Mănăstirea Antim la 300 de ani de la sfințire

Duminică, 27 septembrie, Mănăstirea Antim din Bucu­rești și-a sărbătorit hramul cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Mitro­politul Țării Românești, cti­­torul și ocrotitorul acestui așezământ, care a împlinit anul acesta 300 de ani de la sfințire. Obștea monahală și credincioșii atașați duhovni­cește de lavra din centrul Capitalei au primit cu acest prilej vizita Preafericitului Părinte Daniel.

Biserica mare și curtea mănăstirii au fost neîncăpătoare pentru credincioșii care au dorit să participe la Sfânta Liturghie, săvârșită în ziua hramului de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Epis­cop-vicar patriarhal, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Din soborul care a slujit împreună cu ierarhii au făcut parte: părintele Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal de la Cancelaria Sfântului Sinod; părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod; părintele protosinghel Vincențiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim, precum și alți slujitori, arhi­mandriți, protosingheli, preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Dumitru Sorin Stoian a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ din Parohia Dra­gomirești-Deal, Protopopiatul Ilfov-Sud al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Credincioșii au fost bine­cuvântați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit la finalul Sfintei Liturghii un cuvânt de învățătură. Duminică, 27 septembrie, s-a făcut pomenirea minunii numite „Pescuirea minunată“, consemnată la Luca 5, 1-11, iar Preafericirea Sa a spus că acest eveniment prefigura venirea la credință și primirea în Biserică a multor nea­muri și popoare şi a vorbit şi despre moștenirea duhovnicească și culturală a Sfântului Ierarh Antim.

În ziua de prăznuire a sfântului ocrotitor, mănăstirea a îmbrăcat haine noi de sărbătoare. Lucrările efectuate la clopotnița de la intrarea mănăstirii au fost binecuvântate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. La rânduiala de binecuvântare au participat Preasfințitul Qais, Episcop de Erzurum, din partea Patriarhiei Antiohiei și a Întregului Orient; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Clo­pot­nița, monument istoric, a fost consolidată, restaurată și înfru­musețată, urmând ca în perioada următoare, cu sprijinul cre­dincioșilor, să fie împodobită cu pictură în mozaic, iar în camerele de la etaj să fie amenajat un mic muzeu despre istoria mănăstirii.

icoana-sf-antimÎn semn de binecuvântare pentru obștea monahală, Preafericitul Părinte Daniel a dăruit mai multe cărți de folos liturgic și duhovnicesc, iar credincioșilor prezenți, iconițe cu chipul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. Cu ocazia hramului, obștea monahală a dăruit Preafericirii Sale o icoană mare, pictată pe lemn, cu chipul sfântului ierarh ocrotitor al Mănăstirii Antim. 

Patriarhul României a sfinţit noua catapeteasmă a bisericii Palatului Cotroceni

În data de 7 octombrie, la sărbătoarea Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah, și-a serbat hramul biserica Palatului Cotroceni din Capitală. Cu această ocazie, catapeteasma nouă a locașului a fost sfințită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La eveniment au participat și dl Klaus Werner Iohannis, Președintele României, dl Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte, consilieri prezidențiali și angajați din cadrul Administrației Prezidențiale.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte: părintele arhimandrit Irineu Dogaru, slujitor la biserica din incinta Palatului Cotroceni; părintele Ștefan Ababei, consilier patriarhal la Sectorul stavropighii patriarhale și centre sociale al Patriarhiei Române; părintele Costel Burlacu, protoiereul Protopopiatului Sector 6 Capitală, precum și alți preoți și diaconi. Cu ocazia hramului de anul acesta, după Sfânta Liturghie, noua catapeteasmă a locașului a fost sfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Icoanele de pe catapeteasma nouă, replică fidelă a monumentalei tâmple a vechii biserici, au fost consacrate prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și prin stropire cu Agheasmă. În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a citit cuvântul intitulat „O nouă fereastră a Împărăţiei cerurilor“.

Sfintire_catapeteasma_Cotroceni_6Cu acest prilej, Preafericirea Sa a dăruit Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, prezent la slujba de sfințire a catapetesmei, o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos. „Preafericirea Voastră, prezența dumneavoastră ne onorează şi face să fie o mare sărbătoare. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru slujba de sfințire care finalizează reconstrucția acestei frumoase biserici din Palatul Cotroceni și Vă mulțumesc pentru acest cadou care va găsi un loc de cinste în biroul în care lucrez. Vă mulțumesc, de asemenea, în numele echipei mele și în numele credincioșilor care astăzi au venit aici în număr foarte mare“, a spus Președintele României. În continuare, Patriarhul României a dăruit Diploma omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“ cu medalie următorilor binefăcători ai bisericii: Elena Murariu, pictorul catapetesmei; Valentin și Diana Herea; dr. Cătălin și Monica Cârstoiu. Pentru sfântul locaș, Preafericirea Sa a dăruit un Antimis nou și mai multe cărți de folos liturgic, pastoral și duhovnicesc, iar credincioșilor prezenți iconițe cu chipurile Sfinților Serghie și Vah. Părintele arhimandrit Irineu Dogaru a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru părinteasca purtare de grijă și binecuvântare și i-a dăruit o icoană cu chipurile sfinților ocrotitori cinstiți ieri. 

 

Protocol de cooperare între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii

Joi, 3 septembrie 2015, în Salonul „Teoctist Patriarhul“ din Reşedinţa Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi ministrul Nicolae Bănicioiu au semnat un protocol de cooperare între Patriarhia Română şi Mi­nis­te­rul Sănătăţii, privind pro­gramul „Sănătate pentru sate“.

Protocolul a fost încheiat cu scopul organizării unor acţiuni medicale umanitare, care au drept beneficiari persoanele defavorizate din mediul rural, adică: persoane cu vârstă ­înaintată, persoane cu statut socioeconomic scăzut, persoane cu dizabilităţi, nedeplasabile, cu boli cronice, cu nivel educaţional redus, cazuri sociale.

În acest scop, cele două instituţii cooperează pentru facilitarea accesului la asistenţă medicală a beneficiarilor menţionaţi mai sus, din mediul rural şi din localităţile izolate. Aceste activităţi se vor desfăşura pe bază de voluntariat şi vor urmări creşterea gradului de conştientizare şi implicare în acţiuni de prevenire şi combatere a practicilor care dăunează sănătăţii.

Grupul de voluntari va fi constituit din medici, asistenţi medicali şi personal auxiliar care frecventează slujbele de la Paraclisul Catedralei Mântuirii ­Neamului. Programul „Sănătate pentru sate“ va funcţiona, într-o primă etapă, de câteva luni, ca proiect-pilot în zonele care aparţin administrativ de Arhiepiscopia Bucureştilor, respectiv: judeţul Prahova, judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, urmând a fi extins, în funcţie de rezultatele obţinute, la nivel naţional.

Toate resursele umane, financiare şi logistice necesare executării prezentului proiect sunt puse la dispoziţie de grupul medicilor voluntari şi nu afectează bugetul Ministerului Sănătăţii, informează Biroul de presă al Patriarhiei Române.

După semnarea protocolului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a afirmat că „această lucrare de cooperare este o necesitate și va fi un izvor de bucurie pentru beneficiari“: „Mulțumim domnului ministru pentru înțelegere și tuturor colaboratorilor de la Ministerul Sănătății, pentru că împreună cu unii colaboratori de la Patriarhia Română, cu părinți consilieri din domeniul social-filantropic și juridic, au confirmat dorința multor medici care frecventează slujbele Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, sub inspirația părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, care a început deja un program foarte necesar în București și apoi s-a extins în toată țara: «Donează sânge, salvează o viață!». Acum dorim, cu prioritate, să ne ocupăm de oamenii bolnavi sau neputincioși din mediul rural pentru că este o necesitate. Majoritatea preoților noștri păstoresc în mediul rural și este nevoie de o cooperare ca acolo unde medicii simt nevoia unui ajutor să fie ajutați. Totul este pe bază de voluntariat. Din râvna și dorința sfântă de a ajuta pe cei în suferință, unii medici doresc să fie voluntari“.

Nicolae Bănicioiu, ministrul sănătății, a adresat mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintelui Ciprian Grădinaru și medicilor care au avut ideea acestui voluntariat: „Este vorba, practic, de acțiuni umanitare făcute de oameni cu pregătire medicală, în timpul liber, menite să mărească calitatea serviciilor medicale în mediul rural. Sunt persoane defavorizate în zone defavorizate, bătrâni, oameni cu afecțiuni cronice, cu dizabilități, care vor beneficia de acest program. Cred că este un mare pas înainte. Lucrările pe care le fac Biserica și Ministerul Sănătății sunt complementare, și astăzi este o confirmare a noțiunii de conlucrare între aceste instituții. Țin să-i mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ajutorul pe care îl acordă sistemului sanitar și profit de ocazie pentru a-i mulțumi și pentru ajutorul acordat în celelalte programe, de transplant, de îngrijiri paliative, și îl asigur că toate sfaturile și ajutoarele sunt bine-venite“.

La evenimentul din Salonul „Teoctist Patriarhul“ al Reşedinţei Patriarhale au participat Ade­la-Petrinia Neagoe, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Sănătății, dr. Cătălin Cârstoveanu, şeful Secţiei de Terapie Intensivă Nou-Născuţi de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie“ din București, arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, și pr. Cezar Dumitrașcu, medic și consilier patriarhal coordonator al Sectorului social-filantropic.

Consfătuirea națională a inspectorilor de religie

În perioada 9-11 septembrie, la Oradea s-a desfășurat Consfătuirea națională a inspectorilor de religie, acțiune coordonată la nivel național de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și organizată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin implicarea directă a Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

Întâlnirea a debutat miercuri, 9 septembrie 2015, cu o slujbă de Te Deum săvârșită la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului“ și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei“ din Oradea, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei, a reprezentanţilor Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române: Adrian Lemeni, consilier patriarhal, şi diac. George Jambore, inspector eparhial; a reprezentanţilor Ministerului Educației și Cercetării Științifice: Cătălin Pîslaru, inspector general pentru disciplina religie, şi Romeo Moșoiu, consilier al ministrului educației și cercetării științifice, Alin Novac-Iuhas, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, precum şi a inspectorilor şcolari responsabili cu disciplina religie din întreaga ţară.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a adresat un cuvânt de bun-venit celor prezenți la acest eveniment, în care a evidențiat importanța orei de religie și responsabilitatea tuturor celor implicați în actul educațional, subliniind rolul familiei, al Bisericii și școlii în educarea în spirit creștin a copiilor, care reprezintă viitorul țării și al Bisericii. Preasfinţia Sa a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea desfășurării acestui eveniment la Oradea într-o perioadă de sărbătoare pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, care marchează 320 de ani de la atestarea documentară.

În debutul lucrărilor consfătuirii, Alin Novac-Iuhas, inspector școlar general al judeţului Bihor, s-a adresat celor prezenți în calitate de gazdă, reliefând importanța disciplinei religie în curriculumul școlar și beneficiile acesteia pentru elevi și părinți. Au urmat, apoi, luări de cuvânt şi prezentări concrete ale unor aspecte privitoare la specificul disciplinei religie din partea reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ai Patriarhiei Române.

Pe agenda de lucru a întâlnirii, în zilele ce au urmat, s-au regăsit teme precum: Diagnoza procesului educațional, pe discipline/compartimente, la nivelul fiecărui județ, pentru anul 2014-2015; Priorități ale educației religioase pentru anul școlar 2015-2016; Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2015-2016 – noutăți, puncte critice, măsuri și acțiuni generate de acesta; Structura Portofoliului/mapei inspectorului de specialitate; Modificarea/ adaptarea/ elaborarea de regulamente specifice și precizări.

 

Contribuţia facultăţilor de teologie la actualizarea misiunii Bisericii

Decanii facultăților de teologie ortodoxă și coordonatorii departamentelor de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, întruniți la Constanța, au discutat despre contribuţia facultăţilor de teologie la dezvoltarea şi actualizarea misiunii Bisericii Ortodoxe şi despre planul strategic de creştere a calităţii învăţământului religios în şcolile de stat din România, prin implicarea facultăţilor de teologie. Întrunirea a avut loc în zilele de 2 şi 3 septembrie la sediul administrativ al Arhiepiscopiei Tomisului. La forul consultativ al colegiului decanilor a participat şi Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, membru al delegaţiei Patriarhiei Române. „Pe ordinea de zi au fost 13 puncte, în afară de cele de la capitolul diverse, şi toate privesc procesul de înnoire şi modernizare a învăţământului teologic. S-a discutat despre planul strategic de creştere a calităţii învăţământului religios în şcolile de stat din România şi nevoia implicării facultăţilor de teologie în acest proces, în primul rând prin înfiinţarea unor centre de cercetare şi documentare cu privire la disciplina religie, despre elaborarea manualelor de religie, mai ales pentru clasele V-VIII, despre noile manuale pentru facultăţile de teologie, uniformizarea denumirilor disciplinelor teologice şi fişele acestor discipline. În ceea ce priveşte punctele discutate la diverse, au fost aspecte referitoare la înscrierile şi studiile de masterat şi doctorat, alte aspecte cu care se confruntă învăţământul teologic, dar şi problemele cu care se confruntă Biserica, la care învăţământul teologic superior poate să-şi aducă o contribuţie însemnată“, a precizat Preasfinţitul Episcop Varlaam Ploieşteanul.

 

Informare intelectuală şi formare duhovnicească în educația moral-religioasă a copiilor și a tinerilor

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, adresat participanților la cel de-al VIII‑lea Congres național „Hristos împărtășit copiilor“, organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Edu­cației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România – Mănăstirea Caraiman, 22‑23 septembrie 2015

Congresul național „Hristos împărtășit copiilor“ își aniversează astăzi cea de‑a VIII‑a ediție, fiind organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România.

Biserica noastră este preocupată astăzi, în mod special, de îm­bu­nătățirea calității învă­ță­mân­tului teologic la toate nivelurile, începând cu seminariile teologice și facultățile de teologie și până la ora de religie din școli sau programele catehetice ale parohiilor.

Grija aceasta decurge din responsabilitatea imensă ce revine Bisericii în transmiterea credinței religioase, a identității culturale și naționale, în educația noilor generații de copii și tineri, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care leați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră“ (2 Tesaloniceni 2, 15). Exigenţa aceasta privește întreaga Biserică, însă un rol aparte îl au dascălii de religie și cateheții din parohii.

Finalitatea actului educa­țional la nivelul orei de religie și al catehezei parohiale vizează modelarea copilului și a tânărului întrun om credincios, iubitor de Hristos şi de Biserică, capabil de dialog şi cooperare în familie şi societate.

Astăzi, populaţia creştină a României se confruntă cu o abordare a educației tot mai secularizate, care vizează excluderea contri­buției creștine din procesul edu­cațional în schimbul unui sistem limitat doar la cunoașterea lumii materiale, limitate şi trecătoare, fără a cunoaște lucrarea harului lui Dumnezeu în creație și în viața oamenilor.

Sfinții Părinți ai Bisericii au fost permanent preocupați de creșterea spirituală și intelectuală a credincioșilor și mai ales a tinerilor pe care îi păstoreau. Ei s‑au dovedit a fi în timpul lor şi de‑a lungul veacurilor călăuze sau îndrumători spre viața duhovnicească și au oferit soluții pentru problemele majore care frământau societatea timpului lor, accentuând rolul educaţiei în viaţa societății. În acest sens, Sfântul Grigorie Teologul considera că „toți oamenii cu mintea întreagă vor recunoaște că printre toate bunurile pământești locul întâi îl ocupă educația (…)“  (Cuvântarea 43 – Elogiul Sfântului Vasile cel Mare).

Având ca model misiunea for-mativ‑educațională a Sfinților Părinți ai Bisericii, educația creștină actuală trebuie dimensionată și realizată în acord cu nevoile şi capacitățile sufletești specifice fiecărei vârste, adică înzestrarea spirituală a copiilor și a tinerilor cu cele mai bune cunoștințe moralreligioase fundamentale, pentru cultivarea bunătăţii şi frumuseţii sufletului.

Prin urmare, educația creştină a copiilor şi tinerilor nu trebuie limitată la transmiterea de in­formații intelectuale, ci va urmări, în special, formarea moral‑spirituală a copiilor și a tinerilor, modelarea caracterului și a per­sonalității lor în acord cu idealul Evangheliei iubirii lui Hristos și cu lumina vieţii spirituale a Bisericii. Cu alte cuvinte, ținta finală a educației religiosmorale trebuie să fie creșterea duhovnicească a copiilor și a tinerilor în iubirea faţă de Dumnezeu şi de semeni, în special prin implicarea lor atât în viaţa liturgică a Bisericii, cât și în activitățile culturale şi socialfilantropice ale comunității parohiale.

Acest demers presupune o cooperare mai intensă între profesorul de religie și catehetul parohial, o implicare a ambilor factori educaţionali în procesul de creştere spirituală a copiilor și tinerilor. În acest sens, se impune şi o regândire a rolului şi vocației profesorului de religie și a catehetului în actul educațional. Întrucât învățământul din țara noastră se află întro continuă stare de reformare și tranziție, trebuie accentuată nu doar latura pur informativă a procesului educa­țional, ci şi dimensiunea formativă a elevului. Se știe că sistemul actual pune accent pe latura cognitivă, neglijând adesea armonizarea acesteia cu latura afectivă și comportamentală a persoanei. De aceea, cunoașterea intelectuală despre Dumnezeu trebuie însoțită de cunoașterea lui Dumnezeu prin trăirea credinței ca participare activă la dumnezeiasca Liturghie și la celelalte slujbe ale Bisericii. Privarea copiilor și a tinerilor de experiența comunionalliturgică a Bisericii pe termen lung poate conduce la indiferența și înstrăinarea lor de experiența vie a Bisericii și de latura formativduhovnicească, cu grave consecințe pentru viața lor spirituală. Or tocmai formarea spirituală dă sens vieţii lor în familie şi în societate, dar şi orientării lor spre iubirea eternă a lui Dumnezeu, a Preasfintei Treimi.

Binecuvântăm și felicităm pe toți factorii educaţionali animaţi de responsabilitate și dragoste jertfelnică, care s‑au implicat şi se implică în acest proiect edu­cațional aducător de roade bogate în activitatea misionar‑pastorală și educativ‑catehetică din Biserica noastră.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

 

Congresul național „Hristos împărtășit copiilor“ la a VIII-a ediție

La Mănăstirea Caraiman din județul Prahova s-a desfăşurat, în perioada 22-23 septembrie, Congresul național „Hristos împărtășit copiilor“, ediția a VIII-a, organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România.

Congresul național „Hristos împărtășit copiilor“ a reunit inspectorii școlari județeni de religie, inspectorii eparhiali responsabili cu educația catehetică, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice, precum și alți specialiști în educație. Sesiunea finală a congresului s-a desfăşurat în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul,
Episcop-vicar patriarhal.

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel a fost citit, în deschiderea lucrărilor, de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

După ce în prima zi a congresului au fost prezentate principalele activități ale Programului catehetic național „Hristos împărtășit copiilor“ implementat în fiecare eparhie din țară, precum și rezultatele Concursului de miniproiecte „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu“ și ale Proiectului „Alege școala!“, destinat combaterii abandonului școlar, ultima zi a evenimentului a fost dedicată elaborării unei strategii pe termen scurt, mediu și lung pentru colaborarea dintre Școală și Biserică și creionării concluziilor finale ale Congresului național „Hristos împărtășit copiilor“, ediția a VIII-a. Miercuri, 23 septembrie, participanţii la eveniment s-au bucurat de prezenţa Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a adresat tuturor un cuvânt de învăţătură.

Noutatea de anul acesta a evenimentului a fost reunirea la aceeași masă a inspectorilor de religie din județele țării noastre și a inspectorilor responsabili cu educația catehetică de la fiecare eparhie.

Dintre concluziile evenimentului des-fășurat la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ de la Mănăstirea Caraiman amintim: realizarea unui plan pentru organizarea unui concurs de tip olimpiadă în 2016, care va avea două părți (teoretică și practică); publicarea unui volum de modele catehetice care a fost prezentat la congres sub formă de draft; elaborarea unui plan pentru reformarea ghidurilor catehetice prin stabilirea unui curriculum și a unei tematici complete; elaborarea de planuri pentru proiecte viitoare prin accesarea de fonduri europene, de tipul „Alege școala!“; elaborarea unui proiect european pentru formarea profesorilor de religie.

Întrunirea Comisiei Patriarhiei Române pentru curriculumul disciplinei religie

Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române a organizat în perioada 4-6 septembrie, la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ de la Mănăstirea Caraiman din Buşteni, întrunirea Comisiei Patriarhiei Române pentru curriculumul disciplinei şcolare religie, informează Agenţia de ştiri BASILICA.

Pe ordinea de zi s-au aflat pregătirea proiectului de programă școlară la disciplina religie pentru clasele gimnaziale V-VIII şi elaborarea unui ghid pentru profesorii care predau disciplina religie la clasele primare a II-a şi a III-a.

Au participat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal şi coordonatorul Sectorului teologic-edu­ca­țional al Patriarhiei Române, pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Fa­cultății de Teologie Ortodoxă „Jus­tinian Patriarhul“ din Bu­curești, prof. univ. dr. Constantin Cucoș, director al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași), conf. univ. dr. Adrian Lemeni, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teolo­gic-educațional.

