernului României, însoțit de: domnul Virgil Daniel Popescu, ministrul economiei, domnul Virgil Guran, consilier de stat pe probleme de ordine publică și siguranța cetă­țeanului la Cancelaria prim-ministrului, domnul Marius Bălu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, și de domnul Aurelian Popa, prefectul județului Dâmbovița.

În timpul întâlnirii s-a discutat despre rolul și importanța culturală, educațională și filantropică a Bisericii Ortodoxe Române în societatea contemporană și despre colaborarea ei cu ­Statul, în cadrul a numeroase și utile proiecte ce au în vedere sprijinirea concretă a unor nevoi din lumea noastră, ne-a transmis Biroul de presă al ­Arhiepiscopiei Târgoviștei. Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte legate de activitatea complexă a Bisericii în ceea ce privește limitarea și eradicarea noii pandemii prin măsurile preventive în vigoare, precum și sprijinirea celor mai afectați de aceasta.

„Şcoala de duminică”, lansată în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

În ziua pomenirii Sfântului Apostol Andrei, luni, 30 noiembrie, la Suceava a avut loc lansarea programului „Școala de duminică”, informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Programul lansat este unul complementar, de tip educațional-catehetic, în cadrul parteneriatului Școală-Biserică, inițiat de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, chiriarhul locului, şi coordonat de către Sectorul teo­logic-edu­cațional al Arhiepiscopiei ­Sucevei și Rădăuților și de Inspectoratul Școlar Județean Suceava. La întâlnirea on-line au fost prezenți preoți, profesori, directori de școli și reprezen­tanți ai unor organizații ale societății civile.
Evenimentul a fost un prilej pentru împărtă­șirea de experiențe şi un mod de învățare.

În cadrul programului se vor desfă­șura activități instructive, catehetice și socio-educative în 51 de centre „Școala de duminică” și în două centre de tineret (Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae”-Ciumârna și Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”-Valea Stânei-Vatra Moldo­viței). Copiii şi tinerii înscrişi vor participa la ateliere catehetice; ate­liere de lectură biblică inter­pre­ta­tivă/compre­hensivă și/sau de scriere creativ-reflexivă; ateliere creative (recuperat mește­șuguri tradi­ționale, pictură pe sticlă, încondeiat ouă, lucru manual, artă culinară, stil de viață sănătos etc.); activități de timp liber de calitate (cor, teatru, sport, cerc de bătut toaca), de vo­luntariat și inițiativă comunitară; activități socio-educative și culturale, de suport și consiliere pentru copiii aflați în situații de risc și/sau în incapacitate de a participa la învățarea on-line; școală de iarnă/de vară, tabere. Moderatori vor fi atât preoții și profesori de religie din comunitățile parohiale amintite, cât și profesori care predau alte discipline, stu­denți și profesioniști din diferite domenii.

Etapa-pilot a programului are loc în perioada decembrie 2020 – martie 2021, urmând ca din aprilie 2021 să fie generalizat în întreaga eparhie.

Preşedintele Republicii Moldova în vizită la Mitropolitul Basarabiei

Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al ­Plaiurilor, a primit la sediul Mitropoliei Basarabiei din ­Chişinău vizita preşedintelui Republicii Moldova, Maia ­Sandu. Întâlnirea a avut loc ­vineri, 11 decembrie 2020.

În cadrul discuţiilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Petru a expus viața Mitropoliei Basarabiei și a scos în evidență rolul Bisericii în societatea actuală, implicarea social-filantropică a mitropoliei pe care o păstoreşte, care a fost și este activă, în timpul pandemiei, spre folosul semenilor. `Mitropolia Basarabiei este dedicată filantropiei în lucrarea ei socială și îndeamnă la jertfă față de popor. În perma­nență face eforturi concrete de ajutorare a persoanelor defavorizate, având proiecte și activi­tăți social-filantropice. Impli­carea Mitropoliei Basarabiei urmează modelul absolut al lui Hristos de a ajuta pe cei în nevoi și suferință. Biserica promovează iubirea aproapelui, ea nu se ocupă numai de zidirea sufletului, ci și de condiția materială a oamenilor. Ne bucurăm când, prin buna rânduială a lui Dumnezeu, reușim să colaborăm, frumos și constructiv, cu diferite instituții ale statului. Noi nu ne suprapunem activi­tăților de caritate administrate de stat, ci ne străduim să ­ajutăm, să completăm, unde ­este cu putință, spre folosul ­semenilor noștri. Mitropolia ­Basarabiei își deschide larg porțile ca partener de dialog și reprezintă un element fundamental în modernizarea socie­tății și prosperitatea poporului. Cu smerenie, Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să vă dăruiască în continuare aceeași râvnă, putere de muncă și determinare în misiunea pe care v-ați ­asumat-o la cârma Republicii Moldova și doresc să aveți întotdeauna bucurii care să se reverse asupra poporului pe care îl conduceți. Domnul să vă țină cu zile îndelungate și să vă ocrotească în tot lucrul bun spre prosperitatea cetățenilor, iar darurile Duhului Sfânt să reverse asupra domniei voastre înțelepciune și stăruință”, a arătat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Petru.

Excelența Sa, Doamna Preșe­dinte al Republicii ­Moldova, Maia Sandu, a mulțumit pentru cuvintele de încurajare adresate de Mitropolitul Basarabiei și și-a manifestat dorinţa unei colaborări care va aduce beneficii cetă­țenilor din Republica Moldova.

