Patriarhul României, la împlinirea a 30 de ani de la hirotonia întru arhiereu

În Duminica întâi din Postul Sfintelor Paşti, a Ortodoxiei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în Catedrala Patriarhală, împreună cu Prea­sfinţiţii Părinţi Episcopi-vicari Varlaam Ploieşteanul, Ieronim Sinaitul şi Timotei Prahoveanul. În cadrul slujbei au fost rostite ectenii şi au fost înălţate rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Patriarhului României, la împlinirea a 30 de ani de la hirotonia întru arhiereu.

 

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pasajului evanghelic (Ioan 1, 43-51), Întâistătătorul ­Bisericii noastre a subliniat că Duminica Ortodoxiei ne arată că dreapta credinţă nu doar ne deschide cerurile, ci ne descrie şi frumuseţea cerească. Preafericirea Sa a precizat că, în esenţă, în Duminica ­Ortodoxiei înțelegem că icoana dezvăluie adevărul şi frumuseţea Ortodoxiei.
„Icoanele în biserică sunt o prefigurare, o preînchipuire a slavei şi frumuseţii Împărăţiei cerurilor. Biserica de pe pământ este icoana Împărăţiei cerurilor, ne pregăteşte să simţim frumuseţea slavei celei neapuse din Împărăţia Preasfintei Treimi. Duminica Ortodoxiei, prin procesiunea cu sfintele icoane, ne arată că Ortodoxia nu este numai adevărată, ci este şi frumoasă, aduce bucurie în suflet, aduce frumuseţea iubirii lui Dumnezeu revărsată în sfinţii Lui. ­Duminica de astăzi ne mai spune un adevăr: atunci când umblăm în procesiune purtând icoanele lui Hristos, ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor, noi arătăm unite dreapta credinţă şi dreapta vieţuire, pentru că dreapta credinţă este temelia sfinţeniei. În Duminica Ortodoxiei mărturisim dreapta credinţă şi dreapta vieţuire, de aceea, cea dintâi duminică din Postul Mare este Duminica dreptei credinţe, care ne cheamă la sfinţirea vieţii prin pocăinţă, prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos mai deasă şi prin fapte bune. Frumuseţea Ortodoxiei se arată în bunătatea şi sfinţenia celor care Îl iubesc pe Hristos (…). Toată viaţa Bisericii este o înaintare către Împărăţia lui Dumnezeu”, a reliefat ­Patriarhul României.

În cadrul Sfintei Liturghii de duminică, 8 martie, de la Catedrala Patriarhală, ­arhidiaconul Constantin Hurjui a citit ­Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii ­Ortodoxe Române, adresată clerului și credincioșilor creștini din Patriarhia Română la Duminica Ortodoxiei. La această sărbătoare, credincioșii au fost îndemnați să contribuie la colecta organizată în Patriarhia Română pentru susținerea Fondului Central Misionar al Bisericii noastre.

 

30 de ani de arhierie ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a prezentat volumul „Omagierea satului românesc şi evocarea patriarhilor cărturari. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2019”, apărută anul acesta la Editura BASILICA a ­Patriarhiei Române. În paginile volumului este ilustrată, prin imagini şi cuvinte, ­bogata şi rodnica lucrare misionară, promotoare de valori şi demnitate, desfăşurată în societate de Biserică şi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în anul 2019, declarat de Sfântul Sinod drept „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim ­Munteanu şi Iustin Moisescu”.

Totodată, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a rostit un cuvânt festiv ­dedicat împlinirii a 30 de ani de la primirea hirotoniei întru arhiereu a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. „Îi mulţumim Preafericirii Sale pentru osteneala de zi şi de noapte, pentru buna stare a Bisericii noastre Ortodoxe naţionale şi dorim ca Mântuitorul Iisus Hristos, Arhiereul Cel veşnic, să-i dăruiască aceeaşi sănătate şi putere de muncă pentru a păstori şi conduce această corabie a Bisericii noastre pe valurile tulburi ale societăţii în care trăim, cu aceeaşi dragoste şi cu aceeaşi abnegaţie cu care a făcut-o şi până astăzi”, a spus Prea­sfinţia Sa. Din partea părinţilor slujitori ai Catedralei Patriarhale, ­Preafericirea Sa a primit un buchet de flori. La rândul său, Părintele Patriarh Daniel i-a mulţumit Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul pentru frumoasa şi bogata expunere privind conţinutul cărţii „Omagierea satului românesc şi evocarea patriarhilor cărturari. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2019”, precum şi tuturor ierarhilor, preoţilor, diaconilor şi credincioşilor prezenţi.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titulatura ­„Lugojanul”, în Catedrala Mitropolitană din Timișoara, la 4 martie 1990, de ­sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei.

Răspunsurile liturgice la Sfânta ­Liturghie din Catedrala Patriarhală au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, dirijată de pr. conf. dr. Stelian Ionașcu, şi de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhid. protopsalt Mihail Bucă. Toţi credincioşii prezenţi au primit la final Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei din anul 2020, Viaţa şi ­Acatistul Sfinţilor şi drepţilor Părinţi ­Ioachim şi Ana, precum şi iconițe cu sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei.

Praznicul Sfintelor Paşti la Catedrala Patriarhală

Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost adusă şi anul acesta în ţara noastră, pentru a XII-a oară, de Sfintele Paşti, de o delegaţie a Patriarhiei Române, condusă de Prea­sfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Lumina Sfântă de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost întâmpinată la Catedrala Patriarhală de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de slujitori.

„Suntem binecuvântaţi de Dumnezeu şi anul acesta ca şi în ceilalţi ani, începând cu 2009, pentru că primim ca semn de binecuvântare, de la Mormântul Sfânt din care a înviat Mântuitorul Iisus ­Hristos, Sfânta Lumină. Sfânta Lumină pe care noi o primim acum şi pe care o distribuim în toată ţara pentru a o avea în noaptea de Înviere este o minune pe care o săvârşeşte Mântuitorul Iisus Hristos Cel înviat din morţi, în fiecare an, El Care este Lumina lumii şi Lumina vieţii noastre. Această Lumină, anul acesta, a fost primită într-o atmosferă de tristeţe pentru toată lumea, o tristeţe pentru că Biserica Sfântului Mormânt era aproape goală. În ea erau doar Patriarhul Ierusalimului şi câţiva slujitori, şi aceasta din cauza ­pandemiei”, a spus Preafericirea Sa la momentul primirii Luminii Sfinte în ­Catedrala Patriarhală.

Patriarhul României a subliniat că Sfânta Lumină de la Ierusalim este pentru credincioşi nu numai o binecuvântare, ci şi o consolare şi încurajare. „Faptul că Lumina Sfântă a venit şi anul acesta de la Ierusalim în România şi în toate ţările ortodoxe care au trimis delegaţii spre a o primi în dar de la Hristos aduce bucurie, binecuvântare şi o mare consolare. Iisus Hristos Care ne-a trimis Lumina Învierii Sale doreşte să intre în casa sufletului nostru, în familia noastră, în toată viaţa noastră, să lumineze incertitudinile, să risipească teama, să ne ajute să ne vindecăm sufleteşte şi trupeşte. De aceea noi mulţumim ­Mântuitorului Iisus Hristos pentru această binecuvântare şi consolare sau mângâiere”, a reliefat Preafericitul ­Părinte Patriarh Daniel.

Întâistătătorul Bisericii noastre a mai precizat faptul că, dincolo de toate opreliştile care există din cauza pandemiei, Bisericile Ortodoxe şi credincioşii au păstrat comuniunea cu Hristos prin Sfânta Lumină de la Ierusalim. ­„Credincioşii noştri, deşi nu pot participa fizic în noaptea de Înviere la slujbă, totuşi, prin faptul că primesc în casele lor această Lumină Sfântă, se luminează cu prăznuirea, cum ne îndeamnă cântările de Sfintele Paşti, şi unii pe alţii ne îmbrăţişăm duhovniceşte, sufleteşte, de la distanţă, prin aceeaşi credinţă pe care o mărturisim şi aceeaşi iubire pe care o arătăm lui Hristos şi Bisericii ­Sale. Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să lumineze viaţa noastră, să aibă o milă şi o iubire deosebite faţă de toţi cei care se află în spitale sau la casele lor, suferinzi sau singuri, sau trişti, sau în carantină, sau în izolare. Să le aducă lumina iubirii Sale în sufletele lor, spre slava Preasfintei Treimi şi spre bucuria noastră, a tuturor”, a spus Patriarhul României.

La final, Preafericirea Sa le-a mulţumit Preasfinţitului Părinte Timotei ­Prahoveanul şi celor care l-au însoţit în Israel. De asemenea, Preafericitul ­Părinte Patriarh Daniel le-a mulţumit şi celor care au pus la dispoziţie aeronava cu care a fost adusă de la Ierusalim ­Lumina Sfântă.

Sărbătoarea Învierii Domnului
la Catedrala Patriarhală

Cu puțin timp înainte de miezul nopții, la Catedrala Patriarhală a fost oficiată slujba Canonului Sâmbetei celei Mari, premergătoare ­rânduielii speciale care se săvârșește în afara bisericilor în noaptea Învierii.

Când clopotele au răsunat la miezul nopții, în fața Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit de trei ori chemarea „Veniți să luați lumină!”, oferind Sfânta Lumină a Învierii ­Domnului Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul şi Preasfinţitului Părinte ­Ieronim Sinaitul, Episcopi-vicari patriarhali, precum și slujitorilor catedralei. De asemenea, Preafericirea Sa a citit Sfânta Evanghelie de la Matei 28, 1-16, continuând rânduiala începutului pascal cu stihurile Învierii și cântarea „Hristos a înviat”.

În cadrul cuvântului de învățătură rostit cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că ­Mântuitorul Iisus Hristos este vindecător de boli și de moarte. „Astăzi, când oamenii din întreaga lume se află într-o stare de teamă, de tulburare și de neliniște, Hristos Cel înviat din morți Se întâlnește tainic cu noi pe drumul vieții noastre sau în ­casele noastre, și mai ales în casa sufletului nostru și ne spune «Nu vă temeți!» (Matei 28, 10). Iisus Hristos, Cel răstignit și înviat, este Mântuitorul lumii, adică vindecătorul și eliberatorul oamenilor de păcatul neascultării protopărinților Adam și Eva, eliberator sau vindecător de boală și de moarte, moartea fiind înțeleasă aici mai întâi ca separare a trupului de suflet, dar și ca o îndepărtare a omului de ­Dumnezeu”, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că activitatea mântuitoare a Domnului Iisus pe pământ a început cu îndemnul „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!”: „Prin ­chemare la pocăință, Hristos Domnul vrea să vindece pe omul păcătos de modul său de viață egoist, arogant și posesiv pentru a deveni un om altruist, smerit și milostiv. Noul Testament ne arată că adesea, după ce Iisus a predicat mulțimilor Evanghelia Împărăției cerurilor, a vindecat mulțimi de bolnavi, care au fost aduși la El. În aceasta El S-a arătat a fi nu numai învățătorul, ci și vindecătorul, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. El a vindecat o mulțime de orbi, de surzi, de muți, de oameni paralizați, dar și o mulțime de oameni care erau chinuiți de duhuri rele sau diavolești”.

„Învierea lui Hristos este arvuna sau temelia învierii noastre”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a spus că Învierea Mântuitorului Hristos este începutul unei alte vieți decât cea pământească: „Hristos Domnul nu doar a vindecat bolnavi, ci a și înviat morți. A înviat pe fiul văduvei din Nain, pe fiica lui Iair și pe prietenul Său Lazăr din ­Betania, fratele surorilor Marta și Maria. Însă, înainte de a-l învia pe Lazăr, pe prietenul Său, Iisus îi spune Martei: «Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi» (Ioan 11, 25). Prin aceasta vedem că acela care crede în Hristos, chiar dacă va muri cu trupul, va trăi cu sufletul. Totuși, dacă învierea lui Lazăr din morți a fost o revenire a acestuia la viața pământească, Învierea lui Hristos este cu totul altceva, este o viață nouă, este viața cerească nelimitată și netrecătoare. Aceasta este viața pe care Hristos ne-o arată prin Învierea Sa din morți. Învierea lui Hristos ne arată că viața Lui după Înviere nu mai este o viață pământească. El este total liber de orice determinism al naturii. Nimeni și nimic nu-L mai poate opri, nu-L mai poate reține, nici măcar cu privirea. (…) ­Mântuitorul Iisus Hristos înviat din morți ne arată că Învierea Lui este începutul unei alte vieți decât viața pământească. De aceea, în noaptea de Paști cântăm «Astăzi prăznuim omorârea morții». ­Învierea lui Hristos este arvuna sau temelia învierii noastre, a tuturor oamenilor”.

Patriarhul României a evidențiat faptul că praznicul Învierii Domnului reprezintă pentru toți creștinii izvor de bucurie, dar și de întărire în vremuri grele. „Învierea lui Hristos este astăzi pentru noi, ca totdeauna, izvor de lumină și pace, izvor de bucurie, dar și izvor de putere spirituală pentru a lupta cu greutățile vieții, inclusiv pentru a lupta cu boala, cu teama de moarte, cu suferința, cu tot ceea ce în aceste zile ne împresoară, neliniștește, ne pune pe gânduri, ne creează o stare de incertitudine pentru prezentul și viitorul nostru. De aceea, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să dăruiască sănătate celor ­bolnavi, răbdare și pricepere tuturor ­medicilor și întregului personal medical, să dăruiască consolare celor îndoliați și odihnă sufletelor celor decedați”, a arătat Preafericirea Sa.

La final, Întâistătătorul Bisericii noastre a mulțumit tuturor voluntarilor implicați în aceste zile în activitatea ­misionară și filantropică a Bisericii. „Ne rugăm lui Hristos Cel înviat din morți să-i binecuvânteze pe toți ierarhii, preoții și diaconii, precum și pe toți voluntarii din parohii care în ultimele săptămâni au ajutat spiritual și material multe spitale, multe persoane aflate în dificultate, oameni vârstnici, săraci, dar și multe persoane aflate în nevoi. În mod deosebit dorim să mulțumim preoților și voluntarilor care vineri și sâmbătă au distribuit la casele credincioșilor din parohii Sfintele Paști. De asemenea, în seara trecută au distribuit Sfânta Lumină de la Ierusalim, ca iubiții noștri credincioși, deși se află departe de Biserică din punct de vedere spațial, să simtă că stau în comuniune cu biserica lor din parohie și cu Biserica întreagă din toată lumea prin aceste semne de binecuvântare și mai ales prin rugăciune. Mulțumim ­tuturor persoanelor din instituțiile ­publice, dar și tuturor oamenilor care lucrează acum cu jertfelnicie pentru ­binele poporului român. Tuturor celor care din cauza pandemiei se află în prezent în casele lor le dorim sărbători ­
de Paști cu pace și sănătate, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu”, a spus ­Patriarhul României.

În continuare, în catedrală au fost săvârșite Utrenia Învierii și Sfânta ­Liturghie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul şi ­Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcopi-vicari patriarhali.

Slujba Vecerniei din prima zi de Paști la Patriarhie

În prima zi de Paști, duminică, 19 aprilie 2020, la Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșită slujba Vecerniei Învierii Domnului, numită în popor „A doua Înviere”. Slujba a fost oficiată la orele ­amiezii de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ­împreună cu Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Anul acesta, potrivit tradiției, în cadrul slujbei Vecerniei Învierii a fost citit în șapte limbi pasajul evanghelic de la Ioan 20, 19-25.

În cuvântul de învățătură rostit, ­Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei citite la slujba Vecerniei și a spus că aceasta ne arată mai multe adevăruri fundamentale pentru credința și viața Bisericii: „Vedem că Mântuitorul Iisus Hristos Cel înviat din morți, în seara Învierii Sale, vine la ucenicii Săi, care se aflau într-o casă, și de teamă de a nu fi persecutați aveau ușile încuiate. Iisus nu bate în ușă, nu așteaptă ca să I se deschidă, ci El trece prin ușile ­încuiate fără să le spargă, fără să degradeze integritatea ușilor, și a stat în mijlocul lor și le-a zis «Pace vouă!» (Ioan 20, 19). Aici vedem neobișnuita stare a lui Hristos după Înviere. El este înviat din morți, dar nu mai revine la viața pământească, obișnuită, care este adesea limitată de determinismele naturii, de spațiul care îl limitează pe om, de timp și de materia opacă, care i se opune atunci când ușile sunt încuiate. Iisus Hristos a intrat într-o altă viață. Învierea Lui nu este reanimarea unui trup, cum a fost ­învierea prietenului Său Lazăr, care după o vreme, deși a înviat, a murit la vârstă ­înaintată. Învierea lui Hristos, așa cum spun cântările din noaptea de Paști, este omorârea morții și începutul unei alte vieți, viața cerească veșnică”.

De asemenea, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a evidențiat faptul că ­Mântuitorul Hristos Se arată ucenicilor pentru a-i asigura că El, Cel înviat, este identic cu Cel răstignit. „Trupul Său, deși este înviat din morți, poartă stigmatele sau semnele cuielor în mâini, în picioare, precum și semnul în coasta Sa făcut de lancea cu care a fost străpuns atunci când se afla pe cruce și a curs sânge și apă, ­dovada că El murise. Tocmai pentru că El trece prin ușile încuiate, ucenicii ar fi putut crede că este o fantomă, o nălucă, o arătare, un duh. Ca să arate că El are carne și oase, deși este înviat din morți, le arată semnul cuielor și semnul străpungerii coastei Sale. De fapt, Mântuitorul îi asigură palpabil, vizual, pe ucenici că El este Cel răstignit și acum a înviat. Această atitudine a Lui ne arată că este un Învățător desăvârșit. El întărește credința ucenicilor Săi, dar în același timp le arată și taina Învierii Sale, care este altceva decât o revenire la viața biologică pământească. (…) Prin semnele pătimirii Sale, nu neagă, nu exclude și nu șterge experiența suferinței, ci o transfigurează. Trupul Său cel înviat interiorizează taina crucii, iar taina crucii exprimă slava iubirii Sale milostive prin Înviere”, a reliefat Preafericirea Sa.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a evidențiat că Evanghelia citită în cadrul Vecerniei are o semnificație ­misionară, întrucât, îndată după Învierea Sa, Mântuitorul vorbește despre o trimitere a ucenicilor la propovăduire: „Deja în seara Învierii Sale, îi pregătește pe ucenici pentru misiune. Aceasta explică de ce acest text este citit în mai multe limbi. El este citit în mai multe limbi pentru că deja conține mesajul misiunii, trimiterii ucenicilor la toate popoarele. În Evanghelia după Sfântul Luca se spune că așa trebuia, adică este un plan al lui Dumnezeu ca pocăința să fie propovăduită împreună cu iertarea păcatelor la toate neamurile, ­începând de la Ierusalim. Aici vedem universalitatea misiunii încre­dințate de ­Hristos apostolilor. În Evanghelia după Matei se spune: «Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh» (Matei 28, 19). Prin aceasta vedem că Hristos nu a înviat doar pentru poporul evreu, ci pentru toate popoarele și că ­învierea de obște sau învierea universală este un dar al lui Dumnezeu pentru toate popoarele, indiferent de etnie, credință, de cultură”.

Răspunsurile liturgice la strană au fost oferite de Grupul psaltic „Tronos” al ­Catedralei Patriarhale, condus de ­arhidiaconul protopsalt Mihail Bucă.

La slujbele din noaptea Învierii ­Domnului şi la Vecernia numită în popor „A doua Înviere” au cântat membri ai ­Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul ­protopsalt Mihail Bucă.

Arhidiaconul Jean Lupu, omagiat la 80 de ani de viață și 60 de ani de dirijat

Dirijorul Jean Lupu a împlinit sâmbătă, 7 martie, 80 de ani. Cu acest prilej a sărbătorit și cei 60 de ani care s-au adunat în cariera sa dirijorală. La ceas aniversar a urcat pe scena Ateneului Român, alături de Corul Symbol. ­În semn de apreciere a dăruirii și pasiunii cu care a promovat arta corală, muzica bizantină, colindele și creațiile românești contemporane, părintele Jean Lupu a primit din partea președintelui României, Klaus Werner Iohannis, Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler.

 

Alături de marea sa familie ­Symbol, maestrul Jean Lupu și-a sărbătorit ziua de naștere pe scena Ateneului Român. I-au fost ­alături și foste membre ale corului, care acum sunt mari cântă­rețe de operă pe scenele europene.

Concertul a început, nu întâmplător, cu cântarea bisericească „Iubi-te-voi, Doamne”, Jean Lupu având drept motto Psalmul 103, care spune „Cânta-voi Domnului în viața mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi”.

La eveniment a fost prezent Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, care a transmis un cuvânt de felicitare și de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. „Părintele arhidiacon Jean Lupu a primit în anul 1995 Crucea Patriarhală pentru mireni, atunci fiind doar profesor de muzică și, după ce a intrat în cler, prin Taina Hirotoniei în treapta diaconiei, a primit din partea Părintelui Patriarh Teoctist și Crucea Patriarhală pentru clerici. Anul acesta, Preafericitul Părinte Patriarh ­Daniel i-a pregătit părintelui arhidiacon Jean Lupu un moment festiv în prezența membrilor Permanenței Consiliului Național Bisericesc și a membrilor ­Adunării ­eparhiale a Arhiepiscopiei ­Bucureştilor, în cadrul căruia i-a fost acordat cel mai înalt ordin al Patriarhiei Române, Crucea Patriarhală pentru clerici”, a menționat Preasfințitul Episcop-vicar Varlaam Ploieșteanul.

În cei 60 de ani de carieră, Jean Lupu a dirijat corurile „Ciprian Porumbescu” și „Lirica” din Slatina și corul Liceului ­Pedagogic din București, cu care a sus­ținut primul concert pe scena Ateneului Român, în anul 1978. Au urmat Corul Cantata, iar ulterior, în anul 1990, Corul Symbol, pe care l-a înființat cu binecuvântarea vrednicului de pomenire ­Patriarh Teoctist. Corul de copii și tineret Symbol al Patriarhiei Române a reușit să formeze multe gene­rații de copii, Jean Lupu precizând că familia Symbol are 600 de suflete și că succesele cele mai înălță­toare nu au fost cele individuale, ci acelea pe care le-a obținut împreună cu corurile, deoarece un dirijor, dacă nu are în jurul lui o familie lărgită, nu se realizează ca dirijor.

Comemorarea deținuților și luptătorilor anticomunişti la Bucureşti

În faţa Monumentului „Aripi” din Piaţa Presei Libere din Capitală a avut loc comemorarea deţinuţilor politici anticomunişti din perioada 1944-1989, luni, 9 martie 2020. La evenimentul organizat de Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1944-1989 au participat Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai cultelor religioase, fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi membri ai forurilor foştilor deţinuţi politici.