 

Înscrierea la ora de Religie se face o singură dată şi este valabilă permanent până la o eventuală schimbare a opțiunii

Deoarece, după publicarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar în Monitorul Oficial al României, în ziua de 24 septembrie 2015, unele publicaţii au lansat interpretări eronate cu scop de manipulare, precizăm:

Patriarhia Română își exprimă acordul cu privire la conținutul Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învă­țământul preuniversitar (aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.232/14.09.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/24.09.2015) și apreciază că aceasta este în concordanță cu Legea pentru modificarea art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Legea nr. 153/ 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445/22.06.2015).

Precizăm că textul Legii nr. 153/2015 preia conținutul propunerii Consiliului Consultativ al Cultelor, reunit în data de 28 februarie 2015, a cărui idee centrală este că opțiunea în vederea participării la ora de Religie, odată exprimată, rămâne valabilă pe toată durata școla­ri­zării (cu excepția exprimării în scris a schimbării opțiunii) pentru evitarea obstacolelor birocratice și umilitoare pentru părinți prin reînscrierea anuală sau pe cicluri de învățământ (Comunicatul Consiliului Consultativ al Cultelor din data de 28 februarie 2015).

Cu privire la interpretarea eronată a unor jurnaliști a art. 3, alin. (5) din Metodologia men­ți­o­na­tă (În vederea prefigurării catedrelor, pentru elevii deja înscriși în unitatea de învățământ, cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun, de regulă, până la sfârșitul lu­nii decembrie, pentru anul școlar următor), facem următoarele precizări:

  1. Textul Legii nr. 153/2015 și art. 3, alin. (1) al Metodologiei arată că înscrierea la ora de Religie se face prin cerere scrisă a elevului major/a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea opțiunii se face tot prin cerere scrisă și depinde exclusiv de libertatea de conștiință a părintelui, a tutorelui legal sau a elevului major (conform Deciziei nr. 669/2014 a Curții Constituționale a României). Un părinte care a optat o dată pentru o anumită variantă nu poate fi obligat să mai aleagă încă o dată, adică să mai facă o altă cerere în același sens.Textele celor două acte normative sunt clare în această pri­vinţă, doar schimbarea opți­unii se face printro altă cerere.
  2. Art. 3, alin. (5) din Metodologie nu face referire la faptul că elevii trebuie să se re­înscrie în fiecare an la ora de Religie(ceea ce ar fi, oricum, în neconcordanță cu Legea nr. 153/2015), ci se referă la perioada în care trebuie să se depună la secretariatul unității de învățământ cererile menționate în art. 3, alin. (1) și (3), adică cererile de înscriere (pentru cei care nu șiau exprimat niciodată opți­u­nea de a participa la ora de Religie), respectiv de schimbare a opțiunii (pentru cei care șiau exprimat cândva op­țiunea de a participa la această oră).
  3. Întrucât Metodologia urmă­rește rezolvarea unor aspecte de ordin practic‑administrativ, un element important pentru înțe­le­gerea ei îl constituie art. 3, alin. (4): Cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun la secretariatul unității de învățământ la care este înscris elevul și se înregistrează în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Ca urmare, orice modificare în SIIIR se poate face doar ca urmare a unei cereri explicite depuse la un moment dat, iar nu la începutul fiecărui an, termen care nu este prevăzut nici de Lege, nici de Metodologie, nici în cererile de înscriere deja înre­gistrate în SIIIR.

Regretăm că unii jurnaliști încearcă în continuare manipularea opiniei publice, insistând asupra reînscrierii anuale a elevilor la ora de Religie (umilitoare pentru părinți şi împovărătoare pentru școală).

Patriarhia Română constată din nou faptul că, în ceea ce priveşte ora de Religie în învăţământul public, exact aceleaşi instituţii media dezinformează sistematic împotriva spiritului Deciziei nr. 669/2014 a Curții Constituționale a României, a prevederilor Legii nr. 153/2015 și ale Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar. Acest fapt îngrijorător ar putea fi explicat fie prin pregătirea profesională precară a celor care scriu pe această temă, însuşindu‑şi de regulă fără discernământ punctul de vedere al adversarilor orei de Religie, fie prin constrângeri editoriale impuse.

În situațiile în care în mod abuziv se vor realiza modificări în SIIIR, fără cererea expresă a părinților sau aceștia vor fi obligați de către școli să facă cereri de reînscriere la Religie, împotriva prevederilor Legii, ale Metodologiei și voinței părinților, Patriarhia Română va sesiza au­to­ri­tățile competente, solicitând sancționarea celor vinovați. 

Cooperarea dintre Familie, Şcoală și Biserică în educație

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la începutul anului școlar 2015-2016

La începutul noului an școlar, adresăm elevilor, părinților și cadrelor didactice părintești binecuvântări și gânduri de încurajare pentru o nouă activitate.

Întrucât bazele educației se pun în familie, este esențial ca părinții, bunicii și rudele elevilor să conștientizeze rolul major pe care îl au în formarea personalității acestora și mai precis în formarea caracterelor, în promovarea valorilor perene sau permanente și în protejarea copiilor de anturajele nocive și de unele influențe negative ale internetului.

Dacă bazele educației se pun în familie, școala are rolul de a continua actul educativ, atât prin oferirea unui bagaj informațional riguros, cât mai ales prin formarea personalității depline a elevului, dornic să participe la viaţa comunității prin calități reale și spirit creator, deoarece informarea, fără o formare spirituală a omului, nu dezvoltă persoana ca ființă comunională şi relațională. Așadar, educația integrală, în adevăratul sens al cuvântului, presupune şi o formare în spiritul comuniunii, inclusiv conștientizarea apartenenței la o comunitate de oameni meniți să se dezvolte, să lucreze și să progreseze împreună în demnitate şi creativitate.

Respectul de sine și respectul față de ceilalți reprezintă valori fără de care o societate nu se poate dezvolta în mod armonios. Părinții și profesorii trebuie să valorifice talanții fiecărui copil, să îl învețe că este capabil și valoros ca persoană unică și irepetabilă creată după chipul lui Dumnezeu. Fiecare elev trebuie încurajat să își pună în valoare darul său unic primit de la Dumnezeu, dar și să respecte darurile sau talentele celor din jurul său. De asemenea, buna cuviință şi respectul față de părinții care lau crescut și față de educatori, învățători şi profesori trebuie cultivatenu ca o obligație, ci ca pe o lumină a sufletului frumos, ca o recunoştinţă faţă de cei care își dedică întreaga viață creșterii, educării și formării copiilor şi tinerilor.

Biserica, prin rolul ei educaţional şi călăuzitor de veacuri, dorește să vină în întâmpinarea nevoilor societății, constituinduse întrun reper spiritual și un sprijin moral atât în vremuri bune, cât şi în situaţii de criză. Amalgamul de stimuli, de evenimente, de false valori promovate adesea ca modă a zilei pot dezorienta familiile, dar și școala. De aceea, rolul Bisericii este acela de a promova valorile permanente și reperele autentice verificate în timp îndelungat.

Astăzi, într‑o lume confuză, Biserica este chemată să ofere o lumină spirituală asupra problemelor majore ale societății. Iar aceasta mai ales pentru că Biserica este o comunitate umană centrată pe o comuniune spirituală divino‑umană, ce transcende
timpul şi spaţiul, deoarece ea este Trupul tainic al lui Hristos, „Care ieri, astăzi şi în veci este Acelaşi“ (Evrei 13, 8).

Astăzi, Familia, Biserica și Școala, ca factori educaționali decisivi, au responsabilitatea de‑a spori cooperarea în vederea educării și formării copiilor și a tinerilor pentru o viață armonioasă în familie şi în societate, dar şi pentru a deveni cetățeni ai patriei cerești, adică ai Împărăţiei cerurilor, deoarece scopul ultim al vieţii omului pe pământ este pregătirea sa pentru viaţa şi fericirea eternă în Împărăţia iubirii Preasfintei Treimi.

Anul 2015, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii“, este un prilej pentru a pune din nou accent pe valențele creștine ale pedagogiei. Cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur privind educația copiilor sunt și vor fi mereu actuale, pentru că, deși vremurile se schimbă, firea omului, cu slăbiciunile, dar și calitățile sale, rămâne aceeași. „În vremea noastră – spunea Sfântul Ioan Gură de Aur – fiecare părinte își dă toată silința să instruiască pe copiii lui în meserii, în arte, în știință, în oratorie, dar nici unul nu se interesează cât de puțin să educe sufletul lor. Nu încetez a vă ruga cu lacrimi și a vă cere ca, înainte de toate celelalte, să dați copiilor voștri o bună educație. Dacăți iubești copilul, arato prin educația pe care io dai“ (Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre creșterea copiilor, Editura IBMBOR, București, 2001, p. 400). El spunea acestea înțelegând că educația nu înseamnă doar cunoaștere, ci şi formarea spirituală a omului sau cultivarea bunătății sufletului ca frumusețe a acestuia în relația lui cu semenii, cu societatea.

Ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască tuturor „Înțelepciunea care stă aproape de scaunul Său“ (Înțelepciunea lui Solomon 9, 4) și să ne ajute să insuflăm elevilor doritori și iubitori de cunoaștere bucuria de‑a învăţa, dar și bucuria de a deveni, printr‑o educație sănătoasă, oameni demni şi onești, harnici şi darnici, în această viață pământească și cetățeni luminați ai Împărăţiei cerurilor.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Distincții bisericeşti pentru 19 medici

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a acordat dis­tincții și daruri pentru 19 cadre medicale, în semn de recunoștință și apreciere pentru întreaga activitate pro­fe­sională pusă în slujba semenilor. La evenimentul des­făşurat în Reședința Patriarhală a fost prezent și Nicolae Bănicioiu, ministrul sănătății.

La întâlnirea cu cadrele medicale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că recunoștința din partea Bisericii Ortodoxe Române pentru cadrele medicale se bazează pe tradiția îndelungată a conlucrării și cooperării dintre slujitorii sfintelor altare și medici pentru recuperarea și cultivarea sănătății sufletești și trupești a oamenilor. „Toate unitățile medicale sunt spații de vindecare în care noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, și prin mâinile medicilor, înțelegem că darul sănătății trebuie cultivat, iar atunci când l-am pierdut, trebuie recuperat. Reamintim faptul că în ţara noastră primele bolnițe sau infirmerii au fost înființate în mănăstiri. Primele farmacii și primele spitale au fost înființate de Biserică în cooperare cu domnitorii români, cum e cazul Spitalului Colțea din București şi Spitalului «Sfântul Spiridon» din Iași. Această conlucrare dintre știință și credință, dintre medicină și Biserică este ceva firesc, tra­dițional, și de aceea noi dorim să exprimăm recunoștință, mulțu­mi­re pentru prezența dumneavoastră aici și, în mod deosebit, ne exprimăm bucuria bunei cooperări dintre Patriarhia Română și Ministerul Sănătății“, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, Preafericirea Sa a acordat Ordinul „Crucea Patriarhală“ pentru mireni: acad. prof. dr. Leonida Gherasim, de la Clinica de Cardiologie a Spitalului Universitar; prof. dr. Șerban-Ioan Bubenek-Turconi, şef Secţie ATI 1 – chirurgie cardiovasculară, Institutul Clinic „C.C. Iliescu“ – Fundeni; prof. dr. Șerban Brădiș­tea­nu, șef Secţie chirurgie cardiacă și vase mari, Spitalul Clinic de Urgență București; conf. dr. Horaţiu Moldovan, șef Secţie chirurgie cardiovasculară, Institutul Clinic „C. C. Iliescu“ – Fundeni; dr. Cătălin Cîrstoveanu, şef Secţie terapie intensivă-neonatologie, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie“. Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu“ pentru mireni a fost acordat de Patriarhul României cadrelor medicale: conf. dr. Monica Dragomir, șeful Secţiei de oncologie pediatrică, Institutul Oncologic „Al. Trestioreanu“; dr. Alina Tănase, directorul medical al Institutului Clinic Fundeni. Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ pentru mireni a fost acordat următorilor medici: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, manager al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“; prof. dr. Ovidiu Băjenaru, Clinica Neurologie a Spitalului Universitar București; prof. dr. Horaţiu Suciu, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din Institutul pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş; prof. dr. Ioan Lascăr, șef Clinică de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă (Floreasca); prof. dr. Nicolae Dan Straja, manager al Institutului Oncologic „Al. Trestioreanu“ București; acad. prof. dr. Dan Mircea Enescu, specialist microchirurgie reconstructivă şi manager al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“; prof. dr. Cîrstoiu Cătălin, șef Secţie ortopedie-traumatologie, manager general al Spitalului Universitar București; dr. Corneliu Toader, manager al Institutului Naţional de Neurologie și Boli Neurovasculare „Vlad Voiculescu“; prof. dr. Mircea Gorgan, director medical Spitalul „Bagdasar Arseni“, București; prof. dr. Vlad Anton Iliescu, chirurgie cardiovasculară, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“ – Fundeni; dr. Bogdan Rădulescu, chirurgie cardiovasculară, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare – Fundeni. La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur“ pentru mireni ministrului sănătății, Nicolae Bănicioiu.

Mesaje de felicitare adresate Patriarhului României

Preşedinţia României

Preafericirea Voastră,

Sunt deosebit de bucuros să Vă adresez sincerele mele felicitări însoțite de urări de sănătate, viață îndelungată și prosperitate cu prilejul aniversării a opt ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Este un eveniment deosebit de important pentru credincioșii ortodocși din România și din comunitățile românești aflate în afara granițelor țării, un moment aniversar și în același timp un prilej de bilanț pentru activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul care s-a scurs.

Profit de această ocazie pentru a exprima încă o dată prețuirea și respectul meu pentru Biserica Ortodoxă Română. Nu voi înceta să cred și nu voi obosi să spun că avem nevoie ca valorile creștine, tăria credinței și identității spirituale să își regăsească locul binemeritat în centrul societății noastre. Ele sunt purtătoarele unor mesaje și energii etice fără de care vi­itorul națiunii nu poate fi decât incert, dezvoltarea sa șovăitoare, iar viața noastră nesigură.

De aceea îmi doresc ca, în baza valorilor și aspirațiilor pe care le împărtășim, parteneriatul dintre Biserica Ortodoxă Română și instituțiile și autoritățile publice să continue și să se dezvolte. Prin colaborare și acțiune putem răspunde împreună temelor majore și problemelor societății: educația, cultura, tineretul, filantropia, sănătatea, solidaritatea cu cei aflați în dificultate, relația cu diaspora românească. Vă rog totodată să primiți aprecierea mea pentru felul în care Vă raportați la subiectele dificile și sensibile ale dialogului interreligios, dând exemplu de echilibru și înțelepciune.

Preafericirea Voastră,

În anii care vin vă stau în față multe și importante provocări. Ele nu sunt doar ale întâistătătorului, cum nu sunt doar ale Bisericii Ortodoxe Române. Vremurile în care trăim ne cer să probăm credință, tărie sufletească și solidaritate, pentru a ne putea ridica la înălțimea așteptărilor. Întru această misiune Vă urez mulți, fericiți și rodnici ani!

Klaus Werner Iohannis

Președintele României

 

 

Guvernul României

Preafericirea Voastră,

În anul 2007, Biserica Ortodoxă Română dobândea un Patriarh tânăr, dar având deja o vastă experiență, un Patriarh cu o viziune clară a unei Biserici Ortodoxe europene care participă activ la construirea binelui comun și la dezvoltarea spirituală, dar și materială a societății românești.

Sub păstorirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română a știut să fie în acești ani alături de societatea românească mai ales prin proiectele sale sociale, de asistență și de educație, tot mai dezvoltate în ultimul timp, sprijinindu-i pe românii cei mai afectați de grava criză economică și socială pe care a traversat-o țara noastră.

Proiectul construirii Catedralei Mântuirii Neamului, sprijinit și de Guvernul României, rămâne unul dintre proiectele importante lansate de Preafericirea Voastră, un simbol al importanței credinței și vieții religioase în România de astăzi, al speranței și al demnității românilor.

În toți acești ani, Biserica Ortodoxă Română a acționat în societatea românească ca un factor de stabilitate și dezvoltare. Aș dori să salut îndeosebi implicarea activă a Preafericirii Voastre în păstrarea păcii sociale și confesionale, în promovarea valorilor demnității umane, a toleranței, a culturii responsabilității și deschiderii față de celălalt.

Pentru toate acestea, Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, la împlinirea a opt ani de la urcarea pe Tronul patriarhal, toate urările mele de păstorire îndelungată și la fel de bogată în roade ca și până acum. Întru mulți ani!

Victor Ponta

Prim-ministru

 

 

Parlamentul României – Camera Deputaților

Preafericirea Voastră,

Părinte Patriarh Daniel,

La ceas aniversar, toate gândurile mele se îndreaptă acum către acele urări care leagă lucrarea Preafericirii Voastre, Părinte Patriarh, de noi, cre­dincioșii.

Să avem parte ani mulți de punerea în operă a tuturor proiectelor de obârșie socială și de binefacere către cei aflați în suferință, în tot ceea ce înseamnă mângâierea sufletelor, întărirea în credință și luminarea spre calea cea dreaptă.

Sănătate, pace, bucurie și împlinirea marilor proiecte pentru neamul românesc!

Valeriu Ștefan Zgonea

Președintele Camerei Deputaților

 

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Preafericirea Voastră,

Am deosebita plăcere de a Vă adresa felicitările mele călduroase cu prilejul aniversării a opt ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Nu putem să nu vedem belșugul pastoral și duhovnicesc care V-a însoțit și Vă însoțește slujirea, aducând mângâiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvântare milioanelor de români care cu credință și evlavie trec pragul Sfintei noastre Biserici.

Mă rog la Bunul Dumnezeu să Vă dea multă sănătate, putere de muncă și pace sufletească pentru a Vă putea desăvârși toate proiectele începute în beneficiul comunității pe care o păstoriți, pentru apărarea și afirmarea plenară a valorilor creștine și pentru promovarea în continuare a lucrării social-filantropice a Bisericii.

Nu în ultimul rând, aș dori să profit de acest prilej pentru a Vă transmite, Preafericirea Voastră, cele mai calde mulțumiri pentru implicarea deosebită pe care ați avut-o în dezvoltarea spirituală și materială a satului românesc.

Încredințându-Vă încă o dată de toată recunoștința și prețuirea mea, a familiei mele și a tuturor colegilor mei, Vă doresc să aveți mulți și fericiți ani ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Întru mulți și fericiți ani, Preafericirea Voastră!

Daniel Constantin

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 

 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Preafericirea Voastră,

Cu prilejul aniversării a 8 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Vă dorim viață îndelungată, sănătate și împliniri în lucrarea de păstorire a credincioșilor români, din cea mai înaltă demnitate bisericească!

La acest moment aniversar Vă felicităm pentru activitatea susținută în spațiul social și educațional în calitate de păstor al Bisericii Ortodoxe, contribuind substanțial la promovarea valorilor creștine în societatea românească.

Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, expresia întregii mele considerații.

Întru mulți ani!

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul Educației și Cercetării Științifice

 

Opt ani de la întronizarea Patriarhului Daniel

Miercuri, 30 septembrie 2015, s-au împlinit opt ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej, în Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Patriarhul României, înconjurat de un sobor de ierarhi. Slujba a fost urmată de săvârşirea unui Te Deum de mulţumire şi de un moment festiv în cadrul căruia au fost citite mesajele de felicitare din partea autorităţilor de stat centrale. Programul aniversar s-a încheiat cu binecuvântarea lucrărilor de renovare săvârşite la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, sfinţirea Cantinei studenţeşti „Mensa“ şi binecuvântarea Căminului studențesc „Casa Juventus“ al Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul“ al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

vvvSărbătorirea celor opt ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a Preafericitului Părinte Daniel a debutat, la Catedrala Patriarhală, cu săvârşirea Sfintei Liturghii de Întâistătătorul Bisericii noastre, înconjurat de un sobor de ierarhi din care au făcut parte: IPS Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei; IPS Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului; IPS Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului; IPS Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal; IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului; IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului; IPS Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei; IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului; PS Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei; PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei; PS Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor; PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei; PS Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului; PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; PS Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria; PS Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; PS Părinte Varlaam Ploieşteanul, Epis­cop-vicar patriarhal; PS Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal; PS Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor; PS Părinte Ilarion Făgărăşeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului; PS Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

După rostirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii, a explicat pericopa evanghelică a zilei, subliniind misiunea şi responsabilitatea slujitorului înţelept şi credincios faţă de cei puşi sub păstorirea sa de către Stăpânul tuturor, dându-l ca exemplu pe Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei, care a încreştinat poporul armean. „Sfântul Grigorie Luminătorul ne îndeamnă pe noi, cei de astăzi, să fim luminători, mai întâi ai propriei noastre persoane, ai sufletului şi trupului prin cuvântul viu şi de viaţă făcător al Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, să săvârşim faptele cele bune ale Evangheliei, să ne îmbrăcăm în lumină, ca, luminaţi fiind mai întâi noi, să luminăm şi pe alţii şi să-i aducem la Hristos, la mântuirea cea veşnică. Ne îndeamnă Sfântul Grigorie Luminătorul să avem o dragoste jertfelnică faţă de aproapele nostru, o dragoste care, precum spune Sfântul Apostol Pavel, niciodată nu cade, niciodată nu piere (1 Cor. 13), care are menirea să ne prefacă şi pe noi în luminători, sfinţitori şi trăitori autentici ai cuvântului Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos“, a mai spus Prea­sfințitul Părinte Episcop Visarion.

