Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din toată lumea în capitala României

Document prezentat în sesiunea de deschidere a Congresului Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale (București, 3-7 septembrie 2016), de către pr. dr. Florin Marica, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educaţional.

 
În contextul anului 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română au organizat Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, la București, în perioada 1-4 septembrie 2016.

Tema întrunirii a fost Iisus Hristos – bucuria Vieții, iar scopul: formarea tinerilor, prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice, în București, pentru a deveni la rândul lor formatori în comunitățile din care fac parte. Dintre obiectivele specifice, menționăm: aprofundarea noțiunii de bucurie din perspectiva întâlnirii cu Hristos; promovarea valorilor familiei creștine și a atitudinii pro-viață; înțelegerea importanței unei educații integrale; promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor.

Conform conceptului întâlnirii, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la eveniment au participat 2.500 de tineri ortodocși din întreaga lume, cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, responsabili cu activitatea de tineret la nivelul parohiilor și cu experiență de minimum doi ani în structurile parohiale.

După festivitatea de deschidere din seara zilei de joi, 1 septembrie 2016, în zilele de vineri și sâmbătă, tinerii au participat la rugăciunile de dimineață în zece biserici din Capitală, apoi la două ateliere de lucru în zece unități de învățământ din București. În seara zilei de vineri, 2 septembrie, la Sala Palatului, a avut loc conferința duhovnicească Iisus Hristos – bucuria Vieții, în cadrul căreia tinerii au adresat conferențiarilor (părintelui diacon Sorin Mihalache și doamnei Liana Stanciu) o serie de întrebări care arată preocupările și căutările tinerei generații pentru o viață creștină autentică. Conferința a fost urmată de procesiunea luminilor, pe traseul Sala Palatului – Calea Victoriei – Piața Națiunile Unite – Dealul Mitropoliei, iar celor 2.500 de participanți la întâlnire li s-au adăugat aproximativ 2.000 de tineri bucureșteni. În seara zilei de sâmbătă, 3 septembrie, în Parcul „Alexandru Ioan Cuza“ (IOR) a fost organizat un concert de muzică. Întâlnirea s-a încheiat cu prima Sfântă Liturghie săvârșită la șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, în ziua de duminică, 4 septembrie 2016.

Întrucât societatea contemporană, a cărei paradigmă este într-o continuă schimbare, face ca nevoile tinerilor să fie din ce în ce mai variate, atelierele de lucru din cadrul întrunirii au oferit un cadru adecvat în care tinerii au identificat probleme specifice generației lor și au propus posibile soluții. Astfel, tinerii – împărțiți în 100 de grupe de lucru – au avut posibilitatea de a intra în dialog și de a-și exprima opiniile cu privire la: 1. Prezența și importanța tinerilor în Biserică și 2. Nevoile tinerilor și răspunsurile Bisericii.

În vederea implicării tuturor participanților la cele două ateliere de lucru, metoda aleasă a presupus crearea unui mediu specific, pe echipe mici de lucru (maximum cinci persoane), fiecare grup fiind așezat în jurul unei mese. S-au format patru puncte de lucru în fiecare sală, reprezentantul echipei rămânând în poziția inițială, iar ceilalți participanți rotindu-se, astfel încât, timp de 15 minute, fiecare echipă de lucru să abordeze tema propusă, preluând informațiile de la cei care au lucrat anterior. Persoana rămasă la punctul de lucru a prezentat concluziile temei dezbătute, iar voluntarul facilitator a consemnat ideile principale într-un document.

Pentru a dobândi abilitățile necesare organizării acestor ateliere de lucru, înainte de începerea evenimentului, 100 de voluntari facilitatori au participat la mai multe sesiuni de formare. Rolul acestor voluntari a fost important, întrucât, după finalizarea atelierelor de lucru, fiecare voluntar a redactat un document în care a prezentat sistematic concluziile tinerilor, documentul fiind transmis Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale.

În urma centralizării și analizării documentelor primite de la voluntarii facilitatori, se evidențiază concluziile de mai jos.

 

I. Primul atelier de lucru, Prezența și importanța tinerilor în Biserică, a avut următoarele subteme: a. Organizarea și lucrarea cu tinerii în Biserică: ONG sau/și grupă de catehizare? b. Ce activități ar trebui să organizeze, să inițieze sau să găzduiască Biserica pentru ca tinerii să fie implicați mai mult în viața parohială? c. Vicii și dependențe, prejudecăți și tabuuri (dependența de droguri, alcool, pornografie, stereotipuri negative față de Biserică etc.) – este Biserica un răspuns? Cum? d. Întâlniri ale tinerilor în capele mici și în catedrale mari – Ce este esențial pentru bucuria întâlnirii?

La fiecare dintre aceste patru subteme, tinerii au identificat următoarele soluții:

a. Organizarea și lucrarea cu tinerii în Biserică: ONG sau/și grupă de catehizare?

 • În fiecare parohie ar trebui să existe cel puțin o grupă de catehizarepentru copii/tineri; acolo unde grupul de tineri este mai mare, iar resursele comunității pot susține o astfel de inițiativă, tinerii se pot constitui într-o asociație care să faciliteze dezvoltarea și implementarea de proiecte la nivel local sau regional;
 • indiferent de forma de organizare, este important ca tinerii să fie implicați activ în viața comunităților din care provin, deoarece activitățile desfășurate într-un cadru non-formal sunt benefice dezvoltării personale;
 • organizarea activităților de tineret la nivelul comunităților locale reprezintă o alternativă sănătoasă și utilă de petrecere a timpului.
 1. Ce activități ar trebui să organizeze, să inițieze sau să găzduiască Biserica pentru ca tinerii să fie implicați mai mult în viața parohială?
 • În Biserică este necesară dezvoltarea de proiecte cu impact local, care să răspundă nevoilor tinerilor, în funcție de categoria de vârstă și de specificul comunității care le inițiază; proiectele pot cuprinde următoarele activități:

¤   cateheze, dialoguri și conferințe duhovnicești;

¤   ateliere de pictură/sculptură (cu expoziție), culinare (cu agapă), tradiționale (țesut, cusut, ouă încondeiate), de muzică (colinde, pricesne etc.);

¤   seminarii: team-building, de cunoaștere, dezvoltare personală, educație (limbi străine, sănătate);

¤   excursii tematice: istorice, culturale;

¤   tabere (de film, de fotografie, de muzică etc.);

¤   școli de vară;

¤   seri de film, urmate de dialog tematic;

¤   reviste și buletine parohiale scrise de tineri;

¤   acțiuni caritabile: vizitarea și ajutorarea grupurilor vizitate, promovarea voluntariatului, concerte caritabile, meditații gratuite pentru copiii nevoiași, pregătirea tinerilor nevoiași pentru o anumită meserie;

¤   slujbe pentru tineri: Sfânta Liturghie, acatiste, paraclise etc.;

¤   acțiuni de ecologizare;

¤   schimb de experiență între parohii, reuniuni, întâlniri naționale și internaționale;

¤   prezența preotului în școli pentru dialog cu tinerii, Taina Sfintei Spovedanii;

¤   îngrijirea bisericilor, a monumentelor istorice, a cimitirului parohial;

¤   activități și competiții sportive, drumeții etc.

b. Vicii și dependențe, prejudecăți și tabuuri (dependența de droguri, alcool, pornografie, stereotipuri negative față de Biserică etc.) – este Biserica un răspuns? Cum?

 • Biserica condamnă viciul (păcatul), nu persoana. Omul trebuie ajutat să iasă din cercul vicios în care se află, iar Biserica reprezintă locul unde această eliberare se poate realiza. Acolo unde oamenii care se confruntă cu probleme nu vin la Biserică, este necesar ca tinerii împreună cu ceilalți membri ai comunității să iasă în întâmpinarea lor;
 • Biserica luptă împotriva viciilor, a dependențelor, a prejudecăților și a tabuurilor prin următoarele acțiuni:

¤   promovarea unei vieți sănătoase, trăită în armonie cu semenii;

¤   organizarea unor întâlniri cu tinerii, pentru a-i informa cu privire la consecințele viciilor și ale dependențelor;

¤   crearea unui grup de sprijin format din tineri din parohie, preoți, psihologi, medici etc., care să-i ajute pe tineri să conștientizeze efectele negative ale viciilor;

¤   consilierea prin spovedanie a persoanelor dependente;

¤   promovarea unor modele autentice pentru tineri (oameni care au fost păcătoși, dar care și-au schimbat radical viața și au devenit sfinți);

¤   promovarea valorilor morale și a persoanelor care au fost motivate să depășească viciile;

¤   sancționarea materialelor pornografice prin diverse petiții;

¤   stereotipurile negative față de Biserică pot fi combătute prin:

¤   promovarea activităților filantropice, culturale, artistice, de ecologizare pe care Biserica le desfășoară;

¤   intensificarea organizării de tabere și de cursuri de formare pentru tineri.

c. Întâlniri ale tinerilor în capele mici și în catedrale mari – ce este esențial pentru bucuria întâlnirii?

 • Orice întâlnire între tineri în Biserică, indiferent de spațiul întâlnirii (capelă, biserică parohială sau catedrală), este o întâlnire cu Dumnezeu; important este scopul acestei întâlniri;
 • prin întâlnirile tinerilor în Biserică trebuie promovate: încrederea reciprocă, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea, unitatea; este importantă bucuria întâlnirii, dar și susținerea celor aflați în suferință;
 • diversitatea de caractere și de preocupări duce la identificarea unui lider în interiorul fiecărei comunități; acesta trebuie să însuflețească permanent întâlnirile de tineret, prin dragoste și sinceritate.

 

II. Cel de-al doilea atelier, Nevoile tinerilor și răspunsurile Bisericii, a avut următoarele subteme: a. Familia creștină – profilul familiei creștine în societatea de azi; cum văd tinerii familia creștină? b. Educația pentru sănătate – modalități de abordare adecvată a educației pentru sănătate; c. Ora de Religie – așteptări, sugestii de îmbunătățire, abordări inovative; d. (Auto)descoperirea, (auto)definirea și cercul de prieteni în Biserică – spațiu al socializării tinerilor.

a. Familia creștină – profilul familiei creștine în societatea de azi; cum văd tinerii familia creștină?

 • Tinerii au observat vulnerabilitatea și provocările cu care se confruntă familia tradițională, afirmând că portretul unei familii creștine trebuie să fie definit de o serie de cuvinte-cheie: respect, înțelegere, credință, fidelitate, compasiune, dăruire, iubire (necondiționată), comuniune, familia fiind „biserica de acasă“;
 • Biserica oferă cadrul adecvat în care familia creștină își poate proteja identitatea spirituală în fața secularizării și a globalizării;
 • Biserica, printr-o mai mare implicare socială, trebuie să ofere alternative sănătoase de conviețuire, prin programe de felul Școala Părinților, în care să fie formați tinerii din parohii care au devenit părinți de copii.

b. Educația pentru sănătate – modalități de abordare adecvată a educației pentru sănătate:

 • tinerii au observat tendința de sexualizare a conceptului de „educație pentru sănătate“, temă intens dezbătută în spațiul public românesc;
 • răspunderea principală în această privință revine familiei (părinților);
 • tinerii nu doresc impunerea în școli a unei astfel de discipline; ea ar putea exista ca activitate extrașcolară, la dezvoltarea căreia să ia parte Familia, Biserica și personalul medical avizat;
 • modul în care se face informarea asupra acestor aspecte trebuie să țină cont atât de inocența copiilor, cât și de prezentarea riscurilor pe care o viață sexuală prematură sau extraconjugală le reprezintă.

c. Ora de Religie – așteptări, sugestii de îmbunătățire, abordări inovative:

 • ora de Religie este percepută de tineri ca un spațiu al sincerității și al disponibilității, în care tinerii aprofundează cunoștințele religioase dobândite în familie și în care, într-o atmosferă relaxantă, ajung să-L cunoască pe Dumnezeu cu ajutorul profesorului de Religie;
 • a fost subliniată importanța înființării unor cabinete de Religie, cu ajutorul elevilor; aceștia se vor implica activ în dezvoltarea unor astfel de cabinete, iar materialele didactice se vor reînnoi permanent;
 • în vederea abordării inovative și pentru îmbunătățirea calității orei de Religie, tinerii au evidențiat:

¤   abordarea non-formală a orei de Religie;

¤   activitățile în echipe și sarcinile de cercetare a temelor religioase „pe teren“ (în contact direct cu practica religiei);

¤   folosirea materialelor multimedia în prezentarea lecției;

¤   inițierea de proiecte social-filantropice la nivel local, cu sprijinul profesorului de religie etc.;

¤   importanța organizării excursiilor tematice.

 1. (Auto)descoperirea, (auto)definirea și cercul de prieteni în Biserică – spațiu al comunicării și comuniunii între tineri.
 • Prin intermediul activităților de tineret, susținute de preot și de comunitate, în Biserică se poate dezvolta un spațiu în care tinerii să se asocieze în jurul unor idealuri creștine, astfel încât să fie asumată și exprimată identitatea ortodoxă la nivel comunitar.

Toți participanții la atelierele de lucru au fost încântați de formatul acestora, de temele propuse și de modalitatea de lucru. Majoritatea au declarat că și-au descoperit abilități noi în cadrul dezbaterilor, că s-au simțit importanți și au avut sentimentul că părerea lor contează. Dorința lor unanimă este ca propunerile lor să fie puse în practică.

Redăm gândurile a doi dintre tinerii participanți: „Reflecțiile asupra subtemelor stabilite i-au determinat pe participanți să afirme că ar trebui să se implice mai mult în activitățile pe care Biserica le desfășoară“. „Tineretul ortodox român vrea să fie activ, are idei deosebite pentru înnoirea Ortodoxiei în comunitate și are nevoie de susținere din partea celor care au puterea de a pune în practică aceste idei“.

Concluziile pe care vi le supunem analizei în cadrul Congresului Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale arată entuziasmul, dăruirea și cooperarea participanților la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, de la București, din perioada 1-4 septembrie 2016, dorința implicării active a acestora în viața Bisericii, precum și importanța organizării în continuare a unor astfel de evenimente.

 

Credinţa în Iisus Hristos – izvor de bucurie

Cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la festivitatea de deschidere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din ­toată lumea, București, 1‑4 septembrie 2016

 

În aceste zile avem bucuria de a ne afla alături de cei 2.500 de tineri, veniți din diferite ţări ale lumii, care, în perioada 1‑4 septembrie 2016, sunt oaspeții noștri la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, eveniment organizat de Arhiepiscopia Bucureştilor şi Patriarhia Română, în contextul Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox.

Întâlnirea noastră își propune formarea tinerilor, prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice din Bucureşti. Programulevenimentuluieste unul bogat și cuprinde: prima Sfântă Liturghie săvârșită la şantierul Catedralei Mântuirii Neamului; o conferință duhovnicească; două ateliere de lucru, cu tema Importanța și activitatea tinerilor în Biserică; momente artistice; vizite la principalele obiective turistice din BucureștiPrin intermediul atelierelor de lucru dorim să creăm un cadru adecvat în care voi, oaspeții noștri, să identificați problemele specifice generației din care faceți parte și să propuneți posibile soluții.

Provocările la care sunt supuși tinerii din partea unei societăți secularizate şi globalizate – sărăcită de valori spirituale, supusă unor permanente schimbări, crize economice și morale: emigrația, consumul de alcool, droguri, libertinaj, violență etc. – reprezintă un motiv în plus de conștientizare a rolului și importanței Familiei, Bisericii și Școlii în formarea tinerilor creștini. Aspirațiile spre bine și frumos ale tinerei generații trebuie susținute de întreaga societate, care are responsabilitatea de ai orienta pe tineri și de a le cultiva încrederea, pentru a iubi valorile spirituale, morale și culturale perene. Familia, Biserica și Școala au datoria de a oferi o educație creștină tinerilor pentru cultivarea credinței ca lumină a vieții cotidiene, precum și a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

Biserica Ortodoxă Română încearcă să răspundă nevoilor de formare a tinerilor prin programe și proiecte care se desfășoară atât în țară, cât și în străinătate, adaptate fiecărei comunități, cum ar fi: Programul Național Catehetic Hristos împărtășit copiilor, Proiectul educațional Alege școala!, tabere de tineret, pelerinaje, burse de studiu și multe activități sociale dezvoltate în parohii. Prin toate acestea, cultivăm încrederea în sine și în semeni, respectul și iubirea față de oameni și de natură – creația lui Dumnezeu –, consolidăm viața de comuniune a tinerilor, solidaritatea creștină, prietenia, apartenența și respectul față de Biserică, identitatea și demnitatea naţională în dialog internaţional.

Însă, ceea ce este şi rămâne esenţial în toate aceste activităţi trebuie să fie bucuria pe care o oferă întâlnirea tinerilor cu iubirea lui Hristos atât în rugăciune, cât şi în acţiune, în conlucrare pentru a aduce bucurie oamenilor. Întrucât Hristos Cel Înviat este „Bucuria cea veşnică“, „Lumina lumii“ şi „Păstorul cel Bun“, Apostolul neamurilor ne îndeamnă: Bucuraţivă pururea în Domnul şi iarăşi zic: bucuraţi(Filipeni 4, 4).

Totodată, vă încurajăm să cultivați cu bucurie iubirea față de familia creștină, care poate fi descoperită numai în Biserică, deoarece aici ea are valoare de icoană a iubirii lui Hristos faţă de umanitate, iar sfinţii Bisericii sunt modele de viaţă în Hristos şi rugători pentru toți tinerii din lume.

Cu aceste gânduri, vă urăm bun venit la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea și ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dăruiască bucurie sfântă, întru comuniune frăţească şi prietenie.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Bucuria comuniunii şi dinamica misiunii creştine

Cuvânt rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la festivitatea de încheiere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, București, 14 septembrie 2016

 

Întâlnirea Tinerilor Orto­docși din toată lumea, organizată în aceste zile la Bucureşti, a fost prilej de a ne regăsi în duh de comuniune și de dragoste frățească, alături de tineri din diverse părţi ale lumii. Mărturia credinței și a bucuriei lor de a fi împreună reprezintă pentru noi un îndemn pentru intensificarea misiunii și activității Bisericii în rândul tinerilor. În același timp, tinerii mărturisitori ai credinței, prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acţiune, sunt misionari ai Bisericii în societatea de azi.

Progresând pe drumul propriei deveniri, prin participarea la viața liturgică a Bisericii și împărtășirea cu Sfintele Taine, prin participarea la viața spirituală şi socială a comunităților din care fac parte, tinerii descoperă izvoare noi de bucurie duhovnicească şi de formare a personalităţii lor. Venind în întâmpinarea celor care caută permanent răspunsuri la problemele cu care se confruntă, pe parcursul acestor patru zile ale Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, pe lângă momentele liturgice, recreative și culturale, au fost organizate ateliere de lucru dedicate im­portanței prezenţei și activității tinerilor în Biserică.

Sesiunile de lucru au oferit tinerilor oportunitatea de a‑și exprima opiniile cu privire la: relația lor cu Bisericaidentificarea propriilor nevoi spirituale (de consiliere, de sprijin, de implicare, de asociere etc.) și modul în care Biserica poate răspunde acestora; modalităţile în care se pot organiza tinerii în Biserică; tipurile de activități prin care tânăra generație poate contribui la îmbogăţirea vieţii creştine în parohie şi în organizaţiile de tineret.

În cadrul atelierelor de lucru, tinerii au evidențiat că, indiferent de tipurile și de varietatea activităților organizate la nivelul parohiei, este importantă prezenţa lor în viaţa comunităţii. Iar pentru a fi mai activi în viața parohială, tinerii trebuie încurajați și sprijiniți să identifice problemele cu care se confruntă comunitățile locale și să inițieze proiecte şi programe spirituale şi sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor concrete ale comunităţilor locale, mai ales când acestea se confruntă cu sărăcia, boala, singurătatea, izolarea sau lipsa de comuniune frăţească şi de solidaritate practică.

Totodată, tinerii sunt con­ști­enți că specificul demografic al fiecărei parohii reprezintă un factor determinant pentru mo­dul în care sunt organizate ac­ti­vitățile pastorale, orientate către generația lor. Acolo unde grupul de tineri din parohie este mai mare și resursele comu­ni­tății pot susține o astfel de ini­ți­ativă, tinerii se pot constitui întro asociație care să faciliteze dezvoltarea și implementarea de proiecte la nivel local sau regional.

Concluziile la care au ajuns tinerii vor fi prezentate și analizate în cadrul Congresului Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale, organizat de Patriarhia Română, în perioada 3‑7 septembrie 2016, urmând a fi publicate într‑un volum dedicat congresului.

