Proclamarea canonizării Sfântului Ioan Iacob în Patriarhia Ierusalimului

La Mănăstirea Sfântului Gheorghe din Hozeva a avut loc duminică, 31 ianuarie 2016, proclamarea canonizării Sfântului Ioan Iacob de la Neamț în Patriarhia Ierusalimului. La acest eveniment au participat sute de pelerini români, precum și o delegație a Patriarhiei Române, condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a slujit împreună cu Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, Sfânta Liturghie solemnă de proclamare a canonizării cuviosului român.

Cu strălucire patriarhală și cântări de laudă și de cinstire, Patriarhia Ierusalimului a adus omagiu și recunoaștere oficială Sfântului Ioan Iacob de la Neamț care s-a nevoit zeci de ani în pustiul Hozeva din Israel. După 24 de ani de la trecerea lui în rândul sfinților în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhia Ierusalimului a proclamat oficial sfințenia Cuviosului Ioan Iacob, ale cărui sfinte moaște se găsesc la Mănăstirea Sfântului Gheorghe din Hozeva. În noaptea de sâmbătă spre duminică a avut loc rânduiala Privegherii în cinstea sfântului român. Duminică dimineață, la biserica mănăstirii din Hozeva, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, înconjurat de un sobor de arhierei din care a făcut parte și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Din soborul ierarhilor au făcut parte și reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice și ai Patriarhiei Alexandriei și a Întregii Africi. La evenimentul festiv au participat peste 1.000 de credincioși ortodocși, pelerini români, precum și din alte țări, atrași de sfințenia Sfântului Ioan Iacob. „Când primele raze de soare străluceau peste Hozeva, un grup numeros de pelerini din România și români care locuiesc în Țara Sfântă au venit la Mănăstirea Sfântului Gheorghe pentru a-l cinsti din nou aici pe pământul unde s-a nevoit și și-a încheiat viața Sfântul Ioan Iacob Românul sau Noul Hozevit, așa cum a fost numit de Patriarhia Ierusalimului. Poate niciodată aici, atât de numeroși români nu s-au adunat împreună în același timp la o slujbă pentru a-l cinsti pe sfântul nostru compatriot. În ultima perioadă, pelerini din Grecia, Serbia și Rusia, și în special din România au venit pentru a-l cinsti pe Sfântul Ioan Iacob“, ne-a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

La Sfânta Liturghie au fost prezenți stareții marilor lavre monahale din Patriarhia Ierusalimului, alături de starețul Constantin al Mănăstirii Sfântului Gheorghe din Hozeva. La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a citit actul sinodal de recunoaștere a sfințeniei Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, care este trecut în calendarul Bisericii Ierusalimului cu numele de Sfântul Ioan Noul Hozevit, având ca dată de prăznuire ziua de 28 iulie. „Creștinii care l-au cunoscut pe Cuviosul Ioan și trăiesc încă astăzi dau mărturie despre viața sa cuvioasă și despre ajutorul primit de la el prin rugăciunea și povățuirea sa duhovnicească. Alții mărturisesc, de asemenea, că după adormirea sa, au avut parte de vindecarea ne­pu­tințelor lor prin mijlocirile cuviosului. Prin acestea, Dumnezeul nostru, Cel Ce face lucruri minunate întru Sfinții Săi, ni-l descoperă pe cuvios, încredințându-ne prin nestricăciunea cinstitelor sale moaște, pe care Dumnezeu i le-a dăruit, fiindcă «toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, coborând de la Părintele Luminilor». Pentru aceste motive, spre zidirea credincioșilor Bisericii-Mamă a Sionului și a celor din întreaga lume care ajung la sfânta mănăstire din Hozeva ca închinători și spre slava veșnică a Dumnezeului nostru închinat în Treime, părutu-s-a Duhului Sfânt și Sfântului nostru Sinod să urmeze conștiinței profunde a Bisericii privind sfințenia Sfântului Ioan Noul Hozevit și să o adeverească și să-l treacă pe el în sinaxarul (calendarul) Bisericii Ierusalimului, iar pomenirea sa să se săvârșească în fiecare an în data de 28 iulie, ziua descoperirii cinstitelor sale moaște“, s-a arătat în actul sinodal al Patriarhiei Ierusalimului. După citirea tomosului patriarhal, cei prezenți s-au închinat la moaștele Sfântului Ioan Iacob, s-au cântat troparul și condacul sfântului și s-a făcut rânduialacolivei, adică o rugăciune de mulțumire adresată Cuviosului Ioan Iacob, potrivit rânduielii Bisericii Ierusalimului.

Duminică noaptea, la peștera de la Hozeva unde a viețuit Sfântul Ioan Iacob, slujba Privegherii și Sfânta Liturghie au fost oficiate de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Mitropolit de Vostra, din cadrul Patriarhiei Ierusalimului. Delegația Patriarhiei Române, condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, a fost primită sâmbătă, 30 ianuarie, de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, care a oferit ierarhului român un set de engolpioane, iar arhimandriților și preoților din delegație, cruci pectorale și icoane cu chipul Maicii Domnului.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Timotei a oferit Patriarhului Ierusalimului o icoană cu chipul Sfântului Ioan Iacob și o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Teofil Mărturisitorul. Luni, delegația Patriarhiei Române a vizitat marile lavre monahale ale Sfântului Sava cel Sfințit și ale Sfântului Teodosie, de la Locurile Sfinte, precum și cetatea Betleemului. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț în anul 1992, având ca dată de prăznuire în calendarul nostru ziua de 5 august.

 

2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit la 1 ianuarie 2016, în Catedrala Patriarhală, cu prilejul proclamării anului 2016 drept Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română

La propunerea noastră, în şedinţa de lucru din 28‑29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 drept Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti  în Patriarhia Română.

 

I. De ce este importantă educaţia religioasă a tineretului?

1) Religia este lumină pentru înțelegerea universului şi a vieţii, ca dar al lui Dumnezeu, pentru a pro­mova valorile familiei, ospi­talității, dreptății, păcii, solidarităţii, înțelegerii și comuniunii între oameni.

2) Credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care Familia, Biserica, Școala și Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne și valori efemere, şi le formează personalitatea, învăţându‑i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor.

3) Valorile oferite de educaţia religioasă sunt reper spiritual esenţial şi liant existenţial  între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare.

4) Predarea religiei în școală are valenţe educaţionale profunde, prin rolul ei formativ în viaţa copiilor și a tinerilor, demonstrat şi de studiile educaţionale şi sociologice în domeniu. Ora de religie contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, întrucât propune modele viabile de bunătate, sfinţenie și conviețuire umană.

5) Întrucât libertatea reprezintă un mare Dar oferit de Dumnezeu omului, educația religioasă trebuie asumată în mod liber, conform dorinţei părinţilor şi a copiilor. Libertatea însă nu este indiferență spirituală, ci capacitate a omului de a alege valori spirituale, care îmbogățesc viaţa persoanei şi a comunității umane (a se vedea LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ. Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor, Apelul Consiliului Consultativ al Cultelor din România – 28.02.2015).

Promovarea educației religioase, care include deopotrivă evi­den­țierea unor repere spirituale ca lumină pentru viață și a unei elementare culturi religioase, constituie şi un act de mărturisire a identității profunde a sufletului fa­miliei românești și a tradiției în­vățământului românesc, care a început în școlile înființate de Biserică în apropierea locașurilor de cult.

Părinții copiilor înțeleg necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, astfel încât educația religioasă primită acasă să fie consolidată în mod complementar prin edu­cația copiilor şi a tinerilor în Şcoală şi în viaţa Bisericii. În această perspectivă, poate fi valorificat şi materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie şi școală, pentru ajutorarea elevilor din familiile sărace şi pentru desfăşurarea de activităţi educaționale artistice, social‑culturale şi social‑filantropice, mai ales în timpul vacanțelor şi al unor evenimente solemne cu semnificație națională sau patriotică.