 

Ceremonia a debutat cu intonarea Imnului Naţional al României de către fanfara Brigăzii 30­ Gardă „Mihai Viteazul”, urmată de ­oficierea unei slujbe de pomenire a luptătorilor şi deţinuţilor politici anticomunişti din perioada 1944-1989, trecuţi la Domnul, de către un sobor de preoţi, slujitori în cadrul Administraţiei cimitirelor. Slujba religioasă ortodoxă a fost urmată de rostirea unor rugăciuni de pomenire de către reprezentanţii Arhidiecezei Romano-Catolice din Bucureşti şi Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

În continuare, au avut loc depuneri de coroane de flori din partea Patriarhiei Române, a preşedintelui ţării, a Administraţiei de Stat, precum şi din partea unor fundaţii şi asociaţii ale foştilor ­deţinuţi politici şi luptători împotriva regimului comunist. Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a subliniat importanţa sacrificiului luptătorilor împotriva regimului comunist pentru apărarea şi mărturisirea credinţei, dar şi locul de ­cinste pe care ei îl au în slujbele ortodoxe, acolo unde sunt pomeniţi: „Biserica ­Ortodoxă a închinat anul 2017 omagierii mărturisitorilor credinţei din perioada comunistă, pentru că toţi aceşti deţinuţi politici au fost animaţi în aceeaşi măsură de dragostea de neam, dar şi de fidelitatea faţă de Dumnezeu şi faţă de Biserică, ­valori pe care comunismul nu le-a acceptat niciodată. Noi facem pomenirea la fiecare Sfântă Liturghie a luptătorilor din lagăre şi închisori, care, în felul acesta, au ­mărturisit credinţa lor creştină”, a declarat Preasfinţia Sa.

Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, a vorbit despre valorile apărate de foştii deţinuţi şi luptători împotriva comunismului: „Pentru cei din temniţe şi lagăre de exterminare au existat câteva noţiuni sfinte: neam, patrie, tricolor şi credinţa strămoşească. Jertfa lor nu a fost în van. Noi atunci nu am reuşit să împiedicăm instaurarea regimului comunist, epurările, naţionalizarea, dar există o certitudine: am reuşit să demonstrăm lumii că în această ţară au fost şi oameni curajoşi, bărbaţi şi femei, care atunci când a fost vorba despre salvarea demnităţii acestui neam, nici jertfa supremă nu li s-a părut a fi prea mult”.

Data de 9 martie a fost declarată Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din ­perioada 1944-1989 prin Legea 247 din 11 decembrie 2011.

Patriarhia Română a militat pentru caracterul opţional în școli al orelor de educație pentru viață

Legea nr. 45/3 aprilie 2020, publicată în ­Monitorul Oficial al României, Partea I, ­nr. 287/6 aprilie 2020, care modifică şi completează Legea nr. 272/2004 ­privind protecţia şi promovarea drepturilor ­copilului, prevede obligativitatea organizării în școli, cel puțin semestrial, a unor programe pentru viață și sănătate, inclusiv educație sexuală pentru copii, deși Patriarhia Română a susținut caracterul opţional în școli al orelor de educație pentru viață, iar programele şcolare corelate acestora să fie ­elaborate potrivit valorilor morale.

În acest sens, încă din ziua de 13 martie 2020, Patriarhia Română a transmis adrese cu privire la Propunerea legis­lativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului către președintele României, primul-ministru și ministrul educației și cercetării, cu argumentele de mai jos.

  1. Constituția României prevede: „Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine” (art. 29, alin. 6); de asemenea, „libertatea ­gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale” (art. 29, alin. 1); așadar, ­nu există nici un temei obiectiv pentru ca Statul să impună un model ideologic în educația copiilor, peste acordul și convingerile părinților.
  2. Totodată, în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului se arată: „Părinţii ­copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor” (art. 51, alin. 2).
  3. Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, „educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții” (art. 4); așadar, finalitatea nu este conec­tarea minții elevilor la ideologii invariabil nocive, fapt probat constant în istoria contemporană a umanității.
  4. Potrivit art. 65, alin. 4 și 5 din Legea educației naționale nr. 1/2011, „planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Curriculumul la decizia şcolii se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculumul la ­decizia şcolii”. Așadar, planurile-cadru și programele școlare sunt elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării, nu prin lege adoptată de Parlamentul României.
  5. În planul curriculumului școlar formal, respon­sa­bilitățile educaționale nu pot fi atribuite decât ­personalului didactic, certificat în acest sens.
  6. Considerăm că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educație sexuală reprezintă un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață. În acest sens, mai multe studii realizate în diferite țări au demonstrat că o astfel de abordare a educației copiilor a avut ca urmare începerea vieții sexuale mai devreme, cu implicațiile de rigoare, fără vreo îmbunătățire în plan social. Spre exemplu, analiza intitulată Re-examinarea dovezilor: Educația sexuală completă în școli în Statele Unite ale Americii, realizată în anul 2019, de Institutul pentru Cercetare și Evaluare din Statele Unite ale Americii, organizație independentă, cu peste 25 de ani de experiență în evaluarea programelor de acest tip, arată că programele de educație sexuală în școlile publice nu sunt eficiente, iar unele au dus chiar la creșterea ratei sarcinilor la adolescență, la reducerea vârstei debutului sexual, precum și la comportamente sexuale riscante. Concluzia cercetării este că astfel de programe sunt mai degrabă „de ­îndoctrinare sexuală” decât „de educație”.
  7. În unele state ale Uniunii Europene, educația sexuală este organizată în cadrul altor discipline școlare (Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, ­Portugalia, Slovacia, Spania), iar în altele, ca ­disciplină distinctă, neavând caracter obligatoriu (Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, ­Italia, Lituania, Polonia).
  8. În România, studierea temelor specifice educației pentru viață și sănătate se realizează în cadrul disciplinei școlare obligatorii Consiliere și dezvoltare personală, căreia i se alocă deja o oră pe săptămână în planul-cadru pentru învățământul gimnazial. De asemenea, în sistemul public de învățământ românesc există deja discipline opţionale, ofertate la nivel național, care abordează aspecte privind educația pentru viață: Educație pentru sănătate; Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate; Adolescenţă şi autocunoaştere; Mai întâi caracterul.
  9. În țara noastră, numeroase și reprezentative asociaţii din societatea civilă şi-au exprimat îngrijorarea faţă de efectele educaţiei sexuale asupra copiilor. Aceste asociaţii şi-au prezentat poziţia în mod public şi au propus soluţii alternative, în care accentul cade pe educația pentru familie. Considerăm că pregătirea pentru viaţa intimă şi de familie trebuie să fie lăsată în primul rând în sarcina familiei, care poate aprecia corect şi obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual şi emoţional al copilului.
  10. Conștienți fiind de importanța educației tinerilor pentru a răspunde provocărilor societății actuale, considerăm că identitatea și viața persoanei umane nu se epuizează într-o realitate exclusiv biologică sau socio-culturală. Viața are și o dimensiune ­spirituală, ignorată în societatea contemporană ­secularizată, care a pierdut sensul sacru al vieții umane. Biserica a acordat dintotdeauna o importanță ­deosebită creșterii spirituale a omului, care este chemat la viață veșnică în iubirea lui Dumnezeu. De aceea, este relevantă și valorificarea specificului formativ al educației religioase, care contribuie la cultivarea unei conştiinţe vii şi mărturisitoare a valorii eterne a persoanei umane, la promovarea demnităţii acesteia în familie şi în societate și la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare.

 

Starea de urgență este o stare specială de prevenire a extinderii epidemiei, nu o stare de panică și descurajare*

Biserica Ortodoxă Română se adaptează treptat și responsabil, în funcție de evoluția situației provocate de epidemie, așa cum o fac toate instituțiile importante din țară, respectând și promovând în spațiul public recomandările autorităților de stat.

 

Biserica nu este doar o instituție de utilitate publică, ci și o comunitate de credință vie, iubire milostivă și speranță sfântă, virtuți care trebuie manifestate mai ales în ­perioade de mari încercări. În acest context, Biserica face un apel părintesc către toți credincioșii ei pentru a avea încredere în autorități și a respecta măsurile instituite de acestea.

Biserica Ortodoxă Română cheamă pe toți slujitorii Sfintelor Altare şi pe toţi credincioșii ei să cultive pacea sufletului prin ­rugăciune și comuniune cu semenii prin fapte bune, evitând ­totodată panica.

Să arătăm iubire și solidaritate față de oamenii vârstnici, față de cei aflați în izolare sau în carantină, precum și grijă deosebită pentru sănătatea celor din jurul nostru. Să arătăm multă prețuire față de medicii din spitale care apără și cultivă sănătatea trupului, dar și față de preoții din biserici, care apără și cultivă sănătatea sufletului. Să avem deplină încredere în puterea rugăciunii, știind că „Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe ­Dumnezeu” (Romani 8, 28).

Pacea sufletului, bunătatea inimii, comuniunea în rugăciune și cooperarea în fapte bune pot face minuni, transformând teama în curaj și speranță.

Așadar, rugăciunea și fapta bună sunt izvor de putere spirituală pentru a învinge încercările la care suntem supuși, dar şi pentru a înainta duhovnicește spre sărbătoarea Sfintelor Paști.

 

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

*Cuvânt de încurajare şi speranţă rostit de Patriarhul României în Catedrala Patriarhală, la finalul slujbei Vecerniei, luni, 16 martie.

Apel la rugăciune, solidaritate și responsabilitate în vreme de pandemie

În această perioadă de grea încercare, Consiliul ­Consultativ al Cultelor din România se adresează tuturor credincioșilor cu un mesaj de încurajare, ­binecuvântare și îndrumare.

Primul nostru îndemn este de a rămâne în case, de a respecta cu strictețe măsurile dispuse de autoritățile publice și de a ­coopera cu acestea, asigurându-se totodată slujbele religioase în locaşul de cult, dar fără participarea fizică a credincioşilor, slujbele fiind transmise on-line.

Cel de-al doilea îndemn este ca fiecare dintre noi să stăruie acasă în rugăciune personală sau împreună cu familia, pentru a-L ruga pe Milostivul Dumnezeu să ne ajute să depășim acest moment de grea încercare. Rugăciunea este sursă de putere spirituală pentru a învinge teama şi boala. Cultivarea păcii sufletului prin rugăciunea stăruitoare ne ferește de panică și deznădejde și ne face să conștientizăm dubla noastră responsabilitate în această perioadă: personală și comunitară.

Medicilor, întregului personal din instituțiile medicale, cât și tuturor celor care prin munca lor depusă în perioada pandemiei ajută la continuarea vieții în parametri cât se poate de normali, precum și celor care asigură asistență religioasă oamenilor aflați în suferință, le adresăm un cuvânt de prețuire și încurajare în lucrarea lor jertfelnică. De asemenea, adresăm un mesaj de prețuire și încurajare polițiștilor, jandarmilor și militarilor. Ei toți sunt prezenți continuu în rugăciunile noastre.

Slujitorilor cultelor religioase le adresăm îndemnul de a continua activitatea lor și de a actualiza datele lor de contact și de a le posta pe site-urile și platformele digitale ale comunităților lor, pentru a putea fi contactați de toți cei care au nevoie de consiliere religioasă, de încurajare sau de orice alt sprijin folositor.

Îi îndemnăm pe toți credincioșii să țină legătura telefonic sau prin alte mijloace de comunicare cu slujitorii cultelor, iar pe toți cei care doresc să se implice efectiv în activități de ­voluntariat îi îndemnăm să acționeze organizat, în cooperare cu autoritățile locale, potrivit recomandărilor fiecărui cult. ­Recomandăm tuturor să urmărească transmisiile slujbelor ­religioase la radio, la televizor sau prin internet.

Este necesar ca fiecare dintre noi să dea dovadă de înțelepciune în aceste vremuri de încercare, intensificând ­rugăciunea și responsabilitatea pentru sănătatea personală și socială. De asemenea, să arătăm solidaritate socială concretă prin ajutorarea celor aflați în nevoi, oferindu-le ajutor material, respectiv asistență socială la domiciliu persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, în mod voluntar, avizat de către autorități.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu, Doctorul sufletelor și al ­trupurilor, să ne binecuvânteze pe toți, să ne ajute, să ne dăruiască sănătate, pace, speranță și iubire milostivă față de cei aflați în suferință, iar celor care au murit să le dăruiască viață veșnică.

Dumnezeu să binecuvânteze România!

 

Procesiuni cu sfinte moaște și sfinte icoane pentru oprirea bolii și însănătoșire

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare (noua epidemie), precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvântează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferinţa din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! (Rugăciune specială pentru încetarea noii epidemii citită pe solee, cu fața spre răsărit, înainte de Otpustul slujbei Sfintei Liturghii, Vecerniei sau Pavecerniței)

Procesiune cu moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou pe străzile Capitalei

În Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, după Sfânta Liturghie, icoana şi racla cu moaştele Sfântului Cuvios ­Dimitrie cel Nou au fost purtate într-o ­pro­ce­siune condusă de Preasfinţitul ­Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar ­patriarhal. În cadrul acesteia s-au făcut mai multe opriri în locurile importante şi la spitale din Capitală, unde au fost înălţate rugăciuni pentru încetarea epidemiei.

„Procesiunea a plecat din faţa ­Catedralei Patriarhale şi a mers până la Spitalul Universitar, continuând apoi până la Eroii Revoluţiei, zonele Mihai Bravu şi Ştefan cel Mare, până la Piaţa Victoriei, revenindu-se la Colina Bucuriei, prin Piaţa Romană şi Piaţa Universităţii. Prima ­oprire din cadrul procesiunii a fost la ­Spitalul de Boli Infecţioase «Victor Babeş», unde a fost rostită o ectenie specială, iar Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a spus rugăciunea pentru încetarea ­pandemiei. A doua oprire a fost în faţa Spitalului Colentina, în cadrul căruia funcţionează şi Institutul de Boli Infecţioase «Matei Balş». A treia oprire a fost în faţa Crucii Eroilor Martiri din Piaţa Universităţii, unde a fost intonat troparul ­Sfântului Dimitrie cel Nou. Ultima oprire s-a făcut la Crucea Brâncovenească de pe Dealul Mitropoliei, unde au fost rostite ectenia şi rugăciunea specială pentru ­încetarea pandemiei”, a declarat părintele Dumitru Ştefănescu, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Preasfinţitul Părinte Varlaam ­Ploieşteanul a arătat că acest pelerinaj urmează o veche tradiţie a Bisericii, care în momente de primejdie a purtat în ­procesiune moaştele sfinţilor, chemând ajutorul lui Dumnezeu pentru izbăvirea de pericole: „Acest pelerinaj continuă o veche tradiţie a Bisericii. În timpul multor epidemii, au fost aduse în Bucureşti moaşte ale sfinţilor, pentru izbăvirea de primejdii. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou este numit «Ocrotitorul Bucureştilor», pentru că a salvat oraşul nu numai în momente de conflict militar, ci şi în timpul unor epidemii. Este cunoscută lucrarea lui duhovnicească şi minunată din timpul domnitorului Caragea, când, după pelerinajul cu moaştele sfântului, numărul îmbolnăvirilor şi cel al deceselor au scăzut semnificativ. Dacă până la pelerinaj mureau 300 de oameni pe zi, după el au scăzut într-un ritm accelerat şi neaşteptat. Nădăjduim ca acest pelerinaj să aducă multă bucurie credincioşilor care se roagă către ­Dumnezeu ca ţara noastră să iasă cu bine din această molimă”.

În trecut, moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost purtate pe străzile Capitalei în mai multe rânduri, pentru izbăvirea de molime şi secetă: în 1815, în perioada „ciumei domnitorului Caragea”, în 1827, în timpul secetei, şi în 1831, în timpul epidemiei de holeră, la rugămintea generalului Kiseleff.

Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au poposit în principalele orașe din județele Iași, Neamț și Botoșani

Duminică, 5 aprilie, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și ­Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost dusă în mai multe orașe și localități din Moldova.

Ocrotitoarea Moldovei a poposit, preț de câteva ore, în principalele orașe din județele Iași, Neamț și Botoșani – Iași, Roman, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Pașcani, Botoșani și Hârlău, precum și în localitățile adiacente. Racla cu sfintele moaște, așezată pe platforma împodobită cu flori a unui automobil, a fost însoțită de IPS Părinte Mitropolit Teofan și pr. Marian Timofte, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor.

Traseul a urmat, pe rând, și mai multe mănăstiri din cele trei județe; în dreptul locașurilor de cult, cinstitele moaște au fost întâmpinate în sunet de clopot, iar preoții au ieșit cu Sfânta Evanghelie. La Catedrala Arhiepiscopală din Roman procesiunea a fost întâmpinată de ­­
IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul ­Romanului și Bacăului. În continuare, sfintele moaște au trecut pe la aproximativ 40 de biserici parohiale și catedrale din protopopiatele Piatra Neamț, Târgu Neamț, Pașcani, Botoșani, Hârlău și Iași, precum și pe la mănăstirile Văratic, ­Agapia, Vorona, Popăuți, Zosin, Coșula. Momente emoționante au reprezentat scurtele treceri prin curțile spitalelor județene de urgență și ale altor unități medicale: Spitalul Clinic Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” – Târgu Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, Spitalul de Pneumoftiziologie – Botoșani, Spitalul de Boli Infecțioase – Botoșani, Maternitatea Botoşani, Spitalul de Pediatrie – Botoșani, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” – Botoșani, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” – Iași, Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Iași și Spitalul Clinic „Doctor C.I. Parhon” – Iași.

Pe tot traseul s-au rostit rugăciuni pentru cei infectaţi cu noul coronavirus, pentru personalul medical, pentru cei care mențin ordinea publică, precum și pentru toți creștinii aflați în nevoie. „S-a socotit că momentul prin care trecem este unul care necesită cu atât mai mult rugăciunile sfinților către Dumnezeu, ca Dumnezeu să-Și întoarcă fața spre noi. Se așteaptă două lucruri: ca oamenii să-și folosească toate instrumentele pe care le au împotriva bolii – dar această boală, ca orice suferință, nu poate fi tratată exclusiv cu mijloace omenești. Pe lângă mijloacele omenești sau fundamentându-le pe acestea, avem nevoie de Mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu, iar Ea se arată și prin mijlocirea Sfintei Parascheva, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, prin mijlocirea tuturor sfinților”, a mai spus IPS Teofan.

La întoarcerea la Catedrala Mitropolitană din Iași, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a subliniat: „A fost o zi frumoasă, obositoare – dar foarte ­frumoasă -, aproape 500 de kilometri prin Moldova, în fața multor spitale, în fața multor biserici și, din când în când, în fața unor trecători care se aflau pe străzi pentru diferite situații. A fost o mărturie despre un adevăr al Bisericii, și anume: creștinul are două arme în orice situație, dar mai ales în situații dificile. Prima armă este arma omenească. În contextul nostru, o armă cu trei tăișuri: distanțare socială, igienă și tratament medical adecvat. Creștinul are însă și o altă armă, arma cea dumnezeiască: Sfânta Liturghie, spovedania, dumnezeiasca Împărtășanie, cinstirea sfintelor moaște, ocrotirea ­Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Pentru că biserica este și spital duhovnicesc. Iar procesiunea sau, mai bine zis, deplasarea cu moaștele Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva în ­Moldova astăzi este o mărturie a acestui spital duhovnicesc spre care se cuvine să alergăm în tot timpul, dar în mod special în momente grele precum acesta”.

Pr. Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, ne-a ­declarat: „Racla cu moaștele Sfintei ­Cuvioase Parascheva a mers în acest ­inedit pelerinaj după ce s-a primit avizul Ministerului Afacerilor Interne. Pentru a ne asigura că, pe parcursul traseului, nu se va aduce nici un fel de atingere măsurilor luate de autorități pentru combaterea epidemiei cu care ne confruntăm, s-a luat decizia de a nu anunța public nici data desfășurării evenimentului, nici traseul. Nu a fost propriu-zis o procesiune, întrucât totul s-a desfășurat fără închinarea credincioșilor la sfintele moaște, fără participare colectivă, fără slujbe ­oficiate. De altfel, mașina care purta racla cu sfintele moaște doar a încetinit în dreptul unor locașuri de cult sau așezăminte spitalicești. Menționez că mai mulți clerici și credincioși din cele trei județe au cerut acest sprijin duhovnicesc, dorința lor fiind în deplină concordanță și cu intenția Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de a înlesni această binecuvântare, această prezență vindecătoare a Sfintei Parascheva”.

Este pentru a treia oară în istorie când racla cu moaștele Sfintei Cuvioase ­Parascheva părăsește Iașiul. În decurs de aproape 379 de ani, de când au fost aduse moaștele de către Voievodul Vasile Lupu (domn al Moldovei în perioada 1634-1653), racla nu a părăsit capitala Moldovei decât de două ori. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a fi protejată, racla cu sfintele moaște a fost ascunsă în sudul țării, întorcându-se la Iași pe 26 noiembrie, în 1944.

După trei ani, în vara lui 1947, cre­dincioșii au solicitat mitropoliei să fie ­scoase moaștele Sfintei Cuvioase ­Parascheva și duse în procesiune prin ­satele pârjolite de soare și afectate grav de război. Sfintele moaște ale Ocrotitoarei Moldovei au fost purtate prin localități din județele Iași, Vaslui, Roman, Bacău, Neamț și Baia.

Procesiune la Mănăstirea Sihăstria pentru izbăvirea de boală și secetă

În a treia zi de Paști, 21 aprilie 2020, obștea monahală a Mănăstirii Sihăstria din județul Neamț a pornit în procesiune în jurul așe­zământului, înălțând ­rugăciuni pentru încetarea bolii și pentru alungarea secetei.

Călugării mănăstirii nemţene ­Sihăstria au mers luni, după săvârşirea Sfintei Liturghii, în procesiune cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului şi s-au rugat pentru alungarea pandemiei, însănă­toșirea bolnavilor și aducere de ploaie peste ogoare.

„După ce am săvârșit Sfânta Liturghie, am făcut procesiunea în jurul mănăstirii cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului «Axionița». De obicei, se făceau astfel de procesiuni la vreme de secetă, unde se înălțau rugăciuni pentru ploaie și pentru izbăvirea de secetă. Am plecat cu icoana de la catedrala mănăstirii, am mers până la cimitir, la culturile agricole ale mănăstirii, la chilia părintelui Cleopa Ilie, la arhondaric, apoi la biserica veche și, la final, înapoi spre biserica mare. Am făcut șase opriri, unde am rostit rugăciuni atât pentru izbăvirea de noua boală, cât și pentru alungarea secetei. Să cerem ­ajutorul Bunului Dumnezeu și milostivirea Maicii Domnului pentru a trece cu bine peste aceste vremuri de încercare, să ieșim din această stare de mâhnire, să ne rugăm mai mult împreună, să ieșim din monotonia situației de față printr-o rugăciune mai intensă, cu mai multă nădejde”, a mărturisit părintele arhimandrit Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria Neamț.

Această sfântă icoană a Maicii Domnului, numită „Axioniţa” sau „Axion Estin”, care înseamnă în greceşte „Cuvine-se cu adevărat”, se află în naosul bisericii vechi. A fost pictată la începutul secolului XX la Sfântul Munte Athos de către un călugăr român care s-a nevoit cu mult post şi rugăciune, respectând rânduiala de pictură tradiţională ortodoxă. În anul 1909, iero­schimonahul Ioanichie Moroi, primul egumen al Schitului Sihăstria, a îmbrăcat această icoană în argint. Arhimandritul Cleopa Ilie a fost martorul mai multor ­minuni săvârșite de sfânta icoană a Maicii Domnului.

Procesiune cu icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat o procesiune cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula, vineri, 24 aprilie, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, în județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

 

Procesiunea a avut scopul de a oferi mângâiere sufletească bolnavilor care suferă în spitale sau la casele lor de pe urma noului coronavirus, de a-i întări pe medici, pe cei care muncesc în spitale și pe toţi credincioşii. Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Poliției și Jandarmeriei ­Române și al autorităților locale. Icoana a fost purtată în procesiune în zona ­spitalelor și a principalelor biserici. Pe parcursul traseului, clericii au rostit rugăciuni către Maica Domnului pentru izbăvirea de boală și încetarea pandemiei de Covid-19. La Cluj-Napoca, la finalul procesiunii prin oraș, icoana a înconjurat Catedrala Mitropolitană și a făcut un popas la Mănăstirea „Sfânta Elisabeta”, unde a fost întâmpinată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, ­Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Mara­mureşului şi Sălajului, şi Preasfințitul Părinte Episcop Vasile, fost vicar al ­arhiepiscopiei. Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a citit rugăciunea de la Acatistul Acoperământului Maicii Domnului şi Rugăciunea specială ­pentru încetarea noii pandemii, apoi a rostit și un cuvânt duhovnicesc.

