Patriarhul României, sărbătorit la 65 de ani de viaţă

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit vineri, 22 iulie, împlinirea a 65 de ani. Cu acest prilej, în paraclisul de la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol, stavropighie patriarhală din judeţul Constanţa, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a oficiat în prezenţa Întâistătătorului Bisericii noastre o slujbă de Te Deum.

La acest ceas aniversar din viaţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhi, preoţi şi credincioşi au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru împlinirile recente din viața Bisericii Ortodoxe Române, a po­porului român și a Patriarhului României. Au fost prezenți Înalt­preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltprea­sfin­țitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Prea­sfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, și Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor. Slujba de Te Deum a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârşită la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Darurile fără lucrarea persoanei nu aduc roade”

Cuvântul de felicitare din partea ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii noastre a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „Biserica Ortodoxă Română este astăzi în sărbătoare pentru că cel care o cârmuieşte, Întâistătătorul ei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este cinstit la vârsta de 65 de ani. Trebuie să spunem că cei care slujesc Biserica sunt aleşi de Dumnezeu. Ales aţi fost, Preafericirea Voastră, aşa cum spune Sfânta Scriptură, din pântecele mamei, şi această alegere s-a dovedit pe tot parcursul vieţii. Urmând în satul natal, Dobrești, şcoala primară, apoi continuând cu gimnaziul, liceul, Facultatea de Teologie la Sibiu, doctoratul la Bucureşti şi la Strasbourg, iată, de fiecare dată aţi fost primul, pentru că aţi fost ales de Dumnezeu şi înzestrat cu multe daruri. Dar nu numai daruri aţi avut de la Dumnezeu, ci şi un suflet puternic, o voinţă atât de tenace, pentru că darurile fără lucrarea persoanei nu aduc roade. De aceea, aţi rodit în permanenţă, la toate vârstele şi la fiecare vârstă aţi urcat câte o treaptă”, a precizat Înaltpreasfinţia Sa.

