Patriarhul României, sărbătorit la 65 de ani de viaţă

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit vineri, 22 iulie, împlinirea a 65 de ani. Cu acest prilej, în paraclisul de la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol, stavropighie patriarhală din judeţul Constanţa, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a oficiat în prezenţa Întâistătătorului Bisericii noastre o slujbă de Te Deum.

La acest ceas aniversar din viaţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhi, preoţi şi credincioşi au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru împlinirile recente din viața Bisericii Ortodoxe Române, a po­porului român și a Patriarhului României. Au fost prezenți Înalt­preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltprea­sfin­țitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Prea­sfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, și Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor. Slujba de Te Deum a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârşită la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Darurile fără lucrarea persoanei nu aduc roade”

Cuvântul de felicitare din partea ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii noastre a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „Biserica Ortodoxă Română este astăzi în sărbătoare pentru că cel care o cârmuieşte, Întâistătătorul ei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este cinstit la vârsta de 65 de ani. Trebuie să spunem că cei care slujesc Biserica sunt aleşi de Dumnezeu. Ales aţi fost, Preafericirea Voastră, aşa cum spune Sfânta Scriptură, din pântecele mamei, şi această alegere s-a dovedit pe tot parcursul vieţii. Urmând în satul natal, Dobrești, şcoala primară, apoi continuând cu gimnaziul, liceul, Facultatea de Teologie la Sibiu, doctoratul la Bucureşti şi la Strasbourg, iată, de fiecare dată aţi fost primul, pentru că aţi fost ales de Dumnezeu şi înzestrat cu multe daruri. Dar nu numai daruri aţi avut de la Dumnezeu, ci şi un suflet puternic, o voinţă atât de tenace, pentru că darurile fără lucrarea persoanei nu aduc roade. De aceea, aţi rodit în permanenţă, la toate vârstele şi la fiecare vârstă aţi urcat câte o treaptă”, a precizat Înaltpreasfinţia Sa.

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie a amintit în cuvântul său despre lucrarea publicistică, social-filantropică şi mediatică realizată de Părintele Patriarh Daniel, precum şi despre cele două ctitorii unice ale Patriarhului României: Centrul de Presă BASILICA şi Catedrala Mântuirii Neamului. „Cunoaşterea lui Dumnezeu a fost o preocupare constantă şi o sete a sufletului, care v-a însoţit şi vă însoţeşte în permanenţă. De aceea, aţi elaborat cărţi de teologie de înaltă ţinută, peste 900 de articole, studii, broşuri şi multe altele. V-aţi implicat în viaţa Bisericii, la Iaşi şi la Bucureşti, ca păstor, cu o neobosită râvnă aţi binecuvântat şi aţi întemeiat numeroase aşezăminte: pentru copii, pentru tineri, pentru vârstnici, pentru bolnavi!
Aţi înfiinţat o facultate de teologie la Iaşi, seminarii, biblioteci, diverse concursuri, ca să stimulaţi elanul tineresc şi să-l convertiţi către Hristos. Aţi venit la cârma Bisericii la timpul potrivit, atunci când Dumnezeu a hărăzit. Vremurile nu sunt uşoare, dar Dumnezeu v-a ales pentru că sunteţi în pas cu vremurile, dar şi peste ele. Tocmai de aceea aveţi ctitorii unice. Acestea sunt două: Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române şi Catedrala Mântuirii Nea­mului. Aceste proiecte vă aparţin prin excelenţă. Pentru a începe catedrala era nevoie de curaj, de credinţă, de dorinţă şi de însoţire cu energie a acestui aşezământ. Nu v-aţi lăsat intimidat de nici un curent potrivnic. Iată, aceste înfăptuiri arată că timpul este sfinţit printr-o cârmă hotărâtă, înţeleaptă şi cutezătoare. Aţi slujit şi slujiţi Biserica cu multă dăruire şi toţi vă au ca reper şi, când vin vremuri mai de cumpănă, privesc la Întâistătătorul Bi­sericii care nu se clatină, ci cutează şi se ridică deasupra tu­turor slăbiciunilor şi răutăţilor ce sunt în această lume trecătoa­re”, a evidenţiat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Teodosie.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile şi darurile primite, Înalt­preasfinţitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de felicitare, precum şi tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţilor şi monahiilor prezente. „Am venit să aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darul vieţii. Desigur, numărul anilor este important, dar mai ales este importantă intensitatea cu care trăim timpul. Au fost ierarhi, precum Sfântul Vasile cel Mare, care în nouă ani au lucrat cât alţi slujitori în 50 sau 60 de ani. Darurile sunt împărţite şi, ca atare, responsabilitatea este diferită, potrivit darurilor pe care noi le primim de la Dumnezeu. Celui căruia i s-a dat mult i se cere mult, spune Mântuitorul Iisus Hristos, iar celui căruia i s-a încredinţat mult i se cere şi mai mult. Fiecare va da răspuns pentru darurile primite, pentru talanţii înmulţiţi mai mult sau mai puţin, dar celor cărora li s-a încredinţat să conducă persoane, comunităţi, acelora li se cere şi mai mult şi li se cere să-i păstorească pe oameni pe calea mântuirii. Dumnezeu, când ne dăruieşte darurile prin naştere şi prin Botez, ni le dăruieşte şi prin modul în care apar în viaţa noastră oamenii. Mai întâi noi suntem darul lui Dumnezeu exprimat prin părinţii noştri după trup, apoi, darul lui Dumnezeu exprimat prin părinţii duhovnici, care ne-au format duhovniceşte, suntem darul lui Dumnezeu prin profesorii noştri şi prin toate persoanele care au contribuit la formarea noastră, la maturizarea noastră şi la realizarea lucrărilor pe care ni le-am propus sau la care am fost chemaţi să răspundem. De aceea, ne aducem aminte în această zi, de aniversare a naşterii, mai întâi de părinţii după trup, care ne-au născut şi ne-au crescut în credinţă, dăruindu-ne deodată cu viaţa şi darul credinţei în Dumnezeu. De asemenea, îi pomenim şi pe toţi părinţii duhovnici, pe toţi profesorii, pe toţi ierarhii, pe toţi oamenii de cultură care ne-au inspirat”, a spus Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a explicat apoi că prin sfinţi noi vedem care este rostul întregului univers şi al întregii existenţe create, arătând că „aceasta ne ajută să înţelegem cuvintele foarte profunde ale Sfântului Apostol Pavel şi ale Sfântului Ioan Evanghelistul care spun că înainte ca lumea, universul întreg, cerul şi pământul să fie dar pentru oameni, au fost dar pentru Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu. De aceea a zis: toate s-au făcut prin El, prin Fiul Cel veşnic şi Cuvântul lui Dumnezeu, în El, adică având temelie în El, şi pentru El. Această expresie, că lumea a fost creată pentru Fiul, e trecută adesea cu ve­derea, dar ea ne arată că lumea creată este mai întâi darul lui Dumnezeu pentru Fiul Său veşnic. În planul lui Dumnezeu, Fiul Cel veşnic avea să intre în lume, să ia Trup prin lucrarea Duhului Sfânt care a format Trupul lui Hristos din sânurile Fecioarei Maria şi intrând în lume, în darul lui Dumnezeu pentru Fiul. Fiul, din interiorul darului, al lumii, sfinţeşte acest dar şi îl prezintă Tatălui ca Euharistie, ca recunoştinţă. De aceea, toată Biserica trăieşte după acest principiu sfânt, profund, fundamental: că la daruri se răspunde cu recunoştinţă. Când primim daruri exprimăm recunoştinţă, iar modul cel mai solemn de a exprima recunoştinţă pentru darul existenţei universului întreg, pentru darul vieţii noastre, pentru viaţa Bisericii, este Sfânta Euharistie (…). Astăzi, lumea secularizată reduce realitatea la cifre, la numere, la cantităţi, pentru că s-a pierdut înţelesul fundamental al existenţei ca dar al Creatorului”, a explicat Întâi­stătătorul Bisericii noastre.

La final, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, i-a dăruit Patriarhului României, din partea membrilor Permanenţei Consiliului Național Bisericesc, un omofor şi un epitrahil cu icoanele celor doi sfinţi ocrotitori ai Preafericirii Sale: Sfântul Proroc Daniel şi Sfântul Proroc Ilie. Daruri şi flori au fost oferite şi din partea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a obştii Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol şi a credincioşilor prezenţi.