Înaltpreasfinția Sa a oferit în dar o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a Mântuitorului Iisus Hristos, ­care să vegheze asupra conducerii țării, dar și a întregului popor.

Biserica românească din Tokyo a primit veşmântul sfinţeniei

Biserica ortodoxă a parohiei româneşti din Tokyo, Japonia, a primit marți, 3 noiembrie, veșmântul sfinţeniei prin săvârşirea slujbei de târnosire de către Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Daniel, Arhiepiscop de Tokyo şi Mitropolit al Întregii Japonii.

Românii ortodocşi din capitala Japoniei au fost martorii unui eveniment istoric la începutul lunii noiembrie. Marţi, 3 noiembrie, biserica parohială, închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, a fost târnosită, slujba fiind oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, împreună cu Înaltprea­sfinţitul Părinte Daniel, Arhiepiscop de Tokyo şi ­Mitropolit al Întregii Japonii, aflat sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Moscovei și Întregii Rusii, se arată pe site-ul ­orthodoxjapan.jp.

Sfinţirea locaşului de cult, ce a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei de ­COVID-19, a avut loc în urma lucrărilor de restaurare desfăşurate în ultimii ani şi încununează eforturile desfășurate de comunitate și de Consiliul parohial pentru obținerea statutului de instituție juridică religioasă din partea Guvernului nipon. Recunoașterea personalității juridice s-a făcut în luna august a acestui an. În acest moment, paroh al comunităţii româneşti din Tokyo este părintele Daniel Corîu, care şi-a început activitatea pastorală în capitala Japoniei în urmă cu şapte ani. În arhipelagul nipon mai slujeşte şi părintele Cristian Gheorghe, care locuieşte în oraşul Osaka, deservind comunităţile româneşti din vestul Japoniei.

Prima prezenţă ortodoxă românească în Țara Soarelui-Răsare a avut loc în anul 1871, când arhimandritul basarabean Anatolie Tihai a fost invitat de Biserica Rusiei pentru a ajuta la eforturile misionare de evanghelizare a poporului japonez. Acesta şi-a desfăşurat misiunea printre niponi până în anul 1890, fiind paroh al bisericii ortodoxe şi superior al Centrului misionar din Hakodate (1872-1878), profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Japonia (Surugadai Kanda, Tokyo), întemeietor al bisericii din Osaka (1878), conducător al Misiunii Ortodoxe Ruse în ­Japonia (1879-1881), profesor şi director al Şcolii catehetice din Osaka (1882-1889). La sosirea în Japonia, arhimandritul Anatolie a găsit doar 50 de creştini ortodocşi, iar când a plecat a lăsat acolo peste 20.000. El a fost ajutat în misiune şi de fratele său, Iacob Tihai, care s-a remarcat, printre altele, prin punerea pe note a cântărilor de la strană în limba japoneză.

Biserica Ortodoxă a Japoniei, întemeiată în secolul al XIX-lea, are statut de mitropolie autonomă, confirmat de Biserica Ortodoxă Rusă, în a cărei jurisdicţie canonică se află, din anul 1970. Actualul întâistătător este Înaltprea­sfinţitul Părinte Daniel Hushiro, Arhiepiscop de Tokyo şi Mitropolit al Întregii Japonii, înscăunat la 14 mai 2000.

 

Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord a oferit o ambulanță Episcopiei Hușilor

În cadrul unui parteneriat cu scop social-filantropic între Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, ­Europei Centrale și de Nord și Episcopia Hușilor, cu sprijinul Crucii Roșii Bavareze, au fost trimise în țară o ambulanță pentru transportul pacienților și echipamente de protecție necesare în perioada de pandemie așezămintelor sociale ale Episcopiei Hușilor, se arată pe mitropolia-ro.de. Transportul a fost organizat la începutul lunii noiembrie, de pr. Klaus Klein, preotul ortodox al Crucii Roșii Bavareze, în colaborare cu conducerea acestei organizații umanitare. Înainte de plecarea transportului umanitar în România, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a binecuvântat ambulanța și s-a rugat ca Dumnezeu să îi ocrotească pe cei care vor primi ajutorul.

Și anul trecut, o altă ambulanță a ajuns la Huși pentru cabinetul medical deschis de Episcopia Hușilor în folosul celor nevoiași, se arată pe mitropolia-ro.de.

Parohia ortodoxă ­română din Almeria – 10 ani de la înființare

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit duminică, 1 noiembrie 2020, Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă română din Almeria, Spania, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființarea acesteia, se arată pe obispadoortodoxo.es.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit de necesitatea milosteniei în viața creștinului: „Bogatul din Evanghelie nu este personaj negativ doar pentru că este bogat, ci pentru că era nemilostiv și nu-și chivernisea bine ceea ce avea. Pentru că bogatul nu s-a milostivit de Lazăr, nici Dumnezeu nu S-a milostivit de el. Mai milostivi decât bogatul au fost câinii care veneau și lingeau bubele și rănile săracului Lazăr. Fără a fi milostiv omul se dezumanizează. Omul care este egoist pune prăpastie între el și ceilalți”, a spus Preasfinția Sa.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei i-a oferit părintelui Florin Petruț, parohul comunității românești din Almeria, Diploma „Sfântul Apostol Iacob cel Mare”. La slujbă a fost prezent și Robert Claudiu Hellvig, consulul României la Almeria, Spania.