 

Importanţa misiunii păstorului de suflete

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat un Te Deum de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate
asupra Patriarhului Daniel şi Bisericii Ortodoxe Române. Răspunsurile liturgice la sfintele slujbe au fost date de Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale şi de Corala „Nicolae Lungu“ a Patriarhiei Române. După slujba de mulţumire, IPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a subliniat importanţa misiunii păstorului de suflete de a înălţa cererile poporului în faţa tronului Preasfintei Treimi, de a comunica păstoriţilor săi care este voia lui Dumnezeu, dar şi de a chivernisi şi intensifica lucrarea social-filantropică şi edilitară a Bisericii. „Astăzi, în duh de rugăciune, noi, cei prezenţi, ne-am rugat lui Dumnezeu ca să-i dea Întâistătătorului Bisericii noastre ani mulţi, sănătate, ca pe toate cele planificate să le poată realiza. De aceea, voi încheia liturgic: «Întâi pomeneşte, Doamne, pe Preafericitul Părintele nostru, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care-l dăruieşte sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău»“, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

Încredinţarea păstoririi mântuirii credincioşilor, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este o mare responsabilitate, fiindcă păstorul de suflete nu se îngrijeşte doar de mântuirea sa sau a familiei sale, ci de întreaga comunitate încredinţată, dar este şi o mare demnitate, care derivă din slujire şi dăruire de sine, după chipul Mântuitorului Iisus Hristos.

bbb

„Este necesar să ieşim în întâmpinarea tuturor cu lumina şi iubirea lui Hristos“

La acest ceas aniversar, Părintele Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, cler şi credincioşi. Mulţumiri au mai fost adresate tuturor ierarhilor Sfântului Sinod, pentru împreuna-lucrare şi slujire liturgică, întrucât „ierarhii sunt oameni cu multă lucrare pe teren, cu foarte multe slujbe arhiereşti în oraşe şi sate, sfinţind biserici noi, restaurând biserici vechi, înfiinţând unităţi de învăţământ creştine, dar şi multe unităţi de ordin social-filantropic. Niciodată nu am avut în istorie atâtea Liturghii arhiereşti în fiecare duminică pe teren, pe teritoriul ţării noastre, dar şi în diasporă, unde au fost înfiinţate sute de parohii, mănăstiri şi schituri, adunând pe cei risipiţi“.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai mulţumit membrilor Administraţiei Patriarhale şi ai Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, profesorilor din şcolile de teologie, seminarii şi facultăţi, profesorilor de religie – „luminători ai copiilor şi ai tinerilor“, ostenitorilor din cele peste 800 de unităţi şi programe social-filantropice ale Bisericii, preoţilor, monahilor şi monahiilor din mănăstiri pentru munca şi rugăciunea depusă, preoţilor de mir din parohii, ostenitorilor din Centrul de Presă BASILICA şi colaboratorilor din activitatea mediatică a eparhiilor.

Preafericirea Sa şi-a exprimat recunoştinţa şi faţă de reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ai Ministerului Sănătăţii, deoarece „este mare nevoie să edificăm un suflet luminos printr-o educaţie sănătoasă, pentru a da sănătate societăţii“ şi „pentru a dărui sănătate poporului, nu numai fizică, ci şi spirituală“. De asemenea, a mulţumit reprezentanţilor autorităţilor locale şi centrale, binefăcătorilor şi tuturor celor care ajută Biserica, Guvernului României, pentru ajutorul acordat construirii Catedralei Mântuirii Neamului şi altor biserici. „Când privim la ceea ce am realizat, privim doar pentru a mulţumi lui Dumnezeu şi celor prin care Dumnezeu ne-a ajutat. (…) Este o listă lungă a celor care se ostenesc pentru a sluji poporul român şi pentru a sfinţi viaţa oamenilor într-o lume secularizată, în care societatea încearcă să se organizeze fără referinţe la Dumnezeu sau la valorile spirituale ori religioase. De aceea, este necesar să ieşim în întâmpinarea tuturor cu lumina şi iubirea lui Hristos. Înainte de a-i judeca pe oameni, e mai bine să-i ajutăm. Acesta este un principiu: să nu judeci pe nimeni, dacă nu l-ai ajutat cu nimic!“, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit din partea membrilor Sfântului Sinod o raclă cu o părticică din moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, cu scene imprimate din viaţa sfântului şi din istoria cetăţii Constantinopolului; din partea membrilor Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos; iar din partea slujitorilor Catedralei Patriarhale un coş cu flori.

La final, au fost prezentate mesajele de felicitare din partea reprezentanților autorităţilor de stat: mesajul Preşedintelui României, Klaus Iohannis, a fost citit de către Sergiu Nistor, consilier prezidențial, Departamentul Cultură, Culte şi Centenar; mesajul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Valeriu Ştefan Zgonea, a fost citit de Angel Tîlvăr, ministrul delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare; iar mesajul primului-ministru al Guvernului României, Victor Viorel Ponta, a fost citit de către Victor Opaschi, secretar de stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte. La eveniment au mai participat reprezentanţi ai autorităţilor de stat, centrale şi locale, ai altor instituții publice, personalităţi ale vieţii publice româneşti, membrii Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, clerici şi mireni.

 

Binecuvântarea lucrărilor realizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi la Centrul cultural-social „Iustin Patriarhul“ din București.

După momentul festiv din Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii prezenţi, a vizitat sediul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, de pe strada Sfânta Ecaterina. Cu această ocazie, Preafericirea Sa a binecuvântat lucrările care au fost săvârșite în ultima vreme la edificiul facultății, care a trecut printr-un amplu proces de restaurare, amenajare, înfrumusețare și dotare, în interior și exterior. În continuare, Patriarhul României a sfințit și Cantina studențească „Mensa“ și a binecuvântat lucrările realizate la Căminul studențesc „Casa Juventus“ din cadrul Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul“ din București. Cele mai importante lucrări efectuate la cantina studențească au fost placarea pardoselii și a treptelor de acces cu marmură, montarea de lambriuri și oglinzi pe coloanele interioare ale sălii de mese.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat distincții persoanelor care au ajutat la realizarea acestor importante lucrări: Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur“ pentru clerici părintelui Ştefan Ababei, consilier patriarhal coordonator la Sectorul stavropighii patriarhale şi centre sociale al Patriarhiei Române; Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ pentru clerici părintelui Viorel Barbu, directorul Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul“; Diploma omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“ cu medalie domnului George Ene, consilier patriarhal în cadrul Sectorului stavropighii patriarhale şi centre sociale al Patriarhiei Române. Preafericirea Sa a mai acordat Diploma omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“ cu medalie următoarelor unităţi bisericeşti: Mănăstirea Radu Vodă; Protopopiatul Sector 3 Capitală; Protopopiatul Sector 4 Capitală; Protopopiatul Sector 5 Capitală; Protopopiatul Sector 6 Capitală; Parohia Boteanu Ienii (Protopopiatul Sector 1 Capitală); Parohia „Sfântul Gheorghe“ – Grivița (Protopopiatul Sector 1 Capitală); Parohia „Sfântul Anton“ – Curtea Veche (Protopopiatul Sector 3 Capitală); Parohia „Sfânta Fecioară Maria“ (Protopopiatul Sector 3 Capitală); Parohia „Sfântul Ilie“ – Ghencea (Protopopiatul Sector 5 Capitală). De asemenea, Diploma de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost acordată lui Marian Popescu, manager în cadrul Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul“, și lui Adrian Cantia, gestionar la Cantina studen­țească „Mensa“, iar Diploma de vrednicie cu chipul Maicii Domnului a fost acordată Ioanei Culea, director SC CONMAR PROJECT SRL București.

O nouă fereastră a Împărăţiei cerurilor

Cuvântul rostit de către Preafericitul Părinte Daniel cu prilejul hramului bisericii Palatului Cotroceni, „Sfinții Mucenici Serghie şi Vah“, şi al sfinţirii iconostasului refăcut al acestei biserici

Sfinţirea noului iconostas sau a noii catapetesme a bisericii Palatului Cotroceni, monument reprezentativ pentru cultura, spiritualitatea şi civilizaţia medievală românească, este un eveniment mare, sfânt şi binecuvântat, cu o semnificaţie spirituală şi o binecuvântare harică deosebită.

Memorial al istoriei mântuirii şi vedere profetică, anticipată, a Împărăţiei cerurilor, iconostasul ortodox, numit şi catapeteasmă sau tâmplă, nu este un simplu perete despărţitor între altar şi naos, sau un element decorativ, artistic, ci are un profund sens liturgic şi teologic. Întreaga istorie a mântuirii lumii este rezumată în iconostas, care simbolizează venirea Împărăţiei lui Dumnezeu spre oameni, pentru ca oamenii să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

Noua catapeteasmă a bisericii Palatului Cotroceni a fost realizată în detaliu, ea fiind o copie fidelă după catapeteasma originală, expusă în prezent la Muzeul Naţional de Artă al României, atât în ceea ce priveşte suportul şi elementele decorative din lemn, cât şi pictarea icoanelor. Bogăţia ornamentelor şi frumuseţea detaliilor realizate în această dantelărie în lemn au dobândit prin aurire o strălucire de lumină lină, încadrând icoanele actuale, realizate, de asemenea, după imaginea vechilor icoane, într‑un cadru maiestuos şi tainic, solemn şi profetic.

Ca imagine a Bisericii lui Hristos din Împărăţia cerurilor, iconostasul strălucitor al bisericii Palatului Cotroceni arată că Hristos Se află, în acelaşi timp, în slava din Împărăţia cerurilor, împreună cu sfinţii, dar şi, întru smerenie, pe pământ, împreună cu oamenii care se roagă Lui.

De aceea iconostasul nu este un semn de despărţire, ci unul de unire, de comunicare între altar şi naos, între cer şi pământ, între eternitate şi timp, între Creator şi creaţieIconostasul este vedere duhovnicească spre Împărăţia cerurilor, pe care credincioşii o pregustă, în arvună, prin Sfintele Taine şi mai ales prin Sfânta Euharistie, care se oferă credincioşilor prin uşile împărăteşti ale Sfântului Altar.

În vechime, iconostasul era foarte puţin dezvoltat, uneori prezentând doar două icoane: a Mântuitorului şi a Maicii Domnului. El s‑a dezvoltat mai ales după victoria Ortodoxiei împotriva iconoclasmului (843), ajungând în secolele 14‑16 la forma şi structura unitară pe care le cunoaştem astăzi, cu mai multe rânduri de icoane.

Faptul unic al întrupării Fiului lui Dumnezeu motivează şi explică specificul unic al iconografiei creştine ortodoxeÎn acest sens, pictura bisericească este o expresie vizuală liturgică a mărturisirii credinţei Bisericii în Fiul lui Dumnezeu întrupat, Cel ce S‑a făcut om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor.

***

În lumina întrupării Cuvântului sau Fiului lui Dumnezeu despre care stă mărturie Noul Testament se poate înţelege clar şi fără echivoc că interdicţia Vechiului Testament de a reprezenta pe Dumnezeu întro formă văzută (cf. Ieşire 20, 4) avea doar un rol pedagogic. Ea pregătea primirea evenimentului unic al întrupării Fiului sau Cuvântului unic al lui Dumnezeu, primirea lui Iisus Hristos, Chipul sau Icoana veşnică a lui Dumnezeu, ca fiind singura posibilitate, în istorie şi în veşnicie, de a vedea prin El pe Dumnezeu Tatăl. Astfel, faţa lui Dumnezeu Tatăl nu poate fi văzută decât numai prin faţa umană, smerită sau preaslăvită, a Cuvântului sau Fiului Său întrupat. De aceea, când ucenicii I‑au cerut Domnului Iisus Hristos să le arate pe Tatăl, deşi cunoşteau bine că nu poate vedea omul faţa lui Dumnezeu şi să trăiască (cf. Ieşire 33, 20), El nu lea mai spus că Dumnezeu nu poate fi văzut, ci dimpotrivă, că Dumnezeu Tatăl poate fi văzut prin faţa umană a Fiului Său, Iisus Hristos: „Cine Ma văzut pe Mine a văzut pe Tatăl“ (Ioan 14, 9‑10).

Aşadar, funcţia primordială a iconografiei ortodoxe este mărturisirea Tainei întrupării lui Hristos. De aceea, în faţa acuzaţiilor de idolatrie proferate de iconoclaşti împotriva cinstitorilor de icoane, Sfântul Ioan Damaschinul (†749) a formulat în mod lapidar răspunsul ortodox: „Eu nu ador materia, ci pe Acela Care pentru mântuirea mea Sa făcut materie“, adică pe Fiul lui Dumnezeu Care S‑a făcut Om. Iar Sinodul al 7‑lea Ecumenic (787) a precizat că venerarea sau cinstirea arătată sfintelor icoane se îndreaptă spre persoanele reprezentate pe ea.

După cum Simbolul de credinţă (Crezul) este o mărturisire verbală a Tainei întrupării lui Hristos pentru mântuirea oamenilor, tot aşa icoana lui Hristos este o mărturisire vizibilă a credinţei în Hristos şi are acelaşi conţinut ca şi credinţa mărturisită verbal.

Din acest motiv, iconografia Bisericii Ortodoxe nu poate fi redusă la un act artistic, decorativ, ci ea este în primul rând un mijloc de mărturisire a credinţei în Hristos DumnezeuOmul şi a comuniunii spirituale a Lui cu Biserica Sa. Prin urmare, icoana nu este o artă obişnuită, ci una sacră, adică teologică şi liturgicăcare semnifică întâlnirea omului cu Dumnezeu Cel Sfânt şi cu Sfinţii Lui. Altfel spus, icoana este un simbol sfânt al rugăciunii şi comuniunii de iubire între om şi Dumnezeu.

Icoanele amintesc Bisericii rugătoare că Hristos este prezent în mijlocul ei (cf. Matei 8, 20; 18, 20). Prezenţa harică a Sfinţilor rugători reprezentaţi pe icoane îi ajută pe credincioşi să intensifice viaţa lor spirituală, să sporească în iubire şi bucurie. Icoanele sunt venerate ca ferestre spirituale vizibile ale prezenţei nevăzute, harice, a lui Hristos şi a Sfinţilor Săi. În acest sens, icoana lui Hristos ne îndreaptă spre Hristos, ea ne aminteşte că Hristos este prezent în faţa noastră, ne caută aici şi acum şi ne pune în legătură de har cu El. De aceea, atitudinea cea mai adecvată a omului în faţa icoanei este rugăciunea rostită cu multă credinţă şi dragoste către persoana sfântă reprezentată în icoană.

Expuse întrun muzeu, icoanele cheamă la studiu estetic sau la admiraţie artistică. Aflate însă în biserică, adică în contextul celebrării liturgice şi al mărturisirii credinţei care leau dat naştere, icoanele cheamă pe om la rugăciune! În muzeu, icoana ne aminteşte de artistul care a făcut‑o, în biserică, ea ne aminteşte în primul rând de prezenţa spirituală a sfântului reprezentat pe ea, mai ales icoana confirmă prezenţa iubitoare şi sfinţitoare a lui HristosDomnul, Care a făgăduit celor ce cred în El: „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor“ (Matei 28, 20).

***

Această biserică a Palatului Cotroceni este acum o biserică nouă, o biserică reînviată, reconstruită în întregime pe vechile temelii şi păstrând în totalitate forma bisericii iniţiale, în urma eforturilor regretatului arhitect Nicolae Vlădescu şi ale colaboratorilor săi, precum şi prin purtarea de grijă a Administraţiei Prezidenţiale şi a Fundaţiei Cantacuzino.

La fel ca şi ocrotitorii săi spirituali, Sfinţii Martiri Serghie şi Vah, pe care îi sărbătorim astăzi, biserica Palatului Cotroceni a cunoscut de‑a lungul timpului multe încercări dureroase şi păgubitoare. Ctitorie a evlaviosului şi eruditului principe Şerban Cantacuzino, domnitor al Ţării Româneşti, vechea biserică, construită între anii 1678 şi 1682, a înfruntat vitregiile timpurilor până în anul 1947, când, odată cu instalarea dictaturii comuniste atee, biserica Palatului Cotroceni a fost închisă definitiv cultului liturgic. Neîngrijită şi abandonată timp de 30 de ani, biserica a suferit grave avarii la cutremurul din anul 1977. Tragicul a sosit însă în anul 1984, când biserica a fost „omorâtă“ prin demolare şi a zăcut „moartă“ timp de aproape 20 de ani (1984-2003), până când a început rezidirea ei parţială, în timpul preşedintelui Ion Iliescu.

Astfel, pentru rugăciunile Maicii Domnului şi ale Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah, care prin credinţa lor puternică în Hristos Cel răstignit şi înviat au devenit buni biruitori mucenici, biserica Palatului Cotroceni a reînviat, a fost rezidită din temelii.

În perioada 2008‑2009, în timpul preşedintelui Traian Băsescu, a fost finalizată reconstrucţia integrală a acestei biserici şi a fost dotată cu toate cele necesare cultului, spre a fi comemoraţi aici „fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori“, dar şi pentru săvârşirea sfintelor slujbe ca răspuns la solicitările spirituale care vin din partea personalului ce îşi desfăşoară activitatea în Administraţia Prezidenţială, precum şi a credincioşilor ortodocşi din împrejurimi.

În ziua resfinţirii ei, pe care am săvârşit‑o personal în ziua de 11 octombrie 2009, această biserică, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului şi Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah, a primit în dar, la solicitarea noastră şi prin bunăvoinţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu al Olteniei, două fragmente din moaştele Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Craiova, iar Patriarhia Română a oferit noii biserici racla în care se află cele două fragmente din moaştele acestor sfinţi mucenici.

Astăzi, la sărbătoarea Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah, când am săvârşit slujba de sfinţire a noii catapetesme, în prezenţa Domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României, pomenim cu veneraţie pe ctitorii vechii Mănăstiri Cotroceni: voievozi, ierarhi, preoţi şi credincioşi mărturisitori ai dreptei credinţe, dar şi pe ctitorii, binefăcătorii şi închinătorii noii biserici, luminaţi de credinţă şi evlavie, dărnicie şi iubire de neam, spre slava lui Dumnezeu şi binele poporului român.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în vizită de prezentare la Patriarhia Română

În ziua de 16 septembrie 2015, la Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în vizită de prezentare pe Excelența Sa Domnul Paul Brummell, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord la București.

Excelența Sa a mulțumit pentru primire şi a apreciat relaţiile bune dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Anglicană. Domnul Paul Brummell a menționat că în prezent sunt înregistrați peste 150.000 de români în Marea Britanie, comunitatea românească având una dintre cele mai dinamice creşteri numerice.

Patriarhul României a urat succes domnului ambasador în misiunea diplomatică din ţara noastră şi a subliniat că între priorităţile pastoral‑misionare ale Bisericii Ortodoxe Române se numără intensificarea vieţii spirituale, dezvoltarea activităţilor sociale, educaţionale şi culturale, precum şi implicarea mai susținută a laicilor, în special a tinerilor în viaţa comunităţilor parohiale.

În continuare, Preafericirea Sa a apreciat sprijinul acordat de Biserica Anglicană comu­nităților ortodoxe române din Marea Britanie şi a menţionat rolul parohiilor ortodoxe române în integrarea cetăţenilor români în societatea britanică, prin consolidarea conştiinţei aparte­nenței la o comunitate şi promovarea coeziunii şi respectului faţă de semeni.

În contextul acutizării problemei refugiaților în Europa din ţări afectate de conflicte armate şi sărăcie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a precizat că Biserica urmează principiile evanghelice ale solidarităţii, ospitalităţii şi ajutorării semenilor aflaţi în dificultate. În acest sens, Patriarhul României a subliniat importanţa cooperării între Biserici cu scopul promovării mai intense a valorilor creştine pentru o mărturie comună în Europa de astăzi.

Tineri iordanieni în vizită la Patriarhia Română

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit luni, 31 august, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședința Patriarhală un grup de 10 tineri, membri în cadrul Frăției Tineretului Ortodox din Iordania (Orthodox Youth Fellowship – Jordan), care au venit să participe la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa de la Cluj-Napoca.

Tinerii creștini din Iordania au vizitat Catedrala Patriarhală din Bu­cu­rești și s-au închinat la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Însoțiți de Preasfințitul Qais, Episcop de Erzurum, din partea Patriarhiei Antiohiei și a Întregului Orient, cei 10 membri ai Frăției Tineretului Ortodox din Iordania au fost binecuvântați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericirea Sa i-a felicitat pentru inițiativa de a participa la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa, din perioada 4-7 septembrie de la Cluj-Napoca, și a spus că formarea și creșterea duhovnicească a tinerilor reprezintă o preocupare foarte importantă a Bisericilor Ortodoxe surori. „Noi considerăm că în Biserică și societate, copiii și tinerii sunt un mare dar de la Dumnezeu. De aceea, Biserica și societatea trebuie să aibă o deosebită preocupare pentru educația tinerilor, pentru susținerea și formarea lor profesională. Lumea de astăzi este confruntată cu fenomenul secularizării, adică construirea socie­tății fără referire la Dumnezeu și la religie, se confruntă cu criza economică, dar și cu multe conflicte armate, războaie și violență, ceea ce cauzează un număr mare de refugiați. Vedem în aceste zile cum, în Europa, refugiații din Siria și din alte țări ale Orientului vin pentru a scăpa de violență și pentru a supraviețui. De aceea, noi trebuie să educăm tineretul în spiritul păcii, al conviețuirii pașnice, al respectului reciproc dintre diferite religii și diferite culturi“, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Tinerii din Iordania au dăruit Patriarhului României o plachetă cu sigla Frăției Tineretului Ortodox din Iordania, precum și tămâie naturală pentru slujbele de la Paraclisul istoric din Reședința Patriarhală, unde au fost primiți. Preafericirea Sa a dăruit pelerinilor câte un album cu Centrul de Presă „Basilica“ al Patriarhiei Române și iconițe cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Tinerii din Iordania au vizitat în timpul șederii lor în regiunea Munteniei mai multe biserici și monumente istorice ridicate de domnitorul martir Constantin Brâncoveanu.

