Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din toată lumea în capitala României

Document prezentat în sesiunea de deschidere a Congresului Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale (București, 3-7 septembrie 2016), de către pr. dr. Florin Marica, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educaţional.

 
În contextul anului 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română au organizat Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, la București, în perioada 1-4 septembrie 2016.

Tema întrunirii a fost Iisus Hristos – bucuria Vieții, iar scopul: formarea tinerilor, prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice, în București, pentru a deveni la rândul lor formatori în comunitățile din care fac parte. Dintre obiectivele specifice, menționăm: aprofundarea noțiunii de bucurie din perspectiva întâlnirii cu Hristos; promovarea valorilor familiei creștine și a atitudinii pro-viață; înțelegerea importanței unei educații integrale; promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor.

Conform conceptului întâlnirii, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la eveniment au participat 2.500 de tineri ortodocși din întreaga lume, cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, responsabili cu activitatea de tineret la nivelul parohiilor și cu experiență de minimum doi ani în structurile parohiale.

După festivitatea de deschidere din seara zilei de joi, 1 septembrie 2016, în zilele de vineri și sâmbătă, tinerii au participat la rugăciunile de dimineață în zece biserici din Capitală, apoi la două ateliere de lucru în zece unități de învățământ din București. În seara zilei de vineri, 2 septembrie, la Sala Palatului, a avut loc conferința duhovnicească Iisus Hristos – bucuria Vieții, în cadrul căreia tinerii au adresat conferențiarilor (părintelui diacon Sorin Mihalache și doamnei Liana Stanciu) o serie de întrebări care arată preocupările și căutările tinerei generații pentru o viață creștină autentică. Conferința a fost urmată de procesiunea luminilor, pe traseul Sala Palatului – Calea Victoriei – Piața Națiunile Unite – Dealul Mitropoliei, iar celor 2.500 de participanți la întâlnire li s-au adăugat aproximativ 2.000 de tineri bucureșteni. În seara zilei de sâmbătă, 3 septembrie, în Parcul „Alexandru Ioan Cuza“ (IOR) a fost organizat un concert de muzică. Întâlnirea s-a încheiat cu prima Sfântă Liturghie săvârșită la șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, în ziua de duminică, 4 septembrie 2016.

Întrucât societatea contemporană, a cărei paradigmă este într-o continuă schimbare, face ca nevoile tinerilor să fie din ce în ce mai variate, atelierele de lucru din cadrul întrunirii au oferit un cadru adecvat în care tinerii au identificat probleme specifice generației lor și au propus posibile soluții. Astfel, tinerii – împărțiți în 100 de grupe de lucru – au avut posibilitatea de a intra în dialog și de a-și exprima opiniile cu privire la: 1. Prezența și importanța tinerilor în Biserică și 2. Nevoile tinerilor și răspunsurile Bisericii.

În vederea implicării tuturor participanților la cele două ateliere de lucru, metoda aleasă a presupus crearea unui mediu specific, pe echipe mici de lucru (maximum cinci persoane), fiecare grup fiind așezat în jurul unei mese. S-au format patru puncte de lucru în fiecare sală, reprezentantul echipei rămânând în poziția inițială, iar ceilalți participanți rotindu-se, astfel încât, timp de 15 minute, fiecare echipă de lucru să abordeze tema propusă, preluând informațiile de la cei care au lucrat anterior. Persoana rămasă la punctul de lucru a prezentat concluziile temei dezbătute, iar voluntarul facilitator a consemnat ideile principale într-un document.

Pentru a dobândi abilitățile necesare organizării acestor ateliere de lucru, înainte de începerea evenimentului, 100 de voluntari facilitatori au participat la mai multe sesiuni de formare. Rolul acestor voluntari a fost important, întrucât, după finalizarea atelierelor de lucru, fiecare voluntar a redactat un document în care a prezentat sistematic concluziile tinerilor, documentul fiind transmis Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale.

În urma centralizării și analizării documentelor primite de la voluntarii facilitatori, se evidențiază concluziile de mai jos.

 

I. Primul atelier de lucru, Prezența și importanța tinerilor în Biserică, a avut următoarele subteme: a. Organizarea și lucrarea cu tinerii în Biserică: ONG sau/și grupă de catehizare? b. Ce activități ar trebui să organizeze, să inițieze sau să găzduiască Biserica pentru ca tinerii să fie implicați mai mult în viața parohială? c. Vicii și dependențe, prejudecăți și tabuuri (dependența de droguri, alcool, pornografie, stereotipuri negative față de Biserică etc.) – este Biserica un răspuns? Cum? d. Întâlniri ale tinerilor în capele mici și în catedrale mari – Ce este esențial pentru bucuria întâlnirii?

La fiecare dintre aceste patru subteme, tinerii au identificat următoarele soluții:

a. Organizarea și lucrarea cu tinerii în Biserică: ONG sau/și grupă de catehizare?

 • În fiecare parohie ar trebui să existe cel puțin o grupă de catehizarepentru copii/tineri; acolo unde grupul de tineri este mai mare, iar resursele comunității pot susține o astfel de inițiativă, tinerii se pot constitui într-o asociație care să faciliteze dezvoltarea și implementarea de proiecte la nivel local sau regional;
 • indiferent de forma de organizare, este important ca tinerii să fie implicați activ în viața comunităților din care provin, deoarece activitățile desfășurate într-un cadru non-formal sunt benefice dezvoltării personale;
 • organizarea activităților de tineret la nivelul comunităților locale reprezintă o alternativă sănătoasă și utilă de petrecere a timpului.
 1. Ce activități ar trebui să organizeze, să inițieze sau să găzduiască Biserica pentru ca tinerii să fie implicați mai mult în viața parohială?
 • În Biserică este necesară dezvoltarea de proiecte cu impact local, care să răspundă nevoilor tinerilor, în funcție de categoria de vârstă și de specificul comunității care le inițiază; proiectele pot cuprinde următoarele activități:

¤   cateheze, dialoguri și conferințe duhovnicești;

¤   ateliere de pictură/sculptură (cu expoziție), culinare (cu agapă), tradiționale (țesut, cusut, ouă încondeiate), de muzică (colinde, pricesne etc.);

¤   seminarii: team-building, de cunoaștere, dezvoltare personală, educație (limbi străine, sănătate);

¤   excursii tematice: istorice, culturale;

¤   tabere (de film, de fotografie, de muzică etc.);

¤   școli de vară;

¤   seri de film, urmate de dialog tematic;

¤   reviste și buletine parohiale scrise de tineri;

¤   acțiuni caritabile: vizitarea și ajutorarea grupurilor vizitate, promovarea voluntariatului, concerte caritabile, meditații gratuite pentru copiii nevoiași, pregătirea tinerilor nevoiași pentru o anumită meserie;

¤   slujbe pentru tineri: Sfânta Liturghie, acatiste, paraclise etc.;

¤   acțiuni de ecologizare;

¤   schimb de experiență între parohii, reuniuni, întâlniri naționale și internaționale;

¤   prezența preotului în școli pentru dialog cu tinerii, Taina Sfintei Spovedanii;

¤   îngrijirea bisericilor, a monumentelor istorice, a cimitirului parohial;

¤   activități și competiții sportive, drumeții etc.

b. Vicii și dependențe, prejudecăți și tabuuri (dependența de droguri, alcool, pornografie, stereotipuri negative față de Biserică etc.) – este Biserica un răspuns? Cum?

 • Biserica condamnă viciul (păcatul), nu persoana. Omul trebuie ajutat să iasă din cercul vicios în care se află, iar Biserica reprezintă locul unde această eliberare se poate realiza. Acolo unde oamenii care se confruntă cu probleme nu vin la Biserică, este necesar ca tinerii împreună cu ceilalți membri ai comunității să iasă în întâmpinarea lor;
 • Biserica luptă împotriva viciilor, a dependențelor, a prejudecăților și a tabuurilor prin următoarele acțiuni:

¤   promovarea unei vieți sănătoase, trăită în armonie cu semenii;

¤   organizarea unor întâlniri cu tinerii, pentru a-i informa cu privire la consecințele viciilor și ale dependențelor;

¤   crearea unui grup de sprijin format din tineri din parohie, preoți, psihologi, medici etc., care să-i ajute pe tineri să conștientizeze efectele negative ale viciilor;

¤   consilierea prin spovedanie a persoanelor dependente;

¤   promovarea unor modele autentice pentru tineri (oameni care au fost păcătoși, dar care și-au schimbat radical viața și au devenit sfinți);

¤   promovarea valorilor morale și a persoanelor care au fost motivate să depășească viciile;

¤   sancționarea materialelor pornografice prin diverse petiții;

¤   stereotipurile negative față de Biserică pot fi combătute prin:

¤   promovarea activităților filantropice, culturale, artistice, de ecologizare pe care Biserica le desfășoară;

¤   intensificarea organizării de tabere și de cursuri de formare pentru tineri.

c. Întâlniri ale tinerilor în capele mici și în catedrale mari – ce este esențial pentru bucuria întâlnirii?

 • Orice întâlnire între tineri în Biserică, indiferent de spațiul întâlnirii (capelă, biserică parohială sau catedrală), este o întâlnire cu Dumnezeu; important este scopul acestei întâlniri;
 • prin întâlnirile tinerilor în Biserică trebuie promovate: încrederea reciprocă, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea, unitatea; este importantă bucuria întâlnirii, dar și susținerea celor aflați în suferință;
 • diversitatea de caractere și de preocupări duce la identificarea unui lider în interiorul fiecărei comunități; acesta trebuie să însuflețească permanent întâlnirile de tineret, prin dragoste și sinceritate.

 

II. Cel de-al doilea atelier, Nevoile tinerilor și răspunsurile Bisericii, a avut următoarele subteme: a. Familia creștină – profilul familiei creștine în societatea de azi; cum văd tinerii familia creștină? b. Educația pentru sănătate – modalități de abordare adecvată a educației pentru sănătate; c. Ora de Religie – așteptări, sugestii de îmbunătățire, abordări inovative; d. (Auto)descoperirea, (auto)definirea și cercul de prieteni în Biserică – spațiu al socializării tinerilor.

a. Familia creștină – profilul familiei creștine în societatea de azi; cum văd tinerii familia creștină?