 

Manifestare comemorativă la Cimitirul Românesc din Giula Mică

La Cimitirul Românesc din Giula Mică, ­Ungaria, a fost săvârșită luni, 2 noiembrie 2020, slujba Parastasului pentru eroii ­neamului și pentru ambasadorul României în Ungaria, Simion Pop, trecut la cele veșnice în 2008. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria. La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților locale, informează Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a adus laudă eroilor neamului nostru și a evocat personalitatea lui Simion Pop, fost ambasador al României la Budapesta vreme de doi ani (1990-1992), trecut la cele veșnice în anul 2008.

Manifestarea comemorativă de la Cimitirul Românesc din Giula Mică a încheiat seria festivităților dedicate eroilor neamului organizate de Consulatul General al României la Giula în aria sa de jurisdicție.

Finalizarea deminării terenului Așezământului Românesc de la Iordan

În această toamnă au fost încheiate lucrările de deminare a terenului de pe malul râului Iordan, unde este situat şi aşezământul românesc din această zonă. După efectuarea ultimelor verificări de securitate, vor începe lucrările de restaurare şi reconstrucţie a Așezământului Românesc de la Iordan, pentru a fi săvârșite din nou slujbe aici şi pentru reintegrarea lui în circuitul de pelerinaje.

 

În anul 2017, în zona Qaser al-Yahud de pe malul râului Iordan, au fost demarate lucrările de deminare a terenului pe care se află şi Aşezământul Românesc de la Iordan, proiect demarat la iniţiativa celor opt Biserici care au proprietăţi în această zonă. Recent au fost încheiate lucrările de extragere a minelor antitanc şi antipersonal, în acest moment armata israeliană efectuând ultimele verificări de securitate.

După încheierea acestor verificări şi redeschiderea zonei accesului public, interzis încă din 1970, vor fi demarate şi lucrările de restaurare a bisericii şi reconstrucție a celorlalte clădiri care fac parte din ansamblul Așezământului Românesc de la Iordan, în vederea redării acestuia cultului şi reintegrării în circuitul de pelerinaje, având în vedere faptul că acesta este situat în apropierea locului de la Iordan unde Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul.

„Lucrările în șantierul de deminare de la râul Iordan au continuat în această perioadă, chiar dacă au fost restricții, astfel încât să ajungă în situația în care au fost scoase toate încărcăturile explozive din zona respectivă. Acum se fac verificările de securitate. Este vorba de o suprafaţă de aproa­pe un milion de metri pătrați care a fost verificată metru cu metru și toate urmele de explozibil au fost îndepărtate. Acum urmează ca Bisericile care au ­proprietăţi în zonă să demareze proiectele de reparații, renovare sau de construire a așezămintelor religioase. Noi avem 10.000 de metri pătrați pe malul râului, în zona Qaser al-Yahud, care se află chiar în proximitatea locului istoric al Botezului Domnului. Ruinele bisericii în care a slujit Sfântul Ioan Iacob se află încă în acel loc. Sperăm că imediat ce situația o va permite, pentru că sunt unele restricții de acces, să putem intra cu spe­cia­liștii noștri în zonă, pentru măsurătorile necesare în vederea elaborării proiectului de refacere a Așeză­mân­tului Românesc de la Iordan”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Superiorul Așeză­min­telor Românești de la Locurile Sfinte.

Totodată, părintele arhimandrit a vorbit şi despre situaţia Aşezămintelor Româneşti de la Locurile Sfinte, precum şi despre pelerinajele în această zonă: „Pelerinajele în Țara Sfântă au suferit foarte mult anul acesta. Ele au fost oprite din luna martie și până la sfârșitul anului nu există vești prea bune, întrucât autoritățile israeliene au interzis zborurile internaţionale pentru pelerini. Toate programările făcute pentru acest an au trebuit amânate pentru o dată necunoscută. Slujbele la Locurile Sfinte în bisericile ortodoxe s-au desfăşu­rat fie cu număr limitat de cre­din­cioși, al celor care locuiesc în Țara Sfântă, fie au fost oficiate doar cu participarea clericilor, ­accesul închinătorilor fiind interzis, după cum s-a văzut la Sfintele Paşti, când slujbele au fost săvârşite în interiorul bisericilor, unde doar Patriarhul Ierusalimului și preoții au avut acces, pelerinii putând participa de la distanță, prin intermediul transmisiunilor on-line. La fel se va întâmpla şi în cazul sărbătorilor prilejuite de praznicul Naşterii Domnului”.

Istoria Așezământului Românesc de la Iordan începe în anul 1931, odată cu hotărârea Guvernului palestinian de a împărţi în parcele de câte 10.000 mp terenul de pe malul drept al râului Iordan, în regiunea denumită Qaser al-Yahud, aproape de vărsarea în Marea Moartă, pentru a le oferi comunităţilor religioase, cu obligația ca în cel mult doi ani să construiască acolo aşezăminte religioase. Cu bine­cuvântarea Patriarhului Miron al României, ceremonia de punere a pietrei de temelie la biserica aşezământului românesc a avut loc în ziua de 25 aprilie 1935, slujba fiind oficiată de Episcopul Lucian al Romanului, în prezența ­consulului României în Palestina și a mul­țimii de pelerini români adu­nați pe valea Iordanului. Aici a slujit, în perioada 1947-1952, Sfântul Cuvios Ioan Iacob, monah român venit în Țara Sfântă în anul 1936 de la Mănăstirea Neamț și care a primit aici ascultarea de egumen și slujitor la Așezământul Românesc de la Iordan.

