Sfătuire pentru educația ancorată în valorile credinței

Profesorii de religie de la unităţile de învăţământ din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor s-au întrunit miercuri, 17 octombrie 2018, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Consfătuirea cadrelor didactice a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit cuvântul intitulat „Predarea religiei în contextul social de azi necesită permanentă pregătire, conştiinţă misio­nară şi multă dăruire de sine”.

 

La eveniment au participat Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pr. prof. Gheor­ghe Dogaru, inspector școlar de specialitate la disciplina religie în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Ioana Mihaela Neacşu, inspector școlar general ISMB, Florentina Ecaterina Costea, inspector școlar județean (ISJ) Ilfov, Romeo Moşoiu, consilier al ministrului educaţiei naţionale, Mirela Șova, membră a colectivului de autori care a realizat unul dintre manualele de religie (clasa a VI-a).

După cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pr. prof. Gheorghe Dogaru a prezentat referatul „Formarea continuă a profesorilor de religie – realități și perspective”, în care a precizat faptul că formarea continuă pentru disciplina religie se realizează pe două planuri. „Un plan îl constituie într-un mod direct participarea la gradele didactice şi avem bucuria ca, în afară de cei 11 profesori debutanţi, absolut toate cadrele didactice care predau religie în Bucureşti să fie înscrise la gradele didactice sau să fi terminat tot acest proces. De asemenea, avem foarte mulţi colegi care au obținut doctoratul sau un master în educaţie (…). Cel de-al doilea plan îl constituie programele de formare continuă, oferite de Casa Corpului Didactic”, a spus pr. prof. Gheorghe Dogaru. În continuare, inspectorul școlar de specialitate la disciplina religie a subliniat că formarea continuă reprezintă un deziderat, dar şi o obligaţie a profesorului, indiferent de disciplina pe care acesta o are la bază.

A luat apoi cuvântul Florentina Ecaterina Costea, de la ISJ Ilfov, care a vorbit despre „Mișcarea personalului didactic din perspectiva legislației actuale”: „Ca noutăţi pentru anul acesta aş începe cu cea mai importantă, şi anume, Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale Nr. 3.218/16 februarie 2018 publicat în «Monitorul Oficial» Nr. 220/martie 2018, care spune: Cererea depusă conform alineatului 1 este valabilă pe toată perioada de şcolarizare în învăţământul preuniversitar sau până la schimbarea opţiunii, conform alineatului 3”.

Mirela Șova, membră a colectivului de autori care a realizat unul dintre manu­alele de religie, a prezentat modul în care sunt elaborate manualele de religie. Apoi, Ioana Mihaela Neacşu, inspector școlar general ISMB, a subliniat importanţa disciplinei religie în curriculumul naţional, precum şi rolul deosebit pe care profesorii de religie îl au în şcoala românească.

La finalul întrevederii, profesorii de religie au primit din partea Patriarhului ­României volumul „Istoria Unirii Românilor” de Ioan Lupaş, apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, pliantul ­„Dealul Mitropoliei din Bucureşti, 1668-2018”, pliantul „Palatul Patriarhiei – Centru de Conferinţe şi Muzeu de artă creştină” şi pliantul „Patriarhii României – promotori ai unităţii naţionale”.

 

Sărbătorirea Ocrotitorului Bucureștilor

În acest an, la sărbătorirea Ocrotitorului Bucureștilor, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, a fost cinstit în mod special și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Moaștele celor doi sfinți au fost purtate joi, 25 octombrie, în tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, pe străzi din apropierea Catedralei Patriarhale. „O sărbătorire profundă și completă a Centenarului Marii Uniri nu se poate realiza decât prin rugăciune în comun, bucurie şi pace duhovnicească, dar și prin împreună-lucrarea noastră cea roditoare întru virtuțile creștine pentru binele poporului român”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul de binecuvântare adresat pelerinilor, veniți la sărbătoarea hramului Catedralei Patriarhale.

 

Procesiunea „Calea Sfinților” 
a început de la două locașuri 
de rugăciune

Cu două zile înainte de ziua sărbătoririi sale, pe la orele amiezii, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost scoase din Catedrala Patriarhală de pe Colina Patriarhiei în cetatea Bucureștilor, chemând pe oameni la împreună-rugăciune și păr­tășie la binecuvântarea lui Dumnezeu. După săvârșirea în catedrală a Sfintei Liturghii și a slujbei Acatistului Ocrotitorului Bucureștilor, în glasul clopotelor, al toacei și al cântărilor bisericești, icoana și racla cu sfintele sale odoare duhov­ni­cești au fost purtate pe străzile din apropierea catedralei. În acelaşi timp, de la Catedrala „Sfântul Spiridon”-Nou, Paraclis Patriarhal, au fost purtate în proce­siunea „Calea Sfinților” icoana și moaştele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Înaintea celor două racle au fost vestitori ai binecuvântării și bucuriei prăznuirii celor doi sfinți, și anume monahi și monahii de la mănăstirile și schiturile din Arhiepiscopia Bucureștilor; preoții consilieri eparhiali și patriarhali; preoți din cele 6 protoierii ale Capitalei; din cele două protoierii ale județului Ilfov; preoții de caritate din unitățile medicale, învă­ță­mânt, cimitire și din cadrul MAI și MApN, elevele Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Muceniţă Filofteia” – Pasărea; soborul de diaconi cu cădelnițe și câte șase maici cu cățui, care au înconjurat raclele cu sfintele odoare. În urma raclelor, au fost martorii ajutorului celor doi sfinți, grabnic-ascultători, și anume pelerinii, care au purtat în mâini fire parfumate de dumitriţe, crizanteme şi busuioc şi au intonat cântări închinate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, împreună cu membrii Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale și membrii corului Seminarului Teologic „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti.

Un moment important al procesiunii „Calea Sfinților” s-a petrecut la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Patriarhiei, unde s-au întâlnit cele două brațe ale procesiunii „Calea Sfinților”, cea care a venit de la Catedrala Patriarhală, condusă de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și cea de la Catedrala „Sfântul Spiridon”-Nou, care a fost condusă de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

După rostirea ecteniei întreite și intonarea troparelor celor doi sfinți, procesiunea „Calea Sfinţilor” a continuat până pe esplanada Catedralei Patriarhale, moment în care sfintele racle au fost aşezate în baldachin spre închinarea pelerinilor.

 

Întâmpinarea procesiunii 
la Altarul de vară de lângă 
Catedrala Patriarhală

Alaiul clericilor și al credincioșilor a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Altarul de vară, dimpreună cu ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în aceste zile în ședință de lucru și ședință solemnă dedicată Anului omagial al unității de credință și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

După rostirea ecteniei întreite, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt către pelerinii veniţi la hramul Catedralei Patriarhale, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, intitulat „Comuniunea sfinților este izvor de unitate românească în cuget și simțiri” (text redat integral la finalul acestui reportaj).

 

Sfântul Mucenic Dimitrie, 
sărbătorit la Patriarhie

Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a fost săvârșită joi seara în Catedrala Patriarhală de Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. La finalul Vecerniei, Preasfinţia Sa le-a vorbit credincioşilor despre martiriul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.

Vineri, 26 octombrie, pe Colina Bucuriei, pelerini din întreaga ţară au venit pentru a-l cinsti pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, împărtăşindu-se totodată şi de binecuvântarea sfinţilor ale căror moaşte s-au aflat spre închinare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu mai mulți ierarhi, înconjurați de un sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinția Sa a îndemnat: „Să fim iubitori de sfinţi şi cinstitori ai sfintelor moaşte, chiar dacă suntem batjocoriţi!”.

Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală au mai slujit IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, PS Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, PS Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, PS Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, şi Preasfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

 

Fidelitate în cinstire 
față de Ocrotitorul Capitalei

Slujba Privegherii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, a fost oficiată vineri, 26 octombrie, la Altarul de vară de pe Colina Patriarhiei, de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. În cadrul slujbei, IPS Părinte Mitropolit Andrei a vorbit despre nevoia de a urma modelul de nevoinţă oferit de Sfântul Cuvios Dimitrie în societatea contemporană secularizată. Cântările din cadrul slujbei Privegherii au fost oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, dirijat de arhid. Mihail Bucă.

Sărbătoarea hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale a culminat sâmbătă, 27 octombrie, cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi români și străini, în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat pilda de viețuire în rugăciune a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou: „A trăit mai întâi ca păstor de vite și apoi retras într-o peșteră unde se afla o mănăstire. Acolo a intensificat viața de rugăciune, duhovnicească. A trăit într-o mare discreție și smerenie. S-a rugat mult, a postit mult și a ajuns la o desăvârșire a sufletului încât avea mai mare bucurie de a trăi în singurătate decât printre oameni. După cele ce sunt scrise în viața lui, el a trăit în secolul al 13-lea, în timpul țaratului, regatului sau imperiului româno-bulgar, și a avut o viață de rugăciune, de pocăință. Sfântul Dimitrie cel Nou și-a făcut din rugăciune un mod de viețuire. Se spune că era atât de sensibil și de milos, încât odată, din greșeală, a călcat cu piciorul pe un pui de pasăre și l-a strivit, și a postit și s-a rugat foarte mult timp și umbla cu piciorul respectiv desculț și vara, și iarna, ca semn de pocăință și de regret, de părere de rău pentru neatenția sa”.

Preafericirea sa a vorbit și despre istoricul așezării cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în Catedrala Mitropolitană din București, devenită din 1925 Catedrală Patriarhală. „Sfântul Dimitrie cel Nou are moaștele în București începând cu anul 1774. La sfârșitul războiului ruso-turc, generalul rus Saltîkov, trecând prin Bucu­rești, voia să ducă moaștele din Bulgaria, de la ­Mănăstirea Basarabov, la Lavra Peșterilor din Kiev. Totuși, la un moment dat, românii l-au rugat să lase moaș­tele ca semn de mângâiere pentru multele daune pe care le-a pricinuit războiul dintre anii 1769 și 1774. Un om înstărit, Hagi Dimitrie, a oferit o anumită sumă de bani generalului pentru ca să lase aici, la București, spre cinstire, moaștele Sfântului Dimitrie. Din 1774, moaștele lui se află în această catedrală. Deși în timpul comunismului biserica ajunsese în pericolul de a fi dărâmată pentru ridicarea unei statui a conducătorului din vremea respectivă, totuși, Sfântul Cuvios Dimitrie a păzit, a păstrat, a ocrotit această biserică și astăzi moaștele lui se află tot în locașul în care au fost depuse în 1774”, a spus Preafericirea Sa.

Pelerinajul arată că suntem călători pe pământ

În continuare, Patriarhul României a vorbit despre aducerea în procesiune la hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale a moaș­telor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, de la a cărui mutare la cereștile locașuri s-au împlinit 150 de ani. „Sfântul Calinic de la Cernica a fost un monah foarte smerit, evlavios, un om al rugăciunii și în același timp un om foarte milostiv. Tot ce avea oferea Bisericii și săracilor. De aceea, spre sfârșitul vieții, a spus: «După moartea mea, să nu căutați argint și aur, pentru că le-am dat săracilor». El a construit 7 biserici: 4 de mănăstire și 3 de mir. A trăit toată viața sa în smerenie și milostenie. Când nu mai avea bani să ajute săracii, se împrumuta la alții ca să-i ajute pe cei nevoiași. Sfântul Calinic de la Cernica era și un om erudit, care a studiat, era foarte bine informat cu privire la ce se întâmplă în societate și a fost un fervent militant pentru Unirea Principatelor Române. Și-a dat seama că acolo unde este unire, este și putere, și demnitate. Era un foarte bun organizator și era pasionat de construirea de biserici. Avea o înclinație spre arhitectură. Totdeauna, la sfârșitul construirii bisericii, urca pe acoperiș și punea cheia de boltă. Ieri a fost pusă bolta pe clopotnița mare de la noua catedrală, și spuneam că Sfântul Calinic, fiind în București, a dat o mână de ajutor, pentru că era obișnuit să finalizeze lucrările la mănăstiri”, a amintit Patriarhul României.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre înțelesul și folosul pelerinajului. „Pelerinajul ne arată că «nu avem aici cetate stătătoare» pe pământ. Pelerinajul arată conștiința că suntem trecători, călători pe pământ și că totul trece repede și trecem și noi. Pentru că totul este trecător în jurul nostru, dorim o cetate netrecătoare, veșnică. Aceasta este Împărăția lui Hristos, care nu va avea sfârșit. Când trecem prin lumea aceasta, avem șansa să lăsăm în jurul nostru lumină sau întuneric. Lăsăm lumină prin credință, prin pocăință, prin rugăciune și prin fapte bune. Oricât de multe lucruri materiale am adunat în jurul nostru în lumea aceasta, nu luăm nimic cu noi din cele pe care le-am adunat. Și-atunci ce luăm cu noi, trecători prin lumea aceasta trecătoare? Doar ce am adunat în sufletul nostru. Acestea sunt comorile pe care le ducem în ceruri: lumina pe care am adunat-o în sufletul nostru prin credință, prin pocăință, prin rugăciune, prin împărtășirea cu Sfintele Taine, prin milostenie, prin faptele bune. Această lumină o luăm cu noi în sufletul nostru”, a spus Preafericirea Sa.

Veșmânt al moaștelor Sfântului 
Dimitrie pentru Mănăstirea Basarabov

La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul României a vorbit despre evlavia credincioșilor bulgari pentru Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ale cărui cinstite moaște au fost adăpostite o vreme în Mănăstirea Basarabov. La solicitarea Mitropolitului Naum, Preafericirea Sa a oferit un veșmânt care a acoperit moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în Catedrala Patriarhală din București pentru noua biserică a Mănăstirii Basarabov. De asemenea, Preafericirea Sa i-a oferit Mitropolitului Naum de Ruse o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie și o cruce de binecuvântare confecționată în Atelierele Patriarhiei Române. „Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, are în eparhia sa Mănăstirea Basarabov, unde au fost o vreme moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Patriarhia Română i-a oferit, cu mai mulți ani în urmă, o icoană în care se află și un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie. În ultima vreme, la mănăstirea respectivă a fost zidită o biserică nouă și Înaltpreasfinția Sa a solicitat un veșmânt care a acoperit moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, pentru a-l purta în procesiune la diferite biserici. De asemenea, dorim să oferim și o icoană cu chipul Sfântului Dimitrie cel Nou, ca să fie purtată atunci când se merge în pelerinaj cu veș­mântul Sfântului prin parohii”, a spus Preafericirea Sa. Actul de donație al veșmântului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou pentru noua biserică a Mănăstirii Basarabov a fost citit de părintele consilier patriarhal Michael Tița, în limba română, și de părintele Kiril Sinev, în limba bulgară.