În completarea orei de religie, Patriarhia Română, prin proiectele „Hristos împărtăşit copiilor“ şi „Alege şcoala!“, doreşte să cultive legătura copiilor cu o comunitate vie, rugătoare, mărturisitoare şi solidară cu oamenii aflați în dificultate. Prin aceste proiecte ea se străduieşte să cultive în copii şi tineri duhul prieteniei și al comuniunii, să prevină abandonul şcolar în familiile sărace şi în cele în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate. Prin birourile de cateheză parohială, prin taberele de copii pe care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica doreşte să suplinească lipsa de afecţiune părintească, lipsa atmosferei de familie, descoperă copii talentaţi şii încurajează săşi cultive talantul în folosul Bisericii și al societății.

Pentru Biserică şi societate, familia are un rol esenţial în stabilirea reperelor valorice ale copiilor. Familia creştină, compusă din bărbat, femeie şi copii, reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii conjugale, a iubirii părinteşti, a iubirii filiale şi a iubirii frăţeşti. Lipsa de iubire şi comuniune în familie duce la înstrăinarea între membrii acesteia, la violenţă conjugală, la violenţă domestică, la divorţ, care are efecte dramatice pentru copii, la abandonul şcolar, la alcoolism şi la alte rele. De aceea, în educaţia copiilor şi a tinerilor, este mare nevoie de cooperare între Familie, Şcoală şi Biserică.

 

II. Cine a fost Sfântul Antim Ivireanul şi de ce este importantă comemorarea sa?

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul s‑a născut în Georgia (circa 1650) și a fost stareţ al Mănăstirii Snagov (16941704), Episcop al Râmnicului (17051708) și Mitropolit al Ţării Româneşti (17081716). Deşi de ­neam georgian, el a fost deosebit de ataşat de Biserica Ortodoxă din Ţara Românească. Lucrarea sa pastorală cea mai intensă a constat în editarea cărților liturgice, a lucrărilor de învățătură adresate poporului dreptcredincios și conducătorilor acestuia, dar și a cărţilor de îndrumare pentru preoți. Cărțile tipărite de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, în total 63 de volume, dintre care 21 în limba română, iar celelalte în greacă, slavonă, arabă şi georgiană, confirmă virtuțile şi calitățile sale de tipograf, prin nivelul desăvârşit al caligrafiei, al gravurii, al miniaturilor, dar mai ales prin profunzimea şi acurateţea teologică. A activat ca sfătuitor de în­cre­dere al Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu (1688‑1714) și coordonator în tipografii nou-întemeiate, precum Tipografia domnească din Bucu­rești (1691‑1694) sau tipografiile de la Mănăstirea Snagov (1694-1701), Bucureşti (1701-1705), Râmnic (1705‑1708) şi Târgoviște (1708‑1715, mutată la Bucureşti în anul 1715).

Cărțile de cult tipărite de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, în special Molitfelnicul de la Râmnic (1706) şi primul Liturghier complet în limba română, tipărit la Târgoviște în anul 1713, au marcat deplina biruinţă a limbii române în cultul Bisericii, înfă­ţișându‑l pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul drept un veritabil creator de limbă liturgică și de literatură oratorică.

Sfântul Antim Ivireanul şi‑a dedicat eforturile atât pentru educaţia clerului, prin lucrări precum Învățătură bisericească la cele mai trebuincioase și mai de folos pentru învățătura preoților (Târgo­viște, 1710), cât şi pentru catehizarea credincioșilor, mai ales prin tezaurul său omiletic reprezentat de faimoasele sale Didahii, cuvinte de învățătură care au luminat pe credincioșii timpului său şi, în egală măsură, pe cei de astăzi, prin interpretări scripturistice pastorale şi prin îndemnul stăruitor de a citi permanent, de a înțelege şi a aprofunda cuvântul Sfintei Evanghelii. Sfântul Antim Ivireanul a tipărit și lucrări adresate clasei intelectuale și politice a vremii sale, precum Învățăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon (București, 1691) sau pro­pria sa carte intitulată Sfătuiri creștine politice către Preacredinciosul Domn Ștefan Cantacuzino (Bucu­rești, 1715).

Dimensiunea panortodoxă a activităţii culturale a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul se descoperă şi în rolul pe care l‑a avut prin acordarea unui ajutor deosebit altor popoare creştinortodoxe, aflate sub stăpânire otomană, pentru dezvoltarea culturală și spirituală a acestora, prin cărți tipărite în limbile greacă și slavonă, prin punerea bazelor primei tipografii cu caractere georgiene întemeiată la Tbilisi (circa 1709) și prin dăruirea unei tipografii cu caractere arabe Patriarhiei de Antiohia (circa 1706), după ce a tipărit la Mănăstirea Snagov prima carte în limba arabă din lume, Liturghierul greco‑arab (1701).

Se cuvine a aminti și vrednicia deosebită a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul în ceea ce privește gospodărirea, administrarea și restaurarea locașurilor de cult din Țara Românească, printre care se regăsește Mănăstirea Snagov – reparată în timpul păstoririi sale ca egumen (1696‑1704), dar și mănăstirile Strehaia, Surpatele, Cozia și Govora, de care s‑a îngrijit în timpul păstoririi sale ca Episcop al Râmnicului (1705‑1708), încheindu‑și activitatea cu ctitorirea monumentalei Mănăstiri a Tuturor Sfinților din București (1713‑1715), zidire de suflet care a rămas cunoscută sub numele de Mănăstirea Antim, pentru care a realizat el însuși planul arhitectural al locașului de cult.

Pentru toate aceste lucrări de povățuire, de zidire sufletească și materială în cuprinsul Țării Românești şi în alte ţări, precum și ca o recunoaștere a vieții sale jertfelnice curmate prin moarte martirică pe malul râului Tungia (Bulgaria), petrecută în luna septembrie a anului 1716, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa sa din data de 1920 iunie 1992, canonizarea acestui mare ierarh. Proclamarea solemnă sa făcut la data de 27 septembrie 1992, ziua prăznuirii sale.

În contextul în care efectele pozitive ale apariţiei tiparului şi ale circulaţiei mult mai facile a cărţii erau valorificate în Occidentul creştin prin tipărituri laice, în Răsăritul ortodox, activitatea de editare sa axat mai ales pe cărţi religioase, liturgice şi biblice, marcând definitiv profilul spiritual şi cultural al întregului spaţiu ortodox. Astfel, tiparul a slujit Bisericii şi Biserica a slujit întregului popor prin ridicarea nivelului de cultură şi de spiritualitate. Se cuvine să amintim aici opera de cultură şi teologie a tipografilor bisericeşti din spaţiul românesc (Ţara Românească, Moldova şi Transilvania) care s‑au ostenit, în condiţii foarte dificile, să editeze cuvântul Sfintei Scripturi, cărţi de cult şi de învăţătură în limba română.

Lucrării de povățuire și zidire sufletească a tinerilor prin participarea acestora la Sfintele Taine, prin catehizare continuă și prin implicarea lor activă în lucrarea misionară a Bisericii, i se adaugă, așadar, și prețuirea marilor tipografi bisericeşti care s‑au îngrijit de‑a lungul secolelor de tipărirea de lucrări de certă valoare duhovnicească și de creșterea nivelului de educaţie a poporului român.

Urmând vrednicilor înaintași care au contribuit la formarea spirituală a copiilor, tinerilor şi adul­ților, să fim, la rândul nostru, exemple vii de educatori şi mărturisitori ai Evangheliei iubirii milostive a lui Iisus Hristos şi ai tradiţiei culturale ortodoxe româneşti, pentru ca astăzi cât mai mulţi ­tineri ortodocși români să sporească în credinţă şi sfinţenie, în bucurie și fapte bune, spre slava lui Dumnezeu și folosul Bisericii Sale dreptmăritoare.

 

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

ZL_PF_Daniel_1_ianuarie_2016Vineri, 1 ianuarie

A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

După Sfânta Liturghie, a asistat la slujba de Te Deum pentru începerea Anului Nou 2016, oficiată de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a proclamat în mod oficial anul omagial și comemorativ 2016, rostind cuvântul: „2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti“.

