Şedință de lucru a noii Adunări Naționale Bisericești

Membrii Adunării Naționale Bisericești (ANB) s-au întru­nit sâmbătă, 29 septembrie, la Palatul Patriarhiei, în șe­dință de lucru, aceasta fiind prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Înaintea desfășurării lucră­rilor, a avut loc ședința de constituire a noii ANB pentru perioada 2018-2022, prilej cu care a fost aprobat Apelul Adunării Naționale Bisericești pentru participarea la refe­ren­dum în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, intitulat „Să spunem DA familiei binecu­vântate de Dumnezeu!”

 

Lucrările Adunării Na­ționale Bisericești, desfășurate în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, au debutat cu ședința de constituire a Adunării Naționale Bise­ricești pentru următorii patru ani (2018-2022), prin constituirea secretariatului provizoriu; apelul nominal constând în prezentarea, la Biroul Adunării, de către fiecare reprezentant eparhial, cleric și mirean, a mandatului primit din partea Adunării eparhiale care l-a delegat; constituirea și desfășurarea lucrărilor secțiunilor pentru examinarea, validarea, prezentarea referatelor fiecărei secțiuni cu propunerile de validare, respectiv aprobarea în plen a mandatelor membrilor Adunării Naționale Bisericești.

După constituirea Adunării Naționale Bisericești, prin vot deschis s-a alcătuit secretariatul Adunării Naționale Bisericești și au fost alese comisiile de lucru permanente, respectiv membrii Consiliului Național Bisericesc. În cadrul ședinței de lucru s-a aprobat, apoi, Apelul Adunării Naționale Bisericești pentru participarea la referendumul din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, intitulat „Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu!”, pentru a fi citit în toate bisericile în zilele de 30 septembrie și 1 octombrie. „Acest apel are două caracteristici: pastoral, întrucât în Adunarea Națională Bisericească sunt membri toți ierarhii Sfântului Sinod, și patriotic, deoarece clerul și mirenii sunt luptători patrioți. Nu vrem să facem un text detaliat, acestea s-au explicat și se explică, dar este mai mult un îndemn sau o mobilizare pentru o cauză sfântă”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, președintele Adunării Națio­nale Bisericești.

În sesiunea luărilor de cuvânt, președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a reliefat momentul istoric al Marii Uniri de la 1918 și faptul că Biserica a fost parte integrantă a acestui proces. „Foarte multă lume laudă pe intelectuali, alții poporul român, pe străini, Conferința de pace de la Paris, că ne-a recunoscut, dar lasă deo­parte faptul că Unirea s-a petrecut în cuget și în simțiri datorită rolului Bisericii, și este destul să ne uităm la exemplul Basarabiei, unde un preot, Alexe Mateevici, a scris «Limba noastră», sau în Transilvania, unde în toate parohiile s-a predicat ideea Marii Uniri cu vreo două-trei decenii înainte de Unire, iar preoții nu sfârșeau slujba de duminică până nu îndemnau oamenii să participe la făurirea României după principiul că soarele «pentru toți românii la Bucu­rești răsare».”

Prof. univ. Alexandru Arsene, reprezentantul Mitropoliei Basarabiei, a vorbit despre necesitatea reunirii României cu Basarabia și sprijinirii lucrării Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia de către societatea civilă prin educație.

Reunirea se poate realiza, a precizat Patriarhul României, însă este nevoie mai întâi de multă rugăciune, de unirea în cugete și simțiri și apoi și geografic, prin acordul Parlamentului de la Chi­șinău. De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat că Patriarhia Română a făcut pași spre această reîntregire prin canonizarea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, basarabean la origine, și prin alegerea a doi ierarhi pentru Episcopia de Bălți și Episcopia Basarabiei de Sud, la solicitarea clerului și credincioșilor din Mitropolia Basarabiei. „Noi sperăm că încetul cu încetul, când Dumnezeu creează condițiile propice pentru această reunificare, se va face. […] Nu e prea târziu, dar nici să așteptăm ca timpul să lucreze în mod magic. Noi trebuie să conlucrăm cu harul lui Dumnezeu ca să facem lucruri bune”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Pr. Vasile Oltean, directorul Muzeului din Șcheii Brașovului – Prima Școală Românească, a evidențiat nevoia elaborării unor manuale școlare care să „formeze”, nu să „deformeze”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române i-a îndemnat pe membrii noii Adunări Naționale Bisericești să promoveze activită­țile folositoare Bisericii și poporului român. „Fiecare membru în Adunarea Națională Bisericească, cleric și mirean, este un misionar. Contăm foarte mult pe dumneavoastră, prin prezența locală activă și mărturisitoare, pentru că, dacă demnitatea nu are acoperire în fapte concrete, nu este credibilă. Același lucru este valabil și pentru cler. Putem ține predici îngerești despre iubire, dar, dacă nu avem nici o cantină pentru săraci, nu mobilizăm ajutoare pentru bolnavi, nu-i apropiem pe oamenii singuri de Biserică, nu ajutăm pe cel care este în dezorientare și deznădejde, atunci predica nu este însoțită de fapte și nu este dinamică, lucrătoare. De aceea, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre credința lucrătoare prin iubire. Este cre­dința care schimbă situații dificile în binecuvântare, care schimbă stări sufletești, care vindecă, adică ridică și înnoiește viața omului. Avem mare nevoie de conlucrare și coresponsabilitate între cler și credincioșii mireni. Avem din ce în ce mai multă bucurie când vedem cum oamenii din sate construiesc biserici, ajută mănăstiri, școli, mai ales la început de an școlar. Mii de ghiozdane cu rechizite noi au fost oferite de către parohii tinerilor săraci la început de an școlar, unele în baza protocoalelor încheiate între parohie și școală, iar altele fără protocol, spontan. Aceasta arată că Biserica susține în continuare școala, unele eparhii chiar au donat bani și materiale pentru îmbună­tățirea spațiilor de la unitățile școlare. Investiția aceasta în edu­cație și sănătate este o investiție nu pe termen lung, ci pentru eternitate. Atât de mult suntem încurajați de Dumnezeu, câtă iubire arătăm față de semeni, și de aceea, pentru educație, investiția este pe termen mediu, lung și etern, deoarece tinerii educați în credință pot deveni nu numai cetățeni buni ai patriei pămân­t­ești, ci și cetățeni ai raiului, ai patriei cerești”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

La final, a fost rostită rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”, apoi a fost vizionat filmul documentar realizat de TRINITAS TV, intitulat „Contribuția Bisericii la realizarea Marii Uniri”. Fiecare participant a primit din partea Părintelui Patriarh Daniel câte un dar constând în cărți, DVD-uri și broșuri dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Lucrările Adunării Naționale Biseri­cești au fost precedate de Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, săvârșite la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhie­reu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, înconjurat de soborul de preoți și diaconi al catedralei.

Clopotele Catedralei Naţionale au fost sfinţite

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfinţit luni, 3 septembrie 2018, cele şase clopote ale Catedralei Mântuirii Neamului, înainte de ridicarea lor în turnul-clopotniţă. La slujbă au participat Preasfinţiţii Părinţi Episcopi-vicari Varlaam Ploieşteanul şi Timotei Prahoveanul, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, membrii Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, slujitorii de la Paraclisul Catedralei Naţionale, precum şi membri ai echipei de coordonare a lucrărilor.

 

După slujba de sfinţire, Patriarhul României a vorbit despre semnificaţia, rostul şi utilitatea clopotelor, explicând faptul că atât exteriorul clopotului, cât şi interiorul acestuia trebuie sfinţite. „Astăzi am săvârşit sfinţirea clopotelor în exteriorul lor, urmând ca după ce acestea vor fi aşezate la locul lor în turnul-clopotniţă, peste două zile, să fie sfinţite de Preasfinţiţii Părinţi Episcopi-vicari şi în interiorul lor. Clopotul este, în primul rând, glasul Domnului care ne cheamă să lucrăm pentru slava Lui şi pentru mântuirea noastră. Clopotul nu este doar un simplu instrument muzical. Aşa cum am auzit în rugăciunile care s-au citit, clopotele sunt glasul Domnului care ne cheamă să ne adunăm în binecuvântarea şi iubirea lui Dumnezeu. Ele sunt glasul Domnului care ne cheamă la rugăciune şi, aşa cum se precizează în prima rugăciune de sfinţire, ele au rostul de a ne ţine în stare de veghe, de trezvie. Ele combat lenevirea duhovnicească. De asemenea, rostul clopotelor este şi acela de a ocroti poporul de furtuni, de trăsnete, de tunete. Clopotele împrăştie norii grei ai furtunilor, alungă fulgerele şi tunetele şi ceaţa vătămătoare. Dar, în acelaşi timp, clopotele alungă şi duhurile cele necurate, întărindu-l pe credincios să-şi aducă aminte de Dumnezeu şi să ceară ajutorul Lui când este ispitit”, a reliefat Preafericirea Sa.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a vorbit despre istoricul clopotelor şi utilizarea acestora în cultul creștin. „Cel mai vechi clopot s-a produs în China, cu 3.000 de ani înainte de Hristos, apoi în India. Erau clopote mari, din metal, în care se bătea cu un ciocan (…). Încetul cu încetul clopotele au primit o semnificaţie duhovnicească şi au fost integrate şi în cultul creştin. Această semnificaţie religioasă a fost argumentată cu referire la Vechiul Testament, şi anume la trâmbiţele de argint pe care Moise le-a făcut la porunca lui Dumnezeu pentru a anunţa chemarea la rugăciune, dar şi chemarea la luptă. Locul trâmbiţelor de argint din Vechiul Testament a fost luat de clopotele sfinţite de Biserică. Folosirea clopotelor în cultul creştin a început să se răspândească în secolul al 5-lea, în Occident. Primii făuritori de clopote au fost călugării benedictini. În secolul al 6-lea se menţionează faptul că, în cultul creştin, clopotele nu sunt folosite doar în mănăstiri, ci şi la parohii. La Constantinopol clopotele au ajuns abia în secolul al 9-lea, pe la anul 857. Ursus (Orso I Participazio), dogele Veneţiei, a oferit împăratului Mihail al III-lea douăsprezece clopote pentru a fi aşezate într-o clopotniţă lângă Biserica «Sfânta Sofia» din Constantinopol. De la Constantinopol, clopotele au fost admirate şi de monahii din Muntele Athos şi aşa au ajuns clopotele să fie folosite şi acolo. După aceea ele s-au răspândit în peninsula balcanică şi în Rusia”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

 

Răspândirea folosirii clopotelor 
în cult

Preafericirea Sa a vorbit şi despre istoricul clopotelor în Ţările Române. „Primul clopot cunoscut la noi, în Ţara Românească, a fost făcut de meşteri din Transilvania şi din Occident. Acesta a fost realizat în anul 1385 şi se află la Mănăstirea Cotmeana din Argeş, unde, în mod minunat, funcţionează şi astăzi. În 1395, Mircea cel Bătrân a făcut în dar un clopot Mănăstirii Cozia. În Moldova, primele clopote au fost făcute în timpul lui Ştefan cel Mare. Primul clopot l-a dăruit el Episcopiei Romanului şi apoi Mănăstirii Putna, Mănăstirii Neamţ etc. Clopotele europene se disting de cele asiatice prin faptul că au balans. Ele sunt trase, nu sunt bătute. Clopotele noastre sunt clopote europene, care au libertatea de mişcare a limbii în interiorul clopotului şi au un sunet foarte atrăgător”, a evidenţiat Patriarhul României.

Clopotul mare 
de la Patriarhia Română

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit şi despre istoricul clopotului de la actuala Catedrală Patriarhală din Bucureşti. „La Patriarhie, primul clopot mare a fost făcut în 1888 pentru Catedrala Mitropolitană «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena», zidită între anii 1656-1658 de către Constantin Şerban Basarab Voievod şi sfinţită în 1658 în timpul domnitorului Mihnea al III-lea Voievod. În 1698 Constantin Brâncoveanu a terminat lucrările de zidire a clopotniţei Catedralei Mitropolitane, dar aceasta avea un singur etaj. Aşa se face că atunci când în 1888 a fost adus de la Budapesta, pe apă, clopotul mare de 9 tone al Mitropoliei Ţării Româneşti, el n-a putut fi aşezat în clopotniţa lui Brâncoveanu pentru că a fost insuficient de consolidată. Aşa a stat clopotul de la 1888 timp de 70 de ani, până în timpul vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina, care în 1958, în plin comunism, a consolidat clopotniţa şi a mai adăugat un etaj, iar la etajul al doilea a fixat clopotul din 1888”, a explicat Preafericirea Sa.

 

Noile clopote ale Catedralei Naționale

Clopotele Catedralei Națio­nale au fost realizate în fabrica Grassmayr din Innsbruck, Austria, au o garanție de 15 ani și o viață (dăinuire) apreciată la peste 400 de ani. Ele au fost aduse în țară în data de 19 mai 2017. Cele 6 clopote cântăresc împreună 33 de tone. Clopotul mare, dedicat eroilor nea­mului, are o greutate de peste 25 de tone, cu o înălțime și un diametru de circa 3 metri. Acesta va putea fi auzit pe o rază de 15 km la evenimentele și sărbătorile importante, informează Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Urmând tradiției creştine privind inscripționarea clopotelor, pe fiecare dintre cele șase clopote se află inscripționate: stema Patriarhiei Române, chipul în efigie al Patriarhului Daniel – sub păstorirea căruia s-a concretizat construirea Catedralei Naționale, și Crucea patriarhală, precum și inscripția: „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918-2018”. Costul celor şase clopote a fost achitat exclusiv din banii Patriarhiei Române, nu din fonduri publice, transmite Biroul de presă.

 

Apelul Adunării Naţionale Bisericeşti pentru participarea la referendum în 6-7 octombrie 2018

Adunarea Naţională Bisericească, compusă din toţi ierarhii Sfântului Sinod, reprezentanţii clerului şi reprezentanţii credincioşilor mireni din eparhiile Patriarhiei Române, întrunită în şedinţa din 29 septembrie 2018, îndeamnă pe toţi cetăţenii ortodocși români să participe la referendum şi să spună DA clarificării textului articolului 48 din Constituţia României privind definirea căsătoriei, adică înlocuirea expresiei confuze: „uniunea liber consimţită între soţi” cu formularea clară şi precisă: „uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie”.

 

Prin această precizare clară şi fără echivoc în Constituţia României, se afirmă, se apără şi se promovează familia ca instituţie umană fundamentală creată şi binecuvântată de Dumnezeu pentru creşterea şi perpetuarea umani­tății, potrivit cuvintelor Sfintei Scripturi: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!” (Facere 1, 27-28). Această familie bazată pe căsătoria între un bărbat şi o femeie a fost binecuvântată şi cinstită de Mântuitorul Iisus Hristos prin prezenţa Sa, a mamei Sale şi a ucenicilor Săi, la nunta de la Cana Galileii, unde a săvârşit minunea transformării apei în vin (cf. Ioan 2, 1-11), arătând astfel valoarea sfântă a familiei conjugale pentru viaţa Bisericii. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel recomandă ca iubirea mirelui faţă de mireasă să fie asemenea cu iubirea lui Hristos faţă de Biserică (cf. Efeseni 5, 22-25, 32).

Familia binecuvântată de Dumnezeu, spre a cultiva iubirea reciprocă şi a da naştere la copii, este izvor de viaţă pentru fiecare popor şi pentru întreaga umanitate. Prin urmare, participarea la referendum, în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, este un act de mărturisire a credinţei în iubirea lui Dumnezeu pentru familie, un act de maximă responsabilitate pentru viitorul poporului român, precum şi un examen de maturitate spirituală pentru a alege între valori permanente şi ideologii efemere.

Cuvântul „referendum” înseamnă: „consultare directă a cetăţenilor chemaţi să se pronunțe prin vot asupra unui proiect de lege de o deosebită importanţă pentru stat sau asupra unor probleme de interes general” (DEX). Aşadar, participarea cetăţenilor statului la acest referendum decizional pentru definirea căsătoriei în Constituţia României este un act profund democratic şi patriotic-naţional, de o deosebită importanţă pentru întregul popor român, deoarece se votează pentru apărarea familiei bazate pe căsătoria între un bărbat şi o femeie şi pentru viitorul copiilor poporului român. De fapt, în articolul 2 din Constituţia României se precizează că prin referendum se exprimă suveranitatea naţională a României.

În pofida multor acţiuni de boicotare agresivă şi denigrare injustă a referendumului, trebuie să apărăm darul sacru al vieţii persoanei umane care se naşte din iubirea conjugală între un bărbat şi o femeie, preţuind astfel şi generaţiile de părinţi şi copii care au asigurat continuitatea poporului român de-a lungul veacurilor.

Să cinstim, aşadar, Centenarul Marii Uniri din 1918 printr-o mare unire de cuget şi acţiune naţională în apărarea familiei creştine şi a viitorului poporului român!

Preşedintele Adunării Naţionale Bisericeşti

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Preafericitul Părinte Daniel a sărbătorit 11 ani de la întronizarea ca Patriarh al României

Duminică, 30 septem­brie, s-au împlinit 11 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej, în Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Patriarhul României, înconjurat de un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod.

 

După rostirea Sfintei Evanghelii de la Sfântul Evanghelist Luca (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor, Luca 6, 31-36), pr. conf. univ. dr. Lucian Vasile Petroaia, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea Bucureşti, a vorbit despre importanţa iubirii, sentiment care ne înrudeşte cu Dumnezeu.

„Numai prin mulţumire 
creştem duhovniceşte”

 

 

La finalul Sfintei Liturghii, Prea­sfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, a oficiat un Te Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preafericirii Sale şi asupra Bisericii Ortodoxe Române. Ierarhul a rostit apoi un cuvânt de felicitare, în care a evidenţiat principalele lucrări ale Patriarhului României, de cultivare, întărire şi consolidare a unită­ţii noastre de credinţă şi de neam. În numele ierarhilor, mem­bri ai Sfântului Sinod, al preoţilor şi al credincioşilor, Înalt­preasfin­ţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, i-a oferit Părintelui Patriarh Daniel o icoană cu chipul Maicii Domnului.