 

Pomenirea Patriarhilor Teoctist Arăpaşu şi Iustin Moisescu

Patriarhii Teoctist Arăpașu și Iustin Moisescu au fost pomeniți sâmbătă, 30 iulie, la Catedrala Patriarhală din București. Slujba Parastasului a fost săvârșită, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Clerici și credincioși i-au pomenit în rugăciune și i-au comemorat, sâmbătă, în penultima zi a lunii iulie, la Catedrala Patriarhală din Bu­cu­rești, pe Patriarhii Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu, de la a căror mutare la cele veșncie s-au împlinit 30 de ani, respectiv, 9 ani. Rânduiala Parastasului a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, împreună cu slujitori de la Catedrala Patriarhală, iar așa cum se obișnuiește, cântarea „Veșnica pomenire” a fost oficiată la mormintele patriarhilor din pronaosul lo­ca­șului de rugăciune.

După slujba de pomenire, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit un cuvânt de învățătură despre viața și personalitatea Patriarhilor Teoctist Arăpașu și Iustin Moisescu.

„Este foarte greu să vorbim de doi mari ierahi care au păstorit în vremuri grele și au păstrat comoara credinței, tezaurul cel mai de preț care le-a fost încredințat atunci când au devenit arhierei și mai ales atunci când au fost aleși să conducă Biserica Ortodoxă Română. Cei doi patriarhi care s-au mutat la cele veșnice la diferență de o zi: Patriarhul Iustin în 31 iulie în anul 1986, iar Patriarhul ­Teoctist în 30 iulie, în anul 2007, au avut multe lucruri în comun date de faptul că amândoi au păstorit în vremuri tulburi, când Biserica Ortodoxă Română s-a întâlnit cu ostilitatea regimului comunist. Patriarhul Iustin a păstorit puțin timp la Sibiu, apoi 20 de ani ca Mitropolit al Moldovei și Sucevei și 9 ani la București ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Teoctist a avut o slujire îndelungată ca ierarh, slujind ca Episcop-vicar patriarhal, Episcop al Aradului, locțiitor de Episcop al Oradiei, Mitropolit al Olteniei, locțiitor de Mitropolit al Ardealului, Mitropolit al Moldovei și Sucevei și 21 de ani ca Patriarh al ­României”, a spus PS Părinte Timotei Prahoveanul.

Preasfinția Sa a amintit greutățile pe care le-au îndurat cei doi patriarhi în timpul regimului comunist, dar și despre faptul că s-au străduit să restaureze biserici și mănăstiri istorice din țara noastră și să construiască unele noi, după putință. De asemena, a spus că ambii patriarhi s-au îngrijit să vestească cuvântul lui Dumnezeu poporului credincios și mai ales să transmită operele Sfinților Părinți ai Bisericii, Patriarhul Iustin Moisescu fiind cel care a inițiat Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești” (PSB) în 1977, reluată în serie nouă din 2007, cu binecuvân­tarea Preafericitului Părinte ­Patriarh Daniel.

Regina Ana a României a trecut la cele veşnice

Majestatea Sa Regina Ana a României, soţia Regelui Mihai I al României, a murit la vârsta de 92 de ani, la Spitalul din Morges, în Elveţia, luni, 1 august. Sicriul cu trupul neînsufleţit al Reginei a fost adus în ţară în data de 9 august, pe aeroportul Otopeni. În aceeași zi a fost dus la Castelul Peleş, iar joi, 11 august, la Palatul Regal din Capitală, înmormâtarea fiind oficiată sâmbătă, 13 august, la Curtea de Argeş.

 

Reculegere şi rugăciune pentru Regina Ana

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adus un omagiu Reginei Ana a României, la Castelul Peleş, miercuri, 10 august. Totodată, Preafericirea Sa a depus o coroană de flori în grădina din faţa Palatului Regal din Sinaia.

Împreună cu Întâistătătorul Bisericii noastre, din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române au făcut parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei; Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului; Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului; Înalt­preasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale; Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei; pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal; pr. Costin Spiridon, consilier patriarhal, şi pr. Adrian Diaconu, protopopul Elveţiei. După ce Patriarhul României împreună cu membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române au ţinut un moment de reculegere lângă sicriul cu trupul neînsufleţit al Reginei Ana, în prezenţa membrilor Familiei Regale, aceştia au semnat în Cartea de Condoleanţe de la Castelul Peleş.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al reginei a fost depus în Holul de Onoare al Castelului Peleş, marţi, 9 august, când, la ora 17:55, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhi­episcopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, a săvârșit aici un Trisaghion, împreună cu Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. Sicriul cu trupul reginei a rămas la Castelul Peleş până miercuri, 10 august, la ora 18:30, când a fost transportat la Sala Tronului din Palatul Regal din Bucureşti.

Sâmbătă, 13 august, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit un Trisaghion la catafalcul unde a fost depus trupul neînsuflețit al Reginei Ana. Momentul de rugăciune a avut loc în Sala Tronului a Palatului Regal din București, în prezența membrilor Familiei Regale, dar și a reprezentanților altor Case Regale din Europa. Împreună cu Patriarhul României, la Palatul Regal au slujit Înaltprea­sfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei și Exarh patriarhal. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. În continuare, sicriul Reginei Ana a fost purtat pe umeri de militarii din Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” și așezat pe catafalcul din fața Palatului Regal. Aici a fost oficiată o slujbă religioasă catolică de către Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Robu, Mitropolit romano-catolic de Bucureşti. Ceremonia funerară din fața Palatului Regal a avut loc în prezența Familiei Regale, a
Prim-ministrului României și a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și membri ai Corpului Diplomatic acreditat la București.

După acest moment, sicriul cu trupul ne­în­suflețit al Reginei Ana a fost transportat la Curtea de Argeș, unde a fost înmormântată, în după-amiaza aceleiaşi zile, în noua Necropolă Regală.

Regina Ana a fost înmormântată la Curtea de Argeș

La noua Catedrală Arhiepiscopală și Necropolă Regală, slujba Înmormântării a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif, de Înalt­prea­sfințitul Părinte Mitropolit Nifon și de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de corala preoților din Eparhia Argeșului și Muscelului.

Conform Biroului de presă al Patriarhiei Române, „pentru evitarea ceremoniilor interconfesionale confuze și a amestecării tradițiilor liturgice diferite, în acord cu hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (4726/8-9 iulie 2008) privind prezența clericilor ortodocși la rugăciunea altor confesiuni creștine, s-a hotărât ca fiecare moment solemn de rugăciune să fie săvârșit în mod exclusiv într-o singură tradiție confesională liturgică”. Prin urmare, la momentele de slujbă ortodoxă clericii catolici au asistat fără nici un veșmânt liturgic și nu au intervenit pe durata acesteia. Același principiu a fost valabil și pentru clericii ortodocși care au asistat, dar nu au purtat veşmânt liturgic şi nu au participat activ la momentele de rugăciune catolice.

 

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, cu prilejul trecerii din această viaţă a Majestăţii Sale Regina Ana a României

Majestății Sale Regale,

Regelui Mihai I al României,

 

Alteței Sale Regale,

Principesei Moştenitoare Margareta,

 

Familiei Regale a României

 

Am aflat cu întristare despre trecerea din această viaţă a Majestăţii Sale Regina Ana a României, la venerabila vârstă de 92 de ani, în spitalul din Morges (Elveția).

Discretă și distinsă, Majestatea Sa Regina Ana a României va rămâne în conştiinţa poporului român drept un model de curaj, nobleţe şi modestie,  susținătoare permanentă a demersurilor Majestății Sale Regelui Mihai I al României în slujirea neamului românesc, atât în anii grei ai exilului, cât și la revenirea în țară.

În aceste momente de întristare, în numele Sfântului Sinod, al clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, transmitem părinteşti condoleanţe Familiei Regale a României și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o pe Majestatea Sa Regina Ana.

Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul Majestății Sale Regina Ana a României în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica ei pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântare pentru membrii îndureraţi ai Familiei Regale şi pentru toţi cei îndoliaţi,

 

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

Ceremonie comemorativă în Parcul Carol I

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, Ministerul Apărării Naţionale a organizat mai multe acţiuni comemorative şi religioase dedicate eroilor care au căzut în luptă sau în prizonierat în timpul acestei conflagraţii. Una dintre aceste acţiuni a fost ceremonia de la Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol I, din Bucureşti, unde Patriarhul României a săvârşit un Trisaghion, duminică, 28 august.

Evenimentul comemorativ a debutat cu intonarea Imnului Naţional, după care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi arhidiaconi, a săvârşit un Trisaghion pentru pomenirea eroilor ostaşi şi luptători români în timpul Primului Război Mondial, a celor „care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român”. La finalul slujbei, membri din Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale au cântat şi imnul liturgic „Apărătoare Doamnă”.

Au susţinut alocuţiuni preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, prim-ministrul României, Dacian Cioloş, decanul Corpului Diplomatic, Monseniorul Miguel Maury Buendia, nunţiu papal, şi acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. La finalul evenimentului a avut loc ceremonia depunerii coroanelor de flori, a depunerii jurământului militar, precum a fost în anul 1916, şi au fost trase salve de tun de către Bateria aruncătoare de 120 mm şi salve a Brigăzii 30 Gardă.