 

Duminică, 3 ianuarie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Pasărea din judeţul Ilfov.

 

Marţi, 5 ianuarie

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

A primit la Reşedinţa Patriarhală soborul Catedralei Patriarhale cu Ajunul Bobotezei.

 

Miercuri, 6 ianuarie

A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Prea-
sfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Bucureştilor.

După Sfânta Liturghie, a oficiat slujba Aghiasmei celei Mari, în faţa Reşedinţei Patriarhale, şi a rostit cuvânt de învăţătură.

 

Joi, 7 ianuarie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul din Reşedinţa Patriarhală.

 

Duminică, 10 ianuarie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Christiana din Bucureşti.

 

Marţi, 12 ianuarie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

 

Miercuri, 13 ianuarie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 14 ianuarie

A participat, în Catedrala Patriarhală, la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală.

 

Vineri, 15 ianuarie

A participat, în Aula Academiei Române, la sesiunea solemnă dedicată Zilei Culturii Naţionale şi poetului Mihai Eminescu.

Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române, a rostit cuvântul intitulat „Biserica Ortodoxă Română şi conştiinţa naţională a poporului român“.

 

Sâmbătă, 16 ianuarie

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Preasfinţitul Părinte Qais (Sadiq), Episcop de Erzurum, Biserica Ortodoxă a Antiohiei.

 

Duminică, 17 ianuarie

A săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Parohiei „Sfântul Antonie cel Mare“ – Curtea Veche, Protopopiatul Sector 3 Capitală, cu ocazia serbării celui de-al doilea hram, Sfântul Cuvios Antonie cel Mare.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat Sărbătoare la 40 de ani de slujire ortodoxă românească în Bavaria“, la împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Parohiei ortodoxe româneşti „Nașterea Domnului“ din München, Germania.

 

Luni, 18 ianuarie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, în vizită de prezentare pe Excelenţa Sa Monseniorul Miguel Maury Buendía, noul Nunţiu Apostolic în România.

A participat la Rugăciunea pentru unitatea creştinilor, în Catedrala patriarhală, şi a rostit cuvânt de învăţătură.

 

Marți, 19 ianuarie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 21 ianuarie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A adresat un mesaj de condoleanţe la aflarea veştii trecerii din această viaţă a tinerei Angela Oprea, internată în stare gravă la Spitalul de Arşi din Bucureşti în urma incendiului din Chişinău din ziua de 9 ianuarie 2016.

 

Vineri, 22 ianuarie

A adresat un mesaj, intitulat: Activităţi ale slujitorilor Bisericii pentru Unirea Principatelor Române“ la Sesiunea aniversară 24 ianuarie 1959 – Unirea Principatelor Române, organizată de Academia Română. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat „Ostenitor înţelept în slujirea credincioşilor“, la slujba de înmormântare a Părintelui Ilie Petre (1934-2016), preot îmbisericit la Parohia „Sfântul Sava“, Protopopiatul Ploiești Sud.

În perioada 22-29 ianuarie 2016, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat o vizită în Elveţia, unde a participat la Sinaxa întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale surori, care s-a desfăşurat în perioada 22-27 ianuarie 2016 la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy-Geneva.

La Sinaxă, din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române condusă de Patriarhul României au făcut parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român a Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, preacucernicii părinţi Michael Tiţa şi Ştefan Ababei, consilieri patriarhali, precum şi pr. prof. Viorel Ioniţă, consilier patriarhal onorific.

Lucrările Sinaxei au început vineri, 22 ianuarie 2016, la ora 15:00, în Catedrala stavropighială din Chambésy a Patriarhiei Ecumenice, având hramul Sfântul Apostol Pavel, cu o slujbă de Te Deum oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic. Apoi, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu a rostit un cuvânt de deschidere a Sinaxei.

În continuare, fiecare dintre întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe surori au luat cuvântul, în ordinea dipticelor, şi au transmis salutul Bisericilor pe care le reprezintă în cadrul Sinaxei. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a rostit în plenul Sinaxei discursul intitulat „O viziune pastorală dinamică asupra sinodalităţii“.

 

Sâmbătă, 23 ianuarie

A participat la lucrările Sinaxei întâistătătorilor şi reprezentanților Bisericilor Ortodoxe autocefale surori, în Catedrala stavropighială din Chambésy a Patriarhiei Ecumenice.

Seara, programul Sinaxei a cuprins slujba Vecerniei, oficiată în Catedrala Sfântul Apostol Pavel din cadrul Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, la care au participat mai mulţi întâistătători şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori.

 

Duminică, 24 ianuarie

În dimineaţa zilei de duminică, 24 ianuarie 2016, cei 11 întâistătători şi şefi ai delegaţiilor, prezenţi la lucrările Sinaxei întâistătătorilor şi reprezentanților Bisericilor Ortodoxe autocefale surori, împreună cu ierarhi şi clerici ai Bisericilor Ortodoxe autocefale surori, au concelebrat Sfânta Liturghie, în Catedrala Sfântul Apostol Pavel de la Chambésy.

După Sfânta Liturghie, Patriarhul României a vizitat Paraclisul Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy unde este îmbisericită Parohia ortodoxă română Învierea Domnului. Preafericirea Sa a adresat un cuvânt părintesc de binecuvântare credincioşilor prezenţi.

În după-amiaza acestei zile, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la lucrările Sinaxei, care au continuat în acelaşi cadru.

 

Luni, 25 ianuarie

A participat la lucrările Sinaxei întâistătătorilor şi reprezentanților Bisericilor Ortodoxe autocefale surori, în Catedrala stavropighială din Chambésy a Patriarhiei Ecumenice.

 

Marți, 26 ianuarie

A participat la lucrările Sinaxei întâistătătorilor şi reprezentanților Bisericilor Ortodoxe autocefale surori, în Catedrala stavropighială din Chambésy a Patriarhiei Ecumenice.

A participat la un dineu oferit, la Institutul de la Bossey, lângă Geneva, în onoarea delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, de către Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor.

 

Miercuri, 27 ianuarie

A participat la lucrările Sinaxei întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale surori, în Catedrala stavropighială din Chambésy a Patriarhiei Ecumenice. Lucrările Sinaxei s-au încheiat în seara acestei zile.

 

Joi, 28 ianuarie

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, aflat la Geneva cu prilejul participării la Sinaxă, s-a întâlnit joi seară, 28 ianuarie 2016, cu preoţii Protopopiatului Elveţiei cărora le-a adresat un cuvânt de binecuvântare.

La încheierea întâlnirii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit clericilor prezenţi câte un calendar agendă şi unul de birou, precum şi Medalia omagial-comemorativă 2015 cu chipul Sfântului Ioan Gură de Aur şi a binecuvântat grupul de credincioşi ortodocşi români prezenţi la întâlnire.

 

Vineri, 29 ianuarie

După-amiază, Patriarhul României, împreună cu delegaţia însoţitoare, s-a întors la Bucureşti, din vizita făcută la Chambésy-Geneva, unde a participat la Sinaxa întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale surori.

La Bucureşti, în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reşedinţei Patriarhale a fost oficiată o slujbă de mulţumire de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La finalul slujbei de mulţumire, Patriarhul României a rostit un cuvânt în care vorbit pe scurt despre lucrările Sinaxei şi despre viitorul Sfânt şi Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe, precizând că acesta se va desfăşura la Academia Ortodoxă din Chania, Creta, în zilele de 18-27 iunie 2016, iar temele aprobate oficial pentru a fi examinate şi adoptate de Sfântul şi Marele Sinod sunt: Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană; Diaspora ortodoxă; Autonomia şi modul proclamării acesteia; Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la aceasta; Importanţa postului şi a respectării acestuia astăzi; Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine.

 

Sâmbătă, 30 ianuarie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul din Reşedinţa Patriarhală.