 • Tinerii au observat vulnerabilitatea și provocările cu care se confruntă familia tradițională, afirmând că portretul unei familii creștine trebuie să fie definit de o serie de cuvinte-cheie: respect, înțelegere, credință, fidelitate, compasiune, dăruire, iubire (necondiționată), comuniune, familia fiind „biserica de acasă“;
 • Biserica oferă cadrul adecvat în care familia creștină își poate proteja identitatea spirituală în fața secularizării și a globalizării;
 • Biserica, printr-o mai mare implicare socială, trebuie să ofere alternative sănătoase de conviețuire, prin programe de felul Școala Părinților, în care să fie formați tinerii din parohii care au devenit părinți de copii.

b. Educația pentru sănătate – modalități de abordare adecvată a educației pentru sănătate:

 • tinerii au observat tendința de sexualizare a conceptului de „educație pentru sănătate“, temă intens dezbătută în spațiul public românesc;
 • răspunderea principală în această privință revine familiei (părinților);
 • tinerii nu doresc impunerea în școli a unei astfel de discipline; ea ar putea exista ca activitate extrașcolară, la dezvoltarea căreia să ia parte Familia, Biserica și personalul medical avizat;
 • modul în care se face informarea asupra acestor aspecte trebuie să țină cont atât de inocența copiilor, cât și de prezentarea riscurilor pe care o viață sexuală prematură sau extraconjugală le reprezintă.

c. Ora de Religie – așteptări, sugestii de îmbunătățire, abordări inovative:

 • ora de Religie este percepută de tineri ca un spațiu al sincerității și al disponibilității, în care tinerii aprofundează cunoștințele religioase dobândite în familie și în care, într-o atmosferă relaxantă, ajung să-L cunoască pe Dumnezeu cu ajutorul profesorului de Religie;
 • a fost subliniată importanța înființării unor cabinete de Religie, cu ajutorul elevilor; aceștia se vor implica activ în dezvoltarea unor astfel de cabinete, iar materialele didactice se vor reînnoi permanent;
 • în vederea abordării inovative și pentru îmbunătățirea calității orei de Religie, tinerii au evidențiat:

¤   abordarea non-formală a orei de Religie;

¤   activitățile în echipe și sarcinile de cercetare a temelor religioase „pe teren“ (în contact direct cu practica religiei);

¤   folosirea materialelor multimedia în prezentarea lecției;

¤   inițierea de proiecte social-filantropice la nivel local, cu sprijinul profesorului de religie etc.;

¤   importanța organizării excursiilor tematice.

 1. (Auto)descoperirea, (auto)definirea și cercul de prieteni în Biserică – spațiu al comunicării și comuniunii între tineri.
 • Prin intermediul activităților de tineret, susținute de preot și de comunitate, în Biserică se poate dezvolta un spațiu în care tinerii să se asocieze în jurul unor idealuri creștine, astfel încât să fie asumată și exprimată identitatea ortodoxă la nivel comunitar.

Toți participanții la atelierele de lucru au fost încântați de formatul acestora, de temele propuse și de modalitatea de lucru. Majoritatea au declarat că și-au descoperit abilități noi în cadrul dezbaterilor, că s-au simțit importanți și au avut sentimentul că părerea lor contează. Dorința lor unanimă este ca propunerile lor să fie puse în practică.

Redăm gândurile a doi dintre tinerii participanți: „Reflecțiile asupra subtemelor stabilite i-au determinat pe participanți să afirme că ar trebui să se implice mai mult în activitățile pe care Biserica le desfășoară“. „Tineretul ortodox român vrea să fie activ, are idei deosebite pentru înnoirea Ortodoxiei în comunitate și are nevoie de susținere din partea celor care au puterea de a pune în practică aceste idei“.

Concluziile pe care vi le supunem analizei în cadrul Congresului Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale arată entuziasmul, dăruirea și cooperarea participanților la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, de la București, din perioada 1-4 septembrie 2016, dorința implicării active a acestora în viața Bisericii, precum și importanța organizării în continuare a unor astfel de evenimente.

 

Credinţa în Iisus Hristos – izvor de bucurie

Cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la festivitatea de deschidere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din ­toată lumea, București, 1‑4 septembrie 2016

 

În aceste zile avem bucuria de a ne afla alături de cei 2.500 de tineri, veniți din diferite ţări ale lumii, care, în perioada 1‑4 septembrie 2016, sunt oaspeții noștri la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, eveniment organizat de Arhiepiscopia Bucureştilor şi Patriarhia Română, în contextul Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox.

Întâlnirea noastră își propune formarea tinerilor, prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice din Bucureşti. Programulevenimentuluieste unul bogat și cuprinde: prima Sfântă Liturghie săvârșită la şantierul Catedralei Mântuirii Neamului; o conferință duhovnicească; două ateliere de lucru, cu tema Importanța și activitatea tinerilor în Biserică; momente artistice; vizite la principalele obiective turistice din BucureștiPrin intermediul atelierelor de lucru dorim să creăm un cadru adecvat în care voi, oaspeții noștri, să identificați problemele specifice generației din care faceți parte și să propuneți posibile soluții.

Provocările la care sunt supuși tinerii din partea unei societăți secularizate şi globalizate – sărăcită de valori spirituale, supusă unor permanente schimbări, crize economice și morale: emigrația, consumul de alcool, droguri, libertinaj, violență etc. – reprezintă un motiv în plus de conștientizare a rolului și importanței Familiei, Bisericii și Școlii în formarea tinerilor creștini. Aspirațiile spre bine și frumos ale tinerei generații trebuie susținute de întreaga societate, care are responsabilitatea de ai orienta pe tineri și de a le cultiva încrederea, pentru a iubi valorile spirituale, morale și culturale perene. Familia, Biserica și Școala au datoria de a oferi o educație creștină tinerilor pentru cultivarea credinței ca lumină a vieții cotidiene, precum și a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

Biserica Ortodoxă Română încearcă să răspundă nevoilor de formare a tinerilor prin programe și proiecte care se desfășoară atât în țară, cât și în străinătate, adaptate fiecărei comunități, cum ar fi: Programul Național Catehetic Hristos împărtășit copiilor, Proiectul educațional Alege școala!, tabere de tineret, pelerinaje, burse de studiu și multe activități sociale dezvoltate în parohii. Prin toate acestea, cultivăm încrederea în sine și în semeni, respectul și iubirea față de oameni și de natură – creația lui Dumnezeu –, consolidăm viața de comuniune a tinerilor, solidaritatea creștină, prietenia, apartenența și respectul față de Biserică, identitatea și demnitatea naţională în dialog internaţional.

Însă, ceea ce este şi rămâne esenţial în toate aceste activităţi trebuie să fie bucuria pe care o oferă întâlnirea tinerilor cu iubirea lui Hristos atât în rugăciune, cât şi în acţiune, în conlucrare pentru a aduce bucurie oamenilor. Întrucât Hristos Cel Înviat este „Bucuria cea veşnică“, „Lumina lumii“ şi „Păstorul cel Bun“, Apostolul neamurilor ne îndeamnă: Bucuraţivă pururea în Domnul şi iarăşi zic: bucuraţi(Filipeni 4, 4).

Totodată, vă încurajăm să cultivați cu bucurie iubirea față de familia creștină, care poate fi descoperită numai în Biserică, deoarece aici ea are valoare de icoană a iubirii lui Hristos faţă de umanitate, iar sfinţii Bisericii sunt modele de viaţă în Hristos şi rugători pentru toți tinerii din lume.

Cu aceste gânduri, vă urăm bun venit la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea și ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dăruiască bucurie sfântă, întru comuniune frăţească şi prietenie.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Bucuria comuniunii şi dinamica misiunii creştine

Cuvânt rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la festivitatea de încheiere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, București, 14 septembrie 2016

 

Întâlnirea Tinerilor Orto­docși din toată lumea, organizată în aceste zile la Bucureşti, a fost prilej de a ne regăsi în duh de comuniune și de dragoste frățească, alături de tineri din diverse părţi ale lumii. Mărturia credinței și a bucuriei lor de a fi împreună reprezintă pentru noi un îndemn pentru intensificarea misiunii și activității Bisericii în rândul tinerilor. În același timp, tinerii mărturisitori ai credinței, prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acţiune, sunt misionari ai Bisericii în societatea de azi.

Progresând pe drumul propriei deveniri, prin participarea la viața liturgică a Bisericii și împărtășirea cu Sfintele Taine, prin participarea la viața spirituală şi socială a comunităților din care fac parte, tinerii descoperă izvoare noi de bucurie duhovnicească şi de formare a personalităţii lor. Venind în întâmpinarea celor care caută permanent răspunsuri la problemele cu care se confruntă, pe parcursul acestor patru zile ale Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, pe lângă momentele liturgice, recreative și culturale, au fost organizate ateliere de lucru dedicate im­portanței prezenţei și activității tinerilor în Biserică.

Sesiunile de lucru au oferit tinerilor oportunitatea de a‑și exprima opiniile cu privire la: relația lor cu Bisericaidentificarea propriilor nevoi spirituale (de consiliere, de sprijin, de implicare, de asociere etc.) și modul în care Biserica poate răspunde acestora; modalităţile în care se pot organiza tinerii în Biserică; tipurile de activități prin care tânăra generație poate contribui la îmbogăţirea vieţii creştine în parohie şi în organizaţiile de tineret.

În cadrul atelierelor de lucru, tinerii au evidențiat că, indiferent de tipurile și de varietatea activităților organizate la nivelul parohiei, este importantă prezenţa lor în viaţa comunităţii. Iar pentru a fi mai activi în viața parohială, tinerii trebuie încurajați și sprijiniți să identifice problemele cu care se confruntă comunitățile locale și să inițieze proiecte şi programe spirituale şi sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor concrete ale comunităţilor locale, mai ales când acestea se confruntă cu sărăcia, boala, singurătatea, izolarea sau lipsa de comuniune frăţească şi de solidaritate practică.