Mulțumiri celor care au ajutat la 
organizarea hramului

În încheiere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat mulțumiri în mod deosebit tuturor celor care au ajutat la organizarea hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale: ierarhii slujitori la slujbele din zilele precedente și împreună-slujitori la slujba de hram; Primăria Municipiului București și direcțiile din subordine; Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic; Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București; Direcția Generală de Poliție a Municipiului București; Brigada Rutieră București; Poliția Locală a Municipiului București; Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4; Secția 14 Poliție București; Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov; Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD); Serviciul de Ambulanță București-Ilfov; Societatea Națională de Cruce Roșie din România; Inspectoratul Școlar al Municipiului București; membrii Perma­nenței Consiliului Național Bisericesc; membrii Perma­nenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor; clericii slujitori de la Catedrala Patriarhală; coralele care au înfrumusețat slujbele religioase; protoieriile și parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor; monahii și monahiile din mănăstirile și schiturile eparhiei; Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române; Mănăstirea Radu Vodă; Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din București; Seminarul Teologic „Sfânta Filofteia” de la Mănăstirea Pasărea; Asociația Studenților Teologi Ortodocși; Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români; Asociația Studenți pentru Viață; Liga Tineretului Creștin Ortodox, filialele București, Ilfov și Prahova; Apa Nova București; compania Maspex România SRL pentru apa minerală oferită pelerinilor; 30 de diaconi voluntari care au condus pelerinii de la punctele de intrare în Capitală spre Catedrala Patriarhală și spre spațiile de cazare; voluntarii care au contribuit la buna desfășurare a hramului. Patriarhul României a adresat în mod deosebit mulțumiri zecilor de mii de pelerini care prin răbdarea, ­evlavia și dragostea față de Biserică și de sfinții lui Dumnezeu au arătat credință vie, stăruitoare și au adus multă frumusețe și bucurie hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

La slujba hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale au participat: Viorica Dăncilă, prim-ministrul României; Paul Stănescu, vicepremier și ministrul dezvoltării regionale și administrației publice; Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene; Natalia Intotero, ministru pentru românii de pretutindeni; Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte; repre­zentanți ai autorităților centrale și locale; prof. univ. dr. Romiță Iucu, prorectorul Universității din București; prof. univ. dr. Marian Preda, președintele Senatului Universității din București. Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, dirijată de pr. lect. dr. Stelian Ionașcu.

 

Soborul de ierarhi ortodocși la praznicul Sfântului Cuvios Dimitrie

Din soborul de ierarhi care s-au rugat împreună cu Patriarhul României la Sfânta Liturghie săvârșită în Altarul de vară din apropierea Catedralei Patriarhale au făcut parte: IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei; IPS Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului; IPS Părinte Naum, Mitropolit de Ruse (Patriarhia Bulgară); IPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; IPS Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor; IPS Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; IPS Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal; IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului; IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului; IPS Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei; IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; PS Părinte Qais, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei); PS Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; PS Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei; PS Părinte Iustin, Episcopul ortodox român al Maramureșului și Sătmarului; PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; PS Părinte Antonie, Episcop de Bălți; PS Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; PS Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului; PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; PS Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei; PS Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; PS Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande; PS Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal; PS Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal; PS Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor; PS Părinte Ilarion Făgărășeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului; PS Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei; PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Procesiunea în jurul Catedralei 
Patriarhale a încheiat prăznuirea

În seara zilei de luni, 29 octombrie, s-au încheiat evenimentele liturgice dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

După săvârșirea slujbei Vecerniei la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a rostit câte un condac și icos din acatistele Sfinților Cuvios Dimitrie cel Nou și Ierarh Calinic de la Cernica. Apoi, în sunetul clopotelor, al toacei de lemn și al cântărilor psalților catedralei, în frunte cu Sfânta Cruce, ripide și steagurile bisericești, raclele cu moaștele celor doi sfinți au fost ținute pe umeri de către patru preoți și purtate în procesiune în jurul Catedralei Patriarhale.

La finalul procesiunii, racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic a fost transportată la Mănăstirea Cernica, iar racla cu moaștele Sfântului Cuvios 
Dimitrie cel Nou a fost reașezată în partea din stânga a pronaosului catedralei.

 

Comuniunea sfinţilor este izvor de unitate românească în cuget şi simţiri

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, către pelerinii veniţi la hramul Catedralei Patriarhale, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, 2018

 

Iubiţi pelerini,

 

Trăim astăzi momente de binecuvântare şi bucurie duhovnicească deosebite pe care Duhul Sfânt, pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ni le dăruiește prin prezența moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica (1787-1868), de la a cărui trecere la cele veșnice celebrăm anul acesta 150 de ani.

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a născut la 7 octombrie 1787, în cetatea Bucureștilor, în cartierul Sfântul Visarion. Mama sfântului, Floarea, foarte evlavioasă, a insuflat copiilor ei iubirea de Dumnezeu şi râvna spre cele duhovniceşti, cei doi fii ai ei alegând să îmbrace îngerescul chip al vieţii monahale. Către sfârşitul vieţii, ea însăşi a intrat în viaţa monahală cu numele Filofteia la Mănăstirea Pasărea, unde a trecut la Domnul, în 8 noiembrie 1833.

În martie 1807, la vârsta de 20 de ani, urmând chemării sale lăuntrice, tânărul Constantin a intrat în obștea Mănăstirii Cernica, primind numele Calinic, într-o atmosferă duhovnicească însufleţită de duhul mişcării isihaste a Sfântului Paisie de la Neamţ (Velicicovschi, †1794), duh întreținut de ucenicii stareţului Gheorghe de la Cernica (†1806).

La 14 octombrie 1818, obștea Mănăstirii Cernica l-a ales stareţ pe Cuviosul Calinic, apreciind îndeosebi alesele sale calități de păstor de suflete. Timp de 32 de ani (1818-1850), ca stareț al acestei mănăstiri, a ctitorit biserica nouă a mănăstirii, cu hramul Sfântul Gheorghe, şi întreg ansamblul de chilii, a restaurat şi zugrăvit Biserica Sfântul Nicolae din ostrovul mare al mănăstirii, a construit noi chilii monahale, o nouă stăreție şi o bibliotecă, încât Mănăstirea Cernica a devenit, în timpul stăreției sale, un important centru de cultură şi spiritualitate ortodoxă.

Virtuțile sale şi împlinirile gospodăreşti l-au recomandat a fi ierarh, însă Sfântul Calinic a refuzat, în repetate rânduri, vrednicia de mitropolit al ţării. Totuși, la insistențele domnitorului Barbu Dimitrie Ştirbei (1849-1856), a primit alegerea sa ca Episcop al Râmnicului, hirotonia întru arhiereu săvârşindu-se în Catedrala Mitropolitană din Bucureşti, în urmă cu 168 de ani, la 26 octombrie 1850.

Chipul luminos al Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica a rămas întipărit în evlavia poporului ca fiind unul dintre cei mai înţelepţi păstori români din veacul al XIX-lea, prin modul cum îmbina tradiția rugăciunii neîntrerupte a sfinţilor rugători isihaşti cu elanul misionar al sfinţilor ierarhi ctitori şi constructori de locașuri sfinte, de cultură şi filantropie creștină.

Păstor şi rugător fierbinte, făcător de minuni şi tămăduitor, duhovnic înțelept şi părinte milostiv, Sfântul Ierarh Calinic a fost în acelaşi timp un om erudit, un bun organizator, un talentat constructor de biserici de mănăstire şi de parohie, şi ctitor al Catedralei Episcopale din Râmnicu Vâlcea, un patriot român devotat, militant fervent pentru Unirea Principatelor Române din anul 1859.

 

Iubiţi pelerini,

Racla cu sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica a fost depusă lângă racla cu moaştele Cuviosului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Așadar, avem doi ocrotitori ai Capitalei noastre, care, deși nu s-au cunoscut în timpul vieții, au aceeași lucrare duhovnicească de tămăduire şi de călăuzire prin rugăciune neîncetată către tronul Preasfintei Treimi, pentru toți cei care se închină cu credință și evlavie sfintelor lor moaște. În anul acesta, 2018, în care omagiem unitatea de credință și de neam și îi comemorăm pe făuritorii Marii Uniri din 1918, ne bucurăm de acest moment al unirii întru rugăciune și mijlocire a celor doi mari sfinți pentru mântuirea sufletelor noastre. O sărbătorire profundă și completă a Centenarului Marii Uniri nu se poate realiza decât prin rugăciune în comun, bucurie şi pace duhovnicească, toate acestea fiind daruri pe care Dumnezeu le pogoară asupra noastră prin mijlocirea și purtarea de grijă a Sfinților Bisericii, dar și prin împreună-lucrarea noastră cea roditoare întru virtuțile creștine pentru binele poporului român.

Ne rugăm Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica şi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou să dăruiască ajutor şi sănătate, pace şi bucurie tuturor pelerinilor, care arată, și în acest an, credință vie, mărturisitoare, evlavie adâncă și dragoste de Biserică. Ne rugăm, totodată, ca Dumnezeu să reverse milele Sale cele bogate spre frații noștri aflați în suferință sau în nevoi și să ne dăruiască nouă tuturor mult curaj spre a mărturisi credința noastră și a înfrunta încercările vieţii.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri Calinic de la Cernica şi Dimitrie cel Nou, ocrotitorii Bucureștilor, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne şi ne mântuiește pe noi. Amin!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În ziua de 25 octombrie 2018, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost luate următoarele hotărâri.

A fost aprobată solicitarea Sinodului mitropolitan al Mitro­poliei Basarabiei de canonizare a Episcopului Dionisie Erhan al Cetății Albe-Ismail (1934-1943). Sfântul Ierarh Dionisie, Episco­pul Cetății Albe-Ismail, va fi înscris în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române și prăznuit anual în ziua de 17 septembrie.

Au fost aprobate mai multe texte liturgice.

A fost aprobat progra­mul-cadru pentru anul 2019, „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.

Anul 2020 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”.

Au fost desemnați cei trei ie­rarhi eparhioți care anual se vor adăuga la membrii de drept ai Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române (Președintele Sinodului Permanent și Mitro­po­liții din țară și străinătate). Pentru Sinodul Permanent din anul 2019 au fost desemnați Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, și Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei.

A fost evidențiat sprijinul financiar oferit de către Centrele eparhiale unităților de învățământ în anul școlar 2017-2018. Valoarea totală a acestui sprijin oferit de către cele 29 de eparhii s-a ridicat la suma de 4.939.643,57 RON. Sfântul Sinod a reînnoit apelul la sprijinirea financiară și materială a unităților școlare care au această nevoie.

De asemenea, Sfântul Sinod a evaluat rezultatele referendumului pentru modificarea Art. 48 din Constituția României din 6-7 octombrie 2018. Pastorația și misiunea Bisericii trebuie să se adreseze nevoilor tinerilor și familiilor, folosind o cateheză adecvată și o prezență a păstorilor în mijlocul lor. Intensificarea slujirii liturgice, a vieții parohiale și a filantropiei sociale este o prioritate.

Avându-se în vedere evoluțiile recente ale situației bisericești din Ucraina, Sfântul Sinod rei­terează recomandarea din data de 24 mai 2018 ca Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei să ajungă împreună la o soluț­ie, păstrându-se unitatea de credință și libertatea administra­tiv-pasto­rală, acestea din urmă reprezentând o notă carac­te­ristică a Ortodoxiei. Sfântul Sinod subliniază totodată faptul că unitatea se păstrează prin coresponsabilitate și cooperare între Bisericile Ortodoxe locale, prin cultivarea dialogului și a sinodalității la nivel ­panortodox, aceasta fiind o necesitate perma­nentă în viața Bi­sericii. Unitatea Bisericii este un dar sfânt al lui Dumnezeu, dar și o mare responsabilitate a ierar­hilor, clerului și credincioșilor mireni. De aceea, Sfântul Sinod îndeamnă la înmul­țirea rugă­ciu­nii pentru unitate, la cultivarea prin dialog și reconciliere a iubirii creștine fraterne, care oferă adevărata libertate.

 

Ședință solemnă a Sfântului Sinod

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit vineri, 26 octombrie, în ședința solemnă dedicată Anului omagial al unității de credință și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. În cadrul ședinței prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc prezentarea rapor­tului-sinteză al activităților principale legate de tematica anului în curs.

 

La eveniment au participat ierarhi membri ai Sfântului Sinod, membri ai Per­manenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cadre didactice ale instituțiilor teologice de învă­țământ din eparhie, intelectuali, studenți și elevi.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a citit în cadrul șe­dinței raportul-sinteză intitulat „2018 – Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. Documentul prezintă activitățile în plan religios-bisericesc, cultural-editorialistic și mediatic la nivelul tuturor unităților bisericești ale Patriarhiei Române, din țară și diasporă, în anul 2018. Raportul-sinteză este întocmit pe baza situațiilor trimise de Administrațiile eparhiale la Cancelaria Sfântului Sinod.

După prezentarea raportului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre bogăția evenimentelor organizate în acest an omagial și comemorativ: „Este impresionant faptul că această tematică a creat atât de mare interes la toate nivelurile, nu numai central și eparhial, ci și în parohii și mănăstiri și în rândul tinerilor. Avem în Anul omagial al unității de credință și de neam și în Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 o dinamică deosebită, o coresponsabilitate în cooperare și comuniune spirituală foarte binevenită, pentru că trebuie să unim deodată darul sfânt al unității și darul sfânt al libertății. Adevărata libertate nu se află în izolare, nici în situații de răzvrătire, ci în comuniune de iubire, dar nu doar o iubire emoțională, sentimentală, ci una care se manifestă în fapte concrete de cooperare, de ajutorare și de creștere a demnității noastre naționale. Unitatea națională este suportul demnității națio­nale. Biserica are nu numai vocația, ci misiunea și datoria de a cultiva deodată cu unitatea de credință și unitatea în cuget și simțiri a poporului român. Toate aceste activități enumerate succint ne arată ecoul foarte profund al temei unității de credință și neam în sufletul poporului dreptcredincios”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a prezentat mai multe noutăți editoriale legate de tematica anului 2018, apărute la Editurile Patriarhiei Române.

 

 

2018 – Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918

Preafericite Părinte Patriarh,
Preasfințit Sinod,
Distinși participanți,

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2018 să fie proclamat, în Patriarhia Română, „Anul omagial al unității de credință și de neam”, respectiv „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”1. Împreună cu cele două teme, omagială și comemorativă, Sfântul Sinod a aprobat și programul-cadru național bisericesc, prin care au fost stabilite obiective privind realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic, misionar şi mediatic la nivelul tuturor unităților bisericeşti ale Patriarhiei Române, din țară şi din diasporă.

Datele și rezultatele comunicate de eparhii, de sectoarele Ad­ministrației Patriarhale și de Centrul de Presă BASILICA oferă o cuprinzătoare imagine de ansamblu privind activitățile desfă­șurate în cuprinsul Patriarhiei Române în cursul Anului omagial și comemorativ 2018.

Astfel, prin Hotărârea nr. 1.029 din 15 februarie 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat instituirea `Ordinului Catedrala Națională”, cu gramată, însoțită de plachetă insignă, în următoarele trei grade: Mare Ctitor, Ctitor și Binefăcător. În acest sens, în cadrul Atelierelor Institutului Biblic, cu îndrumarea și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost realizate Medalia omagială „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri 1918-2018” și Medalia omagială „Sfin­țirea Catedralei Naționale”, împreună cu Ordinul „Catedrala Națională” pentru Mare Ctitor, pentru Ctitor și pentru Binefăcător, menite a evidenția pe aceia care și-au adus contribuția la edificarea Catedralei Naționale sau la evocarea personalității făuritorilor Marii Uniri din 1918.

