Mănăstirea Antim la 300 de ani de la sfințire

Duminică, 27 septembrie, Mănăstirea Antim din Bucu­rești și-a sărbătorit hramul cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Mitro­politul Țării Românești, cti­­torul și ocrotitorul acestui așezământ, care a împlinit anul acesta 300 de ani de la sfințire. Obștea monahală și credincioșii atașați duhovni­cește de lavra din centrul Capitalei au primit cu acest prilej vizita Preafericitului Părinte Daniel.

Biserica mare și curtea mănăstirii au fost neîncăpătoare pentru credincioșii care au dorit să participe la Sfânta Liturghie, săvârșită în ziua hramului de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Epis­cop-vicar patriarhal, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Din soborul care a slujit împreună cu ierarhii au făcut parte: părintele Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal de la Cancelaria Sfântului Sinod; părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod; părintele protosinghel Vincențiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim, precum și alți slujitori, arhi­mandriți, protosingheli, preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Dumitru Sorin Stoian a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ din Parohia Dra­gomirești-Deal, Protopopiatul Ilfov-Sud al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Credincioșii au fost bine­cuvântați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit la finalul Sfintei Liturghii un cuvânt de învățătură. Duminică, 27 septembrie, s-a făcut pomenirea minunii numite „Pescuirea minunată“, consemnată la Luca 5, 1-11, iar Preafericirea Sa a spus că acest eveniment prefigura venirea la credință și primirea în Biserică a multor nea­muri și popoare şi a vorbit şi despre moștenirea duhovnicească și culturală a Sfântului Ierarh Antim.

În ziua de prăznuire a sfântului ocrotitor, mănăstirea a îmbrăcat haine noi de sărbătoare. Lucrările efectuate la clopotnița de la intrarea mănăstirii au fost binecuvântate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. La rânduiala de binecuvântare au participat Preasfințitul Qais, Episcop de Erzurum, din partea Patriarhiei Antiohiei și a Întregului Orient; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Clo­pot­nița, monument istoric, a fost consolidată, restaurată și înfru­musețată, urmând ca în perioada următoare, cu sprijinul cre­dincioșilor, să fie împodobită cu pictură în mozaic, iar în camerele de la etaj să fie amenajat un mic muzeu despre istoria mănăstirii.

icoana-sf-antimÎn semn de binecuvântare pentru obștea monahală, Preafericitul Părinte Daniel a dăruit mai multe cărți de folos liturgic și duhovnicesc, iar credincioșilor prezenți, iconițe cu chipul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. Cu ocazia hramului, obștea monahală a dăruit Preafericirii Sale o icoană mare, pictată pe lemn, cu chipul sfântului ierarh ocrotitor al Mănăstirii Antim. 

Patriarhul României a sfinţit noua catapeteasmă a bisericii Palatului Cotroceni

În data de 7 octombrie, la sărbătoarea Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah, și-a serbat hramul biserica Palatului Cotroceni din Capitală. Cu această ocazie, catapeteasma nouă a locașului a fost sfințită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La eveniment au participat și dl Klaus Werner Iohannis, Președintele României, dl Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte, consilieri prezidențiali și angajați din cadrul Administrației Prezidențiale.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte: părintele arhimandrit Irineu Dogaru, slujitor la biserica din incinta Palatului Cotroceni; părintele Ștefan Ababei, consilier patriarhal la Sectorul stavropighii patriarhale și centre sociale al Patriarhiei Române; părintele Costel Burlacu, protoiereul Protopopiatului Sector 6 Capitală, precum și alți preoți și diaconi. Cu ocazia hramului de anul acesta, după Sfânta Liturghie, noua catapeteasmă a locașului a fost sfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Icoanele de pe catapeteasma nouă, replică fidelă a monumentalei tâmple a vechii biserici, au fost consacrate prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și prin stropire cu Agheasmă. În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a citit cuvântul intitulat „O nouă fereastră a Împărăţiei cerurilor“.