La rândul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu, „de la Care vine toată darea şi tot darul cel bun”, precum şi tuturor celor prezenţi. „Astăzi am trăit această bucurie şi această pace în Duhul Sfânt, în comuniune euharistică, ierarhii Sfântului Sinod împreună cu preoţii şi diaconii, dar şi cu toţi credincioşii care au fost prezenţi aici sau care prin intermediul Radioului şi Televiziunii TRINITAS ne-au însoţit cu rugăciunile lor. Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate, pentru că numai prin mulţumire creştem duhovniceşte. Mulţumirea este creşterea noastră în relaţia cu Prea­sfânta Treime. Dumnezeu ne dăruieşte darurile Sale, iar dacă noi Îi mulţumim, El adaugă alte daruri şi aşa se zideşte sufletul nostru, omul interior. După cum un zid se zideşte din cărămidă şi apoi se pune mortar ca liant, tot aşa mulţumirea este liantul între darurile primite de la Dumnezeu şi semnul creşterii noastre duhovniceşti. Deci, cea mai nobilă activitate a omului este să mulţumească lui Dumnezeu Creatorul. Recunoştinţa este semnul relaţiei noastre cu Dumnezeu”, a precizat Întâi­stătătorul Bisericii noastre. De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat că, atunci când omul ajunge la mulţumirea de sine, el ajunge de fapt la plafonarea de sine şi la încetarea progresului spiritual sau duhovnicesc.

În continuare, în Sala „Europa Chris­tiana” din Palatul Patriarhiei, au fost citite mesajele de felicitare adresate Preafericirii Sale din partea reprezentanţilor instituţiilor statului la împlinirea a 11 ani de patriarhat.

 

 

Patriarhul Daniel slujind unitatea naţională în duhul înaintaşilor

Cuvântul de felicitare rostit de Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, cu prilejul împlinirii a 11 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

 

„Păziți unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Efeseni 4, 3)

 

Dacă ieri, 29 septembrie, la Palatul Patriarhiei de pe Colina Bucuriei a avut loc ședința de constituire a Adunării Naționale Biseri­cești, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, în noua sa compo­nență, la începutul unui nou mandat, iată că astăzi, în Catedrala Patriarhală, trăim emoția și bucuria împlinirii a 11 ani de providen­țială și jertfelnică arhipăstorire a ­Bisericii noastre de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Din perspectiva fericită a Anului Centenar – sărbătorirea unui veac de unitate națională, dar și din perspectiva nefericită a frământărilor, tensiunilor și dezbinărilor din sânul neamului nostru, a risipirii sale în largul lumii, în căutarea unei vieți mai bune, ambele evenimente, și cel de ieri, și cel de astăzi, au o semnificație deosebită.

Ieri, prin prezența Înaltprea­sfin­țiților și Preasfințiților Părinți membri ai Sfântului Sinod al Sfintei noastre Biserici și arhipăstorii sufletești ai Neamului, precum și a membrilor Adunării Naționale Bisericești, delegații și reprezen­tanții aleși ai clerului și poporului binecredincios, toți împreună, prezidați de Întâistătătorul Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, am avut, la scară mică, icoana sau imaginea Neamului întreg, adunat în jurul lui Hristos și al Bisericii Sale.

Ierarhi, preoți și credincioși mireni din toate provinciile țării, dar și din eparhiile din jurul acesteia: Mitropolia Basarabiei, cu episcopiile sufragane, Episcopia Daciei Felix a românilor din Serbia și Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei, precum și ierarhi din diaspora occidentală, adunați împreună în rotonda sau Aula „Teoctist Patriarhul”, au reconstituit atmo­sfera de la sfârșitul anului 1918, când toți românii s-au regăsit împreună, într-o singură țară, mare și rotundă ca o pâine.

Iar Palatul Patriarhiei, însufle­țit ieri de prezența membrilor Adunării Naționale Bisericești, ne-a amintit pentru o clipă de entuziasmul și freamătul de acum o sută de ani din Palatul Mitropolitan din Cernăuți al Mitropoliei Bucovinei, care, în Sala sa Sinodală (sau sala de marmură), a găzduit Congresul General al Bucovinei, convocat de Consiliul Național Român și care, în data de 15/28 noiembrie 1918, a votat în unanimitate uni­rea cu România. Sau de Palatul Episcopal din Arad în care, pe parcursul anului 1918, Consiliul Na­ți­o­nal pentru Unirea Transilvaniei cu Patria-mamă a ținut numeroase ședințe care au pregătit marele eveniment de la 1 Decembrie de la Alba Iulia.

Privită în aceeași lumină a Centenarului unității naționale, sărbătorirea celor 11 ani de patriarhat ai Preafericitului nostru Părinte Daniel ne oferă prilejul de a reflecta asupra lucrării permanente și intense a Patriarhului Bisericii noastre întru păstrarea, cultivarea și întărirea unității de credință și de neam a poporului peste care Duhul Sfânt l-a așezat Întâistătător, în vremuri deloc ușoare.

Din noianul lucrărilor și realizărilor Părintelui Patriarh vom reține doar câteva, care să releveze această permanentă grijă pentru unitatea Neamului nostru.

Este cunoscută lupta pe care a dus-o ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și ca Președinte al Comisiei sinodale teologice, liturgice și didactice pentru reintroducerea religiei în învățământul de stat, pentru ca tinerelor generații să nu le lipsească posibilitatea formării spirituale și morale, precum și strădaniile de acum, pentru asigurarea unor programe analitice potrivite preocupărilor și frământărilor tinerilor de azi și a unor manuale de religie de calitate.

Programele catehetice Hristos împărtășit copiilor și Alege școala!, de care au beneficiat deja sute de mii de elevi din întreaga țară, se desfășoară cu susținerea directă și sub atenta supraveghere a Preafericirii Sale.

 

 

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, eveniment organizat anual începând cu 2013, se bucură de susținerea entuziastă a Întâistătătorului Bisericii noastre. Ediția din 2016 a fost organizată chiar în Capitală de Arhiepiscopia Bucureștilor, cu binecuvântarea și implicarea directă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar edițiile următoare, Iași – 2017 și Sibiu – 2018, s-au bucurat de prezența Patriarhului României.

A susținut dezvoltarea învăță­mân­tului teologic prin înființarea de noi seminarii și facultăți de teologie, preocupându-se personal de redeschiderea și creșterea calitativă permanentă a Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, iar de 11 ani, de bunul mers al Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, insistând mereu pentru sporirea permanentă a nivelului academic și spiritual al acestora și pentru formarea unor profesori de elită devotați Bisericii.

A inițiat și urmărește îndeaproape alcătuirea manualelor pentru învățământul teologic universitar și preuniversitar, care să corespundă exigențelor secolului XXI. Multe dintre acestea au fost deja publicate.

Continuând tradiția multiseculară a Bisericii noastre de răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu și a învățăturii Bisericii prin tipărituri care, circulând sute de ani în toate provinciile românești, au întărit nu numai credința ortodoxă, ci au asigurat răspândirea și unitatea limbii române și au consolidat conștiința unității de neam, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a intensificat activitatea tipografică prin achizițio­narea de tehnologie modernă și prin tipărirea a mii de titluri: carte de cult, cărți de rugăciuni, acatiste și paraclise, carte patristică, de zidire sufletească, de teologie, de istorie și artă eclesială, de muzică, enciclopedii, dicționare, manuale, albume, literatură pentru tineri și copii etc.

A inițiat în Moldova programul Nici un sat fără biserică, program care continuă acum în Arhiepiscopia Bucureștilor, cunoscut fiind faptul că acolo unde slăbește cre­dința ortodoxă din lipsa locașului de cult și a prezenței permanente a unui păstor de suflete, se şubrezesc și identitatea, și unitatea acelei comunități.

Acestui program, aici, la Bucu­rești, i-a adăugat și programul Sănătate pentru sate, cu rezultate extraordinare și beneficiari nume­roși.

Grija Patriarhului României pentru satul românesc, matricea spirituală a sufletului Neamului nostru, se vede și din faptul că, la propunerea Preafericirii Sale, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a proclamat anul 2019 drept Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari), tocmai cu scopul de a determina nu numai pe slujitorii Bisericii, ci și autoritățile Statului, administrațiile locale și, dacă este posibil, întreaga societate românească la o lucrare comună de refacere, consolidare și înflorire a satului nostru strămo­șesc.

O enormă energie și o neodihnită grijă poartă Patriarhul nostru pentru milioanele de confrați ai noștri răsfirați din diverse motive sau nevoi în toate colțurile lumii. Ca să nu se piardă din trupul nea­mului în lumea largă, Preafericitul Părinte Patriarh a înmulțit numărul eparhiilor și ierarhilor din diasporă, a promovat ierarhi tineri și bine pregătiți, capabili să reziste la deplasări numeroase și lungi, în căutarea fraților români, pe care să-i adune și să-i organizeze în parohii, hirotonindu-le preoți și ajutându-i în găsirea sau construirea locașurilor de cult necesare.

Vizitele canonice ale Întâistătătorului Bisericii noastre în eparhiile din țară, dar mai ales în cele din diasporă, au avut și au un impact cu totul remarcabil, cultivând în sufletele credincioșilor mai ales conștiința că toți împreună alcătuiesc UN POPOR și au în frunte UN PĂSTOR.

Aceeași grijă părintească o arată și românilor din apropierea granițelor României, adeseori su­puși unui nedrept și imoral proces de deznaționalizare. O mare și semnificativă realizare în Anul Centenar o constituie alegerea și instalarea titularilor celor două eparhii din Basarabia: Episcopia de Bălți și Episcopia Basarabiei de Sud. Sunt cunoscute interven­țiile insistente ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pe lângă instituțiile Statului în vederea susținerii Episcopiei Dacia Felix și a parohiilor românești din Voivodina și Timoc, aflate într-un context foarte dificil.

Prin Centrul de Presă BASILICA, ctitoria primei luni de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Daniel, se desfășoară însă cea mai intensă și eficientă lucrare de cultivare și întărire a unității noastre de credință și de neam.

Orice român ortodox (și nu numai), din orice loc de pe planetă, care are acces la Internet sau la satelit, poate să se bucure de Sfânta Liturghie în limba română, de emisiunile religioase, culturale, de istorie bisericească și națională, de știri etc. ale Radioului sau Televiziunii TRINITAS, poate fi permanent la curent cu viața bisericească din țară și din diaspora românească accesând site-urile publicațiilor LUMINA sau pe cel al Agenției de știri a Patriarhiei Române.

Mărturiile celor care, departe de țară, prin intermediul componentelor Centrului de Presă BASILICA, împărtășesc cu cei de acasă emoția Liturghiei și a slujbelor bisericești, bucuria sărbătorilor, fumusețea tradițiilor noastre stră­moșești, lumina învățăturilor creș­tine, frumusețile mănăstirilor și bisericilor, trecutul luminos al poporului nostru, anul acesta mândria Centenarului, sunt de-a dreptul copleșitoare.

Acum doi ani, în ședința sa de lucru din 28-29 octombrie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a declarat anul 2018 drept „Anul omagial al unității de credință și neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918)”.

Potrivit programului-cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, Biserica Ortodoxă Română a desfășurat în acest sens o activitate foarte dinamică și substanțială.

S-au organizat comemorări liturgice ale eroilor Războiului de Reîntregire sau ale făuritorilor Marii Uniri, s-au organizat numeroase congrese, simpozioane, conferințe, sesiuni de comunicări cu o tematică foarte diversă, subliniindu-se rolul fundamental al Bisericii noastre în cultivarea și consolidarea conștiinței unității de credință, de limbă și de neam de-a lungul veacurilor, rolul important al Bisericii și clerului în vremea Marelui Război și implicarea majoră a ierarhilor, preoților și teologilor mireni în realizarea unirii provinciilor românești revenite la trupul țării în anul 1918: Basarabia, Bucovina, Transilvania și Banatul.

La editurile Patriarhiei Române, dar și în alte eparhii, au fost publicate zeci de volume dedicate Anului omagial și comemorativ, s-au organizat concerte de muzică patriotică de către corurile școlilor teologice și alte coruri bisericești. Conferințele pastoral-misionare de primăvară au fost, de asemenea, dedicate acestor teme.

S-au restaurat mormintele unora dintre făuritorii Marii Uniri aflate în cimitirele din București, la Mănăstirea Cernica sau în alte locuri.

Un eveniment semnificativ l-a constituit sfințirea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a pietrei de temelie pentru biserica închinată cinstirii Eroilor Neamului pe platoul Bucegilor, la peste 2.000 de metri altitudine, nu foarte departe de Crucea de pe Caraiman, în ziua de 15 septembrie.

Dar evenimentul cel mare, așteptat de multă lume și care va însemna momentul culminant al festivităților omagiale din acest An Centenar, îl constituie sfințirea Altarului Catedralei Mântuirii Nea­mului, ctitoria fundamentală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, a cărei semni­ficație națională este strâns legată și de Războiul de Reîntregire și mai ales de gloriosul 1 Decembrie 1918.

Dacă „visul neîmplinit” al Marii Uniri, „De jalea cui ne-au răposat/și moșii, și părinții…”, după spusele versurilor lui Octavian Goga, a fost realizat de generația marilor pa­trioți români de la 1918, visul înălțării unei Catedrale Naționale, încolțit în sufletele lui Eminescu și Slavici și cultivat în sufletele multor generații de ierarhi, începând cu primul Patriarh al României, Miron Cristea, unul dintre făuritorii Marii Uniri, de politicieni, de mulți bravi români, este împlinit sub privirile generației noastre de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu jertfe, osteneli și încercări pe care, în mare parte, nu le cunoaște decât Preafericirea Sa.

Această neașteptată realizare, în vremuri atât de grele și ostile pentru un asemenea proiect, este dovada credinței de neclintit a Preafericirii Sale, potrivit cuvântului Evangheliei de la slujba de Te Deum: „Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice” (Marcu 11, 22).

Trecând cu răbdare, credință și iertare multă peste munți de răutate, de invidie și împotrivire, Preafericirea Voastră, ați biruit și v-ați învrednicit să împliniți acest vis al predecesorilor Preafericirii Voastre și al atâtor patrioți credin­cioși și evlavioși care, de asemenea, l-au nutrit.

Mulțumind Preasfintei Treimi pentru toate darurile revărsate prin Preafericirea Voastră peste întreaga noastră Biserică, peste întreg poporul român cel binecredincios de pretutindeni, vă dorim cu toții, ierarhi, preoți și credin­cioși, viețuitorii din mănăstiri, colaboratorii din cadrul Consiliului Național Bisericesc și al Consiliului eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, acum când sărbătorim împlinirea a 11 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh al României și al tuturor românilor ortodocși, viață îndelungată cu multă sănătate și putere de muncă, plină de împliniri și bucurii, multă inspirație, mult curaj și mult ajutor de la Dumnezeu, Părintele Luminilor, în păstorirea Poporului lui Dumnezeu din România, în depășirea tuturor încercărilor prin care trec țara și Biserica noastră și în păzirea unității Duhului acestui Neam, întru legătura Păcii!

La mulți ani!

† Varlaam Ploieșteanul

Episcop-vicar patriarhal

 

Biserică a eroilor români pe platoul munţilor Bucegi

În An Centenar, când ne rugăm mai mult decât de obicei pentru ostaşii români ce şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă, dar şi la 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de la Caraiman, pe platoul Bucegilor va fi construită o biserică a eroilor români. Un proiect amplu, menit să dăinuiască peste veacuri şi să devină un simbol naţional, aşa cum şi Crucea Eroilor este un simbol al eroilor români şi chiar un simbol naţional. Având în vedere dificultatea căii de acces spre Crucea Eroilor Neamului, pentru a fi săvârşite slujbe de pomenire, a prins contur această idee de a fi construit un locaş de închinăciune într-un loc accesibil.

Piatra de temelie a fost sfinţită sâmbătă, 15 septembrie, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Înalt­preasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjuraţi de un sobor de clerici. Momentul sfinţirii a fost unul deosebit, muntele fiind înfrumuseţat şi de mulţimea mare de steaguri purtate de sutele de tineri participanţi, mulţi îmbrăcaţi în portul nostru naţional.

După ce a fost săvârşit Acatistul Sfintei Cruci, sub ocrotirea căreia se va afla viitorul aşezământ, Patriarhul României a înălţat rugăciuni împreună cu soborul de slujitori şi cu credincioşii pentru ducerea la bun sfârşit a lucrării ce s-a început, pentru binecuvântarea ctitorilor şi a binefăcătorilor şi pentru iertarea păcatelor celor care au plătit cu preţul vieţii lor libertatea noastră de astăzi.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre necesitatea şi semnificaţia construirii acestui nou aşezământ.

Această biserică nu va fi una mare şi va deservi şi ca loc de adăpost în caz de furtună pentru pelerinii şi turiştii care se află pe munte. Ea nu va fi nici biserică de parohie şi nici mănăstire, ci o biserică a eroilor. Însă, se va permite săvârşirea Tainei Căsătoriei în ea.

La final, Patriarhul României a mulţumit celor care s-au implicat pentru îndeplinirea acestui proiect, amintind în primul rând pe părintele arhimandrit David Petrovici, stareţul Mănăstirii „Înălţarea Sfintei Cruci”-Caraiman din Buşteni, dar şi autorităţilor publice locale şi centrale care au sprijinit demersul.

 

Pomenirea ostaşilor martiri 
la Crucea Eroilor

Sfinţirea pietrei de temelie a bisericii de pe platoul Bucegilor a fost precedată de o slujbă de pomenire a ostaşilor români, dar şi de una de binecuvântare a începutului lucrărilor de reabilitare a Crucii Eroilor Neamului de pe vârful Caraiman.

Slujbele au fost săvârşite de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi, chiar la baza impunătorului monument ajuns în Cartea Recordurilor.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Apărării Naţionale şi s-a bucurat de prezenţa unui mare număr de români care au vrut să aducă un omagiu celor ce s-au jertfit pentru noi. Prezenţi au fost şi numeroşi români din afara actualelor graniţe, respectiv din Republica Moldova, din Ucraina sau Serbia.

La eveniment au participat ministrul apărării naţionale, Mihai Fifor, şeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, Majestatea Sa Margareta, custodele coroanei, Principele Radu, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, dar şi numeroşi turişti şi pelerini. Ceremonialul religios a făcut parte dintr-o serie de manifestări dedicate comemorării Primului Război Mondial, celebrării Marii Uniri şi împlinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe vârful Caraiman.

Comemorarea eroilor neamului a început cu intonarea Imnului Naţional al României, apoi cu prezentarea unor aspecte de simbolistică a Crucii şi a liniilor de acţiune ale Armatei Române din ­perioada Războiului de Reîntregire a ­neamului.