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie a amintit în cuvântul său despre lucrarea publicistică, social-filantropică şi mediatică realizată de Părintele Patriarh Daniel, precum şi despre cele două ctitorii unice ale Patriarhului României: Centrul de Presă BASILICA şi Catedrala Mântuirii Neamului. „Cunoaşterea lui Dumnezeu a fost o preocupare constantă şi o sete a sufletului, care v-a însoţit şi vă însoţeşte în permanenţă. De aceea, aţi elaborat cărţi de teologie de înaltă ţinută, peste 900 de articole, studii, broşuri şi multe altele. V-aţi implicat în viaţa Bisericii, la Iaşi şi la Bucureşti, ca păstor, cu o neobosită râvnă aţi binecuvântat şi aţi întemeiat numeroase aşezăminte: pentru copii, pentru tineri, pentru vârstnici, pentru bolnavi!
Aţi înfiinţat o facultate de teologie la Iaşi, seminarii, biblioteci, diverse concursuri, ca să stimulaţi elanul tineresc şi să-l convertiţi către Hristos. Aţi venit la cârma Bisericii la timpul potrivit, atunci când Dumnezeu a hărăzit. Vremurile nu sunt uşoare, dar Dumnezeu v-a ales pentru că sunteţi în pas cu vremurile, dar şi peste ele. Tocmai de aceea aveţi ctitorii unice. Acestea sunt două: Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române şi Catedrala Mântuirii Nea­mului. Aceste proiecte vă aparţin prin excelenţă. Pentru a începe catedrala era nevoie de curaj, de credinţă, de dorinţă şi de însoţire cu energie a acestui aşezământ. Nu v-aţi lăsat intimidat de nici un curent potrivnic. Iată, aceste înfăptuiri arată că timpul este sfinţit printr-o cârmă hotărâtă, înţeleaptă şi cutezătoare. Aţi slujit şi slujiţi Biserica cu multă dăruire şi toţi vă au ca reper şi, când vin vremuri mai de cumpănă, privesc la Întâistătătorul Bi­sericii care nu se clatină, ci cutează şi se ridică deasupra tu­turor slăbiciunilor şi răutăţilor ce sunt în această lume trecătoa­re”, a evidenţiat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Teodosie.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile şi darurile primite, Înalt­preasfinţitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de felicitare, precum şi tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţilor şi monahiilor prezente. „Am venit să aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darul vieţii. Desigur, numărul anilor este important, dar mai ales este importantă intensitatea cu care trăim timpul. Au fost ierarhi, precum Sfântul Vasile cel Mare, care în nouă ani au lucrat cât alţi slujitori în 50 sau 60 de ani. Darurile sunt împărţite şi, ca atare, responsabilitatea este diferită, potrivit darurilor pe care noi le primim de la Dumnezeu. Celui căruia i s-a dat mult i se cere mult, spune Mântuitorul Iisus Hristos, iar celui căruia i s-a încredinţat mult i se cere şi mai mult. Fiecare va da răspuns pentru darurile primite, pentru talanţii înmulţiţi mai mult sau mai puţin, dar celor cărora li s-a încredinţat să conducă persoane, comunităţi, acelora li se cere şi mai mult şi li se cere să-i păstorească pe oameni pe calea mântuirii. Dumnezeu, când ne dăruieşte darurile prin naştere şi prin Botez, ni le dăruieşte şi prin modul în care apar în viaţa noastră oamenii. Mai întâi noi suntem darul lui Dumnezeu exprimat prin părinţii noştri după trup, apoi, darul lui Dumnezeu exprimat prin părinţii duhovnici, care ne-au format duhovniceşte, suntem darul lui Dumnezeu prin profesorii noştri şi prin toate persoanele care au contribuit la formarea noastră, la maturizarea noastră şi la realizarea lucrărilor pe care ni le-am propus sau la care am fost chemaţi să răspundem. De aceea, ne aducem aminte în această zi, de aniversare a naşterii, mai întâi de părinţii după trup, care ne-au născut şi ne-au crescut în credinţă, dăruindu-ne deodată cu viaţa şi darul credinţei în Dumnezeu. De asemenea, îi pomenim şi pe toţi părinţii duhovnici, pe toţi profesorii, pe toţi ierarhii, pe toţi oamenii de cultură care ne-au inspirat”, a spus Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a explicat apoi că prin sfinţi noi vedem care este rostul întregului univers şi al întregii existenţe create, arătând că „aceasta ne ajută să înţelegem cuvintele foarte profunde ale Sfântului Apostol Pavel şi ale Sfântului Ioan Evanghelistul care spun că înainte ca lumea, universul întreg, cerul şi pământul să fie dar pentru oameni, au fost dar pentru Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu. De aceea a zis: toate s-au făcut prin El, prin Fiul Cel veşnic şi Cuvântul lui Dumnezeu, în El, adică având temelie în El, şi pentru El. Această expresie, că lumea a fost creată pentru Fiul, e trecută adesea cu ve­derea, dar ea ne arată că lumea creată este mai întâi darul lui Dumnezeu pentru Fiul Său veşnic. În planul lui Dumnezeu, Fiul Cel veşnic avea să intre în lume, să ia Trup prin lucrarea Duhului Sfânt care a format Trupul lui Hristos din sânurile Fecioarei Maria şi intrând în lume, în darul lui Dumnezeu pentru Fiul. Fiul, din interiorul darului, al lumii, sfinţeşte acest dar şi îl prezintă Tatălui ca Euharistie, ca recunoştinţă. De aceea, toată Biserica trăieşte după acest principiu sfânt, profund, fundamental: că la daruri se răspunde cu recunoştinţă. Când primim daruri exprimăm recunoştinţă, iar modul cel mai solemn de a exprima recunoştinţă pentru darul existenţei universului întreg, pentru darul vieţii noastre, pentru viaţa Bisericii, este Sfânta Euharistie (…). Astăzi, lumea secularizată reduce realitatea la cifre, la numere, la cantităţi, pentru că s-a pierdut înţelesul fundamental al existenţei ca dar al Creatorului”, a explicat Întâi­stătătorul Bisericii noastre.

La final, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, i-a dăruit Patriarhului României, din partea membrilor Permanenţei Consiliului Național Bisericesc, un omofor şi un epitrahil cu icoanele celor doi sfinţi ocrotitori ai Preafericirii Sale: Sfântul Proroc Daniel şi Sfântul Proroc Ilie. Daruri şi flori au fost oferite şi din partea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a obştii Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol şi a credincioşilor prezenţi.

 

Pomenirea Patriarhilor Teoctist Arăpaşu şi Iustin Moisescu

Patriarhii Teoctist Arăpașu și Iustin Moisescu au fost pomeniți sâmbătă, 30 iulie, la Catedrala Patriarhală din București. Slujba Parastasului a fost săvârșită, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Clerici și credincioși i-au pomenit în rugăciune și i-au comemorat, sâmbătă, în penultima zi a lunii iulie, la Catedrala Patriarhală din Bu­cu­rești, pe Patriarhii Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu, de la a căror mutare la cele veșncie s-au împlinit 30 de ani, respectiv, 9 ani. Rânduiala Parastasului a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, împreună cu slujitori de la Catedrala Patriarhală, iar așa cum se obișnuiește, cântarea „Veșnica pomenire” a fost oficiată la mormintele patriarhilor din pronaosul lo­ca­șului de rugăciune.

După slujba de pomenire, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit un cuvânt de învățătură despre viața și personalitatea Patriarhilor Teoctist Arăpașu și Iustin Moisescu.