Au participat reprezentanţi ai puterii legislative şi judecătoreşti, ai Bisericilor şi comunităţilor creştine şi altor culte din România, ambasadori şi membri ai Corpului Diplomatic, generali şi ofiţeri ai Armatei române.

În cadrul programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea centenarului Primului Război Mondial (1916-2016), au fost organizate pe întreg teritoriul naţional mai multe ceremonii militare şi religioase în memoria ostaşilor români care şi-au dat viaţa pentru ţară în acest război.

550 de ani de la ziua punerii pietrei de temelie a Mănăstirii Putna

Mănăstirea Putna, un rug aprins de 550 de ani

Sărbătoarea de 550 de ani de la ziua punerii pietrei de temelie a Mănăstirii Putna a început de sâmbătă seara, 9 iulie, cu slujba Privegherii. Înainte de slujbă, pe mormântul Sfântului Ștefan a fost așezată o casetă de sticlă în care au fost expuse două obiecte prezente la slujba de început, cu 550 de ani în urmă.

A fost adus din muzeul mănăstirii fragmentul de lemn păstrat până azi din trunchiul paltinului în care s-a înfipt săgeata voievodului atunci când a ales locul viitoarei ctitorii. Acesta a fost păstrat de-a lungul secolelor în Altarul bisericii voievodale, iar în anii 60 ai veacului trecut a fost transferat în muzeu. Peste fragmentul de paltin a fost așezată candela pusă de către Sfântul Ștefan la piciorul Sfintei Mese, în 10 iulie 1466, care a fost descoperită cu ocazia cercetărilor arheologice.

După Priveghere, părintele profesor Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, a ținut un cuvânt despre ce reprezintă monahii în general pentru popor și, în particular, ce este Putna pentru români.

Duminică dimineața au fost săvârșite slujba Acatistului Bunei Vestiri şi Sfânta Liturghie. Alături de clericii mănăstirii și alți iubitori ai ctitoriei ștefaniene, din țară și din nordul Bucovinei, ținutul Herței și Basarabia, la slujbă au participat o parte dintre foștii viețuitori ai mănăstirii care acum au ascultare în alte mănăstiri sau centre eparhiale. În fruntea soborului de 55 de clerici a fost Înaltprea­sfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, fost stareț al mănăstirii în perioada 1958-1961.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Pimen a săvârșit slujba sfințirii noilor clopote ale mănăstirii. Cel mai mare, numit Sfântul Ștefan cel Mare, are 5.200 kg. Urmează, în ordinea descrescătoare a mărimii, clopotele cu numele Sf. Ierarh Iacov Putneanul, Sf. Ierarh Teoctist, Sf. Daniil Sihastrul, Sf. Ierarh Ghenadie, Sf. Ierarh Ilie Iorest, Cuviosul Sila, Cuviosul Natan, Cuviosul Paisie, Cuviosul Arsenie și Eustatie Protopsaltul, cel mai mic clopot, de 8 kg. În timp ce grupul psaltic cânta încă „Mântuiește, Doamne, poporul Tău”, din clopotniță au izbucnit glasurile melodioase ale noilor clopote. Spre bucuria celor prezenți, clopotele au fost trase minute în șir, cel care le-a mânuit fiind un clopotar venit special din Basarabia, Denis Latîșev.

A urmat un moment artistic. Pe scenă a urcat mai întâi Grupul de elevi „Fiii Putnei”, pregătit de preotul Vasile Bogdan
Negrea, elevii recitând și cântând lucrări legate de Sfântul Ștefan. A urmat Grupul coral preoțesc „Fiii Bucovinei”, care a interpretat cântarea „Altarul Mănăstirii Putna”, a cărei melodie a fost compusă de Ciprian Porumbescu, pe versurile lui Vasile Alecsandri. Apoi, Oleg și Lucia Sacaliuc au interpretat „Balada” lui Ciprian Porumbescu. Toate acestea au fost transmise în direct pe pagina de Facebook a mănăstirii.

La final, părintele stareț al mănăstirii, arhimandritul Melchisedec Velnic, a mulțumit tuturor celor prezenți la această slujbă a recunoștinței, și generațiilor de viețuitori și ctitori de peste veacuri, care parcă s-au adunat și ei, din locașurile de veci, în această zi, la maica lor, Putna.

Colocviile Putnei, ediţia a XVIII-a

Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Mănăstirii Putna a organizat în perioada 20-23 iulie, la mănăstirea suceveană, o ediție aniversară „Putna 550” a Simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”, ediția a XVIII-a.

Evenimentul a început în după-amiaza zilei de miercuri, 20 iulie. După slujba de Te Deum din biserica voievodală, a urmat deschiderea oficială a simpozionului, în Sala Mare a Casei Domneşti. Gazda întrunirii, stareţul Mănăstirii Putna, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, a ţinut să mulţumească tuturor participanţilor la această ediţie istorică. Sfinţia sa a vorbit în continuare despre importanţa acestui sfânt locaş în care, de 550 de ani, asemenea unui rug nestins, se înalţă liturghiile şi rugăciunile monahilor şi ale credincioşilor, aplecându-se apoi asupra ctitorilor şi a sfinţilor din trecutul mănăstirii: „Cu recunoştinţă ne îndreptăm în această zi către toţi aceşti ctitori, sfinţi, călugări ai acestei mănăstiri, stareţi, episcopi, toţi născuţi de o mamă duhovnicească ce se cheamă Putna“. Al doilea mare ctitor al mănăstirii, Mitropolitul Iacob Putneanul, a fost trecut în rândul sfinţilor de curând. Moaştele sale au fost deshumate, cu aprobarea Sfântului Sinod, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, şi s-au aflat „de culoarea pâinii coapte, culoarea sfinţeniei şi a desăvârşirii întru Dumnezeu“.

În continuare, a luat cuvântul domnul profesor universitar Ştefan S. Gorovei de la Facultatea de Istorie din Iaşi, care a prezentat ultimele numere, 1 şi 2 din anul 2015, ale revistei „Analele Putnei“, editată de Centrul de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare“ al Mănăstirii Putna, precum şi cartea „Cercetări arheologice la Mănăstirea Putna“, volumul al II-lea. Domnia Sa a prezentat şi câteva cărţi recent publicate de alţi colaboratori ai Centrului „Ştefan cel Mare“. Istoricul ieşean a vorbit despre „Colocviile Putnei“ ca fiind nu doar prilejul întâlnirii între specialişti consacraţi, ci şi o adevărată şcoală de formare a tinerilor istorici. Mulţi dintre colaboratorii actuali ai Centrului „Ştefan cel Mare“ au participat la început la „Colocviile Putnei“ în calitate de studenţi masteranzi sau doctoranzi, ajungând apoi să se înscrie cu comunicări la simpozion şi să publice lucrările în „Analele Putnei“.

Au urmat pe parcursul a trei zile comunicările ştiinţifice ale acestei ediţii, prezentate de profesori şi cercetători din ţară şi din străinătate.

În încheierea lucrărilor, Corul „Eustatie Protopsaltul“ al Mănăstirii Putna a interpretat în Sala Mare a Casei Domneşti trei cântări dedicate Maicii Domnului şi Mănăstirii Putna. Gazda simpozionului, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, a mulţumit tuturor participanţilor pentru strădania depusă în cercetarea epocii lui Ştefan cel Mare şi a trecutului Mănăstirii Putna. Stareţul Mănăstirii Putna a prezentat înaintea participanţilor micuţa cruce de lemn sculptat, ferecată în argint, cu care a fost îngropat Sfântul Mitropolit Iacob Putneanul.

Simpozionul s-a încheiat cu o excursie de studii la Mănăstirea Coşula, ctitorită de marele vistiernic Mateiaş în anul 1535, şi la Mănăstirea Popăuţi, din Botoşani, ctitorită de Ştefan cel Mare în 1496, ale căror fresce deosebit de frumoase şi valoroase au fost de curând restaurate.

 

Clinică oncologică pediatrică la Galaţi

În zilele de 19 şi 20 iulie, la Galaţi s-a derulat o nouă etapă de implementare a Proiectului „GALAŢI 2020”. Iniţiativă bisericească a Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, la care s-a alăturat Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, proiectul se derulează cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în baza unui parteneriat româno-german în care sunt implicaţi experţi germani şi membri ai celor mai reprezentative instituţii locale gălăţene.

În cadrul mai multor sesiuni de dezbateri, echipa de specialişti germani condusă de IPS Mitropolit Serafim a conlucrat cu echipa de specialişti români coordonată de IPS Arhiepiscop Casian, în vederea perfectării documentaţiei necesare de proiectare a acestei instituţii vitale pentru prevenţia, diagnosticarea şi tratarea copiilor bolnavi de cancer.