„La Crucea Eroilor Neamului din Războiul de Reîntregire a nea­mului dintre anii 1916-1918 a avut loc ceremonia de începere a lucrărilor de restaurare, consolidare şi conservare a acestui monument care a împlinit 90 de ani. Biserica a binecuvântat începutul acestor lucrări prevăzute a se încheia peste trei ani. Surprinzătoare a fost în aceste două zile de sărbătoare cinstirea deosebită a Sfintei Cruci, adică a monumentului de pe Caraiman în particular, dar şi a Crucii ca simbol al rezistenţei, eroismului, jertfei, răstignirilor multiple şi învierilor multiple ale poporului român. În tradiţia românilor este cunoscut acest lucru, că semnul Sfintei Cruci însoţeşte orice gest, nu doar momentele importante ale vieţii omului, ci şi evenimentele cotidiene. Lucrul acesta vine în mod sigur dintr-o experienţă a oamenilor care au constatat de-a lungul celor două milenii de creştinism românesc că orice moment binecuvântat de Sfânta Cruce este un moment care ne aduce bucurie, progres şi multă nădejde”, a arătat Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul. Totodată, Preasfinţia Sa a mai spus despre crucea de pe Caraiman că reprezintă „un omagiu adus cu multe jertfe pentru foarte multele jertfe ale soldaţilor români pe câmpurile de bătălie ale Războiului de Reîntregire”.

Crucea Eroilor Neamului a fost construită între anii 1926-1928, pentru a cinsti memoria eroilor ceferiști căzuți la datorie în Primul Război Mondial, în luptele împotriva armatelor Puterilor Centrale.

Crucea a fost înălțată la inițiativa reginei Maria și a regelui Ferdinand al României, cu scopul de a fi văzută de la o distanță cât mai mare.

Slujbă de pomenire pentru Patriarhii Iustin și Teoctist

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit sâmbătă, 28 iulie, o slujbă de pomenire pentru adormiții întru fericire Patriarhi ai României Iustin Moisescu (†31 iulie 1986) și Teoctist Arăpașu (†30 iulie 2007). Rugăciunea a fost oficiată în Catedrala Patriarhală, în pronaosul căreia se află mormintele celor doi Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

 

Credincioși din Capitală au participat sâmbătă la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală de un sobor de preoți. În cadrul slujbei, au fost rostite rugăciuni pentru veșnica odihnă a sufletelor robilor lui Dumnezeu: Patriarhul Iustin și Patriarhul Teoctist. În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a săvârșit slujba Parastasului, înconjurat de un sobor de slujitori din care a făcut parte și arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei de pomenire, Preasfinția Sa a evocat perso­nalitățile Patriarhilor Iustin și Teoctist: „Facem pomenirea celor doi Patriarhi ai României cu multă recunoștință pentru activitatea lor extrem de bogată, pentru realizările foarte mari care ­le-au înscris pentru eternitate numele în istoria Bisericii noastre și a poporului român, și pentru lupta lor dârză de a apăra Biserica și de a-i apăra pe credincioșii ei în timpurile foarte grele ale dictaturii comuniste atee”.

Ierarhul a arătat că pomenirea Patriarhului Iustin Moisescu în Anul Centenar are o semnificație aparte. „El s-a născut în localitatea Cândești din județul Argeș, în 5 martie 1910, în familia învățătorului Ioan și a soției sale, Maria. Această familie a fost binecuvântată cu patru copii: doi băieți și două fete. Aceștia, din nefericire, au rămas orfani de mici, întrucât tatăl lor, ofițer al Armatei Române, a murit eroic chiar aici, la marginile Capitalei, în toamna anului 1916, când armata română aflată în retragere se lupta pentru salvarea Capitalei de trupele de ocupație germane și bulgare. A fost înmormântat în Cimitirul Ghencea Militar. De aceea, tânărul Iustin a fost școlarizat în Seminarul orfanilor de război din orașul Câmpulung Muscel, organizat de primul Patriarh al României, vrednicul de pomenire Miron Cristea. Această școală a fost una dintre multele măsuri luate de Biserica Ortodoxă Română pentru alinarea suferințelor și pierderilor provocate de Primul Război Mondial”, a spus Episcopul-vicar patriarhal. În continuare, Preasfinția Sa a vorbit despre studiile la Atena și Strasbourg ale teologului Iustin Moisescu, despre strălucita sa activitate academică la București, Varșovia și Cernăuți-Suceava și despre slujirea ca ierarh al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Mitropolit al Ardealului, Mitropolit al Moldovei și Sucevei și Patriarh al României. „A fost un mare teolog și a scris – nu foarte mult, dar cu foarte mare acrivie, dorind ca prin fiecare rând sau pagină pe care a elaborat-o să aducă o contribuție însemnată dezvoltării teologiei românești, în general, și mai ales teologiei biblice. Când era Mitropolit la Iași, a reeditat Psaltirea lui Dosoftei, unul dintre marile acte de cultură medievale românești, și a publicat un volum foarte valoros despre monumentele bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei, foarte multe monografii și lucrări. Aici, la București, a inițiat o colecție intitulată Părinți și Scriitori Bisericești, proiectată în 90 de volume. Au apărut foarte multe dintre ele, lucrări ale Sfinților Părinți de limbă greacă și latină. Pentru importanța acestei colecții pentru teologia românească, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după alegerea ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, a inițiat republicarea volumelor deja apărute, la care se adaugă o listă lungă de lucrări fundamentale pentru cultura noastră teologică și bisericească”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

În continuare, ierarhul a evocat personalitatea Patriarhului de vrednică pomenire Teoctist Arăpașu, de la a cărui trecere la viața veșnică s-au împlinit 11 ani. „S-a născut într-o familie numeroasă, în Tocilenii Boto­șanilor, în data de 7 februarie 1915. A fost al 10-lea din cei 11 copii ai părinților Dumitru și Marghioala. A intrat de timpuriu, la vârsta de 13-14 ani, în obștea schitului de la Sihăstria Voronei, un așezământ monahal modest unde se ducea o viață duhovnicească de foarte înaltă calitate și intensitate”, a spus ierarhul. De asemenea, în cuvântul de învățătură, a amintit studiile seminariale la mănăstirile Neamț și Cernica, cursurile Facultății de Teologie din București, slujirea ca diacon la Catedrala Patriarhală cu diferite ascultări în Administrația Patriarhală, slujirea la Iași ca preot la catedrală, mare eclesiarh, exarh al mănăstirilor și vicar administrativ, urmate de intrarea în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Episcop-vicar patriarhal, Episcop al Aradului, locțiitor al Episcopiei Oradiei, Mitropolit al Olteniei, Mitropolit al Moldovei și Sucevei și Patriarh al României. „Venit la București în 1986, a avut de înfruntat aceeași atitudine ostilă cu care s-a confruntat și Patriarhul Iustin, mai ales din cauza insistențelor autorităților ca acest deal să fie eliberat de monumentele bisericești. S-a luptat și, spre bucuria noastră, evenimentele din 1989 și atitudinea dârză a Patriarhilor Iustin și Teoctist au făcut ca această catedrală să rămână în picioare și să ne bucurăm de ea. În vremea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost restaurată și împodobită atât de frumos, împreună cu Reședința Patriarhală și cu Palatul Patriarhiei. După Revoluția din 1989, Patriarhul Teoctist s-a putut implica în dezvoltarea activi­tăților tradiționale ale Bisericii. Au început să se înființeze o mulțime de instituții filantropice, s-a înmulțit numărul seminariilor și al facultăților de teologie, specializările studiilor teologice s-au diversificat, a fost reintrodusă religia ca obiect de studiu în învățământul general de stat, s-au înmulțit eparhiile din țară și a fost reorganizată diaspora românească prin înființarea de noi eparhii în străinătate”, a spus Preasfinția Sa.

 

Simpozion internaţional de Drept bisericesc la Palatul Patriarhiei

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti a organizat în perioada 20-21 septembrie 2018, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Simpozionul Internaţional de Drept Bisericesc „Ius ecclesiasticum în viaţa Bisericii: 130 de ani de Teologie canonică în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti”. Evenimentul s-a desfăşurat în Sala „Consilium” a Palatului Patriarhiei şi a reunit ierarhi români şi străini, preoţi, profesori de teologie din ţară şi din străinătate, precum şi specialişti în Drept bisericesc.

În deschiderea lucrărilor Simpozionului Internaţional de Drept Bisericesc, pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat: „130 de ani de Drept bisericesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti”. Apoi, prof. dr. Romiţă Iucu, prorector al Universităţii din Bucureşti, a adresat un mesaj din partea prof. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti. În continuare, pr. prof. dr. Ştefan Buchiu a prezentat participanţilor la simpozion lucrarea „Lumini de centenar”, volum de comunicări ştiinţifice, editat cu ocazia anului 2018, An omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, apărut la Editura Universităţii din Bucureşti.

Prima sesiune de comunicări din cadrul simpozionului a fost deschisă de Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, care a prezentat referatul „Libertate religioasă şi Drept bisericesc în Republica Moldova – o analiză a situaţiei actuale”. A luat apoi cuvântul Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), care a vorbit despre „Drepturile mirenilor în Biserica Ortodoxă a Ierusalimului”.

La final, arhim. Grigorios Papathomas de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Atena, Grecia, a prezentat referatul intitulat „În turmentul unui vid canonic. Sibilinica justiție ecleziastică lipsă”.

 

130 de ani de Drept bisericesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la Simpozionul Internațional de Drept bisericesc „Ius ecclesiasticum în viața Bisericii: 130 de ani de Teologie canonică în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universi­tății din București”

 

Încă de la înființarea sa în anul 1881, Facultatea de Teologie din București avea prevăzută în programa de studii disciplina Drept bisericesc pentru studenții din anii III și IV, după ce aceștia și-au însușit cunoștințele biblice și de istorie ecleziastică. Totuși, Catedra de Drept bisericesc nu a fost ocupată de la început, nici atunci când facultatea a funcționat doar doi ani, între 1881-1883, nici în primii ani după ce și-a reluat activitatea în toamna anului 1884. Abia după recunoașterea oficială de către regele Carol I a primului Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Teologie, publicat în „Monitorul oficial” nr. 66 din 24 iunie 1888, Catedra de Drept bisericesc avea să fie ocupată, începând cu data de 1 octombrie 1888.

Primul titular al Catedrei de Drept bisericesc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bu­curești a fost profesorul academician Constantin Erbiceanu (1838-1913), erudit teolog, istoric și elinist, care a predat această materie între anii 1888-1903, fiind ales de două ori și decan al facultății (1895-1901). De la începutul carierei sale academice, profesorul Erbiceanu a făcut distincția clară între interpretarea canoanelor și studiul legis­lației statale dedicată comunită­ților religioase, pe care le-a considerat materii distincte. Pe acest model, cursul de Drept bisericesc a fost predat și de succesorii lui la catedră, Dimitrie G. Boroianu (1865-1951), profesor între anii 1903-1936 și decan al facultății pentru 3 mandate (1910-1912, 1923-1927), precum și profesorul Lazăr Iacob (1884-1951), care a predat la București un deceniu (1938-1948).

După ce, în anul 1948, Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a fost transformată în Institutul Teologic de grad universitar, programa de studiu a Dreptului bisericesc a fost modificată astfel încât să corespundă îngrădirilor impuse de auto­ritățile comuniste. În perioada comunistă, titulari ai Catedrei de Drept bisericesc au fost părintele profesor Liviu Stan (1948-1972), profesorul Iorgu Ivan (1972-1978) și părintele profesor Nicolae Dură (1981-1990). Din anii 1990, Facultatea de Teologie a revenit în cadrul Univer­sității din București, iar programa de studiu pentru disciplina Drept bisericesc și-a recăpătat formele sale, pentru a răspunde adecvat nevoilor Bisericii.

De-a lungul timpului, titularii Catedrei de Drept bisericesc ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București s-au remarcat ca teologi de seamă, atât în țară, cât și în străinătate, participând activ la viața Bisericii noastre, precum și în comisii de dialog teologic internațional și la evenimente academice internațio­nale. Autori de cărți, studii și articole de valoare, publicate în limba română sau în limbi străine, aceștia au contribuit consistent la dezvoltarea teologiei canonice și la studiul Dreptului bisericesc, îndrumând generații întregi de teologi atât la studiile de licență, cât și la cele de doctorat. În plus, unii dintre aceștia, cum este cazul profesorilor Constantin Erbiceanu (director al Tipografiei Căr­ților Bisericești între anii 1887-1895) și Dimitrie Boroianu (director al Cancelariei Mitropoliei Ungrovlahiei între anii 1912-1927), s-au implicat activ și în administrația bisericească, unde au ocupat funcții de conducere, pe care le-au onorat cu multă responsabilitate și profesionalism.

Felicităm pe organizatorii și participanții la lucrările acestui simpozion internațional de Drept bisericesc, care reunește specia­liști din țară și străinătate care își propun să analizeze împreună contribuția Teologiei canonice la viața Bisericii, precum și anumite dinamici actuale din unele legislații de stat referitoare la libertatea religioasă și la organizarea și funcționarea comuni­tăților religioase.

Binecuvântăm cu părintească dragoste pe toți participanții la lucrările simpozionului, exprimându-ne speranța că rezultatele acestuia vor fi receptate ca o frumoasă contribuție la dezvoltarea studiilor de Teologie canonică și Drept bisericesc și, totodată, o cinstire a memoriei canoniștilor care au slujit Catedra de Drept bisericesc a Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

Congresul „Hristos împărtăşit copiilor”, la Mănăstirea Caraiman

Lucrările Congresului Naţional „Hristos împărtăşit copiilor” s-au desfăşurat, în zilele de 18 şi 19 septembrie, la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman. În urma întâlnirii reprezentanţilor Ministerului Educaţiei Naţionale, a Fundaţiei World Vision România, a inspectorilor de la eparhiile din ţară şi din străinătate care răspund de lucrarea catehetică, precum şi a inspectorilor școlari pentru ora de religie, au fost stabilite mai multe direcţii pentru anul 2019.

În anul 2019, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)”, Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia World Vision România vor organiza un concurs prin care se urmăreşte conservarea, promovarea şi punerea în valoare a fondului tradiţional românesc şi a bogăţiei pe care o cuprinde satul românesc.

„De asemenea, dorim organizarea unor proiecte locale în care să creăm un parteneriat la nivelul parohiilor, pornind de la Ministerul Educaţiei Naţionale, Patriarhia Română şi Fundaţia World Vision România. Din rapoartele prezentate, cele mai multe activităţi pornesc din astfel de parteneriate, la nivel local. Totodată aşteptăm propunerile de colaborare din partea reprezentanţilor Inspectoratelor Şcolare Judeţene, având în vedere că parteneriatul şi colaborarea între instituţii sunt cuvintele de ordine pentru viitor”, ne-a declarat pr. dr. Constantin Naclad, inspector patriarhal, coordonatorul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”.

Toate modelele de lucru care au fost prezentate în cadrul congresului vor fi publicate, pentru a se obţine structura întreagă a acestor activităţi, apoi vor fi distribuite în parohii, atât preoţilor, cât şi profesorilor de religie, în vederea aplicării lor. „Mergem în continuare cu revizuirea ghidurilor catehetice «Hristos împărtăşit copiilor». Dorim construirea unei reţele între inspectorii de religie şi inspectorii pentru cateheza parohială, având în vedere că prin aceste mijloace moderne de comunicare, prin aceste reţele sociale, vom putea să răspândim mult mai uşor informaţiile pe care le-am aflat în cadrul congresului”, a mai spus pr. dr. Constantin Naclad.

„Discuţiile purtate în cadrul acestei întruniri arată necesitatea consolidării relaţiei dintre preot şi profesorul de religie în dezvoltarea activităţilor educaţional-catehetice. Cele trei noi proiecte «Alege şcoala!», aflate în derulare în diferite regiuni ale ţării, au ca obiectiv, pe lângă prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, dezvoltarea parteneriatului dintre Familie, Biserică şi Şcoală. Activităţile implementate în cadrul acestor proiecte urmăresc întărirea relaţiilor la nivel comunitar prin creşterea accesului la educaţie şi îmbunătăţirea nivelului de trai. În completarea activităţilor destinate copiilor, vor fi implementate şi cursuri de formare pentru părinţii acestora, în vederea conştientizării importanţei actului educaţional. Întrunirea a contribuit la cunoaşterea nevoilor comunităţilor la nivel eparhial, în perspectiva dezvoltării unor noi proiecte care să răspundă provocărilor societăţii contemporane şi să contribuie la educarea şi formarea corespunzătoare a copiilor şi tinerilor”, ne-a declarat pr. Florin Marica, consilier patriarhal, proiectul „Alege şcoala!”.

 

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) la Sibiu

Cetatea Sibiului s-a transformat, în perioada 6-9 septembrie, în capitala tineretului ortodox din întreaga lume. La Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) care a avut loc la Sibiu, au participat peste 3.000 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, din România și din alte țări, între care Republica Moldova, Grecia, Serbia, Germania, Portugalia, Elveția, Turcia, India. La cea de-a cincea ediție a ITO, tinerii au avut posibilitatea să se roage împreună, să contribuie la diferite ateliere tematice sau să se bucure de activitățile culturale și recreative pregătite, să asculte conferențiari și concerte. Peste 450 de voluntari ITO au pregătit spațiile de cazare în cele cinci unități de învă­țământ unde au avut loc activitățile.

 

Festivitatea deschiderii oficiale a ITO 2018, de joi, 6 septembrie, a fost un adevărat spectacol al tinereții și al bucuriei de a trăi frumos credința străbună. Tinerii au fost primiți de gazde în Piața Mare, alături de oaspeți de seamă veniți să binecuvânteze această manifestare unică, să-i încurajeze pe participanți, să le vorbească și să-i asculte. Organizatorii au pregătit două scene în Piața Mare pentru ca festivitatea să capete amploarea unei adevărate sărbători.

Au luat parte Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Înaltprea­sfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, ierarhi din Bisericile Ortodoxe surori și din eparhii ale țării, secretarul de stat pentru Culte, dl Victor Opaschi, consilierul din cadrul Ministerului Educației Naționale, dl Romeo Moșoiu, prefectul județului Sibiu, dna Adela Muntean, vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, dl Marcel Luca, primarul Sibiului, dl Astrid Fodor, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, dl pr. prof. univ. dr. Ioan Bondrea, rectorul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, dl general Ghiță Bârsan, ambasadorul Emil Hurezeanu, precum și alți numeroși oaspeți.

 

 

După intonarea imnului de stat de către fanfara militară și Grupul vocal „Anatoly” din Brașov, a urmat prezentarea delegațiilor participante din țară și din străinătate. Moderatorii serii au fost omul de televiziune Dan Negru, actorul Ovidiu Cuncea și actrița Alexandra Șerban-Zavate.

Festivitatea a continuat cu o slujbă de Te Deum oficiată de PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, după care au urmat cuvintele de salut adresate tinerilor de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurențiu, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și de oficia­litățile prezente.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a ajuns la Sibiu încă de miercuri, 5 septembrie, unde, după primirea oficială de la Aeroportul Internațional Sibiu, împreună cu IPS Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, și PS Părinte Episcop-vicar Ilarion Făgărășanul, în prezenţa oficialităţilor locale, a sfințit Cantina „Sfântul Stelian” a Arhiepiscopiei Sibiului, care va deservi elevii de la două instituții de învățământ și cazuri sociale. La festivitatea de deschidere a manifestării, Preafericirea Sa a adresat tinerilor cuvântul intitulat Credinţa în Dumnezeu şi dragostea de neam au susţinut lupta pentru unitate națională.