Întâlnirea Tinerilor Orto­docși din toată lumea a reprezentat un eveniment spiritual major şi un schimb de expe­riență important pentru dezvoltarea ulterioară a activităților de tineret din Biserica Ortodoxă Română, prin prezența responsabililor de tineret din cadrul parohiilor. De asemenea, evenimentul a promovat intens voluntariatul în rândul tinerilor, aproximativ 500 de voluntari dobândind competențe specifice, pe care le pot folosi și în cadrul altor proiecte.

Mulțumim tuturor tinerilor participanți din România şi din toate ţările reprezentate aici pentru bucuria de a fi împreună la Bucureşti în aceste zile, mulţumim tinerilor voluntari și organizatorilor pentru di­­na­­mismul şi dăruirea lor. Totodată, mulțumim partenerilor și sponsorilor care au susținut, cu responsabilitate și generozitate, acest eveniment de im­portanță deosebită.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Izvorul bucuriei eterne, să binecuvânteze pe toţi par­ticipanții la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea și pe cei care împlinesc sau sprijină nobila lucrare de formare duhovnicească a tinerilor, pentru ca ei să fie o bucurie permanentă pentru Biserică şi pentru societate.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Congres internaţional cu tema educaţiei religioase a tinerilor

Derulat în perioada 4-7 septembrie 2016, la București, în Sala „Conventus“ din Palatul Patriarhiei, Congresul Internațional de Teologie, cu tema: „Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale“, a abordat o tematică generoasă din perspectiva modului în care se realizează educația religioasă în cadrul Familiei, Școlii și Bisericii. La lucrările congresului au participat numeroși invitați din străinătate din cadrul diferitelor Biserici Ortodoxe surori.

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în acest an, congresul a fost programat imediat după Întâlnirea Tinerilor Creștini Ortodocși din toată lumea din Capitală (1-4 septembrie), ca o continuare firească a acesteia. Astfel, toți participanții la congres au putut prelua imediat, la modul cel mai concret, mesajul tinerilor, au putut să-i întâlnească și să trăiască emoțiile pe care ei le-au transmis pe parcursul celor patru zile.

După sesiunea festivă a congresului, la care au fost prezente, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, oficialități ale statului român, în cadrul celorlalte șapte sesiuni, desfășurate pe parcursul a patru zile, au fost susținute referate pe teme de actualitate privind educația religioasă în contextul societății secularizate de astăzi, urmate de dezbateri. Punctul de plecare a lucrărilor au fost referatele despre modul în care se realizează astăzi educația religioasă în familia creștină, s-a continuat cu statutul educației religioase în școlile publice și în Bisericile Ortodoxe surori, iar în cadrul ultimei sesiuni au fost discutate aspecte ale formării tinerilor pentru viață.

Concluziile desprinse arată că educația religioasă nu trebuie să se desfășoare unilateral, doar la ora de Religie, ci într-o permanentă corelare cu Biserica și cu Familia. De toți cei trei factori depinde formarea religioasă a tinerilor, care trebuie privită ca o activitate multi­factorială. Astfel, vectorii educației – Biserica, Școala și Familia – trebuie să intre unii cu alții în simfonie și armonie, nu în concurență. Fiecare factor poate reflecta la felul în care poate conjuga acțiunea cu ceilalți doi factori. Activitatea de formare este multidi­mensională și anga­jează competențe la diferite niveluri, începând de la nivelul de gândire, de prefigurare ideatică, care se realizează la nivel universitar, în cadrul instituțiilor bisericești și în cele decidente, și finalizând cu profesorul, cel mai important factor, cel care realizează efectiv această formare religioasă.

Din referatele susţinute de reprezentanții Bisericilor Ortodoxe surori a reieșit faptul că în toate țările, inclusiv în România, s-a putut evidenția riscul unei agende ideologice și al faptului că neomarxismul cultural și corectitudinea politică de astăzi, sub diferite aspecte, afectează grav educația în general, și în mod particular educația religioasă. Au fost evidențiate anumite tendințe cu exemple concrete în cadrul dezbate­rilor, în care au fost prezentate realități comune. A fost evidențiat un risc major în domeniul educației – cel al ideologiei de gen, care își face tot mai mult loc în spațiul public al societății secularizate. Familia și educația sunt realități fundamentale luate astăzi cu asalt. Cu toții trebuie să fim conștienți de faptul că societatea secularizată încearcă să ne cuprindă tot mai mult în mrejele sale și să renunțăm la valorile creștine. Tocmai de aceea este necesar mai mult ca oricând să existe un demers unitar la nivelul Bisericilor Ortodoxe, pentru a menține vie flacăra Ortodoxiei și a valo­rilor pe care aceasta le promovează. Acesta este și motivul pentru care s-a ajuns la concluzia necesității întemeierii unui grup de lucru interortodox în domeniul familiei și educației, în care să fie asumate punctele comune ale acestui demers pentru a da o mărturie comună în ce privește modul în care se realizează educația religioasă la toate nivelurile.

Educaţia religioasă – formarea tinerilor pentru viaţă

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
cu ocazia Congresului Internațional de Teologie 
Educația religioasă a tinerilor
în contextul secularizării actuale (București, Palatul Patriarhiei, 3-7 septembrie 2016)

 

În contextul anului 2016, declarat în Patriarhia Română An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și An comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale, în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din cadrul Universității din București, organizează Congresul Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale (București, 3-7 septembrie 2016). Acest eveniment academic reunește reprezentanți ai instituțiilor de stat, ierarhi, preoți, specialiști în științele educației din România și responsabili cu educația religioasă a tinerilor, delegați din partea Bisericilor Ortodoxe surori.

Congresul Internațional de Teologie se desfășoară în continuarea Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea (București, 1-4 septembrie 2016), pentru a oferi invitaților la Congres posibilitatea de a cunoaște și de a analiza concluziile la care au ajuns tinerii reuniți la București.

Congresul constituie un prilej pentru: împărtășirea experienței participanților în ceea ce privește educația religioasă a tinerilor în context internațional; cunoașterea proiectelor educaționale desfășurate în cadrul Bisericilor Ortodoxe surori; identificarea provocărilor actuale și a perspectivelor educaționale, pentru găsirea unor soluții, în vederea îmbunătățirii mijloacelor de informare și de formare a tinerilor pentru o educație integrativă; conștientizarea importanței și a necesității unei misiuni specifice a Bisericii Ortodoxe, pentru formarea duhovnicească a tinerei generații; dezvoltarea unor proiecte educaționale comune la nivel național și internațional; valorificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală pentru educația religioasă a tinerilor.

În contextul secularizării actuale, când valorile tradiţionale sunt depreciate, iar educaţia este supusă unor schimbări de paradigmă, tinerii au nevoie de sprijinul Familiei, Bisericii și al Școlii, întrucât doar printr-o orientare adecvată și prin promovarea modelelor autentice vor putea să discearnă între provocările actuale și perspectivele de viitor.

În domeniul educaţiei, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ de-a lungul istoriei poporului român, contribuind la organizarea şi îmbogăţirea educaţiei şi a culturii naţionale. Şcoala românească a luat fiinţă în tinda Bisericii şi a continuat să existe şi să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica.

În cele ce urmează, vom prezenta aspecte ale educației religioase în România, referitoare la: ora de Religie, învăţământul teologic preuniversitar, învăţământul teologic universitar şi post-universitar, programe şi proiecte educaţional-catehetice, activităţi de tineret.

 

IDisciplina școlară Religie

Educaţia religioasă în școală oferă un orizont spiritual integrator, un liant care relaţionează şi integrează cunoştinţele de la celelalte discipline școlare, spre a forma împreună un reper spiritual luminos şi edificator pentru viaţă, trăită în comuniune de iubire şi coresponsabilitate pentru binele comun.

În majoritatea ţărilor europene, Religia se predă în cadrul sistemului de învăţământ public, având un rol recunoscut şi apreciat în societate. În țara noastră, până la momentul adoptării Legii Instrucţiunii publice (25 noiembrie/7 decembrie 1864), învăţământul românesc s-a desfăşurat aproape exclusiv în cadrul Bisericii, iar prin această lege, disciplina școlară Religie ocupa un loc important în învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

Decretul privind reforma învăţământului din 1948 a scos Religia în afara şcolii. Anii grei ai dictaturii comuniste, cu ateismul ei umilitor impus în şcolile de stat, contrar voinţei unui popor religios, ne-au învăţat să nu mai dorim în prezent cultură fără credinţă, ştiinţă fără spiritualitate, materie fără spirit, cunoaştere fără comuniune, filosofie fără speranţă şi, îndeosebi, şcoală fără suflet, adică educaţie fără religie, mai ales la vârsta întrebărilor existenţiale şi a formării spirituale a tinerilor.

După căderea comunismului, în anul 1989, s-a reintrodus „Educaţia moral-religioasă“ în învăţământul primar şi gimnazial, începând cu anul şcolar 1990-1991 (Protocolul încheiat în anul 1990 între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi Secretariatul de Stat pentru Culte).

Cu privire la această disciplină școlară, Constituţia României, aprobată prin referendumul național din 8 decembrie 1991, prevede: Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege (art. 32, alin. 7).

Disciplina Religie își păstrează până astăzi caracterul obligatoriu în oferta curriculară a şcolii. Din anul 2014, urmare publicării Deciziei nr. 669 a Curții Constituţionale a României, înscrierea pentru frecventarea acestei discipline se face în mod liber prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Prin urmare, la începutul anului 2015 au fost înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România 2.167.485 de cereri din baza de raportare de 2.371.697 de elevi, adică 91,39%.

În sprijinul disciplinei școlare Religie, în anul 2015 au fost înființate Asociația Părinți pentru Ora de Religie și Asociația Profesorilor de Religie, iar Patriarhia Română a elaborat documentul Plan strategic pentru creșterea calității educației religioase.Pentru dezvoltarea cooperării în vederea susținerii și îmbunătățirii orei de Religie, la nivelul întregii ţări s-au încheiat 5.642 de parteneriate între parohii și școli, în cadrul cărora s-au desfășurat activități școlare și extrașcolare diverse.

Una dintre cele mai mari provocări pentru educaţia religioasă este legată de nevoia elaborării unui parcurs didactic şi religios unitar, corespunzător setului de valori spirituale şi modului adecvat de comunicare a acestora. În acest sens, sunt revizuite periodic programele și manualele școlare pentru disciplina Religie. Noile programe școlare ortodoxe pentru ciclul primar au fost realizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în colaborare cu Patriarhia Română, în perioada 2012-2014; în prezent, sunt în pregătire noi programe școlare pentru ciclul gimnazial. Totodată, în cadrul licitațiilor de manuale școlare, organizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în anii 2015 și 2016, au fost avizate de Patriarhia Română și au fost aprobate noi manuale pentru ciclul primar. Aceste manuale sunt disponibile atât în varianta tipărită, cât și în varianta digitală.

În sprijinul elevilor și al profesorilor de Religie, odată cu intrarea în vigoare a noilor programe școlare la Religie, la Editura Basilica a Patriarhiei Române au fost publicate materiale didactice auxiliare pentru ciclul primar.

Disciplina școlară Religie a avut întotdeauna în cadrul sistemului public de învăţământ un rol important în procesul de formare a competenţelor şi a atitudinilor moral-sociale. Prin urmare, educația religioasă nu poate lipsi din programul şcolii româneşti, tocmai pentru că studiul Religiei corespunde nevoii comunităţii româneşti locale şi naţionale de a-şi păstra bogăţia şi identitatea spirituală şi de a transmite valori permanente tinerei generaţii.

 

II. Învățământul teologic preuniversitar

Situat în continuarea educaţiei religioase din Şcoală şi din Biserică, seminarul teologic anticipează pregătirea perfecţionată şi specializată din facultăţile de teologie. Cultura generală dobândită în seminariile teologice, prin parcurgerea trunchiului (setului) comun de discipline, oferă elevilor şansa de a urma cursurile oricărei facultăţi din România.

În anul 1803, Mitropolitul Veniamin Costachi a înfiinţat primul seminar teologic ortodox, în Moldova, la Mănăstirea Socola de lângă Iaşi. Ulterior, s-au înființat seminarii ortodoxe la: Bucureşti, Buzău şi Argeş (1836), Râmnicu Vâlcea (1837), Huși (1852) și Roman (1858).

În perioada comunistă 1948-1989, învăţământul teologic a fost marginalizat; astfel, până în anul 1989, au funcţionat şase seminarii teologice: Bucureşti, Buzău, Mănăstirea Neamţ, Cluj, Craiova şi Caransebeş.

Schimbarea regimului comunist în decembrie 1989 a adus reintegrarea învăţământului teologic preuniversitar în învăţământul de stat. Entuziasmul anilor ’90, precum şi libertatea de care a început să se bucure Biserica au făcut ca, pe lângă seminariile existente, să se redeschidă cele care au fost desfiinţate și să se înfiinţeze altele noi.

În prezent, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române funcţionează 28 de seminarii teologice şi 7 licee teologice ortodoxe, cu următoarele specializări (pentru filiera vocațională): Teologie ortodoxă, Patrimoniu cultural şi Ghid turism religios.

Seminarul teologic îşi propune să ajute la formarea competenţelor şi a deprinderilor care facilitează accesul tânărului la cultură, civilizaţie şi informaţie, în acord cu valorile moralei creştine autentice. În contextul general al unui învăţământ laic care accentuează adesea formarea intelectuală, în detrimentul formării duhovniceşti şi morale, învăţământul teologic corelează formarea intelectuală cu formarea spirituală, cu trăirea liturgică şi practică a credinţei. Rămânând fidel propriei Tradiţii religioase şi asumând problemele concrete ale lumii contemporane, învăţământul teologic propune soluţii orientate către valori consacrate, ca lumini ale vieţii în iubirea eternă a Preasfintei Treimi.

 

III. Învățământul teologic universitar și postuniversitar

Instituțiile teologice de învățământ superior au rolul de a cultiva vocația personală a tânărului care aspiră la o formare duhovnicească și academică. Absolvenții facultăților de teologie din România sunt chemați să devină slujitori ai sfintelor altare, profesori de Religie, asistenți sociali, pictori bisericești, conservatori și restauratori de artă sacră.

În prezent, în cadrul Patriarhiei Române funcționează 11 facultăți de teologie ortodoxă în orașele: București, Constanța, Târgoviște, Pitești, Iași, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Oradea, Craiova, Arad și 4 departamente de teologie în cadrul unor facultăți din Galați, Baia Mare, Timișoara și Caransebeș. În cadrul acestor facultăți/departamente de teologie există următoarele specializări: Teologie PastoralăTeologie DidacticăTeologie SocialăArtă SacrăMuzică religioasăȘtiințe ale Educației. Totodată, învățământul teologic universitar organizează cursuri de masterat și de doctorat.

Prin parteneriatele dintre Patriarhia Română și diferite instituții de învățământ din străinătate, studenții români care studiază teologia beneficiază şi de oportunități de studii în străinătate. În același timp, tineri din străinătate au ocazia de a studia la facultățile de teologie ortodoxă din România.

Patriarhia Română își propune să evidențieze importanța și necesitatea educației religioase și teologice, organizând periodic congrese și simpozioane naționale și internaționale.

O educație teologică adevărată presupune cultivarea atentă a unor repere spirituale edificatoare pentru viață și a unor modele vii de sfinţenie, mai ales prin participarea la viaţa liturgică şi misiunea socială a Bisericii. De asemenea, facultățile de teologie au rolul de a analiza și promova posibile soluții la provocările și problemele existențiale de azi, cum ar fi fenomenele secularizării, globalizării, migraţiei, criza ecologică, crizele economice, sociale şi morale ale societăţii etc.

 

IV. Proiecte și programe educațional-catehetice

Începând cu anul 2005, Biserica Ortodoxă Română a intensificat activitățile educațional-catehetice cu copiii și tinerii, prin inițierea de programe, proiecte și concursuri locale, regionale sau naționale. Unul dintre aceste programe, Hristos împărtășit copiilor, a devenit, începând cu anul 2008, prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Programul Național de Catehizare a copiilor și tinerilor.

Pentru dezvoltarea acestui program național au fost publicate ghiduri de cateheză biblică (pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani) şi ghiduri ale catehetului. Aceste instrumente catehetice au fost distribuite parohiilor din toate eparhiile, iar preoţii şi profesorii/cateheţii au fost formați pentru folosirea lor şi pentru organizarea activităţii catehetice la nivel parohial.

Pentru dinamizarea activităților și pentru identificarea celor mai bune soluții de implementare a Programului Național Hristos împărtășit copiilor, se organizează anual (începând cu anul 2008) un Congres Național la care participă inspectori eparhiali, responsabili cu activitatea catehetică la nivel regional şi specialiști în ştiinţele educaţiei.

Deoarece o parte dintre copiii participanţi la programul menţionat sunt expuşi pericolului abandonului şcolar, a apărut necesitatea dezvoltării unui proiect care să aibă ca scop prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Astfel, începând cu anul 2009, Patriarhia Română, în parteneriat cu Fundația World Vision România și cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, a desfășurat în patru etape proiectul educațional Alege Școala!.

Proiectul Alege Şcoala!, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, a avut ca obiectiv oferirea de șanse egale la educație pentru un număr de 30.929 de elevi şi dezvoltarea de acțiuni remedial-corective pentru un număr de 418 persoane care au abandonat școala. Proiectul a fost implementat în 3.309 parohii.

În cadrul proiectului, au fost înființate 103 centre educaţionale Alege Şcoala!, dotate cu aparatură, birotică şi materiale necesare desfăşurării activităţilor educative cu copiii şi tinerii din zonele defavorizate ale ţării. A fost elaborat un curriculum educaţional, constituit din 7 module adaptate nevoilor de instruire ale sistemului educațional și nevoilor pieței muncii. Pe baza acestuia au fost dezvoltate acţiuni/lecţii de tip şcoală după şcoală, în cadrul cărora au fost organizate grupe pentru citire și calcul matematic. Au fost organizate 247 sesiuni de formare pentru preoţi şi profesori, au fost oferite servicii de consiliere şi informare pentru părinţi/tutori ai elevilor aflaţi sub risc de părăsire timpurie a şcolii, cu scopul conştientizării acestora asupra importanţei educaţiei. S-au organizat mai multe concursuri cu premii pentru toți copiii înscriși în proiect şi s-au desfășurat tabere gratuite pentru 11.793 de copii. S-au acordat 33.488 de premii în cadrul concursurilor organizate în toate cele patru etape ale proiectului, cu o valoare ce depășește 4.000.000 de lei (aproximativ un milion de euro). De asemenea, s-au acordat: 11.793 de premii în cadrul taberelor de creație; ajutoare financiare lunare pentru 2.075 de familii cu dificultăți în a-și întreține copiii; subvenții pentru 418 copii și tineri participanți la programul A doua șansă.

Totodată, s-au realizat două platforme educaționale virtuale www.alegescoala.ro și www.alegscoala.ro, care cuprind informații despre activitățile desfășurate în proiect la nivel general și în fiecare centru în parte, o hartă interactivă și un forum de discuții on-line. Urmare cercetării realizate în cadrul proiectului de către profesori de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a fost publicat Studiul psihologic complex și integrat asupra factorilor de risc ai abandonului școlar, care prezintă impactul activităților desfășurate asupra copiilor beneficiari ai proiectului.

Studiile şi rapoartele de specialitate confirmă faptul că flexibilizarea programelor de tipul A doua şansă, în care să fie implicate deopotrivă Şcoala, Familia şi Biserica, reduc considerabil factorii de risc şi cresc şansele reintegrării copiilor aflaţi în abandon școlar.

Lumea  copilăriei, cu valorile ei, oferă elevilor posibilităţi de a crea în diferite domenii, de a-şi dezvolta imaginaţia, aptitudinile şi talentul. Prin proiectul Alege Şcoala! ne-am propus să înţelegem această lume a copiilor, să cunoaştem mai bine preocupările, interesele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de copii și tineri şi să oferim şansa ca acestea să fie evidenţiate şi valorificate.

 

V. Activitățile de tineret

Biserica Ortodoxă Română, prin infrastructura de care dispune, oferă tinerilor spaţiul necesar şi posibilitatea de a-şi dezvolta capacitatea de participare activă și asumată într-un proces creator, cu o finalitate bine determinată de formarea personalităţii lor. Prin intermediul programelor de tineret organizate de Biserică, aceștia au şansa de a se cunoaşte mai bine și de a conștientiza moștenirea culturală și bogăția tradițiilor specifice spațiului Ortodoxiei românești, dar şi universale. Datorită faptului că acest proces de autocunoaștere, dezvoltare și cunoaștere interpersonală se realizează cu sprijinul și sub îndrumarea Bisericii, tinerii ajung să înțeleagă importanța şi rolul Bisericii în viaţa cotidiană.