„Este foarte greu să vorbim de doi mari ierahi care au păstorit în vremuri grele și au păstrat comoara credinței, tezaurul cel mai de preț care le-a fost încredințat atunci când au devenit arhierei și mai ales atunci când au fost aleși să conducă Biserica Ortodoxă Română. Cei doi patriarhi care s-au mutat la cele veșnice la diferență de o zi: Patriarhul Iustin în 31 iulie în anul 1986, iar Patriarhul ­Teoctist în 30 iulie, în anul 2007, au avut multe lucruri în comun date de faptul că amândoi au păstorit în vremuri tulburi, când Biserica Ortodoxă Română s-a întâlnit cu ostilitatea regimului comunist. Patriarhul Iustin a păstorit puțin timp la Sibiu, apoi 20 de ani ca Mitropolit al Moldovei și Sucevei și 9 ani la București ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Teoctist a avut o slujire îndelungată ca ierarh, slujind ca Episcop-vicar patriarhal, Episcop al Aradului, locțiitor de Episcop al Oradiei, Mitropolit al Olteniei, locțiitor de Mitropolit al Ardealului, Mitropolit al Moldovei și Sucevei și 21 de ani ca Patriarh al ­României”, a spus PS Părinte Timotei Prahoveanul.

Preasfinția Sa a amintit greutățile pe care le-au îndurat cei doi patriarhi în timpul regimului comunist, dar și despre faptul că s-au străduit să restaureze biserici și mănăstiri istorice din țara noastră și să construiască unele noi, după putință. De asemena, a spus că ambii patriarhi s-au îngrijit să vestească cuvântul lui Dumnezeu poporului credincios și mai ales să transmită operele Sfinților Părinți ai Bisericii, Patriarhul Iustin Moisescu fiind cel care a inițiat Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești” (PSB) în 1977, reluată în serie nouă din 2007, cu binecuvân­tarea Preafericitului Părinte ­Patriarh Daniel.

Regina Ana a României a trecut la cele veşnice

Majestatea Sa Regina Ana a României, soţia Regelui Mihai I al României, a murit la vârsta de 92 de ani, la Spitalul din Morges, în Elveţia, luni, 1 august. Sicriul cu trupul neînsufleţit al Reginei a fost adus în ţară în data de 9 august, pe aeroportul Otopeni. În aceeași zi a fost dus la Castelul Peleş, iar joi, 11 august, la Palatul Regal din Capitală, înmormâtarea fiind oficiată sâmbătă, 13 august, la Curtea de Argeş.

 

Reculegere şi rugăciune pentru Regina Ana

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adus un omagiu Reginei Ana a României, la Castelul Peleş, miercuri, 10 august. Totodată, Preafericirea Sa a depus o coroană de flori în grădina din faţa Palatului Regal din Sinaia.

Împreună cu Întâistătătorul Bisericii noastre, din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române au făcut parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei; Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului; Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului; Înalt­preasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale; Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei; pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal; pr. Costin Spiridon, consilier patriarhal, şi pr. Adrian Diaconu, protopopul Elveţiei. După ce Patriarhul României împreună cu membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române au ţinut un moment de reculegere lângă sicriul cu trupul neînsufleţit al Reginei Ana, în prezenţa membrilor Familiei Regale, aceştia au semnat în Cartea de Condoleanţe de la Castelul Peleş.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al reginei a fost depus în Holul de Onoare al Castelului Peleş, marţi, 9 august, când, la ora 17:55, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhi­episcopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, a săvârșit aici un Trisaghion, împreună cu Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. Sicriul cu trupul reginei a rămas la Castelul Peleş până miercuri, 10 august, la ora 18:30, când a fost transportat la Sala Tronului din Palatul Regal din Bucureşti.

Sâmbătă, 13 august, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit un Trisaghion la catafalcul unde a fost depus trupul neînsuflețit al Reginei Ana. Momentul de rugăciune a avut loc în Sala Tronului a Palatului Regal din București, în prezența membrilor Familiei Regale, dar și a reprezentanților altor Case Regale din Europa. Împreună cu Patriarhul României, la Palatul Regal au slujit Înaltprea­sfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei și Exarh patriarhal. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. În continuare, sicriul Reginei Ana a fost purtat pe umeri de militarii din Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” și așezat pe catafalcul din fața Palatului Regal. Aici a fost oficiată o slujbă religioasă catolică de către Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Robu, Mitropolit romano-catolic de Bucureşti. Ceremonia funerară din fața Palatului Regal a avut loc în prezența Familiei Regale, a
Prim-ministrului României și a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și membri ai Corpului Diplomatic acreditat la București.

După acest moment, sicriul cu trupul ne­în­suflețit al Reginei Ana a fost transportat la Curtea de Argeș, unde a fost înmormântată, în după-amiaza aceleiaşi zile, în noua Necropolă Regală.

Regina Ana a fost înmormântată la Curtea de Argeș

La noua Catedrală Arhiepiscopală și Necropolă Regală, slujba Înmormântării a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif, de Înalt­prea­sfințitul Părinte Mitropolit Nifon și de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de corala preoților din Eparhia Argeșului și Muscelului.