Congres al tinerilor în Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi

Organizaţia Tinerilor Ortodocși Români din cele două Americi (ROYA) a organizat „Congresul Tinerilor 2020”, în cadrul căruia au fost discutate diferite probleme de ordin administrativ şi a fost ales un nou consiliu de conducere. La evenimentul desfăşurat în mediul on-line au participat şi ierarhii români din America, Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Mitropolitul orto­dox român al celor două Americi, şi Preasfinţitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei.

Înainte de începerea lucrărilor a fost săvârșită slujba Acatistului Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, ocrotitoarea organizaţiei. La finalul slujbei, părintele Mircea Panciuk, protopop de Edmonton, Canada, a vorbit participanţilor despre importanța activităților de tineret, mai ales în această perioadă când tinerii sunt prinși cu multe preocupări, se arată pe site-ul mitropolia.us.

Sâmbătă, 14 noiembrie, a avut loc deschiderea oficială a lucrărilor congresului, cei doi ierarhi români din America de Nord adresând un mesaj de bun-venit participanților. După apelul nominal a urmat o prezentare generală a orga­ni­zației, iar Bogdan Manga a expus acti­vitățile desfăşurate de la ultimul congres din 2019. A urmat o sesiune în care dele­gații parohiilor româneşti au discutat unele schimbări ale statutului, Consiliul de administraţie prezentând pe larg aceste modificări propuse și apoi a răspuns întrebărilor delegaților. După operarea schimbărilor, noul statut ROYA a fost adoptat cu majoritate de voturi. După o scurtă pauză, au fost prezentate rapoartele venite de la parohii, urmate de discuții ale delegaților despre activitățile desfă­șurate în respectivele comunități.

A doua zi, a continuat prezentarea rapoartelor parohiilor, urmată de discuții libere despre succesul unor activități în comunități prin implicarea preotului și a multor tineri. Consiliul director a arătat modul în care au fost implementate ideile propuse la ultimul congres, precum şi provocările cu care organizația încă se confruntă: distanța între parohii, lipsa de vizibilitate și restricționarea activităților din cauza pandemiei. De asemenea, a fost ales noul Consiliu de administraţie, format din Pompiliu Gîrlonța, pre­șe­dinte; Andrei Mărginean, vicepreședinte SUA; Ștefan Geleriu, vicepreședinte Canada; Bogdan Manga, secretar; Claudiu Dima, contabil SUA.

Cei doi ierarhi au mulțumit membrilor consiliului care şi-a încheiat mandatul și au adresat un mesaj de felicitare și încurajare noilor membri, stabilind ca obiectiv participarea unui tânăr din fiecare parohie la congresul de peste doi ani. În ultima parte a evenimentului, părintele protosinghel Ieremia Berbec, stareţul Mănăstirii „Sfântul Dimitrie cel Nou”-Middletown din New York, a susţinut conferința cu tema „Cine este sfânt să se sfințească încă”, în care i-a îndemnat pe membrii ROYA să se roage unul pentru celălalt zilnic, să participe cât mai des la Sfânta Liturghie, mai ales în aceste vremuri ­tulburi.

8 conferințe on-line organizate de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord

În perioada 16-23 noiembrie 2020, care cuprinde prima săptămână din Postul Nașterii Domnului, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord a organizat 8 conferințe on-line, în care au fost invitați ierarhi ortodocși români, cadre didactice de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”, precum și alte perso­na­lități din viața academică și culturală din România. Prima conferință, cu tema „Iisus Hristos – plinirea prorociilor: nădejde și încurajare în vremuri de restriște”, a fost susținută în prima zi de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, iar marți, 17 noiembrie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Arhiepiscopul ortodox român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a susținut conferința cu tema „Strategii duhovnicești de supraviețuire în timpul pandemiei”. Miercuri seara, 18 noiem­brie 2020, pr. Radu Preda a susținut conferința cu tema „Biserica și Statul. Lecții din pandemie”.

În continuare, conferințele s-au desfășurat după următorul program: joi, 19 noiembrie 2020, de la ora 18:00 – conferința cu tema „Cum să depășim frica și descurajarea ce ne cuprind în aceste zile?” susținută de prof. Adrian Opre; 20 noiembrie, de la ora 19:30 – conferința cu tema „Biserica și social-media: piatră de poticnire sau instrument misionar?”, în cadrul căreia a fost invitat jurnalistul Răzvan Bucuroiu; 21 noiembrie de la ora 19:30, conferința cu tema „Maica Domnului Vindecătoarea, Bucuria cea neaștep­tată”, în cadrul căreia a vorbit pr. conf. dr. Gheor­ghe Holbea; 22 noiembrie, ora 19:30 – conferința „Nașterea Mântuitorului, reînrădăcinarea noastră în cer?” susținută de artistul Dan Puric, iar în ultima zi, 23 noiembrie 2020, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a susținut conferința „Vestea cea bună a Nașterii Domnului într-o lume bulversată”.

Conferințele s-au desfășurat pe platforma Zoom şi au fost transmise live și pe canalele media ale Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.

La Căușeni se va construi o biserică în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din cadrul Mitropoliei Basarabiei, a săvârșit marţi, 10 noiembrie, Sfânta Liturghie la Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfântul Mare ­Mucenic Pantelimon”, din cartierul Valul lui Traian, din orașul Căușeni, informează Biroul de presă al eparhiei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a pus piatra de temelie pentru noul locaș ce se va construi.