Analiza în detaliu a primelor faze ale proiectului a început în ziua de 19 iulie, la Spitalul de Copii „Sfântul Ioan” din Galaţi. Aici, delegaţia germană s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Prefecturii, ai Consiliului Judeţean, ai Primăriei Galaţi, ai Universităţii „Dunărea de Jos” şi ai spitalu­lui-gazdă, instituţii care susţin acest proiect şi sunt implicate în demararea lui. În acest context, experţii germani au prezentat conceptul de proiect, căruia specialiştii români i-au adus îmbunătăţiri. În etapa a doua s-a discutat fiecare aspect privitor la urgentarea fazelor de întocmire a documentaţiei tehnice, medicale şi financiare, pentru susţinerea proiectului. În etapa a treia s-au configurat obiectivele intermediare care vor trebui atinse şi s-au precizat aspecte importante privind responsabilii, atribuţiile acestora şi termenele ce trebuie respectate în parcurgerea proiectului.

În cadrul sesiunilor de lucru, ambele echipe au dovedit spirit realist de cooperare şi voinţă de realizare a acestui proiect. Iniţiativa demonstrează că reprezentanţii Bisericii, în conlucrare cu autorităţile competente şi cu specialişti în domeniu, înţeleg că nici un efort nu este prea mare pentru a susţine viitorul şi se implică într-una dintre cele mai utile investiţii – sănătatea copiilor, prin cooperare încercând şi identificarea resurselor spirituale, materiale şi financiare pentru realizarea acestui obiectiv medical-social-uman.

 

Evenimente culturale la Rohia şi Baia Mare

90 de ani de la sfinţirea primei biserici a Mănăstirii Rohia

Cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la sfinţirea primei biserici a Mănăstirii Rohia, în spaţiul noii biserici a așezământului monahal a avut loc, în 28 iulie, un simpozion naţional cu titlul „Rohia. 90 de ani de viaţă monahală. 1926-2016”.

Manifestările au început cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, după care a fost oficiat un Te Deum. Slujba de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru cei 90 de ani de viaţă monahală la Rohia a fost urmată de oficierea Parastasului pentru Episcopul Nicolae Ivan, pentru preotul ctitor Nicolae Gherman, pentru stareţii, binefăcătorii și viețuitorii trecuţi la Domnul.

Simpozionul s-a bucurat de participarea unor mari personalităţi ştiinţifice şi a început cu un cuvânt de deschidere şi de bun venit pentru oaspeţi, rostit de Prea­sfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramure­șului și Sătmarului, care a amintit că se împlinesc, în 2016, şi 20 de ani de la rectitorirea bisericii vechi, amintind că materiale din vechiul locaș au fost folosite la construirea noii biserici, cea în care s-a desfăşurat simpozionul. În continuare, Prea­sfinția Sa a vorbit despre sfinţenia locului de la Rohia și despre rolul formator pe care l-a îndeplinit Mănăstirea Rohia. După aceea academicieni, profesori universitari, oameni de cultură, preoţi, monahi din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului şi din alte părţi au susţinut comunicări reliefând istoria celor 90 de ani de mănăstire din punct de vedere duhovnicesc, cultural, spiritual şi social. Totodată, Mănăstirea a editat monografia-album a sfântului locaş, de 160 de pagini, ce ilustrează istoria celor 90 de ani de existenţă, la care se adaugă o parte redactată ce reliefează rolul cultural, spiritual, stareţii mănăstirii cu biografia lor, cu rolul pe care l-au jucat în dezvoltarea mănăstirii. Cu ocazia acestei sărbători, mănăstirea a acordat plachete şi diplome aniversare oaspeţilor importanţi, care au susţinut comunicări.

 

Lansare de carte dedicată monahului Nicolae Delarohia

Vineri, 29 iulie, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul a participat la lansarea cărţii „N. Steinhardt. Cultură şi credinţă” şi la vernisajul expoziţiei de pictură sacră şi icoane, evenimente care au avut loc la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Arhimandritul Macarie Motogna, egumenul Mănăstirii Rohia, a făcut o scurtă prezentare a evenimentelor dedicate în ziua precedentă monahului și scriitorului Nicolae Steinhardt, la Mănăstirea Rohia: simpozionul naţional desfăşurat sub genericul „Rohia. 90 de ani de viaţă monahală”.

Despre monahul Nicolae Delarohia a vorbit PS Iustin Sigheteanul, la lansarea cărţii „N. Steinhardt. Cultură şi credinţă”, eveniment care a avut loc în sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul”. Ierarhul a remarcat felul în care Mănăstirea Rohia îi poartă de grijă marelui om de cultură, prin felul cum îi menţine memoria în atenţia publicului, prin amenajarea chiliei, prin organizarea câtorva concursuri de eseuri şi, în ultimii ani, prin organizarea unei tabere de pictură, prin organizarea unei mesei rotunde la Rohiiţa, prin vernisarea expoziţiei de icoane pictate în tabără. Au mai vorbit despre Nicolae Steinhardt: Adrian Şerban, directorul editorial al Editurii Polirom, unde apare „Integrala Steinhardt”, editorul cărţii care s-a lansat la Baia Mare, George Vasile Dâncu, din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Petru Dunca, unul din cei care l-au cunoscut pe marele eseist, şi conf. univ. dr. Ştefan Vişovan.

A urmat un miniconcert al Grupului „Sfântul Ioan Damaschin” şi expoziţia de manuscrise şi icoane, evenimente găzduite în sala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” de la Catedrala Episcopală, în care se află Colecţia de carte veche „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”.

Expoziţia de icoane pe lemn, pictate în tabăra de la Rohiiţa, intitulată „Toți întru Hristos”, a fost prezentată de Dumitriţa Filip, muzeograf.

 

Congres în Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi

Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, întrunit în perioada 30 iunie – 2 iulie 2016, a votat înființarea Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi și a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. După lucrările congresului, duminică, 3 iulie, IPS Părinte Arhiepiscop Nicolae și Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina au săvârșit slujba de resfințire a Bisericii „Învierea Domnului” din Hamilton, Canada.

Lucrările celui de-al 80-lea congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi au început joi, 30 iunie, fiind găzduit de către Biserica Ortodoxă Română „Învierea Domnului” din Hamilton – Ontario, Canada. În prima zi a congresului a avut loc ședința consiliului eparhial al arhiepiscopiei, prezidată de către Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi.

Delegații parohiilor și ai orga­nizațiilor auxiliare AROLA (Aso­ciația Ortodoxă Română a Doamnelor din America) și ROYA (Tinerii Ortodocși Români din America) au sosit a doua zi, vineri, 1 iulie, iar programul congresului a continuat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, a slujbei Parastasului și a slujbei de Te Deum (pentru începutul lucrărilor congresului și Ziua Canadei) de către Înaltprea­sfințitul Părinte Arhiepiscop Nicolae și Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, alături de care au slujit protoiereii arhiepiscopiei. În continuare, pr. prof. Nicolai Buga a susținut o prezentare intitulată „Un apostol al nea­mului şi un martir al dreptei credințe: Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”, după care a avut loc deschiderea solemnă a sesiunilor de lucru ale congresului. A fost „un congres aniversar și istoric. Aniversar prin numărul 80, dar și prin sărbătorirea a 100 de ani de la fondarea parohiei noastre din Hamilton. Istoric pentru faptul că acest congres a votat înființarea Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi și a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei”, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae.

După procedurile administrative de deschidere a ședinței, au avut loc prezentările rapoartelor de activitate ale ierarhilor. Subiectul cel mai important al agendei acestei zile l-au reprezentat discutarea și aprobarea, în unanimitate, de către delegații congresului a Statutului pentru organizarea Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. În continuare, pr. Daniel Ene a prezentat raportul de activitate al comisiei de educație a eparhiei. Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a oferit pr. Daniel Ene, prof. Anca Munteanu și Veronicăi Ciocan, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma Omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”, ca semn de recu­noaștere a activității acestora în cadrul comisiei.

În încheierea programului primei zile au avut loc conferința clerului și conferințele AROLA și ROYA în cadrul cărora preoții și organizațiile auxiliare ale arhiepiscopiei au discutat probleme de actualitate și organizatorice.

Sesiunile de lucru ale congresului arhiepiscopiei au continuat și sâmbătă, 2 iulie, iar duminică, 3 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae și Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina au săvârșit slujba de resfințire a Bisericii „Învierea Domnului” din Hamilton, care a fost renovată prin strădania pr. Lucian Pușcariu și a consiliului parohial.