Conform Biroului de presă al Patriarhiei Române, „pentru evitarea ceremoniilor interconfesionale confuze și a amestecării tradițiilor liturgice diferite, în acord cu hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (4726/8-9 iulie 2008) privind prezența clericilor ortodocși la rugăciunea altor confesiuni creștine, s-a hotărât ca fiecare moment solemn de rugăciune să fie săvârșit în mod exclusiv într-o singură tradiție confesională liturgică”. Prin urmare, la momentele de slujbă ortodoxă clericii catolici au asistat fără nici un veșmânt liturgic și nu au intervenit pe durata acesteia. Același principiu a fost valabil și pentru clericii ortodocși care au asistat, dar nu au purtat veşmânt liturgic şi nu au participat activ la momentele de rugăciune catolice.

 

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, cu prilejul trecerii din această viaţă a Majestăţii Sale Regina Ana a României

Majestății Sale Regale,

Regelui Mihai I al României,

 

Alteței Sale Regale,

Principesei Moştenitoare Margareta,

 

Familiei Regale a României

 

Am aflat cu întristare despre trecerea din această viaţă a Majestăţii Sale Regina Ana a României, la venerabila vârstă de 92 de ani, în spitalul din Morges (Elveția).

Discretă și distinsă, Majestatea Sa Regina Ana a României va rămâne în conştiinţa poporului român drept un model de curaj, nobleţe şi modestie,  susținătoare permanentă a demersurilor Majestății Sale Regelui Mihai I al României în slujirea neamului românesc, atât în anii grei ai exilului, cât și la revenirea în țară.

În aceste momente de întristare, în numele Sfântului Sinod, al clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, transmitem părinteşti condoleanţe Familiei Regale a României și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o pe Majestatea Sa Regina Ana.

Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul Majestății Sale Regina Ana a României în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica ei pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântare pentru membrii îndureraţi ai Familiei Regale şi pentru toţi cei îndoliaţi,

 

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

Ceremonie comemorativă în Parcul Carol I

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, Ministerul Apărării Naţionale a organizat mai multe acţiuni comemorative şi religioase dedicate eroilor care au căzut în luptă sau în prizonierat în timpul acestei conflagraţii. Una dintre aceste acţiuni a fost ceremonia de la Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol I, din Bucureşti, unde Patriarhul României a săvârşit un Trisaghion, duminică, 28 august.

Evenimentul comemorativ a debutat cu intonarea Imnului Naţional, după care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi arhidiaconi, a săvârşit un Trisaghion pentru pomenirea eroilor ostaşi şi luptători români în timpul Primului Război Mondial, a celor „care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român”. La finalul slujbei, membri din Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale au cântat şi imnul liturgic „Apărătoare Doamnă”.

Au susţinut alocuţiuni preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, prim-ministrul României, Dacian Cioloş, decanul Corpului Diplomatic, Monseniorul Miguel Maury Buendia, nunţiu papal, şi acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. La finalul evenimentului a avut loc ceremonia depunerii coroanelor de flori, a depunerii jurământului militar, precum a fost în anul 1916, şi au fost trase salve de tun de către Bateria aruncătoare de 120 mm şi salve a Brigăzii 30 Gardă.

Au participat reprezentanţi ai puterii legislative şi judecătoreşti, ai Bisericilor şi comunităţilor creştine şi altor culte din România, ambasadori şi membri ai Corpului Diplomatic, generali şi ofiţeri ai Armatei române.

În cadrul programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea centenarului Primului Război Mondial (1916-2016), au fost organizate pe întreg teritoriul naţional mai multe ceremonii militare şi religioase în memoria ostaşilor români care şi-au dat viaţa pentru ţară în acest război.

550 de ani de la ziua punerii pietrei de temelie a Mănăstirii Putna

Mănăstirea Putna, un rug aprins de 550 de ani

Sărbătoarea de 550 de ani de la ziua punerii pietrei de temelie a Mănăstirii Putna a început de sâmbătă seara, 9 iulie, cu slujba Privegherii. Înainte de slujbă, pe mormântul Sfântului Ștefan a fost așezată o casetă de sticlă în care au fost expuse două obiecte prezente la slujba de început, cu 550 de ani în urmă.

A fost adus din muzeul mănăstirii fragmentul de lemn păstrat până azi din trunchiul paltinului în care s-a înfipt săgeata voievodului atunci când a ales locul viitoarei ctitorii. Acesta a fost păstrat de-a lungul secolelor în Altarul bisericii voievodale, iar în anii 60 ai veacului trecut a fost transferat în muzeu. Peste fragmentul de paltin a fost așezată candela pusă de către Sfântul Ștefan la piciorul Sfintei Mese, în 10 iulie 1466, care a fost descoperită cu ocazia cercetărilor arheologice.

După Priveghere, părintele profesor Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, a ținut un cuvânt despre ce reprezintă monahii în general pentru popor și, în particular, ce este Putna pentru români.