A fost prezent, în Aula Dumitru Stăniloae a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, la concertul de muzică religioasă susţinut de corul bărbătesc al facultății, organizat cu ocazia pomenirii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ocrotitorii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din toată lumea.

 

Duminică, 31 ianuarie

A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfin-
ţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

 

Marţi, 2 februarie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul din Reşedinţa Patriarhală.

 

Miercuri, 3 februarie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Iustin Dragomir, Stareţul Mănăstirii Bogdana – Rădăuți.

 

Vineri, 5 februarie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A adresat un mesaj de compasiune şi solidaritate cu familiile victimelor accidentului de circulaţie de la Ploieşti din ziua de 5 februarie 2016.

 

Duminică, 7 februarie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 9 februarie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, în vizită de prezentare, pe Excelenţa Sa Doamna Stella Ronner-Grubačić, Ambasadorul Olandei în România.

 

Miercuri, 10 februarie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, vizita unor reprezentanţi ai Carrefour România. Întâlnirea a marcat extinderea Programului social-filantropic „Masa Bucuriei“.

A primit, la Reşedinţa patriarhală, în vizită de prezentare, pe Excelenţa Sa Doamna Tamar Samash, Ambasadorul Israelului la Bucureşti.

 

Joi, 11 februarie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Domnul Grigorios Vassiloconstandakis, Ambasadorul Republicii Elene în România.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat „Un ilustru istoric şi arheolog român“, la slujba de înmormântare a Domnului Academician Alexandru Vulpe (1931-2016).

 

Sâmbătă, 13 februarie

A prezidat şedinţa de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepis copiei Bucureştilor, în Sala Sfântului Sinod a Reşedinţei Patriarhale.

În deschiderea şedinţei, Preafericirea Sa a prezentat raportul-sinteză privind activitatea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor în anul 2015, intitulat: „Misiune și filantropie în Arhiepiscopia Bucureștilor“.

 

Duminică, 14 februarie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Parohiei Vatra Luminoasă, Protopopiatul Sector 2 Capitală. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit bisericii o racla cu un fragment din moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, al doilea ocrotitor al bisericii parohiale.

Luni, 15 februarie

A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna.

 

Marţi, 16 februarie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit în audienţă pe domnul Marcel Şlacman Shai, profesor emerit la Colegiul Reali din Haifa, Israel, pe domnul Grigore Popescu, inginer, nepotul Mitropolitului Tit Simedrea, şi pe domnul Sergiu Iosipescu, profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti.

 

Miercuri, 17 februarie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.

A adresat un mesaj de mângâiere și compasiune familiilor copilașilor din județul Argeș ai căror prunci au decedat sau au suferit în spitale din cauza unor afecţiuni neidentificate.

 

Joi, 18 februarie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, însoţit de mai mulţi preoți din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

De asemenea, Preafericirea Sa a primit în Muzeul Patriarhilor din Reşedinţa Patriarhală pe copiii membri ai grupurilor „Mugurelul“ şi „Meleagurile Letene“ din judeţul Bacău.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim împreună cu preoţi din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului şi credincioşi din parohiile pe care aceştia le păstoresc au efectuat un pelerinaj în Bucureşti.

A săvârşit slujba de sfinţire a noului sediu al Protopopiatului Sector 6 Capitală, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

După slujba de sfințire, Preafericirea Sa l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele Iustin Gheorghe Manta, inspector eparhial, fost secretar al Protoieriei Sector 6 Capitală. De asemenea, Patriarhul României a acordat Ordinul „Sfântul Ștefan cel Mare“ pentru clerici părintelui protopop Costel Burlacu, precum şi alte ordine, diplome sau distincţii persoanelor care au ajutat în mod deosebit la construirea noului sediu al protoieriei.

A adresat un mesaj de condoleanţe, cu titlul „Ostenitor smerit în slujirea aproapelui“, la slujba de înmormântare a Părintelui Gheorghe Tudorache (1957-2016), preot paroh la Parohia „Cuvioasa Parascheva și Sfântul Ioan Rusu“, Protoieria Sector 5 Capitală.

 

Vineri, 19 februarie

A adresat un mesaj, avânt titlul „Minoritatea Romilor, de la robie la libertate şi speranță“, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la Dezrobirea Romilor în Principatele Române, eveniment organizat de Departamentul pentru Incluziune Socială şi Drepturile Omului din cadrul Guvernului României, la Muzeul Național de Artă al României.

 

Duminică, 21 februarie

A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

În timpul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a hirotonit preot pe părintele arhidiacon Ioan Dragomir, consilier patriarhal la Cabinetul Patriarhal, iar Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul l-a hirotonit diacon pe tânărul Mihai Sfarghie, secretar la Cabinetul patriarhal.

 

Marţi, 23 februarie

A prezidat şedinţa anuală de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

În raportul-sinteză, intitulat Fapte ale credinţei şi iubirii milostive, Patriarhul României a prezentat activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015, proclamat în Patriarhia Română „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“.

 

Miercuri, 24 februarie

A participat, în Catedrala Patriarhală, la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Adunării Naţionale Bisericești.

A prezidat şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, în sala de conferinţe a Centrului Naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae“, din clădirea Centrului cultural-social „Justin Patriarhul“, Bucureşti.

A prezidat şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, la Reşedinţa Patriarhală.

 

Joi, 25 februarie

A participat, în Catedrala Patriarhală, la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

 

Vineri, 26 februarie

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

Sfintire_Afumati (9)_28februarieDuminică, 28 februarie

A săvârşit slujba de sfinţire a picturii bisericii Parohiei Afumaţi 2, Protopopiatul Ilfov Nord, şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Florin Ionică de la Parohia Afumaţi 2 şi întru sachelar pe Părintele Alexandru Cristian, coslujitor. De asemenea, Preafericirea Sa a oferit ordine, diplome sau distincţii persoanelor care au contribuit în mod deosebit la înfrumuseţarea bisericii.

A adresat un mesaj de binecuvântare, având titlul „Comuniune frăţească în diaspora română“, cu ocazia târnosirii bisericii româneşti „Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Daniil Sihastrul și Paisie de la Neamț“din oraşul Jönköping, Suedia.

 

 

A consemnat:

Protos. Andrei Anghel

Secretar, Cabinetul Patriarhal

A fost întronizat noul Mitropolit de Zambia

Duminică, 21 februarie, în capitala Zambiei, Lusaka, a avut loc ceremonia de întronizare a noului Mitropolit de Zambia şi Malawi, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan. Slujba a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Macarie, Mitropolit de Nairobi, care l-a întronizat pe noul mitropolit în numele Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al Întregii Africi, în Catedrala „Sfântul Alexandru“ din Lusaka. La slujbă au participat locţii­torul Mitropolitului de Johannesburg şi Pretoria, Înaltprea­sfinţitul Părinte Damaschin, precum şi Înalt­preasfinţiţii Arhiepiscopi Ieronim de Mwanza și Meletie de Katanga și Preasfinţiţii Episcopi Inochentie de Burundi şi Rwanda şi Atanasie al Kenyei de Vest.

La ceremonie a asistat şi ministrul dezvoltării din Zambia, domnul Emerine Kabanshi, care a transmis mesajul de felicitare al preşedintelui ţării. Deoarece ierarhii din Patriarhia Alexandriei sunt în majoritate de origine greacă, la întronizare au sosit din Grecia mai mulţi parlamentari şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale.

Noul Mitropolit de Zambia a subliniat, în cuvântarea sa: „Sunt chemat de Dumnezeu să reprezint cu demnitate Patriarhia Alexandriei şi a Întregii Africi, care îşi desfăşoară de douăzeci de veacuri activitatea în spaţiul african. Vă asigur că sunt aici ca să slujesc tuturor, să le ascult nevoile, să-i ajut în căderile şi urcuşurile lor și să transmit mesajul Evangheliei lui Hristos“.