La nivelul Patriarhiei Române, dinamizarea activităților de tineret reprezintă o prioritate, cu următoarele obiective: oferirea unui cadru propice dezvoltării personale a tinerilor, ca membri ai Bisericii, în care aceștia să învețe să comunice, să interacționeze și să se dezvolte armonios; oferirea unei alternative la metodele de petrecere a timpului liber, promovate de societatea contemporană; promovarea responsabilității sociale în rândul tinerilor; implicarea tinerilor în coordonarea activităților de voluntariat în eparhiile din care provin; formarea unor echipe de tineri care să dezvolte programe de tineret sub îndrumarea centrelor eparhiale; familiarizarea tinerilor cu specificul fiecărei zone a României.

Cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în țara noastră își desfășoară activitatea Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România (ASCOR) și Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români (LTCOR). De asemenea, în unele eparhii există organizații de tineret bine structurate, ca de pildă Asociaţia Tinerilor Ortodocşi prezentă mai ales în Transilvania şi Moldova. La nivelul eparhiilor sunt implementate și desfășurate multiple activități de tineret, existând parteneriate specifice în acest sens. Un rol deosebit îl au taberele de tineret organizate la unele mănăstiri din România (mănăstirile Caraiman, Tismana, Buciumeni, Durău, Neamţ, Putna, Sâmbăta de Sus, Oaşa, Nicula, Rohia etc.).

În concluzie, aspectele prezentate evidențiază moduri diferite de organizare a educației religioase în Biserica și în Școala românească, precum și importanța realizării unei educații integrative a copiilor şi a tinerilor, în perspectiva formării lor spirituale şi practice, ca tineri care participă la viaţa Bisericii şi a societăţii. Desigur, toate activitățile prezentate până acum necesită continuitate şi perfecţionare permanentă.

Mulţumim participanţilor la lucrările acestui Congres Internațional de Teologie, având convingerea că va contribui la o mai bună înţelegere a importanţei şi a rolului educaţiei religioase a tinerilor, în contextul secularizării actuale, ca lumină pentru viaţa în Familie, în Biserică şi în societate.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul

La împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolit al Țării Românești, la invitaţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe 26 septembrie 2016, au sosit la Bucureşti delegația Patriarhiei Antiohiei și a Întregului Orient, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea, și delegaţia Patriarhiei Georgiei, condusă de IPS Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi.

Delegația Patriarhiei Antiohiei și a Întregului Orient, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea, și delegaţia Patriarhiei Georgiei, condusă de IPS Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, au sosit la București pe 26 septembrie și au fost întâmpinate la Catedrala Patriarhală din București de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cu această ocazie, slujba de Te Deum şi Polihroniul au fost săvârșite de PS Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că împreună-slujirea ierarhilor din cele trei Biserici Ortodoxe surori este un semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu, dar şi de recunoştinţă pentru toată lucrarea pastorală pe care acest sfânt a desfăşurat-o în vremuri foarte grele, când o mare parte a Ortodoxiei se afla sub stăpânire otomană.

Tot pe 26 septembrie, seara, la Mănăstirea Antim din Bucureşti, au avut loc evenimente marcante. Preafericitul Părinte Daniel împreună cu Preafericitul Părinte Ioan al X-lea şi cu IPS Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, au oficiat slujba de Sfinţire a bisericii Mănăstirii Antim. Ierarhii au sfinţit apoi pictura clopotniţei, recent restaurată, şi au binecuvântat noul muzeu din incinta mănăstirii.

Împreună cu cei doi Patriarhi care au oficiat slujba de Sfinţire s-au aflat şi IPS Părinte Gattas Hazim, Mitropolit de Bagdad şi Kuweit, IPS Părinte Efrem, Arhiepiscop de Bolnisi, PS Părinte Qais, Episcop de Erzurum, precum și alți ierarhi români. În cuvântul de învăţătură rostit la finalul slujbei de Sfinţire a bisericii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a precizat că în piciorul Sfintei Mese s-au aşezat moaşte ale unui martir pe care l-a cunoscut Sfântul Antim, şi anume Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. „Această biserică a început să fie zidită după planurile, cu cheltuiala şi cu osteneala Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, în anul 1713, când încă era în viaţă şi pe tron Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Însă ea a fost terminată şi sfinţită doi ani mai târziu, în 1715, când nu mai era în viaţă Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Iată cum la resfinţirea bisericii, ctitorie a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, se întâlnesc doi martiri. Este o coincidenţă dumnezeiască această întâlnire a celor doi martiri, care au cooperat, au lucrat frumos pentru binele Bisericii din Ţara Românească, dar şi pentru binele Bisericii Ortodoxe din toate ţinuturile ocupate de otomani la acea vreme. Sfântul Ierarh Antim nu a fost numai tipograf iscusit, ci şi sculptor, iconar, arhitect, caligraf şi miniaturist“, a evidenţiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Mănăstirea Antim din București s-a îmbogățit cu un nou muzeu de artă bisericească. Muzeul, care conține o parte din colecția de artă a Patriarhiei Române, a fost binecuvântat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea, înconjurați de un sobor de arhierei. La noul edificiu de la Mănăstirea Antim s-au făcut importante lucrări de consolidare, hidroizolație, înlocuire a pardoselii, a învelitorii și a sistemului de încălzire, de schimbare a tâmplăriei, precum și lucrări de reamenajare interioară și punere în valoare a exponatelor prețioase.

 

Sfântul Ierarh Antim, sărbătorit la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale

Evenimentele dedicate de Biserica Ortodoxă Română pomenirii și cinstirii Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la moartea sa martirică, au culminat însă pe 27 septembrie, la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală din București, unde Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, și IPS Părinte Mitropolit Ioan de Rustavi, delegatul Patriarhului Georgiei, înconjurați de un sobor de ierarhi români și străini.

Rugăciunile și cererile liturgice au fost rostite alternativ în cele trei limbi la Patriarhia Română: arabă, română și georgiană. După citirea Evangheliei sărbătorii, de la Luca 12, 32-40, Preafericitul Părinte Patriarh Ioan a rostit un cuvânt de învățătură despre credința martirilor creștini. „Martirajul pentru Hristos nu este doar un eveniment istoric scris în cărți, martirajul nu este numai o virtute pe care au trăit-o primii creștini, martirajul nu cunoaște o vreme potrivită, pentru că sălășluirea Domnului în sufletele oamenilor cere ca ele să fie pregătite întotdeauna pentru a mărturisi numele Lui. Noi, în Biserica Antiohiei, de 2.000 de ani mărturisim numele lui Hristos și am smuls din gura neamurilor numirea de creștini și am binevestit Evanghelia lui Hristos. Suntem din neamul acelora care au iubit și au pustnicit, mărturisind și învățând. Suntem ecoul hărniciei lui Pavel, al râvnei lui Petru și al milei lui Ioan. Suntem în centrul Răsăritului și stăm sub umbra crucii lui Hristos“, a spus PF Părinte Ioan al X-lea.

La finalul Sfintei Liturghii, în cadrul unui moment festiv, IPS Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, a citit mesajul Preafericitului Părinte Ilie al II-lea, Patriarhul Catolicos al Întregii ­Georgii, transmis la sărbătoarea Sfântului Antim Ivireanul de la București. „Sfântul Ierarh Antim a dus o luptă jertfelnică pentru identitatea națională românească, dar a demonstrat că aproapele nu mai are naționalitate și slujirea lui Dumnezeu este mai presus de toate. Smerenia românilor, dragostea lor pentru Dumnezeu și bunătatea lor l-au întărit pe Sfântul Antim să ofere dragostea sa cu generozitate în toți cei 26 de ani de slujire, să construiască zeci de biserici, să lucreze în diferite domenii ale artei, să fie un filosof, un teolog, un traducător și un organizator al tipografiei în România. El a făcut ca această țară să devină centrul activității tipografice la nivel internațional și a fost cel care a înființat și prima tipografie din Georgia“, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Ilie al II-lea al Georgiei.

Târnosirea unei biserici și proclamarea solemnă a patru noi sfinți cuvioși vâlceni

Ziua de 28 septembrie a anului 2016 a rămas înscrisă cu litere de aur și în istoria Arhiepiscopiei Râmnicului, datorită prezenţei Patriarhului Antiohiei şi al Întregului Orient, a Patriarhului României, a delegatului Patriarhului Georgiei şi a unui sobor de 33 de ierarhi antiohieni, români şi georgieni. Dar și pentru cele două evenimente majore petrecute: a fost târnosită noua biserică a Mănăstirii Antim din cartierul Troianu din Râmnicu-Vâlcea şi a fost proclamată solemn canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara și a Sfinților Cuvioși Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu.

Sfințirea noii biserici din Râmnicu-Vâlcea a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea şi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjuraţi de impresionantul sobor din care au făcut parte 34 de ierarhi antiohieni, români şi georgieni. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale. Noua biserică a primit hramurile „Izvorul Tămăduirii“ şi „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul“.

După slujba de târnosire, pe un podium amenajat în apropierea noii biserici, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de 34 de ierarhi, arhimandriţi, preoţi şi arhidiaconi.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, a avut loc proclamarea solemnă a canonizării a patru sfinţi cuvioşi vâlceni: Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara, cu zi de pomenire în 3 septembrie, şi Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, cu zi de pomenire în 5 octombrie.

Oaspeţi de seamă la vetre monahale olteneşti

Pe 29 septembrie 2016, Preafericitul Părinte Ioan al X-lea împreună cu IPS Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, conducătorul delegaţiei Patriarhiei ­Georgiei, însoțiți de ierarhi antiohieni, români şi georgieni, au vizitat mai multe mănăstiri din eparhia ocrotită de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul.

Pelerinajul la vetre monahale din Arhiepiscopia Râmnicului a început la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea și a urmat la vechea vatră sihăstrească de la Mănăstirea Bistriţa, unde membrii delegaţiei s-au închinat la moaştele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul şi au vizitat muzeul mănăstirii. Pelerinajul în Arhiepiscopia Râmnicului a continuat apoi la Mănăstirea Hurezi.

Pe 30 septembrie 2016, cu ocazia împlinirii a nouă ani de la întronizare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat în Reședința Patriarhală de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, Înalt­prea­sfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de reprezentanții autorităţilor de stat centrale şi locale, precum și ai altor instituţii publice.

 

Patriarhul României a sărbătorit 9 ani de la întronizare

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit vineri, 30 septembrie 2016, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, 9 ani de la întronizarea ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. La Catedrala Patriarhală din București, în prezența ierarhilor Sfântului Sinod, au fost oficiate Sfânta Liturghie și Te Deum-ul de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Cu prilejul împlinirii a 9 ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat ca Patriarh al României, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Patriarhală din București de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de slujitori de la Catedrala Patriarhală. La slujbă au asistat ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, slujitori din Admi­nistrația Patriarhală, de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și de la Seminarul Teologic Ortodox din București, elevi seminariși, stareți și starețe de la mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureștilor. În cadrul Sfintei Liturghii, slujitorii au rostit cereri speciale și rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu în cei 9 ani de la întronizarea ­Preafericitului Părinte Patriarh Daniel asupra clerului și credin­cioșilor Bisericii Ortodoxe Române.

Așa cum este tradiția la momente aniversare ale Bisericii Ortodoxe Române, la zile mari sau la sărbători naționale, la finalul Sfintei Liturghii, Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit și rânduiala Te Deum-ului de mulțumire pentru toată facerea de bine revărsată de Dumnezeu, iar în continuare a fost săvârșit Polihroniul, cântare liturgică festivă, în care au fost pomeniți: Patriarhul României, ierarhii Sfântului Sinod, clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române.

Cântările Sfintei Liturghii și ale slujbei Te Deum-ului au fost interpretate de Corala „Nicolae Lungu“ a Patriarhiei Române și de Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale.

 

Moment aniversar la Catedrala Patriarhală

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a rostit un cuvânt festiv cu prilejul împlinirii a 9 ani de patriarhat ai Întâistătătorului ­Bisericii Ortodoxe Române. „Să mulțumim pentru bogăția ­da­rurilor pe care Hristos Domnul, Veșnicul Arhiereu, le-a revărsat de-a lungul timpului, și mai ales în cei nouă ani de sfințitoare, jertfelnică, demnă și armonioasă slujire a Preafericitului Părinte ­Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Exact acum 9 ani, Preafericirea Sa și-a propus să preia, deodată cu jugul slujirii ­patriarhale, în deplină cunoștință de marea responsabilitate, împlinirea mai multor obiective: să păstreze și să prețuiască moște­nirea luminoasă a slujirii ortodoxe pentru binele și unitatea poporului român; să purceadă în responsabilitate și coresponsabilitate cu Sfântul Sinod la chemările și așteptările poporului nostru în momente de înnoiri spirituale, materiale, naționale; să întărească și să sporească în Biserică comuniunea prin rugăciunea de la Altar către cei care formează biserica de acasă, așezând toată lucrarea sa sub pronia Preasfintei Treimi, și să prelungească rugăciunea, îndemnurile spiritual-culturale și educaționale și cele de armonie și pace socială prin Radio ­TRINITAS, TRINITAS TV și «Ziarul Lumina». Din faptele Preafericirii Sale înțelegem că mai presus de toate încercările vieții noastre este lumina Preasfintei Treimi, constituită din dreapta credință, slujire jertfelnică și iubirea necon­diționată de aproapele“, a spus IPS Părinte Arhiepiscop Casian.

 

Mesaje de felicitare din partea președintelui României, prim-ministrului și ministrului educației naționale și cercetării științifice

În cadrul unui moment festiv, au fost prezentate și mesaje de felicitare din partea reprezen­­tan­ților autorităţilor de stat centrale.

Consilierul prezidențial Sergiu Nistor a citit mesajul pre­șe­din­telui României, Klaus ­Werner Iohannis. „Am plăcerea de a vă transmite, Preafericite Părinte Patriarh, sincerele mele felicitări însoțite de cele mai calde urări de sănătate, de împliniri și de bucurie în mijlocul cre­dincioșilor pe care îi păstoriți și cărora le-ați dăruit, în toți acești ani, iubirea și angajamentul Preafericirii Voastre. Celebrarea întronizării dobân­dește o dimensiune aparte în anul 2016, an în care ați reprezentat Biserica Ortodoxă Română la Sinodul Panortodox, arătând cât de importante rămân dialogul dintre Bisericile Ortodoxe surori și deschiderea ecumenică. Și tot în 2016 ați declarat «Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox» și «Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești». Impor­tanța pe care o acordați pre­zenței Bisericii în societate, în special dialogului pe care Biserica îl poartă cu tinerii pe teme majore ale vieții spirituale, vine în întâmpinarea nevoilor reale de comunicare și comuniune în contemporaneitate. Statul român are în Biserica Ortodoxă Română un partener de dialog care înțelege și aprofundează cooperarea în domeniile vitale pentru dezvoltarea societății, pentru binele fiecăruia dintre cetățenii săi: educația, sănătatea, sprijinirea persoanelor vârstnice și cu nevoi speciale, punerea în valoare a patrimoniului de cultură și spiritualitate ortodoxă și dialogul interreligios“, a transmis Klaus Werner Iohannis, pre­șe­dintele României.

Mesajul prim-ministrului României, Dacian Cioloș, a fost rostit de Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte din cadrul Guvernului României. „Vă felicit pentru activitatea pe care o depuneți ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, atât în țara noastră, cât și dincolo de granițele României, pentru faptul că sunteți una dintre acele personalități care cultivă cu perseverență responsabilitatea și discernământul ca valori centrale ale spațiului public și democrației. Și în acest an, consacrat în mod semnificativ amintirii înțeleptului Ierarh mărturisitor Antim Ivireanul, am avut prilejul de a vedea la lucru aceste daruri ale Preafericirii Voastre, în folosul comunității, al Bisericii, al Ortodoxiei în ansamblul ei. Contribuția Preafericirii Voastre și a delegației Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Sfântului și Marelui Sinod din Creta este deja recunoscută în întreaga lume ortodoxă drept una esențială pentru păstrarea și afirmarea cu discernământ a credinței și valorilor Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“, a transmis prim-ministrul României, Dacian Cioloș.

Mesajul ministrului educației naționale și cercetării științifice, Mircea Dumitru, a fost citit de Nicoleta-Claudia Moldovan, secretar de stat. „Preafericirea Voastră, cu ocazia celor 9 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă transmitem urările noastre de sănătate, împliniri pastorale și realizarea marilor proiecte sociale și edu­caționale pe care le aveți în desfășurare. Considerându-vă un reper al slujirii și demnității, vă asigurăm de întreaga prețuire și de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii Voastre și vă doresc la acest moment de sărbătoare întru mulți și fericiți ani!“, a transmis Mircea Dumitru, ministrul educației națio­nale și cercetării științifice.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat în Reședința Patriarhală de Preafericitul ­Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, Înalt­preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, conducătorul delegației Bisericii Ortodoxe a Georgiei, de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de reprezentanții autorităţilor de stat centrale şi locale, precum și ai altor instituţii publice.

 

Mesaje de felicitare

 

Sanctităţii Sale Bartolomeu,

Arhiepiscop al Constantinopolului –

Noua Romă,

Patriarh Ecumenic

 

Sanctitatea Voastră,

Iubit frate şi împreună slujitor,

 

Cu ocazia celei de‑a 25‑a aniversări a alegerii (22 octombrie 1991) şi a întronizării Sanctităţii Voastre (2 noiembrie 1991) ca cel de-al 270‑lea Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, Vă adresăm un frăţesc şi respectuos mesaj de felicitare.

Personalitatea şi activitatea intensă a Sanctităţii Voastre, atât în viaţa bisericească, cât şi în alte domenii, sunt bine cunoscute şi apreciate în întreaga Biserică Ortodoxă, de asemenea, respectate în întreaga creştinătate şi, în general, în lume. Astfel, pe parcursul întregii slujiri în calitate de Patriarh Ecumenic, Sanctitatea Voastră aţi promovat în mod constant rolul şi locul fiecărei Biserici Ortodoxe surori în întărirea şi aprofundarea unităţii panortodoxe şi în asumarea responsabilităţii pentru rezolvarea crizelor umanitare din societatea contemporană, prin asistenţă specifică.

În acelaşi timp, aţi contribuit mult la afirmarea demnităţii şi rolului Ortodoxiei în lumea de astăzi, marcată de mari provocări şi schimbări rapide.

În mod special, am dori, de asemenea, să mulţumim încă o dată Sanctităţii Voastre pentru găzduirea, în ultimii 12 ani, a Comunităţii ortodoxe române din Constantinopol, în biserica dedicată Sfintei Muceniţe Paraschevi de către Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

În acest moment deosebit, când sărbătoriţi 25 de ani de slujire ca Patriarh Ecumenic şi peste 55 de ani de slujire bisericească, în numele ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, dorim Sanctităţii Voastre ani mulţi cu multă sănătate, ajutor de la Dumnezeu în această misiune foarte importantă şi de mare responsabilitate, spre slava Preasfintei Treimi şi binele Ortodoxiei.

 

Cu deosebită preţuire şi fraternă îmbrăţişare în Iisus Hristos,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

Preafericirii Sale Teodor al II-lea,

Papă şi Patriarh al ­Alexandriei

şi al Întregii Africi

 

Preafericirea Voastră,

 

La cea de-a douăsprezecea aniversare de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Apostolice a Alexandriei şi Întregii Africi, Vă adresăm urări de sănătate şi ne rugăm Mântuitorului ­Iisus Hristos să vă dăruiască multe bucurii duhovniceşti.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului şi al credincioşilor Bisericii Orto­doxe Române, Vă dorim ani ­binecuvântaţi în slujirea poporului credincios de pe continentul african şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pastorală pe care o desfăşuraţi.

 

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

 

Cu aleasă preţuire şi frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Majestății Sale,

Regelui Mihai I al României

 

Majestatea Voastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naştere, avem deosebita bucurie de a Vă adresa alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să pogoare în sufletul şi viaţa Majestăţii Voastre belșug de roade alese şi binecuvântate!

 

Întru mulţi şi fericiţi ani, Majestatea Voastră!

 

Cu deosebită stimă şi binecuvântare,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia şi Filadelfia, a adus la București moaștele Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Racla cu sfintele moaşte a ajuns în Bucureşti sâmbătă, 22 octombrie 2016, iar întâmpinarea sfintelor odoare a avut loc în salonul oficial al Aeroportului Internaţional „Henri Coandă“, de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal. De asemenea, cu prilejul hramului a fost prezent şi Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, din partea Bisericii Ortodoxe a Bulgariei.