Totodată, tinerii sunt con­ști­enți că specificul demografic al fiecărei parohii reprezintă un factor determinant pentru mo­dul în care sunt organizate ac­ti­vitățile pastorale, orientate către generația lor. Acolo unde grupul de tineri din parohie este mai mare și resursele comu­ni­tății pot susține o astfel de ini­ți­ativă, tinerii se pot constitui întro asociație care să faciliteze dezvoltarea și implementarea de proiecte la nivel local sau regional.

Concluziile la care au ajuns tinerii vor fi prezentate și analizate în cadrul Congresului Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale, organizat de Patriarhia Română, în perioada 3‑7 septembrie 2016, urmând a fi publicate într‑un volum dedicat congresului.

Întâlnirea Tinerilor Orto­docși din toată lumea a reprezentat un eveniment spiritual major şi un schimb de expe­riență important pentru dezvoltarea ulterioară a activităților de tineret din Biserica Ortodoxă Română, prin prezența responsabililor de tineret din cadrul parohiilor. De asemenea, evenimentul a promovat intens voluntariatul în rândul tinerilor, aproximativ 500 de voluntari dobândind competențe specifice, pe care le pot folosi și în cadrul altor proiecte.

Mulțumim tuturor tinerilor participanți din România şi din toate ţările reprezentate aici pentru bucuria de a fi împreună la Bucureşti în aceste zile, mulţumim tinerilor voluntari și organizatorilor pentru di­­na­­mismul şi dăruirea lor. Totodată, mulțumim partenerilor și sponsorilor care au susținut, cu responsabilitate și generozitate, acest eveniment de im­portanță deosebită.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Izvorul bucuriei eterne, să binecuvânteze pe toţi par­ticipanții la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea și pe cei care împlinesc sau sprijină nobila lucrare de formare duhovnicească a tinerilor, pentru ca ei să fie o bucurie permanentă pentru Biserică şi pentru societate.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Congres internaţional cu tema educaţiei religioase a tinerilor

Derulat în perioada 4-7 septembrie 2016, la București, în Sala „Conventus“ din Palatul Patriarhiei, Congresul Internațional de Teologie, cu tema: „Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale“, a abordat o tematică generoasă din perspectiva modului în care se realizează educația religioasă în cadrul Familiei, Școlii și Bisericii. La lucrările congresului au participat numeroși invitați din străinătate din cadrul diferitelor Biserici Ortodoxe surori.

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în acest an, congresul a fost programat imediat după Întâlnirea Tinerilor Creștini Ortodocși din toată lumea din Capitală (1-4 septembrie), ca o continuare firească a acesteia. Astfel, toți participanții la congres au putut prelua imediat, la modul cel mai concret, mesajul tinerilor, au putut să-i întâlnească și să trăiască emoțiile pe care ei le-au transmis pe parcursul celor patru zile.

După sesiunea festivă a congresului, la care au fost prezente, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, oficialități ale statului român, în cadrul celorlalte șapte sesiuni, desfășurate pe parcursul a patru zile, au fost susținute referate pe teme de actualitate privind educația religioasă în contextul societății secularizate de astăzi, urmate de dezbateri. Punctul de plecare a lucrărilor au fost referatele despre modul în care se realizează astăzi educația religioasă în familia creștină, s-a continuat cu statutul educației religioase în școlile publice și în Bisericile Ortodoxe surori, iar în cadrul ultimei sesiuni au fost discutate aspecte ale formării tinerilor pentru viață.

Concluziile desprinse arată că educația religioasă nu trebuie să se desfășoare unilateral, doar la ora de Religie, ci într-o permanentă corelare cu Biserica și cu Familia. De toți cei trei factori depinde formarea religioasă a tinerilor, care trebuie privită ca o activitate multi­factorială. Astfel, vectorii educației – Biserica, Școala și Familia – trebuie să intre unii cu alții în simfonie și armonie, nu în concurență. Fiecare factor poate reflecta la felul în care poate conjuga acțiunea cu ceilalți doi factori. Activitatea de formare este multidi­mensională și anga­jează competențe la diferite niveluri, începând de la nivelul de gândire, de prefigurare ideatică, care se realizează la nivel universitar, în cadrul instituțiilor bisericești și în cele decidente, și finalizând cu profesorul, cel mai important factor, cel care realizează efectiv această formare religioasă.

Din referatele susţinute de reprezentanții Bisericilor Ortodoxe surori a reieșit faptul că în toate țările, inclusiv în România, s-a putut evidenția riscul unei agende ideologice și al faptului că neomarxismul cultural și corectitudinea politică de astăzi, sub diferite aspecte, afectează grav educația în general, și în mod particular educația religioasă. Au fost evidențiate anumite tendințe cu exemple concrete în cadrul dezbate­rilor, în care au fost prezentate realități comune. A fost evidențiat un risc major în domeniul educației – cel al ideologiei de gen, care își face tot mai mult loc în spațiul public al societății secularizate. Familia și educația sunt realități fundamentale luate astăzi cu asalt. Cu toții trebuie să fim conștienți de faptul că societatea secularizată încearcă să ne cuprindă tot mai mult în mrejele sale și să renunțăm la valorile creștine. Tocmai de aceea este necesar mai mult ca oricând să existe un demers unitar la nivelul Bisericilor Ortodoxe, pentru a menține vie flacăra Ortodoxiei și a valo­rilor pe care aceasta le promovează. Acesta este și motivul pentru care s-a ajuns la concluzia necesității întemeierii unui grup de lucru interortodox în domeniul familiei și educației, în care să fie asumate punctele comune ale acestui demers pentru a da o mărturie comună în ce privește modul în care se realizează educația religioasă la toate nivelurile.

Educaţia religioasă – formarea tinerilor pentru viaţă

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
cu ocazia Congresului Internațional de Teologie 
Educația religioasă a tinerilor
în contextul secularizării actuale (București, Palatul Patriarhiei, 3-7 septembrie 2016)

 

În contextul anului 2016, declarat în Patriarhia Română An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și An comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale, în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din cadrul Universității din București, organizează Congresul Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale (București, 3-7 septembrie 2016). Acest eveniment academic reunește reprezentanți ai instituțiilor de stat, ierarhi, preoți, specialiști în științele educației din România și responsabili cu educația religioasă a tinerilor, delegați din partea Bisericilor Ortodoxe surori.

Congresul Internațional de Teologie se desfășoară în continuarea Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea (București, 1-4 septembrie 2016), pentru a oferi invitaților la Congres posibilitatea de a cunoaște și de a analiza concluziile la care au ajuns tinerii reuniți la București.

Congresul constituie un prilej pentru: împărtășirea experienței participanților în ceea ce privește educația religioasă a tinerilor în context internațional; cunoașterea proiectelor educaționale desfășurate în cadrul Bisericilor Ortodoxe surori; identificarea provocărilor actuale și a perspectivelor educaționale, pentru găsirea unor soluții, în vederea îmbunătățirii mijloacelor de informare și de formare a tinerilor pentru o educație integrativă; conștientizarea importanței și a necesității unei misiuni specifice a Bisericii Ortodoxe, pentru formarea duhovnicească a tinerei generații; dezvoltarea unor proiecte educaționale comune la nivel național și internațional; valorificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală pentru educația religioasă a tinerilor.

În contextul secularizării actuale, când valorile tradiţionale sunt depreciate, iar educaţia este supusă unor schimbări de paradigmă, tinerii au nevoie de sprijinul Familiei, Bisericii și al Școlii, întrucât doar printr-o orientare adecvată și prin promovarea modelelor autentice vor putea să discearnă între provocările actuale și perspectivele de viitor.

În domeniul educaţiei, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ de-a lungul istoriei poporului român, contribuind la organizarea şi îmbogăţirea educaţiei şi a culturii naţionale. Şcoala românească a luat fiinţă în tinda Bisericii şi a continuat să existe şi să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica.

În cele ce urmează, vom prezenta aspecte ale educației religioase în România, referitoare la: ora de Religie, învăţământul teologic preuniversitar, învăţământul teologic universitar şi post-universitar, programe şi proiecte educaţional-catehetice, activităţi de tineret.

 

IDisciplina școlară Religie

Educaţia religioasă în școală oferă un orizont spiritual integrator, un liant care relaţionează şi integrează cunoştinţele de la celelalte discipline școlare, spre a forma împreună un reper spiritual luminos şi edificator pentru viaţă, trăită în comuniune de iubire şi coresponsabilitate pentru binele comun.

În majoritatea ţărilor europene, Religia se predă în cadrul sistemului de învăţământ public, având un rol recunoscut şi apreciat în societate. În țara noastră, până la momentul adoptării Legii Instrucţiunii publice (25 noiembrie/7 decembrie 1864), învăţământul românesc s-a desfăşurat aproape exclusiv în cadrul Bisericii, iar prin această lege, disciplina școlară Religie ocupa un loc important în învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

Decretul privind reforma învăţământului din 1948 a scos Religia în afara şcolii. Anii grei ai dictaturii comuniste, cu ateismul ei umilitor impus în şcolile de stat, contrar voinţei unui popor religios, ne-au învăţat să nu mai dorim în prezent cultură fără credinţă, ştiinţă fără spiritualitate, materie fără spirit, cunoaştere fără comuniune, filosofie fără speranţă şi, îndeosebi, şcoală fără suflet, adică educaţie fără religie, mai ales la vârsta întrebărilor existenţiale şi a formării spirituale a tinerilor.

După căderea comunismului, în anul 1989, s-a reintrodus „Educaţia moral-religioasă“ în învăţământul primar şi gimnazial, începând cu anul şcolar 1990-1991 (Protocolul încheiat în anul 1990 între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi Secretariatul de Stat pentru Culte).

Cu privire la această disciplină școlară, Constituţia României, aprobată prin referendumul național din 8 decembrie 1991, prevede: Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege (art. 32, alin. 7).

Disciplina Religie își păstrează până astăzi caracterul obligatoriu în oferta curriculară a şcolii. Din anul 2014, urmare publicării Deciziei nr. 669 a Curții Constituţionale a României, înscrierea pentru frecventarea acestei discipline se face în mod liber prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Prin urmare, la începutul anului 2015 au fost înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România 2.167.485 de cereri din baza de raportare de 2.371.697 de elevi, adică 91,39%.