 

Reconciliere în Biserica Cehiei şi a Slovaciei

În zilele de 12-13 ianuarie, la sediul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol au avut loc discuţii între ierarhii Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia pentru a se reglementa situaţia în care se afla Sinodul acestei Biserici, anunţă romfea.gr. În urma demisiei fostului Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia, noul Mitropolit Primat ales, Rastislav, nu fusese recunoscut de către toţi membrii Adunării Elective, fapt care a dus la o situaţie tensionată în rândul clericilor şi credincioşilor din această Biserică soră.

La apelul frăţesc al Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, ierarhii Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia s-au reunit la Istanbul şi, în prezenţa IPS Mitropolit Ioan al Pergamului, s-au înţeles în legătură cu aspectele neclare referitoare la alegerea noului Primat. Astfel, alegerea noului Mitropolit Primat Rastislav a fost confirmată de către toţi ierarhii Bisericii din Cehia şi Slovacia, iar relaţiile de dragoste şi frăţietate, restabilite.

 

Declaraţie comună a Patriarhului Kiril și a Papei Francisc

Vineri, 12 februarie, s‑au întâlnit în capitala Cubei, Havana, Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, și Sanctitatea Sa, Papa Francisc, conducătorul Bisericii Catolice. Cei doi Întâistătători au semnat o declarație comună în care este afirmată necesitatea oferirii unui răspuns comun al credincioșilor ortodocși și catolici la problemele lumii contemporane.

În cadrul întâlnirii istorice dintre un patriarh rus și un papă, cei doi au lansat un apel către comunitatea internațională de a se implica în rezolvarea conflictelor și încetarea persecuției creștinilor din Orientul Mijlociu. În cadrul declarației comune, s‑a evidențiat și faptul că familia tradițională se întemeiază pe căsătorie ca act liber și credincios de iubire dintre un bărbat și o femeie.

La întrunire au mai participat Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, președintele Departamentului pentru relații externe bi­se­ricești al Patriarhiei Moscovei, și cardinalul Kurt Koch, președintele Consiliului papal pentru promovarea unității creștine.

În continuare, puteți citi textul integral al declarației comune, semnat de cei doi Întâistătători de Biserici creștine:

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți“ (2 Corinteni 13, 13).

 1. Prin voia lui Dumnezeu Tatăl, de la Care vine tot darul, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și cu ajutorul Duhului Sfânt, Mângâietorul, noi, Papa Francisc și Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, ne‑am întâlnit astăzi în Havana. Îi aducem mul­țumire lui Dumnezeu, slăvit în Preasfânta Treime, pentru această întâlnire, prima din istorie.

Cu bucurie ne‑am regăsit ca frați în credința creștină care se întâlnesc pentru a „vorbi gură către gură“ (2 Ioan 12), de la inimă la inimă, și să discute despre relațiile reciproce dintre Biserici, despre problemele esențiale ale fraților noștri și de perspectivele de dezvoltare a civilizației umane.

 1. Întâlnirea noastră fraternă a avut loc în Cuba, la răscrucea dintre Nord și Sud, între Est și Vest. Din această insulă, simbol al speranțelor „Lumii Noi“ și al evenimentelor dramatice din istoria secolului XX, adresăm cuvintele noastre tuturor popoarelor din America Latină și de pe celelalte continente.

Ne bucurăm că credința creș­tină este în creștere aici într‑un mod dinamic. Puternicul potențial religios al Americii Latine, tradiția sa creștină multiseculară, făurită prin experiența personală a milioane de oameni, sunt garanția unui mare viitor pentru această regiune.

 1. Întâlnindu‑ne departe de vechile dispute din „Lumea Veche“, simțim cu o forță deosebită necesitatea unei lucrări comune între catolici și ortodocși, care sunt chemațisă răspundă cu blândeţe şi respect înaintea lumii despre speranța care este în noi (cf. 1 Petru 3, 15).
 2. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile primite de la venirea în lume a unicului Său Fiu. Împărtășim aceeași Tradiție spirituală a primului mileniu creștin. Martorii acestei Tradiții sunt Preasfânta Maică a lui Dumnezeu, Fecioara Maria, și Sfinții pe care îi cinstim. Printre aceștia se află nenumărați martiri care au dat mărturie pentru fidelitatea lor față de Hristos și au devenit „sămânță a creștinilor“.
 3. În ciuda acestei Tradiții comune a primelor zece secole, catolicii și ortodocșii, de aproape o mie de ani, sunt lipsiți de comuniunea în Euharistie. Suntem despărțiți de rănile provocate de conflictele mai vechi sau mai recente, de divergențele moștenite de la străbunii noștri, în înțe­legerea și manifestarea credinței noastre în Dumnezeu, Unul în Trei Persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Deplângem pierderea uni­tății, consecință a slăbiciunii umane și a păcatului, care a avut loc în ciuda rugăciunii lui Hristos Mântuitorul: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M‑ai trimis“ (Ioan 17, 21).
 4. Conștienți de persistenţa a numeroase obstacole, ne dorim ca întâlnirea noastră să contribuie la refacerea acestei unități voite de Dumnezeu, pentru care S‑a rugat Hristos. Fie ca această întâlnire a noastră să stimuleze pe creștinii din întreaga lume să se roage Domnului cu fervoare reînnoită pentru unitatea deplină a tuturor ucenicilor Săi. Într‑o lume care așteaptă de la noi nu doar cuvinte, dar şi acțiuni concrete, fie ca această întâlnire să devină un semn de speranță pentru toți oamenii de bunăvoință!
 5. În hotărârea noastră de a face tot ce este necesar pentru a depăși divergențele istorice pe care le‑am moștenit, vrem să ne unim eforturile pentru a da mărturie despre Evanghelia lui Hristos și despre patrimoniul comun al Bisericii din primul mileniu, răspunzând împreună la provocările lumii contemporane. Ortodocșii și catolicii trebuie să învețe să dea o mărturie unită în domeniile în care acest lucru este posibil și necesar. Civilizația umană a intrat într‑o perioadă de schimbări epocale. Conștiința noastră creștină și responsabilitatea noastră pastorală ne obligă să nu rămânem nepăsători în fața provocărilor care necesită un răspuns comun.
 6. Atenţia noastră se îndreaptă în primul rând către regiunile lumii în care creștinii sunt victime ale persecuției. În multe țări din Orientul Mijlociu și din nordul Africii, familii, sate și orașe întregi ale fraților și surorilor noastre în Hristos sunt exterminate. Bisericile lor au fost devastate și jefuite în mod barbar, obiectele lor sacre au fost profanate, iar monumentele lor, distruse. În Siria, Irak și în alte țări din Orientul Mijlociu, constatăm cu durere exodul masiv al creștinilor din țara din care credința noastră s‑a răspândit pentru prima dată și în care ei au trăit încă din timpul apostolilor, împreună cu alte comunități religioase.
 7. Chemăm comunitatea inter­națională să acționeze de urgență pentru a preveni expulzarea în continuare a creștinilor din Orientul Mijlociu. Ridi­cân­du‑ne glasul în apărarea creș­ti­nilor persecutați, vrem să ne exprimăm compasiunea pentru suferința îndurată de credincioșii altor tradiții religioase care au devenit, de asemenea, victime ale războiului civil, haosului și violenței teroriste.
 8. În Siria și Irak, violența a provocat deja mii de victime, lăsând milioane de oameni fără adăpost și resurse pentru a supravieţui. Îndemnăm comunitatea inter­na­țională să facă efort pentru a pune capăt violenței și terorismului și, în același timp, pentru a contribui prin dialog la restabilirea rapidă a păcii civile. Este esențial să se asigure, la scară largă, un ajutor umanitar populațiilor suferinde și numeroșilor refugiați din țările învecinate.

Cerem tuturor celor care pot influența soarta persoanelor răpite, printre care se numără Mitropoliții de Alep Pavel și Ioan Ibrahim, răpiți în aprilie 2013,  să facă orice efort pentru eliberarea rapidă a acestora.