Duminică dimineața au fost săvârșite slujba Acatistului Bunei Vestiri şi Sfânta Liturghie. Alături de clericii mănăstirii și alți iubitori ai ctitoriei ștefaniene, din țară și din nordul Bucovinei, ținutul Herței și Basarabia, la slujbă au participat o parte dintre foștii viețuitori ai mănăstirii care acum au ascultare în alte mănăstiri sau centre eparhiale. În fruntea soborului de 55 de clerici a fost Înaltprea­sfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, fost stareț al mănăstirii în perioada 1958-1961.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Pimen a săvârșit slujba sfințirii noilor clopote ale mănăstirii. Cel mai mare, numit Sfântul Ștefan cel Mare, are 5.200 kg. Urmează, în ordinea descrescătoare a mărimii, clopotele cu numele Sf. Ierarh Iacov Putneanul, Sf. Ierarh Teoctist, Sf. Daniil Sihastrul, Sf. Ierarh Ghenadie, Sf. Ierarh Ilie Iorest, Cuviosul Sila, Cuviosul Natan, Cuviosul Paisie, Cuviosul Arsenie și Eustatie Protopsaltul, cel mai mic clopot, de 8 kg. În timp ce grupul psaltic cânta încă „Mântuiește, Doamne, poporul Tău”, din clopotniță au izbucnit glasurile melodioase ale noilor clopote. Spre bucuria celor prezenți, clopotele au fost trase minute în șir, cel care le-a mânuit fiind un clopotar venit special din Basarabia, Denis Latîșev.

A urmat un moment artistic. Pe scenă a urcat mai întâi Grupul de elevi „Fiii Putnei”, pregătit de preotul Vasile Bogdan
Negrea, elevii recitând și cântând lucrări legate de Sfântul Ștefan. A urmat Grupul coral preoțesc „Fiii Bucovinei”, care a interpretat cântarea „Altarul Mănăstirii Putna”, a cărei melodie a fost compusă de Ciprian Porumbescu, pe versurile lui Vasile Alecsandri. Apoi, Oleg și Lucia Sacaliuc au interpretat „Balada” lui Ciprian Porumbescu. Toate acestea au fost transmise în direct pe pagina de Facebook a mănăstirii.

La final, părintele stareț al mănăstirii, arhimandritul Melchisedec Velnic, a mulțumit tuturor celor prezenți la această slujbă a recunoștinței, și generațiilor de viețuitori și ctitori de peste veacuri, care parcă s-au adunat și ei, din locașurile de veci, în această zi, la maica lor, Putna.

Colocviile Putnei, ediţia a XVIII-a

Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Mănăstirii Putna a organizat în perioada 20-23 iulie, la mănăstirea suceveană, o ediție aniversară „Putna 550” a Simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”, ediția a XVIII-a.

Evenimentul a început în după-amiaza zilei de miercuri, 20 iulie. După slujba de Te Deum din biserica voievodală, a urmat deschiderea oficială a simpozionului, în Sala Mare a Casei Domneşti. Gazda întrunirii, stareţul Mănăstirii Putna, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, a ţinut să mulţumească tuturor participanţilor la această ediţie istorică. Sfinţia sa a vorbit în continuare despre importanţa acestui sfânt locaş în care, de 550 de ani, asemenea unui rug nestins, se înalţă liturghiile şi rugăciunile monahilor şi ale credincioşilor, aplecându-se apoi asupra ctitorilor şi a sfinţilor din trecutul mănăstirii: „Cu recunoştinţă ne îndreptăm în această zi către toţi aceşti ctitori, sfinţi, călugări ai acestei mănăstiri, stareţi, episcopi, toţi născuţi de o mamă duhovnicească ce se cheamă Putna“. Al doilea mare ctitor al mănăstirii, Mitropolitul Iacob Putneanul, a fost trecut în rândul sfinţilor de curând. Moaştele sale au fost deshumate, cu aprobarea Sfântului Sinod, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, şi s-au aflat „de culoarea pâinii coapte, culoarea sfinţeniei şi a desăvârşirii întru Dumnezeu“.

În continuare, a luat cuvântul domnul profesor universitar Ştefan S. Gorovei de la Facultatea de Istorie din Iaşi, care a prezentat ultimele numere, 1 şi 2 din anul 2015, ale revistei „Analele Putnei“, editată de Centrul de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare“ al Mănăstirii Putna, precum şi cartea „Cercetări arheologice la Mănăstirea Putna“, volumul al II-lea. Domnia Sa a prezentat şi câteva cărţi recent publicate de alţi colaboratori ai Centrului „Ştefan cel Mare“. Istoricul ieşean a vorbit despre „Colocviile Putnei“ ca fiind nu doar prilejul întâlnirii între specialişti consacraţi, ci şi o adevărată şcoală de formare a tinerilor istorici. Mulţi dintre colaboratorii actuali ai Centrului „Ştefan cel Mare“ au participat la început la „Colocviile Putnei“ în calitate de studenţi masteranzi sau doctoranzi, ajungând apoi să se înscrie cu comunicări la simpozion şi să publice lucrările în „Analele Putnei“.

Au urmat pe parcursul a trei zile comunicările ştiinţifice ale acestei ediţii, prezentate de profesori şi cercetători din ţară şi din străinătate.