 

Iubirea de Biserică şi Neam întăreşte comuniunea românilor de pretutindeni

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, adresat cu prilejul Duminicii migranţilor români, 16 august 2015

Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 februarie 2009, în luna august a fiecărui an, în prima duminică după marele praznic al Adormirii Maicii Domnului (15 august), există o zi dedicată tuturor românilor migranți. Cu această ocazie dorim să adresăm cuvinte de preţuire și de încurajare pentru românii plecați din Țară, în diverse părţi ale lumii.

În anul mântuirii 2015, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept ,,Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi“, precum și ,,Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii“, este foarte necesar să reflectăm asupra rolului Bisericii de a fi misionară șimărturisitoare, în lumea de azi marcată de criză spirituală, morală şi economică, de violenţă şi migraţie.

Misiunea Bisericii noastre în diaspora este deosebit de importantă, deoarece românii migranți trăiesc cu speranța într‑un viitor mai prosper, dar și cu dorul de locurile natale, de Ţară. De multe ori, mediul în care ei lucrează printre străini nu le insuflă un sentiment de pace și mulțumire sufletească, dar se regăsesc în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din diaspora. Aici, bucuria regăsirii și trăirii credinței strămoșești, a spiritualității și a identității româneşti, a întăririi în comuniunea dătătoare de putere, mângâiere și nădejde în Dumnezeu se împletește cu nostalgia locurilor natale, cu sentimentul de dor arzător după cei dragi, resimțit atât de puternic printre străini. Această stare de dor, asumată în mod existențial, favorizează căutarea originii și a identității profunde.

În contextul provocărilor actuale este nevoie de discernământ și de multă răbdare, dar mai ales de multă rugăciune pentru ca Dumnezeu să ne lumineze și să ne întărească în credinţă, speranţă şi iubire frăţească.

Biserica vine în întâmpinarea tuturor românilor, dar în special a celor migranți, înțelegându‑le greutățile cu care se confruntă, sprijinindu‑i, încurajându‑i și susținându‑i prin rugăciunile ei permanente și prin activitățile ei concrete pastorale, socialfilantropice şi culturale. Astfel, prin înființarea parohiilor din diaspora, prin
ierarhii și preoții care slujesc cu multă dăruire de sine comunitățile de români, prin programele liturgice adaptate contextului, prin promovarea valorilor autentice ale Ortodoxiei și ale poporului român, prin organizarea evenimentelor religioase, sociale, culturale și catehetice, prin cultivarea și transmiterea tradițiilor, dar și a limbii române, Biserica Ortodoxă Română se străduiește să vină în întâmpinarea problemelor majore ale românilor migranți. În acest sens, astăzi, în afara graniţelor României există 13 eparhii ortodoxe române în care slujesc 935 de clerici, în 844 de parohii şi filii şi 28 de mănăstiri şi schituri.

Cu multă dragoste părin­tească­, îi îndemnăm șii încurajăm pe toți credincioșii ortodocși români din afara granițelor să cultive legătura cu slujitorii Bisericii noastre, să le solicite ajutorul și povățuirea, să se spovedească și să se împărtășească cu Sfânta Euharistie, participând la viața liturgică a parohiilor româneşti și trăind în bucuria ­comuniunii frăţeşti cu ceilalți ­români, împărtășind experiențele comune și ajutânduse reciproc. Îndeosebi, ne adresăm părinților români plecați la muncă în străinătate, îndemnândui să păstreze unitatea familiei și să rămână în permanent contact cu fiii și cu fiicele lor și cu cei rămași în țară, pentru ca distanţele geografice mari să nu producă îndepărtare sufletească sau înstrăinare spirituală a unora faţă de alţii.

În acest an, Duminica migranţilor români coincide cu prăznuirea Sfinților Martiri Brâncoveni (16 august). Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu reprezintă un simbol al demnității românești, iar exemplul său constituie o lumină peste timp care ne cheamă pe toţi, indiferent de locul unde ne aflăm, să mărturisim prin viața şi faptele noastre dragostea de Hristos, de Biserică și de ­Neam. Sfinţii Martiri Brâncoveni ne îndeamnă să fim martori şi misionari ai lui Hristos Cel răstignit și înviat, în continuitate de duh cu înaintașii noștri care au fost ctitori de biserici şi de cultură şi care s‑au jertfit pentru credință și popor, apărând valori eterne întro lume schimbătoare şi adesea ostilă credinţei creştine.

Cu prilejul Duminicii migranţilor români, adresăm calde felicitări tuturor românilor care, cu demnitate și stăruinţă, contribuie la păstrarea, cultivarea şi promovarea spiritualității și identității românești. Ne rugăm lui Dumnezeu să‑i binecuvânteze pe toți românii aflaţi printre străini, dăruindu‑le sănătate şi mântuire, pace şi fericire, dimpreună cu bucuria de a fi iubitori de Biserică şi de Neam!

 

Cu deosebită preţuire şi părintească binecuvântare,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Comuniunea sfinţilor ne cheamă la sfinţirea vieţii

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, 14 octombrie 2015

VO 9-10 pentru Tipar 28,01Anul acesta, bucuria duhovnicească a sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi este sporită de primirea la Catedrala Mitropolitană din capitala Moldovei a moaştelor Sfintei Mironosiţe şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, aduse de la Mănăstirea Simonos Petras din Muntele Athos (Grecia), precum şi a moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur, aduse de la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti.

Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena este prima dintre femeile mironosiţe care au dat mărturie despre Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos (cf. Marcu 16, 1), deoarece L-a întâlnit personal chiar în dimineaţa Învierii Lui din morţi, primind în sufletul ei lumina, pacea şi bucuria dăruite de Hristos Cel Înviat. Aceeaşi lumină sfinţitoare a Învierii lui Hristos se vede şi în viaţa de rugăciune, post şi milostenie a Sfintei Cuvioase Parascheva, încât prin mijlocirile ei către Dumnezeu cei care se pocăiesc primesc puterea de a-şi schimba viaţa păcătoasă în viaţă virtuoasă, adică de-a trece de la moartea spirituală a sufletului la bucuria învierii lui prin credinţa în Hristos Cel Răstignit şi Înviat. Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena şi Sfânta Cuvioasă Parascheva ne învaţă că prin credinţa în Iisus Hristos trăită în sfinţenie, omul poate dobândi viaţa veşnică din Împărăţia iubirii Preasfintei Treimi.

Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care îl cinstim în mod deosebit în acest an (2015), declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, vorbind despre credinţa, evlavia şi curajul femeilor mironosiţe, spune: „Femeile care suferiseră alături de El (de Iisus), care plânseseră pentru El… Uită-te cât de mare e stăruința lor! I-au urmat slujindu-L și au fost de față și în mijlocul primejdiilor. De aceea au și văzut totul: cum a strigat, cum Și-a dat sufletul, cum s-au despicat pietrele și pe toate celelalte. Și ele au fost cele dintâi care L-au văzut înviat; și neamul acesta femeiesc osândit, neamul acesta, el s-a bucurat cel dintâi de vederea bunătăților; neamul acesta femeiesc a arătat bărbăție; ucenicii au fugit, dar femeile au rămas“ (Sf. Ioan Gură de Aur, „Omilia a LXXXVIII-a la Matei“, II, în: Scrieri III. Omilii la Matei, Colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (PSB – 23), trad. de pr. Dumitru Fecioru, Bucureşti, 1994, pp. 984-985).

Acelaşi Sfânt Părinte al Bisericii laudă, de asemenea, vrednicia şi valoarea deosebită a vieţii monahale ca fiind viaţă de rugăciune smerită, de pocăinţă şi de sfinţire a vieţii, el însuşi fiind un mare postitor şi dascăl al pocăinţei şi al iubirii milostive.

Prezenţa în România a moaştelor Sfintei Mironosiţe Maria Mag­dalena aduse la Iaşi de la Mănăstirea Simonos Petras din Muntele Athos, mănăstire restaurată cu ajutorul domnitorului muntean Mihai Viteazul, întăreşte legăturile de veacuri între Ţările Române şi locurile sfinte ale Ortodoxiei universale, între care mănăstirile athonite se bucură de multă cinstire. Ajutoarele dăruite în decursul veacurilor de către domnitorii şi boierii Ţărilor Române mănăstirilor atho­nite sunt dovada credinţei statornice şi a dărniciei românilor, care au sprijinit Ortodoxia, greu în­cer­cată de-a lungul istoriei, mai ales în timpul stăpânirii otomane.

În duh de rugăciune împreună cu mulţimea pelerinilor prezenţi la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, transmitem Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ierarhilor prezenţi, preoţilor, diaconilor, monahilor şi monahiilor şi tuturor credincioşilor dreptmăritori care participă la această sărbătoare binecuvântarea noastră părintească, rugându-ne lui Dumnezeu şi sfinţilor Săi să dăruiască tuturor sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, întărire în credinţă şi mult ajutor în toată fapta cea bună, spre slava Prea­sfintei Treimi, binele Bisericii şi al poporului român.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Prăznuirea Cuvioasei Parascheva la Iaşi

În perioada 9-16 octombrie au avut loc la Iași mai multe manifestări în cinstea ocrotitoarei orașului. Acestea au culminat, în ziua de 14 octombrie 2015, cu slujba Sfintei Liturghii oficiate cu prilejul praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva.

În acest an au fost aduse spre închinare alături de moaștele Cuvioasei Parascheva, la Iași, de la Mănăstirea Simonos Petras din Sfântul Munte Athos, moaștele Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, într-o raclă în care se află și un fragment din lemnul Sfintei Cruci, iar de la București, moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur.

Sfânta Liturghie din ziua de pomenire a Cuvioasei Parascheva a fost oficiată, pe un podium, de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Damaschin, Arhiepiscop de Joppe și Arimathea (Patriarhia Ierusalimului), înconjurat de un sobor de 21 de ierarhi din țară și străinătate: IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Părinte Iustin, Mitropolit de Nea Krini şi Kalamaria (Biserica Ortodoxă a Greciei), IPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramu­re­șu­lui și Sălajului, IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, IPS Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, PS Părinte Nicolae de Apollonia, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Tiranei (Albania), IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului și Muscelului, IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, PS Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, PS Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, PS Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, PS Părinte Timotei Prahoveanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, PS Părinte Ilarion Făgărășeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, PS Părinte Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și PS Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Răspunsurile la strană au fost date de corul reunit al maicilor de la mănăstirile Văratec și Agapia, din județul Neamț.

După citirea Evangheliei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a mulțumit apoi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru mesajul transmis și pentru binecuvântarea de a fi adusă la Iași, de la Reședința Patriarhală, racla cu o părticică din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur.

Un moment deosebit al hramului din acest an l-a reprezentat aducerea pe scena unde a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească a șase veterani de război din județele Moldovei, care au primit, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, „Crucea Moldavă pentru mireni“, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. La finalul Liturghiei au mai rostit cuvinte de învățătură IPS Părinte Mitropolit Damaschin, Arhiepiscop de Joppe şi Arimathea, și părintele arhimandrit Elisei, starețul Mănăstirii Simonopetra din Muntele Athos.

 

25 de ani de la reactivarea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, sâmbătă 12 septembrie, Sfânta Liturghie la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului“ din municipiul Satu Mare cu ocazia şedinţei Adunării eparhiale a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, întrunită în şedinţă extraordinară pentru prima dată în municipiul Satu Mare.

Adunarea eparhială s-a întrunit în şedinţă cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la reactivarea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. La acest eveniment au fost invitaţi şi membri ai Adunării eparhiale din mandatele 1990-2014 din judeţul Satu Mare. Cu această ocazie PS Iustin Sigheteanul a dăruit distincţia „Crucea Voievodală Maramureşeană“ pentru laici lui Cornel Moraru, fost prefect al judeţului Satu Mare şi membru al Adunării eparhiale în mandatul 1994-1998, şi lui Valentin Heres, membru al Adunării eparhiale în mandatul 2002-2006. PS Iustin Sigheteanul a evidenţiat şi apreciat eforturile făcute de deputaţii Ovidiu Silaghi şi Petric Octavian în sprijinul Bisericii şi credincioşilor din judeţul Satu Mare, conferindu-le Gramata Episcopală şi Placheta Omagială. Două instituţii culturale importante din municipiul Satu Mare, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu, reprezentată de George Vulturescu, şi Filarmonica „Dinu Lipatti“, reprezentată de Rudolf Fatyol, au primit Gramata Epis-copală şi Placheta Aniversară. Reprezentaţii presei sătmărene şi toţi membrii Adunării eparhiale au primit placheta aniversară şi revista lansată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la reactivarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, conform unui comunicat de presă al episcopiei.

 

O lumină a credinței și a culturii românești

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la sărbătorirea a 160 de ani de la înființarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, 12 octombrie 2015

Anul acesta, 2015, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ teologic din Patriarhia Română, marchează două aniversări ale dăinuirii sale în istorie: 160 de ani de la înființare prin „decret voievodal“ emis în anul 1855 de domnitorul Moldovei Grigorie Alexandru Ghica (Grigorie al V‑lea Ghica), precum și 90 de ani de la reînființarea Seminarului de la Mănăstirea Neamț, în 15 octombrie 1925, la inițiativa Mitropolitului Moldovei Nicodim Munteanu, ajuns mai târziu Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Aceste aniversări reprezintă momente semnificative în via­ța Bisericii și a învă­țământului teologic românesc, fiind, pe de o parte, un prilej de omagiere a generațiilor de profesori care au onorat această in­stituție de învățământ și cultură teologică, iar pe de altă parte, o ocazie de a reafirma vocația și importanța valorilor educației teologice românești în contextul societății contemporane.

Animați de duhul Evangheliei lui Hristos, profesorii și elevii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț au fost, de‑a lungul timpului, făclii de lumină și exemple demne de urmat. În galeria personalităților vieții biseri­cești, culturale sau sociale, care au predat sau au dobândit o solidă educație în acest seminar, se numără ierarhi, arhimandriți, academicieni, miniștri și oameni de cultură, precum: Mitropolitul primat Conon Arămescu Donici, compozitorul Alexandru Podoleanu, Patriarhul Nicodim Munteanu, ierarhii Narcis Crețules­cu, Dionisie Romano, Partenie Ciopron, Pavel Șerpe, Atanasie Dincă, Emilian Antal, Nestor Vornicescu, Adrian Hrițcu, Gherasim Cucoșel, monahi erudiți ca Neofit și Iuliu Scriban, Benedict Ghiuș, Petroniu Tănase, Sofian Boghiu și Andrei Scrima, preoți profesori ca Mircea Păcurariu și Ștefan Alexe, dar și Nichifor Crainic, Ioan Savin, Vasile Goldiș și Alexandru Lapedatu.

Astăzi, valorile educaționale spirituale oferite de această veche școală de teologie ortodoxă sunt foarte necesare, având în vedere tendința de secularizare a societății românești contemporane, deoarece ele reprezintă pentru tinerii viitori slujitori și misionari ai Bisericii un reper spiritual esențial și un liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline.

Actul educațional săvârșit în această instituție a Bisericii noastre cu multă dăruire și responsabilitate, corectitudine și fidelitate față de valorile credinței ortodoxe strămoșești îi pregăteș­te pe tinerii slujitori de mâine pentru a deveni adevărați mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru oameni și misionari ai Bisericii în lume.

Aniversarea de astăzi, pe lângă aspectul festiv și momentul bucuriei reîntâlnirii cu profesori și elevi de altădată, ne reamin­tește că Biserica are mereu nevoie de școli teologice de valoare, care să pregătească tineri misionari dedicați slujirii lui Dumnezeu și aproapelui, în parohii, în instituții filantropice, culturale sau administrative ale Bisericii ori în societate.

Felicităm și binecuvântăm pe toți profesorii și pe elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, apreciind eforturile depuse ca această școală să fie un permanent izvor de cultură și spiritualitate pentru tinerii chemați să slujească Biserica noastră și să promoveze valorile spiritualității creștine românești, spre slava lui Dumnezeu și binele poporului român.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

160 de ani de la înfiinţarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi“

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ a împlinit 160 de ani de la înfiinţarea sa, prin hrisovul dat de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, cu binecuvântarea Mitropolitului Sofronie Miclescu. La eveniment au fost invitaţi să participe ierarhi, stareţi, monahi şi preoţi de mir, precum şi alţi absolvenţi ai acestui seminar.

bPentru a marca acest moment aniversar, instituţia a organizat luni, 12 octombrie, o manifestare spiritual-culturală, ce a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată în Biserica „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul“ de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Din soborul de arhierei au făcut parte Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

aDupă Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba Parastasului pentru profesorii şi absolvenţii instituţiei de învăţământ teologice ce au trecut la Domnul. La slujba de pomenire, soborului de ierarhi prezenţi i s-a adăugat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului.

În continuare, au avut loc lucrările simpozionului în sala de conferinţe a seminarului. Au fost rostite alocuţiuni de ierarhii prezenţi, de oficialităţi, precum şi de părinţii profesori. După cuvântul introductiv al părintelui director Ioan Mihoc, a fost prezentat mesajul adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat „O lumină a credinţei şi a culturii româneşti“. Mesajul a fost citit de PS Părinte Timotei Prahoveanul. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au oferit apoi Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ placheta şi Diploma aniversară „Spiru Haret“ pentru activitatea educativă şi performanţele din cei 160 de ani de activitate. Au rostit, de asemenea, discursuri prefectul de Neamţ şi preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, după care IPS Părinte Mitropolit Teofan a binecuvântat lucrările simpozionului.

Prezenţi la eveniment au fost şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, care au înmânat diplome de excelenţă pentru Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“, pentru părintele Ioan Mihoc, directorul instituţiei, precum şi pentru părinţii profesori Vasile Păvăleanu şi Viorel Laiu.

Prima parte a simpozionului s-a încheiat cu lansarea monografiei „Seminarul Teologic Ortodox «Veniamin Costachi» – istoric şi contemporaneitate“. În partea a doua a zilei, a avut loc o sesiune de referate. Au fost susţinute peste 20 de prelegeri de absolvenţi din diferite generaţii ale Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamţ.

 

10.000 de credincioşi şi 4 ierarhi la sfinţirea catedralei din Suceava

Sfinţirea Catedralei ortodoxe „Naşterea Domnului“ din Suceava a dovedit încă o dată cât de mult îşi iubesc bucovinenii Biserica strămoşească. Nu mai puţin de 10.000 de credincioşi din tot judeţul au participat duminică, 4 octombrie 2015, la sfinţirea celui de-al doilea locaş de cult ca mărime din ţara noastră, care va fi depăşit ca dimensiuni doar de Catedrala Mântuirii Neamului din Bucureşti, aflată în construcţie.

aSlujba de târnosire a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, şi Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Cei patru ierarhi au fost întâmpinaţi de un sobor impresionant de preoţi şi diaconi şi înconjuraţi cu mare emoţie, flori şi bucurie, de 10.000 de credincioşi veniţi din toate colţurile judeţului. După săvârşirea slujbei de târnosire, Sfânta Liturghie a fost oficiată pe o scenă amenajată special, în curtea aşezământului. În mijlocul credincioşilor s-au aflat autorităţi locale şi judeţene, demnitari, precum şi dl George Becali, acesta fiind prezent în calitate de finanţator al lucrărilor de ridicare a catedralei.

bIPS Părinte Mitropolit Teofan a rostit cuvântul de învăţătură. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhii şi soborul slujitor au oficiat o slujbă de pomenire pentru ctitorii Catedralei trecuţi la Domnul, după care IPS Arhiepiscop Pimen a ţinut un cuvânt de mulţumire pentru toţi cei implicaţi în lucrările de construcţie. Un mesaj a fost transmis şi de dl Victor Opaschi, secretarul de stat pentru Culte. Şirul cuvântărilor a fost încheiat de alocuţiunea părintelui paroh Petru Argatu, care a făcut şi un scurt istoric al catedralei. La final, preoţii Petru Argatu, Gavriil Argatu şi Ştefan Argatu au primit diplome de merit din partea primarului municipiului Suceava, dl Ion Lungu. Au fost acordate şi 200 de distincţii de vrednicie ctitorilor şi persoanelor care s-au implicat de-a lungul timpului în lucrările de ridicare a catedralei.
Catedrala „Naşterea Domnului“ este considerată un adevărat reper al Sucevei, vizibil din toate colţurile oraşului. Are două hramuri: „Naşterea Domnului“ şi „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“. Până în momentul târnosirii, a cunoscut 25 de ani de şantier, iar lucrările nu sunt încă finalizate. Construcţia a fost iniţiată în 1990 de un grup de credincioşi care au înfiinţat „Societatea credincioşilor ortodocşi din Bucovina“, condusă de pr. George Mihoc. Lucrările propriu-zise au demarat în 1991, după planul întocmit de arhitectul Constantin Gorcea. În anul 1998, vin ca slujitori la acest locaş de cult fraţii preoţi Argatu şi preiau din mers lucrările pe un plan refăcut de arhitectul  Doru Ghiocel Olaş. Un moment crucial în evoluţia construcţiei l-a constituit ridicarea celor şapte cruci din inox aurit, care s-a făcut etapizat, între 25 iunie 2009 şi 4 octombrie 2012. Înălţimea lor este cuprinsă între 4 şi 6 m. Turla principală şi crucea de 6 m, aşezată în vârf, totalizează înălţimea de 70 de metri. Pe toată perioada de un sfert de secol de şantier, s-a slujit zilnic Sfânta Liturghie într-o capelă ridicată alături de catedrală. Lucrările vor continua atât la exterior, cu amenajări speciale, cât şi la interior, unde se vor axa pe finalizarea iconostasului şi începerea picturii care va acoperi 15.000 de metri pătraţi. Spaţiul de la subsol va fi judicios împărţit între o bibliotecă, o sală de lectură, un muzeu, precum şi alte locaţii care să deservească nevoilor sociale şi culturale ale parohiei şi municipiului.
c

 

Evenimente comemorative dedicate Părintelui Patriarh Teoctist la 100 de ani de la naştere

Vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist a fost comemorat luni, 7 septembrie, în comuna botoşăneană Stăuceni, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naştere. Evenimentele au debutat la biserica din satul Victoria – ctitorie a patriarhului, cu un simpozion la care au participat ierarhi, preoţi, autorităţi locale şi centrale, credincioşi din zonă.