După binecuvântarea pietrei de temelie, ierarhul a vorbit despre viețile celor doi ocrotitori ai parohiei și virtuțile lor. „Domnia lui Constantin Brâncoveanu a început sub semnul apariției Bibliei în limba română, numită «de la București», în anul 1688. Și-a asumat rolul de protector al tiparului şi școlilor din Muntenia, dar și din Transilvania. A dat Bucureș­tiului o nouă Academie Domnească, transformând școala de la «Sfântul Sava» în «colegiu public pentru pământeni și străini», cu o programă asemănătoare instituțiilor de grad ­superior. S-a străduit să aducă în țară mulți tineri talentați, specialiști în ­diferite domenii.

Printre ei s-a remarcat și cel care a fost Episcop al Râmnicului și Mitropolit al Țării Românești, Antim Ivireanul. Sub îndrumarea lui, la București, ­Snagov și Vâlcea, au văzut lumina tiparului peste 60 de cărți în diferite limbi. Familia Brâncoveanu a ctitorit mai multe biserici şi mănăstiri, între care: bisericile de la Potlogi și Mogoșoaia, mănăstirile Hurezi şi Brâncoveni, Biserica «Sfântul Gheorghe»-Nou din București”, a arătat Preasfinţia Sa.

La sfârșitul cuvântării, Preasfințitul Părinte Veniamin a dăruit parohiei o Sfântă Evanghelie și un Apostol, editate la Patriarhia Română, ediție nouă, iar domnului deputat Constantin Codreanu, primarului și altor persoane câte o carte de rugăciuni. De asemenea, l-a felicitat și încurajat pe preotul paroh Mihail Cîșlaru, apreciind lucrările din parohie și activitățile social-misionare pe care le desfășoară cu multă dăruire.

 

Patriarhul Irineu al Serbiei a trecut la Domnul

Preafericitul Părinte Irineu, Arhiepiscop de Peć, Mitropolit de Belgrad-Karlovci și Patriarh al Serbiei, a trecut la Domnul vineri dimineață, 20 noiembrie 2020, la Spitalul Militar „Karaburma” din Belgrad, Serbia. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Sârbe avea vârsta de 90 de ani. În timpul slujirii sale s-a remarcat ca o personalitate bisericească deschisă dialogului și comuniunii frățești cu celelalte Biserici Ortodoxe surori.

 

Preafericitul Părinte Irineu al Serbiei s-a născut în anul 1930 în localitatea Vidova, de lângă oraşul Čačak, Serbia, primind ­numele de botez Miroslav.

Școala primară și elementară a ­urmat-o în satul natal, iar liceul în orășelul Ceaceac. După absolvirea ­Seminarului Teologic din Prizren, a ­urmat cursurile Facultății de Teologie ­Ortodoxă din Belgrad. După terminarea serviciului militar, a fost numit profesor suplinitor la seminarul din Prizren, iar în octombrie 1959, înainte de a deveni profesor, cu binecuvântarea Patriarhului Gherman al Serbiei, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Rakoviţa, primind numele Irineu. A fost hirotonit ieromonah în biserica din Ružica, Belgrad. Ca profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Prizren, a urmat cursurile postuniversitare ale Facultăţii de Teologie din Atena, se arată pe site-ul Patriarhiei Serbiei, spc.rs.

În anul 1974 a fost ales Episcop-vicar patriarhal, cu titlul Episcop de Moraviţa, iar un an mai târziu, în luna mai 1975, a fost ales Episcop de Niş. După trecerea la Domnul a Patriarhului Pavel al Serbiei (15 noiembrie 2019), la 22 ianuarie 2010, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe l-a ales pe Preafericitul Părinte Irineu ca Arhiepiscop de Peć, Mitropolit de ­Belgrad-Karlovci şi Patriarh al Serbiei. Întronizarea Preafericirii Sale a avut loc la 23 ianuarie 2010, la finalul Sfintei Liturghii, în Catedrala „Sfântul Arhanghel Mihail” din Belgrad, Serbia.

De la începutul slujirii sale ca ­Pa­triarh al Serbiei, într-o perioadă foarte grea, Preafericitul Părinte Irineu a pledat pentru pace și stabilitate în întreaga regiune, fiind considerat atât în Serbia, cât și în străinătate ca o personalitate bisericească deschisă dialogului inter­ortodox și ­interreligios. De asemenea, în iunie 2016, împreună cu delegația Patriarhiei ­Serbiei, Preafericirea Sa a participat și la lucrările Sfântului și Marelui Sinod Ortodox din Creta, Grecia.

Sub păstorirea Preafericirii Sale, ­Patriarhia Serbiei a publicat un număr important de cărți academice, liturgice și religioase, precum și numeroase ­volume spre îndreptarea și înălțarea spirituală a credincioșilor. Preafericitul ­Părinte Irineu a fost cunoscut ca un bun predicator, care folosea fiecare ocazie pentru a propovădui cuvântul lui ­Dumnezeu tuturor oamenilor.