„Este arhicunoscut faptul că Maica Domnului de la Nicula a intervenit în momentele cele mai grele pentru poporul nostru. Atunci, la vremuri de cumpănă, a lăcrimat şi apoi, an după an, credincioşii noştri au apelat la ajutorul ei în toate necazurile”, a spus ierarhul.

Convoiul de maşini cu icoana Maicii Domnului de la Nicula s-a îndreptat apoi spre Bistrița, străbătând orașele Gherla, Dej și Beclean, precum și localitățile de tranzit. Clericii, credin­cioșii, personalul medical, pacienții și cei interesați au urmărit întreaga ­procesiune, cu respectarea regulilor ­impuse de autorităţi, de la ferestre, din fața caselor sau din locurile unde s-au aflat în momentul respectiv, rugându-se Maicii Domnului.

„Prin acest gest, Arhiepiscopia ­Clujului vrea să-i asigure pe toți de ­întreaga solidaritate sufletească, de ­rugăciunile ierarhilor și ale preoților pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat și mai ales de binefăcătoarea mijlocire a Sfintei Fecioare, prin icoana sa făcătoare de minuni, care aduce ­mângâiere în credință și întărire în ­nădejde”, susţin reprezentanţii Biroului de presă al eparhiei.

Încurajare și binecuvântare prin moaștele Sfântului Ierarh Nifon

Pentru încetarea epidemiei de COVID-19, moaștele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, au fost purtate în procesiune pe străzi din municipiul Târgoviște, marți, 14 aprilie 2020.

 

Prin fața bisericilor, a spitalelor și a instituțiilor publice locale din municipiul Târgoviște, ­racla cu sfintele moaște a fost însoțită de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal. Ea a fost întâmpinată de autorități locale la instituțiile statului, precum și de medici, în fața spitalelor, iar preoții au așteptat în fața porților ­bisericilor cu Sfânta Evanghelie, în sunet de clopote.

 

Deplasarea s-a realizat fără participarea credincioșilor, respectându-se măsurile luate de autorități pentru combaterea pandemiei. Pe traseu, au fost rostite ­rugăciuni pentru cei afectați de noul ­coronavirus, pentru cei care îi îngrijesc, personal medical sau familii, pentru cei ce contribuie la susți­nerea vieții publice în comunitate, precum și pentru toți credincioșii din municipiul Târgo­viște și din județul Dâmbovița, ne-a transmis ­Biroul de presă al eparhiei.

„An de an, credincioșii vin să se închine și să se roage la moaștele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. În această perioadă, din cauza restricțiilor impuse pentru a limita și eradica pandemia ­provocată de noul coronavirus, credin­cioșii nu mai au posibilitatea să vină la Catedrala din Târgoviște, pentru a invoca mijlocirea sfântului. În tradiția Bisericii noastre, în vremuri de boli, secetă, război ori alte calamități, există această datină de a scoate icoana sau moaștele sfântului ocrotitor al orașului, pentru a se face rugăciuni, ori pentru a se merge în ­pelerinaj. Este felul nostru de a invoca mijlocirea sfântului, pentru ca Dumnezeu să ne păzească, să ne apere și grabnic să ne izbăvească de această nouă calamitate. Așa au făcut toți înaintașii noștri când au trecut prin mari încercări, ca semn al biruinței morții prin credință, ca semn de speranță și ca invocare a milostivirii lui Dumnezeu, prin mijlocirea sfinților Săi. Deși credincioșii nu au participat fizic la acest pelerinaj cu sfintele moaște în municipiul Târgoviște, totuși, au fost cu slujitorii în rugăciune, în duh de solidaritate creștină”, ne-a mai transmis Biroul de presă al eparhiei.

 

 

Procesiune în Suceava cu cinstitele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou

Marți, 31 martie 2020, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc în municipiul Suceava o procesiune cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Pe tot traseul s-au rostit rugăciuni pentru cei infectaţi de noul coronavirus, pentru personalul medical, pentru cei care mențin ordinea publică, precum și pentru toți locuitorii municipiului.

 

Procesiunea a pornit de la ­Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel Nou”, sfintele moaște fiind așezate pe o platformă ­împodobită cu flori. Din partea arhiepiscopiei au participat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, și un număr redus de preoți. Traseul a urmat, pe rând, mai multe cartiere ale orașului, însă fără staționări; în dreptul bisericilor, sfintele moaște au fost întâmpinate în sunet de clopot. Un moment emoționant l-a reprezentat scurta trecere prin curtea ­Spitalului Municipal Suceava, acolo unde mulți pacienți așteaptă vindecarea.

„Ne-am rugat astăzi ca el să mijlocească cu mai multă osârdie înain­tea lui ­Dumnezeu, să ridice cât mai grabnic această neputinţă de deasupra acestui oraş, de deasupra întregii ţări şi de pe lumea toată. Ne-am rugat lui cu credinţă, că nu pentru rugăciunile noastre, ci pentru mai bine-primitele rugăciuni ale lui, ale celui care a bineplăcut lui Dumnezeu, Dumnezeu Se va milostivi spre noi. Este vreme de ­rugăciune mai stăruitoare, dar şi de mai multă faptă bună. Suceava este un oraş cu oameni minunaţi, inimoşi, oameni calzi şi buni. Aceştia v-au primit de foarte multe ori şi v-au fost gazdă minunată. Aici, în Bucovina, v-aţi odihnit de multe ori ­trupeşte, aici, în Bucovina, mănăstirile v-au adus linişte şi odihnă sufletească. Aici, în Bucovina, ochiul dumneavoastră s-a bucurat văzând frumoasele ouă ­încondeiate, frumosul port bucovinean sau văzând atât de minunatele picturi ale mănăstirilor noastre. Acum, Suceava este cea care are nevoie de dumneavoastră. Fiţi alături de noi! Împreună ajutăm ­Suceava ca, după ce vor trece toată această durere şi toată această neputinţă, ­Bucovina, încă o dată, să vă primească cu aceeaşi dragoste pe meleagurile sale”, a arătat Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul. Pe tot traseul s-au rostit ­rugăciuni pentru cei bolnavi, pentru personalul medical, pentru cei care mențin ordinea publică și pentru toți locuitorii Sucevei, atât de greu încercați în aceste zile. A fost o rugăciune a inimilor, făcută cu multă sobrietate, cu discreție, fără participarea fizică a credin­cioșilor, aceștia rugându-se din locuințele lor. În aceste vremuri de criză, de tulburare și de neli­niște, Biserica Ortodoxă îndeamnă la mai multă rugăciune unii pentru alții, la ­solidaritate, precum și la respectarea ­măsurilor de protec­ție, inspirând încredere și speranță în rândul populației.

Procesiuni sub ocrotirea Maicii Domnului în municipiile Roman şi Bacău

Sâmbătă şi duminică, 11 şi 12 aprilie, după Sfânta Liturghie, atât în municipiul Roman, cât şi în Bacău au fost organizate procesiuni de Florii sub genericul „Maica Domnului, ocrotitoarea celor bolnavi”, informează eprb.ro.

La îndemnul și cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la Roman a fost ­organizată o procesiune cu icoana Maicii Domnului „Prodromița” și cu icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni și Parohia Trifești, alături de racla cu sfintele moaște din ­Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Roman.

Traseul procesiunii în Protopopiatul Roman a fost următorul: Catedrala Arhiepiscopală – bisericile din Roman – Spitalul ­Roman – bisericile din comunele limitrofe.

Racla și cele două icoane au fost amplasate într-o maşină special pregătită, care le-a purtat în procesiune prin mai multe locații importante din Roman. Sub coordonarea părintelui protopop Dragoș Munteanu, mașina care a transportat sfintele moaște și icoanele Maicii Domnului a fost împodobită cu ramuri de salcie, simbol al intră­rii Domnului Iisus în Ierusalim.

Și băcăuanii au primit mângâierea Maicii Domnului „Prodro­mița”, în Sâmbăta lui Lazăr. Procesiunea impresionantă a fost organizată pe străzile din municipiul Bacău, fiind coordonată de părintele protopop Costică Busuioc, pe traseul: Biserica militară – bisericile din municipiul Bacău – spitalele din oraș – bisericile din comunele limitrofe.

Procesiune cu icoana Maicii Domnului şi cu sfinte moaşte în Protoieria Oneşti

Luni, în a doua zi de Paști, în parohiile din Protoieria Onești, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, a avut loc o procesiune cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni și cu racla cu sfinte moaște de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Pelerinajul a fost organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la inițiativa părintelui protopop Ioan Bârgăoanu, pentru încetarea pandemiei de Covid-19. „Biserica vine în sprijinul credincioșilor prin acest popas duhovnicesc al Maicii Domnului și al sfinților. Respectând toate dispozițiile reglementate în acest context de ordonanțele militare, ne-am oprit în dreptul fiecărei biserici și am rostit o rugăciune”, a declarat ­părintele protopop Ioan Bârgăoanu. Icoana ­făcătoare de minuni și racla cu sfinte moaște au fost însoțite de către părintele stareț al Mănăstirii Giurgeni, protosinghelul Nicolae, și de către ­părintele protopop de Oneşti.

„Rugăciunile Maicii Domnului și ale tuturor sfinților purtați în această procesiune să ne fie spre ocrotire de tot răul, pentru vindecarea ­bolilor sufletești și trupești, să umple de bucuria și pacea Învierii Domnului inimile tuturor credincioșilor! Hristos a înviat!”, a mai adăugat părintele protopop.

Pelerinaj cu icoana de la Dălhăuți în Eparhia Buzăului și Vrancei

Cu binecuvântarea Înalt­preasfințitului Părinte ­Arhiepiscop Ciprian, Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, ce numără peste 8.000 de membre, a organizat scoaterea spre binecuvântare a Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Hodighitria” („Cea care arată calea”), de la Mănăstirea Dălhăuți, județul Vrancea.

Icoana a fost purtată pe toate văile din Vrancea și Buzău, din sat în sat, din oraș în oraș. „Această icoană a Maicii Domnului, pentru noi, oamenii de la Curbura Carpa­ților, este o mare mângâiere, pentru că a fost scoasă de fiecare dată când vremurile au trimis câte o năpastă asupra oamenilor, iar mângâierea ei nu a întârziat să apară. Îi mulțumim din toată inima ierarhului nostru pentru că a îngăduit și a binecuvântat această cerere a celor 8.000 de membre ale Asociației Femeilor ­Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei”, a declarat Ana Săcrieru, președinta asociației.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a binecuvântat această purtare a icoanei pe tot cuprinsul eparhiei, pentru a fi creștinilor mângâiere sufletească în această perioadă în care trebuie să înmulțim rugăciunea. Traseul parcurs a reprezentat o cruce, pornind de la ­hotarul de nord al eparhiei, de la granița cu județele Bacău și Vaslui, până la ­hotarul de sud, granița cu județele Ialomița și Prahova, și de la hotarul de est al eparhiei, granița cu județele Brăila și Galați, până la hotarul de vest, aproape de granița cu județul Covasna și, ­imediat lângă aceasta, cu județul Brașov.

 

Procesiune cu moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia în județul Argeș

La inițiativa Înaltprea­sfin­țitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, credincioșii din cuprinsul eparhiei s-au bucurat de pre­zența moaștelor Sfintei Muce­nițe Filofteia, care au fost purtate în procesiune prin orașele și comunele județului care dețin spitale.

La plecare, chiriarhul locului a rostit două rugăciuni, una pentru încetarea epidemiei și alta către Sfânta Muceniță ­Filofteia, ocrotitoarea județului Argeș, se arată pe site-ul arhiepiscopiei, eparhiaargesului.ro. Ierarhul a rostit și un cuvânt în care a evidențiat că Sfânta Muceniță Filofteia a ascultat întotdeauna rugăciunile credincioșilor.

În cadrul procesiunii, racla cu sfintele moaște a trecut pe lângă multe catedrale, biserici și mănăstiri din județul Argeș, fiind întâmpinată cu multă credință de evlavioșii credincioși argeșeni.

În vreme de secetă, foamete sau în cazul unor boli molipsitoare, Sfânta Filofteia a fost grabnic ajutătoare prin mijlocirea ei la Dumnezeu. Documentele păstrate în ­arhivă relatează că moaștele sfintei au fost purtate de multe ori în procesiune în multe localități ale județului Argeș, precum și în multe alte orașe și comune din sudul țării.

Moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia ­ocrotesc Eparhia Argeșului și Muscelului de șase secole, fiind primite de la Vidin de domnitorul Mircea cel Bătrân, care le-a așezat în Biserica Domnească din Curtea de Argeș.

Procesiune cu sfinte moaște și icoane pe străzile Aradului

În Duminica Floriilor, 12 aprilie 2020, după oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte ­Arhiepiscop Timotei, pe străzile Aradului a fost organizată o procesiune cu moaș­tele Sfântului Ioan Gură de Aur și două icoane ale Maicii Domnului, ce se află în catedrală. Procesiunea a fost condusă de ­Prea­sfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Procesiunea a fost săvâr­șită deoarece întreaga lume este încercată de noua boală molipsitoare, pentru a cere mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru tămăduirea celor bolnavi și ferirea de boală a celor sănătoși.

Pe tot parcursul procesiunii, clericii au rostit ectenii și rugăciuni pentru ­încetarea noii epidemii.

Procesiune cu odoare sfinte la Mănăstirea Izbuc

Pe parcursul Postului Mare, obștea de călugări de la ­Mănăstirea Izbuc din Episcopia Oradiei a intensificat slujirea liturgică și programul duhovnicesc, sub coordonarea arhim. Mihail Tărău, exarh și stareț. ­Duminică, 5 aprilie, în Duminica a 5-a din Postul Mare, la Mănăstirea Izbuc, după săvârșirea Sfintei Liturghii, s-au tras clopotele și s-a săvârșit rânduiala specială de rugăciune pentru încetarea epidemiei, a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu și au fost citite rugăciuni pentru întreaga lume, în general, dar și pentru cei bolnavi și aflați în suferință, în special, de către părinții slujitori, în prezența obștii.

După slujba Vecerniei și a Paraclisului Maicii Domnului, au fost scoase în ­procesiune în incinta mănăstirii odoarele sfinte aflate în patrimoniul acesteia: ­icoana făcătoare de minuni a Maicii ­Domnului, adusă la Mănăstirea Izbuc în 1928, copie după icoana făcătoare de ­minuni a Preasfintei Născătoare de ­Dumnezeu de la Mănăstirea Dăl­hăuți, din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei; icoana-relicvar cu o părticică din lemnul Sfintei Cruci; icoana cu Domnul Iisus Hristos în grădina Ghetsimani rugându-Se, pictată de părintele Arsenie Boca; o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului a Imnului Acatist adusă din Muntele Athos și donată Mănăstirii Izbuc de fostul sportiv Mihai Neșu; icoana Maicii Domnului Milostiva, racla cu un fragment din mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie; racla ce adăpostește fragmente de moaște de la mai mulți sfinți; încălțămintea Sfântului Ierarh Spiridon și a Sfântului Gherasim din Chefalonia, precum și alte relicve sfinte. Procesiunea a avut loc în incinta mănăstirii, în ­su­netul clopotelor, al imnurilor și al rugăciunilor.

Ajutor social-filantropic oferit de Patriarhia Română celor afectați de pandemie

Într-o perioadă marcată din ce în ce mai mult de criza medicală cu consecințe sociale, provocată de infecția cu noul coronavirus (COVID-19), Patriarhia Română i-a îndemnat pe ierarhi și pe preoți să intensifice unirea rugăciunii cu fapta bună, manifestată prin acțiuni sociale concrete ale Bisericii. Acestea sunt rodul firesc al iubirii și solidarității față de cei care suferă deja consecințele dureroase ale acestei situații de criză: oamenii vârstnici și săraci, dar și cei aflați temporar în izolare sau în carantină. Intensificarea implicării sociale a Bisericii reflectă în aceste zile și prețuirea deosebită față de toți cei care, în frunte cu medicii, lucrează în spitale și în alte așezăminte medicale.

 

Răspunzând chemării Patriarhiei Române, centrele eparhiale, protoieriile, parohiile și mănăstirile s-au implicat social-filantropic și au raportat un ajutor concret, în cuantum de 14.876.474 lei, oferit de la începutul pandemiei până pe 27 aprilie, la nivelul întregii Patriarhii.

Potrivit informațiilor Biroului de ­presă al Patriarhiei Române, la acest sprijin social-filantropic în derulare se adaugă donația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în valoare de 10.000 de lei din salariul personal, depusă în contul platformei „Ajută cu bucurie” (ajutacubucurie.ro), în scopul achi­ziționării de materiale de protecție pentru voluntarii activi în acest proiect sprijinit de Patriarhia Română și de Federația „Filantropia”.

 

Platforma on-line „Ajută cu bucurie”

Patriarhia Română și Federația ­Filantropia au pus la dispoziţie ­platforma on-line „Ajută cu bucurie” (ajutacubucurie.ro) pentru a sprijini persoanele afectate de măsurile luate în vederea stopării noului coronavirus să depăşească această perioadă dificilă, informează basilica.ro. Platforma ­„Ajută cu bucurie” se dorește a fi un punct de întâlnire a persoanelor care au nevoie de ajutor cu cele care doresc să își manifeste solidaritatea cu semenii aflați în dificultate. Prin intermediul ajutacubucurie.ro, persoanele izolate pot solicita sprijin prin completarea unui formular. Acestea vor fi contactate în cel mai scurt timp de voluntarii ­implicaţi în proiect.

„O secţiune a site-ului se adresează nouă, tuturor, celor care ne putem ­implica material sau financiar pentru a dărui bucurie celor care nu se pot ajuta singuri. Platforma beneficiază şi de un serviciu Telverde 0800-800.368, care din 24 martie este funcţional în ­intervalul 8:00-16:00”, a declarat pentru basilica.ro părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul ­social-filantropic al Patriarhiei Române.

 

Biserica Ortodoxă Română, în sprijinul persoanelor vulnerabile

În contextul pandemiei provocată de ­COVID-19, parohiile și mănăstirile din țară s-au mobilizat și au răspuns îndemnurilor și îndrumărilor autorităților de stat și Patriarhiei Române cu o serie de acțiuni în vederea prevenirii și limitării eventualelor îmbolnăviri cu acest virus. Au fost puse la dispoziție spații de cazare și de preparare a hranei în mănăstiri și cantine sociale, iar voluntarii au ajutat bătrânii și persoanele aflate în carantină. Datele de mai jos sunt ­centralizate pornind de la informațiile publicate în cotidianul Patriarhiei ­Române și pe site-ul basilica.ro (sub ­eticheta „Jurnal de pandemie”).

În Mitropolia Munteniei și ­Dobrogei, Arhiepiscopia Bucureștilor a mobilizat voluntarii sectoarelor social-filantropic, învățământ și activități cu tineretul, precum și voluntarii ­Paraclisului Catedralei Mântuirii ­Neamului în vederea identificării posibilităților și procedurilor de a veni în sprijinul autorităților în distribuirea hranei bătrânilor și persoanelor aflate în carantină. „Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a primit o solicitare din partea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru stabilirea unor formule concrete de sprijin din partea Bisericii, având în vedere măsurile de prevenire a coronavirusului COVID-19. Astfel, am fost delegat să coordonez ­sectoarele social-filantropic și învățământ și activități cu tineretul pentru a identifica voluntari și a-i coordona, iar acolo unde va fi cazul, prin colaborarea cu protoieriile și Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, să se realizeze această colaborare pe sectoare. Au pornit procedurile de a se constitui o bază de date pe fiecare protoierie din fiecare sector și de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, având ca obiect identificarea posibilităților de a sprijini distribuirea mâncării la persoanele aflate în carantină sau izolate voluntar la domiciliu”, ne-a spus părintele lect. dr. Aurel Mihai, vicar eparhial administrativ al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor. Vineri, 13 martie 2020, ­primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis public pe pagina de Facebook mulțumiri Preafericitului ­Părinte ­Daniel, Patriarhul Bisericii ­Ortodoxe Române, pentru sprijinul oferit.

Bucureşti

 Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au mers în mai ­multe localităţi pentru a face o bucurie mai multor persoane şi familii cu posibilităţi materiale modeste, pe toată perioada stării de urgență și, îndeosebi, în apropierea Sfintelor Paşti. Astfel, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii ­Neamului au oferit hrană caldă persoanelor fără adăpost, vârstnicilor și familiilor numeroase din 28 de localități din opt județe: Ilfov, Prahova, Olt, Teleorman, Argeș, Călărași, Giurgiu și Dâmbovița. De Paști, voluntarii au distribuit pachete cu alimente în satele Rotari, Valea ­Crângului, Pleașa, Șotrile, Matița, Vâlcănești din județul Prahova, Nuci și Moara Vlăsiei din Ilfov, în Călmățuiu de Sus, județul Teleorman, și Stoicănești, județul Olt. De menționat că atelierele arhiepiscopiei au confecționat 60 de combinezoane pentru voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale, care au mers cu ajutoare umanitare în spitale și la ­domiciliul persoanelor vulnerabile.

La începutul stării de urgență, ­Arhiepiscopia Bucureştilor a înființat (în colaborare cu ISU București-Ilfov) numărul unic de apel 0799.785.491 ­pentru cei aflați în situații de gravă ­vulnerabilitate socială, unde aceștia au avut posibilitatea să solicite alimente și hrană caldă. Astfel, au fost distribuite 900 de porții de hrană caldă, care au ajuns la persoane vârstnice, persoane cu dizabilități sau familii monoparentale.

Prin programul „Masa bucuriei”, realizat în parteneriat cu magazinele Selgros Cash&Carry, Arhiepiscopia Bucureștilor a oferit alimente și masă caldă pentru 1.176 de persoane din centrele sociale, căminele pentru vârstnici și cantinele parohiale din Capitală și județele Ilfov și Prahova. La acestea se adaugă mii de porții de hrană caldă distribuite la ­domiciliu, la care au fost adăugate pachete cu alimente și apă îmbuteliată.

De asemenea, numeroase inițiative comunitare la nivelul parohiilor, cum este cea de la Biserica „Sf. Pantelimon” – Foișorul de Foc din Capitală, unde până în 12 aprilie a fost acordat ajutor material şi financiar substanţial celor afectați de pandemie.

Încă din prima parte a stării de urgență, Arhiepiscopia Tomisului a oferit ajutoare umanitare financiare pentru șase persoane, iar restul sub ­formă de donații în hrană și produse.

Constanța

Astfel, 718 persoane vulnerabile ­primesc constant alimente neperisabile, o masă caldă pe zi și produse de igienă, iar 45 de persoane în izolare la domiciliu sau în carantină primesc masă ­completă. În cooperare cu autoritățile locale, voluntarii arhiepiscopiei au făcut cumpărături pentru cei izolați, au oferit mese calde pentru cei vulnerabili și consiliere telefonic. Au fost implicate zeci de parohii și sute de preoți și ­voluntari. Nu în ultimul rând, ­Arhiepiscopia Tomisului a inițiat o ­campanie de donare de sânge.