Cuvântul de deschidere i-a aparţinut părintelui profesor Daniel Dascălu, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Botoşani, care a prezentat principalele repere biografice ale Părintelui Patriarh Teoctist. Apoi, PS Părinte Emilian Lovişteanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a conturat chipul celui de al cincilea întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

După discursurile reprezentanţilor autorităţilor locale şi centrale, a luat cuvântul părintele profesor univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Sfinţia sa a punctat principalele aspecte referitoare la activitatea Patriarhului Teoctist în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Sucevei.

Părintele profesor Grigore Diaconu a amintit despre etapele ridicării bisericii din Victoria – ctitorie a Patriarhului Teoctist, iar în final a luat cuvântul IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Modovei şi Bucovinei. Înaltpreasfinţia Sa a punctat una din preocupările principale ale Părintelui Patriarh Teoctist, aceea de a ridica şi restaura biserici.

Pe tot parcursul simpozionului au fost prezentate secvenţe video din viaţa Patriarhului Teoctist. La orele amiezii, s-a mers la mormântul părinţilor vrednicului de pomenire ierarh: Dumitru şi Marghioala, unde s-a oficiat o slujbă de pomenire. Evenimentele s-au încheiat cu o vizită la casa memorială a Patriarhului Teoctist din satul Tocileni.

 

320 de ani de la atestarea documentară oficială a Episcopiei Oradiei

Cu binecuvântarea şi sub purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, acest moment deosebit din viaţa spirituală a Bihorului şi Crişanei a fost marcat, în cetatea de pe malurile Crişului Repede, prin manifestări liturgice şi culturale în zilele de 19 şi 20 septembrie. La invitaţia chiriarhului Oradiei, ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dar şi din Biserica Ortodoxă a Serbiei au poposit la Oradea, luând parte la programul pastoral-misionar şi cultural organizat. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la manifestările comemorative de la Oradea a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului.

Sâmbătă, 19 septembrie, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului“, Biserica cu Lună din Oradea, clerul şi credincioşii Parohiei Oradea-Centrală au avut marea bucurie ca un sobor de patru arhierei să oficieze slujba de binecuvântare a lucrărilor de restaurare de la vechea Catedrală Episcopală, urmată de Sfânta Liturghie. Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, şi Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, au adus binecuvântare peste clerul şi poporul prezent la sfintele slujbe.

Oradea_1

Sărbătorirea a 320 de ani de la atestarea oficială documentară a Episcopiei Oradiei a fost marcată în mod solemn duminică, 20 septembrie, prin Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului“ şi „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei“ din Oradea de către un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din care au făcut parte Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, dar şi un ierarh din Biserica Ortodoxă a Serbiei, Preasfinţitul Părinte Luchian, Episcopul ortodox al Budei şi Administratorul Eparhiei Ortodoxe Sârbe a Timişoarei. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României la eveniment, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, a citit mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române intitulat „Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei – dăruire şi dăinuire în iubirea de Biserică şi Neam“. Programul s-a încheiat printr-un concert aniversar ce a avut loc la Filarmonica de Stat din Oradea, în cadrul căruia au concertat Corul „Diacon Nicolae Firu“ al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu“ din Oradea, Corala „Psalmodia Varadiensis“ a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman“ din Oradea şi corul Bisericii cu Lună din Oradea.

Pe parcursul celor două zile de manifestări comemorative de la Oradea, clerul şi credincioşii bihoreni au avut bucuria de a se închina la moaştele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, aduse spre închinare de la Sibiu.

 

Sinaxă monahală în Arhiepiscopia Bucureștilor

Stareții și starețele, egumenii și egumenele de la mănăstirile și schiturile din cadrul Arhiepis-copiei Bucureştilor s-au întrunit luni, 5 octombrie, la Mănăstirea Caraiman, județul Prahova, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul s-a desfășurat în sala de conferințe a Centrului social-pastoral „Sfânta Cruce“ al mănăstirii și s-a încheiat în cursul zilei următoare.

Programul sinaxei a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată în Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci“ a Mănăstirii Caraiman de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de slujitori. Tema sinaxei a fost dedicată anului 2015 – „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi“ și „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii“. În deschiderea ședinței de lucru, Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat că este necesară o intensificare a misiunii mănăstirilor, ca mărturie adusă pentru dreapta credință, dreapta viețuire și pentru ajutorarea oamenilor care au nevoie de un sfat bun, de o lumină pentru viață și de o încurajare. „Este o vreme în care noi trebuie să îmbinăm cuvântul luminos cu fapta bună și să aducem mărturia iubirii lui Hristos în lume, pentru că Hristos lucrează prin Trupul Său tainic, prin Biserică. În mod deosebit, viaţa monahală este o lumină, o călăuză pentru viaţa Bisericii, aşa cum spune şi Sfântul Ioan Gură de Aur, care numeşte mănăstirea un liman de linişte, de rugăciune, de trăire şi de bucurie duhovnicească. Mănăstirea nu este o simplă comunitate de reflecţie, ci o comunitate care trăieşte prezenţa lui Hristos şi care o reflectă apoi în jur. Mănăstirea are mai intens decât parohia dimensiunea eshatologică“, a explicat Preafericirea Sa.

a

 

„Monahul rămâne nădejdea umanităţii“

Invitatul de onoare la acest eveniment a fost Preasfinţitul Părinte Visarion, Epis-copul Tulcii. Preasfinţia Sa a prezentat referatul intitulat „Responsabilitatea monahismului astăzi“, în care a subliniat că într-o societate marcată de duhul secularizării, mănăstirile şi vieţuitorii din ele trebuie să fie mijlocire, lumină, odihnă, limpezime şi putere pentru Biserică şi pentru societate. „Monahul sfinţeşte natura umană însăşi şi devine astfel un reper spiritual, far călăuzitor pentru cei din jurul său. Monahul poartă în inima sa ca pe un tezaur de mare preţ pe toţi oamenii pe care îi aduce la Dumnezeu şi îi aduce lui Dumnezeu în chip euharistic. Viaţa lui devine o lumină ce are o profundă dimensiune eclesială şi liturgică în acelaşi timp. Trăirea monahală fiind hristocentrică, cu accentul pus pe Euharistie, ca semn al comuniunii noastre cu Dumnezeu, duce la o mai mare apropiere între noi şi Dumnezeu, dar în acelaşi timp şi la o aprofundare conştientă şi liberă a demnităţii umane, demnitate restaurată ontologic prin Jertfa şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos (…).
Monahul rămâne nădejdea umanităţii, mai ales în aceste vremuri de criză spirituală şi de abis secularizant, pentru că el descoperă măsura omului adevărat, şi anume, a omului îndumnezeit, a omului sfinţit, a omului chip al lui Dumnezeu. Este nevoie astăzi de a redescoperi aceste valori sacramentale şi liturgice, care au făcut ca monahismul să fie de-a lungul vremii o elită duhovnicească ce a apărat Biserica în vremuri de încercare şi care a creat, de altfel, o spiritualitate centrată pe Evanghelia Domnului Hristos şi pe slujirea aproapelui. Monahul este ochiul lumii îndreptat spre Dumnezeu, iar lumina pe care Acesta o dă monahului o trimite deopotrivă şi lumii“, a arătat Preasfinţitul Părinte Visarion.

În continuare, arhim. David Petrovici, stareţul Mănăstirii Caraiman, a prezentat referatul intitulat „Mănăstirea: misiune şi slujire într-o societate secularizată“, în care a precizat că o lume secularizată şi descreştinată nu poate fi vindecată decât prin promovarea unei conştiinţe eclesiale în Duhul Sfinților Părinți, prin conştientizarea faptului că lumea întreagă trebuie să-L pună din nou în centrul preocupărilor sale pe Dumnezeu, şi nu pe om. „Pentru Ortodoxie, monahismul a fost dintotdeauna inimă şi cuvânt, rugăcine pentru întreaga lume, mărturisire a adevărului, coloana vertebrală ce nu se frânge şi totodată vorbă de mângâiere. Viața monahală reprezintă un model pentru viața credin­cio­șilor. Mănăstirea este izvor de sfințenie, de bine, de adevăr și de frumos. Din mănăstire iz­vo­răște tezaurul liturgic și iconografic al Bisericii sau cultura fundamentală, originară a poporului. Viața monahală este re­lație harică, vie și permanentă cu Hristos și de aceea prima lucrare misionară a monahismului este rugăciunea, întrucât ea are o mare putere de înnoire și transfigurare a vieții. În lumea modernă, Biserica este confruntată cu fenomenul secularizării. Esența secularizării constă în faptul că deturnează atenția omului de la problemele spirituale, duhovnicești, de la Dumnezeu, spre valorile materiale, trecătoare, omul devenind sclavul acestora din urmă. Secularizarea a determinat înstrăinarea omului de adevăratele valori spirituale, în așa fel încât el a devenit un sclav al propriilor nevoi. Omul contemporan se confruntă cu o adevărată criză spirituală, care conduce la alienare și individualism, la deznădejde și dezorientare“, a explicat arhim. David Petrovici.

 

„Pelerinajul – o școală activă de geografie, istorie și spiritualitate“

De asemenea, arhim. David Petrovici a subliniat că o prioritate a Bisericii noastre trebuie să o reprezinte copiii, tinerii şi adolescenții. „Biserica, prin parohii și mănăstiri, poate veni în ajutorul școlii, al orei de religie, pentru desăvârșirea procesului de educare a tinerei generații în spiritul valorilor creștine. Tânăra generație este cea mai expusă unor influențe diverse, unele foarte dăunătoare, ce o pot deturna de la mesajul creștin. În afara Bisericii, fără convingeri creștine, tinerii se simt singuri, debusolați, dezamăgiți, trăind o viață lipsită de sens. De aceea, prin valorile ei specifice, mănăstirea poate propune tinerilor adevărata cale spre mântuire, îi poate ajuta să-L descopere pe Hristos, Mântuitorul lumii, le poate sta alături în formularea unor idealuri înalte de viață. Tinerii trebuie să găsească în mănăstire sfaturi pentru o viață morală, pilde și modele de existență, pentru a se putea împărtăși de darurile oferite de o credință și o viață curată în Hristos. În acest sens, rolul duhovnicului este covârșitor. La scaunul duhovniciei se pot modela conștiințele (…). Astăzi, pe lângă factorul liturgic, factorul pelerinaj a devenit un factor generator de entuziasm și de determinare creștină. De aceea, credem în dimensiunea misionar-pedagogică a pelerinajului, un fel de școală activă de geografie, de istorie și de spiritualitate. Pentru că, în ava­lanșa de alternative comu­nica­ționale, pelerinajul rămâne, dincolo de orice, un drum împreună cu celălalt, adică o școală de comunicare directă, alternată de efortul comun de parcurgere a unui itinerar, o regăsire a ta prin celălalt“, a spus arhim. David Petrovici.

A luat apoi cuvântul monahia Atanasia Văetişi, de la Mănăstirea Stavropoleos din Bucureşti, care a prezentat referatul „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur – Liturghie, hagiografie şi iconografie“. Monahia Atanasia a prezentat viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur, după scrierile istoricilor contemporani ai sfântului: Socrate, Sozomen şi Teodoret de Cyr.

Ultimul referat a fost prezentat de monahia Emanuela Tăbăraş de la Mănăstirea Pasărea, care a vorbit stareţilor şi stareţelor despre monahia Pahomia Marinescu de la Mănăstirea Pasărea (trecută de curând la Domnul), de la a cărei naştere s-au împlinit anul acesta 100 de ani. Titlul referatului a fost „Monahia Pahomia Marinescu – model de slujire a lui Hristos şi a aproapelui“.

În prezidiu, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-au aflat Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, arhim. Veniamin Goreanu, consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi arhim. Nectarie Şofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Va fi înfiinţată o comisie naţională pentru arhitectura bisericească

În partea a doua a întrunirii s-au desfăşurat consultări cu specialişti din cadrul Sectorului monumente şi construcţii bisericeşti al Arhiepiscopei Bucureştilor, privind legislaţia şi activitatea de conservare, de consolidare şi de restaurare a monumentelor istorice. „Avem obligaţia să reparăm, să restaurăm, să evidenţiem şi să transmitem valorile spirituale, care se văd în toate monumentele noastre, istorice sau de artă, bisericeşti. Dorim să înfiinţăm o comisie la nivel de patriarhie şi pentru arhitectură bisericească. Avem o comisie pentru pictură bisericească, dar este necesară şi o comisie naţională bisericească pentru arhitectură, ca să ştim cum se construieşte o biserică şi cum trebuie respectată arhitectura monumentelor istorice“, a subliniat Preafericirea Sa.

c

Ședință a Sinodului mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei

Membrii Sinodului mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei s-au reunit marţi, 29 septembrie, în Sala Sfântului Sinod din Reședința Patriarhală. Şedinţa de lucru a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Membrii Sinodului mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei au examinat în cadrul şedinţei activitatea misionară a eparhiilor care intră în componenţa acestei mitropolii, amintind lucrările necesare pentru pregătirea evenimentelor omagiale şi comemorative din anul 2016 în Patriarhia Română, şi anume Anul omagial al educaţiei religioase a tinerilor creştini ortodocşi şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti. „Este o temă legată de Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi mai ales de tipăriturile lui din Ţara Românească în vederea pregătirii unui catalog, a unei expoziţii şi, mai ales, a pregătirii unui album cu cele mai importate lucrări sau cu toate lucrările pe care le găsim în diferite biblioteci ale eparhiilor şi în muzeele mănăstirilor. Avem, de asemenea, ca temă importantă pe ordinea de zi sinaxa monahală mitropolitană care se întruneşte o dată la 3 ani, iar în 2016 sinaxa monahală mitropolitană se întruneşte din nou, cu o tematică nouă, fiindcă vom discuta despre formarea duhovnicească şi culturală a vieţuitorilor din fiecare mănăstire, dar şi a închinătorilor şi vizitatorilor care vin în mănăstiri şi care doresc să înveţe mai multe despre viaţa monahală, istoria, cultura şi spiritualitatea mănăstirilor“, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Pe ordinea de zi a şedinţei de lucru a Sinodului mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei au mai fost aspecte care privesc buna desfăşurare şi organizare a vieţii liturgice, social-filantropice, pastorale şi misionare. „Pe ordinea de zi mai avem analizarea «Acatistului Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul», tipărit acum în ediţie de probă, pe care îl vedem şi, apoi, îl trimitem spre aprobare definitivă Sfântului Sinod. Mai sunt aspecte referitoare la ajutorarea Mitropoliei Basarabiei, conform hotărârii Sfântului Sinod ca fiecare dintre eparhiile dintr-o parte sau cealaltă a ţării să ajute după posibilităţi eparhiile vecine, iar în cazul nostru, să ajutăm mai ales Mitropolia Basarabiei. Pe ordinea de zi avem și transformarea Schitului Strâmbu din Eparhia Giurgiului în Mănăstirea Găiseni, fiind o propunere recentă a Preasfinţitului Ambrozie al Giurgiului. Toate aceste subiecte, plus unele referitoare la disciplina clerului şi a monahilor, sunt pe ordinea de zi ca fiind o necesitate a pregătirilor din timp pentru anul viitor şi de consultare în privinţa altor probleme“, a mai spus Patriarhul Bisericii noastre.

Un an de la trecerea la Domnul a Mitropolitului Nicolae Corneanu

Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului a fost comemorat duminică, 27 septembrie 2015, la Catedrala Mitropolitană din Timişoara, cu prilejul împlinirii unui an de la trecerea la cele veşnice. Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, şi Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, au săvârşit Sfânta Liturghie, la finalul căreia a fost oficiată slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire mitropolit. La slujbă au participat numeroşi credincioşi timişoreni, apropiaţi ai fostului mitropolit, oameni de cultură, academicieni, profesori, monahi şi monahii, oficialităţi locale şi judeţene. Pe lângă Parastasul oficiat în catedrală, un sobor de slujitori, condus de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, a săvârşit o slujbă de pomenire la cripta ierarhilor de la subsolul sfântului locaş, locul de veşnică odihnă a primilor doi întâistătători ai Mitropoliei Banatului: † Vasile Lazărescu şi † Nicolae Corneanu.

În continuare, au fost prezentate două volume dedicate fostului arhipăstor bănăţean: „In memoriam, Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului (1923-2014)“ şi „Noaptea cu îngeri. Poeme-rugăciuni pentru Părintele Mitropolit Nicolae“, apărute la Editura „Învierea“. Totodată, a fost prezentat şi un film documentar referitor la viaţa şi activitatea vrednicului ierarh, realizat de regizorul Victor Popa, cu sprijinul mai multor fii duhovniceşti ai Mitropolitului Nicolae.

 

Un nou punct de lucru al Agenţiei de pelerinaj BASILICA Travel la Suceava

Un nou punct de lucru al Agenţiei de pelerinaj BASILICA Travel a fost inaugurat vineri, 25 septembrie 2015, în municipiul Suceava. Cu binecuvântarea ­Înaltpreasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a fost ales ca ocrotitor al noului punct de lucru Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La slujba de sfinţire a participat, ca delegat al Sectorului pelerinaje al Patriarhiei Române, Vasile Mihăilă, care a acordat, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma omagială şi medalia „Sfântul Ioan Gură de Aur“ persoanelor care s-au implicat în mod deosebit în vederea deschiderii noului punct de lucru al agenţiei de pelerinaje: pr. Vasile Baltag, consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei, arhim. Vartolomeu Chira, eclesiarhul Catedralei Arhiepiscopale „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava“, şi Eduard Marcu, manager Shopping Center Iulius Mall Suceava. Biroul de pelerinaje a fost amenajat în cadrul Magazinului de obiecte bisericeşti „Suflet Bucovinean“ din Shopping Center Iulius Mall Suceava.

 

Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei – dăruire şi dăinuire în iubirea de Biserică şi Neam

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis cu prilejul împlinirii a 320 de ani de la atestarea oficială a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 19 septembrie 2015

Anul acesta, 2015, se împlinesc 320 de ani de la atestarea oficială a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei în Diploma Leopoldină din anul 1695  (decretul imperial de acordare a „privilegiilor ilirice“), prin care se acorda libertate bisericească și autonomie politică tuturor popoarelor ilirice, adică popoarelor de confesiune ortodoxă originare din provincia Iliria, din Balcani, care s‑au refugiat, începând cu anul 1690, în Imperiul Habsburgic, din cauza asupririi otomane.

Vechimea dreptei credinţe în aceste străvechi ţinuturi româneşti are însă începuturi mult mai vechi, din vremea sfinţilor daco‑romani sau străromâni.

Prin diploma imperială  din anul 1695 era însă confirmat, între alţi şapte episcopi ortodocşi, şi Episcopul Efrem Veniamin al Oradiei. De neam macedo‑român, acesta a păstorit la Oradea până în anul 1707, când, din cauza prozelitismului catolic susţinut de curtea imperială, precum şi a persecuţiilor suferite, a fost nevoit să părăsească Oradea, trecând în Muntenia şi de aici la Constantinopol. În Muntenia, Episcopul Efrem a fost primit de Episcopul Râmnicului, Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, căruia îi descrie persecuţiile la care sunt supuşi poporul şi Biserica Ortodoxă din Transilvania, mai ales din zona Bihorului.

Următorul episcop ortodox amintit în documente este Petru Hristofor, venit la Oradea în anul 1708 cu scrisori de recomandare din partea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, cel care l‑a şi hirotonit episcop la Bucureşti, unde Sfântul Antim Ivireanul avea reşedinţa, ca Mitropolit al Ţării Româneşti.

Este bine cunoscută grija faţă de românii ortodocşi din Transilvania a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, care avea o conştiinţă pu­ternică privind res­pon­sa­bi­li­ta­tea pastorală, precum şi un mare zel misionar în răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu şi în­tă­rirea credinţei ortodoxe în vremuri grele, când majoritatea creştinilor din Răsărit se aflau sub stăpânire otomană, iar românii ortodocşi din interiorul arcului carpatic erau expuşi agresiunii prozelitis­mului catolic sau calvinesc.