De asemenea, în contextul Anului Centenar, în mai multe eparhii au fost înființate ordine și distincții noi. Astfel, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a fost înființat Ordinul „Mihai Vodă”, în varianta pentru clerici (forma de cruce bizantină gravată) și pentru mireni (forma de medalie aurită). Ordinul a fost înființat pentru a evidenția rolul domnitorului Mihai Viteazul în realizarea unității poporului român. În Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a fost înființat Ordinul „Donum sacrum unitatis”, în varianta pentru clerici (cruce pectorală) și pentru mireni (cruce pentru rever). Ordinul este acordat celor care prin activitatea lor au promovat unitatea de credință și de neam și valorile spirituale naționale ale poporului român. În Episcopia Caransebeșului, a fost înființat Ordinul „Elie Miron Cristea” – ediție centenară, cu gramată pentru clerici (arhierei, preoți și diaconi).

Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, în ziua de Buna Vestire, 25 martie 2018, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, a reprezentat o cinstire adusă unui sfânt născut în Basarabia în imediata apropiere a sărbătoririi unui secol de la unirea Basarabiei cu România (27 martie 2018). Un fragment din moaștele Sfântului Iosif au fost dăruite bisericii din satul Răzălăi din Basarabia, localitatea în care s-a născut sfântul.

Un alt eveniment cu deosebit impact misionar l-a constituit desfăşurarea, cu binecuvântarea și participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada 6-9 septembrie, a celei de-a 6-a ediții a Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocși – Sibiu, 2018, care a reunit peste 3.000 de tineri ortodocși, din țară și din străinătate, cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani. Tema evenimentului a fost „Unitate. Cre­dință. Neam”.

În strânsă legătură cu cele două teme, omagială și comemorativă, Patriarhia Română și centrele eparhiale, în colaborare cu instituțiile de învățământ teologic și cu alte instituții publice, au organizat congrese, întâlniri, simpozioane şi colocvii, care au reunit invitați importanți din țară și din străinătate. În acest sens, amintim Congresul Națio­nal de Teologie, cu tema: „Unitate eclesială și unitate națională. Aspecte istorice și teologice” (20-24 mai, Palatul Patriarhiei), organizat de Sectorul teologic-educa­țional al Patriarhiei Române, în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte.

La nivel eparhial, au fost organizate următoarele simpozioane și congrese: Simpozionul inter­național „Local și universal în Ortodoxia românească. Credință. Unitate. Identitate”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, în perioada 16-19 mai; Simpozionul „Unitate și identitate. Ortodoxia românilor între comuniunea răsăriteană și dialogul cu Apusul”, care va fi organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj- Napoca, în perioada 4-6 noiembrie; Simpozionul național stu­den­țesc „Unitate de credință și de neam. Făuritorii Marii Uniri”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, la Tismana, în zilele de 24-25 aprilie; Simpozionul internațional de teologie „Credință și neam. Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească”, organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, în 8-9 mai; Congresul MOREOM (10-12 mai) și Congresul NEPSIS, organizate de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, la Paris, în zilele de 10-13 mai; Conferința „Europa – un dar al creștinis­mu­lui”, organizată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, în 5-7 octombrie, la Nürnberg; Simpozionul „În oglindă cu strămoșii”, organizat de Arhiepiscopia Tomisului, în data de 22 martie; Simpozionul inter­național „Unitatea de credință și de neam în contextul unei lumi globalizate”, organizat de Facultatea de Teologie a Universității Valahia, Târgoviște, 29-30 mai; Colocviul „Chipuri de preoți de altădată”, organizat de Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava în luna septembrie; Simpozionul internațio­nal „Centenarul unirii românilor și Europa de azi. Religie și geopolitică”, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în 14-15 mai; Simpozionul internațional „Sfânta Cruce și unitatea de credință”, organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, în perioada 25-26 aprilie; Simpozionul „100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, organizat la Bacău, în data de 26 martie, de către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului; Sesiunea națională de comunicări științifice „Limbă, cultură și civilizație în și prin timp. 100 de ani de la Marea Unire”, organizată de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte din Pitești, 24-27 mai; Conferința „Basarabia 1918-2018. Dilemele identității”, organizată în 26 martie, la Ga­lați, de către Departamentul Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea Dunărea de Jos, Galați; Simpozionul „Mai multe neamuri, o singură credință. Identitatea creștin-ortodoxă în America de azi”, organizat de University of Chicago, Divinity School, în ziua de 15 septembrie; Simpozionul interna­țional „Unitate și Dăinuire”, organizat de Episcopia Caransebe­șului, în perioada 15-17 aprilie; Simpozionul „Mircea cel Mare (1418-2018) – simbol al unității de credință și de neam”, organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Uni­versi­tății din Craiova, în 19-20 aprilie, la Drobeta-Turnu Severin; Simpozionul „Bihorul în contextul Marii Uniri”, organizat de Episcopia Oradiei, în 27-28 aprilie; Simpozionul internațional „Maramu­reșul și Marea Unire de la 1918”, care va fi organizat de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, în 12-13 noiembrie; Dezbaterea cu tema: „Creștinul în societatea românească contemporană”, organizată de Episcopia Devei și Hunedoarei, la Petro­șani, în 22 octombrie; Conferința „Spiritualitatea ortodoxă română în secolul douăzeci”, care va fi organizată în luna decembrie, la Roma, de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei; Simpozionul internațio­nal „Centenarul Marii Uniri și locul românilor în Europa”, organizat la Oslo, în 1-2 mai, de către Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord; Simpozionul „Centenarul plinătății sufletului românesc – credință, istorie și cultură”, organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, în 21 aprilie, la Montreal.

Din datele transmise de eparhii, comunicările prezentate în cadrul conferințelor și simpozioanelor organizate au fost publicate sau sunt în curs de tipărire.

În Anul omagial și comemorativ 2018, la Editurile Patriarhiei Române au fost publicate următoarele lucrări: „Cuvinte ale credinței, lumini pentru viață – florilegiu tematic” (Ed. Basilica), autor Preafericitul Părinte Patriarh Daniel; „Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire”, două volume: vol. 1 intitulat „Organizarea Serviciului Religios al Marelui Cartier General“, și vol. 2, cu titlul „Activitatea preoților militari în mari unități și unități operative“ (Ed. Basilica); „Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire. Preoți în tranșee 1916-1919”, trei volume (Ed. Basilica); „Uniți în cuget și în simțiri. Unitatea de credință și de neam”, două volume (Ed. Basilica); „Activitatea preoților de armată în Campania din 1916-1918”, ediție bilingvă româno-franceză (Ed. Basilica); „Preoțimea română și întregirea neamului”, lucrare apărută în două volume: vol. 1, cu titlul „Chipuri, fapte, suferințe și pilde pentru viitor“ și vol. 2 cu titlul „Temnițe și lagăre“ (Ed. Basilica); „Reșe­dința Patriarhală. Istorie și artă” (dedicat memoriei Patriarhului Miron Cristea), în două ediții (Ed. Basilica); „Ierarhul Miron Cris­tea – Patriarhul Marii Uniri” (Ed. Basilica); „Pași spre Marea Unire. Mărturii din Șcheii Brașovului”, în două volume (Ed. Basilica); „Mucenici și făuritori ai Unirii. Preoțimea din Transilvania și Banat și Unirea din 1918”, lucrare în curs de publicare (Ed. Trinitas a Patriarhiei Române).

La editurile eparhiale au fost publicate mai multe volume și lucrări tematice, între care enumerăm: „Crestomație de texte despre unitatea națională și cea bisericească a românilor în perioada medievală și modernă a României (secolele XVII-XIX)” și „Florilegiu patristic despre unitatea de credință” (ambele lucrări publicate la Ed. „Cuvântul Vieții” a Arhiepiscopiei Bucureștilor); „Lupta Bisericii Ortodoxe Române pentru Marea Unire”, „Memoria, ca proiect de țară” și „Unire și simțire românească” (lucrări publicate la Ed. Doxologia, Iași); „Unitate românească prin Biserică” (Ed. Andreiana, Sibiu); „Prezențe clericale transilvănene la Marea Unire de la Alba Iulia” (lucrare în curs de publicare) și „Domnitorul Mihai Viteazul” (Ed. Renașterea, Cluj-Napoca); „Banatul și Marea Unire. Bănățeni la Alba Iulia” (în curs de publicare, Ed. Arhiepiscopiei Timișoa­rei); „Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut” (Ed. Apostolia, Paris); „Ortodoxia românească și Marea Unire” și „Voievodul Mihai Viteazul – voievod al unității românești, promotor al Ortodoxiei străbune și martir al neamului nostru” (ambele publicate la Târgoviște); „Povestea sfântului nostru război” și „Testamentul unui episcop” (Ed. Arhi­episcopiei Sucevei și Rădăuților); „Despre dimensiunea unității de neam și de credință a poporului român” (Ed. Reîntregirea, Alba Iulia); „Pe marginea statalității românești: vechi locașuri și vechi dinastii” (Ed. Praxis, Râmnicu-Vâlcea); „Unirea românilor. 1559, 1859, 1918”, reeditare (lucrare publicată la Pitești); Proiectul editorial „Agenda tânărului ortodox”, în care sunt prezentate cele mai importante programe derulate în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (Ed. Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei); lucrările „Biserică. Misiune. Slujire”, volumul XVIII, și „Darul libertății creștine – școală a unității” (ambele publicate la Ed. Candela Cuvântului, Galați); „Episcopul Elie Miron Cristea al Caransebeșului. Ordine circulare. 1910-1919” (publicată la Caransebeș); „Pagubele suferite de Bisericile din Teleorman în perioada 1916-1918” (în curs de publicare); „Bisericile din Dobrogea de Nord în anul 1921” (publicată de Episcopia Tulcii); „Mari Sfinți Români” (apărută la Ed. Episcopiei Sălajului) etc.

La toate aceste lucrări se adau­gă numeroase alte studii și articole publicate în revistele bisericești eparhiale din țară și din străinătate.

Festivalul-concurs naţional de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!”, aflat la cea de-a 11-a ediție, și Concursul național „Icoa­na Ortodoxă – lumina cre­dinței”, ediția a 7-a, întregesc șirul manifestărilor prilejuite de Anul omagial-comemorativ 2018.

La nivelul unităților de cult, s-au desfășurat diverse acțiuni și proiecte social-filantropice, tabere, concursuri de pictură și artă sacră, expoziții de icoane, prezentări de fotografie, activități creative cu specific creștin; au fost organizate seri duhovnicești, pelerinaje, concerte de muzică bisericească, întâlniri duhov­nicești, conferințe, interviuri, prelegeri în cadrul cărora au fost aprofundate diverse teme, precum: importanța istorică a Marii Uniri de la 1918; chipuri de clerici care s-au implicat în evenimentele istorice de la 1918; rolul Bisericii în lupta de păstrare și afirmare a unității de credință și de neam; unitatea națională – bază a demnității naționale.

Totodată, temele omagială și comemorativă ale anului 2018 au fost dezvoltate și aprofundate în predici, cateheze, cuvântări, meditații biblice și discuții libere.

Cu sprijinul preoților și al profesorilor de religie, cele două teme, omagială și comemorativă, ale anului 2018 au fost eviden­țiate și în cadrul orelor de religie predate în învățământul preuniversitar (clasele 0-12).

Cu binecuvântarea chiriarhilor, au fost organizate şi vernisate diverse expoziții tematice de icoane. De asemenea, la nivel eparhial și parohial, au fost organizate tabere pentru tineri, seminarii de formare, concerte caritabile, pelerinaje tematice, cursuri practice, mese rotunde, concursuri de ese­uri, lansări de carte, piese de teatru, pro­iecții de film, au fost distribuite broșuri și pliante, au fost organizate procesiuni cu icoane etc.

Sub aspect mediatic, mass-media bisericească centrală și cea locală au promovat și au mediatizat evenimentele desfășurate în contextul anului 2018 – „Anul omagial al unității de credință și de neam”, respectiv „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”.

La nivel central, Biroul de presă al Patriarhiei Române a prezentat opiniei publice, prin intermediul comunicatelor de presă, al precizărilor și interviurilor date cu diverse ocazii, aspecte importante cu privire la manifestările organizate de Patriarhia Română în anul 2018. În conse­cință, presa laică a putut reflecta prin ştiri, articole, documentare, reportaje şi emisiuni-dezbatere manifestările organizate de Biserica Ortodoxă Română.

Agenţia de ştiri BASILICA a promovat temele anului 2018 printr-un număr de peste 1.000 de articole (ştiri, comunicate, documente, interviuri), dintre care 100 au fost traduse în limba engleză.

Publicațiile Lumina au acordat sistematic spaţii editoriale pentru tematicile anului 2018. Prin ediţia naţională şi prin cele patru ediții regionale, Ziarul Lumina a prezentat evenimentele organizate de Patriarhia Română, de centrele eparhiale, de şcolile teologice şi de alte instituţii bisericeşti. În cotidian au fost publicate peste 1.000 de ştiri dedicate celor două teme, omagială și comemorativă, în cuprinsul cărora au fost mediatizate conferințe bisericești, întruniri organizate de centrele eparhiale, expoziții de artă bisericească și de cultură istorică, apariții editoriale etc.

În cooperare cu Sectorul Pelerinaje al Patriarhiei Române, Ziarul Lumina a organizat concursul tematic: „Pelerinii Luminii – 100 pentru Catedrala Națio­nală”.

Postul de Radio Trinitas a desfășurat o bogată activitate, prin care a promovat unitatea de credință și de neam și i-a comemorat pe făuritorii Marii Uniri. Promourile, difuzate începând cu data de 1 ianuarie 2018, au subliniat importanța evenimentelor naționale și bisericești organizate în acest an plin de sem­nificații. Buletinele informative, jurnalele și emisiunile de actualitate religioasă au mediatizat toate activi­tățile organizate de Patriarhia Română și eparhiile din cuprinsul ei. Rubricile tematice noi „Oamenii Unirii”, „Drumul spre Unire” și „Minutul Marii Uniri” au edificat publicul cu privire la personalitățile implicate în procesul reîntregirii neamului românesc, dar și la contextul care a dus la înfăptuirea Unirii. Rubrica „Români despre România” a arătat dragostea de țară a românilor, iar cea intitulată „Memoria liturgică” a explicat Sfânta Liturghie și rolul acesteia de promovare a unității de credință. Pe parcursul anului, Radio TRINITAS a organizat Concursul „100 de ani în 1000 de cuvinte”, la care au participat elevi de gimnaziu și liceu din țară, care au trimis idei originale și au elaborat texte remarcabile despre România și unitatea ei.

În 2018, Postul de Televiziune TRINITAS a difuzat știri, reportaje și emisiuni dedicate „Anului omagial al unității de credință și de neam” și „Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. În cadrul Jurnalului TRINITAS, au fost difuzate aproximativ 1.100 știri. Majoritatea materialelor au reflectat evenimentele organizate de eparhiile din Patriarhia Română, dar au fost mediatizate și evenimente organizate de instituții publice sau de cultură: Academia Română, Institutul Cultural Român, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Națională, Biblioteca Metropolitană ș.a. A fost realizată seria de emisiuni „100 de adevăruri istorice”, de către dl acad. Ioan Aurel Pop, președin­tele Academiei Române. Totodată, în contextul Anului Centenar, au fost realizate 10 filme documentare, între care amintim: „Unitatea de neam și de credință”; „Marea Frescă a Ateneului Român”, documentar lansat cu prilejul evenimentului cultural „Regal pentru Centenar”, organizat în data de 21 mai la Ateneul Român; „Preoții români. Jertfă și rugăciune pentru Unire”; „Cultul eroilor la români”; „Contribuția Bisericii la realizarea Marii Uniri”; „Alba Iulia. Cetatea Unirii”; „Generalul Henri Mathias Berthelot și bătălia pentru România”.