 1. Înălțăm rugăciunile noastre la Hristos, Mântuitorul lumii, pentru restabilirea păcii în Orientul Mijlociu, care este „rodul dreptății“ (cf. Isaia 32, 17), pentru a se întări conviețuirea frățească între diferitele populații, Biserici și religii, pentru întoarcerea refugiaților la casele lor, vindecarea rănilor și odihna sufletelor celor nevinovați care au fost uciși.

Ne îndreptăm, cu un apel stăruitor, către toate părțile care pot fi implicate în conflicte să dea dovadă de bunăvoință și să se așeze la masa negocierilor. În același timp, comunitatea internațională trebuie să întreprindă orice efort posibil pentru a pune capăt terorismului, cu ajutorul unor acțiuni comune, unite și coordonate. Facem apel la toate țările implicate în lupta împotriva terorismului pentru a acționa în mod responsabil și prudent. Îi îndemnăm pe toți creștinii și pe toți cei care cred în Dumnezeu să se roage cu ardoare Creatorului providenţial al lumii ca să ferească creația Sa de distrugere și să nu îngăduie un nou război mondial. Pentru ca pacea să fie solidă și de durată, sunt necesare eforturi specifice menite să redescopere valorile comune care ne unesc, întemeiate pe Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos.

 1. Ne închinăm în fața martiriului celor care, cu prețul vieții lor, au dat mărturie despre adevărul Evangheliei, alegând moartea în locul lepădării de Hristos. Credem că acești martiri ai timpului nostru, care aparțin diferitelor Biserici, dar care sunt uniți printr‑o suferință comună, reprezintă o chezăşie a unității crești­ni­lor. Vouă, celor care suferiți pentru Hristos, vă este adresat acest cuvânt al apostolului: „Prea­iubiților, (…) întrucât sunteţi părtaşi la suferinţele lui Hristos, bucuraţi‑vă, pentru ca şi la arătarea slavei Lui să vă bucuraţi cu bucurie mare“ (1 Petru 4, 12‑13).
 2. În această perioadă zbuciumată, dialogul interreligios este indispensabil. Diferențele în ceea ce privește înțelegerea adevărurilor religioase nu trebuie să împiedice oamenii de diferite credințe să trăiască în pace și în armonie. În contextul nostru actual, liderii religioși au o responsabilitate specială în a‑i educa pe credincioșii lor într‑un spirit de respect față de convingerile celor care aparțin altor tradiții religioase. Sunt întru totul inacceptabile încercările de justificare a actelor criminale prin sloganuri religioase. Nici o crimă nu poate fi comisă în numele lui Dumnezeu, pentru că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii“ (1 Corinteni 14, 33).
 3. În afirmarea înaltei valori a libertății religioase, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru reînnoirea fără precedent, în prezent, a credinței creștine în Rusia și în multe țări din Europa de Est, unde regimurile atee au dominat timp de decenii. Astăzi, lanțurile ateismului militant s‑au sfărâmat și în multe locuri creștinii pot mărturisi liber credința lor. În ultimul sfert de secol s‑au construit mii de noi biserici și s‑au deschis sute de mănăstiri și școli teologice. Comunitățile creștine întreprind o importantă activitate caritabilă și socială, oferind o asistență diversificată celor nevoiași. Catolicii și ortodocșii de multe ori lucrează împreună. Ei atestă existența unor temelii spirituale comune ale conviețuirii umane, dând mărturie a valorilor Evangheliei.
 4. În același timp, suntem preocupați de situația din multe țări unde creștinii se confruntă din ce în ce mai des cu o limitare a libertății religioase, a dreptului de a‑și mărturisi credința și posibilitatea de a trăi în conformitate cu acestea. În special, constatăm că transformarea unor țări în societăți secularizate, străine de orice referință la Dumnezeu și la adevărul Său constituie o gravă amenințare pentru libertatea religioasă. Limitarea actuală a drepturilor creștinilor, dacă nu chiar discriminarea lor, este pentru noi o sursă de neliniște, atunci când unele forțe politice, susținute de o ideologie secularistă adesea foarte agresivă, încearcă să‑i împingă la marginea vieții publice.
 5. Procesul de integrare europeană, care a început după secole de conflicte foarte sângeroase, a fost întâmpinat de mulți cu speranță, ca o garanție a păcii și securității. Cu toate acestea, este necesar să rămânem vigilenți față de o integrare care nu ar respecta identitățile religioase. Păstrând deschiderea față de contribuția altor religii la civilizația noastră, suntem convinși că Europa trebuie să rămână fidelă rădăcinilor sale creștine. Cerem creștinilor din Estul şi din Vestul Europei să se unească pentru a da împreună mărturie despre Hristos și despre Evanghelia Sa, astfel încât Europa să‑și păstreze sufletul său format de două mii de ani de tradiția creștină.
 6. Ne îndreptăm atenţia spre oamenii aflaţi în situații foarte dificile, care trăiesc în condiții de mari lipsuri și de sărăcie extremă, în timp ce bogăția materială a umanității este în creștere. Nu putem rămâne indiferenți față de soarta a milioane de migranți și refugiați care bat la ușa țărilor bogate. Consumerismul fără limite din unele țări mai dezvoltate epuizează treptat resursele planetei noastre. Inegalitatea crescândă în distribuția bunurilor materiale mărește sentimentul de nedreptate față de sistemul de relații internaționale care s‑a dezvoltat.
 7. Bisericile creștine sunt chemate să apere cerințele dreptății, respectarea tradiției popoarelor și solidaritatea autentică cu toți cei care suferă. Noi, creștinii, nu putem uita că „Dumnezeu Şi‑a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi‑a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele tari; Dumnezeu Şi‑a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, ca nici un trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 1, 27‑29).
 8. Familia este centrul natural al vieții umane și al societății. Suntem preocupați de criza familiei din multe țări. Ortodocșii și catolicii împărtășesc aceeași învăţătură despre familie și sunt chemați să dea mărturie că aceasta este o cale spre sfințenie, dovedind fidelitatea soților în relațiile lor reciproce, deschiderea lor spre procreare și educarea copiilor lor, solidaritatea între generații și respectul pentru cei mai slabi.
 9. Familia se întemeiază pe căsătorie, un act liber de iubire fidelă dintre un bărbat și o femeie. Iubirea este cea care pecetluieşte unirea lor și îi învață să se accepte unul pe altul ca un dar. Căsătoria este o școală de iubire și fidelitate. Regretăm că alte forme de con­vie­țuire sunt puse acum pe același nivel al acestei uniuni, în timp ce conceptul de paternitate și maternitate ca vocație particulară a bărbatului și a femeii în căsătorie, consfințită de tradiția biblică, este îndepărtat din conștiința publică.
 10. Facem apel la toți oamenii să respecte dreptul inalienabil la viață. Milioane de copii sunt lipsiți de însăși posibilitatea de a se naște în lume. Glasulsângelui copiilor nenăscuți strigă către Dumnezeu (cf. Facerea 4, 10).

Apariţia așa‑numitei eutanasii face ca astfel persoanele în vârstă și cei infirmi să înceapă să se simtă o povară excesivă pentru familiile lor și pentru societate, în general.

Suntem, de asemenea, preo­cupați de dezvoltarea tehnicilor de reproducere asistată medical, pentru că manipularea vieții umane reprezintă un atac la bazele existenței omului, creat după chipul lui Dumnezeu. Credem că este de datoria noastră să reafirmăm caracterul imuabil al principiilor morale creștine, bazate pe respectarea demnității omului chemat la viață, după planul Creatorului.