 

S-au demarat lucrările unui amplu aşezământ bisericesc în München

Credincioşii ortodocşi români din oraşul german München şi din împrejurimi susţin cel mai amplu proiect de infrastructură al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, şi anume, lucrările de construire a Aşezământului bisericesc „Înălțarea Sfintei Cruci” din München-Aubing. În cadrul acestui aşezământ vor fi săvârşite sfinte slujbe şi organizate activităţi duhovniceşti, sociale şi culturale.

După ani de aşteptări, plăţi pentru chirie, sentimentul înstrăinării, al faptului de „a nu fi acasă” şi alte neajunsuri, clerul şi credincioşii ortodocşi români din München şi împrejurimi au făcut un nou pas important în realizarea dorinţei lor, şi anume, contractarea unei firme care să execute lucrările de construire a Aşezământului bisericesc „Înălțarea Sfintei Cruci” din München-Aubing, Germania. Acest proiect de construcţie este cel mai amplu proiect de infrastructură al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, realizat de filiala acesteia, Centrul Bisericesc Românesc Ortodox din München.

Piatra de temelie a aşezământului de pe terenul din Aubing, cartier situat în partea de vest a orașului München, a fost aşezată în data de 11 septembrie 2011, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, dar contractul de vânzare-cumpărare a terenului a fost semnat abia în anul 2013, din cauza insuficienţei banilor strânşi pentru construirea acestui aşezământ. Lucrările de execuţie au început din luna iunie a acestui an. În prezent se lucrează la excavarea terenului pentru realizarea fundaţiei clădirilor, urmând să fie efectuate lucrările de sprijinire a malurilor de pământ pentru turnarea fundaţiilor şi a elementelor de beton ale subsolului, informează site-ul Mitropoliei, mitropolia-ro.de.

Aşezământul bisericesc „Înăl­ța­rea Sfintei Cruci” cuprinde biserica cu hramurile „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, punctul central al aşezământului. Pentru a fi o prezenţă a culturii şi spiritualităţii româneşti în diasporă, dar mai ales pentru a le aminti românilor de „acasă”, echipa arhitecţilor, condusă de arh. Şerban Sturdza, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din Bucureşti, a proiectat biserica după modelul Bisericii „Sfântul Nicolae”-Domnesc din Curtea de Argeş, potrivit site-ului cbrom-noul-aseza­mant.de/ro. De asemenea, în cadrul aşezământului vor mai fi două clădiri. Una va adăposti sediul episcopal şi o mănăstire, având şi spaţii pentru chilii, trapeză, bibliotecă, birouri şi camere de oaspeţi. Cealaltă clădire va funcţiona drept centru comunitar-parohial cu spaţii pentru o bibliotecă, un centru social şi magazinul de obiecte şi cărţi religioase, locuinţa preotului paroh şi camere de găzduire pentru pelerini la etajele superioare. Centrul comunitar parohial va fi atât locul de întâlnire al românilor, de desfăşurare a activităţilor catehetice, culturale şi spirituale, cât şi de ajutorare, prin intermediul Asociaţiei caritative „Sfântul Vasile cel Mare”, a persoanelor care se confruntă cu lipsuri materiale sau spirituale.

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor, Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi coordonatorul proiectului, a săvârşit o slujbă de binecuvântare a lucrărilor pe locul viitorului aşezământ şi a adresat o scrisoare pastorală enoriaşilor, prietenilor şi susţinătorilor Centrului Bisericesc Român Ortodox din München, prin care îi îndeamnă să susţină amplul proiect de infrastructură al mitropoliei, în primul rând prin rugăciune. De aceea, în fiecare zi de miercuri seara, la iniţiativa unor tineri din Comunitatea Ortodoxă Românească din München şi din împrejurimi se rosteşte Acatistul Sfântului Ierarh Calinic, ocrotitorul bisericii aşezământului. „Ne vom bucura mai târziu să știm că am participat și noi la ctitorirea unui așezământ sfânt și sfințitor, că am realizat ceva pentru urmașii noștri, că suntem cuprinși acolo în rugăciune spre pomenire veșnică. De asemenea, avem aici în diasporă tendința de a ne uita, adeseori, cu oarecare invidie și un oarecare complex de inferioritate la ce au realizat grecii, rușii, sârbii sau alte popoare ortodoxe. Putem depăși situația de inferioritate doar acționând, luându-ne soarta în mâini în chip demn și responsabil. Acum avem binecuvântata ocazie. Să n-o ratăm!”, a îndemnat ierarhul în scrisoarea pastorală.
Conform clauzelor contractuale, construcția va trebui să fie realizată la un stadiu funcțional până la sfârşitul anului 2018 și finalizată până la sfârşitul anului 2020.

Bucurie şi binecuvântare la Salzgitter

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la sfințirea picturii bisericii Parohiei Ortodoxe Românești, cu hramul Învierea Domnului, din Salzgitter, Germania, 28 august 2016

 

Sfințirea picturii interioare a bisericii cu hramul Învierea Domnului din Salzgitter, Germania, este un eveniment mare, sfânt şi binecuvântat, în mod special pentru credincioșii români din acest oraș, din Landul Niedersachsen, care se adună în această biserică pentru a păstra vie flacăra credinţei ortodoxe şi a spori dragostea faţă de ţară, de neam şi de valorile autentice creştine.

Parohia Învierea Domnului din Salzgitter a fost înfiinţată în anul 1976 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Justinian şi prin râvna părintelui Vasile Florea, susţinut de un grup de credincioși ortodocşi români, reuniţi într‑un Comitet de inițiativă al parohiei.

Deşi începuturile au fost modeste şi cu greutăți, după o perioadă de aproape 5 ani (1976‑1981) în care slujbele pentru această comunitate au fost săvârșite în diferite locașuri sau spaţii puse la dispoziţie cu bunăvoință de Episcopia Catolică de Hidesheim, de Episcopia Evanghelică de Braunschweig şi Episcopia Evanghelică de Hannover, în anul 1979, o familie de creştini ortodocşi români a cumpărat un teren în orașul Salzgitter, pe care l‑a donat Parohiei Învierea Domnului pentru construcția unei biserici şi a unui centru parohial, cu sală de conferințe şi dependințele necesare.

Piatra de temelie a fost pusă la data de 9 noiembrie 1979, începând astfel lucrările de zidire a unui locaș de cult propriu. Prin efortul şi jertfa bunilor credincioși ortodocşi români din Landul Niedersachsen, biserica a fost construită şi apoi sfinţită la data de 3 mai 1981, în Duminica Sfântului Apostol Toma, slujba de sfințire fiind săvârșită de vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului. Ansamblul arhitectural a fost apoi întregit, tot prin jertfa credincioșilor din parohie, prin construirea unui turn-clopotniță, care îşi aşteaptă, într‑un viitor apropiat, clopotele pentru a vesti momentele de rugăciune.

Întrucât după anul 1990 numărul credincioșilor ortodocși români din diasporă a crescut foarte mult, biserica acestei comunități a devenit neîncăpătoare și astfel s‑a simțit nevoia extinderii spațiului de cult. În vara anului 2008 au început lucrările de extindere a bisericii, care au fost finalizate în vara anului 2012. Ca o încununare a eforturilor depuse, această biserică a primit şi veșmântul luminos al picturii liturgice ortodoxe, care coboară cerul pe pământ, icoanele fiind ferestre ale prezenţei harice a lui Hristos şi a Sfinţilor Săi,odată cu sfinţirea picturii, prin lucrarea Duhului Sfânt.

Acest eveniment binecuvântat ne oferă prilejul să constatăm vrednicia românilor care, deși departe de țară, s‑au străduit să păstreze credința ortodoxă strămoșească, identitatea şi cultura românească.

Astăzi, în diaspora română, biserica devine locul unde românii își păstrează adevărata identitate spirituală. Dorul de casă, de tradițiile şi obiceiurile românești, de mărturisirea comună a dreptei credințe îi adună pe românii din diasporă în biserica în care se slujește în limba lor maternă, se exprimă identitatea lor etnică şi confesională, dar şi comuniunea cu românii din ţară şi de pretutindeni.

De aceea, iubiţi români ortodocşi din Salzgitter, vă îndemnăm părintește să sporiți dragostea creștină şi conlucrarea frățească, pentru ca munca sau studiul departe de țară, în străinătate, să nu devină îndepărtare sau înstrăinare spirituală a unora față de alții.

Cu prilejul acestei întreite sărbători a parohiei voastre: sfin­țirea picturii interioare a bisericii cu hramul Învierea Domnului, împlinirea a 40 de ani de existenţă a Parohiei Ortodoxe Române din Salzgitter (1976 – 2016), precum şi împlinirea a 35 de ani de la sfințirea inițială a bisericii (1981 – 2016), felicităm pe Înalt­prea­sfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, şi pe părintele paroh dr. Vasile Florea pentru lucrarea lor pastorală şi misionară, de păstrare şi cultivare a credinței creș­tine ortodoxe, a spiritualității şi iden­tității românești.