Și la nivel local, mass-media bisericească a mediatizat programul-cadru al Anului omagial-comemorativ 2018 și evenimentele organizate cu acest prilej în eparhii, îndeosebi prin intermediul: foilor parohiale, al revistelor eparhiale, al posturilor de radio și de televiziune existente în unele eparhii, precum și prin intermediul site-urilor de socializare. Unele site-uri eparhiale au dedicat Centenarului o secțiune specială, în care au fost publicate diferite articole, studii, mărturii și eseuri.

Succinta prezentare de mai sus evidențiază faptul că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care anul 2018 a fost proclamat „Anul omagial al unității de credință și de neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, a avut o importantă și bogată rezo­nan­ță în rândul clericilor, al monahilor şi al credincioşilor.

Evenimentele prilejuite de sfinţirea Catedralei Naţionale (25-30 noiembrie 2018) vor constitui momentul de vârf al omagierii unităţii de credinţă şi de neam şi al comemorării făuritorilor Marii Uniri din 1918, Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel şi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, cu Preafericitul Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului, cu membrii Sfântului Sinod, preoţi, diaconi și mulţimea credincioşilor aducând astfel mulțumire lui Dumnezeu și cinstire făuritorilor Marii Uniri.

De asemenea, întregul personal al instituțiilor centrale și locale bisericeşti aduce slavă Preasfintei Treimi și cinstire tuturor celor care s-au implicat de-a lungul timpului, clerici și mireni, în apărarea și promovarea valorilor creștine și în păstrarea unității de credință și de neam. În încheiere, aducem mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la iniţiativa căruia anul 2018 a fost declarat „Anul omagial al unității de cre­din­ță și de neam”, respectiv „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, precum şi tuturor membrilor Sfântului Sinod, care au vegheat şi s-au străduit ca aceste două importante teme să fie implementate în eparhiile Patriarhiei Române și să se materializeze în numeroase și diverse activități desfășurate sau care urmează să se desfășoare în acest an.

 

† Varlaam Ploieșteanul

Episcop-vicar patriarhal

 

Notă:

1 Hotărârea Sfântului Sinod nr. 10.407/28-29 octombrie 2016, respectiv Hotărârea Sfântului Sinod nr. 2.326/25 februarie 2015.

 

Ediția a XI-a a Festivalului-concurs „Lăudaţi pe Domnul!”

Etapa finală a celei de-a XI-a ediții a Festivalului-concurs național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!” s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sâmbătă, 27 octombrie. Spre deosebire de edițiile precedente, secțiunea Interpretare a festivalului-concurs a fost necompetitivă. Astfel, au fost invitate coruri reprezentative la nivel național și internațional, din zone istorice ale României, mixte sau de voci egale, repertoriul abordat fiind în limba română. Formațiile invitate au fost Corul de Copii Radio – dirijor Răzvan Rădos; Corul bărbătesc din Finteușu Mare, județul Maramureș – dirijor prof. Andrei Dragoș; Grupul psaltic al Mănăstirii Nera, județul Caraș-Severin – dirijor monahia Nectaria Pruteanu; Corala bărbătească „Te Deum Laudamus” – dirijor pr. lect. univ. dr. Zaharia Matei; Capela corală „Moldova” a Companiei „Tele-Radio Moldova” din Chișinău, dirijor Gabriela Tocari.

Capela Corală „Moldova“ din Chişinău

 

În cadrul secţiunii Com­po­ziție, concurenții înscriși au compus piese muzicale pentru cor mixt sau de voci egale, a cappella, cu sau fără instrumente neacordabile, având ca temă unitatea de credință și de neam a poporului român. Compoziția a fost în primă audiție și nepublicată până în prezent, având durata între 3 și 6 minute, respectiv autorizarea privind drepturile patrimoniale de autor asupra textului folosit. Juriul acestei secțiuni a fost format din prof. dr. Dan Buciu, de la Universitatea de Muzică din București, conf. dr. Grigore Cudalbu, de la Universitatea de Muzică din București, pr. lect. dr. Stelian Ionașcu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și dirijorul Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

La finalul recitalului de muzică și poezie, Preasfințitul Pă­rinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, președintele de onoare al juriului, a anunțat câștigătorii secţiunii Compo­ziție a Festivalului-concurs național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!”. 
Premiul I a fost obținut de Matei Pop, dirijor la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca; premiul al II-lea, de Alexandru Semeniuc, student la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași; premiul al III-lea a fost acordat lui Dorin Alexandru Gelu Hotea, elev la Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.

Premiile, constând în diplome cu medalie, cărți și bani, au fost oferite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Fiecare forma­ție corală invitată a primit din partea Preafericirii Sale Diploma și medalia Anului omagial al unității de credință și de neam și a Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918. De asemenea, pentru întreaga activitate ca dirijor al Corului de Copii Radio și al Corului Sound și Corului de Cameră „Madrigal”, pentru contribuția la promovarea culturii și a spiritualității românești și pentru implicarea în organizarea mai multor ediții ale Festivalului-concurs național „Lăudați pe Domnul!”, Patriarhul României a acordat maestrului Voicu Popescu Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur”.

Grupul psaltic al Mănăstirii „Nera“

 

După ceremonia festivă, Patriarhul României a rostit cuvântul de binecuvântare, intitulat „Bucuria comuniunii frățești prin muzica bisericească” (text redat integral la finalul acestui reportaj).

Scopul organizatorilor Festi­va­lului-concurs național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!” a fost de a contribui la cultivarea conștiinței unității de credință și de neam, să susțină interpretarea autentică a muzicii bisericești, să promoveze grupuri corale valoroase din zone istorice ale țării noastre, să îmbogățească repertoriul liturgic și muzical românesc, prin stimularea crea­tivității compozitorilor de muzică. Cea de-a XI-a ediție a festi­va­lului-concurs a fost dedicată Anului omagial al unităţii de credinţă și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Corul de copii Radio din Bucureşti

Bucuria comuniunii frățești prin muzica bisericească

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit la etapa finală a Festivalului-concurs național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!”, 27 octombrie 2018

 

Festivalul-concurs naţional de muzică bisericească Lăudaţi pe Domnul!, ediția a XI-a, este organizat de către Patriarhia Română, în parteneriat cu Universitatea Națională de Muzică din București, în perioada 11 iunie – 27 octombrie 2018 și cuprinde două secțiuni: A. Interpretare și B. Compoziție.

În cadrul secțiunii A. Interpretare s-au desfășurat trei concerte: în ziua de vineri, 26 octombrie 2018, la Biserica Sfântul Elefterie-Nou, Paraclis Patriarhal, și la Studioul de Operă și Multimedia al Universității Naționale de Muzică din București, iar în ziua de sâmbătă, 27 octombrie 2018, la Palatul Patriarhiei, în Aula Magna Teoctist Patriarhul.

În anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri de la 1918, în cadrul secțiunii A. Interpretare, au fost aduse împreună coruri reprezentative din zone istorice ale României, mixte sau de voci egale, repertoriul abordat fiind în limba română. Astfel, se evidențiază frumusețea și bogăția muzicii bisericești, contribuția acesteia la promovarea limbii române și la cultivarea conștiinței unității de credință și de neam a românilor de pretutindeni. Prin muzica bisericească, corurile participante au adus bucurie și speranță, devenind lumini ale Evangheliei iubirii lui Hristos și sporind comuniunea frățească.

Anul 2018 a fost declarat în Patriarhia Română An omagial al unităţii de credinţă și de neam și An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. Acest aspect este reflectat în proba de concurs din cadrul secţiunii B. Compoziție. Concurenții înscriși au compus piese muzicale, pentru cor mixt sau de voci egale, a cappella, cu sau fără instrumente neacordabile, având ca temă unitatea de credință și de neam a poporului român. Prin compoziţiile realizate, concurenţii au transpus muzical versuri ale unor poeți români cunoscuți și au exprimat recunoştinţa faţă de toți aceia care, de-a lungul veacurilor, prin dragostea lor jertfelnică, au contribuit la realizarea Marii Uniri din 1918.

Mulţumim Universității Na­țio­nale de Muzică din București pentru ajutorul acordat în pregătirea acestui festival-concurs. Felicităm Sectorul teologic-educaţional al Administraţiei ­Patriarhale, organizator al acestui eveniment, în parteneriat cu Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, Episcopia Caransebeșului, Centrul de Presă BASILICA, Palatul Patriarhiei – Centrul de Conferințe, Tipografia Cărților Bisericești, Mănăstirea Radu Vodă din București, Centrul social-cultural Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Centrul cultural-misionar Familia – Pantelimon, Biserica Sfântul Elefterie-Nou, Paraclis Patriarhal. De asemenea, felicităm corurile participante şi pe toţi compozitorii înscrişi în concurs.

În mod deosebit, mulţumim domnului Tomi Cristin, doamnei Alina Tomi și fiicei lor, Ana-Maria Tomi, realizator la Radio ­TRINITAS, care au prezentat cele trei concerte din cadrul festivalului-concurs.

Mulţumim celor prezenţi la acest concert şi celor care îl ­urmăresc prin intermediul ­TRINITAS TV şi Radio TRINITAS, dorindu-vă tuturor sănătate şi ajutor, pace şi bucurie, întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Crucea Patriarhală pentru părintele profesor Ștefan Buchiu

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a acordat marţi, 2 octombrie, în Salonul Sfinților Români al Reședinței Patriarhale, Crucea Patriarhală părintelui profesor universitar Ștefan Buchiu. Cea mai înaltă distincție acordată clericilor a fost conferită în prezența membrilor Permanenței Consiliului Național Bisericesc. Totodată, Preafericirea Sa a anunțat că Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor i-a acordat părintelui Ștefan Buchiu titlul de vicar eparhial onorific.

 

După oferirea gramatei patriarhale și a crucii pectorale, Patriarhul României a anunțat noua misiune la care este chemat părintele profesor Ștefan Buchiu să slujească: „Ți­nând seama de pregătirea teologică temeinică a părintelui profesor doctor Ștefan Buchiu, de bogata sa experiență academică și de vasta activitate pastorală, marţi, 2 octombrie, am propus Perma­nenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor să i se acorde titlul de vicar eparhial onorific, cu atri­buții de consultare și reprezentare în domeniul teologic, edu­cațional și cultural, cooperând cu vicarul eparhial administrativ, cu Sectorul învățământ și activități cu tineretul, cu Sectorul cultural și comunicații media și cu Sectorul teologic-educa­țional al Patriarhiei Române. De aceea, în această ședință a Permanenței Consiliului Național Bisericesc, am dorit să-i conferim și cea mai înaltă distincție: Crucea Patriarhală. Prin aceasta dorim să încurajăm activitatea viitoare a părintelui profesor Ștefan Buchiu și să îi oferim șansa de a continua trei proiecte mari, cu titlul pe care i l-am acordat marți: continuarea demersurilor pentru începerea lucrărilor de modernizare a subsolului Facul­tății de Teologie «Justinian Patriarhul» din București, în care se va organiza specializarea Artă Sacră într-un mod corespunzător; continuarea demersurilor pentru începerea lucrărilor de construire a unei noi biblioteci, deoarece facultatea nu are o bibliotecă propriu-zisă, ci doar spații improvizate pentru bibliotecă; susținerea frumoasei lucrări a extensiei facultății din București în Italia, pentru a-i ajuta pe preoții din diaspora occidentală să se formeze prin deplasarea profesorilor la Roma. Aceste lucrări trebuie continuate, consolidate, valorificate și puse în slujba misiunii Bisericii noastre”.

Părintele profesor emerit Ștefan Buchiu a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru cea mai înaltă distincție acordată clericilor și pentru încrederea cu care l-a învestit în noua funcție onorifică reprezentativă: „Vă mulțumesc pentru binecuvântarea pe care timp de 10 ani și jumătate am primit-o din partea Preafericirii Voastre pentru conducerea Facul­tății de Teologie Ortodoxă din București. Cea mai înaltă distincție pe care mi-ați acordat-o astăzi, Crucea Patriarhală, mă face să mă gândesc la trecutul recent, la anii petrecuți în facultate și activitățile desfășurate. Am fost martorul implicării Preafericirii Voastre directe în înnoirea facultății, atât materială, cât și spirituală. A fost o întreită lucrare pe care ați condus-o cu multă înțelepciune: la clădirea facultății, care s-a restaurat aproape în întregime; la căminul Arhiepiscopiei Bucureștilor, înnoit cu totul și oferit spre cazare în condiții foarte bune studenților noștri; la Paraclisul «Sfânta Ecaterina», care acum arată cu totul înnoit și îmbie pe studenți la rugăciune, practică liturgică și pregătire pentru preoție. Sunt foarte multe lucrări desfășurate cu binecuvântarea, cu sprijinul și cu implicarea directă a Prea­fericirii Voastre”.

În baza acestui titlu de vicar eparhial onorific, părintele profesor Ștefan Buchiu poate reprezenta Arhiepiscopia Bucu­reștilor și Patriarhia Română la întruniri de ordin teologic, educațional și cultural.

 

Al VIII-lea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă, la Oradea

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii din Oradea, a organizat, în perioada 8-10 octombrie, cel de-al VIII-lea Congres Naţional al ­Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din ­Patriarhia Română.

Congresul a avut ca temă „Contribuția Bisericii și a teologiei ortodoxe pentru unitatea de credință și neam”, iar la lucrări au participat decani și reprezentanți din partea celor 11 facultăţi de teologie ortodoxă şi a celor patru departamente de teologie ortodoxă din România.

Deschiderea congresului a avut loc marți, 9 octombrie, prin oficierea unei slujbe de Te Deum de către un sobor de preoți în Paraclisul „Sfântul Teodor Studitul” al facultății, în pre­zența Prea­sfințitului Sofronie, Episcopul Oradiei, și a Prea­sfințitului Visarion, Episcopul Tulcii, precum și a pr. conf. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, a decanilor facul­tăților de teologie ortodoxă din țară și a directorilor școlilor doctorale de teologie ortodoxă.

A urmat deschiderea oficială a Congresului Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, în Aula Magna a uni­ver­sității orădene. În cadrul festivității de deschidere, pr. conf. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal, a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Teologia ortodoxă academică trebuie să susțină mai intens lucrarea misionară a Bisericii în societate” (text redat la finalul acestui reportaj), adresat participanților la congres.

La deschiderea congresului au adresat mesaje de salut prof. dr. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea, prof. dr. Sorin Curilă, pre­ședintele Senatului Uni­versității din Oradea și Ioan Mihaiu, prefectul jude­țului Bihor.

PS Episcop Sofronie, în cuvântul de binecuvântare rostit cu acest prilej, a subliniat im­por­tanța evenimentului, adre­sând urări de bun venit par­tici­panților și de succes lucră­rilor congresului: „Este o onoare, o bucurie și o binecuvântare pentru Oradea, pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă «Episcop Dr. Vasile Coman», pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei să găzduiască cel de-al VIII-lea Congres Național al Facul­tăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, dar și întâlnirea Colegiului Decanilor și a directorilor Școlilor Doctorale, cu atât mai mult cu cât anul acesta, prin aprobarea venită din partea Ministerului Edu­cației Naționale, și la Universitatea din Oradea func­ționează o Școală Doctorală de Teologie Ortodoxă”.