 1. Astăzi, dorim să ne adresăm în mod special tinerilor creștini. Voi, tineri, aveți îndatorirea de a nu ascunde talantul în pământ(cf. Matei 25, 25), ci a utiliza toate capacitățile pe care Dumnezeu vi le‑a dat pentru a mărturisi în lume adevărul lui Hristos, pentru a întruchipa în viața voastră poruncile evanghelice ale iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Nu vă fie teamă să mergeți împotriva curentului, apărând adevărul lui Dumnezeu, faţă de care normele seculare de astăzi sunt departe de a se conforma.
 2. Dumnezeu vă iubește pe fiecare și așteaptă de la voi să fiți ucenicii și apostolii Săi. Fiți lumina lumii pentru ca cei din jurul vostru, văzând faptele voastre cele bune, săL preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri(cf. Matei 5, 14, 16). Educați‑vă copiii în credința creștină, transmiteți‑le mărgăritarul de preț al credinței (cf. Matei 13, 46) pe care ați primit‑o de la părinții și înaintaşii voștri. Amintiți‑vă că „ați fost cumpărați cu preț“ (1 Corinteni 6, 20), cu prețul morții pe cruce a Omului‑Dumnezeu, Iisus Hristos.
 3. Ortodocșii și catolicii sunt uniți nu doar de aceeași Tradiție a Bisericii primului mileniu, dar și de misiunea de a predica Evanghelia lui Hristos în lumea de azi. Această misiune presupune respectul reciproc față de membrii comunităților creștine și exclude orice formă de prozelitism.

Nu suntem concurenți, ci frați, și această viziune trebuie să călăuzească toate acțiunile noastre reciproce și cele față de lumea din afară. Îi îndemnăm pe catolicii și ortodocșii din toate țările să învețe să trăiască împreună în pace și iubire și „a gândi la fel unii pentru alţii“ (Romani 15, 5). De aceea, nu putem accepta folosirea mijloacelor necinstite pentru a‑i incita pe credincioși să treacă de la o Biserică la alta, negându‑le libertatea religioasă și tradițiile. Suntem chemați să punem în practică porunca apostolului Pavel: „Râvnind astfel să binevestesc acolo unde Hristos nu fusese numit, ca să nu zidesc pe temelie străină“ (Romani 15, 20).

 1. Sperăm ca întâlnirea noastră să contribuie, de asemenea, la reconciliere acolo unde există tensiuni între greco‑catolici și orto­docși. Astăzi este clar că metoda «uniatismului» din trecut, înțe­leasă ca unire a unei comunități la alta, separând‑o de Biserica sa, nu este calea de restabilire a unității. Cu toate acestea, comu­nitățile bisericești care au apărut în aceste circumstanțe istorice au dreptul de a exista și de a întreprinde tot ceea ce este necesar pentru a satisface nevoile spirituale ale credincioșilor lor, căutând în același timp să trăiască în pace cu vecinii lor. Ortodocșii și greco‑catolicii au nevoie de reconciliere și de a găsi forme reciproc acceptate de coexistenţă.
 2. Deplângem confruntarea din Ucraina care a provocat deja multe victime și nenumărate răni pentru locuitorii pașnici și a aruncat societatea într‑o criză economică și umanitară gravă. Îndemnăm toate părțile implicate în conflict la prudență, solidaritate socială și acțiune pentru a construi pacea. Îndemnăm Bisericile noastre din Ucraina să lucreze pentru a se ajunge la armonie socială, să se abțină de la participarea în confruntări și să nu susțină o escaladare a conflictului.
 3. Sperăm ca schisma dintre credincioșii ortodocși din Ucraina să fie depășită pe baza normelor canonice existente, ca toți creștinii ortodocși din Ucraina să trăiască în pace și armonie, iar comu­ni­tățile catolice din țară să contribuie în așa fel încât să fie evidentă din ce în ce mai mult fraternitatea creștină.
 4. În lumea contemporană, cu multiple dimensiuni și totuși unită printr‑un destin comun, catolicii și ortodocșii sunt chemați să coopereze frățește în vestirea Evangheliei mântuirii, pentru a mărturisi împreună demnitatea morală și libertatea autentică a persoanei „pentru ca lumea să creadă“ (Ioan 17, 21). Această lume, din care dispar treptat pilonii spirituali ai existenței umane, așteaptă de la noi o puternică mărturie creștină în toate domeniile vieții personale și sociale. De capacitatea noastră de a da mărturie împreună în aceste timpuri dificile pentru Duhul adevărului depinde în mare măsură viitorul omenirii.
 5. Fie ca în această mărturie îndrăzneață pentru adevărul lui Dumnezeu și pentru Evanghelia mântuirii Omul‑Dumnezeu Iisus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru să ne ajute, Cel Care ne întărește spiritual cu făgăduința Sa de neclintit: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia“ (Luca 12, 32)!

Hristos este izvor de bucurie și speranță. Credința în El transformă viața umană, o umple de sem­nificație. De acest fapt au ajuns să se convingă, prin intermediul experienței, toți cei cărora li se potrivesc cuvintele apostolului Petru: „Voi care odinioară nu eraţi popor, iar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; voi care odinioară n‑aveaţi parte de milă, iar acum sunteţi miluiţi“
(1 Petru 2, 10).

Pătrunși de recunoștință pentru darul înțelegerii reciproce, manifestat în timpul întâlnirii noastre, privim cu speranță la Preasfânta Maică a lui Dumnezeu, chemând‑o în ajutor prin cuvintele acestei străvechi rugăciuni: „Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu!“. Fie ca, prin mijlocirea ei, Preasfânta Fecioară Maria să‑i încurajeze la frăţietate pe cei care o cinstesc, pentru ca toți să fie uniți din nou, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, în pace și armonie, într‑un singur popor al lui Dumnezeu, spre gloria Prea­sfintei și nedespărțitei Treimi!

† Francisc
Episcopul Romei,
Papa Bisericii Catolice

† Kiril
Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

12 februarie 2016, Havana (Cuba)

 

Cuvântul Patriarhului României la Institutul de la Bossey

După încheierea lucrărilor Sinaxei întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe autocefale de marţi, 26 ianuarie, ierarhii au vizitat Institutul Ecumenic de la Bossey, institut la care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost profesor între anii 1980 şi 1988. La rugămintea Sanctităţii Sale Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a vorbit, în cadrul vizitei, în numele tuturor invitaţilor la cina din seara zilei de 26 ianuarie 2016, oferită de Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor.

În primul rând, mulțumim Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru invitația de‑a participa la această cină oferită la Institutul de la Bossey.

Acest institut, fondat în 1946, adică doi ani înainte de crearea Consiliului Mondial al Bisericilor (1948), a avut și are și astăzi o semnificație deosebită pentru educația tinerilor pentru dialog intercreștin, pentru întâlnirile clericilor și laicilor din toate Bisericile angajate în promovarea unității creștine. Printre multele conferințe, seminarii, întâlniri și evenimente organizate de Institutul de la Bossey, seminarul de teologie și spiritualitate ortodoxă a avut o continuitate rodnică.

La acest seminar au participat îndeosebi creștini catolici și protestanți care au dorit să cunoască mai bine teologia și spiritualitatea ortodoxă. Oratorii invitați să vorbească în timpul lucrărilor acestui seminar au fost teologi ortodocși foarte cunoscuți pentru opera teologică și viața lor duhovnicească.

Timp de opt ani (între 1980 și 1988) am organizat personal un astfel de seminar în fiecare an, pentru a facilita par­tici­panților o cunoaștere mai profundă a teologiei și spiritualității ortodoxe. Printre directorii Institutului de la Bossey care au activat înaintea noastră, menționăm numele profesorului Nikos Nissiotis (din Grecia), iar în prezent pe părintele Ioan Sauca (din România). În ultimul deceniu, mai multe clădiri ale Institutului Ecumenic de la Bossey au fost modernizate pentru a permite o activitate bogată și variată a institutului.

Mulți tineri ortodocși care au studiat la Institutul Ecumenic de la Bossey în ultimii 60 de ani au devenit episcopi (inclusiv actualul Patriarh Ecumenic Bartolomeu), preoți, profesori și misionari laici ai Bisericilor Ortodoxe.

Pentru toate acestea exprimăm recunoștința noastră și dorim ca lucrarea prezentă și viitoare a Institutului de la Bossey să fie una bogată și dinamică pentru binele tuturor Bisericilor.