Sfintire_catapeteasma_Cotroceni_6Cu acest prilej, Preafericirea Sa a dăruit Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, prezent la slujba de sfințire a catapetesmei, o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos. „Preafericirea Voastră, prezența dumneavoastră ne onorează şi face să fie o mare sărbătoare. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru slujba de sfințire care finalizează reconstrucția acestei frumoase biserici din Palatul Cotroceni și Vă mulțumesc pentru acest cadou care va găsi un loc de cinste în biroul în care lucrez. Vă mulțumesc, de asemenea, în numele echipei mele și în numele credincioșilor care astăzi au venit aici în număr foarte mare“, a spus Președintele României. În continuare, Patriarhul României a dăruit Diploma omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“ cu medalie următorilor binefăcători ai bisericii: Elena Murariu, pictorul catapetesmei; Valentin și Diana Herea; dr. Cătălin și Monica Cârstoiu. Pentru sfântul locaș, Preafericirea Sa a dăruit un Antimis nou și mai multe cărți de folos liturgic, pastoral și duhovnicesc, iar credincioșilor prezenți iconițe cu chipurile Sfinților Serghie și Vah. Părintele arhimandrit Irineu Dogaru a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru părinteasca purtare de grijă și binecuvântare și i-a dăruit o icoană cu chipurile sfinților ocrotitori cinstiți ieri. 

 

Protocol de cooperare între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii

Joi, 3 septembrie 2015, în Salonul „Teoctist Patriarhul“ din Reşedinţa Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi ministrul Nicolae Bănicioiu au semnat un protocol de cooperare între Patriarhia Română şi Mi­nis­te­rul Sănătăţii, privind pro­gramul „Sănătate pentru sate“.

Protocolul a fost încheiat cu scopul organizării unor acţiuni medicale umanitare, care au drept beneficiari persoanele defavorizate din mediul rural, adică: persoane cu vârstă ­înaintată, persoane cu statut socioeconomic scăzut, persoane cu dizabilităţi, nedeplasabile, cu boli cronice, cu nivel educaţional redus, cazuri sociale.

În acest scop, cele două instituţii cooperează pentru facilitarea accesului la asistenţă medicală a beneficiarilor menţionaţi mai sus, din mediul rural şi din localităţile izolate. Aceste activităţi se vor desfăşura pe bază de voluntariat şi vor urmări creşterea gradului de conştientizare şi implicare în acţiuni de prevenire şi combatere a practicilor care dăunează sănătăţii.

Grupul de voluntari va fi constituit din medici, asistenţi medicali şi personal auxiliar care frecventează slujbele de la Paraclisul Catedralei Mântuirii ­Neamului. Programul „Sănătate pentru sate“ va funcţiona, într-o primă etapă, de câteva luni, ca proiect-pilot în zonele care aparţin administrativ de Arhiepiscopia Bucureştilor, respectiv: judeţul Prahova, judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, urmând a fi extins, în funcţie de rezultatele obţinute, la nivel naţional.

Toate resursele umane, financiare şi logistice necesare executării prezentului proiect sunt puse la dispoziţie de grupul medicilor voluntari şi nu afectează bugetul Ministerului Sănătăţii, informează Biroul de presă al Patriarhiei Române.

După semnarea protocolului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a afirmat că „această lucrare de cooperare este o necesitate și va fi un izvor de bucurie pentru beneficiari“: „Mulțumim domnului ministru pentru înțelegere și tuturor colaboratorilor de la Ministerul Sănătății, pentru că împreună cu unii colaboratori de la Patriarhia Română, cu părinți consilieri din domeniul social-filantropic și juridic, au confirmat dorința multor medici care frecventează slujbele Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, sub inspirația părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, care a început deja un program foarte necesar în București și apoi s-a extins în toată țara: «Donează sânge, salvează o viață!». Acum dorim, cu prioritate, să ne ocupăm de oamenii bolnavi sau neputincioși din mediul rural pentru că este o necesitate. Majoritatea preoților noștri păstoresc în mediul rural și este nevoie de o cooperare ca acolo unde medicii simt nevoia unui ajutor să fie ajutați. Totul este pe bază de voluntariat. Din râvna și dorința sfântă de a ajuta pe cei în suferință, unii medici doresc să fie voluntari“.

Nicolae Bănicioiu, ministrul sănătății, a adresat mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintelui Ciprian Grădinaru și medicilor care au avut ideea acestui voluntariat: „Este vorba, practic, de acțiuni umanitare făcute de oameni cu pregătire medicală, în timpul liber, menite să mărească calitatea serviciilor medicale în mediul rural. Sunt persoane defavorizate în zone defavorizate, bătrâni, oameni cu afecțiuni cronice, cu dizabilități, care vor beneficia de acest program. Cred că este un mare pas înainte. Lucrările pe care le fac Biserica și Ministerul Sănătății sunt complementare, și astăzi este o confirmare a noțiunii de conlucrare între aceste instituții. Țin să-i mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ajutorul pe care îl acordă sistemului sanitar și profit de ocazie pentru a-i mulțumi și pentru ajutorul acordat în celelalte programe, de transplant, de îngrijiri paliative, și îl asigur că toate sfaturile și ajutoarele sunt bine-venite“.