Programul Congresului a cuprins două secţiuni de comunicări, desfășurate pe parcursul zilelor de 9 și 10 octombrie. Cea dintâi secţiune, intitulată „Unitatea Bisericii – model al unităţii neamului”, a cuprins două referate susținute de pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, pre­șe­dintele Colegiului Decanilor, cu titlul „Rolul învățăturii de credință în promovarea unității Bisericii”, și de pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Univer­sității „Lucian Blaga” din Sibiu, având titlul „Mitropolitul Nicolae Bălan – con­tribuții la consolidarea unității naționale și bise­ricești”.

Cea de-a doua secțiune a abordat tema „Misiunea Bisericii într-o lume secularizată”. Au prezentat referate pr. prof. dr. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, „Fundamentele biblice ale uni­tății de credință creștină. Ortodoxia mărturisirii”, și pr. prof. dr. Mihai Himcinschi, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Univer­sității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, intitulat „Identitate și misiune”.

În cadrul programului congresului au fost prevăzute întrunirea Colegiului Decanilor și întâlnirea directorilor Șco­lilor Doctorale de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din țară.

Participanții la Congres și-au exprimat mulțumirea în urma dezbaterilor desfă­șurate pe tema „Contribuția Bisericii și a teologiei ortodoxe pentru unitatea de credință și neam”, subliniindu-se actualitatea și importanța acesteia, precum și rolul teologiei de a promova misiunea Bisericii, în scopul cultivării uni­tății de credință și de neam.

Congresul s-a încheiat prin întocmirea unui document final, ce cuprinde o sinteză a dezbaterilor, și prin vizitarea Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Oradea.

 

Teologia ortodoxă academică trebuie să susțină mai intens lucrarea misionară a Bisericii în societate

Mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la cel de-al VIII-lea Congres al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, 8-10 octombrie 2018

 

Congresul Facultă­ților de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, organizat în contextul Anului omagial al unităţii de credinţă și de neam și al Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, reprezintă un eveniment important pentru învățământul teologic ortodox universitar și postuniversitar românesc.

Ajuns la cea de-a VIII-a ediție, congresul din acest an este organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman a Universității din Oradea, având un titlu semnificativ: Contribuția Bisericii și a teologiei ortodoxe pentru unitatea de credință și neam.

Patriarhia Română acordă o atenție deosebită învățămân­tului teologic, sprijinind buna desfășurare a procesului educa­țional din cadrul seminariilor, liceelor teologice și facultăților de teologie ortodoxă din țara noastră. În același timp, la nivelul Patriarhiei Române sunt organizate diferite activități educaționale, dintre care le amintim pe cele desfășurate în acest an: Congresul Național de Teologie Unitate eclesială și unitate națio­nală. Aspecte istorice și teolo­gice (20-24 mai 2018, Palatul Patriarhiei din București); Concursul național cultu­ral-artistic Unirea – libertate și unitate; Întâlnirea Inter­na­țională a Tinerilor Ortodocși (6-9 septembrie 2018, Sibiu), taberele de vară Tradiție și Noutate, precum și alte activităţi care își propun să implice cât mai mulți tineri, pentru a-i ajuta să trăiască frumu­sețea Ortodoxiei.

De-a lungul istoriei poporului român, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ în organizarea și îmbogățirea edu­ca­ției și a culturii naționale. Școala românească a luat ființă în tinda Bisericii și a continuat să existe și să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica. Din acest motiv, marele istoric Nicolae Iorga scria: Mitropoliții, episcopii, egumenii și așa de adesea ori și smeriții călugări ori umilii preoți de mir au dat poporului, ei singuri aproape, toată învățătura, au înzestrat neamul cu o limbă literară, cu o literatură sfântă, cu o artă în legătură cu gustul și nevoile lui, au sprijinit Statul fără să se lase a fi înghițiți de dânsul, au călăuzit neamul pe drumul pământului fără a-și desface ochii de la cer (), dând istoriei noastre cărturari, caligrafi, sculptori în lemn, argintari, oameni de Stat, ostași, mucenici și sfinți”1.

Biserica Ortodoxă a însoţit și a slujit poporul român de la nașterea sa în istorie, prin ierarhi, preoţi și diaconi, profesori de teologie, prin predică, dar și prin tipărirea cărţilor bisericești, răspândite apoi în toate provinciile locuite de români, întrucât ele au fost adresate întregii „seminţii românești”.

Comemorarea făuritorilor Marii Uniri și evidențierea contribuţiei istorice majore a acestora la realizarea idealului naţional de unitate constituie o frumoasă ofrandă de recunoștinţă, dar și prilej pentru generaţia actuală de a cunoaște mai bine virtuţile lor, de a le preţui și a le pune în valoare, fiind chipuri de lumină și întărire spirituală pentru viaţa și lucrarea Bisericii în contextul actual.

În programul Congresului Facultăților de Teologie Ortodoxă este prevăzută, pe lângă susținerea referatelor cu teme de actualitate, și întrunirea Colegiului Decanilor, precum și întâlnirea directorilor școlilor doctorale de la facultățile de teologie ortodoxă din țară. Prin urmare, congresul constituie un bun prilej pentru prezentarea problemelor actuale ale învățământului teologic ortodox universitar, cu scopul de-a pregăti răspuns adecvat exigențelor academice, dar și de-a intensifica formarea duhovnicească a studenților şi de-a susţine mai intens lucrarea misionară (catehetică, apologetică şi mediatică) a Bisericii în societate.

În acest sens, facultățile de teologie ortodoxă trebuie să promoveze o armonie creatoare între cercetarea științifică intelectuală și formarea liturgică eclesială, între știință și misiune socială. Mai precis, Patriarhia Română aşteaptă ca toate facultățile de teologie ortodoxă să sprijine mai intens lucrarea misionară a Bisericii în societate.

Binecuvântăm și felicităm pe organizatori și pe toţi partici­panții la lucrările Congresului Facultăților de Teologie Ortodoxă de la Oradea, având convingerea că acesta va contribui la sporirea cooperării universitare, spre binele societății româneşti de azi, expusă multor curente şi ideologii secularizante noi.

În acest context, este nevoie să evidențiem valorile permanente ale credinței şi culturii româneşti, mai ales în cadrul unui dialog naţional şi internaţional, unind în mod creator şi înţelept tradiţia cu noutatea, informarea intelectuală cu formarea spirituală, ca bază a unei teologii dinamice şi misionare.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Notă:

1 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I, ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, Ed. Ministeriului de Culte, 1928, p. 4.

 

Lucrări avansate pe șantierul Catedralei Naționale

Lucrările de construire a Catedralei Naționale s-au intensificat pe măsura apropierii de ziua sfinţirii, urmând ca în ziua de 25 noiembrie Sfântul Altar să fie pregătit pentru primirea veșmântului harului. Sute de oameni au contribuit la ridicarea edificiului reprezentativ al Centenarului Marii Uniri.

 

Ing. Vasile Crăcăoanu, consilier patriarhal în cadrul Sectorului monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, a prezentat stadiul acestor lucrări. „Suntem foarte avansați în zona turlei principale, acolo unde am ajuns la cota 91 de metri. Din punct de vedere tehnologic, trebuie să amenajăm o platformă metalică pe care urmează să fie montate toate eșafodajele care susțin cupola de peste turla principală. Din păcate, această lucrare nu va putea fi finalizată până la evenimentele din 25 noiembrie, urmând să reluăm activitatea în zona respectivă după acest moment. Din punctul de vedere al siguranței și sănătății în muncă, luăm măsurile adecvate zi de zi în șantier, astfel încât muncitorii care își desfășoară activitatea să lucreze în condiții de siguranță. Această platformă va avea și rolul de a crea un «capac» în zona turlei principale, astfel încât lucrările care se execută sau rămân în stadiu de execuție să nu poată crea accidente pentru cei care vor participa la evenimente, nici pentru muncitorii care își vor relua activitatea după momentul sfințirii”, a declarat ing. Vasile Crăcăoanu.

În alte zone ale edificiului, lucrările erau aproape finalizate. La turla-clopotniță a fost cofrată toată cupola de peste încăperea unde sunt montate clopotele, apoi toată cupola a fost betonată. Pe 22 octombrie a fost ridicată structura metalică. Aceasta dă forma cupolei turlei-clopotniță şi a fost acoperită vineri, 26 octombrie, după informaţiile postului de televiziune al Patriarhiei Române, Trinitas Tv. Structura de oțel a acoperișului turlei-clopotniță a fost ridicată la peste 70 de metri înălțime și așezată pe poziție. În aceeaşi zi, a fost acoperită și una dintre turlele mici din partea de vest a edificiului, situată în stânga turlei-clopotniță.

„Mai sunt de executat și de finalizat patru turle secundare, cu termen de finalizare și montare structură metalică a acoperișului până pe 15 noiembrie. Zona de pronaos este gata în proporție de 98%. Mai avem de turnat beton doar în cupola de peste pronaos; lucrarea se va finaliza până la sfârșitul lunii octombrie”, a explicat inginerul consilier patriarhal.

Pregătirea spațiului pentru pelerini și credincioșii din Capitală

Pe esplanada vestică a Catedralei Mântuirii Neamului se amenajează un spațiu liturgic exterior. „Lucrările aferente subsolurilor de legătură dintre catedrală și spațiul liturgic exterior și dependințele asimilate sunt gata în proporție de 80%, mai avem de turnat doar rampele care fac conexiunea între cota terenului amenajat și cota 0 a catedralei, fiindcă între cele două există o diferență de nivel de 5 metri. În acea zonă vor fi amenajate scări și rampe de acces în catedrală. Termenul de finalizare a acestora este înainte de 25 noiembrie, astfel încât să avem posibilitatea să intrăm din strada Izvor în piațeta din fața catedralei, unde este spațiul liturgic exterior, și să se poată face accesul în frontonul principal al catedralei, în partea de vest. Întrucât nu avem executate subsolurile din partea de nord și partea de sud, vom amenaja niște platforme provizorii, astfel încât să avem fluxuri de circulație atât pe partea de nord, cât și pe partea de sud, în zona pronaosului”, a mai spus 
Vasile Crăcăoanu.

Pictura catapetesmei, 
realizată în mozaic

Catapeteasma Catedralei Naționale este gata în proporție de 75%. Iconostasul a fost împărțit în 4 registre, dintre care 3 au fost finalizate. Partea de schelă care a ajutat la montajul mozaicului a fost demontată și icoanele din registrele superioare au fost acoperite cu o folie de protecție împotriva prafului. La ultimul registru al icoanelor împărătești s-a lucrat cu o schelă mai mică, mobilă, montată doar pe jumătate din catapeteasmă, pentru a permite front de lucru celor care realizează pardoseala, cu termen de finalizare la 10 noiembrie, astfel încât la data sfințirii să fie gata soleea și pardoseala din Sfântul Altar.

 

Ședință de lucru a Consiliului Consultativ al Cultelor din România

În Sala Conventus din Palatul Patriarhiei a avut loc marţi, 2 octombrie, ședința de lucru a Consiliului Consultativ al Cultelor din România. La eveniment a participat și Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte. Secretariatul consiliului a fost alcătuit din pr. Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, și arhid. George Grigo­riță, consilier patriarhal.

 

După cuvântul de deschidere al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a luat cuvântul Prea­sfințitul Părinte Mihai Frățilă, Episcop al Episcopiei Greco-Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București, preșe­dintele acestei ședințe a Consiliului Consultativ al Cultelor din România. În continuare, au fost adresate mesaje ale reprezen­tanților mai multor culte. Au urmat dezbateri privind susținerea împreună în spațiul public a modificării definirii căsătoriei în Constituția României, în sensul că familia se întemeiază pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, necesitatea promovării împreună a participării cetă­țenilor români la referendumul din 6-7 octombrie și prezentarea de către parti­cipanți a unor aspecte deosebite din viața cultelor recunoscute din România. Luările de cuvânt s-au finalizat prin prezentarea și aprobarea unui comunicat al Consiliului Consultativ al Cultelor din România.

La final, Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte, a vorbit despre colecția „Albumele cultelor religioase din România”, anunțând apariția ­primului volum: „Cultul mozaic în ­România: istorie și patrimoniu” ­(Editura Paideia, 2018). Albumul a 
fost prezentat de prof. univ. dr. Ion Bănșoiu, directorul Editurii Paideia.

 

Întâlnirea consilierilor sociali din Patriarhia Română

În Aula „Iustin Patriarhul” a Centrului național de formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București a avut loc miercuri, 10 octombrie, întâlnirea consilierilor eparhiali ai sectoarelor social-filantropice din cuprinsul Patriarhiei Române. Cele două sesiuni de dezbateri au fost moderate de părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal coordonator al Sectorului social-filantropic din cadrul Administrației Patriarhale.

 

Întâlnirea consilierilor sociali din eparhiile Patriarhiei Române a avut drept scop identificarea modelelor de bună practică ale serviciilor sociale desfășurate în cadrul admi­nistrațiilor eparhiale și implementarea acestora în alte eparhii. „Am discutat despre programele naționale «Masa bucuriei» – împreună cu Selgros România și Carrefour și «Gustul binefacerii» – împreună cu retailerul Auchan. Am vorbit și despre acreditarea serviciilor sociale, pentru că sunt situații diferite de la un județ la altul și am aflat cum funcționează autoritățile pentru acreditare. De asemenea, a fost făcută o inventariere a serviciilor sociale și am discutat despre dificultățile întâmpinate în acreditarea și licen­țierea acestor servicii”, ne-a declarat părintele consilier patriarhal coordonator Ciprian Ion Ioniță.

Un punct important pe agenda de lucru a fost discutarea unui nou protocol cu Ministerul Sănă­tății, care urmează să fie semnat în perioada următoare. „Pentru redactarea lui, avem nevoie de experiența pe care colegii noștri o au în țară, mai ales că în sarcina consilierilor sociali din eparhii revine și coordonarea asisten­ței religioase în unitățile medicale.

În urma acestui protocol, ne dorim să înființăm un post de coordonator la nivelul întregii Patriarhii al preoților de caritate din spitale, pentru a avea mai multă coerență în activitățile desfășurate în unitățile spita­licești. Un alt lucru foarte important de discutat este salarizarea preoților din aceste uni­tăți”, a mai spus părintele consilier.

 

Noi membri în Federația Filantropia

Membrii Federaţiei Filantropia a Patriarhiei Române s-au întrunit joi, 11 octombrie, în cadrul ședinței Adunării Generale. Cu acest prilej, la Federația Filantropia au aderat încă două organizații filantropice din Episcopia Maramu­re­șului și Sătmarului. Întrunirea Adunării Generale a Federaţiei Filantropia a fost precedată de şedinţa Consiliului Director al organizației.

 

Sesiunile de lucru la care au participat reprezentanții asociaţiilor şi fundaţiilor membre ale Federaţiei Filantropia s-au desfășurat în Aula „Iustin Patriarhul” a Centrului naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din Capitală. Una din temele importante de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Federației Filantropia a fost includerea a două organizații filantropice.