Sărbătorirea hramului Catedralei Patriarhale a debutat sâmbătă, 22 octombrie 2016, cu procesiunea „Calea Sfinților“. Credincioșii bucureșteni au însoțit pe străzile din centrul Capitalei moaștele sfinților ocrotitori. Procesiunea a început concomitent din două locuri din centrul Capitalei. Pe Colina Patriarhiei, racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost scoasă de către slujitorii Catedralei Patriarhale şi purtată de preoți, monahi, monahii și cântăreți spre Biserica „Sfântul Nicolae“ – Vlădica, pe Bulevardul Regina Maria către Piața Unirii. Procesiunea cu moaștele sfântului cuvios a fost condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pe parcursul procesiunii au fost cântate troparul și imnuri dedicate acestui sfânt. Un alt alai al pelerinilor a plecat de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal. Au fost purtate în procesiune moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena pe Calea Şerban Vodă, strada Bibescu Vodă până la Crucea brâncovenească de la poalele Colinei Patriarhiei. Împreună cu pelerinii s-a aflat un impresionant sobor de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. Aici, la poalele colinei, au fost întâmpinate cu evlavie și moaștele Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, aduse din Biserica Ortodoxă a Greciei.

La momentul solemn al procesiunii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt în care a evidenţiat faptul că iubirea martirilor pentru Hristos este mai tare decât teama de moarte. „Ce trebuie să învățăm noi de la sfinți,
în general, şi de la martiri, în special? În primul rând, învățăm că iubirea lor pentru Hristos este mai tare decât teama de suferință şi de moarte. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel scrie creştinilor din Roma, orașul în care va fi martirizat prin decapitare: «Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia (…). Precum este scris, pentru Tine suntem omorâți toată ziua, socotiţi am fost ca niște oi de junghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela Care ne-a iubit» (Romani 8, 35-37), adică prin Iisus Hristos. În al doilea rând, învățăm de la martiri că tăria credinţei lor sau puterea de a îndura până la moarte toate pătimirile sau suferințele vine de la Hristos Însuși, Care este tainic prezent în ei prin Duhul Sfânt şi îi întăreşte atât de mult, încât mulţi dintre ei primesc moartea cu seninătate şi bucurie, trezind mirarea şi chiar admirația păgânilor sau a necredincioșilor. De pildă, Sfântul Arhidiacon Ştefan, în timpul muceniciei sale, «pe când îl băteau cu pietre (…) el se ruga şi zicea: Doamne Iisuse Hristoase, primește duhul meu! Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Şi, zicând acestea, a murit» (Fapte 7, 59-60). Martirii sau mucenicii au fost numiți de Biserică «Buni biruitori mucenici», deoarece au biruit cu bunătatea lor jertfelnică răutatea şi violența celor care i-au prigonit şi i-au omorât. În al treilea rând, martirii ne arată credinţa lor puternică în înviere şi în viaţa veșnică, prin legătura lor vie cu Hristos Cel răstignit şi înviat, Care zice: «Eu sunt Învierea şi Viaţa; Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăiește şi crede în Mine nu va muri în veac» (Ioan 11, 25-26)“, a precizat Patriarhul României.

 

Pelerinaj la mănăstiri românești

Timp de patru zile, delegația grecească ce a adus moaștele Sfântului Arhidiacon Ștefan în România a vizitat câteva mănăstiri din Patriarhia Română. Înaltprea­sfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia, Prea­sfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, și clericii care l-au însoțit pe mitropolitul grec în România au făcut prima oprire sâmbătă, 22 octombrie, la Mănăstirea „Sfânta Cruce“-Caraiman, din orașul prahovean Bușteni. A doua zi, duminică, 23 octombrie, ierarhii au săvârșit Sfânta Liturghie, iar după-amiază, delegația din Biserica Greciei a vizitat Castelul Peleș din Sinaia, apoi vizita a continuat la Mănăstirea Sinaia. Luni, 24 octombrie, oaspeții greci și însoțitorii lor au ajuns în Mitropolia Ardealului, prima oprire fiind la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus. De aici, delegația s-a îndreptat spre Sibiu, unde a vizitat Catedrala Mitropolitană, Centrul eparhial și orașul. Marți, 25 octombrie, pelerinii din Grecia au mers pe Valea Oltului, îndreptându-se spre teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Râmnicului. Aici au vizitat Mănăstirea Dintr-un Lemn.

 

Sfântul Mucenic Dimitrie a unit în rugăciune români și greci

De sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, miercuri, 26 octombrie, pe Colina Bucuriei, pelerinii veniţi din întreaga ţară au participat la Sfânta Liturghie, săvârşită la Altarul de vară din vecinătatea Catedralei Patriarhale de Înaltprea­sfinţitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia şi Filadelfia, împreună cu un sobor de ierarhi, înconjurați de preoţi şi diaconi. Într-o atmosferă de pace, sărbătoare şi rugăciune, credincioşii s-au împărtăşit şi de binecuvântarea sfinţilor ale căror moaşte s-au aflat la Patriarhie spre închinare, în baldachinul frumos împodobit cu flori.

Înaltpreasfinţia Sa i-a îndemnat pe toţi creştinii ortodocşi români să urmeze exemplul luminos al sfinţilor care L-au iubit pe Hristos şi care şi-au unit vieţile cu El, sfinţii fiind cei care au avut totdeauna în faţa lor chipul şi sfânta prezenţă a Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, ierarhul grec a îndemnat la urmarea căii unificatoare a sfinţilor, la urmarea unităţii credinţei şi a Duhului Sfânt, „la urmarea acestei mari virtuţi care izvorăşte din sângele martirilor, din Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, ce se manifestă, de
altfel, în fiecare Sfântă Liturghie, prin Potirul cel de obşte la care suntem chemaţi ca unitate în Hristos. Această mărturie a unităţii este cel mai important mesaj al Sfântului şi Marelui Mucenic Dimitrie. Continentul european caută şi însetează, de fapt, după această unitate creştină, deoarece fără ea războaiele, egoismul şi interesele acoperă iubirea lui Hristos şi provoacă multă divizare şi intoleranţă, sentimente străine vieţii şi purtării sfinţilor Bisericii noastre. Această mărturie este încercarea de a înţelege cu mintea noastră martiriul, este interpretarea lui cea adevărată în Hristos, în realitatea contemporană, este puterea, în cele din urmă, a căii martirice pe care au umblat sfinţii mucenici“.

 

Sărbătorirea solemnă a Ocrotitorului Bucureștilor

Evenimentele dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au culminat în ziua de 27 octombrie cu Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 38 de ierarhi ortodocși din România, Grecia și Bulgaria. Mii de credincioși au căutat binecuvântarea sfântului cuvios, precum și ocrotirea Sfântului Apostol, întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan și a Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale căror sfinte moaște s-au aflat în baldachinul din vecinătatea Catedralei Patriarhale.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost sărbătorit printr-o slujbă arhierească solemnă impresionantă, care a adunat mii de credincioși. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia (din partea Bisericii Ortodoxe a Greciei), cu Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse (din partea Bisericii Ortodoxe a Bulgariei), şi cu un sobor de 36 de ierarhi români, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

După citirea Evangheliei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat miilor de pelerini, credincioși, preoți și diaconi un cuvânt de învățătură. Preafericirea Sa a spus că Sfântul Cuvios Dimitrie și-a trăit viața în simplitate și smerenie, de aceea a cunoscut încă din timpul vieții adâncul iubirii milostive a lui Dumnezeu. „Cuviosul Dimitrie cel Nou, din Basarabi sau Basarabov, a fost un sfânt popular, deși el provenea dintr-o familie de oameni săraci. A trăit în secolul al 13-lea, în timpul țaratului româno-bulgar. A fost păstor de oi și vite. În singurătatea muncii lui de păstor s-a rugat foarte mult. El nu s-a simțit singur, tocmai pentru că prin rugăciune a fost împreună cu Dumnezeu și cu sfinții Lui tot timpul. Când un om se roagă, nu este singur. Devine singur când nu se mai roagă. Sfântul Cuvios Dimitrie era un om al rugăciunii și din întâlnirea cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos Cel blând și smerit, a devenit la rândul său smerit și blând. Această iubire este vindecătoare de patimi ale trupului și de gânduri pătimașe. Era blând, cu o simțire duhovnicească deosebită. Pentru că petrecea timpul mai mult în natură, a început să simtă că întreaga creație este casa lui Dumnezeu, că toate fru­musețile naturii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru oameni și că orice ființă din natură este iubită de Dumnezeu, care o menține în existență“, a evidenţiat Preafericirea Sa.

 

Pelerinii sunt oameni care caută ceea ce nu se află în lumea aceasta

Smerenia, discreția, sfințenia sunt daruri pe care Sfântul Cuvios Dimitrie le-a împărtăşit în lume și după moartea sa, iar vindecările și minunile făcute în mijlocul poporului bulgar și apoi la București l-au făcut să fie de-a lungul anilor printre cei mai populari sfinți din România. Pelerinii îl caută an de an pentru că el îi conduce pe cei credincioși la Împărăția lui Dumnezeu. „Pelerinii sunt oameni care caută ceea ce nu se află în lumea aceasta, Împărăția lui Dumnezeu. Ea nu este din lumea aceasta, dar se arată prin unele semne. Dumnezeu în iubirea Lui milostivă este prezent în lume, și semnele prezenței Lui milostive și sfințitoare sunt în primul rând sfinții și locurile sfinte unde au viețuit ei. Pelerinajul este căutarea unui loc în care Dumnezeu, prin oameni, și-a arătat iubirea Sa. Pelerinajele se organizează la locurile sfinte menționate în Sfânta Scriptură, dar și în locurile unde au viețuit oameni sfinți și la moaștele lor. Pelerinajul este organizat și pentru a vedea și a ne ruga în fața unor icoane sfinte prin care Dumnezeu a făcut minuni, și-a arătat iubirea Sa vindecătoare și sfințitoare. Pelerinajul este căutarea sfințeniei care nu are izvorul în lumea aceasta, ci la Dumnezeu Cel Unul Sfânt“, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

 

Daruri pentru delegațiile din Grecia și Bulgaria

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit delegației Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia, care a adus moaștele Sfântului Apostol, întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan la București, și a transmis un salut frățesc Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii. Patriarhul României a dăruit IPS Părinte Mitropolit Gavriil o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie. Ierarhul din Grecia a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitația de a participa la hramul Catedralei Patriarhale și i-a dăruit o icoană cu chipul Maicii Domnului, copie după o icoană făcătoare de minuni considerată ocrotitoarea refugiaților greci din Asia Mică. „Slăvim pe Preabunul Dumnezeu, Cel în Treime lăudat și preamărit, care prin mijlocirile Sfântului Arhidiacon Ștefan și ca urmare a invitației venite din partea Preafericirii Voastre ne-a învrednicit să vizităm România, să ne minunăm de frumusețea bisericilor și a mănăstirilor care o împodobesc, dar să și luăm exemplu de la evlavia deosebită a celor pe care îi păstoriți și care prin trăirea și duhul lor ortodox ne-au îmbrățișat și ne-au primit cu căldură încă din primul moment al sosirii noastre aici“, a spus IPS Părinte Mitropolit Gavriil.

IPS Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, i-a mulțumit Patriarhului României pentru invitația la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie și i-a dăruit Preafericirii Sale cea mai înaltă distincție a Mitropoliei de Ruse, „Sfântul Dimitrie Basarabov“, un engolpion
și o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos. „Suntem bucuroși că pomenirea Sfântului Cuvios Dimitrie continuă și astăzi să unească Bisericile și popoarele noastre ortodoxe. Mulțumim milostivului Dumnezeu pentru că și astăzi Mănăstirea Basarabov din Mitropolia de Ruse, în care sfântul s-a ostenit în viață ascetică și rugăciune, continuă să fie un centru important de pelerinaj pentru credincioșii din Bisericile noastre. Nădăjduim și credem că aceste binefaceri și minuni ale sfântului vor continua și în viitor“, a spus IPS Părinte Mitropolit Naum. De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a dăruit ierarhului din Bulgaria o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie. La finalul Liturghiei de hram, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit ierarhilor împreună-slujitori, preoților, monahilor și monahiilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și unor instituții centrale și locale care au ajutat la organizarea hramului Catedralei Patriarhale.

Sfântul Sinod întrunit în şedinţă

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit vineri, 28 octombrie, în Aula „Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei, în şedinţă solemnă, dedicată „Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox“ şi „Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti“. Apoi ierarhii membri ai Sfântului Sinod s-au întrunit în şedinţă de lucru, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală. Ambele şedinţe s-au desfăşurat sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În Catedrala Patriarhală, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de slujitori. În continuare, Preasfinţia Sa a oficiat în prezenţa Întâistătătorului Bisericii noastre şi a ierarhilor membri ai Sfântului Sinod o slujbă de Te Deum. În cuvântul de deschidere a şedinţei solemne a Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulţumit tuturor ierarhilor, preoţilor, monahilor şi monahiilor, precum şi tuturor celor care s-au ocupat de buna organizare a sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. „Anul acesta a fost o ocazie deosebită de a întări comuniunea între noi şi, în acelaşi timp, de a intensifica multe activităţi pastorale, misionare, social-filantropice şi culturale, în fiecare eparhie din ţară şi din diaspora română. Această comuniune în jurul sfinţilor este pentru noi izvorul cel dintâi de luminare, de inspiraţie, de încurajare şi de coresponsabilitate în a răspunde chemării lui Hristos, de a sluji în Biserica Sa“, a spus Părintele Patriarh Daniel. În con­tinuare, Preasfinţitul Părinte ­Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod, a citit raportul-sinteză intitulat „2016 – «Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox» şi «Anul come­morativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti»“. La finalul prezentării raportului-sinteză de către ­Prea­sfinţitul Părinte ­Varlaam ­Ploieşteanul, Patriarhul României a evidenţiat faptul că educaţia este cea mai mare investiţie pe care trebuie să o realizeze Biserica şi societatea.„Până acum nu a mai existat un an omagial şi comemorativ cu atât de mare şi intensă activitate misionară. Aceasta pentru că educaţia este cea mai mare investiţie pe care trebuie să o împlinească societatea şi Biserica, mai ales din punctul de vedere al educaţiei religioase. Această educaţie religioasă este o investiţie pe termen lung şi etern. Pe termen lung înseamnă toată viaţa pe pământ, şi etern înseamnă şi pentru viaţa veşnică, fiindcă de educaţia religioasă a copiilor depinde mântuirea lor, a părinţilor şi a celor care contribuie la educaţie. Lucrarea aceasta este deodată o lucrare de demnitate şi o lucrare de responsabilitate. Iar cinstirea memoriei vrednicilor păstori ai Bisericii, mai ales a celor care şi-au dat viaţa pentru apărarea credinţei, este o creştere a noastră spirituală. Nu este doar o datorie morală să pomenim pe înaintaşi, ci este o creştere a noastră spirituală, deoarece numai în comuniune există creştere spirituală. Această pomenire unită cu rugăciunea este iubirea mai tare decât moartea, decât timpul şi spaţiul care separă“, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În cadrul şedinţei solemne au fost lansate două volume publicate recent la Editura BASILICA a Patriarhiei Române: „Evan­ghelia slavei lui Hristos – Predici la Duminicile de peste an“, lucrare a Preafericitului Părinte Patriarh ­Daniel, şi „Monahismul Ortodox Românesc – istorie, contribuţii şi repertorizare“, volumul al 2-lea. Prezentarea lucrărilor a fost făcută de Preasfinţitul Părinte Episcop Varlaam Ploieşteanul. În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost vizionate două filme reali­zate de TRINITAS TV, dedicate Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi tipografilor bisericeşti, iar la final, Patriarhul României a acordat distincţii tuturor celor care au sprijinit organizarea Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi din toată lumea, de anul acesta.

A urmat, sub preşedinţia Patriarhului României, şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, desfăşurată în sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală. Cele mai importante subiecte aflate pe ordinea de zi au fost: aprobarea ridicării în demnitatea de Mitropolit a Înaltpreasfinţitului Părinte ­Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi; aprobarea înfiinţării unei episcopii noi în Canada, precum şi modificarea titulaturii Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, pentru înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. De asemenea, Preasfinţitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, a fost ales (cu 42 de voturi pentru şi 3 împotrivă) Episcop al nou-înfiinţatei eparhii şi s-a aprobat ridicarea în demnitatea de Mitropolit ortodox român al celor două Americi a Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae Condrea.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a fost prezentat referatul Sectorului relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe al Administraţiei Patriarhale, privind participarea delegaţiei Patriarhiei Române la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta, Grecia, din vara acestui an. În continuare, Înalt­preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a prezentat meditaţia duhovnicească intitulată „Grija episcopului pentru familie“.

În ziua de 29 octombrie 2016, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc a doua parte a şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în care au fost luate următoarele hotărâri:

 • anul 2018 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam“ şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918“;
 • a fost aprobată organizarea la Iaşi, în perioada 9‑12 ianuarie 2019, a Conferinţei Asociaţiei Teologice Ortodoxe Internaţionale;
 • au fost semnalate existența și activitatea unor grupări schismatice, pretins ortodoxe, care produc tulburări în parohii. S‑a hotărât ca toate centrele eparhiale să ia pe plan local măsuri de informare a credincioșilor;
 • a fost evaluată activitatea celor peste 350 de asociații și fundații care funcțio­nează pe plan local cu binecuvântarea ierarhilor locului. Sfântul Sinod a apreciat activitatea acestora, aportul real la viața socială și culturală a credincioșilor și colaborarea strânsă cu Biserica;
 • a fost aprobată publicarea Mineiuluişi a Acatistierului Sfinţilor Români;
 • a fost aprobată înscrierea în Calendarul bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române a Sfintei Muceniţe Agnia (prăznuită la 21 ianuarie);
 • au fost aprobate mai multe texte liturgice: Slujba Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii– 23 noiembrie; Acatistul Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul – 27 mai; Acatistul Sfinţilor Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan – 31 ianuarie şi 28 iunie; Acatistul Sfântului Mucenic Hermes din Bononia – 31 decembrie; Acatistul Sfântului Apostol Timotei – 22 ianuarie; Acatistul Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu – 5 octombrie.

La încheierea lucrărilor ședinței de lucru, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au participat la o slujbă de pomenire a celor decedați în urma tragicului incendiu de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, cf. Biroului de presă al Patriarhiei Române.

Concluziile Sfântului Sinod cu privire la desfășurarea și hotărârile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta (16-26 iunie 2016)

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din ziua de 29.10.2016, ședință prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, membrii Sfântului Sinod au formulat și exprimat următoarele concluzii cu privire la desfășurarea și hotărârile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta (16‑26 iunie 2016):

S‑a luat act cu apreciere de participarea și implicarea substanțială a Patriarhului României și a altor membri ai delegației Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

S‑a luat act de conținutul documentelor în forma aprobată în cadrul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod din Creta, respectiv Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporanăDiaspora ortodoxăAutonomia și modul proclamării acesteiaSfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceastaImportanța postului și respectarea lui astăziRelațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine, la care se adaugă Enciclica și Mesajul Sinodului. Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe nu a formulat dogme noi, canoane noi sau modificări liturgice, ci a mărturisit faptul că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească a lui Hristos.

De asemenea, s‑a luat act de faptul că textele pot fi explicitate, nuanțate sau dezvoltate de către un viitor Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe. Explicitarea acestora și redactarea altor documente sinodale cu teme diferite nu trebuie realizate, însă, sub presiunea timpului, ci, în cazul în care nu există consens panortodox, ele trebuie amânate și perfecționate până când se va realiza un consens.

 

Binecuvântare pentru un nou an școlar

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul începutului noului an școlar 2016-2017

 

Începutul noului an școlar 2016-2017 este prilej de bucurie și de emoție pentru elevi, părinți și cadre didactice, precum și de conștientizare a valorii educației autentice în viața copiilor și a tinerilor.

Într-o societate secularizată și globalizată, în care copiii și tinerii sunt îndemnați să gândească în termeni de succes material și „să se descurce individual“, este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, pentru a cultiva valorile perene ale persoanei dincolo de modelele efemere ale vremii, spre a dezvolta libertatea unită cu responsabilitatea și fericirea personală unită cu solidaritatea comunitară.

Biserica, prin rolul ei spiritual și educațional, dorește să vină în întâmpinarea tinerilor care caută un sens al vieții și al devenirii lor în societate. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 „An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox“ și „An comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești“, care au unit bucuria credinței cu lumina culturii. Copiii și tinerii doresc să fie iubiți și să iubească, să crească afectiv, intelectual, spiritual și fizic, printr-o educație adecvată. De aceea, ei au nevoie să fie ascultați și încurajați, dar și ajutați și îndrumați, mai ales când idealul lor sincer se întâlnește cu realitatea dură a contextului social cotidian, când creșterea și maturizarea lor înseamnă efort intelectual și fizic, speranță și perseverență.