La evenimentul din Salonul „Teoctist Patriarhul“ al Reşedinţei Patriarhale au participat Ade­la-Petrinia Neagoe, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Sănătății, dr. Cătălin Cârstoveanu, şeful Secţiei de Terapie Intensivă Nou-Născuţi de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie“ din București, arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, și pr. Cezar Dumitrașcu, medic și consilier patriarhal coordonator al Sectorului social-filantropic.

Consfătuirea națională a inspectorilor de religie

În perioada 9-11 septembrie, la Oradea s-a desfășurat Consfătuirea națională a inspectorilor de religie, acțiune coordonată la nivel național de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și organizată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin implicarea directă a Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

Întâlnirea a debutat miercuri, 9 septembrie 2015, cu o slujbă de Te Deum săvârșită la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului“ și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei“ din Oradea, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei, a reprezentanţilor Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române: Adrian Lemeni, consilier patriarhal, şi diac. George Jambore, inspector eparhial; a reprezentanţilor Ministerului Educației și Cercetării Științifice: Cătălin Pîslaru, inspector general pentru disciplina religie, şi Romeo Moșoiu, consilier al ministrului educației și cercetării științifice, Alin Novac-Iuhas, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, precum şi a inspectorilor şcolari responsabili cu disciplina religie din întreaga ţară.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a adresat un cuvânt de bun-venit celor prezenți la acest eveniment, în care a evidențiat importanța orei de religie și responsabilitatea tuturor celor implicați în actul educațional, subliniind rolul familiei, al Bisericii și școlii în educarea în spirit creștin a copiilor, care reprezintă viitorul țării și al Bisericii. Preasfinţia Sa a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea desfășurării acestui eveniment la Oradea într-o perioadă de sărbătoare pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, care marchează 320 de ani de la atestarea documentară.

În debutul lucrărilor consfătuirii, Alin Novac-Iuhas, inspector școlar general al judeţului Bihor, s-a adresat celor prezenți în calitate de gazdă, reliefând importanța disciplinei religie în curriculumul școlar și beneficiile acesteia pentru elevi și părinți. Au urmat, apoi, luări de cuvânt şi prezentări concrete ale unor aspecte privitoare la specificul disciplinei religie din partea reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ai Patriarhiei Române.

Pe agenda de lucru a întâlnirii, în zilele ce au urmat, s-au regăsit teme precum: Diagnoza procesului educațional, pe discipline/compartimente, la nivelul fiecărui județ, pentru anul 2014-2015; Priorități ale educației religioase pentru anul școlar 2015-2016; Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2015-2016 – noutăți, puncte critice, măsuri și acțiuni generate de acesta; Structura Portofoliului/mapei inspectorului de specialitate; Modificarea/ adaptarea/ elaborarea de regulamente specifice și precizări.

 

Contribuţia facultăţilor de teologie la actualizarea misiunii Bisericii

Decanii facultăților de teologie ortodoxă și coordonatorii departamentelor de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, întruniți la Constanța, au discutat despre contribuţia facultăţilor de teologie la dezvoltarea şi actualizarea misiunii Bisericii Ortodoxe şi despre planul strategic de creştere a calităţii învăţământului religios în şcolile de stat din România, prin implicarea facultăţilor de teologie. Întrunirea a avut loc în zilele de 2 şi 3 septembrie la sediul administrativ al Arhiepiscopiei Tomisului. La forul consultativ al colegiului decanilor a participat şi Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, membru al delegaţiei Patriarhiei Române. „Pe ordinea de zi au fost 13 puncte, în afară de cele de la capitolul diverse, şi toate privesc procesul de înnoire şi modernizare a învăţământului teologic. S-a discutat despre planul strategic de creştere a calităţii învăţământului religios în şcolile de stat din România şi nevoia implicării facultăţilor de teologie în acest proces, în primul rând prin înfiinţarea unor centre de cercetare şi documentare cu privire la disciplina religie, despre elaborarea manualelor de religie, mai ales pentru clasele V-VIII, despre noile manuale pentru facultăţile de teologie, uniformizarea denumirilor disciplinelor teologice şi fişele acestor discipline. În ceea ce priveşte punctele discutate la diverse, au fost aspecte referitoare la înscrierile şi studiile de masterat şi doctorat, alte aspecte cu care se confruntă învăţământul teologic, dar şi problemele cu care se confruntă Biserica, la care învăţământul teologic superior poate să-şi aducă o contribuţie însemnată“, a precizat Preasfinţitul Episcop Varlaam Ploieşteanul.