„Principalele puncte de pe ordinea de zi au fost analiza activităților și a proiectelor sociale desfășurate la nivelul fiecărei eparhii de către asociațiile membre ale Fede­rației Filantropia; dezbateri cu privire la celebrarea în acest an a 10 ani de lucrare filantropică prin intermediul organizației și al membrilor săi. De asemenea, un alt punct important pe ordinea de zi care ne-a adus bucurie a fost acela de a primi în rândurile membrilor Federației Filantropia două noi organizații caritabile din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului. Astfel, Federația Filantropia reu­nește, începând de astăzi, 24 de or­ga­ni­zații nonguvernamentale cu caracter social, toate furnizoare de servicii sociale acreditate conform legii, care își desfășoară activitatea cu binecuvântarea ierarhilor eparhiilor din care fac parte”, a precizat preotul Adrian Stănulică, președintele Asociației Vasiliada din Craiova și membru în Consiliul Director al Federației Filantropia.

Cele două organizații filantropice care au aderat, din cele peste 25 de asociații și fundații din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, sunt Asociația „Filantropia Maramu­re­șeană”, care aparține eparhiei, și Asociația filantropică „Sfântul Iosif Mărturisitorul”. Aceasta din urmă, fiind înființată încă din anul 2002, „are foarte multe servicii acreditate, iar două dintre acestea sunt li­cen­țiate, și anume un așezământ de noapte pentru persoanele fără adăpost și un serviciu de consiliere comunitară”, a precizat arhim. Ioachim Tomoioagă, consilier social-filantropic și misionar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Federația Filantropia este o organizație nonprofit, înființată în anul 2008 cu misiunea de a reuni asociații şi fundații care lucrează în domeniul social, în eparhiile Patriarhiei Române, pentru a crește eficiența acțiunilor sociale ale Bisericii, prin răspunsul unitar, coordonat și coerent la necesitățile sociale actuale. ”

 

Un succes nedeplin ne cheamă la mai multă speranţă şi lucrare

În urma invalidării referendumului din 6-7 octombrie 2018 pentru redefinirea căsătoriei, Patriarhia Română îndeamnă la unitate spirituală şi la apărarea în continuare a familiei binecuvântate de Dumnezeu.

Cu prilejul referendumului, Biserica Ortodoxă Română şi-a împlinit misiunea ei civică şi morală în spațiul public, unde a afirmat şi apărat identitatea şi valoarea familiei ca instituţie umană creată şi binecuvântată de Dumnezeu. În acest sens, mulţumim celor aproape patru milioane de cetăţeni români care au răspuns pozitiv prin participarea lor la vot.

Atitudinea pe care românii şi-au asumat-o, prin participare la vot sau prin neprezentare la vot, trebuie respectată şi analiza­tă, iar democraţia bazată pe libertatea civică trebuie cultivată mai intens prin informare corectă şi permanentă privind tema dezbătută public.

Deşi referendumul recent nu a fost validat, totuşi, acesta ne-a oferit posibilitatea de a cunoaşte gradul de secularizare al societăţii româneşti de astăzi, precum şi principalele poziţionări din societate privind afirmarea şi apărarea valorilor morale bazate pe credinţa în Dumnezeu şi istoria bimilenară a poporului român.

În acest context social, Biserica Ortodoxă Română are datoria de a susţine şi promova în continuare familia binecuvântată de Dumnezeu şi valorile credinţei creştine.

 

Predarea religiei în contextul social de azi necesită permanentă pregătire, conştiinţă misionară şi multă dăruire de sine

Cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, în deschiderea Consfătuirii profesorilor de religie din Arhiepiscopia Bucureştilor, 17 octombrie 2018

În societatea de consum din zilele noastre, marcată tot mai mult de tendințe ideologice individualiste și secularizante, este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, pentru a promova valorile permanente și modelele autentice, care leagă între ele generațiile trecute, prezente și viitoare. În acest sens, în anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri de la 1918, ne amin­tim cu recunoștință de toți aceia care, de-a lungul veacurilor, prin dragostea lor jertfelnică, au apă­rat unitatea de credință a românilor și au contribuit la cultiva­rea și consolidarea conștiinței naţionale. Din acest punct de vedere, mesajul educaţional al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 este acesta: Familia, Bi­se­rica și Școala sunt chemate să prezinte copiilor și tinerilor chipurile luminoase, înțelepciunea şi jertfelnicia făuritorilor Marii Uniri, pentru a prețui virtuțile lor și a le cultiva în prezent şi în viitor.

În acest efort comun de perfecţionare a actului educațional, profesorul de religie trebuie să se remarce prin discursul didactic, adaptat ascultătorilor săi, prin cunoștințele sale permanent împrospătate, dar și prin comportamentul autentic creștin. Aceasta pentru că tinerii caută, în Familie, în Biserică și în Școală, modele care să-i ajute să discearnă între provocările actuale și perspectivele de viitor. De aici reies imensa responsabilitate şi demnitate a celor care sunt profesori de religie, mărturisitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru oameni şi luminători ai sufletelor copiilor şi tinerilor. De aceea, exprimăm aici mulţumirea și recunoştinţa noastră pentru lucrarea misionară pe care o desfăşoară profesoarele şi profesorii de religie de pe tot cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Este îmbucurător faptul că, în pofida noilor reglementări legislative cu privire la ora de religie, un număr foarte mare de elevi și părinți au ales să primească o educație creștină în școlile publice. Iar acest fapt se datorează şi profesorilor de religie bine pregătiţi şi talentaţi în prezentarea temelor din programele școlare.

Valorile educaționale oferite de Biserică, prin educația religioasă din școlile publice, trebuie susținute și promovate de toate unitățile bisericești, cu prioritate de parohii și de birourile de cateheză parohială, mai ales în această perioadă de secularizare a societății românești. De ce? Pentru că aceste valori religios-morale reprezintă pentru tineri un reper spiritual esențial și un liant exis­ten­țial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline; ele devin lumină spiri­tuală pentru viaţă, chiar dacă nu sunt imediat percepute ca atare. Întărirea legăturilor de parteneriat dintre Biserică și Școală este azi un deziderat comun, deoarece acţiunile comune ca exemple concrete sunt benefice pentru copii şi tineri. În această privinţă, preoţii de parohii sunt îndemnați să sprijine activitatea educațio­nală a copiilor și tinerilor din parohiile lor, inclusiv prin asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor materialelor didactice pentru copiii proveniți din familii defavorizate. Astfel, în Arhiepiscopia Bucureștilor, pe baza parteneriatului încheiat cu unitățile de învățământ, există o frumoasă tradiție ca la început de an școlar parohiile să ajute cu rechizite și uniforme școlare, manuale, articole de îmbrăcăminte și încălță­minte, mai ales pe elevii din familiile sărace sau defavorizate. Anul acesta, s-au implicat în aceas­tă lucrare 532 de parohii, care au oferit ajutoare financiare pentru 8.678 de beneficiari, suma totală investită pentru ajutorarea copiilor ridicându-se la aproape jumătate de milion de lei (486.682 lei). De asemenea, toate seturile de Fișe de lucru pentru disciplina religie la clasa 0 (pregătitoare) au fost asigurate copiilor din municipiul București și județele Ilfov și Prahova prin contribuţia financiară a parohiilor, care au transmis comenzile, centralizate prin protoierii, la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, spre a le trimite acest material didactic tipărit la Tipografia Cărţilor Bisericeşti a Patriarhiei Române.

Parohiile implementează astăzi proiecte educaționale și catehetice multiple, în conformitate cu strategia misionară a Patriarhiei Române și a Arhiepiscopiei Bucureștilor: Hristos împărtășit copiilor, Alege școala!, Calea mântuirii, Cateheze pentru viață, Tabere de tineret etc. Intensificarea preocupării pentru lucrarea educativ-misionară în rândul noii generații este determinată de convingerea că toți copiii și tinerii crescuți în credință sunt prezentul și viitorul Bisericii. În plus, revi­gorarea catehezei parohiale și intensificarea misiunii profesorului de religie sunt necesare pentru a oferi copiilor imaginea frumoasă a Școlii românești și pentru a reda profesorilor prestigiul și demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinților încrederea că nu există investiție mai mare pentru viitorul copiilor decât educația sănătoasă, ancorată în valorile eterne ale credinței, cultivate și transmise în Familie, Școală și Biserică.

În concluzie, dorim să exprimăm preocuparea permanentă a Bisericii de a sprijini şi perfecţiona predarea orei de religie, ca fiind o valoroasă cooperare a Bisericii cu Şcoala pentru binele poporului român.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Prăznuirea Cuvioasei Parascheva la Iaşi

Peste 150.000 de pelerini s-au închinat anul acesta la raclele ce adăpostesc sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina.

 

La primele ore ale dimineții joi, 11 octombrie 2018, soborul de slujitori ai Cate­dralei Mitropolitane ieșene, condus de Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepisco­piei Iașilor, a purtat în procesiune racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la catedrală spre balda­chinul special amenajat pentru cinstirea lor de către credincioși. Cu acest moment a început pelerinajul credincioșilor din toată țara în cetatea Iașilor, care s-a desfășurat până pe data de 15 octombrie.

Un alt moment important al hramului a avut loc tot joi, seara, când pe Aeroportul Internațional Iași o delegație a Arhiepiscopiei Iașilor a întâmpinat racla cu moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, adusă de slujitori din Biserica Ortodoxă a Greciei, din orașul grec Katerini. Sfintele odoare ale marii mucenițe, mai precis mâna dreaptă, au fost așezate lângă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a fi cinstite de credincioși.

Vineri, 12 octombrie, urmând o frumoasă și deja veche tradiție instituită cu prilejul sărbătorii Sfintei Parascheva, a avut loc procesiunea „Calea Sfinților”. Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi racla cu moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina au fost purtate pe străzile din centrul municipiului. Procesiunea a fost condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan, alături de alţi 4 ierarhi. Au participat peste 100 de preoţi din protopopiatele ieşene, peste 250 de maici de la mănăstirile din zona Iaşiului şi aproximativ 23.000 de pelerine, purtând în mâini făclii aprinse.

În cadrul manifestărilor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, sâmbătă, 13 octombrie 2018, biserica cu hramurile „Sfântul Mucenic Iulian din Tars” şi „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu” – Iaşi, numită și „biserica studen­ților”, a fost sfințită, exact la 17 ani (13 octombrie 2001) de la punerea pietrei de temelie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Methodios de Boston și Înaltpreasfințitul Casian al Dunării de Jos.

Soborul de ierarhi a fost format din Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltprea­sfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, Prea­sfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărăşeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, și Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. De la eveniment nu au lipsit numeroase oficialități centrale, locale și județene, reprezentanți ai universităților din Iași, precum și numeroși credincioși din Iași și pelerini din mai multe județe ale țării.

 

Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași a culminat duminică, 14 octombrie, cu slujba Sfintei Liturghii dedicată hramului, la care au participat aproximativ 20.000 de credincioşi, în timp ce alți 11.000 de pelerini așteptau cu răbdare la rând pentru a se închina la sfintele moaște. Slujba de hram a fost săvârşită de un sobor de 22 de arhierei români şi străini, pe o scenă amenajată pe Bulevardul Ştefan cel Mare de către Înaltpreasfinţitul Părinte Gheorghios, Mitropolit de Kitrous, Katerini şi Platamonas, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și alți 20 de ierarhi din ţară şi străinătate: Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae de Plovdiv (Bulgaria), Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Înaltprea­sfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Înaltprea­sfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înalt­prea­sfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Înaltprea­sfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum şi Vicar al Patriarhiei Antiohiei, Prea­sfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, Prea­sfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Seve­ri­nului și Strehaiei, Prea­sfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Prea­sfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, Prea­sfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

După citirea Evangheliei, Prea­sfințitul Părinte Ignatie al Hușilor a citit mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către pelerinii prezenți la Liturghia hramului Sfintei Parascheva din acest an de la Iaşi, intitulat „Prin cinstirea moaș­telor sfinților participăm la sfințenia şi harul lor”.

În continuare, a fost rostit cuvântul de învățătură de către Înalt­preasfințitul Părinte ­Gheor­ghios, Mitropolit de Kitrous, Katerini şi Platamonas.

Ca un fapt inedit, la finalul slujbei hramului Sfintei Cuvioase Parascheva din acest an, cinci persoane născute în jurul anului 1918, din diferite provincii istorice ale țării, au fost decorate de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan cu cea mai ­înaltă decorație a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – „Crucea Moldavă”. „Am considerat de bine să-i onorăm împreună cu dumneavoastră, pentru că toți cinci au cunoscut și Primul Război Mondial, chiar dacă erau copii, au trăit în perioada interbelică, au cunoscut trei dictaturi și, iată, Dumnezeu a îngăduit ca să viețuiască și după ’90 încoace, să ne dăruiască nouă pildă de supraviețuire în vremuri grele. După propria mărturie, doar credința în Dumnezeu i-a ajutat să pătrundă printr-un veac întreg cu bucuriile, dar mai ales cu încercările sale”, a subliniat Părintele Mitropolit Teofan.

După otpustul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a mulţumit ierarhilor prezenţi, tuturor celor care au contribuit la organizarea evenimentelor, precum şi zecilor de mii de pelerini care au înfrumuseţat şi în acest an, prin prezenţa lor, sărbătoarea hramului de la Iași.

Luni, 15 octombrie, în jurul orei 17:00, racla cu cinstitele moaşte ale Sfintei Parascheva a fost dusă în procesiune şi aşezată înapoi în baldachinul din Catedrala Mitropolitană, încheindu-se astfel hramul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. De asemenea, luni dimineaţă, racla cu moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina a plecat înapoi acasă, în Grecia.

Evenimentul care a încheiat manifestările religioase legate de hramul Sfintei Parascheva a fost oficiat de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, dimpreună cu soborul de preoţi şi diaconi ai Catedralei Mitropolitane.

 

Prin cinstirea moaștelor sfinților participăm la sfințenia şi harul lor

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat pelerinilor cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, 2018

 

De ziua serbării sale, Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași îi adună în rugăciune şi mărturisire comună pe toți cei care Îl iubesc şi Îl caută pe Dumnezeu. Tineri şi vârstnici, oameni din toate colțurile țării, dar şi de peste hotare, renunță la viaţa lor obișnuită pentru a deveni, preț de câteva zile, pelerini şi închinători la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale altor sfinți ai Bisericii Ortodoxe.

În acest an, la solicitarea ­Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, au fost aduse la Iași, din Grecia, din localitatea Katerini, o parte din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina din Alexandria Egiptului, care a murit ca martiră pentru Hristos în anul 305, în timpul împăratului roman Maximin Daia (305-313), prigonitor al creștinilor.

Așadar, anul acesta, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași oferă tuturor pelerinilor posibilitatea comuniunii lor deosebite în jurul sfinților care au trăit şi mărturisit dreapta credință în vremuri grele, de persecuție împotriva creștinilor.

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina împodobește cu numele ei calendarul Bisericii, fiind, prin viaţa şi jertfa ei, nu numai model sau icoană de lumină, ci şi rugătoare şi sprijinitoare pentru cei care doresc să urmeze lui Hristos, pentru a dobândi mântuirea şi viaţa veșnică din Împărăția Preasfintei Treimi. Anul acesta, 2018, în data de 25 noiembrie, la sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, va fi târnosită Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională din București, eveniment la care sunteți invitați toţi cei prezenți aici.