 

Conform Biroului de presă al eparhiei, la cantina socială a Arhiepiscopiei Târgoviștei s-a servit masa în două serii, iar restul porțiilor au fost livrate la domiciliul beneficiarilor. În comunicarea dintre unitățile de cult (Centrul eparhial, protoierii, parohii, mănăstiri), s-au folosit, în special, mijloacele on-line de comunicare (e-mail, Whatsapp, SMS, telefon), limitându-se, pe cât posibil, transmiterea documentelor în formă tipărită. La parohii, preoții au comunicat cu familiile celor aflați în izolare și le-au asigurat sprijin din partea Bisericii. De asemenea, preoții au identificat nevoile urgente ale acestora pentru a ajuta, prin orice mijloace, apelând și la ajutorul membrilor comunității respective, al autorităților locale, al grupurilor ­restrânse de voluntari (fie că este vorba de hrană caldă, produse igienico-sanitare, îmbrăcăminte etc.). Totodată, Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Târgoviștei a menținut legătura cu Direcția de Sănătate Publică și Prefectura Dâmbovița pentru a identifica persoanele aflate în izolare, punând la dispoziția preoților datele necesare în vederea ajutorării lor, coordonând această acțiune la nivelul întregii eparhii.

Târgoviște

Astfel că arhiepiscopia a oferit zilnic câte 100 de porții de hrană caldă pentru persoanele în dificultate, a achiziționat produse și alimente pentru a sprijini persoanele vulnerabile și vârstnice în preajma sărbătorii Învierii Domnului, a oferit Direcției de Asistență Socială Dâmbovița pachete cu produse de igienă personală, a oferit săptămânal centrelor sociale din eparhie alimente și produse de îngrijire personală, a oferit produse de igienă și produse textile ­pentru 50 de persoane aflate în izolare la Direcția de Asistență Socială din Târgoviște.

 

Arhiepiscopia Argeșului și ­Muscelului, prin Sectorul social-filantropic și de misiune, a desfășurat mai multe acțiuni filantropice menite să asigure persoanelor aflate în dificultate cele necesare.

Pitești

Voluntarii de la Centrul eparhial, coordonați de părintele consilier Andrei Diaconescu, au vizitat familii aflate în izolare. Acțiuni similare s-au desfășurat şi în protopopiatele eparhiei. Slujitorii Sfintelor Altare, împreună cu voluntarii parohiilor, au distribuit alimente şi alte produse de primă necesitate persoanelor vulnerabile. Parohiile au asigurat cu rândul masa pentru cele 25 de persoane aflate în Adăpostul de Urgență pe timp de noapte Nord din cartierul Găvana al orașului Pitești și au fost implicate în furnizarea de produse la azilul din Beleți. De Paști, 370 de familii au primit pachete cu alimente de la Sectorul social, filantropic și de misiune al eparhiei şi de la alte parohii. De asemenea, arhiepiscopia a pus la dispoziția autorităților spații pentru carantină.

În perioada stării de urgență, ­Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, prin Sectorul social-filantropic și misionar și Asociația Femeilor Ortodoxe, a desfă­șurat mai multe activități de ajutorare concretă a persoanelor vulnerabile. În cadrul acestor acțiuni caritabile au fost ajutați 2.900 de beneficiari. Ajutoarele au fost oferite de către preoți și voluntari, în condiții de maximă protecție sanitară. Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a oferit zilnic hrană caldă pentru 140 de persoane. Asociația Femeilor Ortodoxe din ­Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a pregătit 470 de pachete cu dezinfectant, spirt și cloramină pentru asigurarea condițiilor de igienă în biserici și prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus. În primele două săptămâni ale stării de urgență, au fost donate 1.350 de pachete cu alimente de primă necesitate pentru bătrânii din zeci de localități buzoiene și vrâncene. În luna aprilie, Asociația ­„Cuvânt și faptă” a profesorilor de religie din județul Vrancea a donat alimente pentru copiii instituționalizați de la ­Centrul de Asistență și Sprijin Focșani. De Paşti, au fost oferite 1.500 de pachete persoanelor vulnerabile din eparhie.

Galați

Arhiepiscopia Dunării de Jos a desfășurat programul eparhial „Ne ­înnoim de Sfintele Paşti”. Programul ­social-filantropic a constat în oferirea de sprijin spiritual şi material persoanelor aflate în carantină la Galaţi, Brăila şi Tecuci: consiliere spirituală, literatură duhovnicească, materiale de igienă personală, precum şi hrană. În baza protocolului de cooperare în situaţii de epidemie, dintre Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Prefectura Galaţi, preoţi de la Centrul eparhial şi de la protoierii, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi cu voluntari, au preluat produsele respective din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi s-au deplasat la centrele de carantină din judeţele Galaţi şi Brăila, pentru a le oferi celor instituţionalizaţi.

La nivelul parohiilor şi al Secţiei de Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, s-a iniţiat recrutarea de voluntari pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile, a celor aflate în izolare la domiciliu, fără aparţinători şi a celor aflaţi în centrele de carantină.

În Episcopia Sloboziei şi ­Călăraşilor s-au derulat acţiuni ­social-filantropice pentru ajutorarea persoanelor aflate în dificultate. ­Protopopiatul Urziceni, județul Ialomița, prin Biroul de asistenţă socială și Serviciul social, a oferit alimente de primă necesitate pentru mai multe persoane şi familii aflate în dificultate, în cadrul programului social „Alături de oameni… pentru oameni”. De la ­decretarea stării de urgenţă pe teritoriul României, Episcopia Sloboziei și Călărașilor a demarat mai multe campanii pentru sprijinirea persoanelor afectate de restricţiile impuse de autorităţi. Până la finalul stării de urgenţă, eparhia a oferit ajutoare materiale pentru mai bine de 1.200 de beneficiari, sub formă de hrană caldă, pachete cu alimente și produse igienico-sanitare.

Episcopia Alexandriei și Teleormanului a donat alimente, din care numai cele distribuite de Mănăstirea Pantocrator fiind pentru 100 de persoane din comuna Drăgănești Vlașca. A mai oferit produse de igienă și ajutoare în produse sau bani pentru utilități pentru persoane vulnerabile social.

Episcopia Giurgiului a pus la dispoziție spațiile pentru pregătirea hranei de la Cantina socială „Sfântul Andrei” a Parohiei „Sfânta Treime” – Smârda din municipiul Giurgiu și de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Rusul” din localitatea Slobozia, județul Giurgiu. De asemenea, au fost inventariate toate spațiile din imobilele deținute de parohii și mănăstiri, disponibile în vederea amenajării de către autorități a unor centre de carantină. Eparhia a oferit sprijin sub formă de cumpărături de primă ­necesitate și plata unor facturi, hrană caldă, alimente și produse de igienă.

Episcopia Ortodoxă Română Tulcea a acordat ajutoare în principal sub formă de alimente, hrană caldă, produse de igienă și curățenie.

În Mitropolia Moldovei și ­Bucovinei, la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor s-au luat următoarele măsuri legate de răspândirea noului coronavirus (COVID-19): (1) Punerea la dispoziție a unor spații de cazare pentru a fi folosite de autoritățile statului pentru si­tuații de carantină; (2) Organizarea unui grup de lucru eparhial pentru analiză și ­implicare în situația dată (organizarea unor grupuri similare de lucru la nivel de protopopiate); (3) Constituirea unor depozite de alimente neperisabile în Iași, Piatra Neamț și Botoșani pentru ajutorarea celor aflați în mare nevoie; (4) ­Deschiderea unei linii telefonice TEL VERDE 0800672027, cu accesabilitate 24 de ore din 24, pentru acordarea de suport duhovnicesc, precum și pentru facilitarea acordării de susținere materială celor puși în dificultate de situația de criză în care ne aflăm. Au fost de­semnați 42 de preoți care, rând pe rând, să răspundă apelurilor primite; (5) Pe portalul doxologia.ro a fost creată o secțiune specială cu genericul: „Îndemnuri privitoare la epidemia actuală”; (6) Pe portalul doxologia.ro şi pe conturile doxologia.ro de pe Facebook şi de pe YouTube s-au transmis zilnic slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. În fiecare seară, la emisiunea „Întreabă preotul”, cre­dincioșii au putut intra în dialog în direct, telefonic sau prin mesaje, cu preoți care, pe lângă sfaturile solicitate, au transmis și mesaje de încurajare și de întărire în credință în aceste vremuri de încercare; (7) Deschiderea site-ului fiideajutor.ro, care a fost pus la dispoziția celor care au vrut să susțină lucrarea Bisericii în această perioadă și, mai ales, a celor care caută un ajutor; (8) Desemnarea a doi medici epidemiologi și a două monahii asistente medicale pentru a acorda asistență de specialitate și îndrumare personalului ­implicat în demersurile de mai sus.

Neamț

 La Centrul social-cultural „Sfântul Paisie” al Mănăstirii Neamț au fost cazate pentru carantină persoane din diasporă, care au primit hrană și asistență medicală. Așezământul monahal are în dotare 52 de camere. „Au fost aduși direct de la ­Vama Nădlac sau de la Oradea și sunt cazați câte unul sau doi la Centrul «Sfântul Paisie»”, a declarat părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul mănăstirii, pentru Radio TRINITAS. Mănăstirea Neamț a fost printre primele așezăminte care au ieșit în întâmpinarea persoanelor venite din țările afectate de COVID-19.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit sprijin sub formă de alimente și hrană caldă persoanelor vulnerabile.

Arhiepiscopia Romanului și ­Bacăului a lansat marți, 17 martie, în contextul pandemiei de coronavirus, proiectul social-filantropic şi medical „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Din informaţiile oferite eprb.ro, elaborat la propunerea Înaltpreasfinţitului ­Părinte Ioachim şi desfăşurat sub directa coordonare a chiriarhului locului, ­proiectul a venit în întâmpinarea tuturor persoanelor vulnerabile din comunitățile Eparhiei Romanului și Bacăului, ­vârstnici, mame singure cu mai mulți copii, femei însărcinate, familii numeroase cu posibilități materiale reduse sau persoane aflate în carantină, care necesită un sprijin imediat în contextul pandemiei cu noul coronavirus (COVID-19).

Permanența Consiliului eparhial al Episcopiei Hușilor a decis înființarea unui Comitet de sprijin comunitar la nivelul Centrului eparhial, al protopopiatelor și al parohiilor, care să vină în sprijinul persoanelor infectate cu noul coronavirus, aflate în carantină sau izolare. La nivel eparhial, angajații Asociației Filantropia Ortodoxă Huși au fost implicați direct, la nivelul comunităților (Bârlad, Huși, Ghermănești, Fălciu, Boțești), în ajutorarea celor vulnerabili în acest context. La nivel de protopopiate (Vaslui, Bârlad, Huși) s-au constituit comitete coordonate de protopopul locului, iar la nivelul fiecărei parohii s-a înființat un comitet de sprijin condus de preotul paroh. Preoții parohi au colaborat, pentru identificarea și sprijinul persoanelor aflate într-una din categoriile de risc, cu ­Comitetul pentru situații de urgență constituit la nivelul primăriilor locale pentru a identifica situațiile vulnerabile, spre a răspunde solicitărilor acestora. Astfel că au fost oferite ajutoare sub formă de ­produse igienico-sanitare, apă îmbuteliată, hrană caldă și alimente de bază.

Brașov

În Mitropolia Ardealului, Arhi­episcopia Sibiului a oferit persoanelor vulnerabile, celor bolnavi, celor vârstnici lipsiți de sprijin financiar și singuri sau celor aflați în izolare ajutoare pentru cumpărături de primă necesitate și plata unor facturi, precum şi sub formă de alimente și hrană caldă și produse de igienă.

În Arhiepiscopia Alba Iuliei, prefectul judeţului Mureş, Cristina Mara Togănel, a semnat protocolul de colaborare al programului „Solidaritate prin filantropie” dintre Asociaţia „Filantropia ­Ortodoxă Alba Iulia” şi Comitetul Judeţean de Situaţii de Urgenţă Mureş prin intermediul căruia au fost ajutate persoane afectate de criză din judeţ. Un protocol similar a fost semnat cu autorităţile din judeţul Alba, prin care au fost sprijinite persoane vârstnice sau bolnave aflate în autoizolare sau carantină. Aceste persoane au fost identificate prin comitetele locale pentru situații de urgență, serviciile sociale ale primăriilor din județ și parohiile Eparhiei Alba Iulia. Pentru coordonarea activității, în protopopiatele Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Luduș și Târnăveni s-au format comitete de acțiune, alcătuite din 3-5 preoți, sub coordonarea protopopilor. Persoanele aflate în carantină care au avut nevoie de orice formă de ajutor au fost rugate să apeleze la numărul Tel Verde 0800.800.368 sau să contacteze ­telefonic preoții de parohie, serviciile sociale ale primăriilor sau comitetele locale pentru situații de urgență spre a primi sprijin în timpul cel mai scurt. În Săptămâna Luminată, aproape 1.300 de ­persoane vulnerabile au primit pachete alimentare și hrană caldă la domiciliu, precum și materiale igienico-sanitare.

Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a oferit alimente și sprijin ­pentru cei vulnerabili și izolați, în ­cooperare cu autoritățile locale.

Persoanele vulnerabile din Episcopia Covasnei și Harghitei au primit donații în hrană caldă, alimente neperisabile și produse igienico-sanitare.

Episcopia Devei și Hunedoarei, prin Sectorul social, a donat, încă de la începutul stării de urgenţă cauzate de pandemie, alimente, produse neperisabile, detergenți, produse igienico-sanitare etc. mai multor instituţii hunedorene. De asemenea, şi parohiile sau ­protopopiatele s-au implicat atât în ­ajutorarea persoanelor vulnerabile, cât şi în sprijinirea unor instituţii.

Hunedoara

Parohiile şi protopopiatele hunedorene, precum şi Sectorul social al eparhiei au iniţiat acțiunile de binefacere, atât cu sprijinul credincioşilor, al voluntarilor, cât şi cu ajutorul unor societăţi comerciale.

În Mitropolia Clujului, Maramu­reșului și Sălajului, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a oferit zilnic 450 de porții gratuite de hrană, alimente neperisabile, produse de igienă și asistență la domiciliu pentru persoanele vârstnice, bolnave sau aflate în autoizolare (prin cantina Facultății de Teologie Ortodoxă, prin Societatea Femeilor Ortodoxe din Cluj-Napoca și cantinele sociale din eparhie). De ­asemenea, a pus la dispoziția autori­tăților 340 locuri de carantină.

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului a anunțat printr-un comunicat de presă că, în colaborare cu autoritățile medicale, a pus la dispoziție în unele mănăstiri și locații proprii spații pentru găzduirea celor aflați în carantină.

Maramureș

Potrivit aceluiași comunicat, preoții din zonele în care sunt persoane aflate în carantină au oferit asistență religioasă la cerere și în caz de nevoie. Eparhia a donat persoanelor vulnerabile hrană caldă, apă îmbuteliată și alimente ­neperisabile.

Episcopia Sălajului a constituit grupul de inițiativă „Sf. Zotic”, prin care preoții și voluntarii asigură asistență spirituală, consiliere psihologică și ajutor la cumpărături celor vârstnici, izolați sau vulnerabili. Pe lângă consiliere, cu aportul a 16 parohii, cei 25 de preoți voluntari din acest grup au acordat și sprijin concret pentru 133 de persoane vulnerabile. În perioada pascală, eparhia a oferit hrană caldă și consiliere, ­asigurând sprijin financiar pentru plata utilităților și cumpărarea de medicamente pentru 510 persoane cu risc ­
social. Cantina socială a Centrului ­Multi­funcțional „Filantropia” din Șimleu Silvaniei a oferit zilnic hrană caldă pentru 60 de persoane aflate în situații de risc social.

În contextul pandemiei create de ­COVID-19, Mitropolia Olteniei a impus luarea de măsuri urgente în sprijinul credincioșilor olteni. Astfel, s-a hotărât ca fiecare parohie să vină în sprijinul persoanelor bolnave aflate în carantină sau izolare prin acordarea de alimente, medicamente și obiecte de igienă, ne-a transmis pr. Ioniță Apostolache, consilier eparhial. În Arhiepiscopia Craiovei a fost demarată campania filantropică „Dragostea nu cade niciodată!”, desfă­șurată prin Asociația Vasiliada, ONG al eparhiei. Începând de sâmbătă, 14 martie, în toate bisericile din Craiova și Târgu Jiu s-au organizat colecte de alimente neperisabile și produse de igienă. Părinții parohi au fost îndemnați ca, împreună cu personalul pregătit al Asociației Vasiliada, să constituie grupuri de suport logistic pentru această acțiune. Au fost invitați să participe la această lucrare companii private și ONG-uri care doresc să vină în sprijinul persoanelor aflate în situație de risc. Centrul de hrană „Poftă bună” al Facultății de Teologie Ortodoxă din ­Craiova a oferit săptămânal hrană caldă pentru aproximativ 500 de beneficiari.

Arhiepiscopia Râmnicului a pus la dispoziția autorităților 200 de locuri pentru carantină.

 

Au fost oferite ajutoare, din care cea mai mare parte sub formă de hrană, alimente, cumpărături de necesitate și produse igienico-sanitare de care au beneficiat peste 1.000 de familii din județul Vâlcea aflate în situație de risc, printre care și 100 de persoane de etnie romă din comuna Bujoreni.

Episcopia Severinului și Strehaiei a creat grupuri de acțiune la parohii și a transformat programul social-filantropic „Coșul de Paști” într-unul prin care ­parohiile au asigurat alimente și produse sanitare persoanelor vulnerabile și izolate la domiciliu. Au fost oferite ajutoare sub formă de servicii de cazare pentru cei în carantină, iar restul constând în produse alimentare.

Episcopia Slatinei și Roma­naților a oferit sprijin pentru plata unor facturi și sub formă de hrană caldă, alimente și cumpărături de primă necesitate.

Banat

În Arhiepiscopia Timişoarei, Înaltprea­sfințitul Părinte Ioan, ­Mitropolitul Banatului, a îndemnat pe toți cei care au dorit să sprijine material și financiar unitățile medicale, cantinele sociale și asistența la domiciliu, în ­contextul pandemiei, să o facă prin Fundația Filantropia a Arhiepiscopiei Timișoarei. Mănăstirile din județul Timiș au oferit hrană caldă pentru vulnerabili și izolați. De pildă, în preajma Paștilor, arhiepiscopia a ­distribuit 5 tone de produse alimentare și a oferit, cu sprijinul Auchan România, 10.000 de ouă instituțiilor și centrelor de protecție socială din județul Timiș.

În colaborare cu DSP Timiș, a oferit hrană caldă și transport de produse de igienă și alimente pentru 45 de ­familii din județul Timiș aflate în izolare. Donațiile și alimentele primite au fost folosite pentru ajutorarea persoanelor izolate la domiciliu și a celor vulnerabile prin prepararea hranei, plata utilităților, achiziționarea de materiale igienico-sanitare și a unor produse de bază. De asemenea, arhiepiscopia a distribuit 5.000 de cărți de rugăciune și publicații ziditoare de ­suflet pentru folosire acasă.

Preoții și voluntarii parohiilor din Arhiepiscopia Aradului au ținut ­legătura cu cei izolați la domiciliu pentru a-i ajuta la nevoie. În orașul Arad, arhiepiscopia, în parteneriat cu firma Piroș Security Force, a aprovizionat cu alimente persoanele vulnerabile sau le-au ajutat să se deplaseze la medic sau să-și rezolve alte nevoi stringente. Unele dintre miile de măști de protecție confecționate de monahiile de la Mănăstirea Arad-Gai și Schitul Tămand au fost donate persoanelor nevoiașe din eparhie. Arhiepiscopia a oferit sprijin, în principal sub formă de hrană caldă, alimente neperisabile și produse igienico-sanitare.

Episcopia Caransebeșului, prin Sectorul social-filantropic, a inițiat un serviciu de asistență la domiciliu, prin care s-au pus la dispoziția celor aflați în nevoi hrană livrată acasă, în orașele Caransebeș, Reșița, Oravița, Moldova Nouă, Bocșa și Băile Herculane, unde au fost oferite peste 500 de porții de hrană zilnic. Prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Lucian, ­Episcopia Caransebeşului a desfăşurat mai multe parteneriate cu autorităţile locale, în vederea identificării şi ajutorării persoanelor aflate în situaţii de risc, în special a celor izolate ca ­urmare a prevederilor ordonanţelor militare emise de Guvernul României, şi a oamenilor străzii, asigurându-le spaţii de cazare, alimente, produse de igienă şi de primă necesitate. La Reșița s-a derulat campania „Mâinile bucuriei”, inițiată de Asociația Tineretului Ortodox Român (ATOR) Banatul de Munte în colaborare cu Direcția de Asistență Socială, Inspectoratul Județean de Jandarmi Caraș-Severin, Asociația Guerrilla MC România, Liga Studenților Universității „Eftimie ­Murgu” din Reșița, compania Autonom Rent-a-car și restaurante din oraș. Au fost încurajate inclusiv persoanele aflate în afara țării să contacteze voluntarii pentru a putea veni în ajutorul rudelor vârstnice rămase acasă. Pe toată perioada stării de urgență, campania a distribuit aproximativ 1.100 de mese calde.

Până la finalul stării de urgență, Misiunea Diaconia a Mitropoliei ­Basarabiei a distribuit peste 1.500 de pachete cu alimente colectate prin campania „Masa bucuriei”. Cu sprijinul agenților economici din Republica ­Moldova, în cadrul campaniei au fost colectate 50 de tone de alimente într-o singură zi. Au fost făcute și donații în bani pe platforma Covid19Moldova.org. Tot în Arhiepiscopia Chișinăului, Misiunea Socială „Diaconia” a inițiat, cu sprijinul Kaufland Moldova, în parteneriat cu The Moldova Project și cu autoritățile publice, campania de responsabilitate socială „Ajut. Îmi pasă!”. Kaufland a oferit carduri de cumpărături pentru produse de primă necesitate, distribuite de voluntari persoanelor vulnerabile din Chișinău.

Voluntari clerici și mireni ai parohiilor din Episcopia de Bălţi şi din Episcopia Basarabiei de Sud au oferit alimente și masă caldă vârstnicilor, medicamente şi produse igienico-sanitare persoanelor vulnerabile și izolate, participând la procurarea și la livrarea ajutoarelor.

 

Patriarhia Română s-a implicat în sprijinirea cadrelor medicale și a spitalelor

Încă de la începutul decretării stării de urgență pe teritoriul țării noastre, Patriarhia Română s-a implicat în sprijinirea cadrelor medicale și a spitalelor, prin dotarea cu aparatură medicală și echipamente de protecție. ­Datele centralizate mai jos provin din informațiile publicate atât în „Ziarul Lumina”, cât și pe site-ul Agenției de știri a Patriarhiei ­Române (sub eticheta ­„Jurnal de
pandemie”).

București

În cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, încă din primele zile ale stării de urgență, Arhiepiscopia Bucureștilor a oferit: 2.000 de sticle de apă plată Izvorul Alb pentru centrele de tratare COVID-19 de la spitalele „Matei Balș” și „Victor Babeș” din București și peste o tonă de fructe, peste 1.400 de sandvișuri, 1.000 de produse de patiserie și peste 500 de tricouri Spitalului „Matei Balș”. Donațiile s-au îndreptat și către alte unități medicale din Capitală, astfel că spitalele bucureștene „Grigore ­Alexandrescu”, Municipal, Elias,­ ­„Marie Curie”, Fundeni și Militar au primit 6.000 sticle de apă plată. De asemenea, au fost donate 5.000 de cărți de rugăciune pentru bolnavii și personalul medical din mai multe ­spitale bucureștene.