În sprijinul disciplinei școlare Religie, în anul 2015 au fost înființate Asociația Părinți pentru Ora de Religie și Asociația Profesorilor de Religie, iar Patriarhia Română a elaborat documentul Plan strategic pentru creșterea calității educației religioase.Pentru dezvoltarea cooperării în vederea susținerii și îmbunătățirii orei de Religie, la nivelul întregii ţări s-au încheiat 5.642 de parteneriate între parohii și școli, în cadrul cărora s-au desfășurat activități școlare și extrașcolare diverse.

Una dintre cele mai mari provocări pentru educaţia religioasă este legată de nevoia elaborării unui parcurs didactic şi religios unitar, corespunzător setului de valori spirituale şi modului adecvat de comunicare a acestora. În acest sens, sunt revizuite periodic programele și manualele școlare pentru disciplina Religie. Noile programe școlare ortodoxe pentru ciclul primar au fost realizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în colaborare cu Patriarhia Română, în perioada 2012-2014; în prezent, sunt în pregătire noi programe școlare pentru ciclul gimnazial. Totodată, în cadrul licitațiilor de manuale școlare, organizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în anii 2015 și 2016, au fost avizate de Patriarhia Română și au fost aprobate noi manuale pentru ciclul primar. Aceste manuale sunt disponibile atât în varianta tipărită, cât și în varianta digitală.

În sprijinul elevilor și al profesorilor de Religie, odată cu intrarea în vigoare a noilor programe școlare la Religie, la Editura Basilica a Patriarhiei Române au fost publicate materiale didactice auxiliare pentru ciclul primar.

Disciplina școlară Religie a avut întotdeauna în cadrul sistemului public de învăţământ un rol important în procesul de formare a competenţelor şi a atitudinilor moral-sociale. Prin urmare, educația religioasă nu poate lipsi din programul şcolii româneşti, tocmai pentru că studiul Religiei corespunde nevoii comunităţii româneşti locale şi naţionale de a-şi păstra bogăţia şi identitatea spirituală şi de a transmite valori permanente tinerei generaţii.

 

II. Învățământul teologic preuniversitar

Situat în continuarea educaţiei religioase din Şcoală şi din Biserică, seminarul teologic anticipează pregătirea perfecţionată şi specializată din facultăţile de teologie. Cultura generală dobândită în seminariile teologice, prin parcurgerea trunchiului (setului) comun de discipline, oferă elevilor şansa de a urma cursurile oricărei facultăţi din România.

În anul 1803, Mitropolitul Veniamin Costachi a înfiinţat primul seminar teologic ortodox, în Moldova, la Mănăstirea Socola de lângă Iaşi. Ulterior, s-au înființat seminarii ortodoxe la: Bucureşti, Buzău şi Argeş (1836), Râmnicu Vâlcea (1837), Huși (1852) și Roman (1858).

În perioada comunistă 1948-1989, învăţământul teologic a fost marginalizat; astfel, până în anul 1989, au funcţionat şase seminarii teologice: Bucureşti, Buzău, Mănăstirea Neamţ, Cluj, Craiova şi Caransebeş.

Schimbarea regimului comunist în decembrie 1989 a adus reintegrarea învăţământului teologic preuniversitar în învăţământul de stat. Entuziasmul anilor ’90, precum şi libertatea de care a început să se bucure Biserica au făcut ca, pe lângă seminariile existente, să se redeschidă cele care au fost desfiinţate și să se înfiinţeze altele noi.

În prezent, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române funcţionează 28 de seminarii teologice şi 7 licee teologice ortodoxe, cu următoarele specializări (pentru filiera vocațională): Teologie ortodoxă, Patrimoniu cultural şi Ghid turism religios.

Seminarul teologic îşi propune să ajute la formarea competenţelor şi a deprinderilor care facilitează accesul tânărului la cultură, civilizaţie şi informaţie, în acord cu valorile moralei creştine autentice. În contextul general al unui învăţământ laic care accentuează adesea formarea intelectuală, în detrimentul formării duhovniceşti şi morale, învăţământul teologic corelează formarea intelectuală cu formarea spirituală, cu trăirea liturgică şi practică a credinţei. Rămânând fidel propriei Tradiţii religioase şi asumând problemele concrete ale lumii contemporane, învăţământul teologic propune soluţii orientate către valori consacrate, ca lumini ale vieţii în iubirea eternă a Preasfintei Treimi.

 

III. Învățământul teologic universitar și postuniversitar

Instituțiile teologice de învățământ superior au rolul de a cultiva vocația personală a tânărului care aspiră la o formare duhovnicească și academică. Absolvenții facultăților de teologie din România sunt chemați să devină slujitori ai sfintelor altare, profesori de Religie, asistenți sociali, pictori bisericești, conservatori și restauratori de artă sacră.

În prezent, în cadrul Patriarhiei Române funcționează 11 facultăți de teologie ortodoxă în orașele: București, Constanța, Târgoviște, Pitești, Iași, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Oradea, Craiova, Arad și 4 departamente de teologie în cadrul unor facultăți din Galați, Baia Mare, Timișoara și Caransebeș. În cadrul acestor facultăți/departamente de teologie există următoarele specializări: Teologie PastoralăTeologie DidacticăTeologie SocialăArtă SacrăMuzică religioasăȘtiințe ale Educației. Totodată, învățământul teologic universitar organizează cursuri de masterat și de doctorat.

Prin parteneriatele dintre Patriarhia Română și diferite instituții de învățământ din străinătate, studenții români care studiază teologia beneficiază şi de oportunități de studii în străinătate. În același timp, tineri din străinătate au ocazia de a studia la facultățile de teologie ortodoxă din România.

Patriarhia Română își propune să evidențieze importanța și necesitatea educației religioase și teologice, organizând periodic congrese și simpozioane naționale și internaționale.

O educație teologică adevărată presupune cultivarea atentă a unor repere spirituale edificatoare pentru viață și a unor modele vii de sfinţenie, mai ales prin participarea la viaţa liturgică şi misiunea socială a Bisericii. De asemenea, facultățile de teologie au rolul de a analiza și promova posibile soluții la provocările și problemele existențiale de azi, cum ar fi fenomenele secularizării, globalizării, migraţiei, criza ecologică, crizele economice, sociale şi morale ale societăţii etc.

 

IV. Proiecte și programe educațional-catehetice

Începând cu anul 2005, Biserica Ortodoxă Română a intensificat activitățile educațional-catehetice cu copiii și tinerii, prin inițierea de programe, proiecte și concursuri locale, regionale sau naționale. Unul dintre aceste programe, Hristos împărtășit copiilor, a devenit, începând cu anul 2008, prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Programul Național de Catehizare a copiilor și tinerilor.

Pentru dezvoltarea acestui program național au fost publicate ghiduri de cateheză biblică (pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani) şi ghiduri ale catehetului. Aceste instrumente catehetice au fost distribuite parohiilor din toate eparhiile, iar preoţii şi profesorii/cateheţii au fost formați pentru folosirea lor şi pentru organizarea activităţii catehetice la nivel parohial.

Pentru dinamizarea activităților și pentru identificarea celor mai bune soluții de implementare a Programului Național Hristos împărtășit copiilor, se organizează anual (începând cu anul 2008) un Congres Național la care participă inspectori eparhiali, responsabili cu activitatea catehetică la nivel regional şi specialiști în ştiinţele educaţiei.

Deoarece o parte dintre copiii participanţi la programul menţionat sunt expuşi pericolului abandonului şcolar, a apărut necesitatea dezvoltării unui proiect care să aibă ca scop prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Astfel, începând cu anul 2009, Patriarhia Română, în parteneriat cu Fundația World Vision România și cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, a desfășurat în patru etape proiectul educațional Alege Școala!.

Proiectul Alege Şcoala!, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, a avut ca obiectiv oferirea de șanse egale la educație pentru un număr de 30.929 de elevi şi dezvoltarea de acțiuni remedial-corective pentru un număr de 418 persoane care au abandonat școala. Proiectul a fost implementat în 3.309 parohii.

În cadrul proiectului, au fost înființate 103 centre educaţionale Alege Şcoala!, dotate cu aparatură, birotică şi materiale necesare desfăşurării activităţilor educative cu copiii şi tinerii din zonele defavorizate ale ţării. A fost elaborat un curriculum educaţional, constituit din 7 module adaptate nevoilor de instruire ale sistemului educațional și nevoilor pieței muncii. Pe baza acestuia au fost dezvoltate acţiuni/lecţii de tip şcoală după şcoală, în cadrul cărora au fost organizate grupe pentru citire și calcul matematic. Au fost organizate 247 sesiuni de formare pentru preoţi şi profesori, au fost oferite servicii de consiliere şi informare pentru părinţi/tutori ai elevilor aflaţi sub risc de părăsire timpurie a şcolii, cu scopul conştientizării acestora asupra importanţei educaţiei. S-au organizat mai multe concursuri cu premii pentru toți copiii înscriși în proiect şi s-au desfășurat tabere gratuite pentru 11.793 de copii. S-au acordat 33.488 de premii în cadrul concursurilor organizate în toate cele patru etape ale proiectului, cu o valoare ce depășește 4.000.000 de lei (aproximativ un milion de euro). De asemenea, s-au acordat: 11.793 de premii în cadrul taberelor de creație; ajutoare financiare lunare pentru 2.075 de familii cu dificultăți în a-și întreține copiii; subvenții pentru 418 copii și tineri participanți la programul A doua șansă.

Totodată, s-au realizat două platforme educaționale virtuale www.alegescoala.ro și www.alegscoala.ro, care cuprind informații despre activitățile desfășurate în proiect la nivel general și în fiecare centru în parte, o hartă interactivă și un forum de discuții on-line. Urmare cercetării realizate în cadrul proiectului de către profesori de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a fost publicat Studiul psihologic complex și integrat asupra factorilor de risc ai abandonului școlar, care prezintă impactul activităților desfășurate asupra copiilor beneficiari ai proiectului.

Studiile şi rapoartele de specialitate confirmă faptul că flexibilizarea programelor de tipul A doua şansă, în care să fie implicate deopotrivă Şcoala, Familia şi Biserica, reduc considerabil factorii de risc şi cresc şansele reintegrării copiilor aflaţi în abandon școlar.