În încheierea lucrărilor, Corul „Eustatie Protopsaltul“ al Mănăstirii Putna a interpretat în Sala Mare a Casei Domneşti trei cântări dedicate Maicii Domnului şi Mănăstirii Putna. Gazda simpozionului, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, a mulţumit tuturor participanţilor pentru strădania depusă în cercetarea epocii lui Ştefan cel Mare şi a trecutului Mănăstirii Putna. Stareţul Mănăstirii Putna a prezentat înaintea participanţilor micuţa cruce de lemn sculptat, ferecată în argint, cu care a fost îngropat Sfântul Mitropolit Iacob Putneanul.

Simpozionul s-a încheiat cu o excursie de studii la Mănăstirea Coşula, ctitorită de marele vistiernic Mateiaş în anul 1535, şi la Mănăstirea Popăuţi, din Botoşani, ctitorită de Ştefan cel Mare în 1496, ale căror fresce deosebit de frumoase şi valoroase au fost de curând restaurate.

 

Clinică oncologică pediatrică la Galaţi

În zilele de 19 şi 20 iulie, la Galaţi s-a derulat o nouă etapă de implementare a Proiectului „GALAŢI 2020”. Iniţiativă bisericească a Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, la care s-a alăturat Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, proiectul se derulează cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în baza unui parteneriat româno-german în care sunt implicaţi experţi germani şi membri ai celor mai reprezentative instituţii locale gălăţene.

În cadrul mai multor sesiuni de dezbateri, echipa de specialişti germani condusă de IPS Mitropolit Serafim a conlucrat cu echipa de specialişti români coordonată de IPS Arhiepiscop Casian, în vederea perfectării documentaţiei necesare de proiectare a acestei instituţii vitale pentru prevenţia, diagnosticarea şi tratarea copiilor bolnavi de cancer.

Analiza în detaliu a primelor faze ale proiectului a început în ziua de 19 iulie, la Spitalul de Copii „Sfântul Ioan” din Galaţi. Aici, delegaţia germană s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Prefecturii, ai Consiliului Judeţean, ai Primăriei Galaţi, ai Universităţii „Dunărea de Jos” şi ai spitalu­lui-gazdă, instituţii care susţin acest proiect şi sunt implicate în demararea lui. În acest context, experţii germani au prezentat conceptul de proiect, căruia specialiştii români i-au adus îmbunătăţiri. În etapa a doua s-a discutat fiecare aspect privitor la urgentarea fazelor de întocmire a documentaţiei tehnice, medicale şi financiare, pentru susţinerea proiectului. În etapa a treia s-au configurat obiectivele intermediare care vor trebui atinse şi s-au precizat aspecte importante privind responsabilii, atribuţiile acestora şi termenele ce trebuie respectate în parcurgerea proiectului.

În cadrul sesiunilor de lucru, ambele echipe au dovedit spirit realist de cooperare şi voinţă de realizare a acestui proiect. Iniţiativa demonstrează că reprezentanţii Bisericii, în conlucrare cu autorităţile competente şi cu specialişti în domeniu, înţeleg că nici un efort nu este prea mare pentru a susţine viitorul şi se implică într-una dintre cele mai utile investiţii – sănătatea copiilor, prin cooperare încercând şi identificarea resurselor spirituale, materiale şi financiare pentru realizarea acestui obiectiv medical-social-uman.

 

Evenimente culturale la Rohia şi Baia Mare

90 de ani de la sfinţirea primei biserici a Mănăstirii Rohia

Cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la sfinţirea primei biserici a Mănăstirii Rohia, în spaţiul noii biserici a așezământului monahal a avut loc, în 28 iulie, un simpozion naţional cu titlul „Rohia. 90 de ani de viaţă monahală. 1926-2016”.

Manifestările au început cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, după care a fost oficiat un Te Deum. Slujba de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru cei 90 de ani de viaţă monahală la Rohia a fost urmată de oficierea Parastasului pentru Episcopul Nicolae Ivan, pentru preotul ctitor Nicolae Gherman, pentru stareţii, binefăcătorii și viețuitorii trecuţi la Domnul.

Simpozionul s-a bucurat de participarea unor mari personalităţi ştiinţifice şi a început cu un cuvânt de deschidere şi de bun venit pentru oaspeţi, rostit de Prea­sfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramure­șului și Sătmarului, care a amintit că se împlinesc, în 2016, şi 20 de ani de la rectitorirea bisericii vechi, amintind că materiale din vechiul locaș au fost folosite la construirea noii biserici, cea în care s-a desfăşurat simpozionul. În continuare, Prea­sfinția Sa a vorbit despre sfinţenia locului de la Rohia și despre rolul formator pe care l-a îndeplinit Mănăstirea Rohia. După aceea academicieni, profesori universitari, oameni de cultură, preoţi, monahi din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului şi din alte părţi au susţinut comunicări reliefând istoria celor 90 de ani de mănăstire din punct de vedere duhovnicesc, cultural, spiritual şi social. Totodată, Mănăstirea a editat monografia-album a sfântului locaş, de 160 de pagini, ce ilustrează istoria celor 90 de ani de existenţă, la care se adaugă o parte redactată ce reliefează rolul cultural, spiritual, stareţii mănăstirii cu biografia lor, cu rolul pe care l-au jucat în dezvoltarea mănăstirii. Cu ocazia acestei sărbători, mănăstirea a acordat plachete şi diplome aniversare oaspeţilor importanţi, care au susţinut comunicări.