Astfel, întărit de ajutorul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, în perioada 1708‑1712, Episcopul Petru Hristofor al Oradiei a desfăşurat
o intensă activitate pastorală şi misionară, mai cu seamă în parohiile din zona Beiuşului, care au avut de suferit cel mai mult de pe urma campaniilor prozelitiste atât catolice, cât şi calvine.

După anul 1712, Eparhia Oradiei nu a mai avut episcop propriu timp de mai bine de două veacuri (până în anul 1920), ajungând sub oblăduirea episcopilor sârbi, iar mai târziu a episcopilor români de la Arad. Păstrându‑şi însă autonomia teritorială şi statutul, Episcopia Oradiei nu a fost niciodată desfiinţată oficial, ci a rămas ca eparhie cu scaun episcopal vacant, a cărui locotenenţă era asigurată de către episcopii de la Arad şi care era condusă din punct de vedere administrativ de un Consistoriu (Consiliu) eparhial, în fruntea căruia se afla un vicar sau un protopop.

În toată această perioadă grea, rolul esenţial al acestei eparhii a fost acela de păstrare a identităţii naţionale şi confesionale a românilor din ţinuturile Bihorului şi Crişanei.

Prin voia şi lucrarea lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat, demnitatea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei a fost restaurată în anul 1920, la 30 august, odată cu reactivarea acesteia prin Decretul Regal semnat de primul Rege al României Mari, Ferdinand I.

De atunci şi până în zilele noastre, prin strădaniile şi vrednicia ierarhilor care s‑au aflat la cârma ei: Roman Ciorogariu  (1921‑1936), Nicolae Popovici (1936‑1950), Valerian Zaharia (1951‑1969), Vasile Coman (1971‑1992), Ioan Mihălţan (1992‑2007) şi Preasfinţitul Părinte Sofronie Drincec (2007‑prezent), Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei îşi împlineşte misiunea de străjer al Ortodoxiei şi al identităţii naţionale în ţinuturile Bihorului şi Crişanei.

Pământ binecuvântat, cu oameni harnici şi darnici, Ţara Bihorului şi a Crişurilor, deşi a îndurat în timp năvăliri şi pripăşiri ale multor neamuri de credinţe străine, care au încercat să înstrăineze sufletul românilor de credinţa strămoşească a mucenicilor mărturisitori, a voievozilor drept‑credincioşi şi a cuvioşilor purtători de Dumnezeu, a dăinuit totuşi peste veacuri printr‑o evlavioasă vieţuire în Hristos, ca o sfântă conştiinţă de neam de o fiinţă cu românii din celelalte provincii, pe care nici muntele, nici râul, nici moartea şi nici răul nui pot despărți definitiv.

Sărbătorirea a 320 de ani de atestare oficială a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei reprezintă un moment semnificativ în viața Bisericii noastre, întrucât este, pe de o parte, un prilej de omagiere a memoriei ierarhilor mărturisitori, a clericilor slujitori ai sfintelor altare şi a credincioşilor statornici în dreapta credinţă, care în vremuri grele au păstorit, au susţinut şi apărat această veche instituție bisericească, iar pe de altă parte este un îndemn de a le urma pilda vieţii lor în păstrarea, apărarea şi promovarea comorii celei de mare preţ, adică dreapta credinţă şi dreapta vieţuire în Hristos.

Acum, la ceas aniversar, adresăm felicitări şi părinteşti binecuvântări Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei, colaboratorilor săi de la Centrul eparhial, clerului, monahilor şi monahiilor, precum şi tuturor credincioşilor acestei eparhii!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Tinerii ortodocși – mărturisitori ai iubirii lui Hristos şi misionari ai Bisericii

Cuvântul rostit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la deschiderea oficială a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Europa, Cluj‑Napoca, 4 septembrie 2015

Cu deosebită bucurie duhovnicească salutăm pe toți tinerii creștini ortodocși sosiți în aceste zile la Cluj‑Napoca, în Capitala Europeană a Tineretului – 2015, pentru Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa, la care participă şi tineri ortodocși din Palestina, Iordania, Siria și Africa.

Cunoașterea situației reale a tineretului creștin din zilele noastre şi înțelege­rea mai profundă a vocației sale spirituale se impun ca priorități ale lucrării misionare a Bisericii în lume.

Deoarece tinerețea esteîn lumea aceasta trecătoare, simbol al frumuseții vieții veșnice netrecătoare, Dumnezeu a sădit în oameni, încă de la această vârstă fragedă, dorul căutării de ideal, de iubire sfântă şi de viață eternă, precum vedem în viața tânărului bogat din Evanghelie, care a constatat că fericirea deplină nu este dată de bunuri materiale trecătoare, ci de iubirea veșnică a lui Dumnezeu (cf. Marcu 10, 17‑21; Luca 18, 18).

Sfintele Evanghelii ne arată că Domnul nostru Iisus Hristos a prețuit mult pe tineri. Cele trei învieri din morți, pe care le‑a săvârșit El în timpul vieții Sale pe pământ, au fost învieri ale unor tineri, şi anume a înviat pe fiul văduvei din Nainpe fiica lui Iair şi pe Lazăr din Betania, prietenul lui Iisus. El i‑a înviat pe aceşti tineri şi pentru că a voit să arate că tinereţea este simbol al frumuseţii vieţii veşnice din Împărăţia cerurilor (cf. Matei 22, 30).

Semnificativ este şi faptul că mulţi dintre ucenicii care Lau urmat pe Hristos erau tineri. De asemenea, unii Sfântului Apostol Pavel erau tineri. Ei se numeau: Tihic, Trofim, Terţiu, Timotei şi Tit. Ultimii doi au devenit episcopi în Efes şi respectiv în Creta. Ucenicului său Timotei, Sfântul Apostol Pavel îi spunea: „Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci făte pildă credincioşilor prin cuvânt, prin purtare, prin dragoste, prin duh, prin credinţă, prin curăţie“ (1 Timotei 4, 12).

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, cel mai tânăr Apostol al lui Iisus, se adresează tinerilor cu aceste sfaturi sau îndemnuri: „Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean. (…) Şi lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac“ (1 Ioan 2, 14 şi 17).

Cu adevărat, când lumea aceasta materială, limitată şi trecătoare este folosită în mod egoist şi idolatru ca şi când ar fi singura realitate şi singura sursă de fericire a omului, atunci se produce în societate o profundă criză spirituală, iar tinerii sunt, de cele mai multe ori, cei mai afectaţi de această criză.

Aspecte ale acestei crize sunt azi tensiunile între oamenii secularizaţi şi oamenii duhovniceşti, între bogaţi şi săraci, între oamenii violenţi şi oamenii paşnici, între oamenii avari şi oamenii generoşi, între oamenii cinstiţi (corecţi) şi oamenii corupţi.

În societatea europeană secularizată şi individualistă de azi, tot mai mulţi tineri bărbaţi nu se căsătoresc, iar tot mai multe femei tinere nu doresc să dea naştere la copii! De aceea, Europa este singurul continent care astăzi îmbătrâneşte.

Într‑o societate secularizată în care credinţa şi valorile spirituale sunt marginalizate, iar libertatea nu mai este asociată cu responsabilitatea, foarte mulţi tineri sunt debusolaţi, fără ideal, fără dorinţă de‑a studia, fără dorinţă de‑a munci, preferând să fie mereu ajutaţi financiar de către părinţi. La mulţi tineri se constată o ignoranță spirituală sau o abordare superficială a informaţiilor care privesc activitatea Bisericii sau viaţa spirituală a oamenilor. De asemenea, sunt tot mai mulţi tineri a căror principală preocupare intelectuală sau culturală se reduce la navigarea pe internet. Din acest motiv mulţi tineri devin victime ale manipulării de tot felul, induse de o anumită media, care promovează senzaţionalul şi nonvalorile.

În acelaşi timp însă există astăzi mulţi tineri credincioşi şi harnici care participă intens la viaţa şi activităţile misionare ale Bisericii, în plan spiritual, educaţional, cultural şi social‑filantropic, fie individual, fie prin organizaţii de tineret. Toţi aceştia sunt o mare bucurie şi un mare sprijin pentru Biserică!

Criza de ideal şi de orientare spirituală a vieţii umane, care străbate în mod dramatic societatea europeană secularizată, reprezintă pentru Biserică o provocare şi o mobilizare spre a se ocupa mai mult de problemele şi aspiraţiile tinerilor de astăzi.

Dificultăţile cu care se confruntă tinerii în societatea contemporană sunt atât de natură economică (sărăcia materială, şomajul, deruta profesională, nesiguranţa vieţii de mâine, deprimarea), cât şi de ordin moral (libertinaj, violenţă, droguri, alcoolism, trafic de fiinţe umane) şi spiritualreligios (sectarismul, fanatismul şi prozelitismul religios). În faţa acestor probleme, Biserica este chemată să acorde o atenţie deosebită tinerilor, apărând inocenţa, sinceritatea, curajul, dorinţa de înnoire şi toate valorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu pentru cultivarea demnităţii umane şi a unei vieţi sănătoase, precum şi pentru căutarea mântuirii sau a vieţii veşnice.

Astfel, în mod practic, este absolut necesară o lucrare pastoralmisionară a Bisericii mai intensă şi mai vastă de îndrumare şi susţinere a tinerilor elevi, studenţi, a tinerilor căsătoriţi, a tinerilor care lucrează mult deşi primesc bani puţini, a tinerilor şomeri, care nu au un loc de muncă, oferindule asistenţă spirituală, pastorală şi socialcaritabilă atât celor din România, cât şi celor din afara graniţelor acesteia.

Astăzi, suntem chemaţi să ajutăm tinerii săracicare sunt în situaţia de a abandona studiilesă ajutăm tinerii care sunt nevoiţi să migreze în alte ţări pentru aflarea unui loc de muncă şi a unui trai mai bun, să învăţăm să dăruim copiilor şi tinerilor orfani mai multă dragoste frăţească şi părintească, mai ales celor abandonaţi de familia lor şi de societatea secularizată şi individualistă. Să lucrăm împreună pentru intensificarea iubirii părinţilor faţă de copii şi a copiilor faţă de părinţi, precum şi a prieteniei, a iubirii curate şi a respectului între tineri, păstrând dreapta credinţă şi dreapta vieţuire pe care le‑am moştenit, ca şi creştini, de la părinţii şi strămoşii noştri de‑a lungul veacurilor.

Astăzi, Biserica, şcoala şi familia trebuie să conlucreze mai mult în vederea realizării unei educaţii integrale, ştiinţifice şi spirituale, profesionale şi morale, în special pentru creşterea copiilor şi a tinerilor noştri în dreapta credinţă, în iubire de aproapele şi în sfinţeniei învăţăm pe tineri să afle în rugăc­iune
izvorul iubirii curate şi să trăiască viaţa lor pe pământ în lumina binecuvântării Părintelui Ceresc şi a Bisericii Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a simţi intens lumina, pacea şi bucuria Duhului Sfânt.

Cu multă bucurie şi dragoste părintească, Biserica lui Hristos îi cheamă pe tinerii ei să fie mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru umanitate şi misionari ai Bisericii în lume, după cum odinioară Domnul Iisus Hristos a chemat pe ucenicii Săi la apostolat, adică la misiune.

Adevăratul sens al misiunii tinerilor în Biserică este şi astăzi, ca şi în vremea Sfinţilor Apostoli: „să caute pacea cu toţi şi sfinţeniafără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu“ (Evrei 12, 14). Iar căutarea sfinţeniei, fiind cea mai puternică legătură a omului cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt, trebuie să înceapă din copilărie sau de la vârsta fragedă a tinereții, adică de la vârsta căutărilor. Întro societate secularizată şi individualistă, un tânăr în căutare de iubire sfântă şi viață în comuniune cu Dumnezeu poate deveni un exemplu pentru alți tineri, un tânăr mărturisitor şi misionar, de mare folos pentru viața Bisericii lui Hristos şi pentru binele societății!

Să apărăm şi să cultivăm în Europa şi în lume valorile eterne ale Evangheliei iubirii lui Hristos şi ale demnită­ții omului creat după chipul lui Dumnezeu. Să sfințim creația (natura înconjurătoare) prin rugăciune şi activitate creatoare, să nu o distrugem prin poluare şi exploatare egoistă şi irațională. Să cultivăm pacea şi cooperarea între popoare, nu violența şi conflictele ucigătoare.

Să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne ajute tuturor ca, împreună cu tinerii credincioși iubitori de Hristos şi de Biserică, să binevestim în lumea de astăzi Evanghelia iubirii şi a Învierii Sale, spre slava Prea­sfintei Treimi, spre bucuria Bisericii şi binele societăţii contemporane.

 

† Daniel

Patriarhul României

 

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Europa, la Cluj-Napoca

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului şi Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Cluj a organizat la Cluj-Napoca, în perioada 4-7 septembrie, Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Europa. Evenimentul a fost o premieră pentru întreaga lume ortodoxă, luând parte peste 6.000 de tineri din 24 de țări.

Programul manifestărilor a început vineri, 4 septembrie, cu sosirea participanților în parcarea de la Sala Sporturilor şi cazarea lor în campusul Universitar Haşdeu.

Binecuvântare patriarhală pentru tinerii misionari europeni

Tinerii participanţi din România, majoritatea țărilor europene, precum și invitații din Orientul Apropiat și nordul Africii, purtând tricourile albastre cu însemnul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Europa, 2015, au străbătut străzile orașului spre locul unde a debutat oficial evenimentul. În fața Catedralei Mitropolitane din Cluj, de la ora 18:30, deschiderea oficială a întâlnirii s-a făcut în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a următorilor ierarhi: Înaltpreasfinți­tul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, și Prea­sfin­țitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșu­lui și Sătmarului. Au fost de asemenea prezenți și trei ierarhi străini: Înaltpreasfințitul Părinte Justinian, Arhiepiscop de Elista, din Rusia; Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, din partea Patriarhiei Antiohiei și a Întregului Orient; Preasfinți­tul Părinte Iona, Episcop de Obukhovo din Ucraina.

f

Evenimentul a fost binecuvântat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit participanților cuvântul intitulat: „Tinerii ortodocși – mărturisitori ai iubirii lui Hristos și misionari ai Bisericii“. După cuvântul de binecuvântare al Patriarhului României, IPS Părinte Mitropolit Andrei a amintit de vocația specială pe care tânărul creștin ortodox trebuie să o asume în societate.

La festivitatea de deschidere au fost prezente numeroase oficialităţi, autorităţi locale şi centrale. În cadrul evenimentului au luat cuvântul Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte; Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca; acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeș-Bolyai“; Preasfinți­tul Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla. În cadrul deschiderii întâlnirii, câte o delegație formată din tineri din fiecare țară din cele 24 participante la Cluj-Napoca a rostit, fiecare în limba sa, salutul creștin „Hristos în mijlocul nostru!“, la care mulțimea a răspuns „Este și va fi“. Ceremonia de deschidere s-a încheiat cu rugăciunea de seară săvârșită de Înalt­preasfințitul Mitropolit Iosif. La final, ierarhul a rostit meditația serii la Evanghelia de la Matei (19, 16-21), care consemnează conversația Mântuitorului cu tânărul bogat.

 

Activităţi diverse sub semnul Cuvântului lui Dumnezeu şi al rugăciunii

cSâmbătă, 5 septembrie, ziua a 2-a a Întâlnirii Tinerilor Orto­docși din Europa a început la ora 9:00 cu rugăciunea de dimi­neață săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord. La final, ierarhul a rostit o me­ditație la textul paulin de la I Timotei 4, 12-16: „Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale…“. Apoi, tinerii au participat la mai multe activități cultural-artistice. Dele­gațiile din țările străine au fost vizitate și de către ierarhii români și străini. La liceele centrale din municipiul Cluj-Napoca, a avut loc un program de dezbateri pe grupuri restrânse, activităţi de cunoaştere personală şi interacţiune coordonată, discuţii tematice şi schimb de experienţă.

Între orele 14.00-17.00 tinerii au luat parte la activităţi la alegere: vizitarea muzeelor clujene; vizitarea obiectivelor istorice şi religioase clujene trecute pe harta fiecărui participant; activităţi la Grădina Botanică – nature photo hunt, prezentări tematice, biodiversitate, conservarea ecosistemelor urbane etc. De asemenea, tinerii au participat la atelierele organizate în Piaţa Avram Iancu, unde au confecţionat brăţări, cruciuliţe, modelaj fimo, icoane litografiate şi altele, au participat la diverse spectacole, de muzică folk cu tineri chitarişti amatori sau la teatru interactiv cu scenete pregătite de tineri, au vizitat expoziţii de fotografie, grafică, iconografie, sculptură şi alte forme de artă vizuală şi plastică, au participat la prezentări tematice publice stradale şi de interior; schimburi de experienţă formale şi nonformale între liderii şi membrii asociaţiilor şi grupurilor de tineret din ţară şi Europa, au putut face turul oraşului medieval, fotografie urbană etc.

d

Părintele Zaharia Zaharou a conferențiat la Cluj-Napoca

Sâmbătă seara, 5 septembrie, tinerii ortodocși reuniți la Cluj-Napoca s-au întâlnit cu părintele arhimandrit Zaharia Zaharou, de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul“ din Essex, Anglia. Părintele a susținut o conferință despre „Relaţiile interpersonale în lumina relaţiei noastre cu Dumnezeu“.

La conferința duhovnicească susținută la Sala Polivalentă din orașul transilvănean au participat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfin­țitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și alţi ierarhi români și străini prezenți la Cluj cu prilejul întâlnirii tinerilor ortodocşi. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit părintelui arhimandrit Zaharia Zaharou Crucea Patriarhală.

 

Liturghia solemnă la Catedrala Mitropolitană

Duminică, 6 septembrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi români și străini, a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat în fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Piața „Avram Iancu“ din orașul transilvănean a fost plină în timpul slujbei de miile de tineri participanţi la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa. Grupurile de tineri din eparhiile țării noastre și din străinătate au purtat costume populare, steaguri și însemne specifice.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită, pe un podium amenajat în fața Catedralei Mitropolitane, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi din care au făcut parte: IPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; IPS Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; IPS Părinte Justinian, Arhiepiscop de Elista (Patriarhia Moscovei și a Întregii Rusii); PS Părinte Qais, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient); PS Părinte Iona, Episcop de Obuchovo (Biserica Ortodoxă Ucraineană); PS Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, PS Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. Răspunsurile Sfintei Liturghii au fost cântate alternativ în limbile română, greacă și slavonă de către corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, precum și de tinerii prezenți la slujbă, care au avut cărticele cu textul Sfintei Liturghii.

În această duminică, Biserica Ortodoxă a făcut pomenirea Pildei nunții fiului de împărat, rostită de Mântuitorul Iisus Hristos și consemnată la Matei 22, 2-14. După citirea pericopei evanghelice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de învățătură intitulat: „Haina de nuntă cerească – lumina sufletului curat“. La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Mitropolit Andrei a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și ierarhilor prezenți, precum și unor instituții care au sprijinit organizarea Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Europa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că pentru anul viitor ștafeta este preluată de Arhiepiscopia Bucureștilor, care va organiza întâlniri cu tinerii și cu profesorii de religie. „În 2016 vom avea la București o Adunare Națională a Tinerilor Ortodocși, urmată de un Congres internațional al responsabililor cu educația religioasă. 2016 este în Patriarhia Română Anul omagial al educației tineretului creştin-ortodox și Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești. Dorim să abordăm tema educației creștine într-o formă mai intensă și să ne ocupăm și de cei care ajută la formarea tinerilor, la educația lor religioasă, într-o lume care se secularizează, într-o lume în care valorile creștine nu sunt apreciate“, a spus Preafericirea Sa.

În continuare, Patriarhul României a dăruit Diploma omagială și medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“ următorilor ierarhi străini și oficialităților publice care au sprijinit evenimentul de la Cluj-Napoca: IPS Justinian, Arhiepiscop de Elista; PS Qais, Episcop de Erzurum; PS Iona, Episcop de Obuchovo; Gheorghe Vușcan, prefectul județului Cluj; Mihai Seplecan, președintele Consiliului Județean Cluj; Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit, de asemenea, pentru Catedrala Mitropolitană o cruce de binecuvântare, Sfânta Evanghelie și mai multe cărți de folos liturgic, pastoral și teologic, iar credincioșilor prezenți, iconițe cu chipul Maicii Domnului.