IPS Părinte Mitropolit Laurențiu i-a îndemnat pe tineri să folosească timpul dedicat activităților diverse pentru a se îmbogăți sufletește, a lega prietenii și a cinsti împreună pe Dumnezeu. „Vă invităm să petreceți aceste câteva zile la Sibiu, cetatea de suflet a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei (1864-1873), unul dintre marii promotori ai unității noastre naționale în rândul românilor transilvăneni din a doua jumătate a secolului al 19-lea, de la a cărui naștere se împlinesc 210 ani. Suntem încredin­țați că toate activitățile din aceste zile: întâlnirile, dezbaterile, atelierele de lucru, împletite cu alte bucurii: prieteniile, muzica, descoperirea valorilor etnografice, precum și cele culturale din muzeele Sibiului vă vor îmbogăți sufletește și vor înnoi în inimile voastre curate dragostea față de țară și față de Biserica strămo­șească, întărind conștiința unității și identității noastre naționale”, a spus Mitropolitul Ardealului.

În a doua parte a festivității, organizatorii au pregătit tinerilor mai multe surprize. Spectacolul artistic a fost deschis de Grupul vocal „Anatoly”, care a interpretat pricesne, iar mai apoi alături de ei au urcat pe scenă interpreții Marcel Pavel, Vlad Miriță și Iordache Basalic. Acestora li s-au adăugat Corul de copii „Concertino” din Gura Râului, corul Parohiei din Irești, Vrancea, preotul Doru Gheaja și pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre. Piața Mare a răsunat de pricesnele, cântecele patriotice și populare pregătite de artiștii invitați. Spectacolul a conținut și momente de poezie oferite de actorul Florin Coșuleț, sceneta „Meșterul Manole”, interpretată de studenți la actorie și membri ai Ansamblului „Junii Sibiului”. Spectacolul a adus bucurie și entuziasm în rândul tinerilor, care au cântat în Piața Mare alături de cei de pe scenă, s-au prins în hore, au aprins lumini și au intonat într-un cor de mii de glasuri imnul ITO 2018. În cadrul festivității a fost adusă și aprinsă torța ITO 2018.

 

Dezbateri şi activități la alegere

În a doua zi a întâlnirii, tinerii au dezbătut cele patru teme propuse pentru discuțiile de la ateliere: Nevoia mea de Biserică – între reflex și realitate; Updatarea/Actualizarea Bisericii: Biserica 4.0; Nevoia de dezvoltare personală: Poate fi Biblia manual de dezvoltare personală?; Biserica – validarea fericirii/mântuirii.

Vineri  dimineaţă au participat la un scurt program de rugăciune în mai multe biserici din Sibiu, după care s-au îndreptat către şcolile desemnate pentru a avea loc dezbaterile. În sălile de clasă au avut loc discuţii în grupuri de maximum 20 de tineri, din diferite regiuni ale ţării, iar după prânz, au avut program de vizitare a Sibiului, cu activități la alegere: vizitarea muzeelor sibiene și a centrului istoric ş.a.

Tot vineri, 7 septembrie, tinerii au umplut Sala „Transilvania” din Sibiu, unde au ascultat conferința „Unitate. Credință. Neam. De 100 de ori România”, susținută de ambasadorul Emil Hurezeanu și moderată de pr. conf. dr. Constantin Necula. „Dincolo de această sărbătoare a neamului, a credinței, a nădejdii, a dragostei, trebuie să ne găsim sprijin, duhovnici, îndrumători în înaintașii de care avem nevoie astăzi, dar și în semenii noștri, în contemporanii noștri pe care îi avem de-a dreapta și de-a stânga noastră”, le-a transmis Emil Hurezeanu.

După conferință, tinerii și delegațiile au participat la Procesiunea Unității, de la Sala „Transilvania” spre Piața Mare. La Catedrala Mitropolitană din Sibiu au fost întâmpinați de IPS Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, care a oficiat o slujbă de mulțumire și de binecuvântare. „Voi aveți cea mai mare îndreptățire de a spune nu răului. Atenție, deci, pe drumul pe care mergeți, înțelegeți ceea ce vă spun părinții și țineți legătura cu ei, pentru că veți deveni și voi părinți. În drumul acesta aveți un temei puternic în iubirea față de Dumnezeu, iubirea față de Biserica în care v-ați născut, ați crescut și în care sperați să rămâneți până la sfârșitul vieții împreună cu Hristos. Hristos este în mijlocul nostru!”, a spus ierarhul.

A doua zi din programul ITO 2018 s-a încheiat cu un spectacol de muzică și dansuri populare din toate zonele țării, susținut de Ansamblul „Cindrelul – Junii Sibiului”.

Sfânta Liturghie și ateliere 
la Muzeul „ASTRA”

A treia zi din programul ITO i-a adunat pe cei peste 3.000 de participanți în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. Aici au avut posibilitatea să participe la Sfânta Liturghie oficiată pe podiumul de pe lac și să dea răspunsurile liturgice. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de arhierei din care au făcut parte IPS Mitropolit Laurențiu, IPS Mitropolit Naum de Ruse (Patriarhia Bulgariei), IPS Juraj Stranský, Arhiepiscop de Michalovce și Košice (Biserica Ortodoxă din Ținu­turile Cehiei și Slovaciei), PS Qais, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), PS Episcop Nektarios de Arsinois ­(Biserica Ortodoxă a Ciprului), PS Episcop Athanasius de Lodz and Poznan (Biserica Ortodoxă a Poloniei). Din soborul de slujitori au făcut parte arhi­mandriți și preoți din Bisericile Ortodoxe surori și din țară. Reprezentanții Bisericilor Ortodoxe surori au transmis la final mesaje către tineri.

Programul a continuat cu mai multe ateliere de creație, jocuri, activități educative și nenumărate surprize pregătite de organizatori sub mottoul „Satul român în Centenarul Marii Uniri”. Tinerii au fost împărțiți apoi pe grupe de lucru și au avut posibilitatea să învețe vechi meșteșu­guri tradițio­nale, să se joace precum copiii și tinerii de odinioară, să viziteze casele, gospodăriile, bisericile vechi, ansamblurile agricole și toate exponatele din cele peste 100 de hectare ale Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Tinerii au participat la ateliere de olărit, de împletit brățări, pictură pe lemn și sticlă, de împletit paie, de prelucrare artistică a lemnului, de muzică tradițională, de împletit cosițe și de țesut brățări.

De asemenea, în cadrul proiectului „Țăranul român de la război la Unire”, finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Departamentul de Identitate Națio­nală – România Centenară, Complexul Național Muzeal „ASTRA” le-a pregătit tinerilor, pe lângă atelierele amintite, și un program destinat rememorării perioadei din timpul Primului Război Mondial. Tinerii au participat și la o de­monstrație de mânuire a armelor și de prezentare a uniformelor și echipamentului militarilor români din Primul Război Mondial.

Ziua s-a încheiat cu un concert de muzică ușoară susținut de ­Andra și trupa Compact B în Piața Mare din Sibiu.

Delegația Arhiepiscopiei Craiovei 
a primit torța pentru ITO 2019

ITO 2018 s-a încheiat duminică, 9 septembrie, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, unde tinerii au participat la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de arhierei din care au făcut parte IPS Părinte Mitropolit Laurențiu, IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, IPS Mitropolit Naum de Ruse și PS Qais, Episcop de Erzurum, împreună cu reprezentanți ai delegațiilor din țară și străinătate. Cuvântul de învățătură a fost rostit de IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a tâlcuit Evanghelia din Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijată de pr. lect. univ. dr. Dan-Alexandru Streza, iar tinerii prezenți au cântat pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit Laurențiu le-a mul­țumit tuturor celor implicați în organizarea ITO 2018, auto­rităților care au sprijinit evenimentul și tinerilor paricipanți. Consilierul prezi­dențial Sergiu Nistor a citit un mesaj adresat tinerilor din partea președintelui României, Klaus Werner Iohannis. De asemenea, tinerii au citit un document prin care au fost sintetizate concluziile și dorințele exprimate în cadrul discuțiilor de la ateliere din acest an. La final, delegația Arhiepiscopiei Craiovei, organizatoarea ITO 2019, a primit torța și i-a invitat pe tineri la anul în cetatea Băniei. Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului ITO 2018.

Credinţa în Dumnezeu şi dragostea de neam au susţinut lupta pentru unitate națională

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel rostit la deschiderea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, 6 septembrie 2018, Sibiu

 

Dragi tineri,

Cu multă bucurie ­duhovnicească vă adre­săm un cuvânt de binecuvântare vouă, tinerilor participanți la Sibiu, în centrul României, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO). Evenimentul acesta este organizat în ­perioada 6-9 septembrie 2018 de Arhiepiscopia Sibiului, având ca temă: „Unitate. Credință. Neam”, în contextul Anului omagial al unității de credință și de neam în ­Patriarhia Română, cu prilejul Centenarului Marii Uniri a românilor din 1918.

 

Maica Domnului este icoana Bisericii şi Ocrotitoarea 
familiei

Este deosebit de semnificativ faptul că, în Biserica Ortodoxă Română, aceste adunări interna­ționale ale tinerilor creștini ortodocși se desfăşoară în comuniune de credință, de rugăciune şi cântare, de dialog și prietenie, la începutul noului An bisericesc, care ne cheamă la sfințirea timpului vieţii pământeşti ca timp al mântuirii. În acest sens, prima mare sărbătoare din luna septembrie este Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie), Maica Domnului fiind icoana Bisericii, deoarece ea este ființa umană prin care Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, devine om în istoria umană, ca să dăruiască oamenilor muritori viaţa veşnică (cf. Ioan 11, 25). Cifra 8 simbolizează viaţa eternă şi lumina infinită din Împărăţia cerurilor.

Copiii şi tinerii sunt un dar sfânt şi o mare binecuvântare pentru familie şi Biserică, pentru ţară şi popor

Tinerii sunt dornici să trăiască în comuniune de iubire, să iubească şi să fie iubiţi, în familie şi în societate, dar și să cultive un ideal, să dea un sens vieții lor prezente și viitoare, prin acumulare de cunoştinţe noi şi prin creativitate. În această privinţă, ei reprezintă nu doar viitorul Bisericii şi al societăţii, ci și prezentul lor dinamic și înnoitor la nivel național și internațional. Participând la programele de tineret susţinute de Biserică, tinerii au şansa de a se cunoaşte mai bine între ei, de-a lega prietenii și de a preţui mai mult moștenirea culturală și bogăția tradițiilor specifice Ortodoxiei românești din diferite oraşe ale României, dar şi de a afla date noi despre bogăţia spirituală a Ortodoxiei universale.

Dacă anul trecut ITO-2017 de la Iaşi a avut ca temă principală libertatea, în anul acesta, ITO-2018 de la Sibiu ne cheamă să gândim şi să trăim mai intens legătura dintre libertate şi unitate: în familie, în Biserică şi în societate, având ca lumină şi exemplul făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Libertatea şi unitatea sunt două componente esențiale şi permanente ale vieții umane, deoarece omul a fost creat pentru a trăi în comuniune de iubire, după chipul lui Dumnezeu, Care este Iubire (cf. 1 Ioan 4, 16), adică Treime de Persoane distincte, ­libere şi nedespărțite, vieţuind în unitate desăvârşită.

În acest sens, starea sănătoasă a vieții umane, în care libertatea persoanelor distincte se armonizează cu unitatea dintre ele, se exprimă în comuniune de iubire. Această comuniune de iubire rodeşte pace şi bucurie, respect reciproc, dialog şi cooperare, solidaritate şi coresponsabilitate în familie, Biserică şi societate. Aceasta este viaţa umană binecuvântată de Dumnezeu şi binefăcătoare pentru persoană şi comunitate.

Însă, când din cauza păcatului, care este atitudine şi acţiune egoistă, posesivă şi agresivă a omului în relaţie cu semenul său, libertatea persoanei se afirmă împotriva unității sau a comuniunii de iubire, această libertate devine libertate distructivă. Aşa au apărut în lume certurile în familie, în societate, dar şi conflictele şi războaiele violente de cucerire şi apoi revoltele şi războaiele de eliberare a popoarelor cucerite şi oprimate.

 

Preasfânta Treime este izvorul unităţii şi al libertăţii 
în comuniune de iubire

Înţelegem, aşadar, că deşi păcatul egoismului dezbină persoane şi popoare între ele, totuşi, iubirea milostivă a lui Dumnezeu sau harul Preasfintei Treimi adună în comuniune persoane diferite şi popoare sau etnii diferite (cf. Faptele Apostolilor cap. 2). De aceea, în Biserica lui Hristos, viaţa creștină începe prin Botezul în apă şi în Duh Sfânt, săvârșit de Biserică în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, adică în relaţie spirituală cu iubirea eternă a Preasfintei Treimi. Apoi, viaţa creştină se dezvoltă prin participarea creştinilor la viaţa liturgică şi social-filantropică a Bisericii, pentru a primi prin rugăciune şi a transmite ulterior prin fapte bune iubirea smerită şi darnică a Preasfintei Treimi în viaţa familială, comunitară şi socială.

În fiecare Sfântă Liturghie euharistică ortodoxă, noi mărturisim credința noastră comună în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (Crezul ortodox), mulţumim Preasfintei Treimi pentru darul vieţii şi pentru „toată darea cea bună”. Apoi, prin împărtășirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos Cel răstignit şi înviat, noi primim în suflet „harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh” (2 Corinteni 13, 13). Iar către sfârșitul Sfintei Liturghii, cântăm: „nedespăr­țitei Sfintei Treimi să ne închinăm, că aceasta ne-a mântuit pre noi” (Cântarea Am văzut lumina cea adevărată).

De fapt, toată viaţa liturgică ortodoxă este ritmată de semnul Sfintei Cruci şi de doxologia: „Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

 

Credinţa în iubirea lui Hristos Cel răstignit şi înviat 
a întărit iubirea de neam şi solidaritatea între români

Pentru fiecare popor creștin ortodox, credinţa în Preasfânta Treime a fost de-a lungul veacurilor izvor de iubire sfântă în Biserică, familie şi societate. Iar semnul Sfintei Cruci, ca semn al suferinţei, dar şi al biruinţei prin Înviere, a fost chemare la iubire jertfelnică pentru Biserică şi neam, în lupta de eliberare de sub stăpâniri nedrepte şi opresive, precum şi în lupta de apărare a identității etnice şi de realizare a unității naționale.

În acest sens, este semnificativ faptul că în Transilvania mai multe catedrale eparhiale au ca hram sau patron spiritual sărbătoarea Preasfintei Treimi (Sibiu, Arad, Baia Mare, Blaj (greco-catolică) şi în mod deosebit Catedrala Reîntregirii Nea­mului de la Alba Iulia), subliniind astfel, deopotrivă, do­rința românilor de libertate şi de unitate națională.

Prin cărţile de cult tipărite în limba română şi prin dragostea de neam a slujitorilor ei, Biserica a contribuit mult la cultivarea conştiinţei naţionale a românilor, când aceştia locuiau în trei principate româneşti aflate sub dominaţie străină: Moldova şi Ţara Românească, aflate sub stăpânire otomană, şi Transilvania, aflată sub stăpânire habsburgică.

În acest sens, un cronicar umanist, membru al elitei maghiare, constata, la sfârşitul secolului al 16-lea, că victoria lui Mihai ­Viteazul în Transilvania a fost pregătită şi „prin lucrarea tainică a preoţilor şi a călugărilor”1.

De asemenea, preoţii ortodocşi militari prezenţi pe front alături de soldaţii români în Primul Război Mondial (1916-1918) au insuflat acestora mult curaj şi multă credinţă în realizarea idealului Marii Uniri a românilor din toate provinciile româneşti.

 

Identitatea naţională va fi cultivată chiar şi în cooperarea internaţională

Astăzi însă, din cauza secularizării sau a slăbirii credinţei în Dumnezeu – Izvorul iubirii veşnice, slăbește şi comuniunea de iubire între oameni, în familie şi în societate. Astfel, se constată adesea că, fără iubirea reciprocă, smerită şi sinceră din familie, libertatea şi unitatea membrilor acesteia se transformă repede în conflict şi dezbinare între soț şi soţie, sau între părinți şi copii. De asemenea, fără iubirea de țară şi de neam, libertatea şi unitatea naţională se transformă treptat în înstrăinare de sine, iar patriotismul firesc este adesea înlocuit cu dorinţa de profit material imediat: patria ubi bene (patria este acolo unde trăiesc bine). Însă, dincolo de această slăbire a cultivării valorilor naţionale, avem convingerea că aceste valori, adică identitatea, libertatea şi unitatea naţională, nu vor dispărea, ci vor fi cultivate de naţiuni chiar şi în timpul cooperării lor internaţionale. De ce? Pentru că aceste valori naţionale sunt valori identitare, care exprimă specificul sau unicitatea, bogăţia şi demnitatea fiecărui popor în relaţie cu celelalte popoare.

 

Tinerii ortodocşi sunt misionari ai unităţii ortodoxe şi ai comuniunii între popoare

Dragi tineri creştini ortodocşi din România şi din alte ţări, voi sunteţi apostoli sau misionari ai libertăţii şi ai unităţii etnice sau naţionale, dar şi ai comuniunii între etnii și ai cooperării între popoare, când cultivaţi iubirea generoasă în familie, în prietenie, în parohie, în eparhie, în societate şi în toate întrunirile ortodoxe naţionale şi internaționale, spre bucuria Ortodoxiei întregi şi comuniunea între popoarele lumii.

Ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi, să folosiţi timpul şederii voastre la Sibiu ca fiind un timp de cultivare a credinţei, a dialogului, a prieteniei şi a unităţii creştine ortodoxe, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii şi bucuria voastră a tuturor!

Vă invităm pe toţi la Bucureşti, anul acesta, în 25 noiembrie, pentru a fi prezenţi la sfinţirea Catedralei Naţionale!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Notă:

1 Cf. Istoria Transilvaniei, volumul II, Academia Română, 
Cluj-Napoca, 2007, p. 100.

 

 

Sinod mitropolitan la Reședința Patriarhală

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei s-a întrunit marţi, 4 septembrie 2018, în şedinţă de lucru, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul şedinţei, ierarhii au analizat şi completat proiectul broşurii „Familia binecuvântată”, au aprobat hotărârile Consistoriului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi au aprobat textele pentru slujba Acatistului mai multor sfinţi.