 

Lansare de carte dedicată monahului Nicolae Delarohia

Vineri, 29 iulie, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul a participat la lansarea cărţii „N. Steinhardt. Cultură şi credinţă” şi la vernisajul expoziţiei de pictură sacră şi icoane, evenimente care au avut loc la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Arhimandritul Macarie Motogna, egumenul Mănăstirii Rohia, a făcut o scurtă prezentare a evenimentelor dedicate în ziua precedentă monahului și scriitorului Nicolae Steinhardt, la Mănăstirea Rohia: simpozionul naţional desfăşurat sub genericul „Rohia. 90 de ani de viaţă monahală”.

Despre monahul Nicolae Delarohia a vorbit PS Iustin Sigheteanul, la lansarea cărţii „N. Steinhardt. Cultură şi credinţă”, eveniment care a avut loc în sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul”. Ierarhul a remarcat felul în care Mănăstirea Rohia îi poartă de grijă marelui om de cultură, prin felul cum îi menţine memoria în atenţia publicului, prin amenajarea chiliei, prin organizarea câtorva concursuri de eseuri şi, în ultimii ani, prin organizarea unei tabere de pictură, prin organizarea unei mesei rotunde la Rohiiţa, prin vernisarea expoziţiei de icoane pictate în tabără. Au mai vorbit despre Nicolae Steinhardt: Adrian Şerban, directorul editorial al Editurii Polirom, unde apare „Integrala Steinhardt”, editorul cărţii care s-a lansat la Baia Mare, George Vasile Dâncu, din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Petru Dunca, unul din cei care l-au cunoscut pe marele eseist, şi conf. univ. dr. Ştefan Vişovan.

A urmat un miniconcert al Grupului „Sfântul Ioan Damaschin” şi expoziţia de manuscrise şi icoane, evenimente găzduite în sala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” de la Catedrala Episcopală, în care se află Colecţia de carte veche „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”.

Expoziţia de icoane pe lemn, pictate în tabăra de la Rohiiţa, intitulată „Toți întru Hristos”, a fost prezentată de Dumitriţa Filip, muzeograf.

 

Congres în Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi

Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, întrunit în perioada 30 iunie – 2 iulie 2016, a votat înființarea Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi și a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. După lucrările congresului, duminică, 3 iulie, IPS Părinte Arhiepiscop Nicolae și Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina au săvârșit slujba de resfințire a Bisericii „Învierea Domnului” din Hamilton, Canada.

Lucrările celui de-al 80-lea congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi au început joi, 30 iunie, fiind găzduit de către Biserica Ortodoxă Română „Învierea Domnului” din Hamilton – Ontario, Canada. În prima zi a congresului a avut loc ședința consiliului eparhial al arhiepiscopiei, prezidată de către Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi.

Delegații parohiilor și ai orga­nizațiilor auxiliare AROLA (Aso­ciația Ortodoxă Română a Doamnelor din America) și ROYA (Tinerii Ortodocși Români din America) au sosit a doua zi, vineri, 1 iulie, iar programul congresului a continuat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, a slujbei Parastasului și a slujbei de Te Deum (pentru începutul lucrărilor congresului și Ziua Canadei) de către Înaltprea­sfințitul Părinte Arhiepiscop Nicolae și Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, alături de care au slujit protoiereii arhiepiscopiei. În continuare, pr. prof. Nicolai Buga a susținut o prezentare intitulată „Un apostol al nea­mului şi un martir al dreptei credințe: Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”, după care a avut loc deschiderea solemnă a sesiunilor de lucru ale congresului. A fost „un congres aniversar și istoric. Aniversar prin numărul 80, dar și prin sărbătorirea a 100 de ani de la fondarea parohiei noastre din Hamilton. Istoric pentru faptul că acest congres a votat înființarea Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi și a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei”, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae.

După procedurile administrative de deschidere a ședinței, au avut loc prezentările rapoartelor de activitate ale ierarhilor. Subiectul cel mai important al agendei acestei zile l-au reprezentat discutarea și aprobarea, în unanimitate, de către delegații congresului a Statutului pentru organizarea Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. În continuare, pr. Daniel Ene a prezentat raportul de activitate al comisiei de educație a eparhiei. Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a oferit pr. Daniel Ene, prof. Anca Munteanu și Veronicăi Ciocan, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma Omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”, ca semn de recu­noaștere a activității acestora în cadrul comisiei.

În încheierea programului primei zile au avut loc conferința clerului și conferințele AROLA și ROYA în cadrul cărora preoții și organizațiile auxiliare ale arhiepiscopiei au discutat probleme de actualitate și organizatorice.