Recent, în perioada 1-4 septembrie 2016, Arhiepiscopia Bucureștilor, în colaborare cu Patriarhia Română, a organizat „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea“, la București. Evenimentul a oferit un cadru adecvat în care 2.500 de tineri din diferite țări au identificat problemele specifice generației lor și au propus posibile soluții. Entuziasmul, dăruirea și cooperarea tinerilor la această întâlnire arată dorința implicării active a tinerilor în viața Bisericii și a societății, precum și importanța organizării în continuare a unor astfel de evenimente, pentru că adevărata bucurie se naște din comuniunea inimilor, iar maturizarea se realizează prin comunicare și conlucrare în comunitate.

Prin cateheza parohială, prin parteneriatele dintre parohie și școală, prin taberele de copii și multe activități culturale, social-filantropice și ecologice pe care le organizează în cadrul diferitelor ei proiecte, Biserica face eforturi să cultive în copii și tineri duhul prieteniei și al comuniunii, să prevină abandonul școlar în familiile sărace și în cele în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate, să suplinească lipsa de afecțiune părintească acolo unde părinții sunt absenți, să descopere și să încurajeze spiritual și material copiii talentați pentru a face roditoare darurile primite de la Dumnezeu, spre bucuria familiei și a comunității.

Acum, la început de an școlar, adresăm elevilor, părinților și cadrelor didactice părintească binecuvântare, rugându-ne lui Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate, ajutor și multă bucurie în promovarea unei educații integrale, deopotrivă intelectuale și spirituale, personale și sociale, spre binele familiei, Bisericii și poporului român.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Congres despre activitatea catehetică a Bisericii

Consilierii şi inspectorii responsabili cu activitatea catehetică din fiecare eparhie din ţară au participat în perioada 19-21 septembrie la sesiunile de lucru ale celei de a IX-a ediţii a Congresului naţional „Hristos împărtăşit copiilor“, desfăşurat la Centrul naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae“ din Capitală.

Importanţa intensificării activităţilor catehetice, necesitatea educaţiei şi formării tinerilor în spiritul valorilor creştin-ortodoxe au fost doar câteva dintre temele dezbătute la sesiunile de lucru a Congresului naţional „Hristos împărtăşit copiilor“, ediţia a IX-a. Prima sesiune de lucru a fost deschisă de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, care a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat participanţilor la congres. A continuat doamna Dana Buzducea, director naţional World Vision România, care a vorbit despre istoria relaţiei Bisericii Ortodoxe Române cu Organizaţia World Vision România, parteneriat care a devenit un exemplu la nivel internaţional în ceea ce priveşte sprijinirea copiilor din mediile defavorizate.

„Organizaţia World Vision România, care de 11 ani este alături de Biserică, crede în această misiune de a aduce mai aproape de copii cuvântul lui Dumnezeu. Generaţiile se schimbă, dar de noi, ca adulţi, depinde să găsim soluţiile cele mai potrivite să ne adresăm acestei generaţii de copii într-un limbaj pe care ei îl înţeleg, pentru că, aşa cum ştim foarte bine, există o competiţie acerbă pentru mintea copiilor şi pentru sufletul lor. Felul în care vom reuşi să lucrăm împreună şi să găsim mesajele cele mai potrivite care să ajungă la inima copiilor va determina în foarte mare măsură ce fel de societate vom construi. Nu putem gândi viitorul societăţii fără valorile noastre creştine. Acestea vor ţine în continuare societatea românească unită, acestea sunt valorile pe care noi avem o datorie morală să le transmitem copiilor noştri şi credem că reuşim să facem aceasta prin fiecare nou proiect. Proiectul «Alege şcoala!» – şi vreau să vă felicit pentru ce aţi reuşit să faceţi pentru cei peste 30.000 de copii, care se considerau pe sine deja lipsiţi de valoare – este unul dintre darurile pe care Biserica îl face copiilor, de a le reda valoarea şi puterea de a merge mai departe ca cetăţeni care pot să întoarcă în societate ceea ce au primit de la dumneavoastră. Să ştiţi că renumele programelor pe care le-am construit împreună a depăşit graniţele ţării. Acest parteneriat este un exemplu la nivel internaţional despre felul colaborării întru ajutorarea copiilor“, a precizat Dana Buzducea, director naţional World Vision România.

La congres au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, domnul Romeo Moşoiu, consilier al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, şi conf. univ. dr. Vasile Timiş, inspector general pentru disciplina religie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetări.

Din partea Patriarhiei Române a participat pr. dr. Florin Marica, consilier patriarhal al Sectorului teologic-educaţional, care a prezentat situaţia educaţiei religioase astăzi, reliefând tendinţa amplificării atacurilor împotriva educaţiei religioase prin promovarea a două subiecte în agenda publică, şi anume planurile-cadru pentru învăţământul gimnazial şi introducerea educaţiei sexuale cu denumirea de educaţie pentru sănătate, deşi există deja o oră de educaţie pentru sănătate ca disciplină opţională în planurile de învăţământ. Tot din cadrul Patriarhiei Române, pr. dr. Constantin Naclad, inspector patriarhal, a prezentat raportul de activitate pe anul 2015-2016 despre activităţile programului „Hristos împărtăşit copiilor“ şi concursului naţional de creaţie „Biserica şi Şcoala din sufletul meu“, despre modele de proiecte catehetice prezentate în cele două ghiduri catehetice, dar şi despre intensificarea activităţilor catehetice prin intermediul celor 103 centre înfiinţate în întreaga ţară.

Invitat special la acest congres a fost pr. Gelu Valentin Porumb, consilier pentru cateheză în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a prezentat succint situaţia catehetică în Italia.

Între sesiunile de lucru, participanţii la congresul naţional au fost primiţi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Sala “Europa Christiana“ din Palatul Patriarhiei. Preafericirea Sa i-a felicitat pe cei prezenţi pentru activitatea pastorală, misionară şi educaţională bogată desfăşurată, întrucât activitatea lor educaţională pentru copii şi tineri este „o investiţie pe termen lung şi etern“ care promovează formarea intelectuală şi ştiinţifică şi formarea spirituală şi morală.

Sesiunile au continuat cu prezentarea rapoartelor de activitate ale eparhiilor, dezbateri cu privire la modelele de bună practică pentru colaborarea dintre preot şi profesorul de religie, propunerea de activităţi şi planuri de viitor ale proiectului „Alege şcoala!“.

 

Binecuvântare pentru participanţii la Congresul naţional „Hristos împărtăşit copiilor“

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis participanților la al IX‑lea Congres național „Hristos împărtășit copiilor“, Centrul național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae“, București, 19‑21 septembrie 2016

 

Congresul național „Hristos împărtășit copiilor“ (ediția a IX‑a) se desfășoară în contextul anului 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox“.

În ultimii ani, răspunzând unor nevoi educaționale și sociale actuale, Patriarhia Română a dezvoltat diverse programe și proiecte catehetice adresate copiilor și tinerilor, pentru a le deschide calea spre valorile credinței și ale moralei creștine. Prin programul național catehetic „Hristos împărtășit copiilor“, prin proiectul educațional „Alege şcoala!“, prin parteneriatele dintre parohie şi şcoală, prin taberele de copii şi prin multe activităţi culturale, social‑filantropice şi ecologice, pe care le organizează în cadrul diferitelor ei proiecte, Biserica oferă alternative educaționale copiilor și tinerilor din familiile, parohiile și comunitățile din România și diasporă. Misiunea Bisericii privind educarea copiilor pornește de la realitățile lumii contemporane, de la problemele comunităților mici, aflate în suferință sau în dificultate, dar pe care mulți le privesc cu deznădejde sau cu nepăsare.

Rezultatele acestor proiecte și programe educațional‑catehetice ale Bisericii evidențiază rolul și importanța educației religioase a copiilor și a tinerilor în cultivarea valorilor morale și spirituale perene. Într‑o societate secularizată și globalizată – în care nu puține sunt încercările de eliminare a educației religioase a copiilor și a tinerilor din școală – este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, pentru promovarea unei educații integrale, deopotrivă intelectuale și spirituale, personale și sociale.

Recent, în perioada 1‑4 septembrie 2016, Arhiepiscopia Bucureştilor, în colaborare cu Patriarhia Română, a organizat „Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din toată lumea“, la Bucureşti. Evenimentul a oferit un cadru adecvat în care 2.500 de tineri din diferite ţări au identificat problemele specifice generaţiei lor şi au propus posibile soluţii. Acestea au fost prezentate și analizate în cadrul Congresului internațional de teologie „Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale“, de la București, din perioada 3‑7 septembrie 2016.

Ediția de anul acesta a Congresului național „Hristos împărtășit copiilor“ poate constitui un prilej de reflecție asupra concluziilor „Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi din toată lumea“ și de împărtășire reciprocă a exemplelor de bună practică în domeniul catehezei parohiale. Acest program este o lucrare educaţională, misionară şi pastorală de mare valoare în activitatea Bisericii noastre, este o investiţie pedagogică‑formativă cu valenţe inestimabile pentru prezentul şi viitorul vieţii ­Bisericii.

Adresăm tuturor participanților la Congresul național „Hristos împărtășit copiilor“ părintească binecuvântare, îi felicităm și îi încurajăm pe cei care au contribuit, cu responsabilitate și dragoste jertfelnică, la implementarea proiectelor și programelor educațional‑catehetice ale Patriarhiei Române, spre binele familiei, Bisericii și poporului român.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

A cincea conferinţă a IAODT, la Mănăstirea Caraiman

La Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ de la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova a avut loc, în perioada 25-27 septembrie 2016, a 5-a conferință a Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși (IAODT). Tema întâlnirii de anul acesta a fost „Primat și întâietăți în Biserică“.

Timp de trei zile, în cadrul simpozionului de teologie de la Mănăstirea Caraiman, tema legată de primat și întâietăți în Biserica Ortodoxă a fost prezentată și dezbătută de profesori de teologie dogmatică din țară și din străinătate. Alături de teologii români s-au aflat și invitați din Statele Unite ale Americii, Liban și Franța.

La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a prezidat sesiunea simpozionului de luni, 26 septembrie. „Acest forum este binevenit întrucât are în obiectiv dezbaterea unor probleme actuale și aducerea lor în discuție pe baza învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos, a predaniei apostolilor și a credinței dogmatice a Bisericii. Cei care participă la acest simpozion sunt oameni din școlile teologice românești, teologi din afara țării noastre, care au preocupări dogmatice, în sensul exprimării învățăturii ce se desprinde din Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție și s-a concretizat în formule de învățătură, în Crezul Bisericii și în experiența duhovnicească a membrilor ei. Este de mare importanță ca învățătura Mântuitorului Iisus Hristos să fie analizată, să fie cunoscută și să fie experimentată, căci în felul acesta ni se arată bogăția darurilor Duhului Sfânt în fiecare persoană și în toți laolaltă“, a spus IPS Părinte Mitropolit Irineu.

La conferință au participat și prof. dr. Peter Bouteneff de la Colegiul „Sfântul Vladimir“ din New York; prof. dr. Michel Stavrou de la Institutul Ortodox „Sfântul Serghie“ din Paris; pr. prof. dr. Porphyrios Georgi de la Institutul Teologic de la Balamand. „Sperăm că vocea acestei asociații va fi din ce în ce mai auzită în mediul eclesiastic și facem eforturi pentru a ajuta Biserica în nevoile ei teologice și să contribuim la împrospătarea discursului teologic ortodox“, a spus prof. Porphyrios Georgi din Liban. În cadrul discuțiilor s-a arătat legătura dintre întâietate și sinodalitate în Biserica Ortodoxă, în sensul că ele nu pot fi gândite și exprimate separat, ci mereu împreună. „Sinodalitatea este un reflex al modelului perihoretic al Preasfintei Treimi, de aceea structura de bază a Bisericii nu are un echivalent în societatea umană de-a lungul istoriei, ci se raportează întotdeauna la un model supranatural, cel al Sfintei Treimi. În același timp, întâietatea trebuie înțeleasă în mod spiritual plecând de la cuvintele Domnului Hristos, Care a spus ucenicilor că cine dorește să fie primul trebuie să fie slujitorul tuturor“, a spus pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Toate lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate într-un volum. Următoarea întrunire a Asociației Inter­na­ționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși va avea loc peste doi ani la Balamand, în Liban.

 

Al șaptelea Congres al facultăţilor românești de teologie ortodoxă

În perioada 10-11 octombrie 2016, a avut loc la Alba-Iulia Congresul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, ediţia a şaptea. Astfel, toţi conducătorii instituţiilor de învăţământ teologic de grad universitar din ţară s-au întrunit sub egida „Misiune şi educaţie religioasă. Rolul facultăţilor de teologie în contextul învăţământului religios“. Delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, care, în sesiunea solemnă de deschidere, a dat citire mesajului Preafericirii Sale, intitulat „Educaţia religioasă şi teologică – formare pentru viaţă“. De asemenea, Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române a fost reprezentat de către părintele Florin Marica, consilier patriarhal, şi conf. dr. Adrian Lemeni, consilier patriarhal onorific. Gazda acestei manifestări teologice de anvergură a fost Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918“ Alba-Iulia, prin grija părintelui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, decanul acestei instituţii, şi cu sprijinul şi directa implicare a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba-Iuliei.

 

Educaţia religioasă şi teologică – formare pentru viaţă

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis celui de‑al VII‑lea Congres al facultăților de teologie ortodoxă din Patriarhia Română, intitulat „Misiune și educație religioasă. Rolul facultăților de teologie în contextul învățământului religios“ (10‑11 octombrie 2016, Alba Iulia)

 

Organizarea celui de‑al VII‑lea Congres al facultăților de teologie ortodoxă din Patriarhia Română, intitulat „Misiune și educație religioasă. Rolul facultăților de teologie în contextul învățămân­tului religios“, constituie un prilej de a ne exprima bucuria continuării și speranța valorificării acestor întâlniri academice, care contribuie la intensificarea misiunii Bisericii în societatea actuală, marcată de tendințe seculariste.

Pentru a oferi o alternativă duhovnicească la provocările actuale, în contextul anului 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, Patriarhia Română a organizat mai multe evenimente și acțiuni dedicate educației religioase. Dintre acestea, amintim: Concursul național de creație Biserica și Școala din sufletul meu (decembrie 2015 – 21 mai 2016), taberele de tineret Tradiție și noutate (iulie‑august 2016), Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea (1‑4 septembrie 2016, București) și Congresul Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale (3‑7 septembrie 2016, Palatul Patriarhiei din București).

Prin organizarea acestor evenimente a fost evidențiată impor­tanța educației religioase, a celei teologice și rolul semnificativ pe care Biserica l‑a avut de‑a lungul istoriei poporului român, contribuind la îmbogățirea culturii naționale, în general, și a edu­cației copiilor și tinerilor, în special. În acest sens, considerăm că doar prin continuarea cooperării dintre Biserică și Școală poate fi susținută o educație integrală a tinerei generații.

Facultățile de teologie au rolul de a cultiva vocația personală a studenților care aspiră deopotrivă la o formare academică și duhovnicească. O educație teologică autentică presupune cultivarea dimensiunii informative, dar și a celei formative: cunoașterea informațională trebuie dublată de formarea duhovnicească, fiind esențial ca teologul să‑și asume și să mărturisească legătura dintre reflecția teologică și expe­riența eclesială. Prin urmare, sun­tem datori să valorificăm relația dintre știință și spiritualitate, dintre cultură și credință, evitând tendințele reducționiste, precum raționalismul și pietismul. Totodată, trebuie depășite atitudinile secularizate prin care autonomia universitară este folosită ca pretext de înstrăinare a teologiei de Tradiția și de viața Bisericii.

Cercetarea teologică trebuie să respecte standardele actuale și să fie unită cu viața eclesială, întrucât doar în acest fel se poate dezvolta o teologie dinamică, cu dimensiune practică pentru viața pastorală și misionară a Bisericii. Prin încurajarea și prin promovarea unei teologii vii, actuale, accesibile și formatoare se pot oferi răspunsuri adecvate la provocările cu care se confruntă societatea, în ansamblul ei.

Binecuvântăm și felicităm pe organizatori și pe toți partici­panții la lucrările Congresului facul­tăților de teologie ortodoxă de la Alba Iulia, având convingerea că acest eveniment academic va contribui la încurajarea cadrelor universitare pentru asumarea exi­gențelor academice din învăță­mântul teologic ortodox, în vederea creării unui cadru unitar de informare și formare a studenților pentru viață.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

„Sănătate pentru sate“, de un an în slujba aproapelui

La Palatul Patriarhiei a avut loc sâmbătă, 15 octombrie, cu binecuvântarea Prea­fe­ricitului Părinte Patriarh Daniel, evenimentul aniversar ce a marcat activitatea des­fă­şurată timp de un an în cadrul proiectului „Sănătate pentru sate“.

În prima parte a întâlnirii, participanţii întruniţi în Sala „Conventus“ a Palatului Patriarhiei au făcut un bilanţ al proiectului organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi au urmărit filmul documentar „Sănătate pentru sate“, realizat de TRINITAS TV. În partea a doua a momentului festiv, în Sala „Europa Christiana“, Patriarhul României a adresat celor prezenţi cuvântul intitulat „Recunoştinţă şi preţuire pentru activitate umanitară exemplară“ şi a oferit celor 87 de voluntari implicaţi în campanie Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul“, cu medalie. Doamnei Adela Neagoe, secretar general adjunct în Ministerul Sănătăţii, i-a fost oferită, pe lângă diplomă şi medalie, o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, ca semn de recunoștință deosebită pentru susținerea constantă a proiectului „Sănătate pentru sate“. „Putem spune că avem atinse mai multe ţinte. Am reuşit să găsim şi să ajutăm bolnavii din satele în care am fost, am descoperit noi diagnostice, am clarificat diagnosticele vechi şi am recomandat tratamente. În acelaşi timp am avut o campanie şi de profilaxie, în care am prezentat riscurile principalelor patologii care apar. A fost deci o campanie de conştientizare a copiilor în ceea ce priveşte regulile de igienă şi de conştientizare a populaţiei asupra propriei stări de sănătate sau de boală.
Populaţia trebuie să fie informată şi responsabilă asupra propriei conştiinţe pe care trebuie s-o aibă faţă de starea de sănătate sau de boală“, ne-a declarat pr. Cezar-Antonio Dumitraşcu, consilier patriarhal, medic primar Medicina de familie.

La eveniment au participat medici, asistenţi medicali şi personal auxiliar, voluntari de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Aceştia au fost coordonaţi de arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, şi încurajaţi de părinţii consilieri patriarhali de la Sectorul so­cial-filantropic al Administraţiei Patriarhale, pr. Cezar-Antonio Dumitraşcu şi pr. Ciprian-Ion Ioniţă. „De această campanie au beneficiat până în acest moment 3.323 de oameni. Ea s-a adresat cu precădere persoanelor cu o condiţie socio-economică precară sau defavorizată, persoanelor neasigurate, persoanelor cu venituri foarte reduse, persoanelor cu dizabilităţi, cu accesul limitat la serviciul de sănătate, până la urmă tuturor persoanelor nevoiaşe. Cele mai grave probleme întâlnite în teren au fost reprezentate de lipsa accesului la serviciile de sănătate, lipsa accesului la metode foarte simple de profilaxie a diverselor afecţiuni. Am constatat că există un număr foarte mare de bolnavi cu afecţiuni cardiovasculare. Ştim că la ora actuală bolile cardiovasculare sunt o cauză principală de morbiditate şi de mortalitate peste tot în lume, şi România nu face excepţie“, a precizat dr. Camelia Diaconu, medic primar Medicină internă, specialist cardiologie, Spitalul de Urgenţe Floreasca, Bucureşti.

 

Recunoştinţă şi preţuire pentru activitate umanitară exemplară

Cuvânt rostit la întâlnirea cu voluntarii activi în proiectul Sănătate pentru sate,
Palatul Patriarhiei, sâmbătă, 15 octombrie 2016

 

Stimată doamnă secretar general adjunct – Ministerul Sănătăţii,

Preacuvioase părinte arhimandrit,

Preacucernici părinţi,

Stimaţi medici, asistenţi medicali şi personal auxiliar,
voluntari de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului,

 

Ne‑am întâlnit astăzi, 15 octombrie 2016, aici, la Palatul Patriarhiei, pentru a cunoaşte mai bine activitatea desfăşurată timp de un an (12 septembrie 2015 – 10 octombrie 2016) în cadrul proiectului Sănătate pentru sate, organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, în baza Protocolului de cooperare, semnat la data de 3 septembrie 2015.

Citind cu atenţie raportul prezentat, am constatat efortul deosebit pe care l‑au făcut cei 87 de voluntari (medici, asistenţi medicali şi personal auxiliar) de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, coordonaţi de părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru şi încurajaţi de părinţii consilieri patriarhali de la Sectorul social‑filantropic al Administraţiei Patriarhale, pr. Cezar‑Antonio Dumitraşcu şi pr. Ciprian‑Ion Ioniţă.