În data de 17 aprilie, Sectorul ­social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor a anunțat achiziționarea de aparatură medicală pentru ­Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, Spitalul Județean Prahova și Spitalul Municipal Câmpina. Aceste unităţi medicale au primit dispozitive de ventilare automată și asistare ­respiratorie, pulsoximetre, filtre HEM, sonde IOT din PVC, seturi intubație endotraheală Flexiset, cu sondă ­endotraheală preîncărcată cu mandren Flexislip, măști FFP2 și măști FFP3.

București

Unul dintre proiectele pentru combaterea răspândirii noului coronavirus s-a desfășurat în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, unde atelierele Serviciului colportaj au confecționat măști și combinezoane de protecție pentru cei implicați în lupta contra pandemiei: personal medical, lucrători sociali, ­voluntari. „La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Arhiepiscopia Bucureștilor se desfășoară în această perioadă o serie de proiecte concrete, prin sectoarele de resort, pentru ajutorarea semenilor noștri, în contextul pandemiei de COVID-19. În acest sens, la nivelul Serviciului ­colportaj București, în cadrul Atelierului de croitorie «Reverenda» şi al Atelierului de broderie «Altarul» sunt confecționate măști și combinezoane de protecție. Dacă până de curând în aceste ateliere confecționam veșminte, uniforme clericale, acoperăminte și alte obiecte bisericești care înfru­mu­sețează cultul, imediat ce autoritățile de stat au ridicat nivelul de alertă cu privire la pandemia de COVID-19, ­Serviciul colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a mobilizat și, cu ­binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a confecționat, într-o primă etapă, 6.500 de măști de protecție facială reutilizabile. De luni, 6 aprilie, am început confecționarea combinezoanelor de protecție din bumbac de primă calitate, pentru care a fost necesar să creăm tipare speciale și să regândim fluxul tehnologic. La unele operațiuni, atelierele noastre au fost nevoite să fuzioneze pentru a optimiza procedura de lucru, dar și pentru a fi eficiente”, a declarat părintele protosinghel Joachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul Serviciului colportaj al Arhiepiscopiei Bucu­reș­tilor. Astfel, au fost confecționate peste 500 de combinezoane din bumbac.

În cadrul campaniilor filantropice desfășurate de Arhiepiscopia ­Bucu­reștilor, Parohia Icoanei din ­Protopopiatul Sector 2 Capitală a ­donat Spitalului Clinic „Dr. I. ­Cantacuzino” din București produse de igienă și echipamente medicale de protecție individuală: combinezoane, măști medicale și mănuși. Părintele paroh Liviu Constantin Nechita, consilier patriarhal, a spus că astfel de acțiuni nu sunt întâmplătoare: „Viața este importantă în integralitatea ei, fizică și spirituală. Dintotdeauna a existat o sinergie între spital și ­Biserică, între medic și preot. Nu sunt realități care se exclud, ci care se completează. Solidaritatea se manifestă mai ales în vremuri grele, în vremuri de criză. Am dorit să ne alăturăm și noi campaniei desfășurate de Patriarhia Română, de toate eparhiile și parohiile din țară și din diasporă”.

În această perioadă, voluntarii ­Paraclisului Catedralei Naționale au ajutat și la livrarea a cinci camioane cu produse alimentare și de igienă de la un lanț de supermarketuri către spitalele bucureștene „Matei Balș”, „Marius Nasta”, „Victor Babeș” și „Elias”. Prin intermediul voluntarilor, și un lanț de restaurante a oferit sandvișuri și băuturi calde medicilor de la Spitalul „Matei Balș”. Parohia Doamna Oltea din București a oferit 1.300 kg de conserve Spitalului „Matei Balș”.

Protoieriile Ploiești Nord și Ploiești Sud au oferit spitalelor din Ploiești 2.000 de măști, 40 litri de săpun lichid și 1.000 de cărți de rugăciune la vreme de boală și necaz. În același timp, Centrul eparhial și Protopopiatul Vălenii de Munte au oferit alimente și măști de protecție Spitalului Orășenesc și Centrului de copii „Sfânta Maria” din Vălenii de ­Munte și Spitalului de Pneumoftiziologie din comuna Drajna.

Constanța

În Arhiepiscopia Tomisului, ­maicile de la Mănăstirea „Sf. Ioan ­Botezătorul” din Lipnița au confecționat peste 100 de lenjerii pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și Spitalul din Medgidia. Parohia „Buna Vestire” din Constanța a donat 10 tensiometre și 3 termometre.

Târgoviște

Arhiepiscopia Târgoviștei a ­donat Spitalului Județean de Urgență un aparat de monitorizare a funcțiilor vitale și două injectomate. Centrul de transfuzie sanguină Dâmbovița a ­primit din partea arhiepiscopiei două lămpi cu ultraviolete, dezinfectanți și măști.

Atelierul de veșminte bisericești de la Manăstirea Viforâta a confecționat în regim de urgență măști de protecție pentru Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște.

Arhiepiscopia Argeșului și ­Muscelului a donat echipamente și produse medicale pentru Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Pitești și a strâns fonduri pentru alte unități medicale din județul Argeș. Arhiepiscopia a oferit 100 de teste rapide de detectare COVID-19 ­Spitalului de Pneumoftiziologie din ­Valea Iașului.

Tecuci

Arhiepiscopia Dunării de Jos a susținut financiar Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfântul Ioan” din Galați pentru achiziționarea unui aparat de ventilație mecanică. Banii donați au provenit din salariul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian și salariile preoților din eparhie. Spitalul General Căi Ferate Galați a primit 300 măști de protecție, clor, săpun lichid, dezinfectanți. Preoţi voluntari din Administraţia ­eparhială au distribuit articole de igienă angajaţilor Spitalului de Psihiatrie ­„Elisabeta Doamna” din municipiul ­Galaţi. De asemenea, campania a continuat cu ajutorarea spitalelor, a personalului medical şi a persoanelor aflate în carantină în municipiul Tecuci. Mai mulţi preoţi şi voluntari au donat ­Spitalului Municipal „Anton Cincu” din Tecuci măşti de protecţie şi mănuşi chirurgicale, necesare personalului medical și pacienților, ne-a transmis părintele Rareş Bucur, consilier eparhial. Cantina socială „Sfântul Nicolae” a arhiepiscopiei a asigurat hrană caldă pentru 20 de angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi. Protopopiatul Nicorești a donat dezinfectanți și materiale de protecție Spitalului de Pediatrie din Tecuci. Colecta realizată din salariile preoților din Protopopiatul Brăila s-a concretizat într-o donație către Spitalul Județean Brăila pentru achiziția unui ventilator mecanic de tip Trilogy Evo, a 6 concentratoare de oxigen EverFlo, a 6 măşti dedicate şi a unui kit de accesorii, precum şi a 1.000 de măști de protecție.

În Sâmbăta Mare au fost oferite coşuri cu produse tradiţionale de Paști cadrelor medicale aflate în spitale, persoanelor din centrele de carantină, precum și ­poliţiştilor, jandarmilor şi pompierilor care au fost la datorie în noaptea de ­Înviere. La aceste daruri s-au adăugat şi 2.500 de măști de protecție, confecţionate în atelierele mănăstirilor din eparhie.

În Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, protopopiatele Slobozia și Fetești, județul Ialomița, s-au mobilizat pentru ajutorarea Spitalului Municipal „Anghel Saligny” din Fetești, care are în îngrijire persoane infectate cu noul coronavirus. Au fost oferite 500 de prosoape pentru strictă și unică folosință celor internați aici. Pentru aceeași unitate medicală, Protopopiatul Slobozia a colectat produse de igienă. Preoții din parohiile Paicu-Nicolae Bălcescu şi Măgureni-Săndulița au vizitat bolnavii internaţi la Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară, județul Călărași. Cele două parohii au oferit spitalului, din fonduri proprii, ajutoare constând în sume de bani, dezinfectanți și produse de igienă. Nu în ultimul rând, Preasfinţitul Episcop Vincențiu a organizat a patra acțiune în cadrul campaniei naționale susținută de Patriarhia Română „Donează sânge, salvează o viaţă!”.

Episcopia Alexandriei și Teleormanului a oferit ajutor financiar ­Spitalului Municipal Caritas din Roșiori de Vede și câteva mii de măști de protecție Spitalului Orășenesc Videle. În această eparhie, au fost făcute donații sub formă de servicii medicale, transport medical și aparatură medicală.

În Episcopia Giurgiului, Mănăstirea „Sfântul Ioan Rusul” a produs ­halate medicale și măști de protecție pentru autoritățile sanitare. La nivelul eparhiei au fost susținute financiar servicii medicale și de transport medical.

Episcopia Ortodoxă Română ­Tulcea a ajutat financiar Spitalul Județean de Urgență din municipiu, pentru materiale sanitare, iar până la finalul stării de urgență cu alte donații sub formă de ­aparatură medicală și servicii medicale.
Mitropolia Moldovei și Bucovinei a oferit în această perioadă o masă caldă la prânz angajaților Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași. De asemenea, Arhiepiscopia Iașilor a donat acestei unități medicale din municipiu un Analizator automat chemiluminiscența MAGLUMI 800. Analizorul, cu o capacitate de 180 de teste pe oră, după informațiile mmb.ro, a fost achitat în mare parte din fondurile eparhiei, precum și din donațiile făcute pe platforma fiideajutor.ro a arhiepiscopiei. Prin intermediul acestei platforme, eparhia a susţinut financiar dotarea cu șase monitoare multiparametru C50 a spitalului din Piatra Neamţ. Protopopiatul Botoșani a donat DSP și ISU Botoșani produse de igienă și alimente, bani pentru echipamente de protecție și dispozitive medicale de testare. Mănăstirile din eparhie au confecționat lenjerii din bumbac 100%, pe care le-au donat spitalelor. ­Clericii din Protopopiatul Piatra Neamț au donat sânge pentru trei pacienți de la Spitalul Județean de Urgență Neamț.

O finanțare primită de Arhiepiscopia Iașilor de la Mitropolia Germaniei, ­Europei Centrale și de Nord a fost investită în achiziționarea unui Nebulizator Anios Aerosept 250 donat Spitalului de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, a două Concentratoare de oxigen destinate Spitalului Județean de Urgență Botoșani, a cinci injectomate pentru ­Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, a 10 pulsoximetre, două injectomate și a două monitoare funcții vitale pentru Secția Exterioară de Pediatrie – ATI a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani, a unui Tunel de dezinfecție alocat Spitalului de ­Pneumoftiziologie Botoșani.

Fundația „Împreună pentru Solidaritate Socială”, înființată pe lângă Parohia „Sfinții Voievozi” din Săvinești, județul Neamț, a donat materiale sanitare
Spitalului Clinic Județean de Urgență (SJU) Piatra Neamț și aparatură și ­materiale medicale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ierarh Nicolae” din Bicaz.

Policlinica Providența a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a oferit servicii de telemedicină pe toată perioada stării de urgență.

Spitalul „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava a primit din partea ­Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților două aparate de testare pentru ­COVID-19, cu kiturile necesare. Este vorba de un aparat pentru extracție Exiprep 48 DX (48 de probe odată) și unul Exicycler 96 RT PCR, cu 5 canale, calculator inclus (96 teste), achizițio­nate prin SC Praxis Medica SRL din Iași. Totodată, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a achi­ziționat și 2.000 bucăți de AccuPower SARS-CoV-2 Real-Time PCR kit, după cum reiese dintr-o adresă trimisă de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților către Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava. „Este un gest cât se poate de firesc. În Suceava sunt multe cazuri de persoane simptomatice, dar și persoane care au intrat în contact cu aceștia, care necesită a fi testate. Până acum, testele se trimiteau la Iași, iar rezultatul venea greu. Dacă testarea se face pe plan local, suntem mult mai operativi în depistarea și izolarea cazurilor. ­Desigur, nu e suficient doar să identifici pacientul infectat; este nevoie și de tratament adecvat, de condiții speciale de spitalizare și de echipamente de pro­tecție pentru medici, asistente etc. Dar, cu mila Domnului, vom încerca să ajutăm în continuare. Părintele Arhiepiscop ­Pimen a fost dintotdeauna săritor la nevoile semenilor, «frații mai mici ai lui Hristos», cum amintește deseori. Aș mai zice că ne implicăm pentru că acum e vreme și de rugăciune, dar și de acțiune. Faptele bune sunt mai primite atunci când și acolo unde este nevoia mai mare. Și o facem cu nădejdea că Domnul va primi zbaterea aceasta, a tuturor, ca semn de dragoste față de aproapele. Și ca semn de pocăință. Pentru care să Se milostivească Dumnezeu”, a afirmat Prea­sfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Donațiile acestei eparhii nu s-au oprit aici. Astfel, a fost creat un grup de sprijin pentru personalul medical de la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, care, împreună cu instituții și firme, a asigurat pentru personalul medical cazare, masă, ­transport și recuzită medicală, dar și asistență spirituală și psihologică pentru personalul medical din zona Sucevei.

Arhiepiscopia a creat platforma de strângere de fonduri și oferte de ­voluntariat alaturilagreu.ro, cu scopul de a sprijini spitalele și persoanele vulnerabile. Din donaţii au fost achi­ziționate pentru Spitalul Județean Suceava și Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc un ventilator, 5 aparate de monitorizare a funcțiilor Drager VISTA120S și un Ecograf Doppler ­Color portabil, VINNO6, de ultimă gene­rație și echipament medical pentru Spitalul Municipal Rădăuți, respectiv 1.000 halate de unică folosință, 1.300 măști simple, 200 măști FFP2, 1.800 perechi de mănuși.

Protopopiatul 1 Suceava a donat Spitalului Județean echipament medical de protecție: 100 perechi de cizme, 200 de combinezoane complete cu ochelari, măști cu filtre FFP3 și dezin­fectanți. Preoții din Protoieria Fălticeni au achiziționat două concentratoare de oxigen pentru Spitalul Municipal Fălticeni, iar Protopopiatul Rădăuţi a ajutat financiar spitalul din Rădăuţi. De asemenea, Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Fălticeni s-a implicat ­financiar pentru dotarea noului spital municipal. La propunerea preotului Bogdan Constantin Feștilă, câțiva ­voluntari din Fălticeni, cu sprijinul ­firmei de producție publicitară KAON Production și al membrilor Asociației Columbofililor din Fălticeni, au fabricat și au donat Spitalului Municipal ­Fălticeni 400 de viziere.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului şi ­Bacăului și-a donat salariul pe luna martie în vederea achiziționării de aparatură medicală pentru spitalele din județul Bacău şi 200 de măști de protecție pentru Spitalul de Urgență Roman. Luând exemplul chiriarhului, preoții din Protopopiatul Bacău au ­donat o parte din salariile lor pentru Spitalul de Pneumoftiziologie din ­Bacău, cu care au fost achiziționate un monitor de funcții vitale, două infuzomate, un termometru și un pulsoximetru. Tot Protopopiatul Bacău a oferit unicul dispozitiv pentru dezinfectarea mașinilor de ambulanță și MAI din județ și a donat 300 de prosoape pentru Spitalul Județean Bacău. Protopopiatul Moinești a oferit 110 combinezoane medicale, 500 de măști și 70 de viziere Spitalului Orășenesc „Ioan Lascăr” din Comănești, Serviciului de Ambulanță Comănești și Spitalului Municipal de Urgență Moinești.

Atelierul de croitorie „Cămașa lui Hristos” din cadrul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a produs măști de protecție pentru ­medici și voluntari. 300 de bucăți au fost donate Spitalului Municipal de Urgență Roman și o altă parte a fost donată Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși. Măștile s-au adăugat echipamentelor de protecție obținute la solicitarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ioachim de la farmacia Clinica din Piatra Neamț și de la megafarmacia „Universul Sănătății Sfântul Spiridon” din Bacău. Alte 100 de măști au fost confecționate în atelierul de croitorie al Mănăstirii Ciolpani, personalul monahal implicându-se direct în sprijinirea celor aflați în suferință.

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a pus la dispoziția autorităților serviciul propriu de ambulanță și cele trei mașini ale diviziei medicale de îngrijire a vârstnicilor pentru urgențele medicale din județul Bacău. Această asociație a livrat către secțiile de neonatologie și pediatrie ale Spitalului Județean Bacău prosoape de hârtie, mănuși de unică folosință, săpun lichid și 30 de trusouri Happy pentru mămicile și copiii nou-născuți, iar pentru alte unități medicale din județ un concentrator de oxigen şi un pat medical cu accesare electrică.

Arhiepiscopia a lansat ajutamimpreuna.ro, o platformă de strângere de fonduri pentru achiziționarea echipamentelor necesare unităților medicale din județul Bacău și orașul Roman.

Episcopia Huşilor a pus la dispoziția Spitalului Județean de Urgență din Vaslui o ambulanță, a donat un videolaringoscop și a sprijinit financiar achiziționarea unui aparat de depistare a virusului SARS-Cov-2. În același timp, prin Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi şi cu sprijinul mai multor binefăcători, a donat bani Spitalului Municipal „Elena Beldiman” din Bârlad pentru achiziționarea de echipamente de protecție, în contextul în care această unitate spitalicească a preluat cazurile celor infectați cu noul coronavirus. În plus, această eparhie a oferit materiale medicale pentru două spitale din ­eparhie: Spitalul Municipal „Elena ­Beldiman” din Bârlad a primit 800 de măști de protecție, 600 perechi de mănuși, cizme albe de cauciuc și saltele antiescare, iar Spitalul Municipal ­„Dimitrie Castroian” din Huși a primit 1.000 de măști și 172 de viziere.

Tot prin intermediul Asociației ­Filantropia Ortodoxă Huși a fost inițiată o campanie cu scopul de a strânge ­fonduri pentru spitalele din județul cu același nume. Preoții au donat bani și aparatură pentru spitale: clericii din municipiul Huși au ajutat financiar ­Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din oraș, cei din Vaslui au achiziționat un aparat pentru monitorizarea acti­vității cardiace și un aparat de ­aerosoli pentru Secția Pediatrie a Spitalului Județean Vaslui, iar preoții din ­Protopopiatul Bârlad au susținut financiar unitățile medicale din localitate.

În Mitropolia Ardealului, Arhiepiscopia Sibiului a renunțat la alocările bugetare destinate reparării bisericilor, cerând redirecționarea acestor bani către Spitalul Județean Sibiu și Spitalul Județean Brașov, pentru urgențele și dotările medicale necesare în contextul pandemiei COVID-19. A pus la dispoziția autorităților serviciul de ambulanță licențiat, precum și serviciile cabinetului stomatologic din cadrul Centrului medical „Sfântul Nectarie” din Sibiu. Unele parohii, în parteneriat cu asociații locale, au organizat campanii de strângere de fonduri pentru spitalele locale. Preoții din ­Protopopiatul Brașov au donat Spitalului de Boli Infecțioase și Spitalului Clinic de Copii din Brașov dezinfectanți, biocide și materiale medicale. Protopopiatul Mediaș a donat bani spitalului din municipiu. Protopopiatul Agnita a oferit sprijin financiar Spitalului Orăşenesc pentru achizi­ționarea de echipamente medicale.

La inițiativa Înaltpreasfințitului ­Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Căminul Bisericesc Peregrinus a oferit cazare cadrelor medicale de la Spitalul Județean din apropiere, ca măsură de precauție și protecție pentru familiile acestora. Mănăstirea „Sf. M. Mc. ­Dimitrie” de la Dumbrava a oferit cazare pentru medicii de la Spitalul de ­Pneumoftiziologie din Aiud.

Alba

Protopopiatul Alba

Arhiepiscopia Alba Iuliei a donat Spitalului Județean de Urgență din ­municipiu echipamente de protecție: 2.000 de măști utilitare de protecție în două straturi și 300 combinezoane de protecție. La cererea preoților din ­protoieriile Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Luduș și Târnăveni, ­Consiliul Județean Mureș a redirec­ționat suma alocată inițial pentru între­ținerea bisericilor către spitalele care îngrijesc pacienți infectați cu COVID-19. Preoții din Protopopiatul Ortodox ­Reghin, familiile și enoriașii lor au donat bani pentru Spitalul Municipal „Dr. ­Eugen Nicoară” din Reghin. Preoții și angajații Protopopiatului Câmpeni au strâns donații în bani, cu care s-au achiziționat alimente și echipament de protecție pentru personalul unităților medicale de pe raza protopopiatului.

Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei și Asociația Ortodoxă Filantropia Oradea, cu ajutorul preoților și credincioșilor din eparhie, au contribuit financiar la colecta Fundației Comunitare Oradea pentru achiziționarea a patru ventilatoare pulmonare destinate Spitalului Clinic Municipal, centrul local de tratament pentru COVID-19.

Hăghig, Covasna

Episcopia Covasnei și Harghitei a oferit sprijin financiar pentru Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, pentru Spitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe. De asemenea, donațiile eparhiei au constat în aparatură medicală și servicii medicale.

Episcopia Devei şi Hunedoarei a donat hrană pentru medicii aflați în carantină la Spitalul Județean de Urgență Deva. Mănăstirea Prislop a donat bani Spitalului Municipal „Dr. Al. Simionescu” din Hunedoara. Parohii din Protopopiatul Brad au donat ­Spitalului Municipal din localitate măști de protecție, mănuși, combinezoane ­profesionale resterilizabile, lenjerie de pat de spital, seturi și soluție de curățenie. Cu implicarea Sectorului ­social-filantropic al episcopiei, Spitalul de Psihiatrie Zam a primit alimente și produse igienico-sanitare.

Cluj-Napoca

În Mitropolia Clujului, Mara­mureșului și Sălajului, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului ­
a oferit Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj un aparat medical și sprijin financiar pentru materiale sanitare de primă necesitate, precum și ajutoare sub formă de materiale sanitare pentru spitalul din Huedin. Protoieria Ortodoxă Năsăud a donat bani Spitalului „George Trifon” din municipiu. ­Protopopiatul Huedin a fost un contribuitor major la măsurile de sprijin pentru spitalul local. Astfel, s-au donat bani, 50 de combinezoane resterilizabile și, săptămânal, 100 de pâini pentru Spitalul Orășenesc Huedin. Protopopiatul Turda a oferit ajutor financiar spitalelor din Turda și Câmpia Turzii.

În Episcopia Maramureșului și Sătmarului, din donațiile făcute ­inclusiv din salariile clericilor au fost achiziționate pentru Spitalul Județean Baia Mare două ventilatoare cu folosire multiplă. Spitalul Județean „Constantin Opriș” din Baia Mare a primit prin grija episcopiei 5.400 măști de unică folosință și 1.055 halate de unică folosință. Clericii și credincioșii de la parohiile din ­protopopiatele Baia Mare, Satu Mare, Lăpuș, Chioar, Sighet și Oaș au donat bani unităților medicale locale.

La începutul stării de urgență, ­Episcopia Sălajului a inițiat o colectă în rândul clericilor pentru spitalele din județul Sălaj. La 1 aprilie, Parohia ­„Sfântul Nicolae” din Zalău a donat bani Unității de Primiri Urgențe – Zalău, pentru achiziția de materiale de protecție, măști, mănuși și combinezoane. Preoții din Protopopiatul Șimleu Silvaniei au donat bani din salariile lor pentru ­Spitalul Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș”, în scopul achiziționării de măști, mănuși și combinezoane pentru personalul ­medical. Parohia „Sf. Ștefan” din Zalău a donat bani Spitalului Județean Sălaj.