Sesiunile de lucru ale congresului arhiepiscopiei au continuat și sâmbătă, 2 iulie, iar duminică, 3 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae și Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina au săvârșit slujba de resfințire a Bisericii „Învierea Domnului” din Hamilton, care a fost renovată prin strădania pr. Lucian Pușcariu și a consiliului parohial.

 

S-au demarat lucrările unui amplu aşezământ bisericesc în München

Credincioşii ortodocşi români din oraşul german München şi din împrejurimi susţin cel mai amplu proiect de infrastructură al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, şi anume, lucrările de construire a Aşezământului bisericesc „Înălțarea Sfintei Cruci” din München-Aubing. În cadrul acestui aşezământ vor fi săvârşite sfinte slujbe şi organizate activităţi duhovniceşti, sociale şi culturale.

După ani de aşteptări, plăţi pentru chirie, sentimentul înstrăinării, al faptului de „a nu fi acasă” şi alte neajunsuri, clerul şi credincioşii ortodocşi români din München şi împrejurimi au făcut un nou pas important în realizarea dorinţei lor, şi anume, contractarea unei firme care să execute lucrările de construire a Aşezământului bisericesc „Înălțarea Sfintei Cruci” din München-Aubing, Germania. Acest proiect de construcţie este cel mai amplu proiect de infrastructură al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, realizat de filiala acesteia, Centrul Bisericesc Românesc Ortodox din München.

Piatra de temelie a aşezământului de pe terenul din Aubing, cartier situat în partea de vest a orașului München, a fost aşezată în data de 11 septembrie 2011, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, dar contractul de vânzare-cumpărare a terenului a fost semnat abia în anul 2013, din cauza insuficienţei banilor strânşi pentru construirea acestui aşezământ. Lucrările de execuţie au început din luna iunie a acestui an. În prezent se lucrează la excavarea terenului pentru realizarea fundaţiei clădirilor, urmând să fie efectuate lucrările de sprijinire a malurilor de pământ pentru turnarea fundaţiilor şi a elementelor de beton ale subsolului, informează site-ul Mitropoliei, mitropolia-ro.de.

Aşezământul bisericesc „Înăl­ța­rea Sfintei Cruci” cuprinde biserica cu hramurile „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, punctul central al aşezământului. Pentru a fi o prezenţă a culturii şi spiritualităţii româneşti în diasporă, dar mai ales pentru a le aminti românilor de „acasă”, echipa arhitecţilor, condusă de arh. Şerban Sturdza, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din Bucureşti, a proiectat biserica după modelul Bisericii „Sfântul Nicolae”-Domnesc din Curtea de Argeş, potrivit site-ului cbrom-noul-aseza­mant.de/ro. De asemenea, în cadrul aşezământului vor mai fi două clădiri. Una va adăposti sediul episcopal şi o mănăstire, având şi spaţii pentru chilii, trapeză, bibliotecă, birouri şi camere de oaspeţi. Cealaltă clădire va funcţiona drept centru comunitar-parohial cu spaţii pentru o bibliotecă, un centru social şi magazinul de obiecte şi cărţi religioase, locuinţa preotului paroh şi camere de găzduire pentru pelerini la etajele superioare. Centrul comunitar parohial va fi atât locul de întâlnire al românilor, de desfăşurare a activităţilor catehetice, culturale şi spirituale, cât şi de ajutorare, prin intermediul Asociaţiei caritative „Sfântul Vasile cel Mare”, a persoanelor care se confruntă cu lipsuri materiale sau spirituale.

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor, Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi coordonatorul proiectului, a săvârşit o slujbă de binecuvântare a lucrărilor pe locul viitorului aşezământ şi a adresat o scrisoare pastorală enoriaşilor, prietenilor şi susţinătorilor Centrului Bisericesc Român Ortodox din München, prin care îi îndeamnă să susţină amplul proiect de infrastructură al mitropoliei, în primul rând prin rugăciune. De aceea, în fiecare zi de miercuri seara, la iniţiativa unor tineri din Comunitatea Ortodoxă Românească din München şi din împrejurimi se rosteşte Acatistul Sfântului Ierarh Calinic, ocrotitorul bisericii aşezământului. „Ne vom bucura mai târziu să știm că am participat și noi la ctitorirea unui așezământ sfânt și sfințitor, că am realizat ceva pentru urmașii noștri, că suntem cuprinși acolo în rugăciune spre pomenire veșnică. De asemenea, avem aici în diasporă tendința de a ne uita, adeseori, cu oarecare invidie și un oarecare complex de inferioritate la ce au realizat grecii, rușii, sârbii sau alte popoare ortodoxe. Putem depăși situația de inferioritate doar acționând, luându-ne soarta în mâini în chip demn și responsabil. Acum avem binecuvântata ocazie. Să n-o ratăm!”, a îndemnat ierarhul în scrisoarea pastorală.
Conform clauzelor contractuale, construcția va trebui să fie realizată la un stadiu funcțional până la sfârşitul anului 2018 și finalizată până la sfârşitul anului 2020.