Lumea  copilăriei, cu valorile ei, oferă elevilor posibilităţi de a crea în diferite domenii, de a-şi dezvolta imaginaţia, aptitudinile şi talentul. Prin proiectul Alege Şcoala! ne-am propus să înţelegem această lume a copiilor, să cunoaştem mai bine preocupările, interesele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de copii și tineri şi să oferim şansa ca acestea să fie evidenţiate şi valorificate.

 

V. Activitățile de tineret

Biserica Ortodoxă Română, prin infrastructura de care dispune, oferă tinerilor spaţiul necesar şi posibilitatea de a-şi dezvolta capacitatea de participare activă și asumată într-un proces creator, cu o finalitate bine determinată de formarea personalităţii lor. Prin intermediul programelor de tineret organizate de Biserică, aceștia au şansa de a se cunoaşte mai bine și de a conștientiza moștenirea culturală și bogăția tradițiilor specifice spațiului Ortodoxiei românești, dar şi universale. Datorită faptului că acest proces de autocunoaștere, dezvoltare și cunoaștere interpersonală se realizează cu sprijinul și sub îndrumarea Bisericii, tinerii ajung să înțeleagă importanța şi rolul Bisericii în viaţa cotidiană.

La nivelul Patriarhiei Române, dinamizarea activităților de tineret reprezintă o prioritate, cu următoarele obiective: oferirea unui cadru propice dezvoltării personale a tinerilor, ca membri ai Bisericii, în care aceștia să învețe să comunice, să interacționeze și să se dezvolte armonios; oferirea unei alternative la metodele de petrecere a timpului liber, promovate de societatea contemporană; promovarea responsabilității sociale în rândul tinerilor; implicarea tinerilor în coordonarea activităților de voluntariat în eparhiile din care provin; formarea unor echipe de tineri care să dezvolte programe de tineret sub îndrumarea centrelor eparhiale; familiarizarea tinerilor cu specificul fiecărei zone a României.

Cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în țara noastră își desfășoară activitatea Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România (ASCOR) și Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români (LTCOR). De asemenea, în unele eparhii există organizații de tineret bine structurate, ca de pildă Asociaţia Tinerilor Ortodocşi prezentă mai ales în Transilvania şi Moldova. La nivelul eparhiilor sunt implementate și desfășurate multiple activități de tineret, existând parteneriate specifice în acest sens. Un rol deosebit îl au taberele de tineret organizate la unele mănăstiri din România (mănăstirile Caraiman, Tismana, Buciumeni, Durău, Neamţ, Putna, Sâmbăta de Sus, Oaşa, Nicula, Rohia etc.).

În concluzie, aspectele prezentate evidențiază moduri diferite de organizare a educației religioase în Biserica și în Școala românească, precum și importanța realizării unei educații integrative a copiilor şi a tinerilor, în perspectiva formării lor spirituale şi practice, ca tineri care participă la viaţa Bisericii şi a societăţii. Desigur, toate activitățile prezentate până acum necesită continuitate şi perfecţionare permanentă.

Mulţumim participanţilor la lucrările acestui Congres Internațional de Teologie, având convingerea că va contribui la o mai bună înţelegere a importanţei şi a rolului educaţiei religioase a tinerilor, în contextul secularizării actuale, ca lumină pentru viaţa în Familie, în Biserică şi în societate.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul

La împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolit al Țării Românești, la invitaţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe 26 septembrie 2016, au sosit la Bucureşti delegația Patriarhiei Antiohiei și a Întregului Orient, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea, și delegaţia Patriarhiei Georgiei, condusă de IPS Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi.

Delegația Patriarhiei Antiohiei și a Întregului Orient, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea, și delegaţia Patriarhiei Georgiei, condusă de IPS Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, au sosit la București pe 26 septembrie și au fost întâmpinate la Catedrala Patriarhală din București de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cu această ocazie, slujba de Te Deum şi Polihroniul au fost săvârșite de PS Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că împreună-slujirea ierarhilor din cele trei Biserici Ortodoxe surori este un semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu, dar şi de recunoştinţă pentru toată lucrarea pastorală pe care acest sfânt a desfăşurat-o în vremuri foarte grele, când o mare parte a Ortodoxiei se afla sub stăpânire otomană.

Tot pe 26 septembrie, seara, la Mănăstirea Antim din Bucureşti, au avut loc evenimente marcante. Preafericitul Părinte Daniel împreună cu Preafericitul Părinte Ioan al X-lea şi cu IPS Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, au oficiat slujba de Sfinţire a bisericii Mănăstirii Antim. Ierarhii au sfinţit apoi pictura clopotniţei, recent restaurată, şi au binecuvântat noul muzeu din incinta mănăstirii.

Împreună cu cei doi Patriarhi care au oficiat slujba de Sfinţire s-au aflat şi IPS Părinte Gattas Hazim, Mitropolit de Bagdad şi Kuweit, IPS Părinte Efrem, Arhiepiscop de Bolnisi, PS Părinte Qais, Episcop de Erzurum, precum și alți ierarhi români. În cuvântul de învăţătură rostit la finalul slujbei de Sfinţire a bisericii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a precizat că în piciorul Sfintei Mese s-au aşezat moaşte ale unui martir pe care l-a cunoscut Sfântul Antim, şi anume Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. „Această biserică a început să fie zidită după planurile, cu cheltuiala şi cu osteneala Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, în anul 1713, când încă era în viaţă şi pe tron Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Însă ea a fost terminată şi sfinţită doi ani mai târziu, în 1715, când nu mai era în viaţă Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Iată cum la resfinţirea bisericii, ctitorie a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, se întâlnesc doi martiri. Este o coincidenţă dumnezeiască această întâlnire a celor doi martiri, care au cooperat, au lucrat frumos pentru binele Bisericii din Ţara Românească, dar şi pentru binele Bisericii Ortodoxe din toate ţinuturile ocupate de otomani la acea vreme. Sfântul Ierarh Antim nu a fost numai tipograf iscusit, ci şi sculptor, iconar, arhitect, caligraf şi miniaturist“, a evidenţiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Mănăstirea Antim din București s-a îmbogățit cu un nou muzeu de artă bisericească. Muzeul, care conține o parte din colecția de artă a Patriarhiei Române, a fost binecuvântat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea, înconjurați de un sobor de arhierei. La noul edificiu de la Mănăstirea Antim s-au făcut importante lucrări de consolidare, hidroizolație, înlocuire a pardoselii, a învelitorii și a sistemului de încălzire, de schimbare a tâmplăriei, precum și lucrări de reamenajare interioară și punere în valoare a exponatelor prețioase.

 

Sfântul Ierarh Antim, sărbătorit la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale

Evenimentele dedicate de Biserica Ortodoxă Română pomenirii și cinstirii Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la moartea sa martirică, au culminat însă pe 27 septembrie, la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală din București, unde Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, și IPS Părinte Mitropolit Ioan de Rustavi, delegatul Patriarhului Georgiei, înconjurați de un sobor de ierarhi români și străini.

Rugăciunile și cererile liturgice au fost rostite alternativ în cele trei limbi la Patriarhia Română: arabă, română și georgiană. După citirea Evangheliei sărbătorii, de la Luca 12, 32-40, Preafericitul Părinte Patriarh Ioan a rostit un cuvânt de învățătură despre credința martirilor creștini. „Martirajul pentru Hristos nu este doar un eveniment istoric scris în cărți, martirajul nu este numai o virtute pe care au trăit-o primii creștini, martirajul nu cunoaște o vreme potrivită, pentru că sălășluirea Domnului în sufletele oamenilor cere ca ele să fie pregătite întotdeauna pentru a mărturisi numele Lui. Noi, în Biserica Antiohiei, de 2.000 de ani mărturisim numele lui Hristos și am smuls din gura neamurilor numirea de creștini și am binevestit Evanghelia lui Hristos. Suntem din neamul acelora care au iubit și au pustnicit, mărturisind și învățând. Suntem ecoul hărniciei lui Pavel, al râvnei lui Petru și al milei lui Ioan. Suntem în centrul Răsăritului și stăm sub umbra crucii lui Hristos“, a spus PF Părinte Ioan al X-lea.

La finalul Sfintei Liturghii, în cadrul unui moment festiv, IPS Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, a citit mesajul Preafericitului Părinte Ilie al II-lea, Patriarhul Catolicos al Întregii ­Georgii, transmis la sărbătoarea Sfântului Antim Ivireanul de la București. „Sfântul Ierarh Antim a dus o luptă jertfelnică pentru identitatea națională românească, dar a demonstrat că aproapele nu mai are naționalitate și slujirea lui Dumnezeu este mai presus de toate. Smerenia românilor, dragostea lor pentru Dumnezeu și bunătatea lor l-au întărit pe Sfântul Antim să ofere dragostea sa cu generozitate în toți cei 26 de ani de slujire, să construiască zeci de biserici, să lucreze în diferite domenii ale artei, să fie un filosof, un teolog, un traducător și un organizator al tipografiei în România. El a făcut ca această țară să devină centrul activității tipografice la nivel internațional și a fost cel care a înființat și prima tipografie din Georgia“, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Ilie al II-lea al Georgiei.

Târnosirea unei biserici și proclamarea solemnă a patru noi sfinți cuvioși vâlceni

Ziua de 28 septembrie a anului 2016 a rămas înscrisă cu litere de aur și în istoria Arhiepiscopiei Râmnicului, datorită prezenţei Patriarhului Antiohiei şi al Întregului Orient, a Patriarhului României, a delegatului Patriarhului Georgiei şi a unui sobor de 33 de ierarhi antiohieni, români şi georgieni. Dar și pentru cele două evenimente majore petrecute: a fost târnosită noua biserică a Mănăstirii Antim din cartierul Troianu din Râmnicu-Vâlcea şi a fost proclamată solemn canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara și a Sfinților Cuvioși Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu.

Sfințirea noii biserici din Râmnicu-Vâlcea a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea şi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjuraţi de impresionantul sobor din care au făcut parte 34 de ierarhi antiohieni, români şi georgieni. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale. Noua biserică a primit hramurile „Izvorul Tămăduirii“ şi „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul“.