 

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a fost deschis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a prezentat ordinea de zi a ședinței de lucru. „Este o bucurie pentru noi să ne revedem şi să lucrăm împreună pentru a rezolva problemele care sunt înscrise pe ordinea de zi. Amintim aici faptul că pe ordinea de zi avem texte liturgice, mai precis aprobarea slujbei Acatistului mai multor sfinţi: Sfântul Mucenic Lup, Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic, Sfântul Dasie, Sfântul Dionisie Exiguul, Sfântul Ierarh Efrem al Tomisului şi Sfinţii Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas. De asemenea, avem de studiat şi eventual de diortosit proiectul de broşură «Familia binecuvântată», apoi alegeri de noi membri pentru Consistoriul mitropolitan propuşi de Adunările eparhiale ale eparhiilor din mitropolie, ridicarea la rang de mănăstire a Schitului Muntioru, comuna Vintileasca, judeţul Vrancea, şi propuneri privind participarea clerului şi credincioşilor la o mare sărbătoare, un mare eveniment, şi anume, sfinţirea Catedralei Naţionale sau Catedralei Mântuirii Neamului, în data de 25 noiembrie. Aceste teme sunt foarte importante pentru viaţa Bisericii şi avem bucuria ca împreună să aducem o contribuţie la îmbunătăţirea textelor liturgice”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La şedinţa de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei au fost prezenţi: Înaltprea­sfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Înaltpreasfinţitul ­Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului; Înaltpreasfinţitul ­Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei; Înaltprea­sfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Prea­sfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului; Preasfinţitul ­Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului; Prea­sfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox ­român din Ungaria; Preasfinţitul ­Părinte Timotei Prahoveanul, Epis­cop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Continuarea unei moșteniri a Patriarhului Justinian

  Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat vineri, 7 septembrie, Centrul social-pastoral „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Călimănești-Căciulata, județul Vâlcea. Așezământul aparține de Sectorul stavropighii patriarhale și centre sociale din cadrul Administrației Patriarhale.

 

La momentul de rugăciune de la Centrul social-pastoral „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Călimănești-Căciulata a participat și IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. După binecuvântarea așeză­mântului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit centrului o icoană a sfântului ocrotitor, felicitându-i pe pr. Ștefan Ababei, consilier patriarhal, coordonator al Sectorului stavropighii patriarhale și centre sociale, și pe diac. George Ene, directorul firmei „Arcada”, pentru lucrările realizate.

„Ne bucurăm că această înnoire a casei corespunde dorinței ctitorului, vrednicul de pomenire Patriarh Justinian, care, fiind vâlcean, a ținut la locurile acestea, dorind ca să vină mai des. De asemenea, felicităm pe Înaltprea­sfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie și Mănăstirea Cozia pentru buna vecinătate și cooperare și ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să desfășurăm o activitate pastoral-misionară, mai ales pentru pelerinii care merg în Transilvania și spre Vâlcea, care doresc să viziteze frumoasele mănăstiri din Arhiepiscopia Râmnicului”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

 

Centrul social-pastoral „Sfântul Ilie” servește drept casă de oaspeți și pentru angajații și invitații Patriarhiei Române, fiind disponibile 24 de camere pentru persoanele care beneficiază de efectele curative ale apelor minerale și sulfuroase de la Călimănești-Căciulata. Lucrările de înnoire a așezământului au fost efectuate în perioada martie-noiembrie 2017.

 

Închinare și binecuvântare 
la Mănăstirea Cozia

După binecuvântarea centrului social-pastoral, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat Biserica „Sfânta Treime” și ansamblul Mănăstirii Cozia, ctitorie a voievodului Mircea cel Bătrân. După întâmpinarea în pridvorul locașului de cult, IPS Părinte Arhiepiscop Varsanufie a prezentat Preafericirii Sale rolul acestei vechi lavre monahale de pe malul Oltului. „Cu multă dragoste v-am așteptat, Prea­fericirea Voastră, și vă mulțu­mim că ați venit în această mănăstire voievodală, mai ales în acest an deosebit pentru Mănăstirea Cozia, întrucât s-au împlinit 600 de ani de la trecerea la Domnul a ctitorului ei, Mircea cel Bătrân”, a spus Arhiepiscopul Râmnicului.

În cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a vorbit despre rolul ctitoriilor voievodale în păstrarea credinței și unității poporului român.

Mănăstirea Cozia este „un sanctuar al conștiinței naționale românești”, a mai spus Prea­fericirea Sa. „Zidul vechi al mănăstirii este în permanență izbit de valurile Oltului, aceasta arată greutățile dăinuirii noastre pe aceste pământuri românești. Foarte multe valuri ale istoriei au lovit și lovesc integritatea Bisericii, dar învățăm de la domnitorii luptători, credincioși, ctitori de locașuri sfinte și de țară că, de fapt, Hristos iubește mai mult pe creștinii luptători, nevoitori, pe cei care își arată dragostea față de Hristos nu numai în vremuri bune, ci și în vremuri de încercare, de ispită, persecuții sau de prigoană. Aici, ca și la Putna, avem un sanctuar al conștiinței naționale românești și mai ales în acest An Centenar de la Marea Unire din 1918. Toate aceste biserici, mai ales mănăstiri cu valoare de simbol, trebuie prețuite, iar ctitorii lor trebuie comemorați, cu respect, evlavie și să învățăm din pilda lor să păstrăm credința ortodoxă, demnitatea și unitatea poporului român”, a reliefat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La final, Preafericirea Sa a felicitat obștea mănăstirii pentru lucrarea misionară și păstrarea candelei aprinse a credinței și evlaviei față de domnitorul ctitor, dăruind pentru mănăstire o cruce de binecuvântare, cutii cu tămâie din Oman și mai multe cărți liturgice și istorice despre rolul Bisericii Ortodoxe Române în Primul Război Mondial și Marea Unire de la 1918.

În semn de recunoștință, arhim. Vartolomeu Androni, sta­re­țul Mănăstirii Cozia, a dăruit Patriarhului României o icoană a Maicii Domnului, mulțumin­du-i pentru prezență și binecuvântarea obștii monahale. Cu ocazia acestei vizite, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a depus o candelă și o coroană cu flori la mormântul voievodului Mircea cel Bătrân.

 

Hotărâri ale Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

În ziua de 11 septembrie 2018, la Reşedinţa mitropolitană din Iaşi s-a întrunit, în şedinţă de lucru, sub preşedinţia IPS Părinte Mitropolit Teofan, Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Au participat: IPS Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, PS Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi PS Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat mai multe subiecte privind viaţa bisericească din Moldova, care sunt de competenţa Sinodului mitropolitan. Dintre hotărârile luate cu acest prilej, amintim:

– Analiza propunerilor formulate de către eparhiile din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei cu privire la modificarea şi completarea proiectului de „Metodologie pentru primirea, dăruirea, aducerea şi ducerea în procesiune a sfintelor moaşte în Biserica Ortodoxă Română”. Aceste propuneri vor fi înaintate către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

– Analiza propunerilor privind modificarea sau completarea textului broşurii „Familia binecuvântată”, întocmit de către Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

– Desemnarea membrilor titulari şi supleanţi în Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru mandatul 2018-2022;

– Aprobarea organizării unei Consfătuiri catehetice anuale la care să participe inspectorii pentru cateheză din cadrul eparhiilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în vederea dezvoltării unor proiecte comune;

– Abordarea problematicii privind susţinerea iniţiativei civice a Coaliţiei pentru Familie de modificare a art. 48 din Constituţia României, în sensul precizării că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie.

Pe ordinea de zi a şedinţei s-au mai aflat şi evaluarea unor activităţi misionare desfăşurate pe cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, precum şi unele probleme de ordin administrativ-bisericesc, patrimonial sau disciplinar.

 

Sinaxă monahală în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei

La Aşezământul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, din localitatea Lacu Sărat,
judeţul Brăila, a avut loc luni, 24 septembrie, Sinaxa stareţilor şi stareţelor aşezămintelor monahale din cuprinsul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul a fost precedat de săvârşirea Sfintei Liturghii şi slujba de Te Deum, oficiate în capela aşezământului eparhial de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepis­copul Dunării de Jos.

 

Lucrările Sinaxei monahale din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei au avut loc în Sala „Sfântul Ioan Evanghelistul”, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a Înaltprea­sfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, a Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, a Înalt­preasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a Prea­sfinţitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, a Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, şi a Preasfinţitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

În cuvântul de deschidere, Patriarhul României a subliniat faptul că sinaxele monahale eparhiale şi mitropolitane au un scop pastoral-misionar şi cultural-misionar. „Aceste sinaxe sunt o necesitate care vine din vocaţia monahului de a fi mărturisitor al credinţei, rugător nu doar pentru el, ci şi pentru Biserică şi neam. În acelaşi timp, fiecare monah şi monahie este un misionar statornic. Într-o sinaxă monahală, fie eparhială sau mitropolitană, există trei aspecte principale: în primul rând, comuniunea în rugăciune, pentru că sinaxa începe cu Sfânta Liturghie sau slujba de Te Deum. Al doilea aspect important este o reflecţie comună tematică pentru activitatea misionară; de aceea, fiecare sinaxă are o tematică principală. Astfel învăţăm să gândim în jurul unei teme actuale, duhovniceşti, de interes eclezial şi misionar. Al treilea aspect important al unei sinaxe monahale este consultarea practică pentru ajutorare, care reprezintă solidaritate în mărturia pe care trebuie să o dăm astăzi într-o lume din ce în ce mai tulburată”, a spus Preafericirea Sa.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat dimensiunile cele mai sensibile astăzi ale prezenţei şi activităţii mănăstirilor şi schiturilor în societate: „Rugăciunea zilnică din mănăstiri şi schituri este un izvor de pace şi bucurie, într-o lume agitată şi dezorientată. Mulţi oameni vin la mănăstire pentru că doresc un moment de linişte, de reculegere, din cauza faptului că în societate există multă tulburare, dezbinare, agitaţie. Se caută la mănăstire o liniştire, o pacificare a sufletului. Rugăciunea zilnică din mănăstiri devine izvor de pace şi bucurie. A doua dimensiune misionară a mănăstirii este primirea pelerinilor, ca lucrare a Bisericii prin participarea la slujbe, spovedanie, îndrumare spirituală, recomandări practice pentru viaţă. Aceasta contează foarte mult, pentru că un turist poate deveni pelerin dacă vizita lui doar de informare culturală într-o mănăstire se transformă într-o primire duhovnicească. Pe lângă informarea pe care o dă ghidul, acesta primeşte şi o încurajare spirituală, duhovnicească. Primirea pelerinilor nu este una ideologică, ci o mărturie privind prezenţa lui Hristos în Biserica Sa şi ajutorarea semenilor. O dimensiune misionară a prezenţei mănăstirilor în societate este activitatea social-filantropică. Filantropia este de două feluri: spirituală şi materială. Nu toate mănăstirile şi schiturile pot oferi milostenie financiară, dar toate pot oferi milostenie spirituală, constând în rugăciune pentru cel care ne cere, sfat bun, primirea şi ascultarea oamenilor cu multă atenţie”, a spus Preafericirea Sa.

După cuvântul de deschidere al Patriarhului României, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a prezentat referatul principal, intitulat „Unitatea de credinţă şi de neam oglindită în unele mărturii ale vieţii monahale”, în cadrul căruia a oferit „câteva repere despre legătura dintre programul de rugăciune şi cel de lucrare – ora et labora – al monahului în obşte şi, din obştea monastică, în obştea cea mare a nea­mului, când situaţia slujirii o reclamă”.

Sinaxa monahală a continuat cu luări de cuvânt ale ierarhilor prezenţi. În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a prezentat sinteza propunerilor pentru revigorarea vieţii monahale şi îmbunătăţirea colaborării dintre mănăstiri, primite de la eparhiile Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a formulat câteva concluzii pe baza acestor propuneri, subliniind necesitatea ca până în anul 2020 fiecare mănăstire şi schit să aibă o monografie şi un pliant tipărit. De asemenea, Preafericirea Sa a vorbit despre importanţa organizării bibliotecii, a muzeului şi a arhivei fiecărui aşezământ monahal. Pentru biblioteca Aşezământului Arhiepiscopiei Dunării de Jos de la Lacu Sărat, Patriarhul României a oferit mai multe volume apărute recent la Editurile Patriarhiei Române, iar pentru capelă a oferit pachete cu tămâie naturală din Oman şi o cruce de binecuvântare lucrată în Atelierele Patriarhiei Române.

La Sinaxa monahală a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei au participat aproximativ 200 de exarhi, stareţi, stareţe, egumeni şi egumene. Sinaxa monahală mitropolitană se întruneşte o dată la 2 sau 3 ani.

Biserica Mănăstirii Măxineni a fost sfințită

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfinţit marţi, 25 septembrie, biserica Mănăstirii Măxineni din judeţul Brăila. Locaşul de cult, stăreţia şi zidul de incintă au fost refăcute din temelii începând cu anul 2008. Slujba de târnosire a ctitoriei voievodului Matei Basarab de la confluenţa râurilor Buzău şi Siret a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

 

Numeroşi pelerini din Arhiepiscopia Dunării de Jos şi din întreaga ţară şi-au îndreptat paşii către Mănăstirea Măxineni pentru a participa la târnosirea bisericii restaurate la frumuseţea de odinioară. Sărbătoarea a început în duh de rugăciune, cu participarea la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită la un Altar de vară amenajat în apropierea noului zid de incintă al mănăstirii de către ­Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor; Înaltprea­sfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului; Înaltpreasfinţitul Părinte ­Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor; Preasfinţitul Părinte ­Galaction, Episcopul Alexandriei şi ­Teleormanului; Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului; Prea­sfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. La chinonic, grupurile de copii ale parohiilor Ianca, Brătuleşti şi Lieşti, îmbrăcaţi în frumosul port popular românesc, au interpretat cântece patriotice. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Ortodoxia”.

Mănăstirea Măxineni, 
simbol al Crucii şi al Învierii

După slujba Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit slujba de sfinţire a bisericii Mănăstirii Măxineni, cu hramul „Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”. Cu acest prilej, Patriarhul României a oferit sfântului locaş cel de-al doilea hram: „Învierea Domnului”. „Am sfinţit astăzi biserica voievodală ctitorită de cel mai mare ctitor român de biserici, Matei Basarab. Această biserică a fost bombardată în 1917, în timpul Primului Război Mondial, şi mai bine de 70 de ani a fost părăsită, până în 24 iunie 1990, când s-a săvârşit din nou Sfânta Liturghie şi a reînceput viaţa de mănăstire, prin grija Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, la acea vreme Arhiereu-vicar al Episcopiei Dunării de Jos. Timp de 14 ani, până în 2004, s-au construit biserica nouă şi chiliile din jur. În 2007 au început demersurile pentru restaurarea din temelii a bisericii vechi, voievodale, şi a incintei mănăstirii, iar în acest An Centenar al Marii Uniri din 1918, toate lucrările sunt încheiate”, a spus Preafericirea Sa. În continuare, Patriarhul României a vorbit despre cel de-al doilea hram acordat locaşului re­sfinţit: „Biserica restaurată a fost înviată din morţi. De aceea, cu acordul Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian, propunem ca această biserică cu hramul «Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul» să primească un hram nou: «Învierea Domnului», pentru că a fost dărâmată, a fost moartă şi a înviat din morţi. O vedem frumoasă, zveltă, de la distanţă. Această mănăstire a avut şi un rol strategic, aproape de graniţa cu Moldova. Avem în faţă reconstruite biserica, stăreţia şi zidul de incintă făcut din cărămidă pregătită cu mâna. Deşi este toamnă, trăim o bucurie de Înviere, ca de Sfintele Paşti, pentru că prin toate greutăţile Primului şi celui de-al Doilea Război Mondial, după ani de persecuţie comunistă, viaţa mănăstirilor a fost reluată în această parte a ţării, iar Mănăstirea Măxineni reprezintă un simbol al Crucii şi al Învierii. Poporul român este, în istorie, un popor purtător de Cruce şi doritor sau căutător de Înviere. Vedem aici taina Crucii şi a Învierii simbolizată într-o mănăstire bombardată, distrusă, părăsită, abandonată, dar care a înviat, a revenit la frumuseţea cea dintâi, pentru că nu doar a fost reconstruită, ci i s-a oferit şi o pictură foarte frumoasă executată de domnii Marcel şi fiul său, Daniel Codrescu”.

La final, Patriarhul României a tâlcuit înţelesurile teologice ale săvârşirii slujbei de sfinţire a unei biserici. În continuare, Preafericirea Sa a oferit distincţii celor care au contribuit în mod deosebit la lucrările de reconstrucţie a mănăstirii. Protos. Atanasie Dorin, stareţul Mănăstirii Măxineni, şi protos. Paisie Agache, fost stareţ al aşezământului monahal, au primit Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni” pentru clerici. Părintele Horaţiu Moldovan, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici. Francisk-Iulian Chiriac, preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni, iar prof. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române şi director al Muzeului Brăilei „Carol I”, a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” pentru mireni.

Pentru Biserica „Învierea Domnului” şi „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” a Mănăstirii Măxineni, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit o părticică din cinstitele moaşte ale Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu. Actul de donaţie a fost citit de arhim. Nectarie Şofelea, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor. Tot pentru locaşul de cult, Preafericirea Sa a oferit o cruce de binecuvântare lucrată în Atelierele Patriarhiei Române, pachete cu tămâie naturală din Oman, o Evanghelie, un Apostol şi mai multe cărţi de cult şi volume apărute recent la Editurile Patriarhiei Române. Înalt­preasfinţitul Părinte Casian a adresat mulţumiri Patriarhului României, în numele clerului şi al credincioşilor Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pentru săvârşirea slujbei de sfinţire a bisericii Mănăstirii Măxineni şi i-a oferit o icoană Deisis.

La sărbătoarea Mănăstirii Măxineni au participat reprezentanţi ai mănăstirilor reuniţi luni în sinaxa monahală a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei la Lacu Sărat, numeroşi credincioşi, reprezentanţi ai autorităţilor de stat centrale şi locale, academicieni şi oameni de cultură. La final, toţi cei prezenţi au avut posibilitatea de a trece prin Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

 

Ceremonii locale ale proclamării canonizărilor Sfinţilor Iosif cel Milostiv şi Gheorghe Pelerinul

După ceremonia de proclamare a canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, şi a Sfântului Gheorghe Pelerinul, din 25 martie 2018, în Catedrala Mitropolitană din Iași, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu paisprezece ierarhi români, cei doi sfinţi au avut parte şi de ceremonii locale ale canonizării lor.