 

† Daniel
Patriarhul României

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștină (18-25 ianuarie 2016)

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștină s-a desfăşurat anul acesta, în perioada 18-25 ianuarie,
și în București. Rugăciunea pentru unitate la care au participat reprezentanții bisericilor și cultelor tradiționale din România, a debutat luni-seară, 18 ianuarie, la Catedrala Patriarhală din București. La slujba Vecerniei, săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a participat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și au fost prezenți de asemenea și Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal; monseniorul Miguel Maury Buendía, Nunţiu Apostolic în România din partea Bisericii Ro­mano-Catolice; Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte, din partea Guvernului României, precum și preoți din cadrul Admi­nistrației Patriarhale. Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştină din anul 2016 a fost inspirată din textul scripturistic: „Ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat“ (1 Petru 2, 9). După slujba Vecerniei, meditația serii a fost rostită de Preasfințitul Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Bisericii Armene din România. La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus în cuvântul de învățătură că prin cultivarea iubirii și a armoniei frățești creștinii afirmă în lume unitatea pe care trebuie să o aibă ade­vă­rații ucenici ai Domnului Iisus Hristos. „Această seară binecuvântată din cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștină arată dorința creștinilor de a împlini rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos referitoare la ucenicii Săi. Mai întâi El le-a recomandat să se iubească unii pe alții și să trăiască în unitate și în pace, ca lumea să creadă în Dumnezeu și pentru ei. Ori de câte ori căutăm unitatea între creștini prin reconciliere, coresponsabilitate și cooperare, noi de fapt încercăm să împlinim rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos despre iubirea frățească și a căutării armoniei și conlucrării folositoare pentru mântuirea lumii“, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștină s-a desfășurat în continuare în Capitală după următorul program: marţi, 19 ianuarie, la Biserica Reformată Calvineum din strada Luterană 13 bis; miercuri, 20 ianuarie, la Catedrala Episcopală Evanghelică Luterană din strada Luterană 1; joi, 21 ianuarie, la Catedrala Episcopală greco‑catolică „Sfântul Vasile cel Mare“ din strada Polonă 50; vineri, 22 ianuarie, la Catedrala Episcopală armeană „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din bulevardul Carol I; sâmbătă, 23 ianuarie, la Biserica Anglicană din strada Xenopol; duminică, 24 ianuarie, fiecare Biserică a săvârșit rugăciuni pentru unitatea creştină în cadrul slujbelor duminicale; luni, 25 ianuarie, la Catedrala romano‑catolică „Sfântul Iosif“ din strada General Berthelot.

 

40 de ani de slujire românească în Bavaria

Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Domnului“ din München a sărbătorit 40 de ani de la înființarea oficială. Evenimentul a avut loc duminică, 17 ianuarie, când a fost săvârşită Sfânta Liturghie de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, împreună cu Preasfințitul Episcop-vicar Sofian Brașoveanul, înconjuraţi de un sobor de preoți, în prezenţa a numeroși credincioși și oaspeți.

În cuvântul de în­vă­ță­tură, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a spus că Biserica, pentru mulți români plecați în Occident, este „casă“ și „mamă“, precum odinioară scria poetul Mihai Eminescu. Ierarhul a lăudat activitatea misionară de-o viață a părintelui Mircea Basarab, a parohului actual, părintele Alexandru Nan, și a mulțumit gazdelor, cre­din­cioșii din comunitatea vechi-catolică din München, care oferă locașul spre slujire.

După împărtășirea credin­cio­și­lor și încheierea Sfintei Jertfe, Preasfințitul Părinte Sofian Bra­șo­veanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, a rostit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la împlinirea a 40 de ani de slujire românească în Bavaria. Apoi au fost citite mesajele de felicitare de către repre­zentanți ai Bisericilor Ortodoxe surori. Invitații din partea Bisericilor Romano-Catolică, Evan­ghelică și Vechi-Catolică, AcK Bavaria au mulțumit pentru buna colaborare cu reprezentanții românilor ortodocși din München, iar prof. dr. Konstantinos Nikolakopoulos a felicitat parohia românească din partea corpului profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din München, unde părintele Mircea Basarab a predat mulți ani la Catedra de Vechiul Testament.

În cuvântul său, părintele Mircea Basarab, fondator al parohiei, a evocat momente din istoria acestei comunități româ­nești, amintind de bucuriile și greutățile vieții parohiale de-a lungul a aproape 40 de ani.

Pr. Alexandru Nan a mul­țumit și numeroșilor colaboratori și ostenitori ai parohiei, iar apoi IPS Serafim a înmânat gramate de binefăcători membrilor consiliului parohial și altor oameni de suflet ai co­munității, ca semn de mulțumire pentru dragostea de Biserică. Totodată, Înaltprea­sfinția Sa i-a conferit titlul de iconom stavrofor părintelui Alexandru Nan, pentru activitatea administrativă, culturală, misionară și inter­creștină, ca preot paroh și protoiereu al Bavariei. La final, au avut loc agapa şi un program artistic.

 

Românii din Leverkusen au o nouă biserică

Parohia Ortodoxă Româ­nească „Sfânta Mare Mu­ceniță Ecaterina“ din Leverkusen, Germania, a trăit recent momente de bucurie, odată cu mutarea într-un nou loc de slujire și rugăciune, Biserica „Sfântul Aloysius“, oferită de Ordinariatul catolic al orașului german. Cu ocazia acestui eveniment, comunitatea a fost vizitată și binecuvântată de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Până de curând credincioșii ortodocși români din orașul german Leverkusen s-au adunat la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe ortodoxe la capela Spitalului „Sfântul Remigius“ din oraș, oferită ca loc de găzduire de parohia catolică omonimă. La sfârșitul anului 2015, pentru nevoile comunității crescânde de români, parohia românească a primit un locaș mai generos ca dimensiuni și potrivit noilor cerințe, Biserica „Sfântul Aloysius“, ridicată în 1904 pentru Gimnaziul Aloysianum.

După lucrări de amenajare a bisericii pentru a putea găzdui slujbele ortodoxe, comunitatea românească din Leverkusen a primit în noul locaș vizita și binecuvântarea chiriarhului locului, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Ierarhul a slujit Vecernia din seara zilei de 9 ianuarie 2016, înconjurat de un sobor din care au făcut parte părintele Adi Andrei Neștian, parohul Parohiei ortodoxe românești din Leverkusen; părintele Cătălin Preda, de la Parohia ortodoxă românească din Bonn; părintele Nicolae Abuziloaie de la Parohia ortodoxă românească din Duisburg; arhidiaconul Martin Lissmann de la Köln și diaconul Dumitru Dura, secretar eparhial, precum și numeroși credincioși și oaspeți, se arată pe site-ul mitropolia-ro.de. La slujba Vecerniei au fost prezenți și prelații romano-catolici Heinz-Peter Teller, domcapitular al ora­șului Leverkusen, Michael Otters­bach, parohul Parohiei „Sfântul Aloysius“, precum și dl Rainer Schiefer, primarul sectorului II al orașului Leverkusen, care s-au bucurat de primirea călduroasă a comunității românești. În cuvântul de învățătură, Înalt­preasfințitul Părinte Mitropolit Serafim a mulțumit gazdelor care au oferit cu generozitate locașul de cult românilor ortodocși. După slujba Vecerniei, toți cei prezenți au participat la agapa frățească, organizată de parohie.

Parohia Ortodoxă Românească „Sfânta Mare Mucenică Ecaterina“ are al doilea ocrotitor pe Sfântul Ierarh Remigius de Reims (†533), un sfânt foarte iubit în Leverkusen, care este sărbătorit la 13 ianuarie. Ca urmare a creșterii numărului de români în acest important oraș al landului Renania de Nord-Westfalia, parohia a fost înființată pe 1 iunie 2014, fiind păstorită de atunci de părintele Adi Andrei Neștian. La sfârșitul anului 2014 orașul număra 170.000 locuitori, cu o prezență românească de peste 1.000 de persoane în localitate și suburbii.