După slujba de târnosire, pe un podium amenajat în apropierea noii biserici, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de 34 de ierarhi, arhimandriţi, preoţi şi arhidiaconi.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, a avut loc proclamarea solemnă a canonizării a patru sfinţi cuvioşi vâlceni: Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara, cu zi de pomenire în 3 septembrie, şi Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, cu zi de pomenire în 5 octombrie.

Oaspeţi de seamă la vetre monahale olteneşti

Pe 29 septembrie 2016, Preafericitul Părinte Ioan al X-lea împreună cu IPS Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, conducătorul delegaţiei Patriarhiei ­Georgiei, însoțiți de ierarhi antiohieni, români şi georgieni, au vizitat mai multe mănăstiri din eparhia ocrotită de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul.

Pelerinajul la vetre monahale din Arhiepiscopia Râmnicului a început la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea și a urmat la vechea vatră sihăstrească de la Mănăstirea Bistriţa, unde membrii delegaţiei s-au închinat la moaştele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul şi au vizitat muzeul mănăstirii. Pelerinajul în Arhiepiscopia Râmnicului a continuat apoi la Mănăstirea Hurezi.

Pe 30 septembrie 2016, cu ocazia împlinirii a nouă ani de la întronizare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat în Reședința Patriarhală de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, Înalt­prea­sfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de reprezentanții autorităţilor de stat centrale şi locale, precum și ai altor instituţii publice.

 

Patriarhul României a sărbătorit 9 ani de la întronizare

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit vineri, 30 septembrie 2016, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, 9 ani de la întronizarea ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. La Catedrala Patriarhală din București, în prezența ierarhilor Sfântului Sinod, au fost oficiate Sfânta Liturghie și Te Deum-ul de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Cu prilejul împlinirii a 9 ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat ca Patriarh al României, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Patriarhală din București de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de slujitori de la Catedrala Patriarhală. La slujbă au asistat ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, slujitori din Admi­nistrația Patriarhală, de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și de la Seminarul Teologic Ortodox din București, elevi seminariși, stareți și starețe de la mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureștilor. În cadrul Sfintei Liturghii, slujitorii au rostit cereri speciale și rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu în cei 9 ani de la întronizarea ­Preafericitului Părinte Patriarh Daniel asupra clerului și credin­cioșilor Bisericii Ortodoxe Române.

Așa cum este tradiția la momente aniversare ale Bisericii Ortodoxe Române, la zile mari sau la sărbători naționale, la finalul Sfintei Liturghii, Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit și rânduiala Te Deum-ului de mulțumire pentru toată facerea de bine revărsată de Dumnezeu, iar în continuare a fost săvârșit Polihroniul, cântare liturgică festivă, în care au fost pomeniți: Patriarhul României, ierarhii Sfântului Sinod, clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române.

Cântările Sfintei Liturghii și ale slujbei Te Deum-ului au fost interpretate de Corala „Nicolae Lungu“ a Patriarhiei Române și de Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale.

 

Moment aniversar la Catedrala Patriarhală

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a rostit un cuvânt festiv cu prilejul împlinirii a 9 ani de patriarhat ai Întâistătătorului ­Bisericii Ortodoxe Române. „Să mulțumim pentru bogăția ­da­rurilor pe care Hristos Domnul, Veșnicul Arhiereu, le-a revărsat de-a lungul timpului, și mai ales în cei nouă ani de sfințitoare, jertfelnică, demnă și armonioasă slujire a Preafericitului Părinte ­Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Exact acum 9 ani, Preafericirea Sa și-a propus să preia, deodată cu jugul slujirii ­patriarhale, în deplină cunoștință de marea responsabilitate, împlinirea mai multor obiective: să păstreze și să prețuiască moște­nirea luminoasă a slujirii ortodoxe pentru binele și unitatea poporului român; să purceadă în responsabilitate și coresponsabilitate cu Sfântul Sinod la chemările și așteptările poporului nostru în momente de înnoiri spirituale, materiale, naționale; să întărească și să sporească în Biserică comuniunea prin rugăciunea de la Altar către cei care formează biserica de acasă, așezând toată lucrarea sa sub pronia Preasfintei Treimi, și să prelungească rugăciunea, îndemnurile spiritual-culturale și educaționale și cele de armonie și pace socială prin Radio ­TRINITAS, TRINITAS TV și «Ziarul Lumina». Din faptele Preafericirii Sale înțelegem că mai presus de toate încercările vieții noastre este lumina Preasfintei Treimi, constituită din dreapta credință, slujire jertfelnică și iubirea necon­diționată de aproapele“, a spus IPS Părinte Arhiepiscop Casian.

 

Mesaje de felicitare din partea președintelui României, prim-ministrului și ministrului educației naționale și cercetării științifice

În cadrul unui moment festiv, au fost prezentate și mesaje de felicitare din partea reprezen­­tan­ților autorităţilor de stat centrale.

Consilierul prezidențial Sergiu Nistor a citit mesajul pre­șe­din­telui României, Klaus ­Werner Iohannis. „Am plăcerea de a vă transmite, Preafericite Părinte Patriarh, sincerele mele felicitări însoțite de cele mai calde urări de sănătate, de împliniri și de bucurie în mijlocul cre­dincioșilor pe care îi păstoriți și cărora le-ați dăruit, în toți acești ani, iubirea și angajamentul Preafericirii Voastre. Celebrarea întronizării dobân­dește o dimensiune aparte în anul 2016, an în care ați reprezentat Biserica Ortodoxă Română la Sinodul Panortodox, arătând cât de importante rămân dialogul dintre Bisericile Ortodoxe surori și deschiderea ecumenică. Și tot în 2016 ați declarat «Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox» și «Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești». Impor­tanța pe care o acordați pre­zenței Bisericii în societate, în special dialogului pe care Biserica îl poartă cu tinerii pe teme majore ale vieții spirituale, vine în întâmpinarea nevoilor reale de comunicare și comuniune în contemporaneitate. Statul român are în Biserica Ortodoxă Română un partener de dialog care înțelege și aprofundează cooperarea în domeniile vitale pentru dezvoltarea societății, pentru binele fiecăruia dintre cetățenii săi: educația, sănătatea, sprijinirea persoanelor vârstnice și cu nevoi speciale, punerea în valoare a patrimoniului de cultură și spiritualitate ortodoxă și dialogul interreligios“, a transmis Klaus Werner Iohannis, pre­șe­dintele României.

Mesajul prim-ministrului României, Dacian Cioloș, a fost rostit de Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte din cadrul Guvernului României. „Vă felicit pentru activitatea pe care o depuneți ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, atât în țara noastră, cât și dincolo de granițele României, pentru faptul că sunteți una dintre acele personalități care cultivă cu perseverență responsabilitatea și discernământul ca valori centrale ale spațiului public și democrației. Și în acest an, consacrat în mod semnificativ amintirii înțeleptului Ierarh mărturisitor Antim Ivireanul, am avut prilejul de a vedea la lucru aceste daruri ale Preafericirii Voastre, în folosul comunității, al Bisericii, al Ortodoxiei în ansamblul ei. Contribuția Preafericirii Voastre și a delegației Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Sfântului și Marelui Sinod din Creta este deja recunoscută în întreaga lume ortodoxă drept una esențială pentru păstrarea și afirmarea cu discernământ a credinței și valorilor Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“, a transmis prim-ministrul României, Dacian Cioloș.

Mesajul ministrului educației naționale și cercetării științifice, Mircea Dumitru, a fost citit de Nicoleta-Claudia Moldovan, secretar de stat. „Preafericirea Voastră, cu ocazia celor 9 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă transmitem urările noastre de sănătate, împliniri pastorale și realizarea marilor proiecte sociale și edu­caționale pe care le aveți în desfășurare. Considerându-vă un reper al slujirii și demnității, vă asigurăm de întreaga prețuire și de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii Voastre și vă doresc la acest moment de sărbătoare întru mulți și fericiți ani!“, a transmis Mircea Dumitru, ministrul educației națio­nale și cercetării științifice.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat în Reședința Patriarhală de Preafericitul ­Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, Înalt­preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, conducătorul delegației Bisericii Ortodoxe a Georgiei, de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de reprezentanții autorităţilor de stat centrale şi locale, precum și ai altor instituţii publice.

 

Mesaje de felicitare

 

Sanctităţii Sale Bartolomeu,

Arhiepiscop al Constantinopolului –

Noua Romă,

Patriarh Ecumenic

 

Sanctitatea Voastră,

Iubit frate şi împreună slujitor,

 

Cu ocazia celei de‑a 25‑a aniversări a alegerii (22 octombrie 1991) şi a întronizării Sanctităţii Voastre (2 noiembrie 1991) ca cel de-al 270‑lea Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, Vă adresăm un frăţesc şi respectuos mesaj de felicitare.

Personalitatea şi activitatea intensă a Sanctităţii Voastre, atât în viaţa bisericească, cât şi în alte domenii, sunt bine cunoscute şi apreciate în întreaga Biserică Ortodoxă, de asemenea, respectate în întreaga creştinătate şi, în general, în lume. Astfel, pe parcursul întregii slujiri în calitate de Patriarh Ecumenic, Sanctitatea Voastră aţi promovat în mod constant rolul şi locul fiecărei Biserici Ortodoxe surori în întărirea şi aprofundarea unităţii panortodoxe şi în asumarea responsabilităţii pentru rezolvarea crizelor umanitare din societatea contemporană, prin asistenţă specifică.

În acelaşi timp, aţi contribuit mult la afirmarea demnităţii şi rolului Ortodoxiei în lumea de astăzi, marcată de mari provocări şi schimbări rapide.

În mod special, am dori, de asemenea, să mulţumim încă o dată Sanctităţii Voastre pentru găzduirea, în ultimii 12 ani, a Comunităţii ortodoxe române din Constantinopol, în biserica dedicată Sfintei Muceniţe Paraschevi de către Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

În acest moment deosebit, când sărbătoriţi 25 de ani de slujire ca Patriarh Ecumenic şi peste 55 de ani de slujire bisericească, în numele ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, dorim Sanctităţii Voastre ani mulţi cu multă sănătate, ajutor de la Dumnezeu în această misiune foarte importantă şi de mare responsabilitate, spre slava Preasfintei Treimi şi binele Ortodoxiei.