Totodată, felicităm pe toţi credincioșii acestei parohii, harnici şi dinamici, luminaţi de credință şi rugăciune, pe toți binefăcătorii acestui sfânt locaș, precum şi pe toţi clericii şi credincioșii prezenți la acest eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate creștină şi demnitate românească.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul Cel veșnic şi Capul Bisericii Sale, să ocrotească această biserică şi pe toţi închinătorii şi binefăcătorii ei, dăruindu‑le pace şi bucurie, sănătate şi mântuire, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria credincioşilor!

 

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Sfinţii Martiri de la Durostor, cinstiţi la Silistra

Pentru prima dată, la 10 iulie – în Duminica a 3-a după Rusalii – au fost pomeniți laolaltă Sfinții Martiri de la Durostor care au pătimit pentru Hristos în primele veacuri creștine. Cu acest prilej, în Catedrala Mitropolitană din Silistra, Bulgaria, a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească sub protia Preafericitului Părinte Neofit, Patriarhul Bulgariei. Au slujit ierarhi din Bulgaria, România, Ucraina și Republica Moldova. Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhial. La eveniment au luat parte autoritățile locale, precum și numeroși credincioși bulgari și români veniți de la Călărași, Tulcea, Constanța și Suceava.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, în chip solemn, s-a proclamat Duminica a 3-a după Rusalii ca Duminică a cinstirii Soborului Sfinților Martiri de la Durostor. A fost prezentată icoana acestora și a fost cântat troparul închinat lor.

PS Părinte Visarion a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Neofit o icoană a Maicii Domnului pictată pe lemn și un ștergar tradițional românesc. „A fost o zi de bucurie duhovnicească, de împreună-slujire la Altarul Bisericii lui Hristos și de împreună-cinstire a vredniciilor sfinților martiri din ținuturile sud-dunărene care au mărturisit credința creștină în arealul danubiano-pontic”, a declarat Preasfințitul Părinte Visarion.

 

Bulgaria şi-a sărbătorit ocrotitorul spiritual

În perioada 17-19 august, Mănăstirea Rila din Bulgaria a găzduit manifestările jubiliare dedicate împlinirii a 1.070 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Ioan, făcătorul de minuni de la Rila. La manifestări au participat ierarhi bulgari şi străini, reprezentanţi ai Corpului Diplomatic, precum şi mii de credincioşi ortodocşi din ţara vecină. Cu această ocazie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a transmis un mesaj jubiliar.

Evenimentul a început în după-amiaza zilei de 17 august, când a fost săvârşită slujba Privegherii Sfântului Ioan de la Rila, în mănăstirea stavropighială care-i poartă numele. Slujba Privegherii a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Grigorie de Braniţa, Vicar patriarhal. La slujbă au asistat Prea-
fericitul Părinte Neofit, Patriarhul Bulgariei, ierarhi bulgari, reprezentanţi ai altor Biserici Ortodoxe autocefale şi membri ai Corpului Diplomatic. Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la eveniment a fost părintele Neluţu Oprea, care este preotul comunităţii româneşti din Sofia.

În ziua praznicului, pe 18 august, Liturghia solemnă a fost săvârşită de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare, înconjurat de un sobor de ierarhi şi preoţi bulgari şi reprezentanţi ai altor Biserici Ortodoxe surori. În timpul împărtăşirii preoţilor a fost citit mesajul solemn al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare.

La sfârşitul Liturghiei, Preafericitul Părinte Patriarh Neofit a adresat un cuvânt celor prezenţi, cu ocazia marii sărbători. Întâi­stătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare a dat slavă lui Dumnezeu pentru acest eveniment şi a sub­liniat că Sfântul Ioan „a fost întotdeauna considerat ocrotitorul spiritual al poporului bulgar”.

Sfântul Ioan a trăit pe vremea creştinării în masă a poporului bulgar de către ţarul Boris I şi a contribuit atunci, prin vieţuirea sa deosebită de monah şi stareţ de mănăstire, la întărirea conştiinţei creştine a conaţionalilor săi. El a trăit în pustia munţilor Rila, unde a şi întemeiat mănăstirea care îi poartă numele. Cu puţin timp înainte de mutarea sa la Domnul, care a avut loc la 18 august 946, Sfântul Ioan a scris un testament adresat ucenicilor săi şi poporului bulgar.

 

Corul „Byzantion“ la festivalul de la Mănăstirea Valaam din Rusia

Corul „Byzantion“ a participat, în perioada 26-28 iulie, la Festivalul de Muzică Sacră organizat de către obştea Mănăstirii Valaam (pe insula cu acelaşi nume de pe Lacul Ladoga, Rusia) cu sprijinul direct al Patriarhiei Moscovei şi al preşedenţiei Federaţiei Ruse.

Evenimentul, ajuns anul acesta la ediţia a II-a, a reunit interpreţi şi grupuri vocale din Rusia (4 formaţii), Liban,
Georgia, Armenia, Bulgaria, Grecia şi România. Fiecare ţară a interpretat, pentru publicul prezent pe insula pregătită de sărbătoare, cântări religioase şi folclorice specifice zonei şi culturii de provenienţă.

Completarea sub aspect spiritual a celor două zile de concerte în aer liber a constat în oficierea Sfintei Liturghii în biserica Mănăstirii Valaam, o catedrală de dimensiuni tipic slavone, unde răspunsurile au fost date antifonic de către ruşi, libanezi, georgieni, greci şi români.

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul direct al Patriarhiei Moscovei şi al Preşedinţiei Federaţiei Ruse, atât Patriarhul Chiril I, cât şi preşedintele Vladimir Putin transmiţând mesaj de bun venit pentru deschiderea festivalului.

 

Mitropolit ortodox al Mexicului, în vizită în Sălaj

În perioada 26-29 august, la invitația Preasfințitului Petroniu, Episcopul Sălajului, Înaltpreasfințitul Athenagoras, Mitropolitul ortodox al Mexicului, a făcut o vizită în Episcopia Sălajului. În ziua de sâmbătă, 27 august, IPS Mitropolit Athenagoras, alături de PS Episcop Petroniu, a vizitat mai multe biserici din Protopopiatul Zalău. Astfel, a vizitat bisericile din parohiile Ortelec, Moigrad, Brebi, Creaca, Prodănești, Borza și Ciumărna, iar în cea de-a doua parte a zilei, Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Zalău, unde a fost întâmpinat de către credincioșii acestei parohii cu flori, pâine și sare. Duminică, 28 august, IPS Mitropolit Athenagoras a oficiat alături de PS Episcop Petroniu slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Jac, iar după târnosirea locașului de cult, cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în vecinătatea bisericii, fiind înconjurați de un ales sobor de preoți. În după-amiaza zilei de duminică, ierarhul oaspete și-a continuat vizita în municipiul Zalău, fiind impresionat de frumusețea și căldura picturii locașurilor de cult, precum și de noblețea sufletească a oamenilor, care l-au întâmpinat cu multă bucurie în bisericile „Adormirea Maicii Domnului”, Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”, precum și în bisericile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Nașterea Maicii Domnului”. Vizita IPS Mitropolit Athenagoras al Mexicului în Episcopia Sălajului s-a încheiat luni, 29 august, când a săvârșit Sfânta Liturghie alături de PS Episcop Petroniu, în Altarul de vară al Mănăstirii Bic, cu prilejul hramului de vară al acestui așezământ monahal.

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Vineri, 1 iulie

A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea Pasărea din judeţul Ilfov.

A efectuat o vizită de lucru la Atelierele Institutului Biblic al Patriarhie Române de la Mănăstirea Pasărea.

 

Sâmbătă, 2 iulie

A primit în audienţă pe domnul arhitect Alexandru Popa, la Mănăstirea Pasărea.

 

Duminică, 3 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Pasărea.

 

Marţi, 5 iulie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 6 iulie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Oleg Malghinov, Ambasadorul Federaţiei Ruse în România, în vizită de rămas-bun, la încheierea misiunii diplomatice în România.

S-a întâlnit, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, cu clericii participanţi la Cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale de către clericii din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a adresat un cuvânt de binecuvântare şi încurajare celor 190 de clerici din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei prezenţi la aceste cursuri.

 

Joi, 7 iulie

A citit şi a avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

 

Vineri, 8 iulie

A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea Cernica din judeţul Ilfov.

 

Sâmbătă, 9 iulie

A adresat un mesaj de condoleanţe, cu titlul „Un păstor harnic şi blând”, la slujba de Înmormântare a Părintelui Răducan Zaharia (1947-2016), fost preot paroh la Parohia Ghermăneşti, Protopopiatul Ilfov Nord, comuna Snagov.

 

Duminică, 10 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi arostit cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Cernica.