Ce trebuie să învățăm noi de la sfinți, în general, şi de la sfinții martiri, în special?

În primul rând, învățăm că iubirea lor pentru Hristos este mai tare decât teama de suferință şi de moarte. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel scrie creștinilor din Roma, orașul în care el însuși va fi martirizat prin decapitare: „Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia (…). Precum este scris, pentru Tine suntem omorâți toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela Care ne-a izbăvit” (Romani 8, 35-37), adică prin Iisus Hristos.

Cinstirea sfinților martiri, prin rugăciuni şi cântări de laudă adresate lor, prin sărutarea icoanei lor şi a sfintelor moaște, aduce mari şi multe binecuvântări credincioșilor. În această privință, Sfântul Vasile cel Mare ne învață zicând: „Cel ce atinge moaşte de martir participă la sfințenia şi harul care se află în ele”1. Sfinţii martiri şi sfinţii cuvioși au în comun iubirea lor jertfelnică pentru ­Hristos; martirii sau mucenicii au îndurat multe suferințe, iar cuvioşii şi-au asumat multe nevoințe (pocăință, postire, priveghere ş.a.). De aceea, viaţa cuvioşilor sau a asceţilor a fost numită şi „mucenicia albă”.

Pilda vieţii martirilor, a cuvioșilor şi a tuturor sfinţilor, pilda dăruirii de sine sau a iubirii lor smerite şi milostive, împreună cu rugăciunile lor, ajută mult pe toţi creştinii care se luptă cu patimile egoiste şi cu greutățile din lume ca să rămână credincioşi lui Hristos în toate zilele vieţii lor.

În aceste zile de binecuvântare şi de bucurie duhovnicească, pe care ni le oferă Hristos Domnul prin sfinții Săi, felicităm pe ­Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pe toţi ierarhii, preoții şi diaconii slujitori şi pe toţi pelerinii prezenți în Iași, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, şi ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să le răsplătească evlavia şi osteneala, râvna şi dărnicia, cu darurile Sale cele bogate şi netrecătoare, cu sănătate şi mântuire, cu pace şi bucurie, cu ajutor în familie şi în activitate, cu ani mulți şi binecuvântați, pentru a spori în credință şi în iubire frățească, în sfințenie şi fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinților şi spre dobândirea Împărăției cerurilor.

Cu multă prețuire şi părintești binecuvântări,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

1 Sfântul Vasile cel Mare, „Tâlcuire la Psalmul 115”, PG. 30, 112 C; Sfântul Grigorie de Nazianz, „Adversus Julianum” I, 59, PG 35, 589 C; Sfântul Ioan Gură de Aur, „Hom. in Martyres”, PG. 50, 664 D – vezi art. „Martyre”, în Dictionnarie de Spiritualité, Beauchesne, Paris, 1980, tome X, p. 724.

 

Conferință Internațională de Teologie Ortodoxă la Timișoara

La începutul lunii octombrie a anului în care România sărbătorește 100 de ani de la formarea României mo­der­ne, la Universitatea de Vest din Timişoara, s-a des­fă­şurat conferinţa inter­na­ţională cu tema: „România Mare – Grădina Maicii Domnului şi «Patriarhul» Teologiei şi Spiritualităţii româneşti, Dumitru Stăniloae”. Evenimentul a avut scopul de a celebra viața și opera părintelui Dumitru Stăniloae, care a trecut la Domnul cu 25 de ani în urmă, dar și de a evidenția, în aceste vremuri, nevoia de educație teologică înrădăcinată în puncte spirituale de referință ale teologiei ortodoxe: biblice, ascetice și mistice.

Această manifestare ştiinţifică, de înaltă ținută academică, a reunit cercetători și profesori de teologie de la universităţi celebre ale lumii: Andrew Louth (Durham University), Sebastian Brock (Oriental Institute of Wolfson College, University of Oxford), Alexandr Golitzin (Marquette University), Elisabeth Theokritoff (Institute for Orthodox Cristian Studies of Cambridge), Chrysostom Koutloumousianos (Heythrop College, University of London), Marius Portau (Patristic Institute Augustinianum, Roma), Ștefan Toma (Chris­tian-Albrechts-Universität zu Kiel), Lucian Turcescu (Concordia University, Montreal), Viorel Coman (University of Leuven), Demetrios Bathrellos (Institute for Orthodox Cristian Studies of Cambridge), Calinic Berger (Catholic University of America), Nicolaos Loudovikos (University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki), dar şi din România: Cristinel Ioja (Facultatea de Teologie din Arad), Valentin Vesa (Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca), Ioniță Apostolache (Facultatea de Teologie din Craiova), ­Nathanael Neacșu (Facultatea de Teologie din Iași), Ovidiu Sferlea (Facultatea de Teologie din Oradea), Adrian Covan (Universitatea de Vest din Timişoara).

Pleiada referenților au eviden­țiat multiple aspecte ale teologiei celui mai mare teolog român, subliniind că bogata operă a părintelui Dumitru Stăniloae este o teologie vie, ce se afirmă ca una din creațiile majore ale gândirii creștine din a doua jumătate a secolului XX. Totodată, manifestarea științifică a subliniat faptul că forța unității în istoria poporului român și principalul izvor spiritual în modelarea identității sale naționale și spirituale a fost credința ortodoxă. Toate lucrările prezentate vor fi cuprinse într-un volum ce va fi, cu siguranţă, o importantă sursă de studiu pentru toți studenţii teologi și nu numai.

Conferința internațională „România Mare – Grădina Maicii Dom­nului şi «Patriarhul» Teologiei şi Spiritualităţii româneşti, Dumitru Stăniloae” a fost organizată de Arhiepiscopia Ortodoxă a Timișoarei, în parteneriat cu organizațiile internaționale și locale: Institutul de Studii Creștine Ortodoxe Cambridge, Academia Română – Filiala Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest Timi­șoara și cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş. ”

 

 

Sfințirea noii catapetesme a Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc

Luni, 1 octombrie, în ziua prăznuirii Acoperământului Maicii Domnului, hramul Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc, la invitația Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, șapte ierarhi ai Sfântului Sinod au săvârșit sfințirea noii catapetesme poleite și au binecuvântat lucrările de reînnoire a bisericii.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în sobor de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, alături de Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, de Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, de Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, de Prea­sfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, de Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei și de Preasfințitul Siluan, Episcopul roman ortodox din Ungaria și locțiitor de Episcop al Daciei Felix, înconjurați de ieromonahi, preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de un grup vocal al Catedralei Mitropolitane din Craiova.

IPS Mitropolit Irineu a rostit un cuvânt de învățătură despre Maica Preacurată, iar IPS Mitropolit Laurențiu i-a îndemnat pe toți la participarea la Referendumul din 6-7 octombrie.

La final, PS Episcop Andrei a mulțumit tuturor și a acordat distincții de vrednicie celor care s-au implicat în lucrarea de reînnoire a Catedralei Episcopale, conform Episcopiei Covasnei și Harghitei.

 

 

Proiecte educaționale și culturale la Roma

Inaugurată în luna septembrie a anului 2017, extensia de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și-a redeschis porțile, de sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, pentru cei care vor să studieze teologia și care locuiesc în Italia sau în alte țări occidentale. Ceremonia de deschidere a debutat cu Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în biserica Parohiei „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon”-Roma XI. La finalul slujbei, Preasfinția Sa a evidențiat semnificațiile duhovnicești ale sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului, a îndemnat pe studenți să aprofundeze teologia ortodoxă și a rostit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia începutului noului an universitar 2018-2019.

În cadrul acestui eveniment, a avut loc lansarea aplicației „Merinde pentru suflet”, destinată utilizatorilor de android și realizată de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Prin această aplicație, doritorii pot lectura predici la duminicile de peste an, cuvinte de folos din viața și învățăturile sfinților, cuvinte duhov­nicești de la părinți contemporani și articole catehetice despre rânduielile liturgice ale Bisericii Ortodoxe. Aplicația se actualizează în timp real, utilizatorul fiind la curent cu noile articole postate pe site-ul de învățătură duhovnicească și de cateheză al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care poartă același nume. De asemenea, odată descărcate în dispozitivul mobil, informațiile pot fi accesate și offline, precizează Departamentul mass-media și comunicare al eparhiei.

La acest eveniment al comuni­tății românești din Italia a participat și ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, împreună cu angajați din cadrul instituției de stat. Cu acest prilej, a fost lansată versiunea virtuală a Muzeului pentru Românii de Pretutindeni realizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Prin acest instrument online, inițiatorii doresc prezentarea istoriei viețuirii românilor în diasporă și oferirea unui cadru necesar pentru construirea unei memorii colective asupra trecutului.

Platforma virtuală cuprinde mai multe secțiuni precum „Centenar”; „Școala și Biserica”; „Români din jurul gra­nițelor”; „Vechi cărți de identitate și pașa­poarte”; „Contribuția de la mediul asociativ românesc”; „Diaspora de mobilitate”, „Românii în presa vremii”; „Exilul românesc”, „Hărți”, „Tradiții și obiceiuri”.

Platforma a fost realizată cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, Academiei Române, Patriarhiei Române, Muzeului Na­țio­nal de Istorie a României, Arhivelor Naționale ale României, Editurii Eurodidactica, mediul asociativ românesc de peste hotare. Acest demers poate fi susți­nut de către fiecare român.

Muzeul Românilor de Pretutindeni poate fi vizitat online, accesând pagina: www.muzeulromanilordepretutindeni.gov.ro și urmărind pagina oficială de Facebook a MRP: https://www.facebook.com/ mprpromania/.

 

Întâlniri ale tinerilor ortodocși în Germania și Austria

Europa: un dar al Creștinismului

Tineri români din Germania, Austria, Luxemburg, Franța, Marea Britanie și România au participat în perioada 5-7 octombrie, la Nürnberg, la întâlnirea anuală a membrilor și sus­ținătorilor Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG). Întâlnirea a fost deschisă vineri, 5 octombrie, de IPS Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, la Catedrala Mitropolitană din Nürn­berg, se arată pe site-ul mitro­polia-ro.de. Programul evenimentului a continuat sâmbătă, 6 octombrie, cu Sfânta Liturghie, urmată de conferința filosofului Horia-Roman Patapievici, intitulată „Europa: un dar al creștinismului”; vizionarea unui film documentar despre Marea Unire din 1918, precum și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Întâlnirea anuală ATORG s-a încheiat duminică, 7 octombrie, cu Sfânta Liturghie.

 

Întâlnirea pan-ortodoxă a tinerilor din Austria

Sâmbătă, 6 octombrie, a avut loc la Viena Întâlnirea pan-ortodoxă a tinerilor din Austria, cu tema „Unitate și diversitate în Ortodoxie”. Întâlnirea pan-ortodoxă a fost organizată de către pr. Emanuel Nuțu, ajutat de reprezentanți din toate celelalte Biserici Ortodoxe surori.

„Evenimentul, organizat în campusul școlar catolic «Mater Salvatoris» din sectorul al VII-lea, al Vienei, a început prin participarea tinerilor la Sfânta Liturghie, săvârșită de către Înaltprea­sfințitul Arsenie, Mitropolitul grec al Austriei, înconjurat de preoți din Bisericile Ortodoxe surori, răspunsurile liturgice fiind date de corul bisericii românești «Sfântul Apostol Andrei» din Viena, dirijat de ­Georgel Popa. Întâlnirea a continuat în după-amiaza zilei cu 4 seminarii, în cadrul cărora s-a dialogat din mai multe perspective pe baza temei principale. De asemenea, tinerii au avut ocazia de a învăța să cânte un psalm în limba germană. Programul a oferit apoi posibilitatea tinerilor să aleagă între pictură pe sticlă, con­fecționarea de cruciulițe și metaniere, muzică și dans tradițional, degustare de bucate din tradiția sârbească etc.”, a precizat pr. Emanuel Nuțu, slujitor la Parohia Ortodoxă Românească din Viena.

 

Patriarhia Română a dăruit Mănăstirii Vatoped fragmente din moaștele a doi sfinți români

Miercuri, 17 octombrie, părintele Mihai Muşat, de la Biroul de protocol al Patriarhiei Române, delegat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a ajuns la Mănăstirea Vatoped, oferind o raclă cu fragmente din moaștele a doi sfinţi români așezământului monahal, informează basilica.ro. ­Patriarhia Română a răspuns afirmativ solicitării Mănăstirii Vatoped de a-i dărui fragmente din moaștele Cuviosului ­Gheorghe de la Cernica și ale Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești.

„Relațiile sfintei noastre mănăstiri cu acești sfinți au fost foarte apropiate, având în vedere că acest Cuvios Gheorghe și-a început viața ascetică în sfânta noastră mănăstire, în ascultare față de un episcop grec, care l-a și hirotonit ierodiacon, iar Sfântul Grigorie s-a nevoit pentru o anumită perioadă de timp în zona Kalamitsi a sfintei Mănăstiri Vatoped”, amintește starețul Efrem Vatopedinul în solicitarea către Patriarhie. „Pe lângă acestea, pomenirea lor este sărbătorită festiv în mănăstirea noastră. Astfel, prezența aducătoare de binecuvântare a unui fragment din moaștele izvorâtoare de har ale acestor sfinți nou arătați va reprezenta un motiv de mare ­bucurie pentru noi și pentru obștea noastră”, adaugă arhim. Efrem.

Urmare a acestui eveniment deosebit pentru Mănăstirea Vatoped şi pentru relaţiile ei cu Biserica Ortodoxă Română, egumenul aşezământului monahal, arhimandritul Efrem, a trimis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o scrisoare de mulţumire, pe care o redăm în continuare.

Preafericirii Sale
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 Preafericite Părinte Patriarh,

Cu evlavie şi adânc respect vă sărutăm dreapta, cerându-vă rugăciunile părinteşti şi binecuvântările patriarhale.

Prin această scrisoare mănăstirească ţinem să mulţumim Preafericirii Voastre pentru generozitatea cu care aţi răspuns mănăstirii noastre, rugăminte născută din iubirea ce o nutrim pentru sfinţi, de a primi câteva părticele din sfintele şi izvorâtoarele de har moaşte ale cuvioşilor Părinţilor noştri Gheorghe de la Cernica şi Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ungrovlahiei, moaşte păstrate în eparhia Preafericirii Voastre.

Socotim smerit că prin astfel de gesturi frăţeşti se dovedeşte şi se promovează dimpreună-împărtăşirea plină de dragoste întru Hristos, împărtăşire care este, pe de o parte, ontologică, prin Sfântul Potir comun, dar şi eclesiologigă şi bisericească, prin sfinţii noştri comuni, cei care dau mărturie pentru unitatea dincolo de timp a credinţei, întru legătura păcii, dintre mădularele Bisericilor Ortodoxe locale surori.

Pentru aceasta, rugându-ne smerit ca Domnul nostru Iisus Hristos să dăruiască Preafericirii Voastre de Dumnezeu păzite întărite de sus şi sănătate, spre zidirea turmei Voastre şi toată rodirea duhovnicească întru Sfânta lui Hristos Biserică, încheiem cu multă dragoste fiiască întru Hristos şi respect nemărginit.