 

Cu deosebită preţuire şi fraternă îmbrăţişare în Iisus Hristos,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

Preafericirii Sale Teodor al II-lea,

Papă şi Patriarh al ­Alexandriei

şi al Întregii Africi

 

Preafericirea Voastră,

 

La cea de-a douăsprezecea aniversare de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Apostolice a Alexandriei şi Întregii Africi, Vă adresăm urări de sănătate şi ne rugăm Mântuitorului ­Iisus Hristos să vă dăruiască multe bucurii duhovniceşti.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului şi al credincioşilor Bisericii Orto­doxe Române, Vă dorim ani ­binecuvântaţi în slujirea poporului credincios de pe continentul african şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pastorală pe care o desfăşuraţi.

 

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

 

Cu aleasă preţuire şi frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Majestății Sale,

Regelui Mihai I al României

 

Majestatea Voastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naştere, avem deosebita bucurie de a Vă adresa alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să pogoare în sufletul şi viaţa Majestăţii Voastre belșug de roade alese şi binecuvântate!

 

Întru mulţi şi fericiţi ani, Majestatea Voastră!

 

Cu deosebită stimă şi binecuvântare,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia şi Filadelfia, a adus la București moaștele Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Racla cu sfintele moaşte a ajuns în Bucureşti sâmbătă, 22 octombrie 2016, iar întâmpinarea sfintelor odoare a avut loc în salonul oficial al Aeroportului Internaţional „Henri Coandă“, de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal. De asemenea, cu prilejul hramului a fost prezent şi Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, din partea Bisericii Ortodoxe a Bulgariei.

Sărbătorirea hramului Catedralei Patriarhale a debutat sâmbătă, 22 octombrie 2016, cu procesiunea „Calea Sfinților“. Credincioșii bucureșteni au însoțit pe străzile din centrul Capitalei moaștele sfinților ocrotitori. Procesiunea a început concomitent din două locuri din centrul Capitalei. Pe Colina Patriarhiei, racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost scoasă de către slujitorii Catedralei Patriarhale şi purtată de preoți, monahi, monahii și cântăreți spre Biserica „Sfântul Nicolae“ – Vlădica, pe Bulevardul Regina Maria către Piața Unirii. Procesiunea cu moaștele sfântului cuvios a fost condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pe parcursul procesiunii au fost cântate troparul și imnuri dedicate acestui sfânt. Un alt alai al pelerinilor a plecat de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal. Au fost purtate în procesiune moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena pe Calea Şerban Vodă, strada Bibescu Vodă până la Crucea brâncovenească de la poalele Colinei Patriarhiei. Împreună cu pelerinii s-a aflat un impresionant sobor de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. Aici, la poalele colinei, au fost întâmpinate cu evlavie și moaștele Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, aduse din Biserica Ortodoxă a Greciei.

La momentul solemn al procesiunii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt în care a evidenţiat faptul că iubirea martirilor pentru Hristos este mai tare decât teama de moarte. „Ce trebuie să învățăm noi de la sfinți,
în general, şi de la martiri, în special? În primul rând, învățăm că iubirea lor pentru Hristos este mai tare decât teama de suferință şi de moarte. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel scrie creştinilor din Roma, orașul în care va fi martirizat prin decapitare: «Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia (…). Precum este scris, pentru Tine suntem omorâți toată ziua, socotiţi am fost ca niște oi de junghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela Care ne-a iubit» (Romani 8, 35-37), adică prin Iisus Hristos. În al doilea rând, învățăm de la martiri că tăria credinţei lor sau puterea de a îndura până la moarte toate pătimirile sau suferințele vine de la Hristos Însuși, Care este tainic prezent în ei prin Duhul Sfânt şi îi întăreşte atât de mult, încât mulţi dintre ei primesc moartea cu seninătate şi bucurie, trezind mirarea şi chiar admirația păgânilor sau a necredincioșilor. De pildă, Sfântul Arhidiacon Ştefan, în timpul muceniciei sale, «pe când îl băteau cu pietre (…) el se ruga şi zicea: Doamne Iisuse Hristoase, primește duhul meu! Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Şi, zicând acestea, a murit» (Fapte 7, 59-60). Martirii sau mucenicii au fost numiți de Biserică «Buni biruitori mucenici», deoarece au biruit cu bunătatea lor jertfelnică răutatea şi violența celor care i-au prigonit şi i-au omorât. În al treilea rând, martirii ne arată credinţa lor puternică în înviere şi în viaţa veșnică, prin legătura lor vie cu Hristos Cel răstignit şi înviat, Care zice: «Eu sunt Învierea şi Viaţa; Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăiește şi crede în Mine nu va muri în veac» (Ioan 11, 25-26)“, a precizat Patriarhul României.

 

Pelerinaj la mănăstiri românești

Timp de patru zile, delegația grecească ce a adus moaștele Sfântului Arhidiacon Ștefan în România a vizitat câteva mănăstiri din Patriarhia Română. Înaltprea­sfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia, Prea­sfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, și clericii care l-au însoțit pe mitropolitul grec în România au făcut prima oprire sâmbătă, 22 octombrie, la Mănăstirea „Sfânta Cruce“-Caraiman, din orașul prahovean Bușteni. A doua zi, duminică, 23 octombrie, ierarhii au săvârșit Sfânta Liturghie, iar după-amiază, delegația din Biserica Greciei a vizitat Castelul Peleș din Sinaia, apoi vizita a continuat la Mănăstirea Sinaia. Luni, 24 octombrie, oaspeții greci și însoțitorii lor au ajuns în Mitropolia Ardealului, prima oprire fiind la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus. De aici, delegația s-a îndreptat spre Sibiu, unde a vizitat Catedrala Mitropolitană, Centrul eparhial și orașul. Marți, 25 octombrie, pelerinii din Grecia au mers pe Valea Oltului, îndreptându-se spre teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Râmnicului. Aici au vizitat Mănăstirea Dintr-un Lemn.

 

Sfântul Mucenic Dimitrie a unit în rugăciune români și greci

De sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, miercuri, 26 octombrie, pe Colina Bucuriei, pelerinii veniţi din întreaga ţară au participat la Sfânta Liturghie, săvârşită la Altarul de vară din vecinătatea Catedralei Patriarhale de Înaltprea­sfinţitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia şi Filadelfia, împreună cu un sobor de ierarhi, înconjurați de preoţi şi diaconi. Într-o atmosferă de pace, sărbătoare şi rugăciune, credincioşii s-au împărtăşit şi de binecuvântarea sfinţilor ale căror moaşte s-au aflat la Patriarhie spre închinare, în baldachinul frumos împodobit cu flori.

Înaltpreasfinţia Sa i-a îndemnat pe toţi creştinii ortodocşi români să urmeze exemplul luminos al sfinţilor care L-au iubit pe Hristos şi care şi-au unit vieţile cu El, sfinţii fiind cei care au avut totdeauna în faţa lor chipul şi sfânta prezenţă a Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, ierarhul grec a îndemnat la urmarea căii unificatoare a sfinţilor, la urmarea unităţii credinţei şi a Duhului Sfânt, „la urmarea acestei mari virtuţi care izvorăşte din sângele martirilor, din Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, ce se manifestă, de
altfel, în fiecare Sfântă Liturghie, prin Potirul cel de obşte la care suntem chemaţi ca unitate în Hristos. Această mărturie a unităţii este cel mai important mesaj al Sfântului şi Marelui Mucenic Dimitrie. Continentul european caută şi însetează, de fapt, după această unitate creştină, deoarece fără ea războaiele, egoismul şi interesele acoperă iubirea lui Hristos şi provoacă multă divizare şi intoleranţă, sentimente străine vieţii şi purtării sfinţilor Bisericii noastre. Această mărturie este încercarea de a înţelege cu mintea noastră martiriul, este interpretarea lui cea adevărată în Hristos, în realitatea contemporană, este puterea, în cele din urmă, a căii martirice pe care au umblat sfinţii mucenici“.

 

Sărbătorirea solemnă a Ocrotitorului Bucureștilor

Evenimentele dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au culminat în ziua de 27 octombrie cu Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 38 de ierarhi ortodocși din România, Grecia și Bulgaria. Mii de credincioși au căutat binecuvântarea sfântului cuvios, precum și ocrotirea Sfântului Apostol, întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan și a Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale căror sfinte moaște s-au aflat în baldachinul din vecinătatea Catedralei Patriarhale.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost sărbătorit printr-o slujbă arhierească solemnă impresionantă, care a adunat mii de credincioși. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia (din partea Bisericii Ortodoxe a Greciei), cu Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse (din partea Bisericii Ortodoxe a Bulgariei), şi cu un sobor de 36 de ierarhi români, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

După citirea Evangheliei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat miilor de pelerini, credincioși, preoți și diaconi un cuvânt de învățătură. Preafericirea Sa a spus că Sfântul Cuvios Dimitrie și-a trăit viața în simplitate și smerenie, de aceea a cunoscut încă din timpul vieții adâncul iubirii milostive a lui Dumnezeu. „Cuviosul Dimitrie cel Nou, din Basarabi sau Basarabov, a fost un sfânt popular, deși el provenea dintr-o familie de oameni săraci. A trăit în secolul al 13-lea, în timpul țaratului româno-bulgar. A fost păstor de oi și vite. În singurătatea muncii lui de păstor s-a rugat foarte mult. El nu s-a simțit singur, tocmai pentru că prin rugăciune a fost împreună cu Dumnezeu și cu sfinții Lui tot timpul. Când un om se roagă, nu este singur. Devine singur când nu se mai roagă. Sfântul Cuvios Dimitrie era un om al rugăciunii și din întâlnirea cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos Cel blând și smerit, a devenit la rândul său smerit și blând. Această iubire este vindecătoare de patimi ale trupului și de gânduri pătimașe. Era blând, cu o simțire duhovnicească deosebită. Pentru că petrecea timpul mai mult în natură, a început să simtă că întreaga creație este casa lui Dumnezeu, că toate fru­musețile naturii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru oameni și că orice ființă din natură este iubită de Dumnezeu, care o menține în existență“, a evidenţiat Preafericirea Sa.