 

Sâmbătă, 16 iulie

A oficiat slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire arhimandrit Arsenie Papacioc, la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, Stavropighie patriarhală.

După săvârşirea slujbei de pomenire, Patriarhul României a evocat personalitatea duhovnicească a părintelui Arsenie Papacioc.

 

Duminică, 17 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, Stavropighie patriarhală.

Vineri, 22 iulie

În ziua de 22 iulie 2016, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit împlinirea a 65 de ani de viaţă.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a participat, în paraclisul de la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol, Stavropighie patriarhală, la slujba de Te Deum, prin care s-a adus mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale. Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa mai multor ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţi, obştea Mănăstirii Techirghiol şi credincioşi.

Cuvântul de felicitare din partea ierarhilor Sfântului Sinod a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

În cuvântul adresat cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile şi darurile primite, Înaltpreasfinţitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de felicitare, precum şi tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţilor, monahiilor şi tuturor credincioşilor prezenţi.

La final, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Epis-
cop-vicar patriarhal, i-a dăruit Patriarhului României, din partea membrilor Permanenţei Consiliului Național Bisericesc, un omofor şi un epitrahil cu icoanele celor doi sfinţi ocrotitori ai Preafericirii Sale: Sfântul Proroc Daniel şi Sfântul Proroc Ilie. Daruri şi flori au fost oferite şi din partea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a obştii Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol şi a credincioşilor prezenţi.

Sâmbătă, 23 iulie

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat „Maestrul Radu Beligan – simbol al Teatrului Naţional”, la slujba de Înmormântare a Domnului Radu Beligan, personalitate eminentă a teatrului şi a culturii române.

 

Duminică, 24 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, Stavropighie patriarhală.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „O nouă poartă a cerului în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului”, la sfinţirea bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Parohia Goioasa, comuna Agăş, Protopopiatul Moineşti, judeţul Bacău.

 

Miercuri, 27 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, Stavropighie patriarhală, cu ocazia serbării celui de-al doilea hram al sfântului locaş – Sfântul Mare Mucenic Pantelimon.

 

Joi, 28 iulie

S-a întâlnit la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci – Caraiman, Buşteni, cu tinerii prezenţi în tabăra „Tradiție și Noutate” la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” – Caraiman din incinta mănăstirii. Preafericirea Sa i-a binecuvântat, le-a adresat un cuvânt de învăţătură şi i-a invitat la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, de la începutul lunii septembrie 2016: „[…] Întâlnirea tinerilor ortodocşi din toată lumea are o temă principală, o temă centrală, şi anume «Iisus Hristos – Bucuria vieţii». Este foarte important ca pregătirea pentru întâlnirea de la Bucureşti să se facă în atmosferă de bucurie, dar şi în descoperirea mai profundă a Izvorului bucuriei Care este Iisus Hristos”.

Preafericirea Sa a mai subliniat că bucuria este esența vieții creștine, iar aceasta este dobândită prin rugăciune: „[…] Când vedem că oamenii stau mult la slujbe și au pe chip lumină și bucurie ne mirăm câtă răbdare au. Ei au această răbdare pentru că au început după o vreme să simtă o pace și o bucurie și se odihnesc în bucuria și pacea întâlnirii lor cu Hristos. Și acesta este secretul vieții creștine chiar și în vreme de încercare. Sfântul Apostol Pavel spune: «Cu tot necazul nostru, sunt covârşit de bucurie!» (2 Corinteni 7, 4), ceea ce înseamnă că bucuria este însăși prezența lui Hristos în sufletul credinciosului care se roagă. Când nu mai avem bucurie trebuie să ne întrebăm de ce nu avem, sau de ce am pierdut-o, sau de ce nu am căutat-o. Adevărata bucurie se naşte din rugăciune. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Filipeni capitolul 4, versetul 4: «Bucuraţi-vă pururi în Domnul, şi iarăşi zic, bucuraţi-vă». Tot Sfântul Pavel (1 Tesaloniceni, 5, 16- 17) ne arată cum dobândim bucuria: «Bucuraţi-vă pururea» şi imediat adaugă «Rugaţi-vă neîncetat» arătând şi cum se dobândeşte bucuria […]”.

Deoarece tema întrunirii tinerilor ortodocși din toată lumea este „Iisus Hristos – Bucuria vieții”, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a recomandat tinerilor prezenți să citească Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos în timpul rămas până la acest eveniment de la începutul lunii septembrie: „[…] În lumea de astăzi este foarte multă agitaţie şi puţină pace interioară; este multă tulburare şi puţină bucurie, de aceea Biserica prin slujbele ei, prin activităţile ei, trebuie să aducă bucurie tuturor credincioşilor, nu numai tinerilor. Aceasta este esenţa vieţii creştine. De aceea, eu recomand ca în timpul rămas până ajungeţi la Bucureşti, la începutul lunii septembrie, ca pregătire pentru tema aceasta frumoasă (Iisus Hristos, Bucuria vieţii) să citiţi, dacă nu în fiecare zi cel puţin o dată pe săptămână, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. Moștenirea vieții veșnice este esența vieții creștine și izvorul fericirii pentru un tânăr. Cu cât veți cânta și vă veți ruga mai mult, veți simți că sunteți iubiți de Dumnezeu și omul care e iubit de Dumnezeu transmite iubirea și creează Rai în jurul lui […]”.

La final, tineri au primit daruri din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

Duminică, 31 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

 

 

 

Luni, 1 august

A adresat un mesaj de condoleanţe la trecerea din această viaţă a Majestăţii Sale Regina Ana a României.

 

Marți, 2 august

A citit şi a avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 3 august

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

A primit în audienţă pe PC pr. Boian Alexandrovici, protopop al Protopopiatului Dacia Ripensis şi vicar al Timocului, Serbia.

A primit în audienţă pe PC arhim. Melchisedec Velnic, Stareţul Mănăstirii Putna.

 

Joi, 4 august

A citit și a avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Sâmbătă, 6 august

A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură cu prilejul sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului.

Împreună cu Preafericirea Sa au slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

 

Duminică, 7 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 8 august

A primit în audienţă pe părintele Bogdan-Ioan Popescu, preot slujitor la Biserica ortodoxă românească „Sfânta Parascheva” din Bruxelles.

 

Marți, 9 august

A citit şi a avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

 

Miercuri, 10 august

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, a adus un omagiu Reginei Ana a României, la Castelul Peleş din Sinaia. Patriarhul României a depus o coroană de flori în grădina din faţa Palatului Regal din Sinaia, apoi, împreună cu membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, în prezenţa membrilor Familiei Regale, a ţinut un moment de reculegere lângă sicriul cu trupul neînsufleţit al Reginei Ana, depus în Holul de Onoare al Castelului Peleş. Preafericirea Sa a adresat condoleanţe membrilor Familiei Regale şi a semnat în cartea de condoleanţe.

Din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române condusă de Prea-
fericitul Părinte Patriarh Daniel au făcut parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei; Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului; Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului; Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale; Înalt-
preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei; pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal; pr. Costin Spiridon, consilier patriarhal, şi părintele Adrian Diaconu, preot paroh al Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul Ioan Botezătorul” din Geneva, Elveţia.

A efectuat vizite de lucru la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci” – Caraiman, Buşteni şi la Mănăstirea Sinaia.

 

Joi, 11 august

A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea Cernica din judeţul Ilfov.

 

Vineri, 12 august

A citit şi a avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

Sâmbătă, 13 august

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit slujba de Trisaghion, în prezența membrilor Familiei Regale şi a reprezentanților altor Case Regale din Europa, la catafalcul unde a fost depus trupul neînsuflețit al Reginei Ana, în Sala Tronului a Palatului Regal din București. Împreună cu Patriarhul României au slujit Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei și Exarh patriarhal. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. După-amiază, regina a fost înmormântată în noua Necropolă Regală de la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeş.

 

Duminică, 14 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

A primit în audienţă pe PC arhim. Teofil Anăstăsoaie, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

 

Luni, 15 august

A săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Samurcăşeşti din judeţul Ilfov şi a rostit cuvânt de învăţătură, cu ocazia sărbătoririi unuia dintre hramurile istorice al mănăstirii – Adormirea Maicii Domnului.

 

Marți, 16 august

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor la Mănăstirea Samurcăşeşti.