 

Informare intelectuală şi formare duhovnicească în educația moral-religioasă a copiilor și a tinerilor

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, adresat participanților la cel de-al VIII‑lea Congres național „Hristos împărtășit copiilor“, organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Edu­cației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România – Mănăstirea Caraiman, 22‑23 septembrie 2015

Congresul național „Hristos împărtășit copiilor“ își aniversează astăzi cea de‑a VIII‑a ediție, fiind organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România.

Biserica noastră este preocupată astăzi, în mod special, de îm­bu­nătățirea calității învă­ță­mân­tului teologic la toate nivelurile, începând cu seminariile teologice și facultățile de teologie și până la ora de religie din școli sau programele catehetice ale parohiilor.

Grija aceasta decurge din responsabilitatea imensă ce revine Bisericii în transmiterea credinței religioase, a identității culturale și naționale, în educația noilor generații de copii și tineri, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care leați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră“ (2 Tesaloniceni 2, 15). Exigenţa aceasta privește întreaga Biserică, însă un rol aparte îl au dascălii de religie și cateheții din parohii.

Finalitatea actului educa­țional la nivelul orei de religie și al catehezei parohiale vizează modelarea copilului și a tânărului întrun om credincios, iubitor de Hristos şi de Biserică, capabil de dialog şi cooperare în familie şi societate.

Astăzi, populaţia creştină a României se confruntă cu o abordare a educației tot mai secularizate, care vizează excluderea contri­buției creștine din procesul edu­cațional în schimbul unui sistem limitat doar la cunoașterea lumii materiale, limitate şi trecătoare, fără a cunoaște lucrarea harului lui Dumnezeu în creație și în viața oamenilor.

Sfinții Părinți ai Bisericii au fost permanent preocupați de creșterea spirituală și intelectuală a credincioșilor și mai ales a tinerilor pe care îi păstoreau. Ei s‑au dovedit a fi în timpul lor şi de‑a lungul veacurilor călăuze sau îndrumători spre viața duhovnicească și au oferit soluții pentru problemele majore care frământau societatea timpului lor, accentuând rolul educaţiei în viaţa societății. În acest sens, Sfântul Grigorie Teologul considera că „toți oamenii cu mintea întreagă vor recunoaște că printre toate bunurile pământești locul întâi îl ocupă educația (…)“  (Cuvântarea 43 – Elogiul Sfântului Vasile cel Mare).

Având ca model misiunea for-mativ‑educațională a Sfinților Părinți ai Bisericii, educația creștină actuală trebuie dimensionată și realizată în acord cu nevoile şi capacitățile sufletești specifice fiecărei vârste, adică înzestrarea spirituală a copiilor și a tinerilor cu cele mai bune cunoștințe moralreligioase fundamentale, pentru cultivarea bunătăţii şi frumuseţii sufletului.

Prin urmare, educația creştină a copiilor şi tinerilor nu trebuie limitată la transmiterea de in­formații intelectuale, ci va urmări, în special, formarea moral‑spirituală a copiilor și a tinerilor, modelarea caracterului și a per­sonalității lor în acord cu idealul Evangheliei iubirii lui Hristos și cu lumina vieţii spirituale a Bisericii. Cu alte cuvinte, ținta finală a educației religiosmorale trebuie să fie creșterea duhovnicească a copiilor și a tinerilor în iubirea faţă de Dumnezeu şi de semeni, în special prin implicarea lor atât în viaţa liturgică a Bisericii, cât și în activitățile culturale şi socialfilantropice ale comunității parohiale.