Oltenia

În Mitropolia Olteniei, Arhi­episcopia Craiovei a inițiat, cu sprijinul SC QFORT SA, campania ­„Dragostea nu cade niciodată!”, în cadrul căreia a fost achiziționat un aparat medical necesar tratării pacienților infectați cu noul coronavirus și donat apoi Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova. Aparatul, care a intrat în dotarea Secției de ­Terapie Intensivă a unității medicale, asigură pacienților critici terapii sigure în vederea supleării funcțiilor renale, hepatice sau pulmonare. Asociația ­Vasiliada a arhiepiscopiei, cu sprijinul firmei QFORT, a donat Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din ­Craiova un aparat de hemodializă, util pacienților cu probleme renale care suferă de COVID-19, pentru ca aceștia să nu mai fie transportați în alte centre, expunându-le și pe acelea riscului de contaminare. Societatea Ortodoxă a ­Femeilor din Craiova și Clubul de ­Robotică al Colegiului „Frații Buzești” au produs și donat 600 de viziere pentru Spitalul de Urgență Craiova, Spitalul Filantropia, Spitalul CFR și Stația de Salvare din Craiova. Parohia Romanești din Craiova a oferit viziere cabinetelor de medicină de familie din Craiova. Protoieria Târgu Jiu Nord a achiziționat două aparate de laborator – o centrifugă și un pHmetru pentru Centrul de Transfuzii Sanguine Gorj. Protoieria Târgu Cărbunești a donat bani spitalului din localitate pentru echipament de protecție sanitară. Paraclisul „Sf. Cuv. Irodion de la Lainici” din curtea Spitalului Municipal Poiana Mare a donat 120 sticle de alcool sanitar şi peste 400 măşti de protecţie Spitalului de Psihiatrie din Poiana Mare.

Vâlcea

Arhiepiscopia Râmnicului a oferit ajutoare sub formă de aparatură medicală. Parohia Căzănești a donat Secției UPU-SMURD a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea un tunel dezinfectant și substanță biocidă pentru decontaminare.

Episcopia Severinului și Strehaiei a oferit ajutoare sub formă de echipamente medicale pentru Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin și Spitalul Municipal din Orșova.

Episcopia Slatinei și Roma­naților a oferit sprijin sub formă de servicii ­medicale și de transport medical.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan al ­Mitropoliei Banatului a donat luni, 16 martie, Spitalului CFR din Timișoara două concentratoare de oxigen, aparate nece­sare celor afectați de COVID-19, dar și pacienților cu probleme respiratorii, se arată pe site-ul mitropolia-ba­na­tului.ro. Conducerea Spitalului CFR din Timișoara a mulțumit Înalt­preasfinției Sale pentru gestul creștinesc făcut în timpul acestei pandemii, apreciind implicarea Mitropoliei Banatului în ajutorarea celor aflați în spital, în suferințe și nevoi.

La inițiativa Înalt­preasfințitului Părinte Ioan, maicile de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Timișoara au achiziționat 2.000 metri de material textil de unică folosință din care au confecționat 1.000 de cearșafuri și aproximativ 5.000 de prosoape pentru Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” și Spitalul Județean din Timișoara. Arhiepiscopia Timișoarei a achiziționat patru echipamente medicale de monitorizare a pacienților pentru Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara şi Maternitatea Bega din Timișoara. Au fost donate produse alimentare unor instituții precum spitalele de psihiatrie din Jebel și Gătaia şi s-au distribuit viziere, materiale de igienizare și detergenți unor unități medicale. Pentru zona de triaj a pacienţilor cu suspiciune de infectare cu COVID-19 de la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, arhiepiscopia a donat paturi cu saltele. ­Parohia Timișoara-Iosefin a donat peste 8.000 de măști faciale, mănuși de protecție și alte materiale medicale pentru Secția de Neonatologie a Maternității Bega din Timișoara, personalul medical al ­Spitalului Județean Timișoara, Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara și spitalul din Deta.

Arhiepiscopia Aradului a contribuit financiar la achiziționarea, prin Fundația Universitară „Vasile Goldiș”, a 8 sisteme de ventilație și monitorizare respiratorie destinate Secției de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgenţă (SJU) Arad și sprijină în continuare ­strângerea de fonduri în acest scop. A ­donat măști de protecție și mănuși ­Spitalului Clinic de Urgență Arad, ­asigurând pe toată durata stării de urgenţă sprijin financiar pentru achizi­ționarea de materiale de protecție pentru această unitate medicală.

În urma campaniei de strângere de fonduri pentru dotarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, în care ­arhiepiscopia a fost implicată alături de Fundaţia Universitară „Vasile Goldiş” și firmele din Arad, în luna aprilie au fost donate un videolaringoscop, 17 aparate generatoare de ozon și un generator de ioni pozitivi, mănuși chirurgicale, costume de protecție, capeline, viziere, măști de protecție, botoși medicali, acoperitor de pantofi, opt umidificatoare, 5.000 de măști de unică folosință cu trei straturi, 2.500 de măști de protecție KN95 și alte produse medicale. Arhiepiscopia Aradului și ­Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad au donat Spitalului Orășenesc Ineu un ­ventilator mecanic de tip Astral 150. ­Mănăstirea Gai și schitul de maici de la Tămand au oferit zilnic hrană caldă ­cadrelor medicale şi au confecționat câteva mii de măști de protecție pentru spitalele arădene.

Atelierul de croitorie al Episcopiei Caransebeșului a confecționat și aprovizionat Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș cu măști de protecţie pentru personalul medical şi pentru pacienţi. Pe toată perioada stării de urgenţă, această eparhie a oferit sprijin financiar pentru achiziţia de aparatură medicală.

În data de 18 aprilie 2020, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Petru al Basarabiei, Arhiepiscopia Chișinăului a donat Spitalului Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coţaga” din Chișinău 800 de măști cu dublă protecție și produse alimentare, sanitare și de igienă.

Chiriarhul Episcopiei de Bălți, Preasfințitul Părinte Antonie, a oferit alimente și sprijin financiar Laboratorului Bacteriologic din Bălți, care efectuează testele COVID-19. Episcopia de Bălți a oferit donații în bani Spitalului Clinic din Bălți. Au mai fost donate: 400 kg de alimente pentru cei 457 de beneficiari ai Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilităţi (adulte) din municipiul Bălţi, fructe și bani pentru spitalele din Bălți și Glodeni.

Clericii eparhiei au adus în dar alimente pentru pacienţii şi medicii din secţia spitalului din Bălți unde sunt internaţi bolnavii de COVID-19. Societatea Femeilor Ortodoxe a Episcopiei de Bălţi a sprijinit financiar Spitalul de ­Psihiatrie din Bălţi. De Paști, pacienții cu COVID-19 de la spitalul din Bălți au primit din partea episcopiei produse ­specifice praznicului. De asemenea, au fost oferite alimente și produse de primă necesitate pentru Internatul Psihoneurologic din satul Brânzeni, Raionul Edineț, și pentru 17 familii din satul Brânzeni (același raion). Centrul de Sănătate Publică şi ­Spitalul raional din Edineț au beneficiat de un ajutor financiar din partea Episcopiei de Bălți.

Preasfințitul Părinte Veniamin al Episcopiei Basarabiei de Sud a donat bani Spitalului Raional din Cahul și două hote de securitate biologică clasa II A
Laboratorului zonal de analize medicale ANSP CSP din municipiul Cahul. În ­Săptămâna Luminată, Preasfinția Sa a donat, pentru IMSP Spitalul Raional din orașul Cantemir, două aparate de îmbunătățire a oxigenului (10 litri BT – 0C06). De asemenea, episcopia a oferit, pentru alte instituții medicale, 100 de ­viziere, 4.300 de măști chirurgicale, 500 măști de protecție din bumbac, 800 perechi de mănuși și alte bunuri.

Protopopiatele Ștefan Vodă și Căușeni au donat spitalelor locale bani pentru echipament de protecție. Protopopiatul Căușeni a donat și echipament de protecție Spitalului Raional „Ana și Alexandru” din localitate: 40 de seturi de echipamente medicale de protecție, cărți de rugăciune și produse de necesitate. Protopopiatul Ștefan Vodă a donat primăriei locale două motostropitoare pentru igienizarea străzilor, iar ­Spitalului Raional „Ștefan Vodă” echipament electronic și echipament de protecție pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19. De asemenea, o serie de parohii au donat măști de protecție, mănuși chirurgicale, viziere, combinezoane medicinale, costume de protecție, ­dezinfectant și alte produse igienice pentru personalul medical și pentru repre­zentanții auto­rităților locale implicate în combaterea răspândirii virusului.

Adunarea Generală a Federației Filantropia, la București

Membrii Federației Filantropia s-au reunit în Adunare Generală joi, 12 martie 2020, în sala de conferințe a Centrului național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din Capitală

 

În cadrul sesiunilor de lucru la care au participat reprezentanții asociațiilor și organizațiilor ­membre ale Federației Filantropia au fost prezentate rezultatele finale ale proiectelor desfășurate în anul 2019, precum și stadiul proiectelor aflate în implementare de către organizațiile membre ale fede­rației. „Pe ordinea de lucru a fost, în primul rând, prezentarea acti­vității administrative și financiare a Federației Filantropia. Cele mai importante activități care s-au desfășurat în anul 2019 au fost încheierea proiectului «Politici publice alternative în domeniul sănătății», finanțat prin fonduri europene, și proiectul «FOCUS – program de îmbunătățire a competențelor asis­tenților sociali», finanțat prin Erasmus+, precum și finalizarea proiectului de ­telemedicină «Sănătate la un click distanță», finanțat de retailerul Profi”, a spus părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române.

Federația Filantropia reunește 23 de organizații nonguvernamentale cu profil social din cuprinsul Patriarhiei Române care furnizează servicii pentru persoane aflate în dificultate din diferite categorii sociale. „Avem 23 de membri care reprezintă ONG-urile cele mai reprezentative ale Patriarhiei Române în domeniul social din întreg cuprinsul țării. Avem și eparhii care nu fac parte din federație, dar astăzi s-a mai alăturat un ONG din Episcopia Hușilor, reprezentat de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi. Anul acesta ne propunem din nou să aplicăm pentru finanțări din fonduri europene. Am depus deja trei proiecte: «Politici publice ­alternative pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială»; proiectul «Servicii integrate pentru dezvoltarea comunităților rurale din județul Ilfov» – proiect ce se axează mai mult pe partea de telemedicină, și proiectul «R.AN – ­Romanian Ageing Network» – acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, finanțat prin Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Datorită faptului că Federația ­Filantropia este și furnizor de formare, am depus deja actele pentru autorizarea cursului de consilier în domeniul adicțiilor”, a mai spus pr. consilier ­patriarhal Ciprian Ion Ioniță.

La Federația Filantropia a aderat și o asociație a Episcopiei Hușilor, reprezentată de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi. „În anul 2018, în Episcopia Hușilor s-a înființat Asociația Filantropia Ortodoxă Huși pentru a veni în ajutorul celor care sunt în nevoi pe raza județului Vaslui. Pe parcurs am reușit să dezvoltăm mai multe servicii sociale, centre de zi pentru copii și servicii de îngrijire pentru persoane ­vârstnice la domiciliu. Anul acesta avem în plan să deschidem și alte așeză­minte sociale pentru a veni în ajutorarea celor care au nevoie de sprijinul concret al ­Bisericii. Astăzi, am intrat în Federația Filantropia din dorința ca împreună cu ­celelalte asociații din cadrul Patriarhiei Române să putem să dezvoltăm o activitate social-filantropică eficientă. Ne dorim să învă­țăm din experiența celorlalte ONG-uri ale Patriarhiei și să putem pune în practică ceea ce învățăm acolo unde desfășurăm activitatea în cadrul Episcopiei Hușilor”, a arătat pr. consilier eparhial Vladimir ­Beregoi.

Părintele profesor dr. Mircea Basarab, respectat reprezentant al poporului român în diaspora occidentală

Hristos a înviat!

Am primit cu tristețe vestea trecerii din această lume, în cea de-a treia zi a sărbătorii Învierii Domnului, a părintelui profesor dr. Mircea Basarab, vrednic și dedicat slujitor al Bisericii Ortodoxe Române, fondatorul Parohiei Ortodoxe Române „Naşterea Domnului” din ­München (1976) și al Parohiei „Sfântul Dumitru” din Nürnberg (1981), care i-a păstorit cu multă înțelep­ciu­ne și jertfelnicie pe credincioșii parohiei din München până la pensionarea sa, în anul 2013.

În întreaga sa activitate, atât cea didactică, în calitate de profesor la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca și de cadru didactic la ­Universitatea din München, cât și în cea pastoral-misionară, ca slujitor la Sfântul Altar și consilier cultural al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, părintele Mircea Basarab a fost un demn și respectat reprezentant al Bisericii noastre și al ­poporului ­român în diaspora occidentală.

La acest moment de întristare, adre­săm cuvânt de mângâiere și întărire pentru familia părintelui profesor dr. Mircea Basarab, precum și pen­tru familia spirituală a co­mu­ni­tă­ții ortodoxe românești din Germa­nia, și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să așeze sufletul slujitorului Său pre­otul Mircea în lăcașurile drepților și în lumina neapusă a Învierii Sale.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părinteşti condoleanţe şi binecuvântări pentru familia îndoliată şi pentru toţi cei întristaţi,

 

† Daniel

Patriarhul României

Binecuvântarea bisericii Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Austin, Texas

În perioada 29 februarie – 1 martie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Austin, Texas, SUA.

Evenimentele duhovnicești au început încă de sâmbătă seara, prin săvârșirea Vecerniei de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La final, șase membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, conduși de protopsaltul arhid. Mihail Bucă, au susținut un concert de muzică bizantină.

A doua zi, duminică, 1 martie, ierarhul a binecuvântat lucrările de renovare a bisericii și a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia l-a hirotonit întru diacon pe teologul Gabriel Ilieș pe seama Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Austin. În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul Părinte ­Mitropolit Nicolae a vorbit despre sem­nificația ­Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai, numită ­Duminica iertării, ultima înainte de începutul ­Sfântului și Marelui Post. La final, ierarhul a oferit parohiei noul Antimis și a evidențiat sem­nificația acestui obiect liturgic. ­

Ierarhii din diasporă, îndemn la responsabilitate personală și comunitară

Contextul social-medical creat de Covid-19 atât în Europa, cât și pe teritoriul american, a determinat autoritățile civile, sanitare și bisericești să ia noi măsuri specifice pentru zonele afectate în vederea prevenirii și limitării îmbolnăvirii populației. Astfel, ierarhii ortodocși români din diasporă au transmis îndemnuri pastorale și o serie de recomandări către toate eparhiile păstorite.

 

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, ­Mitropolitul ortodox român al ­Europei Occidentale și Meridionale, a transmis un îndemn pastoral comun, semnat de ierarhii membri ai Sinodului acestei mitropolii, în care asigură că ­ierarhii și clerul „depun toate eforturile, prin mijloacele tradiționale și moderne pe care le au la dispoziție, pentru a asigura și a menține asistența duhovnicească a credin­cioșilor și a păstra legătura cu aceștia, în condițiile de criză create de pandemia provocată de coronavirus”, se arată pe site-ul mitropolia.eu.

În mesajul transmis, li se recomandă credincioșilor urmarea cu strictețe a ­regulilor de igienă și de izolare, „intensificând rugăciunea și sprijinirea celor aflați în suferință, izolare sau cuprinși de îngrijorare”.

Totodată, la nivelul fiecărei regiuni, clericii au fost instruiți prin sesiuni de formare on-line, la care au participat preotul coordonator, specialiști, medici, precum și psihologi, cu scopul de a desfășura în cele mai bune condiții activitățile de asistență religioasă. La nivelul comunităților s-au identificat voluntari care să participe la acțiunile de solidaritate organizate în Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale.

De asemenea, s-au identificat persoane aflate în izolare sau în carantină, iar în colaborare cu autoritățile, acestea sunt sprijinite. Voluntarii au fost instruiți prin sesiuni on-line de persoane avizate, care le-au comunicat procedurile de identificare a nevoilor și modalităților concrete de intervenție, potrivit dispo­zițiilor autorităților civile și bisericești, se arată pe mitropolia.eu.

 

 

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Autoritățile civile și sanitare italiene au luat măsuri drastice de carantină pentru întreg teritoriul țării. În acest context, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a transmis vineri, 13 martie 2020, un comunicat cu o serie de hotărâri cu privire la situația cu care se confruntă peninsula. Deciziile au fost luate în ­cadrul ședinței extraordinare convocate on-line, la care au participat membrii Permanenței Consiliului eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și cei 22 de protopopi. Au fost reiterate atât îndemnul la rugăciune, cât și recomandarea către toți clericii, monahii și credincioșii de a respecta cu strictețe prevederile ordonanțelor de urgență emise de către instituțiile centrale sau locale ale adminis­trației publice sau ­sanitare italiene, precum și toate ­recomandările Ministerului Sănătății din Italia, în ceea ce privește igiena și sănătatea publică.

Până în data de 3 aprilie 2020, slujba Sfintei Liturghii s-a săvârșit strict în cadru privat, de dimineață, începând cu ora 6:00, cu ușile închise, potrivit prevederilor legale în vigoare, se arată pe episcopia-italiei.it.

În orașul Canicatti, în Protopopiatul Sicilia, Aşezământul social „Sfânta ­Filofteia” al parohiei ortodoxe românești de aici a fost pus la dispoziția persoanelor fără adăpost neinfectate, pe toată durata carantinei. Cei găzduiți primesc hrană și obiecte necesare șederii, conform ­măsurilor socio-sanitare impuse de lege. Patru copii, doi în vârstă de 14 și 16 ani, și doi în vârstă de 5 și 8 ani, ai căror părinți nu se pot întoarce deocamdată din România, sunt la domiciliul lor, sub supravegherea și grija repre­zentanților parohiei.

Credincioșii care nu posedă carduri de plăți sau nu știu să plătească on-line au fost ajutați în procurarea celor necesare, prin curieri specializați, comenzile și plățile fiind plasate de voluntari, se arată pe episcopia-italiei.it. De asemenea, este oferită zilnic consiliere pastorală prin mijloace tehnice și virtuale.

Preoții români din Italia s-au mobilizat în această criză medicală pentru a oferi ajutoare financiare (pentru plata chiriei și medicamentelor), alimente de strictă necesitate și hrană românilor aflați în izolare sau fără venituri. De asemenea, au oferit cazare persoanelor disponibilizate din cauza pandemiei. Paraclisul Centrului eparhial de la Roma și Asociația de caritate a Episcopiei Italiei „San Lorenzo dei Romeni”, cu susținerea parohiilor Pavona, Marcelina și Velletri, au distribuit zilnic produse alimentare și produse de primă necesitate celor aflați în dificultate din diferitele zone ale Romei și regiunea Lazio. Clericii și misionarii de la Paraclisul ­Centrului eparhial din Roma și Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” i-au cercetat pe cei izolați la domiciliu, familiile din casele de găzduire a copiilor cu boli deosebit de grave din România (Peter Pan, Ronald McDonald Bellosguardo și Casa Amica Onlus) și pe câțiva dintre copiii cu afecțiuni deosebite de la Spitalul Bambino Gesù. În același timp, au donat: 900 kilograme de alimente şi bani pentru familii nevoiașe şi pentru persoanele fără adăpost din Roma.

Pe lângă ajutoarele financiare și alimentare, au fost oferite produse medicale și igienico-sanitare atât unor unități spitalicești, cât și multor persoane, prioritate având cei mai afectați economic și profesional de starea de urgență. Tot acest sprijin oferit în această perioadă de cele aproxi­mativ 50 dintre parohiile ­ortodoxe române din Italia este detaliat pe site-ul episcopiei.

 

 

Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a transmis un cuvânt pastoral comun semnat de ­ierarhii membri ai Sinodului mitropolitan referitor la situaţia provocată de pandemia creată de coronavirus.

Prin acest cuvânt pastoral, credin­cioșii au fost rugați să respecte măsurile de protecție impuse de autoritățile de stat, contribuind astfel la încetarea ­răspândirii virusului, în acest mod, instituțiile și cadrele medicale să poată face față cazurilor grave de îmbolnăvire, se arată pe mitropolia-ro.de.

Slujbele s-au săvârșit după rânduială în biserici, evitându-se însă aglomerările. În Austria și Danemarca, autoritățile au impus limita de 100 de persoane, iar credin­cioșii suspecți de boală sau cărora li s-a impus autoizolarea de la serviciu sau şcoală au fost rugaţi să rămână ­acasă până la trecerea perioadei de ­verificare și să urmărească transmisiunile postului TRINITAS TV.

La nivelul comunităților s-au identificat voluntari care s-au implicat în acțiunile de solidaritate și de sprijin pe care le-a desfășurat Biserica în colaborare cu autoritățile locale.

Arhiepiscopia Germaniei, Austriei și Luxemburgului a lansat, împreună cu Ambasada României de la Berlin, un parteneriat pentru susținerea comunităților de români, pe diferite domenii, printre care și filantropic. Colaborarea s-a ­concretizat într-o platformă on-line intitulată „Clubul Academic Român”. Diaspora Hub, parohiile, asociațiile și grupurile informale de români s-au putut înscrie pentru susținerea cetățenilor români în dificultate din Europa de Vest. Cei care au avut nevoie de ajutor au avut la dispoziție și grupul de Facebook ­„Voluntariingermania”, unde se primesc cereri și oferte de sprijin.

 

 

Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi

Coronavirusul a afectat și Statele Unite ale Americii. În acest context care alterează modul normal de viață al credincioșilor, Înaltpreasfințitul ­Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a transmis un mesaj pastoral care conține o serie de recomandări cu privire la viața ­spirituală a comunităților din locurile afectate, îndemnând credincioșii să-i asculte pe cei încredințați de siguranța sănătății publice.

Pe lângă povățuirile duhov­nicești, ­ierarhul a transmis și îndrumări ­generale necesare combaterii acestei pandemii. La intrarea în locașurile de ­închinare sunt asigurate zone de igienizare a mâinilor, iar spațiul liturgic este dezinfectat înainte și după fiecare slujbă. Preoții parohi și membrii consiliilor ­parohiale au fost îndemnați să colaboreze cu alte parohii ortodoxe din zonă, ­consulatele onorifice românești sau alte asociații și fundații „în crearea unor ­comitete pentru ajutorarea persoanelor în vârstă din comunitatea respectivă care trăiesc singure și a celor vulnerabili imu­nitar în fața virusului, care sunt izolați la domiciliu”, se arată pe mitropolia.us.

Totodată, a recomandat ca persoanele în vârstă sau cu afecţiuni medicale ­preexistente să evite expunerea în ­public, iar persoanele sănătoase să se izoleze voluntar la domiciliu.

Cursurile școlilor parohiale nu s-au anulat, însă preotul paroh în colaborare cu directorul Școlii Parohiale și corpul profesoral au luat măsuri speciale pentru igienă și implementarea măsurilor de siguranță.

 

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei

Din cauza îngrijorării de contaminare cu noul coronavirus, Preasfințitul ­Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, a transmis mai multe recomandări. „Preoții și alți benevoli sunt invitați să se implice în acțiunile de solidaritate pe care fiecare parohie și mănăstire le poate organiza (ex: apeluri telefonice către persoanele singure și izolate, cumpărături de primă necesitate etc.), în conformitate cu recomandările autorităților locale și statale, ­pentru a evita orice posibilitate de noi contaminări, dar ținând cont și de ­porunca dragostei jertfelnice pentru aproapele pe care Dumnezeu ne cheamă să o împlinim”, se arată pe epis­copia.ca.

Totodată, credincioșii trebuie să ­cunoască recomandările Serviciului de sănătate al Guvernului Canadei pentru depistarea simptomelor și prevenția în ce privește contaminarea cu noul ­coronavirus.