În cadrul unor proceduri medicale periodice, dar și după o evaluare epidemiologică, s-a constatat că Patriarhul Irineu a fost infectat cu noul coronavirus, dar era asimptomatic. Întrucât ­Întâi­stătătorul Bisericii Sârbe avea o vârstă înaintată, 90 de ani, medicii au hotărât să-l interneze la Spitalul Militar ­„Karaburma” din Belgrad pentru o supra­veghere permanentă. Duminică, 15 noiembrie 2020, starea de sănătate s-a agravat, iar în dimineața zilei de ­vineri, 20 noiembrie 2020, a trecut la cele veșnice.

Slujba Înmormântării a avut loc duminică, 22 noiembrie 2020, în Catedrala „Sfântul Sava” din Belgrad. Tot duminică, 22 noiembrie 2020, după Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit în Paraclisul istoric „Sfântul Gheorghe” din Reşedinţa ­Patriarhală un Trisaghion pentru ­vrednicul de pomenire Patriarh Irineu şi a rostit mesajul „Un păstor înțelept și pașnic – Patriarhul Irineu al Serbiei (2010-2020)”, transmis la funeraliile ­Patriarhului sârb.

 

Un păstor înțelept și pașnic – Patriarhul Irineu al Serbiei (2010-2020)

Mesajul adresat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la funeraliile Patriarhului Irineu al Bisericii Ortodoxe Sârbe, 22 noiembrie 2020

 

Înaltpreasfinţia Voastră Părinte Hrisostom,

Mitropolit de Dabar-Bosnia, locţiitor de Patriarh,

Iubiți membri ai Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Sârbe,

 

Vestea trecerii din această lume a preaiubitului nostru frate în Hristos Patriarhul Irineu al Serbiei a adus întristare în inimile tuturor celor care l-au cunoscut şi i-au apreciat atât statornicia în credinţa ortodoxă, cât şi dragostea şi înţelepciunea cu care a slujit Biserica Ortodoxă Sârbă, în special, şi Ortodoxia, în general.

Din momentul alegerii sale ca Întâistătător al Bisericii ­Ortodoxe Sârbe, în anul 2010, înţeleptul Patriarh Irineu a înţeles vremurile pe care le trăia, într-o perioadă de rapide transformări politice şi sociale, nu numai în Serbia, ci şi în întreaga Europă şi în lume. Modul în care a condus Biserica Ortodoxă Sârbă a întărit rolul major al acesteia în viața societăţii sârbe, contribuind astfel la apropierea Bisericii de popor şi a poporului de Biserică. A militat pentru păstrarea şi promovarea credinţei şi a valorilor Ortodoxiei într-o societate afectată de secularizare.

Următor rugăciunii Domnului Iisus Hristos „ca toţi să fie una” (Ioan 17, 21), Preafericitul Părinte Irineu s-a remarcat ca apărător şi susţinător atât al unităţii panortodoxe, cât şi al eforturilor de dialog intercreştin şi interreligios. În acest sens, ­Patriarhul Irineu a participat în mod activ la întruniri interortodoxe importante, inclusiv la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, iunie 2016) şi la reuniunea Întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe locale (Amman, Iordania, februarie 2020).

În ultimele zile ale vieţii sale pământeşti, cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Acum mă bucur în suferinţele mele pentru voi şi împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica” (Coloseni 1, 24) au căpătat o semnificaţie cu totul aparte, personală, în contextul pandemiei cauzate de noul coronavirus, care a afectat milioane de oameni, inclusiv pe mulţi dintre slujitorii Sfintelor Altare.

În aceste momente de tristeţe prin care trece Biserica ­Ortodoxă Sârbă şi întreaga Ortodoxie, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne încurajează şi ne întăreşte speranţa prin cuvintele: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). Această credinţă în viaţa veşnică este o certitudine pentru noi, creştinii, pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel răstignit şi înviat a biruit moartea și ne-a trecut pe noi din moarte la viaţă, iar celor adormiţi în credinţă le dăruieşte odihna, pacea şi lumina Sa. De aceea, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul bunătăţilor celor viitoare (Evrei 9, 11), să aşeze sufletul Patriarhului Irineu împreună cu sfinţii, unde nu este  durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

Împreună cu ierarhii, clericii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române ne adresăm Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, clerului şi întregului popor sârb binecredincios, încredinţându-i pe toţi de dragoste frăţească, preţuire şi compasiune.

 

Veşnica lui pomenire, din neam în neam!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Ierarhi dobrogeni la întronizarea noului Mitropolit de Durostor

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și Înaltprea­sfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, au participat sâmbătă, 31 octombrie, la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Iacob, Mitropolitul de Durostor, din Patriarhia Bulgariei, informează basilica.ro.

 

Întronizarea noului Mitropolit de Durostor a avut loc în Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din ­Silistra, Bulgaria, la finalul ­Sfintei Liturghii.

Preasfințitul Părinte Episcop Visarion i-a dăruit Înalt­prea­sfințitului Părinte Iacob, noul ­Mitropolit de Durostor, din partea Preafericitului Părinte Patriarh ­Daniel, o cruce de binecuvântare, confec­țio­nată în atelierele Patriarhiei Române.

Mitropolitul Iacob I-a mulțu­mit lui Dumnezeu pentru că l-a onorat cu această slujire și le-a cerut tuturor să se roage cu stă­ruință pentru ca Dumnezeu să-l ajute să se ridice la încrederea acordată, informează basilica.ro.

Înaltpreasfințitul Părinte ­Mitropolit Iacob are 49 de ani și a fost ales în data de 25 octombrie de Sfântul Sinod al Bisericii ­Ortodoxe Bulgare să-i urmeze în scaun vrednicului de pomenire Mitropolit Ambrozie, trecut la Domnul în urmă cu două luni.