Cele 35 de deplasări ale Caravanei Sănătate pentru sate în localităţi rurale din judeţele Ilfov şi Prahova au avut ca rezultat 3.323 de beneficiari, în majoritate vârstnici şi copii, care au fost consultaţi medical cu multă atenţie şi mult profesionalism.

Observaţiile şi concluziile sistematice, detaliate ale acestui raport vor fi comunicate Ministerului Sănătăţii, potrivit Protocolului de cooperare amintit mai sus, pentru o mai bună evaluare a situaţiei din mediul rural şi pentru măsurile viitoare care se impun.

Un aport deosebit a fost buna cooperare a preoţilor parohi şi a primarilor din localităţile vizitate cu echipa de voluntari din proiectul Sănătate pentru sate, mobilizând populaţia din mediul rural spre a beneficia de consultaţii medicale gratuite.

Ca semn de apreciere, recunoştinţă şi încurajare pentru viitor, oferim voluntarilor angajaţi în proiectul Sănătate pentru sate  o distincţie de înaltă semnificaţie: Diploma omagială cu medalie „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul“, în acest an comemorativ 2016, când se împlinesc 300 de ani de la moartea martirică a acestui erudit tipograf şi mare mărturisitor, Mitropolit al Ţării Româneşti în timpul stăpânirii otomane.

Deşi georgian de origine, Sfântul Antim Ivireanul a iubit mult poporul român, contribuind ­imens, prin predicile şi cărţile sale, dar şi prin faptele sale de milostenie, la cultivarea sănătăţii spirituale şi sociale a poporului pe care la păstorit.

Doamnei Adela Neagoe, secretar general adjunct în Ministerul Sănătăţii, soţie de preot, îi oferim diploma, medalia şi o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, ca semn de recunoștință deosebită pentru susținerea constantă a proiectului Sănătate pentru sate.

Tuturor vă dorim multă sănătate și mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea nobilă și jertfelnică pe care o desfășurați, aducând alinare și bucurie multor oameni bolnavi care simt că Hristos Domnul lucrează pentru ei prin medicii pricepuți și mari la suflet.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Noi iniţiative pentru dezvoltarea lucrării sociale

Consilieri eparhiali coordonatori ai sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din ţară s-au întrunit în perioada 10-11 octombrie 2016 la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ din cadrul Mănăstirii Caraiman, județul Prahova. Întrunirea aceasta a fost pre­cedată de Adunarea Generală a Federației Filantropia.

Pe ordinea de zi a întâlnirii consilierilor eparhiali coordonatori ai sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din ţară au fost mai multe teme, precum analizarea lucrării social-filantropice de la nivelul unităților de cult din cuprinsul Patriarhiei Române şi îmbu­nătățirea vizibilității activității social-filantropice a Bisericii, prin diversificarea proiectelor caritabile şi formarea profesională pentru personalul din cadrul serviciilor sociale licențiate. „În cadrul întrunirii, a fost prezentată activitatea social-filantropică pe care a desfăşurat-o fiecare sector social-filantropic eparhial şi am evaluat stadiul implementării hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 2015 şi 2016 referitoare la vizibilitatea programelor sociale ale Patriarhiei Române, programul «Sănătate pentru sate», care a ajuns la al 34-lea eveniment şi care implică în fiecare sâmbătă în jur de 30 de persoane, adică medici, asistenţi medicali şi voluntari şi de serviciile căruia beneficiază în jur de 100 de persoane din fiecare parohie în care ajunge această caravană. De asemenea, alte hotărâri sinodale analizate au fost cele privitoare la dezvoltarea programului «Masa Bucuriei» în toate eparhiile din ţară şi combaterea violenţei în familie. Au fost evaluate serviciile sociale care sunt licenţiate, mai precis, fiecare sector social-filantropic dacă este furnizor de servicii sociale şi dacă are servicii licenţiate în ceea ce este acreditat. S-a discutat şi despre actualizarea informaţiilor în ceea ce priveşte harta serviciilor sociale ca să fie cât mai vizibilă, nu numai pe site-ul Patriarhiei Române, ci şi pe site-urile eparhiilor din Patriarhia Română. Am discutat şi despre dificultăţile pe care fiecare sector social-filantropic le are în desfăşurarea activităţilor filantropice în eparhia sa. S-au identificat mai multe probleme şi încercăm să le rezolvăm. Nu în ultimul rând, am mai vorbit şi despre perfecţionarea membrilor din birourile de asistenţă socială prin diferite cursuri de perfecţionare care ar putea fi livrate de Centrul Naţional de Formare Continuă «Dumitru Stăniloae» din Bucureşti“, a precizat pr. Ciprian Ioniţă, consilier patriarhal la Sectorul social-filantropic al Administraţiei Patriarhale.

Întrunirea consilierilor eparhiali coordonatori ai sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din ţară a fost precedată de Adunarea Generală a Federației Filantropia. Au participat preşedinţii şi directorii ONG-urilor reprezentate în Federaţia Filantropia. „În cadrul întrunirii, am discutat despre nevoia derulării unor ­cursuri de formare, dar şi despre implicarea ONG-urilor membre ale Federației Filantropia, nu numai în proiecte cofinanțate din fonduri europene, ci şi să-şi îndrepte atenţia spre firme mai mari şi CSR-uri (Corporate Social Responsibility – Responsabilitate socială corporativă), adică acele fundaţii care au creat din profituri fonduri pentru finanţarea diferitelor proiecte sociale“, a explicat pr. consilier patriarhal Ciprian Ioniţă.

 

Rugăciune pentru victimele de la Clubul Colectiv la Patriarhie

Pentru victimele incendiului din Clubul Colectiv s-au rugat sâmbătă, 29 octombrie 2016, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Slujba Parastasului a fost săvârșită în prezența ierarhilor români în Salonul „Sfinții Români“ din Reședința Patriarhală.

La un an de la incendiul din Clubul Colectiv din București, ierarhii Bisericii Ortodoxe Române au înălțat rugăciuni de pomenire pentru sufletele celor 64 de persoane care au decedat în urma tragicului eveniment. După terminarea ședinței de lucru a Sfântului Sinod, slujba Parastasului a fost săvârșită în prezența ierarhilor, la Reședința Patriarhală, de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de slujitori de la Catedrala Patriarhală.

În cuvântul părintesc de consolare şi comuniune pe care l-a rostit cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit celor care au sprijinit după această tragedie persoanele rănite și familiile victimelor.

„Mulţumim tuturor celor care, imediat după tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, au ajutat cu rugăciunea şi cu fapta familiile îndoliate şi pe cei răniți. În mod deosebit, mulțumim eparhiilor care au ajutat financiar fiecare familie îndoliată în etape diferite, Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Clujului şi Arhiepiscopia Dunării de Jos, preoţilor de caritate din spitale, preoţilor duhovnici care i-au consolat pe cei îndoliați şi i-au îndrumat spiritual pe cei răniți, precum şi tuturor credincioșilor mireni milostivi, medici, asistenți şi donatori de sânge care au arătat compasiune cu cei îndoliați şi solidaritate cu cei răniți“, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Patriarhul nostru a mai arătat că rugăciunea pentru sufletele celor decedați este o consolare pentru familiile și prietenii lor și o sporire a comuniunii sufletești cu cei plecați din această lume. „Rugăciunile de pomenire a celor decedați în incendiul de la Clubul Colectiv sunt binefacere spirituală pentru sufletele acestora, dar şi consolare pentru familiile lor îndoliate, deoarece iubirea izvorâtă din credinţă şi rugăciune este mai tare decât moartea (cf. Ioan 11, 25). Pe lângă pomenirile anterioare, şi acum, la împlinirea unui an de la tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, Biserica săvârșește slujbe de pomenire a celor decedați atunci, sporind astfel, prin rugăciune şi prin fapte de milostenie, comuniunea de iubire frățească şi solidaritate umană cu cei îndoliați şi cu cei suferinzi în urma tragicului eveniment. Încredințați că în momentele de grea încercare din viaţa comunității rugăciunea trebuie unită cu fapta milostivă, precum în momentele grele ale tragicului eveniment de atunci, tot așa şi acum reînnoim apelul nostru pentru donare de sânge spre salvarea vieţii altor oameni grav bolnavi, participând mai intens la campania «Donează sânge! Salvează o viață!» inițiată de Patriarhia Română şi aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii noastre“, a subliniat Preafericirea Sa.

Monumente funerare ridicate în memoria victimelor

Solidaritatea Bisericii Ortodoxe Române faţă de cei greu încercaţi în urma incendiului de la Clubul Colectiv din Bucureşti s-a manifestat de-a lungul unui an atât prin rugăciunile stăruitoare către Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor 64 de victime, prin ajutorul financiar oferit celor suferinzi şi familiilor acestora, cât şi prin ridicarea unui monument funerar din marmură, construit de Arhiepiscopia Bucureştilor, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Monumentul a fost sfinţit duminică, 30 octombrie 2016, de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Monumentul funerar, realizat din marmură românească de Ruşchiţa, a fost amplasat în incinta Bisericii „Sfântul Nicolae“- Broşteni, locaş de rugăciune aflat în imediata vecinătate a Clubului Colectiv. La slujba de sfinţire, apoi la slujba Parastasului au participat, alături de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, numeroşi preoţi şi credincioşi, dar şi familiile îndoliate, care au pierdut pe cei dragi în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015. Slujba de sfinţire a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată în biserica amintită de Preasfinţia Sa, în cadrul căreia au fost rostite ectenii şi rugăciuni pentru Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care a trecut la cele veșnice duminică, 30 octombrie 2016, dar şi pentru victimele incendiului de la Clubul Colectiv.

„În acest răstimp, Biserica Ortodoxă Română a făcut numeroase rugăciuni de pomenire a celor care au pierit în urma incendiului de la Colectiv din 30 octombrie 2015. Astfel, în Catedrala Patriarhală, în catedralele chiriarhale, în mănăstiri şi parohii s-au înălţat rugăciuni la împlinirea soroacelor de pomenire, la 40 de zile, la trei luni, la jumătate de an, la nouă luni şi acum la un an. (…) Şi astăzi, în foarte multe biserici şi mănăstiri au fost înălţate rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor care au sfârşit în urmă cu un an. Rugăm pe Părintele Îndurărilor să aşeze sufletele lor întru Împărăţia iubirii Sale, iar pe familiile îndoliate să le mângâie, să le întărească în aceste momente de grea încercare“, a evidenţiat Prea­sfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Monumentul funerar din incinta Bisericii „Sfântul Nicolae“- Broşteni, a fost realizat de meşteri din zona Hunedoarei, pe el fiind inscripţionate următoarele versuri, scrise de Claudia Şuteu: „Pentru chipurile lor ce nu vor fi uitate/ Pentru cei ce au suflete îndurerate/ Pentru cei ce până ieri erau mamă şi tată/ Dar azi privesc în gol o cruce şi dată“. „Orice monument vine spre a opri timpul din goana lui nebună, spre a pregusta veşnicia, spre a ne aminti nouă, tuturor, de faptul că pe 30 octombrie 2015 într-un mod cu totul tragic şi nefericit şi-au pierdut viaţa 64 de tineri în Clubul Colectiv. Cu nădejdea învierii şi a vieţii veşnice am ridicat acest monument, mărturisind astfel într-un glas comun învierea morţilor şi viaţa veacului“, a spus pr. Costinel Ailioaei, consilier eparhial în cadrul Sectorului cimitire, monumente şi servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureştilor. „Fiecare slujbă de pomenire ne-a adus în memorie nouă, dar mai ales familiilor îndoliate, chipurile celor dragi care, în floarea vârstei, au plecat dintre noi. La un an de zile, am însemnat acest moment printr-un monument ridicat din marmură românească, simţire românească, trăire ortodoxă şi cele mai alese sentimente de compasiune“, ne-a declarat pr. Aurel Mihai, vicar eparhial.

După slujba de sfinţire şi cea de pomenire, oficiate în incinta bisericii Parohiei „Sfântul Ni­colae“-Broşteni, PS Episcop Timotei Prahoveanul împreună cu preoţi şi credincioşi au mers și la monumentul funerar ridicat chiar în faţa Clubului Colectiv, unde a fost depusă o coroană de flori din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor. Ierarhul a oficiat şi aici slujba Parastasului şi a stropit cu agheasmă monumentul funerar.

 

Mesaj de consolare şi comuniune la un an de la tragedia din Clubul Colectiv

La un an de la trecerea la cele veșnice a celor 64 de victime ale incendiului de la Clubul Colectiv din Bucureşti, în numele ierarhilor, clericilor și credincioșilor mireni ai Bisericii Ortodoxe Române, adresăm un cuvânt părintesc de consolare şi comuniune în rugăciune familiilor şi tuturor celor care îi plâng pe cei dragi, decedați în incendiul din Clubul Colectiv.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Biruitorul morții, să odihnească împreună cu drepții sufletele celor decedați în lumina şi pacea Împărăției lui Dumnezeu.

Totodată, mulţumim tuturor celor ce imediat după tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 au ajutat, cu rugăciunea şi cu fapta, familiile îndoliate şi pe cei răniți (arși). În mod deosebit, mulțumim eparhiilor care au ajutat financiar fiecare familie îndoliată în etape diferite (Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Clujului şi Arhiepiscopia Dunării de Jos), preoţilor de caritate din spitale, preoţilor duhovnici care au consolat pe cei îndoliați şi au îndrumat spiritual pe cei răniți, precum şi tuturor credincioșilor mireni milostivi, medici, asistenți şi donatori de sânge, care au arătat compasiune cu cei îndoliați şi solidaritate cu cei răniți.

Rugăciunile de pomenire a celor decedați în incendiul de la Clubul Colectiv sunt binefacere spirituală pentru sufletele acestora, dar şi consolare pentru familiile lor îndoliate, deoarece iubirea izvorâtă din credinţă şi rugăciune este mai tare decât moartea (cf. Ioan 11, 25). Pe lângă pomenirile anterioare, şi acum, la împlinirea unui an de la tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, Biserica săvârșește slujbe de pomenire a celor decedați atunci, sporind astfel, prin rugăciune şi prin fapte de milostenie, comuniunea de iubire frățească şi solidaritate umană cu cei îndoliați şi cu cei suferinzi în urma tragicului eveniment.

Încredințați că în momentele de grea încercare din viaţa comunității rugăciunea trebuie unită cu fapta milostivă, precum în momentele grele ale tragicului eveniment de atunci, tot așa şi acum reînnoim apelul nostru pentru donare de sânge spre salvarea vieţii altor oameni grav bolnavi, participând mai intens la campania „Donează sânge, salvează o viață inițiată de Patriarhia Română şi aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii noastre.

Cu părintești sentimente de comuniune și binecuvântări pentru familiile îndoliate şi pentru cei aflați în suferință ca urmare a incendiului de la Clubul Colectiv,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Inaugurarea Şcolii Sanitare la Seminarul din București

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a inaugurat joi, 15 septembrie 2016, Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina“, instituție ce funcţionează în cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul“ din Bucureşti. Evenimentul a debutat cu slujba Te Deum-ului, oficiată de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în prezenţa Patriarhului României, a domnului Ionel Florian Lixandru, inspector școlar general, precum şi a profesorilor şi elevilor celor două instituţii de învăţământ. La festivitatea de deschidere a noului an şcolar 2016-2017 au participat: pr. Ionuţ Bărbulescu, directorul seminarului din Bucureşti; arhim. Nectarie Şofelea, director adjunct al seminarului şi exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor; pr. Aurel Mihai, vicar eparhial; pr. David Pestroiu, consilier eparhial în cadrul Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor; Dan Delegeanu, viceprimar al Primăriei Sectorului 4; prof. Gabriela Costescu, inspector coordonator al şcolilor din sectorul 4, şi Ruxandra Eugenia Regalia, inspector şcolar managementul resurselor umane.

La finalul slujbei, Patriarhul României le-a vorbit celor prezenţi despre importanţa înfiinţării unei astfel de școli postliceale sanitare, aceasta reprezentând o necesitate în contextul medical actual din România. „Mulţumim lui Dumnezeu şi tuturor persoanelor prin care El lucrează în ajutorarea şi în promovarea activităţilor Seminarului Teologic Liceal «Nifon Mitropolitul» din Capitală şi a Şcolii Postliceale Sanitare care s-a deschis astăzi. Această școală postliceală sanitară este foarte necesară pentru a arăta contribuţia Bisericii Ortodoxe în cooperare cu Inspectoratul Şcolar General din Capitală şi cu Primăria Sectorului 4. Sănătatea, fiind un dar de la Dumnezeu, trebuie deodată păstrată, cultivată şi recuperată, atunci când se degradează. Termenul sănătate în mai multe limbi antice (ca de pildă greaca şi latina) este sinonim cu cel de mântuire. «Sotiria» înseamnă deodată mântuire şi eliberare sau vindecare. «Salus, salutis» înseamnă sănătate şi mântuire în limba latină. Deci, Biserica lucrează pentru sănătatea şi mântuirea oamenilor, în cooperare cu instituţiile de învăţământ şi cu instituţiile sanitare, care îmbină ştiinţa medicală cu speranţa vindecării. În contextul României de astăzi, această cooperare este cu atât mai necesară cu cât se simte o lipsă acută de cadre medicale. Foarte mulţi medici au plecat în străinătate şi, de asemenea, asistenţi şi asistente medicale sunt în număr prea mic pentru nevoile reale ale ţării noastre“, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a mai precizat că activitatea Bisericii în domeniul sănătăţii este apreciată şi încurajată şi a făcut o retro­spectivă a activităţii social-filantropice a Bisericii Ortodoxe din ultimii ani în Arhiepiscopia Bucureştilor. Anul acesta, la cele două clase cu specializarea Teologie pastorală din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti au fost înscrişi 56 de elevi, iar la cele patru clase care alcătuiesc Şcoala Postliceală Sanitară au fost înscrişi 121 de elevi. Ocrotită de Sfântul Ierarh ­Nectarie de la Eghina, școala postliceală a fost autorizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) şi va avea trei calificări profesionale: asistent medical generalist (AMG), asistent medical de ­farmacie (AMF) și asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare (BFKT).

 

Întâlnirea cu sfinţii ne aduce bucurie şi binecuvântare în suflet

Cuvântul către pelerini adresat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, 14 octombrie 2016

 

Viața duhovnicească poate fi asemănată cu o călătorie continuă pentru dobândirea sfințeniei, ca dar al lui Dumnezeu Cel Unul Sfânt, pentru cei ce‑L caută pe El. Călăuzitorii noștri în această călătorie sunt sfinții Bisericii, de vreme ce aceștia, prin viața lor închinată slujirii lui Dumnezeu, au urmat cuvintele Evangheliei lui Hristos, fiind astfel pentru noi modele desăvârșite de viață creștină.

Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul, care s‑a nevoit ca pustnic în insula Cipru, la sfârșitul secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea, întruchipează un model autentic de viețuire monahală, de cultivare a comuniunii cu Dumnezeu și cu Biserica lui Hristos.

Prezenţa la Iaşi, în aceste zile de sărbătoare, a moaștelor sale, alături de moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, constituie o mare binecuvântare pentru toţi cei prezenți la hramul Catedralei Mitropolitane: ierarhi, cler, monahi şi monahii, credincioși pelerini din România şi din alte ţări, întrucât pelerinajul la moaştele sfinților este un prilej înălțător de sporire a comuniunii şi bucuriei creștine, în duhul dragostei frățești şi al creșterii duhovnicești în evlavie şi sfințenie.

Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul, prin viața şi scrierile sale, ne învață să fim următori ai lui Dumnezeu ca nişte fii iubiţi, pentru că prima responsabilitate a creștinilor este aceea de a urma duhovnicește pilda sfinților nevoitori şi rugători, care s‑au jertfit și au împlinit în mod deplin slujirea lui Dumnezeu în cuget curat, pentru ca în viața lor să strălucească lumina lui Hristos, iar ei să fie, cu adevărat, „lumina lumii“ (Ioan 5, 14).

De aceea, în aceste zile de binecuvântare şi de bucurie, pe care ni le oferă Hristos Domnul prin sfinţii Lui, vă adresăm binecuvântări şi felicitări, iubiţi credincioși pelerini, şi ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să vă răsplătească evlavia şi osteneala, râvna şi dărnicia cu darurile Sale cele bogate şi netrecătoare, cu sănătate şi mântuire, cu pace şi bucurie, cu ajutor în familia şi în activitatea dumneavoastră, cu spor de ani mulți şi binecuvântați, pentru a spori în credință şi în iubire frățească, în sfințenie şi fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinților şi spre dobândirea mântuirii.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul și Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, să vă lumineze, să vă întărească și să vă dăruiască sănătate deplină, ca să puteți urma pilda sfinților și să simțiți pacea, lumina şi iubirea Preasfintei Treimi.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Prăznuirea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș

Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, patronul spiritual al Catedralei Mitropolitane din Timișoara și ocrotitorul Banatului, a reunit şi în acest an în rugăciune, în orașul de pe Bega, mii de credincioși din întreg cuprinsul Mitropoliei Banatului, dar și din alte eparhii ale Patriarhiei Române.

În ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mii de credincioși din toate părțile țării au venit la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, unde conform tradiţiei, la finalul slujbei de seară, a avut loc tradiţionala procesiune cu sfintele moaşte ale ocrotitorului Banatului.

În continuare, Mitropolitul Banatului i-a binecuvântat pe toți cei care au venit să se roage Sfântului Ierarh Iosif, conștien­tizându-le faptul că au un permanent mijlocitor către Dumnezeu.

După procesiune, racla cu sfintele moaşte a fost deschisă și aşezată pe soleea din faţa Sfântului Altar. Sfintele slujbe au continuat la Catedrala din Timișoara pe întreg parcursul nopţii.

La 15 septembrie, în ziua sărbătorii Sfântului Mitropolit Iosif, Sfânta Liturghie arhierească a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria, și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. De asemenea, din soborul slujitor au mai făcut parte clerici de la Centrul eparhial, protopopi, strareți și ieromonahi de la mănăstirile din Patriarhia Română. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Epifania“ a protopopiatelor Timi­șoara I şi Timișoara II.

Alături de numărul mare de credincioși, la sărbătoarea Banatului au fost prezenți atât oficialități locale și județene, cât și reprezentanți ai mediului academic și universitar timișorean. De asemenea, a mai fost prezent și un grup de credincioși din Otlaca Pustă – Ungaria, parohie înrudită cu Catedrala Mitropolitană, mai ales prin ocrotitorul său spiritual, Sfântul Mitropolit Iosif.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caran­sebe­șului, care a schițat principalele repere privitoare la viața Sfântului Iosif cel Nou, un model pentru toți dreptmăritorii creștini.

La final, în semn de prețuire și dragoste frățească, chiriarhul Banatului a oferit ierarhilor oaspeți câte o icoană a Maicii Domnului. Totodată, Înaltprea­sfin­ția Sa a prezentat credin­cioșilor cartea „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, 360 de ani de la înveșnicire și 60 de ani de la canonizare“, apărută la Editura Partoș, și un CD cu imnuri închinate ocrotitorului Banatului. În continuare, elevii Școlii Ortodoxe „Sfântul Antim Ivireanul“ din Timișoara au interpretat un buchet de pricesne specifice acestui important moment din viața Mitropoliei Banatului.

În Mitropolia Banatului, 2016 este Anul omagial al Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, întrucât se împlinesc 360 de ani de la mutarea sa la Arhiereul cel Veșnic și 60 de ani de la canonizare.

 

IPS Părinte Arhiepiscop Nicolae Condrea ridicat în demnitatea de Mitropolit ortodox român al celor două Americi

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a săvârșit duminică, 30 octombrie 2016, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. La finalul slujbei, a avut loc ceremonia solemnă de ridicare în demnitatea de Mitropolit ortodox român al celor două Americi a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nicolae Condrea, care a primit însemnele noului său rang și ale noii sale slujiri de la Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Catedrala Patriarhală din București a fost duminică, 30 octombrie, gazda unor evenimente importante pentru viața Bisericii Ortodoxe Române, și în mod special pentru românii ortodocși de peste ocean. De dimineață, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu 15 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei; IPS Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului; IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; IPS Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal; IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului; IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; IPS Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi; PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; PS Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria; PS Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande; PS Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal; PS Părinte Ieronim Sinaitul; Episcop-vicar patriarhal; PS Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi; PS Părinte Ignatie Mure­șeanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

La finalul Sfintei Liturghii, a avut loc ceremonia solemnă de ridicare în demnitatea de Mitropolit ortodox român al celor două Americi a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nicolae Condrea. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a citit în fața clerului și credincioșilor din Catedrala Patriarhală Tomosul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române prin care au fost proclamate în mod oficial: înființarea Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi și a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei; modificarea teritorială a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi și schimbarea titulaturii acesteia în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii. Tomosul sinodal a fost semnat de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârile Sfântului Sinod consemnate în acest Tomos au fost adoptate și de Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, care a avut loc în perioada 1-3 iulie 2016 în Canada. De asemenea, Episcopul-vicar patriarhal a citit și Gramata Patriarhală către clerul și credincioșii nou-înfiin­țatei Mitropolii Ortodoxe Române a celor două Americi.

În continuare a avut loc rânduiala de înmânare a însemnelor mitropolitane Înaltprea­sfin­ți­tului Părinte Nicolae. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a dăruit mantia de mitropolit, crucea pectorală și engolpionul, camilafca de mitropolit cu cruce – însemn al noii demnități, și cârja arhierească de mitropolit. La finalul rânduielii, Înaltpreasfin­țitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a binecuvântat clerul și credincioșii prezenţi în Catedrala Patriarhală.

La acest moment solemn, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt despre semnificația teologică și spirituală a demnității de arhipăstor, intitulat „O demnitate mai înaltă înseamnă o responsabilitate mai mare“, şi şi-a exprimat bucuria pentru acest eveniment.

„Astăzi, prin voia lui Dumnezeu, împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă Română, cu reprezen­tanţi ai clerului şi credin-
cioşilor din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor centrale ale statului român, sărbă­torim ridicarea la demnitatea de Mitropolit a Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae.

Calităţile teologice, pastorale şi administrative deosebite pe care Înaltpreasfinţia Sa le‑a arătat în slujirea de chiriarh al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, vreme de 14 ani, ne îndreptăţesc speranţa că lucrarea pe care o începe astăzi ca mitropolit va fi o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi mult folositoare românilor ortodocşi care vieţuiesc pe continentul american, dar având dorul de‑a revedea România şi de‑a păstra comuniunea cu poporul român.

De aceea, cu multă bucurie, Vă încredinţăm, Înaltpreasfinţia Voastră, de sprijinul nostru personal şi al ierarhilor Sfântului Si­nod al Bisericii Ortodoxe Române, în lucrarea sfântă la care aţi fost chemat, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii noastre şi mântuirea celor binecredincioşi!“, a spus Preafericirea Sa în încheierea cuvântului.

Ceremonia de ridicare în rang de la Catedrala Patriarhală a fost marcată și de citirea unor mesaje de felicitare din partea unor instituții centrale ale statului român.

Un mesaj a fost transmis din partea Președin­telui României, Klaus Werner Iohannis, de dl Sergiu Nistor, consilier prezi­den­țial. În continuare, a transmis un mesaj dl Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României.

Părintele Daniel Adrian Ene, secretar eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii, a citit un mesaj din partea clericilor și cre­din­cioșilor ortodocși români din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a adresat un cuvânt de mulțumire cu ocazia ridicării sale în rang. Ierarhul a vorbit despre istoria bogată a românilor ortodocși de peste ocean, despre viața eparhiei ro­mâ­nești de acolo și despre proiectele de viitor. Ceremonia de ridicare în rang s-a încheiat cu rânduiala Polihro­niului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu ierarhii coslujitori s-au rugat pentru odihna sufletului Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian Chira al Episcopiei Maramu­reșului și Sătmarului, care a trecut la cele veșnice în dimineața zilei de 30 octombrie. Ierarhul a fost pomenit la ectenia pentru cei adormiți.

Evenimente comemorative în Eparhia Slavoniei, Croația

În perioada 9-11 septembrie 2016, în Eparhia Slavoniei din Biserica Ortodoxă Sârbă au avut loc manifestări comemorative, la împlinirea a 75 de ani de la masacrarea a 700.000 de etnici sârbi în lagărul de concentrare de la Jasenovac din Croația. Cu acest prilej, Eparhia Slavoniei a avut marea binecuvântare de a primi vizita Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, și a Preafericitului Părinte Irineu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe. La aceste manifestări, din partea Bisericii Ortodoxe Române, ca delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, a luat parte Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei.

Programul a debutat vineri, 9 septembrie 2016, la Liceul Ortodox Sârb „Katarina Kantakuzina Brankovic“ din Zagreb, capitala Croației, aici aflându-se și Reședința mitropo­litană a Înaltpreasfințitului Pă­rinte Porfirie, Mitropolitul Zagrebului și Ljubljanei, unde s-a desfășurat simpozionul „Noi martiri: perspective multiple“, la care au luat parte ierarhi, preoți, teologi, istorici și sociologi din mai multe țări, lucrările fiind prezidate de către Preasfințitul Părinte Jovan, Episcopul Slavoniei.

În seara aceleiași zile, la Reședința mitropolitană, a avut loc primirea Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, a Preafericitului Părinte Irineu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, a ierarhilor delegați din Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă a Poloniei și a mai multor ierarhi din Biserica Ortodoxă Sârbă, urmată de o recepție la care au participat mai mulți invitați: Eminența Sa Cardinal Josip Bozanić, Arhiepiscop de Zagreb și primatul Croației, Excelența Sa Monsenior Antun Škvorčević, Episcop de Požega, oficialități de stat din Croația și membri ai Corpului Diplomatic din capitala Croației.

Sâmbătă, 10 septembrie, în localitatea Jasenovac, situată în apropiere de granița cu Bosnia și Herțegovina, au avut loc manifestări liturgice și comemorative. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită în Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul“ de la Mănăstirea Jasenovac de către Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, și Preafericitul Părinte Irineu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, împreună cu un sobor format din 17 ierarhi: Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ghenadie al Sassimei (Patriarhia Ecumenică), Înalt­preasfințitul Părinte Mitropolit Aristarh de Kemerovo și Prokopievsk (Patriarhia Moscovei), Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Amfilohie al Muntenegrului și Litoralului (Biserica Ortodoxă Sârbă), Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Porfirie al Zagrebului și Ljubljanei (Biserica Ortodoxă Sârbă), Preasfințitul Părinte Jerzy de Siemiatycki (Biserica Ortodoxă a Poloniei), precum și alți ierarhi din Biserica Ortodoxă Sârbă. Au asistat la sfintele slujbe Excelența Sa Monsenior Antun Škvorčević, Episcop de Požega, numeroase oficialități de stat și locale din Croația și un mare număr de credincioși sârbi, mulți dintre aceștia înveșmântați în frumoase costume populare tradițio­nale sârbești.

După Sfânta Liturghie, ierarhii prezenți, ieromonahii, preoții, diaconii și numeroși credincioși s-au deplasat în incinta fostului lagăr de exterminare din Jasenovac, unde s-a oficiat o slujbă de pomenire. La final, Preasfințitul Părinte Jovan al Slavoniei a oferit tuturor ierarhilor participanți un vas din lut cu un fragment din osemintele martirilor de la Jasenovac.

În după-amiaza zilei, în orașul Pakrac, reședința Episcopului ortodox sârb al Slavoniei, au avut loc sfințirea și inaugurarea unei aripi restaurate a Palatului Episcopal, care a fost incendiat și distrus în timpul războiului din fosta Iu­goslavie. Delegațiile prezente s-au închinat și au vizitat Catedrala Episcopală din vecinătate, restaurată în interior, dar care, în exterior, poartă încă urmele gloan­țelor și obuzelor trase asupra ei. De asemenea, s-au putut vedea și ruinele fostei Academii de Teologie, distrusă în timpul războiului.

Programul manifestărilor organizate de Eparhia Slavoniei s-a încheiat duminică, 11 septembrie, de sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, după calendarul neîndreptat, prin Sfânta Liturghie săvârșită în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“ din localitatea Kućanci, Croația, sfânt locaș unde vrednicul de pomenire Patriarh Pavle al Serbiei a fost botezat.

Întâlnirea tinerilor ortodocși din Austria

Sâmbătă, 1 octombrie 2016, în ziua sărbătorii Acoperă­mântul Maicii Domnului, a avut loc la Viena cea de-a cincea întâlnire a tinerilor ortodocși din Austria. Este o tradiţie ca o dată pe an să se organizeze un asemenea eveniment pentru tinerii ortodocşi, la propunerea Conferinţei Episcopilor Ortodocşi din Austria. Întâlnirea s-a desfăşurat în Campusul şcolar catolic „Mater Salvatoris“ din Kenyongasse, Viena, cu implicarea Bisericilor Ortodoxe surori din Austria.

A cincea întâlnire ortodoxă a tinerilor din Austria a avut ca temă „Maica Domnului în Sfânta Scriptură şi în viaţa noastră“. Tinerii au început această zi prin participarea la Sfânta Liturghie săvârşită în limba germană de către IPS Părinte Arsenie, Mitropolitul grec ortodox al Austriei, înconjurat de preoţi şi diaconi ai Bisericilor Ortodoxe din Austria. Răspunsurile liturgice au fost date într-o frumoasă armonie de către corul Bisericii sârbeşti din Viena. După Sfânta Liturghie, tinerii ortodocşi au participat la o agapă pregătită în mod deosebit pentru ei.

După-amiază au fost organizate zece ateliere de lucru conduse de preoţi şi profesori de religie, prin care s-au dezbătut diferite aspecte din viaţa Maicii Domnului, astfel încât tinerii participanţi să dobândească mai multe cunoştinţe, mai multă dragoste şi încredere în rugăciunile de mijlocire ale Maicii Domnului. De asemenea, tinerii au avut ocazia să înveţe o cântare în cinstea Maicii Domnului, rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat“ şi istoria ei, să înţeleagă semnificaţia icoanelor Maicii Domnului, să asculte câteva dintre minunile Maicii Domnului, iar la sfârşit, printr-un frumos joc, să răspundă la întrebări referitoare la învăţăturile primite în această zi.

Tema întâlnirii fiind făcută cunoscută cu ceva timp în urmă, mulţi tineri s-au întrecut în a scrie eseuri despre Maica Domnului, poveşti şi poezii care arată modul în care ei o percep pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Alţii au desenat sau au pictat chipul ei, iar cei mai inspiraţi au fost premiaţi, primind nu doar aplauze, ci şi un cadou care să le amintească
despre această zi.

Fiind binecuvântaţi cu un timp însorit, programul a continuat în curtea interioară a campusului, tinerii având posibilitatea de a comunica unii cu alţii, de a lega noi prietenii. De asemenea, au putut participa la mai multe activităţi: pictură pe sticlă, dansuri tradiţionale, împletire metaniere şi cruci, muzică, program sportiv, degustare de bucate tradiţionale etc.

Din partea Bisericii Ortodoxe Române din Austria au slujit la Sfânta Liturghie: pr. dr. Nicolae Dura de la Parohia Ortodoxă Românească din Viena; pr. Răzvan Gască, Parohia Ortodoxă Românească din Wiener Neustadt, care a organizat un atelier de lucru de pictură pe sticlă; pr. Cătălin Soare, de la Parohia Ortodoxă Românească din Sankt Pölten, care a condus un atelier de lucru despre Adormirea Maicii Domnului.

 

Întrunire CROCEU despre libertatea religioasă

În perioada 8-10 octombrie, la Nicosia, capitala Republicii Cipru, s-au întrunit reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe pe lângă instituţiile Uniunii Europene (CROCEU), precum şi reprezentanţi ai altor Biserici Autocefale. Tema întrunirii, în acest an, a fost „Libertatea religioasă a creștinilor ortodocși în lume“.

Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la întrunire de Înalt­preasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgo­viș­tei și Exarh patriarhal, şi de pr. Sorin Şelaru de la Reprezentanţa Patriarhiei Române din Bruxelles. „La deschiderea întrunirii CROCEU au fost prezenţi Preafericitul Părinte Hrisostom al II-lea, Arhiepiscopul Ciprului, şi ministrul de externe cipriot, Ioannis Kasoulides, reprezentantul Comisiei Europene în Cipru şi reprezentantul biroului Parlamentului European în Cipru. Au fost prezentate aspecte ale libertăţii religioase în ţările respective, precum şi situaţiile catastrofale din Siria şi Orientul Mijlociu, unde creştinii sunt victime ale unui adevărat genocid“, ne-a declarat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon. Reprezentantul Bisericii noastre a prezentat la această întrunire mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dar și situația din țara noastră privind libertatea religioasă. Alţi participanţi la discuţii au vorbit despre încălcări ale drepturilor religioase în ţări europene care au trecut prin schimbări politice recente, cum ar fi Ucraina, dar şi în ţări ale Uniunii Europene „unde drepturile sunt încălcate sub pretextul respectării altor drepturi“, ne-a mai spus IPS Părinte Nifon. La discuții au participat și reprezentanți ai Patriarhiilor Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului și Serbiei.

În Comunicatul oficial cu care s-a încheiat întrunirea CROCEU se spune că „atât ministrul de externe din Cipru, cât şi ceilalţi participanţi la discuţii, oficialităţi europene, cipriote sau reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe au subliniat importanţa libertăţii religioase şi de convingere, care este un element esenţial al identităţii fiinţei umane şi constituie baza unei societăţi democratice“.

Duminică, 9 octombrie, Preafericitul Părinte Hristostom al II-lea a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie alături de participanţii la întrunire în Biserica „Sfânta Sofia“ din Nicosia. După slujbă, participanţii au vizitat monumentul eroilor executaţi în 1950, unde Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon a săvârşit un Trisaghion pentru pomenirea celor căzuţi. Întrunirea Comitetului reprezentanțelor Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles în Cipru s-a încheiat în ziua de 10 octombrie, cu o călătorie în teritoriile ocupate, unde au fost vizitate Mănăstirea „Panaghia Kanakria“, Biserica „Sfântul Gheorghe“ din Vathikalas şi Biserica „Sfântul Sinesios“ din Rizokarpaso.

Cooperare regională interortodoxă în SUA

În perioada 4-6 octombrie, la Detroit s-a desfăşurat cea de-a 7-a întrunire a Adunării Episcopilor Ortodocşi din America. La întrunire au participat 41 de arhierei ortodocşi, reprezentanţi ai diferitelor jurisdicţii ortodoxe din Statele Unite ale Americii. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Înaltprea­sfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi. În cadrul şedinţelor, conduse de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dimitrie, reprezentantul Patriarhiei Constantinopolului, s-au discutat teme de importanţă actuală pentru Ortodoxia americană, necesitatea cooperării interortodoxe, dar şi tema libertăţii religioase a creştinilor din întreaga lume, mai ales în Orientul Mijlociu.

În mesajul final al întrunirii s-a afirmat, o dată în plus, sprijinul pentru căsătoria între un bărbat şi o femeie şi s-a subliniat importanţa părinţilor şi a familiei ca bază a existenţei oricărei societăţi. Acelaşi mesaj condamnă violenţa şi vărsarea de sânge pe motive religioase, mai ales în Orientul Mijlociu, Africa şi Ucraina. De asemenea, adunarea recunoaşte şi deplânge crizele din discursul societăţii civile, polarizarea societăţii, persistenţa sărăciei, provocările la adresa libertăţii religioase, revenirea ra­sismului şi escaladarea violenţelor în comunităţile locale.

Adunarea a luat act şi de implicarea asociaţiilor misionare ortodoxe care funcţionează în SUA, dintre care cea mai mare este International Orthodox Christian Charities (IOCC), care doar anul trecut a făcut donaţii pentru activităţi sociale în întreaga lume în valoare de 55 milioane USD. Altă asociaţie, destinată sprijinirii preoţilor misionari, ajută periodic în activitatea a 400 de clerici din 16 ţări ale lumii.

 

20 de ani de colaborare la nivel teologic universitar între Oradea şi Regensburg

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman“ a Universităţii din Oradea, în colaborare cu Institutul Teologic Evanghelic din cadrul Univer­sității din Regensburg și cu instituția socială Diakonia din Neuendettelsau – Germania, a organizat, în perioada 10-13 octombrie, Simpozionul interna­țional cu tema „Migrație, refugiu și expulzare (Migration, Flucht und Vertreibung)“. Evenimentul se înscrie în seria de manifestări științifice internaționale, prilejuit de împlinirea a 20 de ani de colaborare între Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman“ a Universităţii din Oradea și Institutul Teologic Evanghelic din Regensburg.

În prima parte a lucrărilor simpozionului au fost reliefate mai multe aspecte privind preblematica atât de dificilă privitoare la situația grea în care se află mulți oameni nevoiți să își părăsească căminele și tot ceea ce au agonisit în căutarea altor destinații în care să trăiască. Participanţii la lucrările simpozionului au remarcat faptul că, potrivit învățăturilor Mântuitorului Iisus Hristos, fiecare dintre acești așa-numiți străini sunt de fapt cei apropiați, semeni care merită dragostea și atenția fiecăruia. Cei căzuți în necazuri, în boli și în orice neputință sunt frații creați de Dumnezeu și este necesar să fie trataţi cu toată atenția. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur afirma într-o omilie a sa că: „aproapele este mai important chiar decât Altarul Bisericii, fiindcă acesta este trupul lui Hristos“.