Joi, 18 august

A citit şi a avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A hirotesit doi preoţi întru iconomi stavrofori şi doi ierodiaconi şi un diacon întru arhidiaconi, în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală. Au fost hirotesiţi iconomi stavrofori preotul Iulian Ignat, inspector inginer la Sectorul Bunuri imobile bisericeşti al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi slujitor la Parohia Parcul Călăraşi, Protopopiatul Sector 2 Capitală, şi preotul Marian Colţan, profesor la Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din Bucureşti şi slujitor la Parohia „Sfântul Alexandru”- Colentina, Protopopiatul Sector 2 Capitală. Iar arhidiaconi au fost hirotesiţi diaconul Nicolae Stanciu, consilier eparhial la Sectorul Bunuri imobile bisericeşti al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi slujitor la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Floreasca, şi doi vieţuitori ai Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti: ierodiaconul Varlaam Gomei, secretar la Cabinetul Patriarhal şi profesor la Seminarul Teologic Nifon Mitropolitul din Bucureşti, şi ierodiaconul Nifon Constantin, profesor la Seminarul Teologic Nifon Mitropolitul din Bucureşti.

 

Duminică, 21 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

Cu prilejul „Duminicii românilor migranţi”, prima duminică după sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului”, a adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Tinerii – prezentul dinamic şi viitorul creativ al Bisericii”.

 

Marți, 23 august

A citit şi a avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, reunite.

 

Miercuri, 24 august

A primit, la Reședința Patriarhală, vizita Excelenței Sale Grigorios Vassiloconstandakis, Ambasadorul Greciei în România, la încheierea misiunii diplomatice în ţara noastră.

A primit în audienţă pe părintele Daniel Corîu, preot paroh al Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul Gheorghe” din Tokyo, Japonia.

Joi, 25 august

A citit şi a avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, un grup de pelerini creştini ortodocşi din Iordania, Siria şi Liban, condus de Preasfinţitul Părinte Qais Sadiq, Episcop de Erzurum, Biserica Ortodoxă a Antiohiei. Grupul de creştini ortodocşi din Orient a efectuat un pelerinaj, intitulat Pe urmele Sfinţilor Martiri Brâncoveni, la mai multe mănăstiri din România.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a adresat pelerinilor un cuvânt de binecuvântare în care a arătat că lucrarea frumoasă a pelerinajului este un mod de a trăi frăţietatea ortodoxă mai intens şi, în acelaşi timp, Preafericirea Sa şi-a exprimat îngrijorarea şi solidaritatea față de situația creștinilor din Siria: „Între Biserica noastră şi creştinii din Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient am avut relaţii frăţeşti foarte solide de-a lungul secolelor. O mulţime de tineri din Siria, Liban şi Iordania au studiat cu 20 de ani în urmă şi astfel că sunt mulţi, ca şi Preasfinţitul Qais, care vorbesc româneşte în Orient. Avem în Bucureşti o comunitate de ortodocşi din diferite ţări din Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient şi suntem foarte bucuroşi că această comunitate este păstorită de Preasfinţitul Părinte Qais Sadiq, Episcop de Erzurum, şi contribuie la întărirea frăţietăţii între Bisericile noastre. În acelaşi timp, regretăm faptul că există război în Siria, că o mulţime de credincioşi au plecat de acolo din cauza războiului şi că foarte mulţi au fost persecutaţi. Noi ne rugăm ca să se instaureze pacea şi mulţi dintre cei care au plecat să revină pentru că acolo este creştinismul cel mai vechi, cel apostolic. Noi ne bucurăm că dumneavoastră în aceste zile aţi vizitat multe locuri sfinte, după cum pelerini de-ai noştri în pelerinaje pe care le organizează Patriarhia Română au vizitat locuri sfinte din Ţara Sfântă şi din ţările din Răsărit până în Egipt, iar când lucrurile se vor linişti, când se va termina războiul, dorim să reorganizăm pelerinaje şi în Siria”.

 

Duminică, 28 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de Trisaghion, la Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol I, Bucureşti, pentru pomenirea eroilor ostaşi şi luptători români în timpul Primului Război Mondial, a celor „care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român”. Ceremonialul religios avut loc cu prilejul manifestărilor legate de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial (1916-2016).

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Bucurie şi binecuvântare la Salzgitter”, cu prilejul slujbei de Sfinţire a picturii bisericii Parohiei ortodoxe româneşti Învierea Domnului, din Salzgitter, Germania.

A adresat un mesaj de condoleanţe, cu titlul „O femeie credincioasă şi o profesoară talentată”, la slujba de Înmormântare a doamnei preotese Elena Olteanu (1974 – 2016), soţia preacucernicului preot Florin Olteanu, Protopop de Giula, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria.

 

Luni, 29 august

În ziua sărbătorii „Tăierea cinstitului cap al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie la Altarul de vară din incinta Reşedinţei Patriarhale, cu ocazia hramului, şi a rostit cuvânt de învăţătură.

 

Marți, 30 august

A citit şi a avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 31 august

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, vizita Înaltpreasfinţitul Părinte Athenagoras, Mitropolitul Mexicului, Patriarhia Ecumenică.

 

 

 

Tinerii – prezentul dinamic şi viitorul creativ al Bisericii

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica românilor migranţi, 21 august 2016:

 

 

După cum este cunoscut, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 ca An omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox în Patriarhia Română. Această iniţiativă promovează şi încurajează şi parohiile româneşti din ţară şi din străinătate să desfăşoare cât mai multe activităţi educaționale, culturale şi social‑filantropice, inclusiv în timpul vacanțelor şi al unor evenimente solemne cu semnificație națională.

Tema educaţiei religioase a tineretului este una foarte actuală, mai ales în contextul provocărilor lumii de astăzi. Biserica se implică în educaţia tinerilor deoarece misiunea Bisericii este tocmai vestirea Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos în lume și viețuirea în conformitate cu Evanghelia Lui. Activitatea educațional‑formativă a Bisericii a fost rânduită de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, prin cuvintele: „Lăsaţi copiii să vină la Mine” (Marcu 10, 14), și de Sfinții Săi Apostoli, ca fiind o permanentă sporire duhovnicească: „Creșteți în har și în cunoașterea Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos” (2 Petru 3, 18).

Principalele provocări ale societăţii contemporane sunt abandonul școlar, destrămarea familiilor, sărăcia, șomajul, de­lincvența și violența juvenilă, nesiguranța zilei, incertitudinea viitorului, precum şi plecarea părinților la muncă în străinătate, acestea având un impact major la accentuarea crizei educației în școală și în familie atât pentru românii din ţară, cât şi pentru cei stabiliţi vremelnic sau definitiv în alte părţi ale lumii.

De aceea, educația religioasă a tineretului creștin ortodox reprezintă una dintre prioritățile misionar‑pastorale la nivelul parohiilor din ţară şi din străinătate. În acest sens, în calitate de părinți sufletești, preoții trebuie să poarte o grijă mai mare pentru creșterea spirituală a copiilor și tinerilor, întrucât fiecare tânăr are o dorință puternică în a se dărui și, în același timp, a primi iubirea altora, pentru a da astfel sens vieții sale proprii. Adeseori, sunt tineri care trăiesc temeri, dezamăgiri, lipsa afecțiunii şi a încrederii în semenii lor, ceea ce face dificilă comunicarea cu părinții, cu îndrumătorii şi chiar cu ei înşişi. Dar ceea ce este mai important este faptul că tinerii sunt însetați de autenticitate și de esențial, fiind în căutarea unei îndrumări spirituale care să‑i poată învăța să trăiască în comuniune de iubire și să dea un sens vieţii lor prezente şi viitoare, pentru că ei reprezintă nu doar viitorul Bisericii, ci şi prezentul dinamic şi creativ la nivel local şi mondial (Mesajul Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Creta, 16‑26 iunie 2016, pgf. 11).

În acelaşi timp, părinții copiilor şi ai tinerilor trebuie să înțeleagă necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, astfel încât educația religioasă primită acasă să fie consolidată în mod complementar prin educația acestora în Şcoală şi în Biserică.

De aceea, adresăm un îndemn părintesc preoţilor şi credincioşilor ortodocşi români din ţară şi din străinătate să cultive în copii şi tineri duhul prieteniei și al comuniunii frăţeşti, dragostea de Biserică şi de neam, precum şi solidaritatea cu oamenii aflaţi în dificultate. În acest sens, familia are un rol esenţial în stabilirea reperelor valorice ale copiilor, acea familie compusă din bărbat, femeie şi copii, ce reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii conjugale, a iubirii părinteşti, a iubirii filiale şi a iubirii frăţeşti.

Totodată, ne exprimăm speranţa că, într‑un viitor nu foarte îndepărtat, vor exista suficiente condiţii economice şi sociale în ţara noastră pentru ca mulţi dintre românii aflaţi în afara graniţelor ţării să revină acasă, contribuind astfel, prin experienţa benefică acumulată în străinătate, la prosperitatea spirituală şi materială a României.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să dăruiască tuturor românilor pace şi sănătate, bucurie şi mântuire, să‑i ocrotească de tot răul şi să‑i ajute în toată fapta cea bună, spre bucuria Bisericii şi a poporului.

Cu preţuire, binecuvântare şi dragoste în Hristos Domnul,

 

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române