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală, duminică, 8 noiembrie

 

 

Duminică, 1 noiembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 3 noiembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 5 noiembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative ­aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte.

 

Duminică, 8 noiembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de ­învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 10 noiembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 12 noiembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional ­Bisericesc.

 

Vineri, 13 noiembrie

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Slujitor harnic şi blând”, la slujba de înmormântare a părintelui Nicolae-Valentin Enache (1969-2020), preot paroh la Parohia Gorgota, Protoieria Ploiești Sud.

 

Sâmbătă, 14 noiembrie

A adresat un mesaj de compasiune pentru victimele ­incendiului de la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ, din seara de sâmbătă, 14 noiembrie 2020.

 

Duminică, 15 noiembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 16 noiembrie

A primit la Reşedinţa Patriarhală, în vizită de prezentare, pe Excelenţa Sa doamna Laurence Auer, noua ambasadoare a Franţei în România.

La finalul vizitei de prezentare a Excelenţei Sale doamna Laurence Auer,noua ambasadoare a Franţei în România, Reşedinţa Patriarhală, luni, 16 noiembrie

 

Marţi, 17 noiembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhie­piscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 18 noiembrie

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Mare medic şi bun credincios român”, la slujba de înmormântare a domnului profesor doctor Ioan-Alexandru Oproiu, preşedinte de onoare al Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie.

 

Joi, 19 noiembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative ­aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe domnul Sergiu Nistor, consilier prezidenţial.

 

Sâmbătă, 21 noiembrie

În ziua sărbătorii Intrarea în biserică a Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Duminică, 22 noiembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

După Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală slujba Parastasului pentru ­vrednicul de pomenire Patriarh Irineu şi a rostit mesajul „Un păstor înțelept și pașnic – Patriarhul Irineu al Serbiei (2010-2020)”, adresat la funeraliile Patriarhului Irineu al Bisericii Ortodoxe Sârbe.

 

Marţi, 24 noiembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 25 noiembrie

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe domnul Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române.

 

Joi, 26 noiembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional ­Bisericesc.

 

Sâmbătă, 28 noiembrie

A săvârşit, în Paraclisul Reşedinţei Patriarhale, slujba de sfinţire a raclei care adăposteşte un fragment din moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, pentru Parohia „Izvorul Tămăduirii” – Mavrogheni, Protopopiatul Sector 1 Capitală.

În cuvântul rostit cu această ocazie, Preafericitul ­Părinte Patriarh Daniel a prezentat pe scurt viaţa ­Sfântului Ierarh Andrei Şaguna şi a mulţumit ­Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul ­Ardealului, pentru darul pe care l-a făcut Parohiei ­Mavrogheni, şi anume un fragment din moaştele ­Sfântului Ierarh Andrei Şaguna.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Slujitor smerit și duhovnic înțelept”, la slujba de înmormântare a părintelui protosinghel Daniel Pantazi (1938-2020), fost preot slujitor la Catedrala Patriarhală și la Schitul Măgureanu din București.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit slujba de sfinţire a raclei care adăposteşte un fragment din moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, sâmbătă, 28 noiembrie

 

Duminică, 29 noiembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Doamna ­Cătălina Velculescu, om de cultură și creștin evlavios”, la slujba de înmormântare a doamnei profesor universitar ­Cătălina Velculescu.

 

Luni, 30 noiembrie

În ziua sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 1 decembrie

Cu prilejul Zilei Naţionale a României, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit slujba de Te Deum în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură.

 

Miercuri, 2 decembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 3 decembrie

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Profesorul Gabriel Ştrempel, harnic cercetător şi director al ­Bibliotecii Academiei Române”, la slujba de înmormântare a domnului academician Gabriel Ştrempel.

 

Vineri, 4 decembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional ­Bisericesc.

 

Duminică, 6 decembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi-a exprimat votul, în cadrul alegerilor parlamentare 2020, la Secţia de votare numărul 662, organizată la Şcoala Gimnazială „Ienăchiţă Văcărescu” din Bucureşti.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Secţia de votare numărul 662, duminică, 6 decembrie

 

Luni, 7 decembrie

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte.

 

Marţi, 8 decembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Părintele Nicolae Burlan (1953-2020), slujitor harnic şi jertfelnic al Bisericii lui Hristos”, la slujba de înmormântare a ­părintelui Nicolae Burlan, preot îmbisericit şi fost paroh la Parohia „Sfânta Vineri” – Drumul Taberei, Protopopiatul Sector 6 Capitală.

 

Miercuri, 9 decembrie

A hirotesit întru duhovnici şapte preoţi din Arhiepiscopia Bucureştilor, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un ­cuvânt de învăţătură despre semnificaţia şi responsabilitatea slujirii de duhovnic.

 

Joi, 10 decembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional
Bisericesc.

A hirotesit întru duhovnici şapte preoţi din Arhiepiscopia Bucureştilor, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un ­cuvânt de învăţătură despre noua slujire de duhovnic a tinerilor preoţi.

 

Vineri, 11 decembrie

A adresat un mesaj de felicitare şi binecuvântare, în format video, cu prilejul evenimentului aniversar on-line, „Continuitate şi tradiţie românească” – compania Antibiotice, la împlinirea a 65 de ani de existență.