Partea a doua a lucrărilor s-a desfășurat în mijlocul co­munității de la Neuendettelsau, parti­cipanții având posibilitatea să viziteze mai multe centre de asistență socială în care sunt oameni aflați în suferință, toți aceștia fiind frații față de care fiecare are majore obligații morale. La finalul lucrărilor din cadrul simpozionului internațional, pr. prof. dr. Dumitru Megheşan, decanul facultăţii orădene, a mulţumit gazdelor pentru eforturile depuse în reușita manifestării, tuturor partici­panților la acest eveniment, precizând că referatele susținute vor fi concretizate într-un volum colectiv dedicat manifestării.

 

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Joi, 1 septembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A participat, la Altarul de vară din curtea Catedralei Patriarhale, la Ceremonia de deschidere a Întâlnirii tinerilor ortodocși din toată lumea, organizată la Bucureşti, în perioada 1-4 septembrie 2016.

Cu acest prilej, Patriarhul Românie a adresat tinerilor prezenţi un cuvânt de binecuvântare, intitulat: „Credinţa în Iisus Hristos – izvor de bucurie“.

 

Vineri, 2 septembrie

A participat la lucrările Adunării Generale a Academiei Române.

În deschiderea şedinţei, Patriarhul României s-a rugat, împreună cu cei prezenţi, pentru victimele cutremurului din Italia din data de 24 august 2016.

A participat la Conferința duhovnicească cu tema Iisus Hristos – bucuria vieţii, la Sala Palatului din Bucureşti, eveniment din programul Întâlnirii tinerilor ortodocşi din toată lumea.

Apoi, Preafericirea Sa a întâmpinat, la Altarul de vară din incinta Catedralei Patriarhale, pe tinerii participanţi la Procesiunea luminilor. Patriarhul României a participat împreună cu tinerii la Rugăciunile de seară, rostite de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale.

 

Duminică, 4 septembrie

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit prima Sfântă Liturghie la şantierul Catedralei Mântuirii Neamului din Capitală, înconjurat de un sobor de ierarhi români şi străini. Evenimentul liturgic a făcut parte din programul Întâlnirii tinerilor ortodocși din toată lumea. Cu această ocazie, Patriarhul României a rostit cuvântul intitulat „Bucuria comuniunii și dinamica misiunii creștine“. La final, a avut loc festivitatea de încheiere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, desfășurată în capitala țării noastre în perioada 1-4 septembrie 2016.

În încheierea evenimentului, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat şantierul Catedralei Mântuirii Neamului, însoţit de mai mulţi ierarhi ai Bisericii noastre, clerici şi tineri participanţi la Întâlnirea Tinerilor ortodocşi din toată lumea.

A deschis lucrările Congresului Internaţional de Teologie Educaţia religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale, organizat de Patriarhia Română, în perioada 4-7 septembrie 2016, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti. Cu această ocazie, Preafericirea Sa a rostit cuvântul cu titlul: „Educația religioasă – formarea tinerilor pentru viață“.

 

Marţi, 6 septembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 8 septembrie

În ziua sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

 

Vineri, 9 septembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor reunite.

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

 

Sâmbătă, 10 septembrie

A săvârşit slujba de târnosire a bisericii cu hramurile Naşterea Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a Parohiei Otopeni, Protopopiatul Ilfov Nord. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

La final, Patriarhul României a oferit mai multe distincţii persoanelor care au contribuit în mod deosebit la construirea şi înfrumusețarea acestei biserici. Pentru noua biserică, Preafericirea Sa oferit în dar o cruce de binecuvântare şi mai multe cărți de cult.

În semn de aleasă recunoştinţă, domnul primar Gheorghe Silviu Constantin a conferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel titlul de Cetăţean de onoare al orașului Otopeni.

 

Duminică, 11 septembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj, având titlul: „Binecuvântare pentru un nou an şcolar“, la începutul anului şcolar 2016-2017.

 

Marţi, 13 septembrie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, vizita domnului Constantin Mihail Grigorie, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Croaţia.

A adresat un mesaj de condoleanţe, cu titlul: „Un intelectual erudit şi harnic“, la slujba de înmormântare a domnului profesor Gheorghe Vasilescu (1937-2017), fost coordonator al Arhivei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de la Mănăstirea Antim.

 

Miercuri, 14 septembrie

În ziua praznicului Înălţării Sfintei Cruci, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa au slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

 

Joi, 15 septembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A participat la festivitatea de deschidere a anului nou şcolar 2016-2017 pentru elevii Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul“ şi ai Şcolii Postliceale Sanitare „Sfântul
Ierarh Nectarie“
din Bucureşti, care a fost inaugurată cu această ocazie.

După oficierea unei slujbe de Te Deum de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a vorbit celor prezenţi despre importanţa înfiinţării unei astfel de şcoli postliceale sanitare, aceasta reprezentând o necesitate în contextul medical actual din România. De asemenea, Preafericirea Sa a făcut o prezentare a activităţilor social-filantropice a Bisericii Ortodoxe Române din ultimii ani în Arhiepiscopia Bucureştilor.

 

Duminică, 18 septembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Misionar devotat al Bisericii lui Hristos“, la slujba de înmormântare a părintelui Vasile Popescu – Bordeni (1927 – 2016), fost preot paroh la Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din Ploieşti, Protopopiatul Ploieşti Sud.

 

Luni, 19 septembrie

A adresat un mesaj de condoleanţe, având titlul: „Pildă de iubire şi slujire jertfelnică“, la slujba de înmormântare a părintelui Ioan Baroian (1942 – 2016), fost preot paroh la biserica Sfânta Treime din Ploieşti, Protopopiatul Ploieşti Sud.

 

Marţi, 20 septembrie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi şi exarhii de zonă din Arhiepiscopia Bucureştilor.

A adresat un mesaj, cu titlul: „Binecuvântare pentru participanții la Congresul național «Hristos împărtășit copiilor», cu prilejul întrunirii celui de-al IX-lea Congres național „Hristos împărtășit copiilor“, la București, în perioada 19-21 septembrie 2016.

A primit, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei pe participanţii la cel de-al IX-lea Congres naționalHristos împărtășit copiilor“. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare în care a evidenţiat importanţa educaţiei creştine pentru copii şi tineri.

 

Joi, 22 septembrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Duminică, 25 septembrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de condoleanţe, cu titlul: „Păstor blând al Bisericii lui Hristos“, la slujba de înmormântare a părintelui Gheorghe Dragomir (1923 – 2016), fost preot paroh al Parohiei Adormirea Maicii Domnului – Moara Săracă din comuna Moara Vlăsiei, Protopopiatul Ilfov Nord.

 

Luni, 26 septembrie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, pe Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient, şi o delegaţie a Patriarhiei Georgiei, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi. Oaspeţii au sosit la Bucureşti cu prilejul evenimentelor dedicate împlinirii a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolit al Țării Românești, răspunzând invitaţiei Patriarhului României.

În după-amiaza acestei zile, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a săvârşit slujba de resfinţire a bisericii Mănăstirii Antim din Bucureşti, împreună cu Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei, şi Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, Georgia. Apoi, au fost săvârșite slujba de sfinţire a noii picturi de la clopotniţa mănăstirii şi slujba de binecuvântare a lucrărilor de la noul muzeu din incinta mănăstirii.

După slujba de binecuvântare a noului muzeu, la Biblioteca Sfântului Sinod din incinta Mănăstirii Antim, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat persoanele care au sprijinit lucrările de consolidare, restaurare și înfrumusețare săvârșite la ctitoria Sfântului Antim Ivireanul oferindu-le Ordinul „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul“ sau Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul“ cu medalie.

La final, au fost lansate trei noi apariții ale Editurii Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei dedicate Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul: „Colecția de artă a Patriarhiei Române – Catalogul muzeului de la Mănăstirea Antim“; „Sfântul Antim Ivireanul – Despre păstorirea credincioșilor“; „Artă și cultură eclezială în timpul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul“.

 

Marţi, 27 septembrie

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti, comemorat în întreaga Biserică Ortodoxă Română în anul 2016 la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie la Altarul de vară din incinta Catedralei Patriarhale, împreună cu Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, delegatul Patriarhiei Georgiei, şi un sobor de ierarhi români şi străini, preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

În perioada 27-29 septembrie 2016, Patriarhul României a efectuat o vizită canonică în Arhiepiscopia Râmnicului.

În seara zilei de marți, 27 septembrie 2016, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei, şi Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, împreună cu delegaţiile celor trei Biserici Ortodoxe, au ajuns la Râmnicu-Vâlcea, pentru a participa la evenimentele organizate în zilele de 28 şi 29 septembrie în Arhiepiscopia Râmnicului, dedicate comemorării celor 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, ocrotitorul eparhiei şi al municipiului, care a păstorit aici între anii 1705 și 1708.

 

Miercuri, 28 septembrie

A săvârşit slujba de târnosire a noii biserici de la Mănăstirea Antim din oraşul Râmnicu-Vâlcea, împreună cu Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, şi un sobor de 33 de ierarhi antiohieni, români şi georgieni.

În cuvântul de învăţătură rostit după slujba de târnosire, Patriarhul României a apreciat lucrările realizate, dar şi grija faţă de această biserică a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Gherasim şi a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, în timpul păstoririi căruia au fost executate lucrările de pictură.

După slujba de târnosire, pe un podium amenajat în apropierea noii biserici, a fost săvârşită Sfânta Liturghie, la finalul căreia a avut loc proclamarea solemnă a canonizării celor patru sfinţi cuvioşi vâlceni: Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Stânişoara şi Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail de la Turnu.

 

Vineri, 30 septembrie

Cu ocazia sărbătoririi a 9 ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit la Reşedinţa Patriarhală pe Prea-
fericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei, pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, ierarhi ai delegaţiilor Bisericilor Antiohiene şi Georgiene, ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai autorităţilor de stat centrale şi locale, ai altor instituții publice, personalităţi ale vieţii publice româneşti, membrii Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, clerici şi mireni.

Cu acest prilej, Patriarhul României le-a mulţumit tuturor celor prezenţi şi a vorbit despre responsabilităţile care revin fiecăruia în slujirea în care a fost chemat de Dumnezeu.

 

Sâmbătă, 1 octombrie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, în vizită de rămas-bun, pe Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient, şi delegaţia însoţitoare.

În cuvântul de rămas-bun, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Ioan al X-lea şi membrilor delegaţiei însoţitoare pentru toată activitatea pastorală şi misionară desfășurată în mai multe eparhii din ţara noastră cu prilejul vizitei în România.

De asemenea, a primit în vizită de rămas-bun şi delegaţia Patriarhiei Georgiei, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mulţumit delegaţiei georgiene pentru prezenţa la evenimentele Patriarhiei Române dedicate împlinirii a 300 ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, evenimente care s-au desfăşurat în perioada 26 septembrie – 1 octombrie 2016, şi şi-a exprimat dorinţa ca relaţiile dintre facultăţile de teologie ortodoxă din Bucureşti şi Tbilisi să se intensifice, încât teologi georgieni să poată cunoaşte lucrarea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.

 

Duminică, 2 octombrie

A oferit, la Reşedinţa Patriarhală, Ordinul Crucea patriarhală preacucernicului preot prof. dr. Viorel Ioniţă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti.

 

Marţi, 4 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 6 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Duminică, 9 octombrie

A rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea Plumbuita din Bucureşti cu ocazia slujbei de târnosire a paraclisului de vară al mănăstirii, având hramul Acoperământul Maicii Domnului.

După tâlcuirea Sfintei Evanghelii care s-a citit în această zi, şi anume Evanghelia Duminicii a 20-a după Rusalii (Luca 7, 11-16), în care este prezentată minunea învierii fiului văduvei din Nain, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cuvântul său, a apreciat lucrările importante de înnoire care s-au săvârșit la Mănăstirea Plumbuita în ultima perioadă, evidenţiind faptul că noul Altar de vară reprezintă o îmbogățire și înfrumusețare a slujbelor care se vor săvârși la această mănăstire.

În semn de apreciere și binecuvântare pentru osteneala și munca depusă la înnoirea Mănăstirii Plumbuita, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit părintelui protosinghel Iustin Bulimar, stareţul mănăstirii, OrdinulSfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul“. De asemenea, Preafericirea Sa a oferit Diploma omagialăSfântul Ierarh Martir Antim Ivireanulcu medalie mai multor persoane care au contribuit în mod deosebit la realizarea lucrărilor recente de la Mănăstirea Plumbuita. Pentru mănăstire, Patriarhul României a dăruit un set de sfinte vase, o cruce de binecuvântare și mai multe cărți de folos liturgic şi duhovnicesc.

 

Marţi, 11 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 13 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Vineri, 14 octombrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală, cu ocazia serbării celui de-al treilea hram –
Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi.

A adresat un cuvânt de binecuvântare, cu titlul: „Întâlnirea cu sfinţii ne aduce bucurie şi binecuvântare în suflet“, pelerinilor prezenţi la Iaşi, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

 

Sâmbătă, 15 octombrie

A participat la evenimentul festiv organizat cu prilejul împlinirii unui an de activitate a Programului Sănătate pentru sate, la Palatul Patriarhiei. Patriarhul României a adresat celor prezenţi cuvântul intitulat Recunoştinţă şi preţuire pentru activitate umanitară exemplară“ şi a oferit celor 87 de voluntari care au contribuit la buna desfăşurare a campaniei Diploma omagialăSfântul Ierarh Martir Antim Ivireanulcu medalie.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Îndrumător duhovnicesc al credincioșilor şi bun chivernisitor al bunurilor parohiale“, la slujba de înmormântare a preotului Ioan-Enache Sibianu (1945-2016) de la Biserica Sfântul Vasile – Cotroceni, Protopopiatul Sector 6 Capitală.

A adresat un mesaj de condoleanţe, cu titlul: „Un creştin evlavios şi înţelept“, la slujba de înmormântare a domnului Petre Vasile Gogescu (1946-2016), tatăl Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

 

Duminică, 16 octombrie

A rostit cuvânt de învăţătură în biserica Parohiei Alba, Protopopiatul Sector 1 Capitală, cu ocazia slujbei de târnosire a locaşului de cult.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat semnificaţiile duhovniceşti ale Evangheliei Duminicii a 21-a după Rusalii, în care este prezentată Pilda semănătorului (Luca 8, 5-15), apoi a apreciat frumuseţea locaşului de cult şi i-a felicitat pe preoţii slujitori şi pe toţi cei care au susţinut amplele lucrări de consolidare şi restaurare a Bisericii Albe de pe Calea Victoriei.

În semn de apreciere, Preafericirea Sa a dăruit Bisericii Albe vechea ei icoană a Sfântului Ierarh Nicolae, care a fost restaurată şi păstrată în depozitul de icoane al Arhiepiscopiei Bucureştilor, o cruce de binecuvântare şi cărţi de cult sau duhovniceşti. Părintelui paroh Mihail-Simion Săsăujan i-a oferit Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“, pe părintele coslujitor Florian Paraschiv l-a hirotesit iconom stavrofor, iar diaconului Ioan Alexandru Alexandri i-a oferit Diploma omagială „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul“ cu medalie. De asemenea, a oferit diplome şi distincţii persoanelor care au contribuit la realizarea lucrărilor de reabilitare a bisericii.

 

Marţi, 18 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Preasfinţitul Părinte Qais (Sadiq), Episcop de Erzurum, Biserica Ortodoxă a Antiohiei.

 

Joi, 20 octombrie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţio-
nal Bisericesc şi Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor reunite.

 

Sâmbătă, 22 octombrie

A primit, la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală, racla cu moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan, adusă la Bucureşti cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, de o delegație a Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia.

După oficierea slujbei de Polihroniu, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a adresat un cuvânt de bun venit Înaltpreasfinţitului Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia.

De asemenea, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de binecuvântare a pelerinilor, intitulat „Iubirea martirilor pentru Hristos este mai tare decât teama de moarte“.

 

Duminică, 23 octombrie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a domnului Ioan Filimon, tatăl Preasfinţitului Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande.

 

Luni, 24 octombrie

A adresat un mesaj frăţesc de felicitare Preafericirii Sale Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al Întregii Africi, la cea de a douăsprezecea aniversare de la întronizarea ca Întâistătător al Bisericii Apostolice a Alexandriei şi Întregii Africi.

 

Marţi, 25 octombrie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A adresat un mesaj de felicitare Majestăţii Sale Regele Mihai I al României, cu prilejul aniversării zilei de naştere.

 

Miercuri, 26 octombrie

A adresat un mesaj frăţesc de felicitare Sanctităţii Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a alegerii (22 octombrie 1991) şi a întronizării Sanctităţii Sale (2 noiembrie 1991) drept cel de al 270-lea Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic.

 

Joi, 27 octombrie

În ziua sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor şi al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit Sfânta Liturghie la Altarul de vară din incinta Catedralei Patriarhale, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Noua Ionia şi Filadelfia, Biserica Ortodoxă a Greciei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Naum de Ruse, Patriarhia Bulgariei, şi un sobor de ierarhi străini şi români, înconjuraţi de preoţi şi diaconi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat miilor de pelerini, credincioși, preoți și diaconi, de pe Colina Patriarhiei, un cuvânt de învățătură.

La finalul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit delegației Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia, care a adus moaștele Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan la București, și a transmis un salut frățesc Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Elade. Patriarhul României a dăruit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Gavriil o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Ierarhul din Grecia a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitația de a participa la hramul Catedralei Patriarhale și i-a dăruit o icoană cu chipul Maicii Domnului.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit pentru prezenţă Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Naum de Ruse, căruia i-a oferit o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. La rândul său, Mitropolitul de Ruse i-a conferit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române cea mai înaltă distincţie a eparhiei, un engolpion reprezentând pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și o icoană ce-L reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos.

În încheiere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit ierarhilor împreună-slujitori, preoților, monahilor și monahiilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și unor instituții centrale și locale care au ajutat la organizarea hramului Catedralei Patriarhale.

În seara zilei de 27 octombrie 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost prezent la desfăşurarea Festivalului-concurs naţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul!“ (ediţia a IX-a), în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare, intitulat: „Muzica bisericească – izvor de bucurie și de formare duhovnicească“.

A primit în vizită de rămas-bun, la Reşedinţa Patriarhală, pe Înaltpreasfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia, împreună cu membrii delegaţiei care au adus în ţara noastră moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Gavriil pentru aducerea cinstitelor moaște ale Sfântului Arhidiacon Ștefan spre închinarea pelerinilor sosiți la hramul Catedralei Patriarhale.

Preafericirea Sa a oferit ierarhului oaspete un album fotografic și mai multe DVD-uri cu imagini din pelerinajul efectuat de membrii delegației Bisericii Ortodoxe a Greciei la mănăstiri și obiective culturale din țara noastră, în perioada 22-25 octombrie 2016.

 

Vineri, 28 octombrie

A asistat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala Patriarhală.

A prezidat, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în care au fost prezentate activităţile desfăşurate în Patriarhia Română în anul „2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti“.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

 

Sâmbătă, 29 octombrie

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

A participat, împreună cu ierarhii prezenţi la şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la slujba Parastasului pentru victimele incendiului din Clubul Colectiv, la un an de la tragicul eveniment. Slujba Parastasului a fost săvârșită, în Salonul „Sfinţilor Români“ din Reședința Patriarhală, de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de slujitori de la Catedrala Patriarhală.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în numele ierarhilor, clericilor și credincioșilor mireni ai Bisericii Ortodoxe Române, a rostit cu acest prilej un cuvânt părintesc, intitulat: „Mesaj de consolare şi comuniune la un an de la tragedia din Clubul Colectiv“, adresat familiilor şi tuturor celor care îi plâng pe cei dragi decedați în incendiul din Clubul Colectiv.

 

Duminică, 30 octombrie

A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, împreună cu un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălţate rugăciuni de pomenire a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Iustinian al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, trecut la Domnul în dimineaţa acestei zile. De asemenea, au fost rostite rugăciuni de pomenire a celor adormiți întru Domnul în urma incendiului din clubul bucureștean Colectiv, la un an de la tragicul eveniment.

La finalul Sfintei Liturghii, a oficiat ceremonia solemnă de ridicare în demnitatea de Mitropolit ortodox român al celor două Americi a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nicolae Condrea.

A adresat un mesaj de condoleanţe la trecerea din această viaţă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Iustinian al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, ierarh venerabil al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

 

A consemnat:
Protos. Andrei Anghel,
Secretar, Cabinetul Patriarhal