Duminică, 6 septembrie, de la ora 15:00, în Parcul Central a avut loc un concert de muzică populară, prilej cu care au fost prezentate tradiţiile specifice ale fiecărei ţări participante printr-o paradă a costumelor populare şi dansuri tradiţionale. Tot în Parcul Central, în Zona activităţilor interactive au avut loc concursuri de îndemânare, de echilibru, compunerea de slogane, catrene rimate, au fost prezentate impresii şi au fost lansate mesaje pentru întâlnirea tinerilor din 2016. De la ora 18:00 a avut loc Procesiunea Tinereţii din Parcul Mare spre Catedrala Mitropolitană, pe parcursul căreia tinerii au intonat cântece religioase. La ora 19.30 s-a făcut rugăciunea de seară, în fața Catedralei Metropolitane, urmată de „Meditaţia Zilei“. Apoi, de la ora 20.30, a avut loc un concert extraordinar de muzică folk în Piaţa Unirii.

b

Festivitatea de încheiere

Festivitatea de încheiere a evenimentului a avut loc luni, 7 septembrie, în Sala Sporturilor din Cluj-Na­poca, în prezența Prea­­fe­ricitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și a ierarhilor români și străini. Cu această ocazie au fost adresate mulțumiri instituțiilor care au organizat evenimentul: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului; Secretariatul de Stat pentru Culte, Prefectura Județului Cluj, Consiliul Județean Cluj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru că a binecuvântat și patronat evenimentul de la Cluj-Napoca, precum și ierarhilor români și străini care au fost prezenți.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit Înalt­preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei pentru că și-a asumat o lucrare atât de mare și importantă: „Mulțumim pentru curaj și multa osteneală pe care ați luat-o pentru a urmări în detaliu pregătirea acestui eveniment și desfășurarea lui“. În continuare, Preafericirea Sa a spus că entuziasmul și evlavia tinerilor ortodocși arată că Ortodoxia este o credință vie și dinamică. „Ortodoxia este cea mai veche Biserică din punct de vedere istoric, este Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, a Sinoadelor Ecumenice, este Biserica mărturisirii dreptei credințe de-a lungul veacurilor, dar prin dumneavoastră vedem că cea mai veche Biserică este și o Biserică tânără, dinamică. Frumusețea Ortodoxiei dinamice se vede în tineretul evlavios, înțelept, cuminte și prietenos. Vă îndemn să păstrați această frumusețe a comuniunii tinereții și să vă inspirați din ea pentru a organiza întruniri în Bisericile de acasă. Noi am rămas impresionați de binecuvântarea pe care Dumnezeu a dăruit-o prin voi, tinerii“, a spus PF Părinte Patriarh Daniel.

În cadrul festivității de închidere, reprezentanți ai delegațiilor tinerilor din țară și străinătate și organizatorii au prezentat câteva impresii despre Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa, de la Cluj-Napoca. Un moment deosebit a fost predarea ștafetei organizatorice către delegația Arhiepiscopiei Bucureștilor, condusă de părintele Mihai Aurel, vicar eparhial. Festivitatea s-a încheiat cu rugăciunea înainte de călătorie rostită de Înalt­preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei și binecuvântarea finală rostită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

a

 

Vizită apostolică a Papei Francisc în SUA

Papa Francisc a efectuat la sfârșitul lunii septembrie o vizită apostolică în SUA. La Casa Albă din
Washington a vorbit despre nevoia de o economie mondială corectă, suprimarea pedepsei capitale, protecția minorităților etnice și religioase, stoparea traficului ilegal de arme, dar și despre drepturile familiei. De asemenea, Sanctitatea Sa s-a întâlnit în capitala SUA și cu Episcopatul american. Adresându-li-se, Papa a asigurat Episcopatul american de implicarea Sanctității Sale, cerându-le să întâmpine cu curaj provocările timpurilor noastre.

În cadrul vizitei, Episcopul Romei a insistat ca SUA să construiască o societate tolerantă și incluzivă, pentru a apăra drepturile comunităților și ale indivizilor și pentru a respinge orice formă de discriminare, în prima adresare oficială, care a avut loc pe 23 septembrie la Casa Albă, consemnează „Osservatore Romano“. Mediul, libertatea religioasă și apărarea celor slabi s-au aflat în centrul mesajului suveranului pontif.

Următoarea întâlnire a Papei pe pământ american a fost cu episcopii, la Catedrala „St. Matthew“. Adresându-li-se, Papa a asigurat Episcopatul american de implicarea Sanctității Sale, cerându-le să întâmpine cu curaj provocările timpurilor. Înaltul prelat a vorbit celor 300 de ierarhi în Washington spunând că e la curent cu numeroasele presiuni la care e supusă Biserica Roma­no-Catolică din America. Papa și-a rezumat în câteva cuvinte recomandările către clerul american: „Nu doctrina complicată trebuie predicată, ci vestirea cu bucurie a lui Hristos, Care a murit și a înviat pentru păcatele noastre. Cu siguranță, ajută ca un episcop să aibă intuiția unui lider, dibăcia unui administrator, dar cădem în deznădejde când confundăm puterea celui tare cu puterea acelei slăbiciuni cu care Dumnezeu ne-a mântuit. Știu prea bine că vă confruntați cu multe provocări, că pământul pe care semănați nu este arat și că există întotdeauna ispita de a renunța, de a vă plânge de milă, de a stărui prea mult asupra trecutului și de a alcătui răspunsuri aprige îndreptate către cei ce vi se opun fățiș. Cu toate acestea, noi suntem cei care răspândim cultura întâlnirii între oameni. Cuvântul aspru și care dezbină nu este potrivit limbii unui păstor de suflete, nu își are loc în inima lui, deși poate pe moment pare că aduce rezultate. Numai prin răbdarea voastră veți rămâne cu adevărat convingători. Nevinovatele victime ale avorturilor, copiii care mor de foame sau din cauza atentatelor, imigranții care sunt goniți din țara lor în căutarea unei vieți mai bune, bătrânii care de multe ori sunt considerați o povară, cei care suferă din cauza terorismului, a războaielor, a traficului de droguri, în toți aceștia trăiește Dumnezeu. Iar noi le suntem slujitori, și nu stăpâni! E greșit să nu privim către ei sau să rămânem tăcuți în privința lor! În acest scop, este important ca Biserica Catolică din SUA să aibă inima smerită, atrăgând pe credincioși prin lumina credinței și căldura dragostei. Vă îndemn deci să nu-i lăsați pe cei slujitori împreună cu voi să se mulțumească cu jumătăți de măsură. Găsiți căi prin care să le încurajați sporirea duhovnicească! Ajutați-i să reziste ispitei de a deveni simpli funcționari și birocrați!“

În 24 septembrie, Papa s-a adresat membrilor Congresului American. În discursul său, menționează postul CNN, Papa Francisc a provocat SUA să îmbrățișeze imi­gran­ții fără documente și să se alăture campaniei globale împotriva schimbărilor climatice și a sărăciei.

 

Ora de religie, disputată în Grecia

VO 9-10 pentru Tipar 28,01Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Grecești, Arhiepiscopul Ieronim, a luat atitudine împotriva declarației delegatului Ministerului Educației din Grecia, Sia Anagnastopoulou, privind ora de religie în școlile publice grecești, după cum informează GreekReporter.com. Anagnastopoulou a afirmat că elevii n-ar trebui să fie obligați să ia parte la orele de religie și a optat pentru o simplificare a procedurilor privind renunțarea la ele în cazul celor ce nu doresc frecventarea acestor cursuri. Astfel, elevul trebuie să semneze un act oficial, declarându-și confesiunea pentru a putea participa la cursuri sau ateismul pentru a le evita. Delegatul e decis să implementeze schimbările, declarând că ar trebui să fie suficientă o cerere din partea părinților pentru aceasta. Arhiepiscopului i s-a solicitat un răspuns. Acesta consideră că astfel de modificări necesită multă luare aminte, insistând că ora de religie are valoare națională, de vreme ce credința ortodoxă este clar menționată în Constituția Greciei. El a mai declarat că ideea de a aduce schimbări acestui proces nu a fost una a Guvernului elen, ci doar a unuia dintre membri, și a chemat poporul grec să adopte o atitudine mai fermă privind viața și educația lui. Sia Anagnastopoulou a replicat că Guvernul respectă Biserica Ortodoxă Greacă și credința fiecăruia, dar e de părere că libertatea religioasă trebuie respectată în școlile din această țară. Referindu-se la seriozitatea educației, Arhiepis-copul Ieronim a răspuns: „Dacă grecii vor decide că nu doresc episcopi, preoți, studii religioase și în general o cultură creștină, atunci vom discuta în continuare și despre aceste modificări“.

Urmarea a declaraţiilor delegatului ministrului, Sia Anagnastopoulou, ministrul elen al educației, Nikos Filis, și Arhiepis-copul Atenei Ieronim s-au întâlnit marți, 29 septembrie, pentru a discuta și situația creată în jurul scutirii de la ora de religie a elevilor care nu doresc să o urmeze. Întâlnirea a avut loc după ce a declarat că procedurile pentru scutirea elevilor de la ora de religie ar trebui simplificate și urgentate. Filis a spus că există o înțelegere între cele două părți, iar arhiepiscopul a vorbit despre cooperare. „Există o înțelegere. Nu se vor lua măsuri unilaterale. Credem că vom putea realiza o reformă a educației religioase. Ne aflăm într-o perioadă în care religia joacă un rol important, bun și etic în cazul nostru. Dar în alte cazuri, duce la ură și război, după cum vedem în țările din jurul nostru. Prin urmare, suntem obligați să vedem ce înseamnă educația religioasă în realitatea zilei de astăzi. Întotdeauna cu respect față de libertatea religioasă și conștiința individuală“, a afirmat ministrul elen. Arhiepiscopul a subliniat că „Biserica și statul trebuie să se afle într-o cooperare strânsă, pentru beneficii și rezultate de ambele părți, fără încăpățânare și obsesii“.

 

Problema refugiaților discutată la Constantinopol

aaaaPatriarhul Ecumenic Bartolomeu a convocat la începutul lunii septembrie la Biserica Sfintei Treimi Stavrodromiou din Constantinopol întrunirea în sinaxă a Sinodului Patriarhal dimpreună cu ierarhii Bisericilor Autonome ale Finlandei și Estoniei, cât și cu cei ucraineni și ruși din Carpați aflați sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice. Au fost susținute comunicări pe teme diverse precum: Sfântul și Marele Sinod Panortodox, bioetică, protecția mediului. De un interes deosebit s-a bucurat problema imigrației, sub aspectele pastorale și umanitare.

În legătură cu exodul celor din Orientul Mijlociu au fost abordate și agresiunile săvârșite de cei care-i persecută pe creștinii din această zonă, subliniindu-se demnitatea omului în calitate de chip al lui Dumnezeu. Astfel, sinaxa s-a declarat împotriva oricărei forme de opresiune, violență și desacralizare. Cei prezenți s-au arătat intrigați de faptul că și astăzi credința în Hristos este prigonită atât de aprig, iar populațiile creștine autohtone din Orient și Africa sunt nevoite să fugă din calea funda­men­taliștilor musulmani și să ceară azil în Occident, părăsind monumentele culturii lor străvechi, păstrate intacte până cu puțin timp în urmă.

 

Întâlnire pentru studiul religiilor și cultelor distructive

În perioada 17-20 septembrie 2015, a avut loc în Ljubljana (Slovenia) cea de-a opta Întâlnire Interortodoxă a Inițiativei Ortodoxe pentru Studiul Religiilor și Cultelor Distructive. Întâlnirea a fost organizată de Pancyprian Parents Union, care este condusă de Episcopul Christoforos al Karpasiei (Cipru), și a fost găzduită de Mitropolia de Zagreb și Ljubljana, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Irineu, Patriarhul Serbiei.

Tema generală a acestei întâlniri a fost „Culte – neopăgânism – secularizare. Pericolul eroziunii credinței ortodoxe“. În cadrul acestei întâlniri s-a discutat, de asemenea, despre situația creștinilor din Orientul Mijlociu în fața ofensivei Islamului.

Au participat reprezentanți din partea Bisericilor Ortodoxe surori, precum şi reprezentanți ai Bisericii Romano-Catolice din Slovenia, ai organizațiilor eclesiastice şi laice de luptă împotriva sectelor din țările ortodoxe, ai Ministerului de Interne din Serbia și Slovenia şi ai departamentelor pentru culte din cadrul guvernelor Serbiei și Sloveniei. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la această întâlnire a participat pr. conf. dr. Radu Petre Mureșan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, însoţit de pr. Pavel Goreanu, care a asigurat traducerea din limba sârbă. Părintele Radu Mureșan a participat cu comunicarea „Neopăgânismul în România“, studiu realizat pe baza datelor colectate din articole și broșuri de promovare a neopăgânismului în România, care va fi publicat în Buletinul Informativ al Inițiativei Ortodoxe pentru Studiul Religiilor și Cultelor Distructive.

 

Profesorul Jürgen Moltmann a conferenţiat la Sibiu

VO 9-10 pentru Tipar 28,01Aula „Mitropolit Ioan Meţianu“ a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“ din Sibiu a găzduit marţi, 6 octombrie, o conferinţă susţinută de renumitul profesor şi teolog german Jürgen Moltmann. Prelegerea cunoscutului teolog a fost intitulată „Venirea lui Dumnezeu. Elemente de eshatologie creştină“.

Evenimentul academic s-a bucurat de un maxim interes din partea mediului teologic sibian, a mediului universitar şi cultural din cetatea transilvană, fiind perceput ca o adevărată sărbătoare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Profesorul Jürgen Moltmann a revenit după mai bine de 40 de ani la Sibiu, fiind legat de România prin prietenia avută cu părintele Dumitru Stăniloae. Conferinţa din cetatea transilvană a constituit o dovadă a viabilităţii dialogului teologic dintre mediul teologic evanghelic şi cel ortodox românesc. Din acest motiv, la conferinţă au fost prezenţi numeroşi clerici şi teologi luterani din Sibiu, amintindu-i aici pe Episcopul emerit dr. Christoph Klein şi pe prof. dr. Hermann Pitters. O bună parte a corpului profesoral de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a fost prezentă la evenimentul academic, iar moderatorul conferinţei a fost prof. dr. Ştefan Tobler de la Departamentul de Teologie Protestantă din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“.

În debutul conferinţei, decanul facultăţii de Teologie Ortodoxă, pr. prof. dr. Aurel Pavel, i-a urat bun-venit profesorului german şi a subliniat importanţa acestui eveniment pentru viaţa academică a instituţiei de învăţământ teologic din Sibiu. Prezentarea vieţii şi, în mod special, a activităţii teologice şi de cercetare a profesorului Jürgen Moltmann a fost făcută de arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr.

Prelegerea profesorului Jürgen Moltmann a fost o sinteză şi o prezentare a lucrării „Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie“, apărută în 1996 şi tradusă recent în limba română sub titlul „Venirea lui Dumnezeu. Tratat de eshatologie creştină“. Lucrarea a fost lansată, cu această ocazie, la Sibiu, iar toţi cei prezenţi au avut posibilitatea să o achiziţioneze şi să primească un autograf al autorului. Profesorul Jürgen Moltmann a sintetizat teologia eshatologică prin câteva idei conturate în jurul învăţăturii conform căreia lumea va fi transfigurată prin puterea lui Hristos Cel Înviat şi a Sfintei Treimi. La finalul conferinţei, participanţii au avut posibilitatea să adreseze întrebări legate de cele prezentate şi să dialogheze cu profesorul Jürgen Moltmann.

 

O nouă biserică ortodoxă românească în Viena

Comunitatea românească ortodoxă din capitala Austriei se pregătește pentru dema­rarea unui proiect curajos și necesar, construirea unei noi biserici ortodoxe, loc de rugăciune pentru românii din afara granițelor țării și vatră de spiritualitate și cultură ortodoxă. Proiectul viitoarei biserici a fost prezentat credincioșilor români de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Comunitatea românească din Viena a fost vizitată duminică, 23 august, de Înalt­preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Apostol Andrei“ din capitala Austriei, înconjurat de un sobor de slujitori. La sfârşitul slujbei, ierarhul a prezentat proiectul şi macheta viitoarei biserici ortodoxe române care va fi construită într-un loc central din Viena. Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim a explicat necesitatea acestui proiect, subliniind faptul că numărul românilor din Viena este foarte mare şi în continuă creştere şi i-a îndemnat pe credincioşi să fie alături şi să susţină această iniţiativă bisericească, care are rolul de a-i ajuta duhovnicește pe cei care sunt departe de ţară şi biserica de acasă.

Viitoarea biserică va fi pictată şi în exterior. Ierarhul a subliniat că proiectul se realizează prin buna colaborare cu autorităţile vieneze, care la toate întâlnirile avute s-au arătat nu doar susţinătoare, dar şi încântate că o biserică va fi ridicată în oraşul pe care-l administrează, se arată pe site-ul mitropolia-ro.de. Proiectul viitoarei biserici ortodoxe din Viena a fost realizat de arhitecții Georg Baldass şi Mihaela Ionescu.

Distincție pentru activitatea misionară creștină

Luni, 24 august, la biserica ortodoxă românească cu hramul „Învierea Domnului“ din Viena, Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a oferit Ordinul „Crucea Sfinților Martiri Brâncoveni“ Cardinalului Christoph Schönborn.

sus Distinctie Viena (3)Evenimentul solemn a avut loc în pre­zența comunității românești din capitala Austriei, precum și a unor clerici și credincioși catolici. Au fost de asemenea prezenți reprezentanți ai mai multor Biserici Ortodoxe și ai unor Biserici creștine din Occident și Orient. Cu ocazia oferirii Ordinului „Crucea Sfinților Martiri Brâncoveni“ Cardinalului Christoph Schönborn, un cuvânt festiv a fost rostit de preotul Nicolae Dura, vicar pentru Austria al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului și paroh al bisericii ortodoxe române cu hramul „Învierea Domnului“ din Viena. Părintele Nicolae Dura a vorbit despre relația de prietenie pe care Cardinalul Christoph Schönborn o are cu Biserica Ortodoxă Română și a amintit că trei cărţi ale cardinalului catolic au fost traduse şi publicate în limba română, iar patru universităţi din România (din Bucureşti, Sibiu, Cluj şi Iaşi) i-au acordat titlul de „doctor honoris causa“. Preşedintele României i-a acordat Ordinul „Serviciul credincios în gradul de mare cruce“, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în anul 2009, i-a acordat „Crucea patriarhală“, la sărbătoarea sfinţirii bisericii românești din Viena. La încheierea evenimentului, toți cei de față au participat la o agapă organizată de parohia românească. Ordinul „Crucea Sfinţilor Martiri Brâncoveni“ se acordă persoanelor cu o implicare deosebită în viaţa Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Sfinții Martiri Brâncoveni sunt ocrotitorii acestei eparhii din anul 1993.

 

Sărbătoare în comunitatea românească din Jaca, Ungaria

Comunitatea românească din Jaca (Zsáka), din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat duminică, 23 august, în sărbătoare. Biserica din localitate a fost sfinţită de un sobor de trei ierarhi, după ample lucrări de restaurare.

Slujba Sfintei Liturghii și sfințirea locașului de cult au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei.

La sărbătoarea comunității românești din Jaca au participat clerici și credincioși de la mai multe parohii din cuprinsul eparhiei românești din Ungaria, precum și invitați din țară, din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei și al Episcopiei Oradiei. De asemenea, la eveniment au participat personalități și oficialități din România și Ungaria, dintre care amintim pe dl Victor Opaschi, secretarul de stat pentru Culte, și pe dl Victor Micula, ambasadorul României la Budapesta.

Răspunsurile la sfintele slujbe au fost date de Grupul coral „Theophoros“ al Arhiepiscopiei Timișoarei.

După Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a bisericii, Preasfințitul Părinte Siluan a acordat diplome de apreciere și de recunoștință celor care au contribuit la realizarea lucrărilor de restaurare a sfântului locaș. Pentru activitatea administrativ-gospodărescă și pastoral-misionară desfășurată în viața comunității ortodoxe românești de aici, PS Părinte Siluan a hirotesit întru iconom stavrofor pe părintele paroh Cosmin Pop.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a dăruit părintelui paroh o icoană și un Liturghier, încredințând comunitatea românească de aici de dragostea și sprijinul fraților bănățeni, precum și de purtare permanentă în rugăciunile către Preasfânta Treime.

Lucrările de restaurare a bisericii ortodoxe românești din Jaca, Ungaria, au fost realizate cu sprijin financiar din partea Secretariatului de Stat pentru Culte de la București și din partea statului maghiar. Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu, aflat de câțiva ani pe lista Comisiei Mixte de Dialog Româno-Maghiare.

 

Slujire interortodoxă și vizită pastorală în Australia

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, a făcut parte sâmbătă, 29 august, din soborul ce a săvârșit slujba de sfințire a bisericii ortodoxe cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași“, din suburbia Rockbank a orașului Melbourne, Australia. Locașul aparține Mitropoliei Ortodoxe Sârbe a Australiei și Noii Zeelande.

aaaCu  ocazia ridicării unei biserici ortodoxe pentru cre­din­cioșii sârbi din orașul Melbourne, Australia, care a primit ca ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, la slujba de târnosire a acestui locaș a fost invitat și Preasfin­țitul Părinte Episcop Mihail, păstorul românilor ortodocși din Australia și Noua Zeelandă. Ierarhul român a slujit la rânduiala de sfințire și la Sfânta Liturghie săvârșite de Preasfințitul Părinte Episcop Irineu, păstorul diocezei sârbe ortodoxe din Melbourne. Împreună cu cei doi ierarhi a slujit și Preasfințitul Părinte George de Canberra, Episcop-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Ruse din Australia și Noua Zeelandă. Ierarhii au fost înconjurați de un sobor important de preoți și diaconi, invitați de la toate eparhiile ortodoxe din Melbourne. Slujitorii și credincioșii au participat după Sfânta Liturghie la o agapă organizată la Centrul pastoral al Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași“, din suburbia Rockbank a orașului Melbourne.

cUn nou preot pentru românii ortodocși din Canberra

În Duminica a 13-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Trei Ierarhi“ din Canberra, Australia. La sfârșitul slujbei, ierarhul l-a prezentat credincioșilor pe părintele Petre Ilie Petru, noul paroh al Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi“ din Canberra. Parohia ortodoxă Română „Sfinții Trei Ierarhi“ din Canberra, Protopopiatul Australiei, a fost înființată în anul 2008. 