Trebuie să fie urmate îndrumările și recomandările „diferitelor jurisdicții ortodoxe care depun un efort susținut pentru a se îngriji de starea spirituală a comunităților pe care le păstoresc, dar și de a-i sensibiliza pe membrii lor în a avea o atitudine responsabilă, atât creștină, cât și civică, cerută de contextul special al pandemiei”.

La nivelul fiecărei parohii, trebuie consultate cadrele medicale competente pentru a îndruma în vederea luării de măsuri de prevenire a răspândirii ­virusului (identificarea persoanelor ­suspecte de contaminare în rândul celor care vin la biserică şi îndrumarea ­acestora către unități medicale), iar „preoții să fie pregătiți pentru a acorda asistență spirituală la domiciliu credincioșilor bolnavi care solicită slujbe, rugăciuni, dar mai ales Sfânta ­Spovedanie și Sfânta Împărtășanie”.

Aşezămintele româneşti din Ţara Sfântă în contextul noii pandemii

Criza medicală mondială legată de noua pandemie a afectat şi Locurile Sfinte, unde s-au impus măsuri de restricţionare a circulaţiei persoanelor şi a accesului în locaşurile religioase. Aşezămintele româneşti din Israel continuă rugăciunea pentru izbăvirea de această molimă, asigurând asistenţă religioasă în conformitate cu hotărârile luate de conducerea statului israelian.

Ca şi în cazul ţării noastre, conducerea statului Israel a luat măsuri de prevenire a ­extinderii infectării cu noul coronavirus, limitând activitatea persoanelor juridice şi impunând restricţionarea ­circulaţiei şi a manifestărilor publice, inclusiv cele religioase, indiferent de cult sau ­confesiune.

„Mai întâi a fost limitat accesul la obiectivele religioase şi în interiorul bisericilor. Din data de 25 martie s-a interzis intrarea în Sfântul Mormânt, care a fost închis pe o perioadă nedeterminată, până la ameliorarea situaţiei. În interiorul Sfântului Mormânt slujbele se săvârşesc în continuare de către slujitorii obştii părinţilor aghiotafiţi”, ne-a declarat părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Superiorul ­Aşezămintelor româneşti din Ţara Sfântă.

Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte îşi desfăşoară activitatea cu respectarea regulilor impuse de Guvernul israelian, continuând săvârşirea slujbelor ­religioase pentru încetarea molimei, în comuniune cu ­Biserica Ortodoxă Română. Ca o măsură specială, accesul pelerinilor la facilităţile de cazare a fost restricţionat până la îmbunătăţirea situaţiei.

„Reprezentanţa Bisericii ­Ortodoxe Române din Ierusalim şi Aşezământul pentru pelerini de la Ierihon îşi desfăşoară activitatea după regulile impuse de stat. Slujbele nu au fost oprite, ci sunt săvârşite în interior, cu părinţii şi maicile care fac parte din obştea aşezămintelor, dar sunt transmise şi on-line pe platformele de ­socializare (…). O măsură specială luată de autorităţi pe perioada crizei medicale este restricţionarea cazărilor. Astfel, grupurile de pelerini nu mai pot ajunge şi nu se mai pot caza până la încetarea pandemiei”, ne-a declarat părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie.

De asemenea, părinţii din cadrul Reprezentanţei Patriarhiei Române oferă asistenţă religioasă celor care o solicită, respectând restricţiile de circulaţie impuse de autorităţi.

„În ceea ce priveşte asistenţa religioasă, ea nu este interzisă. Se poate ajunge la cei care o solicită, însă preotul nu poate merge însoţit decât de maximum două persoane, circulaţia grupurilor mai mari de 3 persoane fiind interzisă. În aceleaşi condiţii se face şi asistenţa medicală la domiciliu”, a declarat, de asemenea, Superiorul Aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte. ­

Diaspora alături de românii din țară

În contextul pandemiei cu noul coronavirus (COVID-19), membrii eparhiilor ortodoxe române din diaspora au arătat compasiune românilor din țară. ­Au fost trimise transporturi umanitare și au fost făcute donații în bani ­ și produse medicale necesare combaterii răspândirii virusului și tratării celor infectați, după cum se arată în informațiile oferite de „Ziarul Lumina” și de Agenția de știri a Patriarhiei Române.

 

Ajutoare din Bruxelles pentru spitalele din județul Suceava

În cadrul campaniei de solidaritate cu spitalele din România, organizată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei ­Occidentale și Meridionale, Parohia „Sfântul Nicolae” din ­Bruxelles a colectat suma de 36.900 euro. Fondurile au fost ­destinate cumpărării de aparatură medicală pentru spitalele din județul Suceava.

Ajutoare de la parohiile ortodoxe române din Italia

Mai multe parohii din Episcopia Italiei au trimis donații ­românilor din țară. Parohia românească din Lodi, regiunea Lombardia, a trimis 5.000 euro Spitalului Județean de Urgență din Suceava și 2.000 euro Asociației „Pro Vita” (Valea Plopului). Această asociație a primit ajutoare umanitare, constând în ­îmbrăcăminte, încălțăminte și alimente și de la Parohia Sesto Fiorentino. Și Parohia Ortodoxă Română Ciriè a ajutat financiar spitalul din Suceava. Parohia românilor ortodocși din Cormano a oferit mai multor familii din România medicamente, produse de igienă, alimente și sprijin financiar. Parohia românilor ortodocși din Carrara a donat bani pentru alimente centrului de bătrâni de la Mănăstirea Bogdănești, județul Suceava, unde 63 din cei 130 de vârstnici au suferit de COVID-19.

 

Ajutoare din Germania pentru spitale
din Moldova şi Bucovina

Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei ­Centrale şi de Nord, în colaborare cu Crucea Roşie Bavareză, a organizat un transport umanitar către Spitalul „Providența” din Iaşi, al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Ajutorul a constat în 1.400 de combinezoane, 5.500 de mănuși nitril, 4.000 de măști sanitare și 1.000 de măști FFP2. La acestea se adaugă o donație în bani, realizată la începutul lunii aprilie, astfel încât donația totală ajunge la valoarea de 20.000 de euro.

Vineri, 24 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, ­Arhiepiscopul ortodox român al Germaniei, Austriei şi ­Luxemburgului şi Mitropolitul ortodox român al Germaniei, ­Europei Centrale şi de Nord, a fost prezent la plecarea acestor ajutoare spre România, ocazie cu care s-a rugat împreună cu ­părintele Klaus Klein (preotul ortodox de intervenție al Crucii Roșii Bavareze) pentru cei afectați de boală, dar și pentru medicii, asistenții și toți cei implicați în activitățile de sprijin în această perioadă de criză. A fost prezent și Franz Schedlbauer, primarul localității Bogen, de unde a plecat transportul.

Înaltpreasfinţia Sa a vizitat sâmbătă, 25 aprilie, și Centrul ­Comandamentului de Criză al Crucii Roșii responsabil pentru ­Bavaria Inferioară. Aici s-a întâlnit cu Uwe Suchomel, șeful acestui centru, și i-a binecuvântat pe cei care coordonează fără întrerupere activitatea angajaților Crucii Roșii din teritoriu. Înaltpreasfinția Sa a mulțumit pentru devotamentul acestor oameni și pentru ­sprijinul substanțial pe care aceștia l-au oferit semenilor noștri aflați în suferință în țară.

Aceeași eparhie din diasporă a donat 20.000 de euro Arhiepiscopiei Iașilor, sumă cu care aceasta a cumpărat un nebulizator Anios ­Aerosept 250 pentru Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, două concentratoare de oxigen pentru Spitalul Județean de Urgență Botoșani, cinci injectomate pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, 10 pulsoximetre, două injectomate și două monitoare ale funcțiilor vitale pentru Secția Exterioară de Pediatrie – ATI a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani și un tunel de dezinfecție pentru Spitalul de ­Pneumoftiziologie Botoșani.

Parohiile românilor ortodocși din Düsseldorf și Straubing au donat spitalului din Suceava măști de protecție și alte echipamente. Parohia Konstanz a trimis la spitalul din Bârlad 2.000 de măști medicale și viziere confecționate de o familie din parohie.

 

Ajutoare de la românii ortodocși din Ungaria

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria a donat 10.000 litri de dezinfectant DISINFLEX 0,2% pentru primăriile din Macea, Curtici și Pecica și pentru Consiliul Județean Arad și 500 de măști de protecție, 1.000 de perechi de mănuși și 40 litri de dezinfectant concentrat (din care se obțin 20.000 de litri de dezinfectant obișnuit ­DISINFLEX 0,2%) pentru arhiepiscopiile Aradului și Timișoarei. Pentru Episcopia Oradiei a oferit 4.000 litri de dezinfectant pentru suprafețe, 300 măști și 300 mănuși. Donațiile s-au făcut cu sprijinul Grupului de Salvare din Bichiș, Ungaria (Dél-Békés Mentőcsoport), o asociație civilă care oferă sprijin în situații de urgență.

Părintele profesor Ioan Sauca, secretar general al Consiliului Mondial al Bisericilor

Părintele profesor dr. Ioan Sauca ocupă, începând cu data de 1 aprilie 2020, funcția de secretar general al Consiliului Mondial al Bisericilor (WCC).

 

Părintele profesor dr. Ioan Sauca a ocupat până la această dată funcția de secretar general ­adjunct al Consiliului Mondial al Bisericilor și pe cea de director al Institutului Ecumenic din Bossey. Fostul secretar general al organizației, pastorul luteran Olav Fykse Tveit, și-a încetat activitatea la 31 martie, ca urmare a alegerii sale în funcția de Episcop în cadrul Conferinței Episcopilor din Norvegia, urmând a-și prezenta raportul final la sfârșitul lunii august, se arată pe site-ul ecupatria.org.

Comitetul Executiv al Consiliului Mondial al Bisericilor trebuia să numească un nou secretar general al organizației în cadrul reuniunii programate pentru perioada 18-24 martie, însă întâlnirea a fost amânată până în luna iunie a acestui an, în contextul răspândirii la nivel internațional a infecțiilor cu coronavirus (Covid-19). În aceste condiţii, conducerea Comitetului Central l-a numit pe părintele profesor dr. Ioan Sauca în funcția amintită, acesta urmând a-şi exercita atribuţiile până la întrunirea Comitetului Executiv al organi­zației în luna iunie.

Părintele dr. Ioan Sauca este profesor la Institutul Ecumenic din Bossey din anul 1998, iar în 2001 a fost ales director al in­stituției. În anul 1994 a fost ales prin concurs secretar executiv pentru Studii Ortodoxe și Relații în Misiune din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, iar din anul 2014 a ocupat funcția de secretar general adjunct al Consiliului Mondial al Bisericilor.

Înainte de începerea noii activităţi, părintele dr. Ioan Sauca a fost profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu. Părintele Sauca a obținut doctoratul în teologie la Universitatea din Birmingham, Marea ­Britanie, fiind și absolvent al Institutului Ecumenic din Bossey.

Creștinii din întreaga lume, în luptă cu pandemia

Întrunire a Sinodului permanent al Partiarhiei Ecumenice, 18 martie

 

Creștinii din întreaga lume sunt în aceste zile (marcate de pandemia cu noul coronavirus, n.red.) în primele rânduri, în orice țară trăiesc, și pun în lucrare credința și fapta bună, așa cum au făcut-o înaintașii noștri în vremuri de epidemie, încă din primele veacuri.

 

Am extras din informațiile ­publicate pe site-urile oficiale ale Bisericilor și din știrile agențiilor de presă câteva date despre modul în care creștinii ortodocși sunt angrenați în lupta cu pandemia, cu speranța că iubirea răstignită a lui Hristos Cel înviat va aduce vindecare și solidaritate între oameni și popoare în fața ­încercărilor la care este supusă acum ­întreaga planetă.

 

„Vom trece prin această perioadă ­ca într-o călătorie prin deșert”

Patriarhia Ecumenică are comunități parohiale și mănăstiri nu doar în Turcia și Grecia, ci în mai multe regiuni ale lumii (Europa, America, Asia, Australia). ­
În mesajul transmis în 19 martie, ­Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, aduce mulțumiri medicilor, cercetătorilor și oamenilor de știință, ­tuturor celor aflați în primele linii ale ­bătăliei cu acest dușman care este noul coronavirus, nevăzut, dar atât de nociv pentru mulți oameni. Subliniază că sunt necesare cooperarea cu autoritățile ­publice din toate statele și respectarea măsurilor de apărare a sănătății oamenilor, însă aceste măsuri drastice nu subminează și nu dăunează credinței noastre. În mesajul său, Patriarhul Ecumenic afirmă: „Credința noastră este o credință vie și nici o împrejurare excepțională nu o poate limita sau suprima. Trebuie doar reduse sau suprimate adunările mari de oameni în această perioadă. Să rămânem în casele noastre, să fim atenți și să-i ­protejăm pe cei de lângă noi și din casele noastre, întăriți de unitatea noastră ­spirituală, fiecare dintre noi să se roage pentru toată omenirea. Vom trece prin această perioadă ca într-o călătorie prin deșert, ca să ajungem în Țara Făgăduinței, când știința, prin harul lui Dumnezeu, va depăși acest virus”.

 

Duminica Ortodoxiei, Patriarhia Ecumenică, 8 martie

 

„Fiți aproape de turma duhovnicească!”

Într-o scrisoare pastorală referitoare la Covid-19, Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi, exprimă îngrijorarea, durerea și sprijinul pe care Biserica le nutrește în aceste vremuri de mare încer­care și-i îndeamnă pe fiii săi duhovnicești: „În calitatea noastră de creștini și păstori, nu ne pierdem nădejdea în Dumnezeu. Credem și propovăduim pe Atotputernicul Dumnezeu, Domnul Iubirii și Milostivirii. Există un singur punct pe care eu, ca ­părinte spiritual al vostru, aș vrea să vi-l cer: Fiți aproape de turma duhovnicească, mângâ­iați-i și susțineți-i pe prietenii noștri africani, învățați-i măsuri elementare de igienă și curățenie, deoarece mulți nu au acces la apă potabilă. Și, întrucât situația este gravă, vă recomand să respectați ordinele și deciziile țărilor în care slujiți, pentru ca Sfânta noastră ­Biserică să nu devină cauză de scandal, ci un exemplu de solidaritate socială și iubire”. În Africa, unde credința oamenilor este încercată în fiecare zi de sărăcie, epidemii și lipsa produselor de bază, ierarhii și slujitorii Bisericii îi îndeamnă pe credincioși să se mângâie cu ascultarea slujbelor, predicilor și cuvintelor duhov­nicești la stația de radio a eparhiei, acum, când bisericile sunt închise. ­Mitropolitul Teofil de Kananga (Congo) spune: „Îi ­îndemn să considere această încercare ca pe o cruce, pe care să o poarte cu răbdare, credință și dragoste. Am ­insistat asupra faptului că în Mineiul Bisericii noastre avem martiri, ierarhi, mărturisitori care au fost lipsiți mulți ani de slujbe și de Sfânta Împărtășanie, în exiluri și închisori. Dar, după cuvintele Sfântului Paisie Aghioritul, după norii negri va străluci lumina soarelui dumnezeiesc”.

După consultarea cu ierarhii din ­Sfântul Sinod al Patriarhiei Antiohiei, Preafericitul Părinte Ioan al X-lea a transmis păstoriților săi hotărâri clare privind comportamentul în timp de pandemie: respectarea tuturor instrucțiunilor și măsurilor generale de prevenție sanitară anunțate de stat și de organizațiile interna­ționale competente; anularea ­tuturor întrunirilor, publice sau private; anularea activităților precum: festivaluri, excursii, manifestări, expo­ziții și concursuri; favorizarea posibilității de difuzare a ­slujbelor cotidiene pe site-urile web ale ­parohiilor. Pentru a nu priva credincioșii de Sfânta Împărtășanie, bolnavii, vârstnicii și cei aflați în situații dificile vor fi cuminecați individual, în condiții de ­maximă siguranță medicală.

 

Duminica Ortodoxiei, Ierusalim, 8 martie

 

Lumina Învierii va străluci peste toată lumea

În „Declarația comună a celor trei ­responsabili ai comunităților creștine de la Sfântul Mormânt” se face apel la respectarea instrucțiunilor medicale și administrative și se afirmă: „Sfântul Mormânt este locul suprem al speranței. Spe­ranța că credința va birui îndoiala, că lumina va învinge întunericul și că viața va triumfa asupra morții. De la acest loc sfânt și în această perioadă de pregătire spirituală pentru Sfintele Paști și în fața acestei crize mondiale, alăturăm rugăciunile noastre la ale credincioșilor tuturor religiilor, cerând încetarea pandemiei”. Patriarhul Teofil al III-lea a donat pachete cu alimente și a susținut cu importante sume de bani unități spitalicești din jurisdicția sa.

 

Țările majoritar ortodoxe și responsabilitatea pentru sănătatea oamenilor

În țările cu populație majoritar ortodoxă, Bisericile și-au adaptat cultul public și slujirea social-caritativă la situația de criză și la evoluția fenomenelor. Bisericile sunt alături de autoritățile civile și își aduc contribuția la alinarea suferințelor, prin rugăciune și fapte de milostenie. ­Într-un document aprobat de Sfântul ­Sinod al ­Bisericii Ortodoxe Ruse la 17 martie 2020, ținând cont de Tradiția canonică și liturgică, sunt formulate 22 de directive pentru parohii, metocuri și mănăstiri referitoare la împăr­tășirea cu Sfintele Taine, la săvârșirea Tainei ­Botezului și a Mirungerii și a Tainei Sfântului Maslu. Slujitorii și angajații unităților bisericești sunt îndemnați să fie atenți la starea lor de ­sănătate și să arate responsabilitate. În caz de indis­poziție, să-l informeze imediat pe conducătorul unității respective și să se adreseze serviciilor medicale ­specializate. În finalul documentului se solicită clericilor să explice credin­cioșilor că aplicarea acestor directive și restricții trebuie să fie considerată împlinirea ­cuvântului Mântuitorului Hristos: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău” ­(Matei 4, 7).

În Grecia, autoritățile au impus ­măsuri drastice, iar Biserica se adaptează la acestea, deși dorul de viață liturgică este greu de potolit. Călugării de la ­Sfântul Munte Athos fac privegheri ­pentru izbăvirea de boli molipsitoare și pentru chemarea milei lui Dumnezeu asupra oamenilor. În Bulgaria, Serbia, Georgia, Ucraina, Belarus, măsurile treptate luate de autorități sunt însușite și de comunitățile bisericești, ca datorie față de apărarea sănătății oamenilor în timp de pandemie.

Creștinii ortodocși de diferite naționalități din diasporă se aliniază, de asemenea, restric­țiilor privind adunările în grupuri și adoptă măsurile de protecție și izolare impuse de autoritățile civile și medicale, cu speranța că vom putea fi iarăși împreună în sfintele locașuri de închinare.

 

Sfântul Munte Athos

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel săvârșind slujba Canonului cel Mare în Catedrala Patriarhală, luni, 2 martie

 

Duminică, 1 martie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de ­învăţătură în Paraclisul „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 2 martie

În prima zi a Postului Sfintelor Paşti, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit slujba Canonului cel Mare şi a rostit cuvânt de învăţătură în Catedrala Patriarhală.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 4 martie

A participat la Palatul Cotroceni la ceremonia de decernare a Premiului European „Coudenhove-Kalergi” Excelenţei Sale domnul Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional ­Bisericesc.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Stavrofora Semfora Gafton – stareţă înţeleaptă şi harnică”, la slujba de înmormântare a preacuvioasei maici stavrofore Semfora Gafton, proinstareţa Mănăstirii Techirghiol, stavropighie patriarhală.

 

Duminică, 8 martie

În prima Duminică a Postului Mare, Duminica Ortodoxiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta ­Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa au slujit ­Prea­sfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar ­patriarhal, Prea­sfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de soborul Catedralei Patriarhale.

În Duminica Ortodoxiei a acestui an, 2020, Patriarhul ­României a sărbătorit 30 de ani de la hirotonia întru ­arhiereu. Cu acest prilej, în timpul Sfintei Liturghii din Catedrala Patriarhală, s-au înălţat rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile pe care Preafericirea Sa le-a primit de la Dumnezeu în toţi aceşti ani.

După Sfânta Liturghie, a fost prezentat volumul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, „Omagierea satului românesc şi evocarea patriarhilor cărturari: Lucrarea Bisericii în ­societate în anul 2019”, apărut la Editura Basilica a Patriarhiei Române. Volumul a fost prezentat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, care i-a adresat Patriarhului României un cuvânt de felicitare cu prilejul împlinirii celor 30 de ani de la primirea arhieriei.

La final, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt de mulţumire lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii Sale în timpul slujirii arhiereşti de până acum. De asemenea, a mulţumit şi celor prin care Dumnezeu lucrează, cler şi popor, pentru folosul Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, evidenţiind că toate ­lucrările pe care Preafericirea Sa le realizează se fac împreună cu ostenitorii din administraţia bisericească şi „prin sprijinul pe care noi îl primim prin rugăciunile din Biserică şi prin rugăciunile credincioşilor noştri, care în mod tainic, dar eficient se roagă pentru Biserică, pentru ţară, pentru popor”.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la finalul slujbei Sfintei Liturghii, esplanada Catedralei Patriarhale, duminică, 8 martie

 

Luni, 9 martie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 10 martie

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe domnul Ştefan ­Dumitraşcu, arhitectul-șef al Capitalei.

 

Miercuri, 11 martie

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a trimis, către toate eparhiile din cuprinsul ­Patriarhiei Române, o Rugăciune specială pentru ­încetarea noii epidemii (coronavirus/Covid-19) spre a fi citită de către arhiereu sau preot înainte de Otpustul slujbei (Sfânta Liturghie, Vecernie sau Pavecerniță).

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative ­aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A hirotesit întru duhovnici 16 preoţi şi un ieromonah din Arhiepiscopia Bucureştilor, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură despre semnificaţia şi responsabilitatea slujirii de duhovnic.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la finalul slujbei de hirotesie întru duhovnic săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală, miercuri, 11 martie

 

Joi, 12 martie

A aprobat Îndrumările Cancelariei Sfântului Sinod către parohii și mănăstiri pentru respectarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul coronavirus (Covid-19).

 

Duminică, 15 martie

În Duminica a doua din Postul Sfintelor Paşti, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Preafericitul Părinte Patriarh ­Daniel a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Ierarh Grigorie ­Luminătorul” din Reşedinţa Patriarhală.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Bisericii noastre a înălţat către Dumnezeu Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Referindu-se la noua epidemie provocată de coronavirus ­(Covid-19) şi la unele măsuri impuse de autorităţi, Preafericirea Sa a adresat îndemnul „de a transforma această perioadă de criză medicală într-o perioadă de întărire în credinţă şi de sporire a dragostei noastre faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Este nevoie ca să ne gândim mai mult la modul în care noi primim putere de la Dumnezeu prin pocăinţă pentru păcate, prin rugăciune, prin citirea scrierilor sfinte, prin spovedanie mai deasă, prin împărtăşire mai deasă şi prin toată fapta cea bună. Putem să îi ajutăm pe cei aflaţi în suferinţă mai întâi prin rugăciune şi apoi printr-o ajutorare, prin trimiterea unui ajutor material şi o încurajare spirituală celor care se află în izolare sau în carantină. Nu trebuie ca această ­auto­izolare sau carantină să fie considerată ca însingurare, ci un prilej de a spori comuniunea, iubirea noastră smerită faţă de Dumnezeu şi iubirea noastră milostivă faţă de semeni. Prin urmare, trebuie să ne rugăm şi să lucrăm nu numai pentru sănătatea sufletelor şi a trupurilor noastre, ci şi pentru sănătatea semenilor noştri. Regulile pe care autorităţile le-au impus au ca scop ferirea de boala care se transmite şi în acelaşi timp grija faţă de semenul nostru: să nu-i transmitem lui acest virus şi astfel să contribuim la deteriorarea sănătăţii lui. Este, într-un mod paradoxal, timpul în care faţă de ­aproapele păstrăm o anumită distanţă pentru binele lui şi pentru binele nostru”.