 

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv 
la Răzălăi

Pentru credincioşii din Răzălăi, raionul Sângerei, Republica Moldova, ziua de marţi, 22 mai 2018, a reprezentat un motiv de sărbătoare, aceştia primind binecuvântarea de-a se ruga la icoana şi la moaştele Sfântului Iosif Naniescu, oferite în dar comunităţii din Răzălăi de către o delegaţie a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej, la Biserica „Sfânta Treime” din localitate, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, dimpreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, şi Prea­sfinţitul Părinte Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului.

După săvârşirea sfintelor slujbe, IPS Părinte Mitropolit Teofan a subliniat motivele pentru care Sfântul Iosif Naniescu a fost canonizat de către Biserică şi a spus că „deşi sunt multe morminte ale mitropo­l­iţilor Moldovei în jurul Catedralei din Iaşi, credincioşii în mod deosebit îşi apleacă ge­nunchii la mormântul Sfântului Iosif, pe care l-am descoperit recent, am scos de acolo sfintele moaşte, acestea fiind aşeza­te lângă racla Sfintei Cuvioase Paras­cheva în Catedrala Mitropolitană. Credin­cio­şii, venind la Sfânta Catedrală, trec întâi să se închine la moaştele Sfântului Iosif, apoi la moaştele Sfintei Parascheva”.

De asemenea, IPS Părinte Arhie­piscop Casian a dat citire mesajului transmis de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Sfântul Iosif cel Milostiv – fiu al Basarabiei şi părinte duhovnicesc al Moldovei”. „Astăzi, prin voia lui Dumnezeu şi bunăvoința Înaltpreasfinţitului ­Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, este adus ca dar duhovnicesc, ca semn de prețuire şi binecuvântare, parohiei ortodoxe din localitatea natală a Sfântului Iosif cel Milostiv, satul Răzălăi, raionul Sîngerei din Republica Moldova, deoarece sfintele icoane şi moaștele sfinților lui Hristos întăresc evlavia credin­cioșilor şi comuniunea Bisericii”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh în mesajul său, în care arătat însemnătatea sfinţilor lui Dumnezeu.

Totodată, PS Părinte Episcop Ignatie a dat citire Tomosului sinodal de canonizare a Sfântului Iosif cel Milostiv, în care se spune: „Privind la iubirea jertfelnică pentru aproapele a Mitropolitului Iosif al Moldovei, la credinţa sa ortodoxă şi la felul său de vieţuire, prin care Domnul iubirii milostive este pururea lăudat, urmând Tradiţiei apostolice şi patristice a Bisericii Ortodoxe şi chemând în ajutorul nostru harul Preasfintei şi de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, hotărâm ca de acum înainte şi până în veac Părintele nostru Iosif Naniescu, Mitropolitul Moldovei, să fie cinstit în rândul sfinţilor ierarhi de întreaga Biserică Ortodoxă Română”.

La final, IPS Părinte Mitropolit Petru le-a adresat credincioşilor prezenţi un scurt cuvânt de învăţătură: „Sfântul Iosif, cel care a plecat de mic de aici, având o viaţă sfântă şi frumoasă pe care a petrecut-o în acele părţi în care a fost trimis, vine astăzi la noi în sat, vine sfânt”.

Astfel, credincioşii din Basarabia vor avea prilejul de a se închina Sfântului Iosif cel Milostiv, în satul său natal, la racla cu un fragment din sfintele sale moaşte care a rămas la Răzălăi. La finalul Sfintei Liturghii, închinătorii au participat la o agapă frăţească.

 

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Gheorghe Pelerinul 
la Piatra Neamţ şi Văratec

Ceremonii locale de proclamare a canonizării Sfântului Gheorghe Lazăr au avut loc sâmbătă, 23 iunie 2018, în localitatea în care a trăit peste douăzeci de ani, Piatra Neamţ, şi vineri, 17 august, la Mănăstirea Văratec, aşezământ monahal în care se află sfintele sale moaşte.

La Biserica „Naterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Piatra Neamţ, cunoscută sub numele de „Sfântul Ioan”-Domnesc, acolo unde în turnul clopotniţă al locaşului de cult a vieţuit în nevoinţă Moş Gheorghe din 1895 până la sfârşitul vieţii sale în 1916, ceremonia a avut loc după slujba Vecerniei unită cu Litia. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înalt­preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, şi Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, au oficiat slujbele de seară şi ceremonia de proclamare a canonizării, pe platoul Curţii Domneşti din Piatra Neamţ. Tomosul sinodal a fost citit, imediat după Vecernie, de Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, după care a fost cântat troparul Sfântului ­Gheorghe Pelerinul. În continuare, a rostit un cuvânt de binecuvântare și de învățătură Înalt­preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, iar la final a oferit Bisericii „Sfântul Ioan”-Domnesc din Piatra Neamţ, prin părintele Dan Ovidiu Cojan, o raclă cu un fragment din moaştele Sfântului Gheorghe Pelerinul. Moaştele Sfântului Gheorghe Pelerinul au fost purtate apoi în procesiune de cler și credincioși pe traseul Biserica „Sfântul Ioan”-Domnesc – Teatrul Tineretului – Casa de Cultură – Muzeul de Istorie – Hotel Ceahlău – Consiliul Judeţean Neamţ – Biserica „Sfântul Ioan”-Domnesc.

La Mănăstirea Văratec, sărbătoarea Sfântului Gheorghe Pelerinul a debutat în seara zilei de 16 august 2018, când s-a săvârşit prima slujbă de priveghere în cinstea Sfântului de către Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Ierarhul a slujit alături de un sobor de preoţi şi diaconi şi a ţinut cuvânt de învăţătură. Sfânta Liturghie şi ceremonia de canonizare de la Mănăstirea Văratec au fost prezidate de Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Alături de Înaltpreasfinţia Sa au slujit Înaltprea­sfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. După citirea Evangheliei, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a adresat credincioşilor prezenţi un cuvânt de învăţătură, în care a făcut referire la virtuţile Sfântului Gheorghe Pelerinul. La finalul slujbei, s-a dat citire Tomosului sinodal de canonizare a Sfântului Gheorghe Pelerinul, urmat de celelalte rânduieli ale proclamării canonizării. Tomosul de canonizare a fost citit de Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul.

Protocol de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Patriarhia Română și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni au semnat marți, 17 iulie 2018, un nou protocol de colaborare.

Reprezentanții celor două instituții au fost Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și doamna Natalia Elena Intotero, Ministrul pentru Românii de Pretutindeni. Protocolul de colaborare are în vedere o serie de proiecte, programe și acțiuni care urmăresc sprijinirea comunităților românești din afara granițelor țării pentru păstrarea identității etnice, culturale și religioase.

Sunt reglementate, astfel, eforturile comune în beneficiul comunităților românilor de pretutindeni prin construcția, reparația, conservarea și dotarea bisericilor, bibliotecilor și muzeelor, prin renovarea și întreținerea caselor memoriale, a monumentelor istorice și a cimitirelor.

Păstrarea, protejarea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor românești vor fi sprijinite prin organizarea în țară și în străinătate a unor manifestări culturale destinate românilor de pretutindeni, prin proiecte edu­ca­ționale, precum și prin consolidarea rolului educa­țional, spiritual și identitar al parohiilor și mănăstirilor ortodoxe ro­mâ­nești din afara grani­țelor țării.

În cadrul parohiilor ortodoxe românești vor fi organizate, prin efortul comun al semnatarilor protocolului, evenimente tradi­țio­nale cu ocazia sărbătorilor, diverse manifestări culturale, tabere pentru copiii și tinerii din afara granițelor țării, concursuri de limba română, derulate în cadrul proiectului „Școala de duminică”, ore de religie având drept scop familiarizarea copiilor cu credința ortodoxă, cu legătura dintre poporul român și creș­tinism și cu respectarea libertății religioase.

Patriarhia Română și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni reînnoiesc astfel angajamentul asumat prin protocoalele anterioare pentru realizarea demersurilor comune în interesul major și diversificat al comu­nităților românești din afara granițelor țării.

 

Unitate de credință și unitate de neam în Anul Centenar

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, adresat cu prilejul Duminicii migranţilor români, 19 august 2018

Prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost dedicată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 25-26 februarie 2009, tuturor românilor migranți. Această duminică reprezintă un bun prilej de a adresa un cuvânt de binecuvântare şi de întărire duhovnicească credincioșilor ortodocşi români care s-au stabilit sau lucrează temporar în străinătate.

Prin cultivarea conștiinței unității de credință și neam, Biserica Ortodoxă Română a contribuit la pregătirea marilor evenimente istorice, având ca scop unitatea naţională a românilor, şi anume: Unirea Principatelor (1859), Independența de stat a României (1877-1878) și Marea Unire (1918), decisivă pentru constituirea statului național unitar România.

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a avut urmări pozitive pentru noul stat român întregit și pentru Biserica Ortodoxă Română. La18/31 decembrie 1919, în scaunul vacant de Mitropolit primat al României a fost ales Episcopul Caransebeșului, Miron Cristea, care, în anul 1925, a devenit primul Patriarh al Bisericii Orto­doxe Române, urmând apoi desfă­șurarea procesului de organizare unitară a Bisericii din întreaga Românie.

La 15 octombrie 1922, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, regele Ferdinand I și regina Maria au fost încoronați ca suverani ai României Mari, act ce simboliza unirea tuturor românilor „de la Nistru până la Tisa” sub același sceptru.

În ultimul deceniu, nevoile spirituale ale românilor aflaţi departe de ţară au determinat Biserica Ortodoxă Română să aibă ca prioritate pastorală întărirea comunităţilor româneşti din jurul graniţelor ţării şi din diaspora română, o realitate nouă care a căpătat o amploare nemaiîntâlnită în istoria poporului român. În acest sens, Patriarhia Română a cultivat unitatea și identitatea românilor prin înființarea de eparhii, protopopiate și parohii, precum și prin programe sociale, educaţionale şi culturale menite să răspundă concret solicitărilor venite din partea credincioşilor. Totodată, prin activitatea liturgică şi pastoral-socială a ierarhilor şi clericilor ortodocşi români din străinătate, Biserica Ortodoxă Română se străduieşte să edifice, deodată cu biserica din suflet, şi locaşuri de cult acolo unde există comunităţi româneşti, oferind astfel posibilitatea fiecărui român creştin ortodox aflat în străinătate să poată asculta sfintele slujbe în limba maternă, să se poată spovedi şi împărtăşi într-o biserică românească, păstrând astfel legătura cu Biserica-mamă din ţară. De asemenea, Patriarhia Română ajută financiar, după posibilități, aceste comunități românești, fie direct, fie prin demersurile și recomandările necesare pe lângă Secretariatul de Stat pentru Culte și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. În acest context, în data de 17 iulie 2018, la Palatul Patriarhiei a fost semnat Protocolul de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Acest protocol prevede o serie de proiecte, programe și acțiuni care urmăresc sprijinirea comu­nităților românești din afara granițelor țării pentru păstrarea identității etnice, culturale și religioase. Eforturile comune în beneficiul comunităților românilor de pretutindeni privesc construc­ția, reparația, conservarea și dotarea bisericilor, bibliotecilor și muzeelor, prin renovarea și între­ținerea caselor memoriale, a monumentelor istorice și a cimitirelor. Pe lângă acestea se dorește organizarea de evenimente tradi­ționale cu ocazia marilor sărbători, diverse manifestări culturale, tabere pentru copiii și tinerii din afara granițelor țării, concursuri de limba română, derulate în cadrul proiectului Școala de duminică, ore de religie având drept scop familiarizarea copiilor cu credința ortodoxă, cu legătura dintre credinţa creştină şi cultura română, dar și cu respectarea liber­tății religioase.

În mod deosebit, slujbele liturgice transmise zilnic de Radio TRINITAS şi Televiziunea TRINITAS ale Patriarhiei Române sunt de un real folos duhovnicesc pentru românii ortodocși aflați vremelnic sau stabiliți departe de ţară.

Anul 2018, An Centenar dedicat făuritorilor Marii Uniri de la 1918, este, în mod deosebit, un an al recunoștinței şi al comuniunii românești, și, deopotrivă, un prilej binecuvântat de a lucra mai intens pentru cultivarea unității de credinţă apostolică, primită de la Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, care este şi ocrotitorul noii Catedrale Naționale.

Prin milostivirea lui Dumnezeu, cu rugăciunile Maicii Domnului, ale Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și ale tuturor sfinților, prin dărnicia clerului și credincioșilor Patriarhiei Române din ţară și străinătate, precum și a Guvernului României, a Primăriei Municipiului Bucureşti, a altor primării şi a unor consilii judeţene din România, în ziua de 25 noiembrie 2018, va fi sfințită Catedrala Națională, acest edificiu nou fiind o necesitate liturgică practică, dar și un simbol al spiritualității românești. Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națio­nală, cu hramul principal Înălța­rea Domnului și Ziua Eroilor, unește simbolic iubirea faţă de Dumnezeu a unui popor creştin, jertfelnic şi darnic cu recunoștința pe care o datorăm permanent Eroilor Nea­mului.

Mulţumim şi pe această cale ierarhilor, clericilor şi credincioşilor din diaspora română care, asemenea multor ctitori de biserici şi mănăstiri, au susţinut împreună cu românii ortodocşi din ţară continuarea și finalizarea tuturor lucrărilor la Catedrala Națională, trăind astfel bucuria că sunt şi ei „neam de voievozi”, români iubitori de Hristos, ctitori de Biserică și de Neam.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să dăruiască tuturor românilor aflaţi printre străini sănătate şi mântuire, pace şi fericire, dimpreună cu bucuria de a-şi păstra totdeauna credinţa ortodoxă, unitatea de neam şi spiritualitatea românească!

Cu preţuire şi părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române

 

 

Congrese eparhiale în SUA și Canada

Clerici și credincioși din parohiile Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii s-au întrunit în perioada 29
iunie – 1 iulie la Chicago, SUA, în cadrul celei de-a 82-a ediții a Congresului arhiepiscopiei. Invitat a fost IPS Părinte Irineu,
Arhiepiscopul Alba Iuliei.
În aceeași perioadă, s-au desfășurat la Windsor, Canada, lucrările celei de-a doua ediții a Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Invitat a fost IPS Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite 
ale Americii

Lucrările Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii au debutat vineri, 29 iunie, la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago, statul american Illinois, cu să­vârșirea Sfintei Liturghii, urma­tă de slujba de Te Deum și slujba Parastasului. Sfintele slujbe au fost săvârșite de IPS Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, împreună cu IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Au participat clerici și credincioși din parohiile arhiepiscopiei. La finalul Liturghiei, potrivit site-ului Arhiepiscopiei Alba Iuliei, reintregirea.ro, Înalt­prea­sfințitul Părinte Irineu a vorbit despre parcursul istoric al românilor spre devenirea lor ca popor.

În după-amiaza zilei de 29 iunie, lucrările Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii au fost deschise prin cuvântul de binecuvântare al IPS Părinte Mitropolit Nicolae, fiind urmat de cuvântul IPS Părinte Arhiepiscop Irineu, intitulat „Marea Unire din 1918, eveniment sublim al istoriei românești. Bucurie, biruință și responsabilitate”.

Lucrările congresului au continuat sâmbătă, 30 iunie, cu prezentarea unui cuvânt duhovnicesc al Înaltprea­sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu despre slujirea sfântă a preoției și despre provocări pastoral-misionare la care Biserica este chemată să ofere răspunsuri.

În cadrul lucrărilor congresului, delegații parohiilor și ai organizațiilor auxiliare AROLA (Asociația Ortodoxă Română a Doamnelor din America) și ROYA (Tinerii Ortodocși Români din America) au prezentat bilanțul acti­ vităților dedicate omagierii unității de credință și de neam, precum și comemorării făuritorilor Marii Uniri de la 1918.

Lucrările congresului s-au încheiat dumi­nică, 1 iulie, în Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago, unde cei doi ierarhi au coliturghisit. La finalul sfintei și dumne­zeieștii slujbe, Arhiepiscopul de Alba Iulia a precizat: „Împotrivindu-ne diavolului și manevrelor lui perfide, noi putem contribui mult la vindecarea marelui flagel al secularismului, care a adus în lume boala imoralității, egoismul nestăpânit, hedonismul, apostazia și idolatria. […] Degeaba există civilizație și progres, dacă nu stârpim răul din sufletele noastre și dacă nu avem busola călăuzitoare a credinței. Îi mulțumesc Înalt­preasfin­țitului Părinte Mitropolit Nicolae că m-a invitat să vin la congresul bisericesc al eparhiei, să vin din nou pe pământul Americii, unde Ortodoxia românească arde ca o torță, ca o flacără, răspândind lumina Adevărului evanghelic și căldura Harului divin sfințitor. Sunt impresionat de bogata activitate pastorală și misionară care se desfășoară în parohiile acestei arhiepiscopii. […] Îndrep­tându-mă spre toți care sunteți prezenți la Dumnezeiasca Liturghie, vă îndemn să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc în viața personală și familială, să dați dovadă de o credință dinamică, lucrătoare prin iubire, și să iubiți mult ­neamul românesc, valorile noastre etnice și trecutul nostru glorios, căci, așa cum spunea marele poet național Mihai Eminescu, «patriotismul nu înseamnă numai iubirea pământului în care te-ai născut, ci mai ales iubirea trecutului nostru, fără de care nu este adevărată iubire de țară»”, informează site-ul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, reintregirea.ro.

 

 

Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei

Clericii și delegații mireni ai parohiilor din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei s-au întrunit în perioada 29 iunie – 1 iulie la Catedrala ortodoxă română „Sfântul Gheorghe” din Windsor, Ontario (Canada), cu prilejul celei de-a doua ediții a Congresului episcopiei. Invitat a fost IPS Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Lucrările Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Cana­dei au fost precedate de ședința Consiliului eparhial, care a avut loc joi, 28 iunie.

În prima zi a întâlnirii, vineri, 29 iunie, au fost săvârșite Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum de către IPS Părinte Mitropolit Laurențiu și PS Părinte Episcop Ioan Casian, al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, încon­jurați de soborul de preoți și diaconi. Înainte de începerea lucrărilor congresului, IPS Părinte Mitropolit Lauren­țiu a susținut în cadrul unei conferințe pastorale prelegerea intitulată „Unitatea de credință și neam. Centenarul Marii Uniri”. Înaltpreasfinția Sa a reliefat legăturile bisericești din Țara Românească și Moldova cu Transilvania; tipărirea cărților bisericești și circulația lor; cultivarea unității de credință și neam prin slujirea cultică; jertfelnicia slujitorilor Bisericii în mărturisirea unității de credință și neam; reprezentarea Bisericii în actul Unirii din 1918, reliefând și rolul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, în făurirea Marii Uniri. „În societatea noastră de acum, care se află într-un proces profund de secularizare, iar valorile spirituale sunt marginalizate sau chiar dispre­țuite, noi, cei de astăzi, avem datoria sfântă de a păstra şi cultiva, prin credință, cultură și educație, darul unităţii naţionale, obţinut cu multe jertfe şi eforturi spirituale şi materiale pentru binele ţării şi al românilor de pretutindeni. Unitatea de credință și neam constituie moștenirea sfântă pe care am primit-o de la vrednicii noștri înaintași, pe care cu multă cinstire îi comemorăm în acest an. Cu deplină responsabilitate, acest dar, al unității și al dreptei credințe, trebuie să-l predăm mai departe urmașilor noștri, copiilor noștri”, a precizat IPS Părinte Mitropolit Laurențiu.