Acest demers presupune o cooperare mai intensă între profesorul de religie și catehetul parohial, o implicare a ambilor factori educaţionali în procesul de creştere spirituală a copiilor și tinerilor. În acest sens, se impune şi o regândire a rolului şi vocației profesorului de religie și a catehetului în actul educațional. Întrucât învățământul din țara noastră se află întro continuă stare de reformare și tranziție, trebuie accentuată nu doar latura pur informativă a procesului educa­țional, ci şi dimensiunea formativă a elevului. Se știe că sistemul actual pune accent pe latura cognitivă, neglijând adesea armonizarea acesteia cu latura afectivă și comportamentală a persoanei. De aceea, cunoașterea intelectuală despre Dumnezeu trebuie însoțită de cunoașterea lui Dumnezeu prin trăirea credinței ca participare activă la dumnezeiasca Liturghie și la celelalte slujbe ale Bisericii. Privarea copiilor și a tinerilor de experiența comunionalliturgică a Bisericii pe termen lung poate conduce la indiferența și înstrăinarea lor de experiența vie a Bisericii și de latura formativduhovnicească, cu grave consecințe pentru viața lor spirituală. Or tocmai formarea spirituală dă sens vieţii lor în familie şi în societate, dar şi orientării lor spre iubirea eternă a lui Dumnezeu, a Preasfintei Treimi.

Binecuvântăm și felicităm pe toți factorii educaţionali animaţi de responsabilitate și dragoste jertfelnică, care s‑au implicat şi se implică în acest proiect edu­cațional aducător de roade bogate în activitatea misionar‑pastorală și educativ‑catehetică din Biserica noastră.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

 

Distincții bisericeşti pentru 19 medici

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a acordat dis­tincții și daruri pentru 19 cadre medicale, în semn de recunoștință și apreciere pentru întreaga activitate pro­fe­sională pusă în slujba semenilor. La evenimentul des­făşurat în Reședința Patriarhală a fost prezent și Nicolae Bănicioiu, ministrul sănătății.

La întâlnirea cu cadrele medicale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că recunoștința din partea Bisericii Ortodoxe Române pentru cadrele medicale se bazează pe tradiția îndelungată a conlucrării și cooperării dintre slujitorii sfintelor altare și medici pentru recuperarea și cultivarea sănătății sufletești și trupești a oamenilor. „Toate unitățile medicale sunt spații de vindecare în care noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, și prin mâinile medicilor, înțelegem că darul sănătății trebuie cultivat, iar atunci când l-am pierdut, trebuie recuperat. Reamintim faptul că în ţara noastră primele bolnițe sau infirmerii au fost înființate în mănăstiri. Primele farmacii și primele spitale au fost înființate de Biserică în cooperare cu domnitorii români, cum e cazul Spitalului Colțea din București şi Spitalului «Sfântul Spiridon» din Iași. Această conlucrare dintre știință și credință, dintre medicină și Biserică este ceva firesc, tra­dițional, și de aceea noi dorim să exprimăm recunoștință, mulțu­mi­re pentru prezența dumneavoastră aici și, în mod deosebit, ne exprimăm bucuria bunei cooperări dintre Patriarhia Română și Ministerul Sănătății“, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, Preafericirea Sa a acordat Ordinul „Crucea Patriarhală“ pentru mireni: acad. prof. dr. Leonida Gherasim, de la Clinica de Cardiologie a Spitalului Universitar; prof. dr. Șerban-Ioan Bubenek-Turconi, şef Secţie ATI 1 – chirurgie cardiovasculară, Institutul Clinic „C.C. Iliescu“ – Fundeni; prof. dr. Șerban Brădiș­tea­nu, șef Secţie chirurgie cardiacă și vase mari, Spitalul Clinic de Urgență București; conf. dr. Horaţiu Moldovan, șef Secţie chirurgie cardiovasculară, Institutul Clinic „C. C. Iliescu“ – Fundeni; dr. Cătălin Cîrstoveanu, şef Secţie terapie intensivă-neonatologie, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie“. Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu“ pentru mireni a fost acordat de Patriarhul României cadrelor medicale: conf. dr. Monica Dragomir, șeful Secţiei de oncologie pediatrică, Institutul Oncologic „Al. Trestioreanu“; dr. Alina Tănase, directorul medical al Institutului Clinic Fundeni. Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ pentru mireni a fost acordat următorilor medici: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, manager al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“; prof. dr. Ovidiu Băjenaru, Clinica Neurologie a Spitalului Universitar București; prof. dr. Horaţiu Suciu, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din Institutul pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş; prof. dr. Ioan Lascăr, șef Clinică de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă (Floreasca); prof. dr. Nicolae Dan Straja, manager al Institutului Oncologic „Al. Trestioreanu“ București; acad. prof. dr. Dan Mircea Enescu, specialist microchirurgie reconstructivă şi manager al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“; prof. dr. Cîrstoiu Cătălin, șef Secţie ortopedie-traumatologie, manager general al Spitalului Universitar București; dr. Corneliu Toader, manager al Institutului Naţional de Neurologie și Boli Neurovasculare „Vlad Voiculescu“; prof. dr. Mircea Gorgan, director medical Spitalul „Bagdasar Arseni“, București; prof. dr. Vlad Anton Iliescu, chirurgie cardiovasculară, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“ – Fundeni; dr. Bogdan Rădulescu, chirurgie cardiovasculară, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare – Fundeni. La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur“ pentru mireni ministrului sănătății, Nicolae Bănicioiu.