Egumenul sfintei şi marii Mănăstiri Vatoped,
Arhimandrit Efrem
şi fraţii în Hristos cei dimpreună cu mine

 

 

Academia Ortodoxă din Creta, la ceas aniversar

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de existență, Academia Ortodoxă din Creta, Grecia, a organizat mai multe manifes­tări aniversare în perioada 2-4 octombrie 2018. La aceste evenimente ce s-au desfășurat în Kolimbari au participat întâistătători și delegați de-ai Bisericilor Ortodoxe surori. Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

La momentul aniversar al Academiei Ortodoxe din Creta au participat Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului; Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului; Preafericitul Hrisostom al II-lea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ciprului; Preafericitul Părinte Anastasie, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Albaniei; Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Cretei, Preasfințitul Părinte Episcop Andrei de Suprsal din partea Bisericii Ortodoxe a Poloniei; ierarhi din Arhiepiscopia Cretei, precum și alți invitați. Din partea Consiliului Mondial al Bisericilor a participat părintele prof. dr. Ioan Sauca, director al Institutului Ecumenic din Bossey.

Manifestările au început marți, 2 octombrie, la sediul Academiei Ortodoxe din Creta, unde, în prezența ierarhilor și a membrilor din comitetul de conducere, a avut loc o ședință de lucru în care s-au făcut propuneri pentru viitor și s-au ales noi membri. În după-amiaza aceleiași zile, în localitatea Sirikari, aproximativ 80 km de Chania, a avut loc slujba de sfințire a noii biserici cu hramul „Sfântul Nichifor Leprosul” – originar din acest loc – oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în prezența președintelui Greciei și a ierarhilor. În cursul serii s-au inaugurat o nouă aripă a Așezământului pentru bătrâni „Annasakion”, aflat în grija Mitropoliei de Kisamos și Selini, şi noul muzeu bisericesc al mănăstirii.

În calitate de delegat al Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Episcop Visarion a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, doriri de bine și de succes pentru viitor acestei instituții prestigioase a Bisericii, ce desfășoară o bogată activitate misionară, interconfesională și de cunoaștere a valorilor Ortodoxiei ecumenice și care, în 2016, a găzduit lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

A fost prezent și președintele Greciei, dl Procopios Pavlopulos, care a rostit un cuvânt în care a subliniat rolul Bisericii Ortodoxe în viața societății contemporane și provocările la care aceasta trebuie să facă față.

 

Coeziune în societatea europeană

Reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe pe lângă instituţiile europene s-au întrunit la Sofia, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, în perioada 5-7 octombrie, în clădirea Reprezentanţei Comisiei Europene (CROCEU). La întrunire au participat delegaţi ai Patriarhiei Constantinopolului, Patriarhiei României, Patriarhiei Bulgariei şi ai Arhiepiscopiei Ciprului, discutând despre „Factorii intensificării coeziunii în societatea europeană”. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de pr. Sorin Şelaru şi de pr. George Vâlcu de la Bruxelles.

 

Reprezentanţa Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituţiile europene scrie pe pagina sa de internet că membrii CROCEU au subliniat faptul că, într-o lume din ce în ce mai diversă, precum cea în care trăim astăzi, nevoia de coeziune este mai mare ca niciodată, deopotrivă la nivel european și național, regional și local. Diferențele etnice, culturale și religioase pot genera teamă între oameni și astfel să provoace crearea de bariere, ziduri despărțitoare și disensiuni. În aceste condiții, este imperativ ca Bisericile din Europa să cultive și să rămână în dialog cu alți actori sociali, pe de o parte subliniind rolul fundamental pe care l-a jucat Creștinismul în crearea Europei, precum și, mai recent, a Uniunii Europene, iar pe de altă parte să ofere o perspectivă cuprinzătoare asupra viitorului acestei complexe structuri. Coeziunea socială în Europa poate fi stimulată printr-un set coerent de politici fiscale, bugetare, sociale și educaționale orientate către binele comun. Întreaga strategie trebuie să fie centrată pe demnitatea intrinsecă și unicitatea fiecărei ființe umane, ce reprezintă un principiu fundamental al credinței creștine. Numai o astfel de evoluție poate transforma Uniunea Europeană în ceea ce a fost ea menită a fi de la bun început de către părinții ei fondatori: nu doar o piață unică de desfacere a bunurilor, bazată strict pe interese economice și având ca unic scop continua creștere economică, ci mai degrabă o familie de state bazată pe principii și valori comune care pot facilita împlinirea și dezvoltarea integrală a fiecărei națiuni și a fiecărei persoane.

Întrunirea a început cu referatul avocatei Maria Chioseva de la Universitatea din Plovdiv, care a atras atenţia la problemele ridicate de Convenţia de la Istanbul, discutate foarte mult de la începutul anului în curs în ţara vecină. Doamna Chioseva a amintit rolul pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Bulgară în renunţarea de către statul bulgar a ratificării convenţiei amintite, în care se vehiculează noţiunile „ideologiei de gen”.

Din partea Patriarhiei Constantinopolului a luat cuvântul Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Atenagora din Belgia, care a împărtăşit experienţa sa de vieţuire în Europa Occidentală, spunând că cel mai mare pericol pentru Ortodoxie acum este frica de celălalt, mai ales de când a început criza refugiaţilor. Ieromonahul Meletie, rectorul Universităţii „Sfântul Ioan” din Rila, a vorbit despre paradoxul „unitate sau libertate”, subliniind importanţa coabitării cu vecinii, chiar dacă aceş­tia sunt diferiţi de noi. „Diviziunile în popor nu au deloc consecințe benefice”, a spus în cuvântul său Înaltpreasfinţitul Părinte Antonie, Mitropolitul bulgar al Europei Centrale şi Occidentale, subliniind importanţa pe care Biserica trebuie să o acorde tinerei generaţii.

Părintele Sorin Şelaru, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române în această întrunire, a făcut o analiză a crizelor economică, financiară şi de emigranţi din Europa. Părintele Şelaru i-a încurajat pe tineri să participe în cât mai multe programe de călătorii cu scopul schimburilor de experienţă, pentru că doar astfel ei vor putea construi ceva nou.

La finalul întrunirii, a fost emis un comunicat de presă.

În data de 6 octombrie, participanţii de la întrunire au mers la Stara Zagora, unde au luat parte la festivităţile dedicate împlinirii a 180 de ani de la naşterea Mitropolitului Metodie Kuşev, coliturghisind în acel oraş pe 7 octombrie, alături de Patriarhul Neofit al Bulgariei.

 

Premierul Boiko Borisov a discutat cu arhiereii bulgari despre noua lege a cultelor

La Palatul Sinodal din Sofia a avut loc pe 4 octombrie întâlnirea prim-ministrului Bulgariei, Boiko Borisov, cu Preafericitul Părinte Neofit, Patriarhul Bulgariei, şi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, anunţă Bg-patriarshia.bg. Întâlnirea a fost stabilită pe baza discuţiilor pe marginea proiectului noii legi a cultelor, aflat în dezbatere în Parlamentul bulgar. La întâlnire au participat şi deputaţi, membri ai celor mai mari partide din ţara vecină.

 

Alături de Patriarhul Neofit au fost Mitropoliţii Ioan de Sliven, Grigorie de Veliko-Târnovo, Gavriil de Loveci, Antonie al Europei Occidentale şi Centrale, Serafim de Nevrokop, Naum de Ruse, Ciprian de Stara-Zagora, Grigorie de Vraca, Daniil de Vidin, precum şi Episcopul Gherasim de Melnişki. Li s-au alăturat consilieri juridici ai Patriarhiei. Patriarhul Neofit şi-a manifestat îngrijorarea privind unele abuzuri împotriva credincioşilor care ar putea apărea după adoptarea legii. Recent, Patriarhia Bulgară a transmis mai multe amendamente la acest proiect, conform viziunii sale.

Premierul Borisov a declarat că doreşte ca această lege să fie cât mai bună şi să ţină cont de realităţile confesionale ale Bulgariei, fără a se ajunge la vreun conflict între Biserică şi Stat.

La sfârşitul întâlnirii, Patriarhul Neofit i-a dăruit premierului o icoană cu chipul Sfântului Climent al Ohridei, dorindu-i să aibă înţelepciune şi putere pentru guvernarea ţării.

 

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a votat în cadrul Referendumului pentru redefinirea căsătoriei în Constituţia României, 6 octombrie

 

 

Luni, 1 octombrie

A adresat un mesaj de binecuvântare, cu titlul: „Bucuria comuniunii între generaţii în Anul Centenar”, tuturor studenţilor, profesorilor şi ostenitorilor universităţilor din România, cu ocazia începutului anului universitar 2018-2019.

 

Marţi, 2 octombrie

A participat la şedinţa de lucru a Consiliului Consultativ al Cultelor din România, în Sala Conventus a Palatului Patriarhiei.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România „a salutat cu speranţă decizia de organizare, în zilele de 6-7 octombrie 2018, a Referendumului pentru clarificarea textului Constituției României, în sensul de înlocuire a formulării privind căsătoria ca «uniune între soți» cu formularea «uniune între un bărbat şi o femeie»” […], reafirmându-şi „susținerea pentru definirea mai precisă în textul Constituţiei a căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie, așa cum a decis deja în ședința sa de lucru din 20 iunie 2013. Familia naturală și tradițională se întemeiază, așadar, pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pentru a cultiva iubirea reciprocă și a da naștere la copii. Doar astfel înțeleasă, familia asigură perpetuarea societății umane” […], îndemnând, totodată, „pe toți cetăţenii români să participe la acest referendum decizional şi să spună DA familiei binecuvântate de Dumnezeu, prin care se asigură viitorul României”.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 3 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A acordat Crucea Patriarhală – cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române – părintelui profesor universitar Ştefan Buchiu, fost decan al Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Evenimentul a avut loc în Salonul Sfinţilor Români din Reşedinţa Patriarhală, în prezenţa membrilor Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a anunţat că Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor i-a acordat părintelui Ştefan Buchiu titlul de vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu atribuții de consultare şi reprezentare în domeniul teologic, educațional și cultural.

 

 

Sâmbătă, 6 octombrie

A votat în cadrul Referendumului pentru redefinirea căsătoriei în Constituţia României, la secţia de votare organizată la Şcoala Generală Nr. 74Ienăchiţă Văcărescu” din Bucureşti.

 

Duminică, 7 octombrie

A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, împreună cu Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal. În cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a îndemnat pe credincioşii ortodocşi români să participe la vot în cadrul Referendumului pentru redefinirea căsătoriei în Constituţia României.

 

Luni, 8 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 9 octombrie

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Teologia ortodoxă academică trebuie să susțină mai intens ­lucrarea misionară a Bisericii în societate”, cu ocazia celui de-al VIII-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, organizat, în perioada 8-10 octombrie 2018, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” a Universității din Oradea.

 

Miercuri, 10 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 11 octombrie

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte.

 

 

Duminică, 14 octombrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea Sămurcăşeşti din judeţul Ilfov, cu ocazia serbării celui de-al treilea hram – Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Prin cinstirea moaştelor sfinţilor participăm la sfinţenia şi harul lor”, pelerinilor şi închinătorilor prezenţi la Iaşi cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

 

Luni, 15 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 16 octombrie

A primit în audienţă, la Reşedinţa Patriarhală, pe preacuviosul arhim. Teodosie Pleşca, stareţul Mănăstirii Zosin din judeţul Botoşani.

 

Miercuri, 17 octombrie

A prezidat consfătuirea anuală a profesorilor de religie din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Cu acest prilej, a adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare, intitulat: „Predarea religiei în contextul social de azi necesită permanentă pregătire, conştiinţă misionară şi multă dăruire de sine”.

 

Joi, 18 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor reunite.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat şantierul Catedralei Mântuirii Neamului, 21 octombrie

Duminică, 21 octombrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Paraclisul „Învierea Domnului” al Catedralei Mântuirii Neamului. Cu acest prilej, a vizitat şantierul Catedralei Mântuirii Neamului.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: Slujitor jertfelnic al Bisericii”, la slujba de înmormântare a părintelui Gheorghe Gibă (1958-2018), preot coslujitor la Parohia „Înălţarea Domnului”, Protopopiatul Sector 4 Capitală.

 

Luni, 22 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 23 octombrie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe p.c. pr. Sorin Şelaru, reprezentantul Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene – Bruxelles.

 

Miercuri, 24 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 25 octombrie

A participat, în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală, la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

Între hotărârile Sfântului Sinod din această zi a fost şi canonizarea Episcopului Dionisie Erhan al Cetății Albe-Ismail (1934-1943).

Împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a întâmpinat, la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală, racla cu moaştele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica şi racla cu moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.

Anul acesta, 2018, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, a fost cinstit în mod deosebit şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, de la a cărui mutare la cele veşnice s-au împlinit 150 de ani.

Moaştele Sfinţilor Calinic şi Dimitrie au fost purtate în tradiționala procesiune „Calea Sfinților” pe străzi din apropierea Catedralei Patriarhale şi s-au întâlnit la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei, continuându-şi traseul până pe esplanada Catedralei Patriarhale, unde au fost întâmpinate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fiind aşezate apoi în baldachinul special pregătit.

După săvârşirea rânduielii pentru primirea sfintelor moaşte, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare pelerinilor veniţi la hramul Catedralei Patriarhale, intitulat „Comuniunea sfinţilor este izvor de unitate românească în cuget şi simţiri”.

 

Vineri, 26 octombrie

A prezidat şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a ­Palatului Patriarhiei. În această şedinţă au fost prezentate activităţile desfăşurate în Patriarhia Română în anul ­
„2018 – Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”.

 

Sâmbătă, 27 octombrie

În ziua sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor – hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie la Altarul de vară din incinta Catedralei Patriarhale. Împreună cu Preafericirea Sa au slujit mai mulţi ierarhi români şi doi ierarhi străini: Înaltpreasfinţitul Părinte Naum, Mitropolitul de Ruse, Biserica Ortodoxă a Bulgariei, ţara natală a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, şi Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, Patriarhia Antiohiei.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Patriarhul României a vorbit despre viaţa pământească sfântă a Cuviosului Dimitrie cel Nou şi istoricul aşezării ­cinstitelor sale moaşte în Catedrala Mitropolitană din București, devenită din 1925 Catedrală Patriarhală, precum şi despre aducerea în procesiune la hramul de toamnă al ­Catedralei Patriarhale din anul 2018 a moaştelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, de la a cărui mutare la Domnul s-au împlinit 150 de ani.

La finalul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a oferit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Naum de Ruse un veşmânt care a acoperit moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, pentru noua biserică a Mănăstirii Basarabov. De asemenea, Preafericirea Sa i-a oferit o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie şi o cruce de binecuvântare confecţionată în Atelierele Patriarhiei Române.

În seara acestei zile, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost prezent la desfăşurarea Festivalului-concurs naţional de muzică bisericească Lăudaţi pe Domnul!, ediția a XI-a, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare, intitulat: Bucuria comuniunii frăţeşti prin muzica bisericească.

La final, Patriarhul României a acordat Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur” domnului Voicu Popescu pentru întreaga activitate ca dirijor al Corului de copii Radio, al Corului Sound şi al Corului Naţional de Cameră Madrigal, pentru contribuţia la promovarea culturii şi spiritualităţii româneşti şi pentru contribuţia deosebită la organizarea mai multor ediţii ale Festi­valului-concurs naţional de muzică bisericească  Lăudaţi pe Domnul!

 

Marţi, 30 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

 

A consemnat:

Arhimandrit Andrei Anghel,

Secretar, Cabinetul Patriarhal