După rostirea cuvântului de deschidere a congresului de către Părintele Episcop Ioan Casian, au fost prezentate proce­sul-verbal al Congresului din anul 2017, rapoartele chiriarhului, ale preoților vicari, protoierei, secretar, inspector, ale repre­zentanților organismelor auxiliare AROLA și ROYA, rapoartele financiare pe anul 2017-2018, respectiv bugetul pe anul 2018-2019. Prima zi a congresului s-a încheiat cu întrunirea pastorală a preoților din parohiile episcopiei. A doua zi, sâmbătă, 30 iunie, au fost prezentate aspecte privind implementarea programelor cultural-misionare, filantropice și administrativ-organizatorice; au fost analizate situa­țiile parohiilor în ceea ce privește conformitatea lor cu noul Statut al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei; au fost numiți membrii Consiliului eparhial, ai Consistoriului mitropolitan și ai celui eparhial.

După încheierea lucrărilor congresului, evenimentele au continuat duminică, 1 iulie, cu slujba de resfințire a Catedralei „Sfântul Gheorghe” din Windsor de către cei doi ierarhi, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Române.

 

 

Comuniune frățească ortodoxă la Giula

Credincioși din România și Ungaria au participat duminică, 22 iulie, la Catedrala Episcopală din Giula, unde Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, au săvârșit Sfânta Liturghie. În cadrul Sfintei Liturghii, au fost rostite ectenii și rugăciuni de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul aniversării zilei de naștere. De asemenea, Preasfinţitul Părinte Siluan a evidențiat realizările importante din viața Bisericii în timpul arhipăstoriei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, informează Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

După Dumnezeiasca Liturghie, a fost oficiată slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire Episcop Ioan Mihălțan, al Oradiei (1926-2008), de la a cărui trecere la Domnul s-au împlinit în acest an 10 ani. Acest ierarh, în perioada 1989-1993, a purtat de grijă și de parohiile Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. La sfintele slujbe au participat credincioși și din localitatea Ohaba, satul natal al vrednicului de pomenire ierarh. Un cuvânt de omagiere despre personalitatea și lucrarea vrednicului de pomenire Episcop Ioan Mihălțan a fost rostit de Prea­sfinţitul Părinte Sofronie, care a reliefat „jertfelnicia, iubirea de oameni și ajutorarea lor, implicarea în viața episcopiei și realizările înregistrate de Episcopul Ioan Mihălţan în calitate de Episcop-vicar mai întâi, iar mai apoi ca Episcop eparhiot al Episcopiei Oradiei~. De asemenea, a menționat faptul că memoria sa este păstrată cu sfințenie și conștiin­ciozitate la altarele din această eparhie și în diferite slujiri și activități care îi sunt dedicate.

 

Sfințirea bisericii Parohiei „Sfânta Maria” din Sydney

Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande, a sfințit duminică, 19 august 2018, pictura bisericii primei parohii ortodoxe româneşti din Sydney, Australia, informează basilica.ro. Cu această ocazie, biserica a primit ca al doilea ocrotitor pe Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.

În această zi, ierarhul a săvârșit și Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. La final a oferit distincții ctitorilor și binefăcătorilor acestei parohii istorice de pe tărâm australian.

Parohia ortodoxă românească „Sfânta Maria” a fost înființată în anul 1973, fiind dintru început sub jurisdicția Patriarhiei Române. Doi ani mai târziu, în 1975, preotul paroh Gabriel Popescu a început slujirea în spații închiriate, ca mai apoi, în 1977, să fie achiziţionată o biserică de lemn metodistă cu o sală socială, pe locul căreia a construit actualul locaş de cult.

În anul 1982 a fost realizat pronaosul bisericii, în anii 1985-1987 a fost refăcut naosul bisericii, iar în 1998 turla bisericii, fiind prima biserică românească din Australia construită în stilul arhitecturii tradițio­nale românești.

Sub îndrumarea ierarhului locului, în anii 2012-2018 au fost realizate numeroase lucrări de reparaţie, restaurare şi modernizare.

 

Universitatea de vară MOREOM

În perioada 22-26 august, la Centrul de studii și rugăciune „Sfânta Cruce” din Lieu-dit Sainte-Croix, regiunea Dordogne, Franța, a avut loc o nouă ediție a Universității de vară a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Tema întâlnirii din acest an a fost „Omul și trupul său”.

 

Aflată la a 10-a ediție, Universitatea de vară a MOREOM are drept scop întoarcerea la izvoarele vieții duhov­nicești. „Este momentul în care ierarhi, preoți și diaconi, împreună cu laici și copii, în contextul vieții tumultuoase în care fiecare trăiește astăzi, se întâlnesc pentru a petrece patru zile de intensă întoarcere la izvoarele vieții duhov­nicești, la Sfânta Liturghie, Evanghelie, rugăciune, scrierile moște­nite de la Sfinții Părinți. Aceasta se face pentru a fixa din nou jaloanele credinței cât mai autentice în viața de zi cu zi”, a spus Înalt­preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale.

Pe parcursul celor 4 zile au conferențiat IPS Părinte Mitropolit Iosif, care a prezentat câteva texte ale Sfântului Simeon Noul Teolog despre trup, părintele Marc-Antoine Costa de Beauregard („Conse­cințele pentru trup ale Întrupării Logosului”), părintele Jean Boboc („Neo-gnosticismul și transumanismul – asaltul materiei și al poftelor carnale”), părintele Gérard Reynaud („Trupul la Părinții Bisericii”) și părintele Vasile Mihoc („Înțelesurile trupului în scrierile Sfântului Apostol Pavel”).

De asemenea, în cadrul Uni­versității de vară au avut loc diferite ateliere și mese rotunde, cu rolul de a fixa și dezbate aplicabilitatea în viața cotidiană a informațiilor primite în cadrul conferințelor.

Copiii prezenți la acest eveniment au avut, la rândul lor, un program adaptat în funcție de vârsta lor, punându-se accentul atât pe trezvie, în înțe­lesul de început al curiozității și cunoașterii către un anumit domeniu, cât și pe interacțiunea dintre ei prin punerea în scenă a unei piese de teatru.

Centrul din Lieu-dit Sainte-Croix reu­șește să fie un mediu ortodox primitor pentru toate vârstele. Dacă cei mari sunt invitați să se investească în ceea ce constituie în fond adevărate cursuri de „formare continuă” pentru pastorație, cei mai mici pot să facă diverse activități care să le permită o trăire a credinței conform vârs­tei lor, ajutați în acest sens de câțiva tineri și adolescenți. Fraternitatea resimțită prin împreuna lucrare a preoților cu familiile lor, respectiv prin momentele de împreună rugăciune provoacă la o conștiință a unității în Hristos, români și francezi.

 

Hramul Centrului Bisericesc Ortodox Român din München

Centrul Bisericesc Ortodox Român din München și-a serbat duminică, 23 septembrie, hramul, Sfânta Liturghie fiind săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașo­veanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, înconjurați de un sobor de clerici. La slujbă au participat numeroși credin­cioși din München și împrejurimi.

După săvârșirea Sfintei Liturghii în Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din München, cei doi ierarhi, împreună cu clerul şi credincioșii, s-au îndreptat spre cartierul Aubing, locul unde se construiește noul aşezământ bisericesc din München. Aici, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, împreună cu ing. Daniel Baicu, șeful de proiect al firmei constructoare Concelex Bucureşti, a prezentat celor de față stadiul execuției lucrărilor, precum și necesitățile financiare de anvergură pe care le suscită finalizarea întregului proiect.

A urmat o slujbă de mulțu­mire și binecuvântare în deja conturata capelă de serviciu a viitoarei mănăstiri, prilej cu care Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a îndemnat la rugăciune comună, ca Dumnezeu să deschidă inima tuturor românilor din Germania pentru a putea fi finalizat acest așezământ. Totodată, Înaltprea­sfinția Sa a evidențiat că ar trebui conștien­tizată pe deplin dimensiunea unei biserici în viața românilor din diasporă, mai ales în contextul prigonirilor actuale asupra creștinilor din Egipt, Siria, Irak și alte țări din Orientul Apropiat, unde creștinii orto­docși nu se mai pot bucura de acest privilegiu. O bucurie deosebită au avut-o copiii care cu aproximativ o lună în urmă au pictat icoane cu chipul Domnului Iisus Hristos în tabăra de spiritualitate de la Forellenhof (Austria), sub îndrumarea Ruxandrei Lăcătuş, iconograf. Aceste icoane au fost sfinţite de Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul în capela mănăstirii în construcţie, ca un semn vizibil al faptului că aşezământul se construieşte în principal pentru aceşti copii frumoşi de azi, care vor fi credincioşii de mâine ai Bisericii şi stâlpii neamului nostru. După vizitarea întregului șantier, ierarhii, preoții și toți credincioșii au luat parte la masa pregătită în aer liber de parohienii de la centrul bisericesc”, ne-a declarat diac. dr. George Ţapciuc, slujitor la Centrul bisericesc din München. Împreună cu ierarhii, la Sfânta Liturghie s-au rugat pr. prof. dr. Daniel Benga (Universitatea Ludwig-Maximilian), pr. prof. dr. Ciprian Burlăcioiu (Universitatea Ludwig-Maximilian), pr. Mihail Baku (Centrul Bisericesc din München), pr. Marius-Ioan Turcu (Waldkraiburg), pr. Constantin Reinhhold Bartok (Taunreut), pr. Ioan-Petru Scripciuc (Landsberg am Lech), diac. Dumitru Dura (Centrul eparhial) și diac. George Țapciuc (Centrul Bisericesc din München).  

 

„Cantus Domini”, ambasador cultural în Rusia

Corul bărbătesc „Cantus Domini” a obținut trei medalii de aur în cadrul celei de-a 16-a ediții a Concursului-festival internațional „The Singing World”, organizat în perioada 3-8 august la Sankt Petersburg, Rusia. Cele trei medalii de aur au fost obținute, cu cel mai mare punctaj, la secțiunile „Muzică sacră”, „Coruri de cameră” și „Coruri pe voci egale”. De asemenea, a primit și premiul special pentru „Cel mai bun solist” (Andrei Predescu), respectiv „Premiul pentru popularitate”.

Ediția din acest an a Concursului-festival internațional „The Singing World” a reunit peste 60 de formații corale din 43 de țări și a fost organizată pe 11 secțiuni. Acest concurs-festival este organizat în fiecare an atât pentru a sărbători înfiin­țarea orașului de pe râul Neva – anul acesta împlinindu-se 315 ani -, cât și pentru a realiza un dialog cultural între reprezen­tanți ai artei și tradițiilor corale din diferite regiuni ale Rusiei și din alte zone ale lumii.

Corul bărbătesc „Cantus Domini” se bucură de un palmares deosebit. Dintre numeroasele premii obținute menționăm: Premiul I la Concursul Național de Muzică „George Enescu” (iunie 2012); medalii de argint (două) la Olimpiada Mondială de Coruri (World Choir Games), Cincinnati, Ohio, SUA (4-14 iulie 2012); Medalie de aur la International Choral Competition, Istanbul, Turcia (21-26 iulie 2014); Medalii de aur și argint la Festivalul Internațional „The Singing World”, Sankt Petersburg (31 iulie – 5 august 2015); Medalie de argint (două) la cea de-a 35-a ediție a Concursului Internațional Coral, Preveza, Grecia (6-9 iulie 2017).

Corul bărbătesc „Cantus Domini” este membru în Asociaţia Naţională Corală din România și a fost înființat din inițiativa unor tineri de formație teologică și/sau muzicală.

 

Distincții pentru Corul 
„Cantus Domini”

În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată și rezultatele dobândite în cei 5 ani de activitate, între care se disting cele trei medalii de aur obținute în cadrul celei de-a 16-a ediții a Concursului-festival „The Singing World”, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a binecuvântat și le-a acordat diplome cu medalia omagială și comemorativă dedicate Centenarului Marii Uniri dirijorului și membrilor Corului bărbătesc „Cantus Domini”.

„Noi apreciem activitatea muzicală a teologilor pentru că este o mărturisire a credinței în formă artistică, o susținere a rugăciunii și, în același timp, leagă spațiul sacru cu timpul sacru, ca și generațiile între ele, într-o comuniune mărturisitoare. De asemenea, Corul «Cantus Domini» face și o evidențiere a valorilor națio­nale, artistice, a calităților sufletului poporului român credincios și creator și contribuie la apropierea între Biserici-surori și între diferite națiuni. Activitatea națio­nală bisericească, dar și activitatea artistică muzicală interna­țională scot în evidență frumuse­țea și specificul unui popor și frumusețea comuniunii între popoare. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă inspire în continuare să uniți talentul cu munca, talentul este 1%, iar 99% este exercițiul, căci doar prin eforturi susținute se combat rutina și autosuficiența. Considerăm că însuși numele latinesc «Cantus Domini» – «Cântarea Domnului» este semnificativ; cântăm lui Dumnezeu Creatorul, dar scoatem în evidență și frumusețea creaturilor, mai ales a creaturilor inteligente, care sunt libere și iubitoare de Dumnezeu, semeni și valori. […] Numele latinești pe care noi le-am încurajat arată latinitatea poporului român și deschiderea spre universal a 
corurilor noastre ortodoxe ro­mâ­nești”, 
a reliefat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Dimpreună cu diploma cu medalie, dirijorul și membrii Corului bărbătesc „Cantus Domini” au primit daruri constând în cărți. De asemenea, în semn de re­cu­noștință, arhid. Răzvan-Constantin Ștefan a oferit Patriarhului României o plachetă aniversară, dedicată celor 5 ani de activitate a corului, și un buchet de flori.

„Pentru membrii Corului bărbătesc «Cantus Domini» este un eveniment emoționant și unic. Întâlnirea noastră, într-un cadru festiv, cu Preafericirea Voastră, Întâistătătorul Bisericii noastre, va rămâne întipărită pentru mult timp în memoria și în inimile noastre, dar mai ales în istoria corului nostru. […] Anul acesta corul împlinește 5 ani de la înființare, având un palmares care îl califică pentru a putea să participe alături de celelalte corale bucureștene și naționale pe scene din țară și străinătate. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o activitate pe care sperăm să o continuăm și să o dezvoltăm, întrucât știm foarte bine că trebuie să dovedim hărnicie și perseverență”, a spus arhid. Răzvan-Constantin Ștefan, dirijorul Corului bărbătesc „Cantus Domini”.

 

AGENDA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Paraclisul „Învierea Domnului“ al Catedralei Mântuirii Neamului, duminică, 1 iulie

 

Duminică, 1 iulie

A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în Paraclisul „Învierea Domnului“ al Catedralei Mântuirii Neamului.

 

Luni, 2 iulie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului eparhial al 
Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Miercuri, 4 iulie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului Național 
Bisericesc.

 

Miercuri, 11 iulie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

A adresat un mesaj de condoleanțe, intitulat: Părintele Constantin Târziu (1954-2018)Un păstor harnic și un patriot înțelept, la slujba de înmormântare a părintelui Constantin Târziu, fost paroh al Catedralei mitropolitane ortodoxe române „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail“ și „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Paris.

 

Joi, 12 iulie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

A primit la Reședința Patriarhală pe preacuviosul părinte arhimandrit Prodromos Lavriotul, starețul Mănăstirii Marea Lavră, și pe preacuviosul părinte arhimandrit Atanasie Prodromitul, starețul Schitului românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos, care au fost prezenți la serbarea hramului de vară al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului – Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromița”, în zilele de 11-12 iulie 2018.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a dăruit celor doi stareți din Sfântul Munte Athos câte un set de Sfinte Vase, confecționate în Atelierele Patriarhiei Române, și volume apărute la Editurile Patriarhiei Române.

În semn de recunoștință, părintele arhim. Prodromos Lavriotul a oferit Patriarhului României o icoană a Sfântului Cuvios Atanasie ­Athonitul, întemeietorul Marii Lavre și al vieții de obște din Muntele Athos, iar părintele arhim. Atanasie Prodromitul a oferit o copie la dimensiuni mai mici a Icoanei Maicii Domnului „Prodromița”.

 

Duminică, 15 iulie

A săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură la Catedrala Patriarhală. Împreună cu Preafericirea Sa a slujit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

A adresat un mesaj de condoleanțe, intitulat: „Preotul Ștefan Zaharescu – o viață petrecută în slujirea lui Hristos”, la slujba de înmormântare a părintelui Ștefan Zaharescu, preot slujitor la Centrul de Asistență și Îngrijire nr. 2 din Capitală.

 

Luni, 16 iulie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Marți, 17 iulie

A semnat un Protocol de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în Salonul „Sfântul Cuvios Ioan Casian” din Palatul Patriarhiei.

Protocolul de colaborare are în vedere o serie de proiecte, programe și acțiuni care urmăresc sprijinirea comu­nităților românești din afara granițelor țării pentru păstrarea identității etnice, culturale și religioase.

Cu această ocazie, doamna Natalia Elena Intotero, ­Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru reînnoirea angajamentului de cooperare și a reliefat rolul Bisericii Ortodoxe Române în diaspora română.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a exprimat ­bucuria reînnoirii Protocolului de cooperare, evidențiind lucrarea pe care Biserica Ortodoxă Română o realizează în diaspora românească pentru unitatea și identitatea românilor și a rostit cuvântul „Unitate de credință și unitate de neam”.

 

Miercuri, 18 iulie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului Național ­Bisericesc.

 

Vineri, 20 iulie

În ziua de pomenire a Sfântului Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în biserica Mănăstirii „Sfânta Maria”-Techirghiol, ­Stavropighie patriarhală.

 

Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, Stavropighie patriarhală, duminică, 22 iulie 2018

 

Duminică, 22 iulie

În ziua de 22 iulie 2018, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit împlinirea a 67 de ani. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Maria”-Techirghiol, Stavropighie patriarhală, și a rostit cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesurile Sfintei Evanghelii care se citește în Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor).

Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte ­Arhiepiscop Casian a rostit un cuvânt aniversar în care a evidențiat pregătirea teologică academică și slujirea eclesială a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.