Congresul național „Hristos împărtășit copiilor“ la a VIII-a ediție

La Mănăstirea Caraiman din județul Prahova s-a desfăşurat, în perioada 22-23 septembrie, Congresul național „Hristos împărtășit copiilor“, ediția a VIII-a, organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România.

Congresul național „Hristos împărtășit copiilor“ a reunit inspectorii școlari județeni de religie, inspectorii eparhiali responsabili cu educația catehetică, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice, precum și alți specialiști în educație. Sesiunea finală a congresului s-a desfăşurat în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul,
Episcop-vicar patriarhal.

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel a fost citit, în deschiderea lucrărilor, de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

După ce în prima zi a congresului au fost prezentate principalele activități ale Programului catehetic național „Hristos împărtășit copiilor“ implementat în fiecare eparhie din țară, precum și rezultatele Concursului de miniproiecte „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu“ și ale Proiectului „Alege școala!“, destinat combaterii abandonului școlar, ultima zi a evenimentului a fost dedicată elaborării unei strategii pe termen scurt, mediu și lung pentru colaborarea dintre Școală și Biserică și creionării concluziilor finale ale Congresului național „Hristos împărtășit copiilor“, ediția a VIII-a. Miercuri, 23 septembrie, participanţii la eveniment s-au bucurat de prezenţa Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a adresat tuturor un cuvânt de învăţătură.

Noutatea de anul acesta a evenimentului a fost reunirea la aceeași masă a inspectorilor de religie din județele țării noastre și a inspectorilor responsabili cu educația catehetică de la fiecare eparhie.

Dintre concluziile evenimentului des-fășurat la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ de la Mănăstirea Caraiman amintim: realizarea unui plan pentru organizarea unui concurs de tip olimpiadă în 2016, care va avea două părți (teoretică și practică); publicarea unui volum de modele catehetice care a fost prezentat la congres sub formă de draft; elaborarea unui plan pentru reformarea ghidurilor catehetice prin stabilirea unui curriculum și a unei tematici complete; elaborarea de planuri pentru proiecte viitoare prin accesarea de fonduri europene, de tipul „Alege școala!“; elaborarea unui proiect european pentru formarea profesorilor de religie.

Întrunirea Comisiei Patriarhiei Române pentru curriculumul disciplinei religie

Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române a organizat în perioada 4-6 septembrie, la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ de la Mănăstirea Caraiman din Buşteni, întrunirea Comisiei Patriarhiei Române pentru curriculumul disciplinei şcolare religie, informează Agenţia de ştiri BASILICA.

Pe ordinea de zi s-au aflat pregătirea proiectului de programă școlară la disciplina religie pentru clasele gimnaziale V-VIII şi elaborarea unui ghid pentru profesorii care predau disciplina religie la clasele primare a II-a şi a III-a.

Au participat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal şi coordonatorul Sectorului teologic-edu­ca­țional al Patriarhiei Române, pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Fa­cultății de Teologie Ortodoxă „Jus­tinian Patriarhul“ din Bu­curești, prof. univ. dr. Constantin Cucoș, director al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași), conf. univ. dr. Adrian Lemeni, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teolo­gic-educațional.