 

Luni, 16 martie

După slujba Vecerniei săvârşită în Catedrala Patriarhală, Patriarhul României a adresat un cuvânt de încurajare şi speranţă în contextul în care pe teritoriul României a fost decretată stare de urgenţă în plină epidemie de ­coronavirus. Cuvântul a fost intitulat: „Starea de ­urgenţă este o stare specială de prevenire a extinderii epidemiei, nu o stare de panică și descurajare”.

 

Marţi, 17 martie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 19 martie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative ­aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Duminică, 22 martie

A săvârşit Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură.

În Duminică a treia din Postul Mare, a Sfintei Cruci, ­Patriarhul României a arătat importanţa rugăciunii şi a faptelor bune în viaţa creştinului, mai ales în vremuri de încercare: „În aceste zile de grea încercare, când crucea ­suferinţei din cauza epidemiei actuale este prezentă în aproape toată lumea, noi trebuie să ne întărim în credinţă, să biruim frica prin credinţă şi să intensificăm credinţa prin rugăciune şi prin fapte bune. Numai iubind pe Dumnezeu mai mult în rugăciune şi pe semenii noştri prin fapte bune biruim frica şi transformăm teama în curaj şi speranţă”.

A aprobat Noile măsuri ale Cancelariei Sfântului Sinod privind slujbele și activitățile sociale bisericeşti, elaborate pe baza Ordonanţei militare nr. 1 din 17 martie 2020 şi a Ordonanţei militare 2 din 21 martie 2020, care au stabilit măsuri succesive privind limitarea libertăţii de mişcare şi întrunire a cetăţenilor, ceea ce a afectat și viața religioasă publică a credincioşilor.

 

Marţi, 24 martie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 25 martie

În ziua sărbătorii Bunei Vestiri, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură.

La sfârşitul predicii în care a explicat înţelesurile ­duhovniceşti ale sărbătorii Bunei Vestiri, Preafericirea Sa a arătat cum credinciosul poate sta acasă într-un mod folositor în perioada de izolare impusă de autorităţi: „Se cunoaște că toate dispozițiile autorităţilor de stat, în toate ţările, îndeamnă ca noi să stăm acasă. Însă cum stăm acasă? Pentru că, dacă nu stăm acasă în mod folositor, chiar dacă nu luăm virusul, statul acasă ne poate îmbolnăvi, prin faptul că devenim descurajați. Dacă teama de boală devine o psihoză sau o nevroză colectivă, ne deteriorăm sănătatea psihică, chiar dacă sănătatea trupului nu este atinsă de acest virus care s-a răspândit în toată lumea. În această privință, la întrebarea «Cum stăm acasă?», răspundem: în mod pozitiv și activ, prin rugăciune și prin activități bune. Ne rugăm dimineața, la prânz și seara, folosim cărți de rugăciuni, dar și rugăciunile pe care le cunoaștem pe de rost, citim cărți duhovnicești, care ne luminează sufletul, ne întăresc credința și iubirea față de Dumnezeu și față de semeni, comunicăm în fiecare zi cu cei din casă față către față, dar și cu cei de afară, prin telefon sau prin scris, pentru a-i încuraja și pentru a cultiva speranța în activitatea lor. (…) Ajutăm cu vorbă bună și cu faptă bună pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. De asemenea, în această perioadă ­terminăm lucrări pe care nu am apucat să le terminăm înainte din lipsă de timp. Dacă am început să scriem ceva, putem acum, pentru că avem mai mult timp la dispoziție stând acasă, să încheiem lucrarea respectivă. În acest timp trebuie să fim activi prin activități spirituale, intelectuale și de încurajare a semenilor noștri, de întărire în credință și în iubire față de Dumnezeu, prin rugăciune, și față de semeni prin fapte bune”.

 

Joi, 26 martie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Duminică, 29 martie

În Duminica a patra din Postul Mare, a Sfântului Ioan Scărarul, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a săvârşit Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Făcând o anumită asemănare între virusul care a provocat pandemia din ultima perioadă şi duhul mut şi surd pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a scos din fiul tatălui îndurerat, vindecându-l, aşa cum arată Sfânta Evanghelie din Duminica a patra a Postului Sfintelor Paşti, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat importanţa rugăciunii, a postului şi a iubirii faţă de semeni: „Aproape întreaga lume suferă de această pandemie provocată de un virus nevăzut, de un duh mut și surd care nu se arată, nu vorbește, nu face zgomot, dar ne arată lucrarea lui de chinuire a oamenilor, prin spaimă, prin panică, prin suferință și adesea prin moartea pe care o produce în cei care au o imunitate mai slăbită. (…) Deci Evanghelia de astăzi ne arată cum trebuie să ne luptăm cu acest virus, cu acest duh mut și surd. Ne luptăm mai întâi prin întărirea în credință, prin întărirea în rugăciune, prin intensificarea rugăciunii, prin postul care înseamnă o căutare mai intensă a iubirii lui Dumnezeu și o practicare mai intensă a iubirii față de semenii noștri. (…) De ce este nevoie de rugăciune și de post pentru a alunga duhurile rele? Pentru că ele sunt, în general, pline de mândrie și de răutate. Numai rugăciunea smerită și milostivă îi poate alunga. Numai atunci când cel care dorește să-i alunge pe demoni are smerenie multă în suflet și iubire milostivă adunate prin post și rugăciune, duhurile necurate ascultă de el. Această recomandare a Mântuitorului ne arată că prin rugăciune și post noi dobândim iubirea smerită și milostivă a lui Hristos, dobândim prezența Duhului Sfânt, care alungă duhurile necurate sau rele. De aceea, rugăciunea și postul sunt o putere vindecătoare și sfințitoare (…). Prin post noi ne smerim și prin rugăciune ne luminăm și ne umplem de iubirea lui Hristos.

 

Luni, 30 martie

A adresat un mesaj de condoleanțe, intitulat: „Preotul-pictor Ioan Tudorache – model de viaţă închinată permanent Bisericii lui Hristos”, la slujba de înmormântare a ­părintelui Ioan Tudorache, preot pensionar îmbisericit la Parohia Şerban Vodă, Protoieria Sector 3 Capitală.

 

Marţi, 31 martie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 2 apriie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Duminică, 5 apriie

În Duminica a cincea din Postul Mare, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

După ce a prezentat viaţa Sfintei Maria Egipteanca, „care a trăit în pustia Iordanului 47 de ani în post şi rugăciune, în pocăință multă și în mari nevoințe duhovnicești, curățindu-și mintea de orice gând păcătos”, referindu-se la vremea de pandemie ce a cuprins întreaga lume, Preafericirea Sa a spus: „Vedem că, în mod neașteptat, nu este nevoie acum să mergem în pustie, pentru că aproape toate orașele au devenit pustii prin faptul că în ele nu mai circulă atât de mulți oameni, pe străzile orașelor nu mai este forfotă, nu mai este mulțime de oameni, pentru că oamenii s-au izolat în case. Putem spune la fel ca prorocul Ieremia în Plângerile sale: «cât de pustie este cetatea cea cu mult popor altădată» (Plângerile lui Ieremia 1, 1). Acolo era din cauza ducerii în robie a evreilor, dar aici este din cauza unei alte robii, şi anume teama de boală, de răspândirea acestui nou virus care produce multă spaimă, dar desigur și multă suferință și chiar multe decese. (…) Bisericile aproape goale, pentru că nu mai participă iubiţii noştri credincioşi la slujbe, ne îndeamnă la smerenie şi să transformăm starea de izolare într-o lucrare folositoare, spirituală, să transformăm suferinţa bolii în speranţa eliberării de boală şi de toate neajunsurile pe care această pandemie le creează. Toate acestea le putem face înmulţind rugăciunea, umplând sufletele noastre de lumina rugăciunii smerite şi de lumina faptelor şi cuvintelor bune, de întrajutorare a ­semenilor, cu ajutorul lui Hristos Cel răstignit şi înviat, spre slava Preasfintei Treimi şi spre bucuria Învierii pe care o ­aşteptăm cu credinţă şi cu multă dorinţă.

 

Marţi, 7 apriie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 8 apriie

A aprobat Îndrumările Cancelariei Sfântului Sinod privind slujbele de Florii, din Săptămâna Mare (a Sfintelor Pătimiri) şi de Sfintele Paşti, în condiţiile Stării de urgenţă.

 

Joi, 9 apriie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Sâmbătă, 11 apriie

A adresat un mesaj de condoleanțe, intitulat: „Păstor ­luminos şi vrednic al Bisericii lui Hristos”  la slujba de înmormântare a părintelui Nicolae Lițescu (1940-2020), preot îmbisericit la Parohia Otopeni, Protoieria Ilfov Nord.

 

Duminică, 12 apriie

În Duminica a şasea din Postul Sfintelor Paşti, a Intrării Domnului în Ierusalim sau Floriile, Patriarhul României a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de ­învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”  din Reşedinţa Patriarhală.

În încheierea cuvântului de învăţătură, Preafericirea Sa a amintit cu tristeţe că „anul acesta, sărbătoarea Floriilor este prăznuită într-o atmosferă sumbră din cauza actualei pandemii. O mulțime de oameni suferă de teamă: teama de îmbolnăvire, teama de moarte, teama de schimbare a societății. Este o incertitudine privind viitorul imediat și de aceea noi, în această zi, avem o tristețe în plus și pentru faptul că slujitorii Bisericii nu pot să slujească în biserici având prezenți în mod fizic și credincioșii. Credincioșii urmăresc prin radio, televiziune sau internet slujbele din biserică, iar aceasta este totuși o mângâiere, o consolare. Însă noi, în acest context dificil, trebuie să cultivăm speranța, să ne rugăm Mântuitorului Iisus ­Hristos, Cel ce l-a înviat pe Lazăr și l-a ridicat din ­stricăciune și a schimbat lacrimile Martei și ale Mariei în bucurie, să ne ajute și pe noi să ne ridicăm din teama prea mare de boală și să ne întărim în credință și în fapte bune, în milostenie, în ajutorarea celor aflați în nevoi. Să nu ne gândim atât de mult la noi înșine, ci mai mult la nevoile altora mai slabi, mai săraci și mai neajutorați decât noi. Prin aceasta noi simțim cum în sufletul nostru intră binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos. (…) Să ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Care a intrat în Ierusalim, să intre și în sufletele noastre și în casele noastre, care au devenit în aceste zile paraclise și capele familiale, ținând legătura prin rugăciune cu biserica din parohie. Prin aceasta arătăm și noi că biruința lui Hristos asupra morții și asupra suferinței este biruința iubirii Sale jertfelnice. El a plâns când a văzut mormântul lui Lazăr. Cel mai scurt verset din Noul Testament: «Și a lăcrimat Iisus», îl avem în Evanghelia după Ioan, ­capitolul 11, versetul 35. «Și a lăcrimat Iisus», adică El arăta compasiune. Și astăzi Iisus plânge când o mulțime de oameni suferă, când o mulțime de oameni au decedat, dar așa cum a transformat lacrimile surorilor Marta și Maria în bucurie, așa ne va ajuta și pe noi să ajungem la sărbătoarea Sfintelor Paști și să biruim această mare încercare a pandemiei actuale”.

 

Marţi, 14 apriie

A semnat un acord cu Ministerul Afacerilor Interne privind stabilirea unor măsuri cu ocazia Sărbătorilor Pascale în anul 2020, în contextul Stării de urgenţă.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 15 apriie

A semnat un acord îmbunătăţit cu Ministerul Afacerilor Interne privind stabilirea unor măsuri cu ocazia Sărbătorilor Pascale în anul 2020, în contextul Stării de urgenţă.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 16 apriie

În Sfânta şi Marea Zi de Joi din Săptămâna Sfintelor ­Pătimiri  ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Conform rânduielii liturgice a Bisericii Ortodoxe, la această Sfântă Liturghie, Patriarhul României a sfinţit şi un al doilea Agneţ, pentru împărtăşirea grabnică a bolnavilor, a copiilor şi a celor aflaţi în situaţii speciale, în timpul anului. De ­asemenea, la finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a ­binecuvântat Paştile (pâini în formă de prescuri, stropite cu agheasmă şi vin), pentru a fi distribuite la domiciliul credincioşilor de către personalul clerical şi voluntari, în zilele de vineri, 17 aprilie, sâmbătă, 18 aprilie, şi în prima zi de Paşti.

Dată fiind starea de pandemie provocată de coronavirus (Covid-19) şi restricţiile impuse de autorităţi, şi anume că slujitorii bisericeşti pot sluji în locaşurile de cult singuri, fără prezenţa fizică a credincioşilor mireni, Patriarhul ­României a slujit fiind înconjurat de un sobor restrâns (doi preoţi şi trei diaconi), iar în Catedrala Patriarhală nu a putut fi prezent fizic nici un credincios mirean.

În cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a menţionat că în Sfânta şi Marea Joi, Biserica aminteşte patru mari evenimente, şi anume: Spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul Iisus Hristos; Cina cea de Taină sau Sfânta Euharistie; Rugăciunea cea mai presus de fire din Grădina Ghetsimani şi Vânzarea Domnului de către Iuda Iscarioteanul. Vorbind despre Sfânta Euharistie instituită de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină, a insistat asupra faptului că „Sfânta Euharistie nu este un simplu ritual, este întâlnirea cu Hristos. Noi primim ceva, Trupul şi Sângele Domnului, şi ne unim cu Cineva, cu Hristos. Scopul Euharistiei este unirea cu Hristos”.

Referitor la pâinile binecuvântate în formă de prescuri – Paştile, stropite cu agheasmă şi vin, Întâistătătorul Bisericii noastre a precizat: „Cu anticipaţie am binecuvântat şi sfinţit acest Paşti, care reprezintă pe Hristos-Mielul Pascal, ca o binecuvântare, ca o consolare şi ca o mângâiere pentru ­credincioşi. Aceste Paşti se mănâncă înainte de a ciocni oul roşu în noaptea de Înviere. Hristos este Mielul lui Dumnezeu Care S-a jertfit pentru mântuirea noastră.”

În încheiere, Preafericirea Sa a arătat că „în această vreme de epidemie, cea dintâi întristare a Bisericii este faptul că preoții se roagă în biserică fără participarea fizică a credincioșilor. Părintele Cleopa Ilie de la Mănăstirea ­Sihăstria, bazat pe experiența sfinților, ne arată că pe lângă cea mai înaltă formă de împărtășire cu Hristos, care este Sfânta ­Euharistie, există și alte moduri sau feluri de a ne împărtăși de prezența lui Hristos, de venirea lui Hristos în noi. Cea dintâi lucrare prin care noi ne împărtășim cu Hristos duhovnicește este rugăciunea. Prin rugăciune, Hristos, tainic, prin Duhul Sfânt, vine în noi, sălășluiește în noi și ne transmite iubirea Sa smerită și milostivă. Al doilea mod de împărtășire cu Hristos este ascultarea ­cuvântului lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi, ascultarea slujbelor de la biserică, dar și citirea Sfintelor Scripturi. Când noi ascultăm cuvintele lui Hristos, El vine tainic în sufletul nostru, sfințind nu doar auzul, ci și sufletul nostru și trupul nostru. Așa cum spun Sfântul Marcu Ascetul și Sfântul Maxim Mărturisitorul, noi ne împărtășim cu Hristos prin împlinirea poruncilor Lui: porunca iubirii față de ­Dumnezeu și porunca iubirii față de semeni”.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel binecuvântând Paștile (pâini în formă de prescuri, stropite cu
agheasmă şi vin), Catedrala Patriarhală, joi, 16 aprilie

 

Sâmbătă, 18 apriie

A întâmpinat în Catedrala Patriarhală Sfânta Lumină de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, adusă la ­Bucureşti de o delegaţie a Patriarhiei Române, condusă de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Duminică, 19 apriie

În noaptea de Înviere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit slujba Sfintei Învieri  în faţa Reşedinţei Patriarhale, împreună cu Preasfințiţii Părinţi Varlaam Ploieşteanul şi Ieronim Sinaitul, Episcopi-vicari patriarhali, doi preoţi şi doi diaconi.

Din cauza pandemiei provocată de coronavirus (Covid-19) şi a restricţiilor impuse de autorităţi, credincioşii nu au putut fi prezenţi fizic la slujba din noaptea de Înviere.

La finalul slujbei, Preafericirea Sa a rostit cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat că praznicul Învierii Domnului reprezintă pentru toți creștinii izvor de bucurie, dar şi de întărire în vremuri grele: „Învierea lui Hristos este astăzi pentru noi, ca totdeauna, izvor de lumină și pace, izvor de bucurie, dar și izvor de putere spirituală pentru a lupta cu greutățile vieții, inclusiv pentru a lupta cu boala, cu teama de moarte, cu suferința, cu tot ceea ce în aceste zile ne ­împresoară, neliniștește, ne pune pe gânduri, ne creează o stare de incertitudine pentru prezentul și viitorul nostru. De aceea, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să dăruiască sănătate celor bolnavi, răbdare și pricepere tuturor medicilor și întregului personal medical, să dăruiască consolare celor îndoliați și odihnă sufletelor celor decedați”.

Preafericirea Sa a mulțumit tuturor voluntarilor care în ­perioada premergătoare Sfintelor Paşti au contribuit în mod deosebit la desfăşurarea activităţii misionare şi filantropice a Bisericii: „Ne rugăm lui Hristos Cel înviat din morți să-i ­binecuvânteze pe toți ierarhii, preoții și diaconii, precum și pe toți voluntarii din parohii care în ultimele săptămâni au ajutat spiritual și material multe spitale, multe persoane aflate în dificultate, oameni vârstnici, săraci, dar și multe persoane aflate în nevoi. În mod deosebit dorim să mulțumim preoților și voluntarilor care vineri și sâmbătă au distribuit la casele credincioșilor din parohii Sfintele Paști. De asemenea, în seara trecută au distribuit Sfânta Lumină de la Ierusalim, ca iubiții noștri credincioși, deși se află departe de Biserică din punct de vedere spațial, să simtă că stau în comuniune cu biserica lor din parohie și cu Biserica întreagă din toată lumea prin aceste semne de binecuvântare și mai ales prin rugăciune. Mulțumim tuturor persoanelor din instituțiile publice, dar și tuturor ­oamenilor care lucrează acum cu jertfelnicie pentru binele ­poporului român. Tuturor celor care din cauza pandemiei se află în prezent în casele lor le dorim sărbători de Paști cu pace și sănătate, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu”.

După slujba Sfintei Învieri, Patriarhul României a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, împreună cu cei doi ierarhi, doi preoţi şi doi diaconi.

La slujbele din noaptea Învierii Domnului răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

În prima zi a Sfintelor Paşti, Întâistătătorul Bisericii noastre a săvârşit Vecernia Învierii Domnului sau slujba Învierii a doua, la Catedrala Patriarhală, împreună cu Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi soborul Catedralei Patriarhale.

Cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului, Patriarhul ­Bisericii Ortodoxe Române a adresat o scrisoare irenică Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori.

A adresat un mesaj de binecuvântare tuturor românilor, din ţară şi din străinătate, prin intermediul TRINITAS TV, Radio TRINITAS, al site-ului de ştiri BASILICA şi al site-ului Ziarului Lumina ale Patriarhiei Române.

De asemenea, Preafericirea Sa a adresat „preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler şi preaiubiţilor credincioşi din Arhiepiscopia Bucureştilor” Pastorala cu titlul: „Hristos a înviat! Iubirea a biruit moartea”.

 

Miercuri, 22 apriie

A adresat un mesaj de condoleanțe familiei părintelui ­profesor dr. Mircea Basarab, „vrednic și dedicat slujitor al Bisericii Ortodoxe Române, fondatorul Parohiei Ortodoxe Române «Naşterea Domnului» din München (1976) și al ­Parohiei «Sfântul Dumitru» din Nürnberg (1981)”.

 

Joi, 23 apriie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de ­învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe”
  din Reşedinţa Patriarhală, cu ocazia hramului.

La finalul cuvântului rostit despre Sfântul Mare Mucenic ­Gheorghe, Preafericirea Sa a spus: „Așa cum a biruit el pe demonii care lucrau prin persecutorii împărați păgâni, așa cum a biruit toate ispitele și suferințele, tot așa ne ajută și pe noi astăzi să trecem prin marea încercare a pandemiei, care aduce multă întristare și multă tulburare lumii întregi. Să-l rugăm, așadar, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să ne dăruiască ­sănătate și mult ajutor de la Dumnezeu, ca să trecem de această încercare, să arătăm credință mai puternică, iubire mai multă față de Dumnezeu, față de Biserică și față de semenii noștri, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire”.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
din Reședința Patriarhală, joi, 23 aprilie

 

Vineri, 24 apriie

În ziua sărbătorii Izvorul Tămăduirii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în ­Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

Făcând referire la starea de boală prin care trece întreaga lume în această perioadă, Preafericirea Sa a adresat îndemnul: „Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Vindecătorul ­sufletelor și al trupurilor noastre, și Maicii Domnului, care sunt izvor de tămăduiri, să ne întărească în credință, să ne înmulțească iubirea față de Dumnezeu și față de semeni și să ne dăruiască speranța că vom trece prin această încercare cu ajutorul lui Dumnezeu și cu o întrajutorare, o iubire ­milostivă arătată față de cei bolnavi, față de cei izolați, bătrâni și singuri. (…) Noi, creștinii, avem totdeauna speranță și, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem; mult mai importantă decât sănătatea este mântuirea, adică unirea noastră cu Hristos Izvorul Vieții și al Tămăduirilor”.

După Sfânta Liturghie, a fost săvârşită Sfinţirea mică a apei  la Troiţa „Izvorul Tămăduirii” din Parcul „Grădina Maicii Domnului” al Reşedinţei Patriarhale.

A primit la Reşedinţa Patriarhală vizita domnului Ludovic Orban, prim-ministrul României.

 

Duminică, 26 apriie

În Duminica a doua după Sfintele Paşti, a Sfântului Apostol Toma, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”  din Reşedinţa Patriarhală.

Preafericirea Sa a adresat îndemnul la rugăciune către ­Mântuitorul Iisus Hristos ca să ne întărească în credință, aşa cum l-a întărit pe ucenicul Său Toma: „Să ne dăruiască pacea și bucuria Sa, mai ales în aceste vremuri de mare ­tulburare. Să cerem pacea lui Hristos ca El să vină la noi prin ușile sufletelor încuiate uneori de îndoială, de frică prea mare, de spaimă și de panică și să le deschidă, să ne dăruiască pacea Sa binecuvântată și sfântă. Să-I cerem să ne dăruiască bucuria Sa în mijlocul multor întristări. Oamenii au nevoie de bucurie, de întărire, de aceea, noi, ca vestitori ai Învierii lui Hristos, trebuie să transmitem bucurie în jurul nostru prin cuvinte frumoase, prin faptele iubirii milostive, prin ajutorarea celor singuri, bolnavi, bătrâni și îndoliați. Făcând toate acestea, arătăm că și noi suntem ca și Apostolii lui Hristos, vestitori ai Învierii Sale și ai bucuriei Sale”.

 

A consemnat:
Arhimandrit Andrei Anghel
Consilier patriarhal, Cabinetul Patriarhal