În cuvântul adresat cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile și darurile primite, tuturor celor care au contribuit la formarea Sa duhovnicească, intelectuală și culturală, ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și tuturor celor care sprijină activitatea Bisericii: „Părinții ne-au dăruit darul vieții, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, și noi trebuie să folosim viața ca binecuvântare de la Dumnezeu pentru a înmulți darurile în Biserică, în popor. Ne aducem aminte cu recunoștință de părinții după trup, de părinții duhovnicești, de profesori și de toți cei care ne-au ajutat în viață ca să ne formăm duhovnicește, intelectual, cultural. Mulțumim în mod deosebit și pentru toată lucrarea pe care noi o săvârșim în cooperare cu ierarhii membri ai Sfântului Sinod, cu clerul și credincioșii, cu monahii și cu monahiile, și cu autoritățile de stat, centrale și locale, pentru că în multele sale activități, culturale, sociale, misionare, pastorale, Biserica are nevoie să cultive comunicarea și ­cooperarea, comuniunea și coresponsabilitatea. Mulțumim ierarhilor prezenți în mod deosebit pentru că au venit ca să se roage împreună cu noi în această zi de sărbătoare și, desi­gur, să ne rugăm împreună cu dumneavoastră”.

În încheiere, după binecuvântarea credincioșilor, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a așezat o candelă aprinsă și a rostit o rugăciune de dezlegare la mormântul vrednicului de pomenire părinte Arsenie Papacioc, de la a cărui trecere la Domnul s-au împlinit 7 ani.

A primit în audiență pe Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

 

Marți, 24 iulie

A adresat Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, un mesaj de compasiune și solidaritate cu victimele incendiilor de pădure din regiunea Atenei, cele mai grave din ultimul deceniu, în urma cărora și-au pierdut viața peste 50 de persoane și s-au înregistrat mai mult de 150 de răniți, unii în stare foarte gravă.

A primit în audiență pe Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

 

Miercuri, 25 iulie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

 

Vineri, 27 iulie

A efectuat o vizită de lucru la șantierul Catedralei Mântuirii Neamului.

Duminică, 29 iulie

A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură la Parohia „Sfântul Anton”-Curtea Veche, ­Protopopiatul Sector 3 Capitală.

 

Luni, 30 iulie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Marți, 31 iulie

A primit în audiență pe domnul Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte.

 

Miercuri, 1 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

A adresat un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a doamnei preotese Maria Misaroș, soția vrednicului de pomenire părinte Teodor Misaroș (fost protopop al Protopopiatului Micherechi între anii 1972-1976 și vicar al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria, între anii 1976-1983).

 

Duminică, 5 august

A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” -Nou, Paraclis patriarhal, din București.

 

Luni, 6 august

În ziua sărbătorii Schimbării la Față a Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală și a rostit cuvânt de învățătură. Împreună cu Preafericirea Sa au slujit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Marți, 7 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Miercuri, 8 august

A hirotesit duhovnici unsprezece preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei de hirotesie, Patriarhul României a subliniat că hirotesia întru duhovnic reprezintă o lucrare apostolică, explicând faptul că duhovnicul trebuie să evite două extreme: rigiditatea sau asprimea exagerată și relativismul sau îngăduința exagerată.

 

Joi, 9 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

Duminică, 12 august

A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în biserica Mănăstirii Pasărea din județul Ilfov.

 

Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședința Patriarhală, luni, 13 august

 

Luni, 13 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureștilor.

A primit la Reședința Patriarhală pe Înaltpreasfințitul Părinte Nicholas Baalbaki, Mitropolit de Hama, Patriarhia Antiohiei, și pe Preasfințitul Părinte Qais Sadiq, Episcop de Erzurum, Patriarhia Antiohiei.

A săvârșit slujba de binecuvântare a Coroanei reconstituite a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, realizată de Mănăstirea Putna. Slujba a avut loc în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședința ­Patriarhală.

În cuvântul rostit cu această ocazie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat simbolismul ­Coroanei Marelui Domnitor, reconstituită, și faptul că „Sfântul Ștefan cel Mare nu a fost numai apărătorul Moldovei, ci și al întregii creștinătăți în secolul al XV-lea”.

 

Miercuri, 15 august

În ziua sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală și a rostit cuvânt de învățătură. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Joi, 16 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului Național ­Bisericesc.

 

Duminică, 19 august

A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Cu prilejul Duminicii migranților români, a adresat un mesaj tuturor românilor aflați în diasporă, intitulat „Unitate de credință și unitate de neam, în Anul Centenar”.

 

Luni, 20 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Marți, 21 august

A primit la Reședința Patriarhală pe preacuviosul părinte arhimandrit Efrem Vatopedinul, starețul Mănăstirii ­Vatoped din Muntele Athos.

 

Miercuri, 22 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

A adresat un mesaj de condoleanțe, intitulat „Un istoric și un avocat al limbii române corecte – Academicianul Marius Sala (1932-2018)”, la slujba de înmormântare a academicianului Marius Sala.

 

Casa memorială și pinacoteca „Ghenadie Petrescu” de la Mănăstirea Căldărușani, sâmbătă, 25 august

Sâmbătă, 25 august

A săvârșit slujba Parastasului pentru Mitropolitul Primat Ghenadie Petrescu, în biserica Mănăstirii Căldărușani din județul Ilfov, unde se află mormântul mitropolitului de la a cărui trecere la cele veșnice s-au împlinit 100 de ani. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și un sobor de preoți și diaconi.

La finalul slujbei de pomenire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul „O sută de ani de la trecerea la Domnul a Mitropolitului Primat Ghenadie ­Petrescu (1918-2018)”, apoi a depus o coroană de flori la mormântul acestuia.

În continuare, a săvârșit slujba de binecuvântare a casei memoriale și pinacotecii „Ghenadie Petrescu” de la Mănăstirea Căldărușani, în urma finalizării amplelor lucrări de restaurare a clădirii în acest an, când au fost co­memorați 100 de ani de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire ierarh Ghenadie Petrescu († 31 august 1918), Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Române (1893-1896), stareț al Mănăstirii Căldărușani (1905-1918).

În cuvântul rostit cu acest prilej, Patriarhul Bisericii ­Ortodoxe Române a prezentat un scurt istoric al casei memoriale și pinacotecii „Ghenadie Petrescu“, menționând că această clădire „a fost consolidată și restaurată de ­Ministerul Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului între anii 2006-2012, dar din lipsă de fonduri lucrările s-au oprit. Întrucât în 2018 celebrăm Anul Centenar al Marii Uniri din 1918, s-a hotărât ca Arhiepiscopia Bucureștilor să ofere sprijinul financiar necesar pentru terminarea lucrărilor”. De asemenea, Preafericirea Sa a prezentat volumul „Mitropolitul Primat Ghenadie ­Petrescu”, apărut recent la Editura Basilica a Patriarhiei Române. Apoi a oferit Diploma și Medalia „2018 – Anul omagial al unității de credință și de neam” persoanelor care au contribuit în mod deosebit la realizarea lucrărilor de restaurare.

După acest moment festiv, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat și Casa „Atanasie Dincă”, vechea clădire a stăreției Mănăstirii Căldărușani.

 

Duminică, 26 august

A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în biserica Mănăstirii Ţigănești, din localitatea ilfoveană Ciolpani.

 

Luni, 27 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Joi, 30 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanența Consiliului Național ­Bisericesc.

A adresat un mesaj de condoleanțe intitulat „Doamna preoteasă Andra-Elena Ursuleasa (1986-2018), mamă jertfelnică și soție devotată”, la slujba de înmormântare a doamnei preotese Andra-Elena Ursuleasa, oficiată în biserica Parohiei Dudu II, Protoieria Ilfov Sud.

 

 

Duminică, 2 septembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de ­învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 3 septembrie

A săvârşit slujba de sfinţire a celor şase clopote de la ­Catedrala Mântuirii Neamului, înainte de ridicarea lor în turnul-clopotniţă. La slujbă au participat Preasfinţiţii Părinţi Episcopi-vicari Varlaam Ploieşteanul şi Timotei Prahoveanul, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, membrii Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, slujitorii de la Paraclisul Catedralei Naţionale, precum şi membri ai echipei de coordonare a lucrărilor.

În cuvântul rostit după slujba de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre istoricul, semnificaţia şi utilitatea clopotelor în cultul creştin.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 4 septembrie

A prezidat, la Reşedinţa Patriarhală, şedinţa de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi ­Dobrogei.

 

Miercuri, 5 septembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional ­Bisericesc.

În perioada 5-7 septembrie 2018, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat o vizită canonică în Arhiepiscopia Sibiului cu prilejul participării la Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi (ITO) – 2018.

În ziua de miercuri, 5 septembrie 2018, Patriarhul ­Românie a ajuns la Sibiu, unde a fost întâmpinat la Aeroportul Internațional de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, consilieri ai Arhiepiscopiei Sibiului şi un grup de tineri voluntari participanţi la ITO 2018.

După primirea oficială de la Aeroportul Internațional ­Sibiu, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, şi Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a săvârşit slujba de binecuvântare a Cantinei şcolare ­(sociale) „Sfântul Stelian” a Arhiepiscopiei Sibiului.

Întâistătătorul Bisericii noastre a oferit pentru cantina nou sfinţită şi inaugurată o icoană a Preasfintei Treimi și i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la realizarea acestui proiect social-filantropic.

În după-amiaza acestei zile, a vizitat Centrul cultural-misionar „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” de la Păltiniș.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: Discernământul – darul Preasfintei Treimi în sufletul omului credincios, participanților la cea de-a 26-a Conferință intercreştină internațională de spiritualitate ortodoxă, organizată la Mănăstirea din Bose, Italia, în perioada 5-8 septembrie 2018.

 

Joi, 6 septembrie 2018

A participat, în Piața Mare a oraşului Sibiu, la festivitatea de deschidere a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) – 2018. În cadrul evenimentului s-au intonat imnuri și cântece specifice, s-au rostit cuvântări din partea ierarhilor și autorităților prezente și au fost evidențiate delegațiile de tineri din partea Bisericilor Ortodoxe surori și a eparhiilor românești din țară și străinătate.

Cu acest prilej, Patriarhul României a adresat tinerilor prezenţi cuvântul intitulat: „Credinţa în Dumnezeu şi dragostea de neam au susţinut lupta pentru unitate naţională”.

A adresat un mesaj de binecuvântare, cu titlul: „Doi mari teologi europeni admiratori ai Sfântului ­Maxim Mărturisitorul”, la Simpozionul teologic inter­național „Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar despre Părinții Bisericii (Sfântul Maxim Mărturisitorul)”, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, în perioada 6-8 septembrie 2018.

 

 

Mănăstirea Cozia din Arhiepiscopia Râmnicului, vineri, 7 septembrie

 

Vineri, 7 septembrie

A săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate la Centrul social-pastoral „Sfântul Ilie” din Călimăneşti al Patriarhiei Române.

A vizitat Mănăstirea Cozia din Arhiepiscopia Râmnicului.

 

Duminică, 9 septembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de ­învăţătură în biserica Centrului social-cultural „Miron Patriarhul”-Dragoslavele, judeţul Argeş, Stavropighie patriarhală.

 

Luni, 10 septembrie

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Educația – lumină pentru viață şi bucurie de Centenar”, la ­începutul anului şcolar 2018-2019.

 

Marţi, 11 septembrie

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, Bulgaria. Cu acest prilej a oferit Înaltpreasfinţitului Părinte Naum un veșmânt care a acoperit moaştele Sfintei Cuvioase ­Parascheva de la Iaşi pentru Mitropolia din Sofia, ­Bulgaria, la solicitarea Preafericitului Părinte Neofit, Patriarhul Bulgariei.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 12 septembrie

A primit în audienţă pe PC pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

 

Joi, 13 septembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit la Reşedinţa Patriarhală vizita domnului acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române.

 

Vineri, 14 septembrie

În ziua praznicului Înălţării Sfintei Cruci, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” – Caraiman, Buşteni, judeţul Prahova, cu ocazia hramului. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de ­Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

 

Sâmbătă, 15 septembrie

A săvârşit slujba de sfinţire a locului şi punerea pietrei de temelie pentru Biserica Eroilor Români de pe platoul munților Bucegi.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre necesitatea şi semnificaţia construirii acestui nou locaş de cult.

 

 

Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” – Caraiman, duminică, 16 septembrie

 

Duminică, 16 septembrie

A săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci”-Caraiman, împreună cu Preasfinţitul 
Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvânt de învăţătură la ­Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci.

 

Marţi, 18 septembrie

A participat la Conferinţa internaţională „România şi evenimentele istorice din perioada 1914-1920. Desăvârşirea Marii Uniri şi Întregirea României”, organizată de Academia Română şi Preşedinţia 
României, la Ateneul Român.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 19 septembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional ­Bisericesc.

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe doamna Ecaterina Bria, soţia regretatului preot profesor de teologie Ion Bria, împreună cu domnul Alexandru Bria, fiul acestora.

A acordat Diploma cu medalia omagială și comemorativă dedicate Centenarului Marii Uniri membrilor Corului bărbătesc „Cantus Domini”, coordonat de părintele arhidiacon Constantin-Răzvan Ştefan. Corul „Cantus ­Domini” a obținut în această vară trei medalii de aur la un prestigios concurs-festival internațional, care se adaugă unui valoros palmares.

 

Joi, 20 septembrie

A vernisat Expoziţia de fotografii, documente şi cărţiViaţa şi activitatea Patriarhului Miron Cristea”, organizată de Biblioteca Sfântului Sinod, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.

A prezidat Sinaxa stareţilor, stareţelor, egumenilor şi egumenelor din Arhiepiscopia Bucureştilor, desfăşurată în Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei. Tema sinaxei a fost inspirată de tema anului 2018 – Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri.

În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un cuvânt de binecuvântare în care a a evidențiat rolul deosebit pe care l-au împlinit mănăstirile de-a lungul istoriei, mai ales în momente grele din istoria poporului român, precum în timpul Primului Război Mondial.

 

Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, vineri, 21 septembrie

 

Vineri, 21 septembrie

A primit la Reşedinţa Patriarhală vizita Excelenţei Sale Doamna Isabel Rauscher, Ambasadorul Austriei în ­România.

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe domnul acad. prof. univ. dr. Leon Dănăilă şi pe domnul Igor Butnaru, scriitor.

A primit în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei un grup de elevi şi profesori participanţi la simpozionul de comunicări care a încheiat proiectul naţional „Comori ale spiritualităţii româneşti”, organizat de Colegiul Mihai Viteazul din Bucureşti.

În contextul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, în perioada 1 octombrie 2017 – 21 septembrie 2018, Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti a desfăşurat prima ediţie a proiectului naţional „Comori ale spiritualităţii româneşti”. Scopul principal al proiectului este promovarea valorilor autentice ale spiritualităţii româneşti în rândul elevilor şi al cadrelor didactice de la unităţi de învăţământ din diferite regiuni ale ţării.

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „130 de ani de Drept bisericesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București”, la Simpozionul internațional de drept bisericesc „Ius ecclesiasticum în viața Bisericii: 130 de ani de teologie canonică în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București”, organizat în zilele de 20-21 septembrie 2018, la Palatul Patriarhiei din București.

 

Duminică, 23 septembrie

A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Luni, 24 septembrie

A prezidat Sinaxa stareţilor și stareţelor din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, la Aşezământul social-filantropic „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, din localitatea Lacu Sărat, judeţul Brăila.

În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un cuvânt de binecuvântare.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al ­Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 25 septembrie

A săvârşit slujba de târnosire a bisericii voievodale de la Mănăstirea Măxineni din Arhiepiscopia Dunării de Jos, împreună cu ierarhi din Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al plaiurilor, şi Prea­sfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

La final, Patriarhul României a tâlcuit înţelesurile teologice ale săvârşirii slujbei de sfinţire a unei biserici. În continuare, Preafericirea Sa a oferit distincţii celor care au contribuit în mod deosebit la lucrările de reconstrucţie a mănăstirii.

Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Mănăstirii Măxineni un fragment din moaştele ­Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu.

 

Miercuri, 26 septembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 27 septembrie

A adresat un mesaj de binecuvântare, cu titlul: Bucuria comuniunii între generaţii în Anul Centenar, ­tuturor studenţilor, profesorilor şi ostenitorilor Universităţilor din România, cu ocazia începutului anului universitar 2018-2019.

A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ, Arhiepiscopia Iaşilor.

 

Vineri, 28 septembrie

A adresat un mesaj de condoleanţe, având titlul: „Slujitor vrednic și jertfelnic al Sfântului Altar și al credincioșilor”, la slujba de înmormântare a preotului Grigore Melinte (1949-2018), preot pensionar, îmbisericit pe seama Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi”-Pantelimon, 
Protoieria Ilfov Sud.

 

Centrul cultural-social „Sfântul Spiridon. Casa Trimitunda” al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon” – Nou din București, sâmbătă, 29 septembrie

 

Sâmbătă, 29 septembrie

A participat, în Catedrala Patriarhală, la slujba de Te Deum pentru deschiderea şedinţei de constituire a ­Adunării Naţionale Bisericeşti.

A prezidat şedinţa de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti pentru perioada 2018-2022, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.

În cadrul şedinţei a fost aprobat şi apoi citit Apelul Adunării Naționale Bisericești pentru participarea la referendum în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, intitulat „Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu!”

A săvârşit slujba de binecuvântare a Centrului cultural-social „Sfântul Spiridon. Casa Trimitunda” al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”-Nou din Bucureşti, în prezenţa mai multor ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

După cuvântul de binecuvântare, Preafericirea Sa a oferit distincţii celor care au contribuit în mod deosebit la consolidarea, restaurarea și dotarea Casei Trimitunda.

 

Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, vineri, 30 septembrie

 

Duminică, 30 septembrie

A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, la împlinirea a unsprezece ani de la întronizarea ­Preafericirii Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe ­Române. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

După Sfânta Liturghie, în prezenţa Patriarhului României şi a soborului de ierarhi, a fost oficiată slujba de Te Deum, ca mulţumire şi recunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru împlinirile din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în cei unsprezece ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Slujba a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

Cuvântul de felicitare din partea Sfântului Sinod, intitulat „Patriarhul Daniel slujind unitatea naţională în duhul înaintaşilor”, a fost rostit de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul.

După cuvântul de mulțumire, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a rostit Apelul Adunării Naţionale ­Bisericeşti pentru participarea la referendum în 6-7 ­octombrie 2018 cu titlul „Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu!

Apoi a urmat un moment festiv în Sala „Europa ­Christiana” a Palatului Patriarhiei, în cadrul căruia au fost citite mesajele de felicitare din partea reprezentanţilor instituţiilor statului.

 

 

 

A consemnat:

Arhimandrit Andrei Anghel,

Secretar, Cabinetul Patriarhal