 

Înscrierea la ora de Religie se face o singură dată şi este valabilă permanent până la o eventuală schimbare a opțiunii

Deoarece, după publicarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar în Monitorul Oficial al României, în ziua de 24 septembrie 2015, unele publicaţii au lansat interpretări eronate cu scop de manipulare, precizăm:

Patriarhia Română își exprimă acordul cu privire la conținutul Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învă­țământul preuniversitar (aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.232/14.09.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/24.09.2015) și apreciază că aceasta este în concordanță cu Legea pentru modificarea art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Legea nr. 153/ 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445/22.06.2015).

Precizăm că textul Legii nr. 153/2015 preia conținutul propunerii Consiliului Consultativ al Cultelor, reunit în data de 28 februarie 2015, a cărui idee centrală este că opțiunea în vederea participării la ora de Religie, odată exprimată, rămâne valabilă pe toată durata școla­ri­zării (cu excepția exprimării în scris a schimbării opțiunii) pentru evitarea obstacolelor birocratice și umilitoare pentru părinți prin reînscrierea anuală sau pe cicluri de învățământ (Comunicatul Consiliului Consultativ al Cultelor din data de 28 februarie 2015).

Cu privire la interpretarea eronată a unor jurnaliști a art. 3, alin. (5) din Metodologia men­ți­o­na­tă (În vederea prefigurării catedrelor, pentru elevii deja înscriși în unitatea de învățământ, cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun, de regulă, până la sfârșitul lu­nii decembrie, pentru anul școlar următor), facem următoarele precizări:

  1. Textul Legii nr. 153/2015 și art. 3, alin. (1) al Metodologiei arată că înscrierea la ora de Religie se face prin cerere scrisă a elevului major/a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea opțiunii se face tot prin cerere scrisă și depinde exclusiv de libertatea de conștiință a părintelui, a tutorelui legal sau a elevului major (conform Deciziei nr. 669/2014 a Curții Constituționale a României). Un părinte care a optat o dată pentru o anumită variantă nu poate fi obligat să mai aleagă încă o dată, adică să mai facă o altă cerere în același sens.Textele celor două acte normative sunt clare în această pri­vinţă, doar schimbarea opți­unii se face printro altă cerere.
  2. Art. 3, alin. (5) din Metodologie nu face referire la faptul că elevii trebuie să se re­înscrie în fiecare an la ora de Religie(ceea ce ar fi, oricum, în neconcordanță cu Legea nr. 153/2015), ci se referă la perioada în care trebuie să se depună la secretariatul unității de învățământ cererile menționate în art. 3, alin. (1) și (3), adică cererile de înscriere (pentru cei care nu șiau exprimat niciodată opți­u­nea de a participa la ora de Religie), respectiv de schimbare a opțiunii (pentru cei care șiau exprimat cândva op­țiunea de a participa la această oră).
  3. Întrucât Metodologia urmă­rește rezolvarea unor aspecte de ordin practic‑administrativ, un element important pentru înțe­le­gerea ei îl constituie art. 3, alin. (4): Cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun la secretariatul unității de învățământ la care este înscris elevul și se înregistrează în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Ca urmare, orice modificare în SIIIR se poate face doar ca urmare a unei cereri explicite depuse la un moment dat, iar nu la începutul fiecărui an, termen care nu este prevăzut nici de Lege, nici de Metodologie, nici în cererile de înscriere deja înre­gistrate în SIIIR.

Regretăm că unii jurnaliști încearcă în continuare manipularea opiniei publice, insistând asupra reînscrierii anuale a elevilor la ora de Religie (umilitoare pentru părinți şi împovărătoare pentru școală).

Patriarhia Română constată din nou faptul că, în ceea ce priveşte ora de Religie în învăţământul public, exact aceleaşi instituţii media dezinformează sistematic împotriva spiritului Deciziei nr. 669/2014 a Curții Constituționale a României, a prevederilor Legii nr. 153/2015 și ale Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar. Acest fapt îngrijorător ar putea fi explicat fie prin pregătirea profesională precară a celor care scriu pe această temă, însuşindu‑şi de regulă fără discernământ punctul de vedere al adversarilor orei de Religie, fie prin constrângeri editoriale impuse.

În situațiile în care în mod abuziv se vor realiza modificări în SIIIR, fără cererea expresă a părinților sau aceștia vor fi obligați de către școli să facă cereri de reînscriere la Religie, împotriva prevederilor Legii, ale Metodologiei și voinței părinților, Patriarhia Română va sesiza au­to­ri­tățile competente, solicitând sancționarea celor vinovați.