 

Pelerinii sunt oameni care caută ceea ce nu se află în lumea aceasta

Smerenia, discreția, sfințenia sunt daruri pe care Sfântul Cuvios Dimitrie le-a împărtăşit în lume și după moartea sa, iar vindecările și minunile făcute în mijlocul poporului bulgar și apoi la București l-au făcut să fie de-a lungul anilor printre cei mai populari sfinți din România. Pelerinii îl caută an de an pentru că el îi conduce pe cei credincioși la Împărăția lui Dumnezeu. „Pelerinii sunt oameni care caută ceea ce nu se află în lumea aceasta, Împărăția lui Dumnezeu. Ea nu este din lumea aceasta, dar se arată prin unele semne. Dumnezeu în iubirea Lui milostivă este prezent în lume, și semnele prezenței Lui milostive și sfințitoare sunt în primul rând sfinții și locurile sfinte unde au viețuit ei. Pelerinajul este căutarea unui loc în care Dumnezeu, prin oameni, și-a arătat iubirea Sa. Pelerinajele se organizează la locurile sfinte menționate în Sfânta Scriptură, dar și în locurile unde au viețuit oameni sfinți și la moaștele lor. Pelerinajul este organizat și pentru a vedea și a ne ruga în fața unor icoane sfinte prin care Dumnezeu a făcut minuni, și-a arătat iubirea Sa vindecătoare și sfințitoare. Pelerinajul este căutarea sfințeniei care nu are izvorul în lumea aceasta, ci la Dumnezeu Cel Unul Sfânt“, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

 

Daruri pentru delegațiile din Grecia și Bulgaria

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit delegației Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia, care a adus moaștele Sfântului Apostol, întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan la București, și a transmis un salut frățesc Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii. Patriarhul României a dăruit IPS Părinte Mitropolit Gavriil o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie. Ierarhul din Grecia a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitația de a participa la hramul Catedralei Patriarhale și i-a dăruit o icoană cu chipul Maicii Domnului, copie după o icoană făcătoare de minuni considerată ocrotitoarea refugiaților greci din Asia Mică. „Slăvim pe Preabunul Dumnezeu, Cel în Treime lăudat și preamărit, care prin mijlocirile Sfântului Arhidiacon Ștefan și ca urmare a invitației venite din partea Preafericirii Voastre ne-a învrednicit să vizităm România, să ne minunăm de frumusețea bisericilor și a mănăstirilor care o împodobesc, dar să și luăm exemplu de la evlavia deosebită a celor pe care îi păstoriți și care prin trăirea și duhul lor ortodox ne-au îmbrățișat și ne-au primit cu căldură încă din primul moment al sosirii noastre aici“, a spus IPS Părinte Mitropolit Gavriil.

IPS Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, i-a mulțumit Patriarhului României pentru invitația la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie și i-a dăruit Preafericirii Sale cea mai înaltă distincție a Mitropoliei de Ruse, „Sfântul Dimitrie Basarabov“, un engolpion
și o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos. „Suntem bucuroși că pomenirea Sfântului Cuvios Dimitrie continuă și astăzi să unească Bisericile și popoarele noastre ortodoxe. Mulțumim milostivului Dumnezeu pentru că și astăzi Mănăstirea Basarabov din Mitropolia de Ruse, în care sfântul s-a ostenit în viață ascetică și rugăciune, continuă să fie un centru important de pelerinaj pentru credincioșii din Bisericile noastre. Nădăjduim și credem că aceste binefaceri și minuni ale sfântului vor continua și în viitor“, a spus IPS Părinte Mitropolit Naum. De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a dăruit ierarhului din Bulgaria o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie. La finalul Liturghiei de hram, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit ierarhilor împreună-slujitori, preoților, monahilor și monahiilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și unor instituții centrale și locale care au ajutat la organizarea hramului Catedralei Patriarhale.

Sfântul Sinod întrunit în şedinţă

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit vineri, 28 octombrie, în Aula „Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei, în şedinţă solemnă, dedicată „Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox“ şi „Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti“. Apoi ierarhii membri ai Sfântului Sinod s-au întrunit în şedinţă de lucru, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală. Ambele şedinţe s-au desfăşurat sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În Catedrala Patriarhală, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de slujitori. În continuare, Preasfinţia Sa a oficiat în prezenţa Întâistătătorului Bisericii noastre şi a ierarhilor membri ai Sfântului Sinod o slujbă de Te Deum. În cuvântul de deschidere a şedinţei solemne a Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulţumit tuturor ierarhilor, preoţilor, monahilor şi monahiilor, precum şi tuturor celor care s-au ocupat de buna organizare a sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. „Anul acesta a fost o ocazie deosebită de a întări comuniunea între noi şi, în acelaşi timp, de a intensifica multe activităţi pastorale, misionare, social-filantropice şi culturale, în fiecare eparhie din ţară şi din diaspora română. Această comuniune în jurul sfinţilor este pentru noi izvorul cel dintâi de luminare, de inspiraţie, de încurajare şi de coresponsabilitate în a răspunde chemării lui Hristos, de a sluji în Biserica Sa“, a spus Părintele Patriarh Daniel. În con­tinuare, Preasfinţitul Părinte ­Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod, a citit raportul-sinteză intitulat „2016 – «Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox» şi «Anul come­morativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti»“. La finalul prezentării raportului-sinteză de către ­Prea­sfinţitul Părinte ­Varlaam ­Ploieşteanul, Patriarhul României a evidenţiat faptul că educaţia este cea mai mare investiţie pe care trebuie să o realizeze Biserica şi societatea.„Până acum nu a mai existat un an omagial şi comemorativ cu atât de mare şi intensă activitate misionară. Aceasta pentru că educaţia este cea mai mare investiţie pe care trebuie să o împlinească societatea şi Biserica, mai ales din punctul de vedere al educaţiei religioase. Această educaţie religioasă este o investiţie pe termen lung şi etern. Pe termen lung înseamnă toată viaţa pe pământ, şi etern înseamnă şi pentru viaţa veşnică, fiindcă de educaţia religioasă a copiilor depinde mântuirea lor, a părinţilor şi a celor care contribuie la educaţie. Lucrarea aceasta este deodată o lucrare de demnitate şi o lucrare de responsabilitate. Iar cinstirea memoriei vrednicilor păstori ai Bisericii, mai ales a celor care şi-au dat viaţa pentru apărarea credinţei, este o creştere a noastră spirituală. Nu este doar o datorie morală să pomenim pe înaintaşi, ci este o creştere a noastră spirituală, deoarece numai în comuniune există creştere spirituală. Această pomenire unită cu rugăciunea este iubirea mai tare decât moartea, decât timpul şi spaţiul care separă“, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În cadrul şedinţei solemne au fost lansate două volume publicate recent la Editura BASILICA a Patriarhiei Române: „Evan­ghelia slavei lui Hristos – Predici la Duminicile de peste an“, lucrare a Preafericitului Părinte Patriarh ­Daniel, şi „Monahismul Ortodox Românesc – istorie, contribuţii şi repertorizare“, volumul al 2-lea. Prezentarea lucrărilor a fost făcută de Preasfinţitul Părinte Episcop Varlaam Ploieşteanul. În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost vizionate două filme reali­zate de TRINITAS TV, dedicate Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi tipografilor bisericeşti, iar la final, Patriarhul României a acordat distincţii tuturor celor care au sprijinit organizarea Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi din toată lumea, de anul acesta.

A urmat, sub preşedinţia Patriarhului României, şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, desfăşurată în sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală. Cele mai importante subiecte aflate pe ordinea de zi au fost: aprobarea ridicării în demnitatea de Mitropolit a Înaltpreasfinţitului Părinte ­Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi; aprobarea înfiinţării unei episcopii noi în Canada, precum şi modificarea titulaturii Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, pentru înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. De asemenea, Preasfinţitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, a fost ales (cu 42 de voturi pentru şi 3 împotrivă) Episcop al nou-înfiinţatei eparhii şi s-a aprobat ridicarea în demnitatea de Mitropolit ortodox român al celor două Americi a Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae Condrea.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a fost prezentat referatul Sectorului relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe al Administraţiei Patriarhale, privind participarea delegaţiei Patriarhiei Române la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta, Grecia, din vara acestui an. În continuare, Înalt­preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a prezentat meditaţia duhovnicească intitulată „Grija episcopului pentru familie“.

În ziua de 29 octombrie 2016, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc a doua parte a şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în care au fost luate următoarele hotărâri:

 • anul 2018 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam“ şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918“;
 • a fost aprobată organizarea la Iaşi, în perioada 9‑12 ianuarie 2019, a Conferinţei Asociaţiei Teologice Ortodoxe Internaţionale;
 • au fost semnalate existența și activitatea unor grupări schismatice, pretins ortodoxe, care produc tulburări în parohii. S‑a hotărât ca toate centrele eparhiale să ia pe plan local măsuri de informare a credincioșilor;
 • a fost evaluată activitatea celor peste 350 de asociații și fundații care funcțio­nează pe plan local cu binecuvântarea ierarhilor locului. Sfântul Sinod a apreciat activitatea acestora, aportul real la viața socială și culturală a credincioșilor și colaborarea strânsă cu Biserica;
 • a fost aprobată publicarea Mineiuluişi a Acatistierului Sfinţilor Români;
 • a fost aprobată înscrierea în Calendarul bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române a Sfintei Muceniţe Agnia (prăznuită la 21 ianuarie);
 • au fost aprobate mai multe texte liturgice: Slujba Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii– 23 noiembrie; Acatistul Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul – 27 mai; Acatistul Sfinţilor Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan – 31 ianuarie şi 28 iunie; Acatistul Sfântului Mucenic Hermes din Bononia – 31 decembrie; Acatistul Sfântului Apostol Timotei – 22 ianuarie; Acatistul Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu – 5 octombrie.

La încheierea lucrărilor ședinței de lucru, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au participat la o slujbă de pomenire a celor decedați în urma tragicului incendiu de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, cf. Biroului de presă al Patriarhiei Române.