 

Duminică, 13 decembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 15 decembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Academicianul Alexandru Surdu – un filosof al spiritului românesc”, la slujba de înmormântare a domnului academician Alexandru Surdu, preşedintele Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române.

 

Miercuri, 16 decembrie

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Protosinghelul Mihail Băcescu, slujitor evlavios şi duhovnic înţelept (1965-2020)”, la slujba de înmormântare a părintelui protosinghel Mihail Băcescu, preot slujitor şi duhovnic la Mănăstirea Pasărea din judeţul Ilfov.

 

Joi, 17 decembrie

În ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Daniel, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi-a sărbătorit onomastica. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a participat la slujba de Te Deum ­săvârşită în Catedrala Patriarhală, de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

La acest eveniment au fost prezenţi Preasfinţitul Părinte ­Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul ­Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, membri ai Administraţiei Patriarhale şi ai Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, ­reprezentanţi ai autorităţilor de stat, clerici şi credincioşi.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit un cuvânt de felicitare în care a subliniat darurile pe care Sfântul Proroc Daniel le-a revărsat asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit ­Prea­sfințitului Părinte Varlaam Ploieşteanul pentru cuvântul rostit şi a explicat de ce Sfântul Proroc Daniel şi Sfinții trei tineri, Anania, Azaria şi Misail, sunt foarte des pomeniți în perioada Postului Naşterii Domnului.

După slujba de Te Deum din Catedrala Patriarhală, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc un moment festiv dedicat zilei onomastice a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în cadrul căruia au fost citite ­mesajele de felicitare din partea reprezentanţilor instituţiilor statului.

Întâistătătorul Bisericii noastre a mulţumit tuturor celor care i-au adresat mesaje de felicitare cu prilejul onomasticii şi, în continuare, a oferit Diploma Omagială 2020„Anul omagial al pastorației părinţilor şi copiilor” şi „Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români”  doamnei Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, domnului Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte, sectoarelor Administrației patriarhale, sectoarelor Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor şi părinţilor protoierei ai Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Momentul festiv din Sala „Europa Christiana” s-a încheiat cu intonarea de colinde tradiţionale de către un grup de colindători, format din şase interpreţi de muzică populară, care participă adesea la emisiunea Magazin Folcloric – TRINITAS TV.

Înaintea acestor evenimente festive, a avut loc şedinţa săptămânală de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc. Rapoartele sectoarelor administrative au fost lecturate şi avizate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi aprobate apoi de Permanenţă.

 

Sâmbătă, 19 decembrie

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Preotul ­Marian-Sorin Ivașcu (1972-2020) – smerit slujitor al lui Hristos”, la slujba de înmormântare a părintelui Marian-Sorin Ivașcu, preot de caritate la Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Protoieria Sector 2 Capitală.

 

Duminică, 20 decembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

A primit două grupuri de colindători ai ASCOR la Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 22 decembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe doamna Manuela ­Pătrăşcoiu, director general al Companiei Naţionale de ­Investiţii.

 

Miercuri, 23 decembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional ­Bisericesc.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit celor nouă paraclise patriarhale din Bucureşti Diploma omagială cu medalie a anului 2020, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor” şi „Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români”. ­Evenimentul a avut loc în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Varlaam ­Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi a membrilor ­Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit celor nouă paraclise patriarhale din Bucureşti Diploma omagială cu medalie a anului 2020, miercuri, 23 decembrie

 

Joi, 24 decembrie

A primit la Reşedinţa Patriarhală soborul Catedralei ­Patriarhale cu Ajunul Crăciunului.

Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Diploma şi medalia „Anului comemorativ al filantropilor ­ortodocşi români” şi alte daruri de Crăciun ostenitorilor ­Catedralei Patriarhale.

 

Vineri, 25 decembrie

În ziua slăvitului praznic al Naşterii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a ­săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Catedrala Patriarhală. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul şi Prea­sfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcopi-vicari patriarhali, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi, slujitori ai ­catedralei.

Tuturor credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a oferit Pastorala de Crăciun, cu titlul „Iubirea smerită a lui Hristos dăruieşte viaţă veşnică”.

Cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat o scrisoare irenică Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori.

A adresat un mesaj de binecuvântare tuturor românilor, din ţară şi din străinătate, cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului (2020) şi a Anului Nou (2021).

De asemenea, Preafericirea Sa a adresat „preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler şi preaiubiţilor credincioşi din Arhiepiscopia Bucureştilor” Pastorala cu titlul: „Iubirea smerită a lui Hristos dăruieşte viaţă veşnică”.

 

Duminică, 27 decembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 29 decembrie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, vizita domnului Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Părintele profesor Marin Velea (1937-2020), pedagog erudit și muzicolog apreciat”, la slujba de înmormântare a părintelui profesor Marin Velea, preot îmbisericit la Parohia Manea Brutaru, Protoieria Sector 1 Capitală, renumit pedagog de muzică bisericească, compozitor, dirijor și muzicolog.

 

Joi, 31 decembrie

Având în vedere restricţiile de circulaţie pe timp de noapte, din cauza stării de pandemie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit slujba la trecerea dintre ani  (2020-2021), în Catedrala Patriarhală, după slujba Vecerniei.

La final, Preafericirea Sa a adresat celor prezenţi cuvântul intitulat: Să transformăm vremea de încercare în timp de binecuvântare.

 

 

 

A consemnat:

Arhimandrit Andrei Anghel

Consilier patriarhal, Cabinetul Patriarhal