Întâlnirea panortodoxă a tinerilor din Austria

Sâmbătă, 3 octombrie, a avut loc la Viena, în Austria, cea de-a IV-a Întâlnire panortodoxă a tinerilor din Austria. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către IPS Părinte Arsenios, Mitropolitul ortodox grec al Austriei, şi PS Părinte Andrei, Episcopul ortodox sârb al Austriei şi Elveţiei, înconjuraţi de 11 preoţi şi 3 diaconi din toate Bisericile Ortodoxe reprezentate în această ţară. După ce tinerii au participat la slujbă şi au servit masa de prânz împreună, a urmat în sala festivă o conferinţă sustinută de către pr. stareţ Paisios, având ca temă Sfânta Împărtăşanie.

Conferinţa Episcopilor Ortodocşi din Austria l-a numit ca organizator al acestei întâlniri pe preotul român Emanuel Nuţu. „Tinerii comunităţii noastre (Ioan-Ovidiu, Sebastian, Alexandru-Ioan şi Alexandru) au prezentat în mod exemplar o piesă de teatru, intitulată «Tatăl iubitor», după care a rulat un scurt film despre Sfânta Împărtăşanie, realizat de către tinerii care aparţin Bisericilor Ortodoxe surori, prin care au scos în evidenţă atât pregătirea, cât şi experienţa proprie trăită după primirea acestei Sfinte Taine. Programul a continuat în curtea interioară a campusului, tinerii având posibilitatea de a participa la mai multe activităţi: pictură pe sticlă, dansuri tradiţionale, împletire metaniere, muzică, program sportiv, degustare de bucate tradiţionale etc. Ne-am bucurat de o atmosferă cu totul deosebită, de convingerea că trăim într-o unitate sfântă, de împreună-rugăciune şi de împreună-lucrare, cu mic şi mare, în ogorul lui Hristos, o încurajare că Ortodoxia este trăită în Austria cu multă bucurie şi responsabilitate şi de către tinerele vlăstare, o dovadă că anii tinereţii pot fi puşi în slujba lui Dumnezeu“, a declarat pr. Emanuel Nuţu, slujitor al Parohiei Ortodoxe Române din Viena.

 

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Duminică, 16 august

În Duminica a unsprezecea după Rusalii, zi în care, anul acesta, 2015, au fost pomeniți Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci“ – Caraiman, Bușteni. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și un sobor de preoți și diaconi.

Cu prilejul „Duminicii românilor migranţi“, prima duminică după sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului“, a adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Iubirea de Biserică și Neam întărește comuniunea românilor de pretutindeni“.

 

Marți, 18 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Joi, 20 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

A primit la Reședința Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Excelența Sa Guy de Kerimel, Episcop romano-catolic de Grenoble, Franța.

 

Duminică, 23 august

A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședința Patriarhală.

 

Marți, 25 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Miercuri, 26 august

A primit în audiență pe părintele Daniel Corîu, preot paroh al parohiei ortodoxe române „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Tokyo, Japonia.

A primit în audiență pe părintele Bogdan Popescu, preot slujitor la Biserica ortodoxă românească „Sfânta Parascheva“ din Bruxelles, Belgia.

 

Joi, 27 august

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

 

Vineri, 28 august

A primit în audiență pe Excelența Sa Domnul Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul Românei la Vatican.

 

Sâmbătă, 29 august

În ziua de pomenire a „Tăierii cinstitului cap al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul“, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședința Patriarhală.

 

Duminică, 30 august

În Duminica a 13-a după Rusalii, duminică în care, anul acesta, 2015, au fost pomeniți Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Cuviosul Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală și a rostit cuvânt de învățătură. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și un sobor de preoți și diaconi.

 

Luni, 31 august

A primit în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședința Patriarhală pe Preasfințitul Părinte Qais (Sadiq), Episcop de Erzurum, Biserica Ortodoxă a Antiohiei, însoțit de 10 tineri iordanieni, membri ai Frăției Tineretului Ortodox din Iordania (Orthodox Youth Fellowship – Jordan).

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat Ziua Limbii Române – sărbătoare a identității și demnității poporului român, cu prilejul sărbătorii Ziua Limbii Române.

 

Marți, 1 septembrie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Miercuri, 2 septembrie

A primit în audiență pe Excelența Sa Domnul Ion Jinga, Ambasador, Reprezentant permanent al României la ONU.

 

Joi, 3 septembrie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

În Salonul Teoctist Patriarhul din Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Domnul Ministru Nicolae Bănicioiu au semnat un Protocol de cooperare între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății, privind ProgramulSănătate pentru sate.

Protocolul a fost încheiat cu scopul organizării unor acțiuni medicale umanitare, care au drept beneficiari persoanele defavorizate din mediul rural, adică: persoane cu vârstă înaintată, persoane cu statut socio-economic scăzut, persoane cu dizabilități, nedeplasabile, cu boli cronice, cu nivel educațional redus, cazuri sociale.

 

Vineri, 4 septembrie

În perioada 4-7 septembrie 2015, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa, eveniment care a avut loc la Cluj-Napoca, sub sintagma: Tinerii Ortodocși, împreună pentru viitorul Europei.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a sosit la Cluj-Napoca în ziua de vineri după-amiază, 4 septembrie 2015. Preafericirea Sa a fost întâmpinat la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și de Preasfințitul Părinte Vasile Someşeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Aici a fost oficiată o slujbă de Polihroniu. La finalul slujbei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a adresat un cuvânt de bun venit Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. La rândul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit pentru invitație, evidențiind, de asemenea, că această Întâlnire a Tinerilor Ortodocși este un eveniment misionar.

În seara zilei de vineri, 4 septembrie 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la deschiderea oficială a Întâlnirii Tinerilor Creștini Ortodocși din Europa, eveniment organizat în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, unde au fost prezenți mii de tineri din toată Europa.

Cu acest prilej, Patriarhul României a adresat celor prezenți cuvântul intitulatTinerii ortodocși – mărturisitori ai iubirii lui Hristos și misionari ai Bisericii“.

 

Sâmbătă, 5 septembrie

În cea de-a doua zi a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Europa, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Conferința „Relațiile interpersonale în lumina relației noastre cu Dumnezeu“ a arhimandritului Zaharia Zaharou de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Tolleshunt Knights, Anglia, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

La finalul conferinței, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române i-a acordat distincția Crucea patriarhală părintelui arhimandrit Zaharia Zaharou.

 

Duminică, 6 septembrie

În Duminica a 14-a după Rusalii, Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit Sfânta Liturghie pe scena amenajată lângă Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu prilejul evenimentului Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit mai mulți ierarhi români și străini prezenți la eveniment.

După citirea Sfintei Evanghelii, Patriarhul României a rostit un cuvântul intitulatHaina de nuntă cerească – lumina sufletului curat, în care a evidențiat învățăturile duhovnicești ale textului evanghelic.

În seara zilei de duminică, 6 septembrie 2015, Preafericirea Sa, împreună cu ceilalți ierarhi prezenți la evenimentele de la Cluj-Napoca, a întâmpinat în fața Catedralei Mitropolitane miile de tineri ortodocși din Europa întruniți la Cluj-Napoca care au străbătut municipiul într-o Procesiune a Tinereții.

 

Luni, 7 septembrie

În dimineața zilei de luni, 7 septembrie 2015, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a participat, în Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, la festivitatea de încheiere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Europa.

Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a mulțumit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, precum și instituțiilor implicate în organizarea evenimentului.

La rândul său, Patriarhul României a mulțumit Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei pentru curajul și osteneala pregătirii acestui eveniment deosebit. De asemenea, Preafericirea Sa i-a îndemnat pe tineri să păstreze frumusețea comuniunii: „Frumusețea Ortodoxiei dinamice se vede în tineretul evlavios, înțelept, cuminte și prietenos. Vă îndemn să păstrați această frumusețe a comuniunii tinereții și să vă inspirați din ea pentru a organiza unele întruniri în Bisericile de acasă, chiar dacă nu toate sunt de 6.000 de persoane. Important este acest duh, acest spirit al comuniunii tinerilor din întreaga lume. Noi am rămas impresionați de binecuvântarea pe care Dumnezeu a dăruit-o prin voi, tinerii“.

Festivitatea s-a încheiat cu ceremonia de predare a ștafetei delegației Arhiepiscopiei Bucureștilor, unde, în anul 2016, va fi organizată o Întâlnire Națională a Tineretului Ortodox.

 

Miercuri, 9 septembrie

A primit în audiență pe Preasfințitul Părinte Macarie,
Episcopul ortodox-român al Europei de Nord.

A primit în audiență pe Excelența Sa Doamna Nineta Bărbulescu, Ambasadorul României în Australia și Noua Zeelandă.

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Joi, 10 septembrie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

A oficiat slujba de sfințire a Cantinei sociale „Sfântul Mucenic Barnaba“ a Protopopiatului sector 6 Capitală, din Bulevardul Drumul Taberei nr. 28A, sector 6, București.

În cuvântul său, Patriarhul României a vorbit despre importanța operei sociale a Bisericii și a evidențiat cooperarea de ordin social-filantropic dintre parohii și primării, prin intermediul protopopiatelor.

La final, Patriarhul României a oferit mai multe distincții persoanelor care au sprijinit finalizarea lucrărilor de amenajare și dotare a cantinei sociale, precum și celor care susțin financiar activitățile acestui așezământ.

Pentru cantina sfințită, Preafericirea Sa a oferit o icoană reprezentând pe Maica Domnului cu Pruncul.

După slujba de sfințire, în incinta Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare“, aflată în imediata apropiere a cantinei, copiii de la Clubul Sportiv Parohial „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare“, al parohiei păstorite de părintele Sergiu Ristea, au primit, din partea Protoieriei Sector 6, ghiozdane cu rechizite și câte o carte de rugăciuni. Darurile au fost oferite copiilor de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, care i-a binecuvântat pe copiii și tinerii prezenți în locașul de cult. În cuvântul său, Patriarhul României a evidențiat că tinerii și copiii sunt bucuria Bisericii și a țării și că avem o mare responsabilitate față de aceștia.

Sfinţirea cantinei sociale Sfântul Barnaba (10 septembrie 2015)

Sâmbătă, 12 septembrie

A oficiat slujba de sfințire a Cantinei sociale „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ a Protopopiatului Sector 5 Capitală, din incinta Parohiei Tuturor Sfinților Români, Aleea Sălaj nr. 44A, sector 5, București.

După slujba de sfințire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură despre milostenie și opera social-filantropică în istoria Bisericii Creștine.

Apoi, Preafericirea Sa l-a hirotesit iconom-stavrofor pe părintele Ionuț Iordăchescu, pentru activitatea desfășurată în calitate de consilier la Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar părintelui paroh Cornel Ilie de la biserica Tuturor Sfinților Români i-a fost oferit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus“. Pentru cantina sfințită a oferit o icoană reprezentând pe Maica Domnului cu Pruncul.

De asemenea, Patriarhul României a oferit mai multe distincții persoanelor care au sprijinit finalizarea lucrărilor de amenajare și dotare a cantinei sociale, precum și celor care susțin financiar activitatea cantinei.

La final, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat șantierul viitoarei biserici a Parohiei Tuturor Sfinților Români.

VO 9-10 pentru Tipar 28,01

 

Duminică, 13 septembrie

A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reședința Patriarhală și a rostit un cuvânt în care a explicat învățăturile ce reies din Sfânta Evanghelie rostită la Sfânta Liturghie în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci.

De asemenea, Preafericirea Sa a adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Cooperarea dintre Familie, Școală și Biserică în educație“, la începutul anului școlar 2015-2016.

 

Luni, 14 septembrie

În ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală și a rostit cuvânt de învățătură. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

 

Marți, 15 septembrie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Miercuri, 16 septembrie

A primit în audiență pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal.

A primit, la Reședința Patriarhală, în vizită de prezentare pe Excelența Sa Domnul Paul Brummell, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la București.

 

Joi, 17 septembrie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

A adresat un mesaj de condoleanțe familiei domnului Vadim Tudor, la înmormântarea omului politic și de cultură.

Sâmbătă, 19 septembrie

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei – dăruire și dăinuire în iubirea de Biserică și Neam, cu prilejul festivităților jubiliare organizate în Episcopia Oradiei, în zilele de 19 și 20 septembrie 2015, la împlinirea a 320 de ani de la atestarea oficială a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei.

 

Duminică, 20 septembrie

A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în biserica Mănăstirii Samurcăşeşti din județul Ilfov.

 

Luni, 21 septembrie

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Informare intelectuală și formare duhovnicească în educația moral-religioasă a copiilor și a tinerilor, participanților la cel de al
VIII-lea Congres Național „Hristos împărtășit copiilor“, organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România, la Mănăstirea Caraiman, în perioada 21-23 septembrie 2015.

A adresat familiei doamnei Teodora Ianculescu Spătaru un mesaj de condoleanțe, în urma trecerii sale la cele veșnice. Doamna Teodora Ianculescu Spătaru a fost cunoscut pictor și expert restaurator de monumente istorice și bisericești.

 

Marți, 22 septembrie

A prezidat ședința de lucru a Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Mănăstirea Samurcăşeşti din județul Ilfov.

A primit în audiență pe Pcuv. Arhim. Iustin Dragomir, starețul Mănăstirii Bogdana – Rădăuți.

 

Miercuri, 23 septembrie

S-a întâlnit, la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci“ – Caraiman, Bușteni, cu participanții la Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor“, ediția a VIII-a, organizat în perioada 21 – 23 septembrie 2015 la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ de la Mănăstirea Caraiman.

Cu acest prilej, Patriarhul României a adresat celor prezenți un cuvânt de învăţătură.

 

Joi, 24 septembrie

A prezidat ședința de lucru a Permanenței Consiliului Național Bisericesc, la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci“ – Caraiman, Bușteni.

 

Duminică, 27 septembrie

A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în biserica Mănăstirii Antim din București, cu ocazia pomenirii Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, ctitorul mănăstirii.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjuraţi de un sobor de preoți și diaconi. La sărbătoarea Mănăstirii Antim a fost prezent și Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, Patriarhia Antiohiei.

După Sfânta Liturghie, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu soborul de ierarhi, a binecuvântat lucrările de restaurare efectuate la clopotnița mănăstirii.

A adresat un mesaj, intitulat: „Un ierarh erudit și un om al dialogului“, la împlinirea unui an de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu, text cuprins în volumul: „In memoriam, Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului (1923-2014)“, lansat duminică, 27 septembrie 2015, în Catedrala Mitropolitană din Timișoara și închinat fostului arhipăstor bănățean.

 

Luni, 28 septembrie

A primit în audiență pe Preasfințitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

A primit în audiență pe PC. Pr. Sergiu-Marcel Vlad, preot al Comunității ortodoxe române din Turcia, paroh al Bisericii „Sfânta Muceniță Paraschevi“ din Istanbul.

 

Marți, 29 septembrie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

A prezidat ședința de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, în Sala Sfântului Sinod din Reședința Patriarhală.

 

Miercuri, 30 septembrie

A săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, la împlinirea a opt ani de la întronizarea Preafericirii Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit mai mulți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

După Sfânta Liturghie, în prezența Patriarhului României și a soborului de ierarhi, a fost oficiată slujba de Te Deum, ca mulțumire și recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru împlinirile din viața Bisericii Ortodoxe Române în cei opt ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În Catedrala Patriarhală au fost prezenți reprezentanți ai autorităților de stat centrale și locale, ai altor instituții publice, personalități ale vieții publice românești, membrii Permanențelor Consiliului Național Bisericesc și Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, clerici și mireni.

La finalul slujbei de Te Deum, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt omagial din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Au fost prezentate, apoi, mesajele de felicitare din partea reprezentanților autorităților de stat centrale și locale, precum și ai altor instituții publice.

În încheiere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de mulțumire.

După evenimentele de la Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de renovare a clădirii Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, precum și slujba de binecuvântare a Cantinei „Mensa“ de la Centrul cultural-social Justin Patriarhul, București.

La final, Preafericirea Sa a oferit ordine, diplome și distincții persoanelor care au contribuit la buna desfășurare a lucrărilor de la cele două obiective.

 

Sâmbătă, 3 octombrie

A săvârșit slujba de târnosire a bisericii Parohiei Sfântul Gheorghe – Cernica din satul Poșta, comuna Cernica, Protopopiatul Ilfov Sud. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

După slujba de târnosire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvânt de învățătură.

La final, Patriarhul României a oferit mai multe distincții persoanelor care au contribuit în mod deosebit la realizarea lucrărilor de la această parohie. Pentru noua biserică, Preafericirea Sa oferit în dar o cruce de binecuvântare și mai multe cărți de cult.

Din partea Consiliului Local, în semn de aleasă recunoștință, domnul primar Gelu Apostol a conferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel titlul de Cetățean de onoare al comunei Cernica.

În după-amiaza acestei zile, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat o vizită de lucru la șantierul de la Centrul Cultural Misionar Familia – Casa Sfântul Pantelimon, județul Ilfov.

 

Duminică, 4 octombrie

A săvârșit slujba de târnosire a noii biserici parohiale de la Parohia Soborul Maicii Domnului, Protopopiatul Sector 3 Capitală. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

După slujba de târnosire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvânt de învățătură.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa l-a hirotesit iconom stavrofor pe preacucernicul preot Valentin Buşe, parohul bisericii.

De asemenea, Patriarhul României a oferit mai multe distincții persoanelor care au susținut în mod deosebit realizarea lucrărilor de la această biserică, iar pentru biserica nou sfințită a oferit în dar o cruce de binecuvântare și mai multe cărți de cult.

 

Luni, 5 octombrie

A prezidat Sinaxa monahală pentru mănăstirile și schiturile din Arhiepiscopia Bucureștilor, la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ de la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci“ – Caraiman, Bușteni.

În cuvântul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre misiunea monahului în societatea de astăzi.

 

Marți, 6 octombrie

A prezidat Sinaxa monahală pentru mănăstirile și schiturile din Arhiepiscopia Bucureștilor, la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ de la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci“ – Caraiman, Bușteni.

 

Miercuri, 7 octombrie

A săvârșit slujba de sfințire a catapetesmei bisericii din incinta Palatului Cotroceni, în ziua serbării celui de-al doilea hram – Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, eveniment la care a participat și Domnul Klaus Iohannis, Președintele României.

Împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a slujit și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

După slujba de sfințire, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat: „O nouă fereastră a Împărăției Cerurilor, în care a explicat sensul liturgic și teologic al catapetesmei.

Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Președintelui României o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos. La rândul său, Președintele României a mulțumit Preafericirii Sale pentru prezența în biserica Palatului Cotroceni.

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Joi, 8 octombrie

A primit în audiență pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal.

A primit în audienţă pe doamna Lidia Stăniloae și pe domnul Dumitraş Ionescu, din Germania.

 

Vineri, 9 octombrie

A prezidat ședința de lucru a Permanenței Consiliului Național Bisericesc.

A prezidat ședința de lucru a Permanențelor Consiliului Național Bisericesc și Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor reunite.

 

Duminică, 11 octombrie

A săvârșit slujba de târnosire a bisericii Parohiei Delea Nouă, Protoieria Sector 3 Capitală, în urma lucrărilor de reabilitare interioară și exterioară a bisericii. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

După slujba de târnosire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvânt de învățătură în care a vorbit atât despre înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii a 21-a după Rusalii, cât și despre importanța sfințirii unei biserici în viața comunității.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa i-a hirotesit iconomi stavrofori pe părinții Claudiu Constantin Cotan și Cosmin Daniel Pricop, preoți slujitori la Biserica Delea Nouă.

La final, Patriarhul României a oferit mai multe distincții persoanelor care au contribuit în mod deosebit la realizarea lucrărilor de la această parohie.

A adresat un mesaj de felicitare și binecuvântare, intitulat: „O cetate a credinței, culturii și unității românești“, cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de la târnosirea Catedralei Vechi a Aradului (Parohia Arad-Centru).

a

 

Luni, 12 octombrie

A adresat un mesaj de felicitare și binecuvântare, intitulat: O lumină a credinței și a culturii românești, la sărbătorirea a 160 de ani de la înființarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Marți, 13 octombrie

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

A acordat OrdinulCrucea Patriarhală“, Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ și OrdinulCrucea Maria Brâncoveanu“ pentru 19 medici din România, în semn de recunoștință și apreciere pentru întreaga activitate profesională pusă în slujba semenilor. La acest eveniment, care a avut loc în Sala Muzeul Patriarhilor din Reședința Patriarhală, a fost prezent şi domnul Nicolae Bănicioiu, ministrul sănătății. Domnului ministru i-a fost oferit Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur“, pentru buna cooperare dintre Ministerul Sănătății şi Patriarhia Română.

La întâlnirea cu aceste personalități ale lumii medicale din România, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că recunoștința din partea Bisericii Ortodoxe Române pentru medici se bazează pe tradiția îndelungată a conlucrării și cooperării dintre slujitorii sfintelor altare și medici pentru recuperarea și cultivarea sănătății sufletești și trupești a oamenilor.

 

Miercuri, 14 octombrie

A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură în biserica Parohiei Sfânta Vineri – Drumul Taberei din București, cu ocazia hramului – Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Preafericirea Sa a dăruit pentru biserica Parohiei Sfânta Vineri din București o cruce de binecuvântare, precum și mai multe cărți de cult și de folos duhovnicesc.

La final, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, însoțit de preoții slujitori, a vizitat capela mortuară construită în vecinătatea bisericii parohiale.

A adresat un mesaj de binecuvântare, având titlul: Comuniunea sfinților ne cheamă la sfințirea vieții“, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a dus în pelerinaj la Iași racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur de la Reședința Patriarhală din București.

 

Joi, 15 octombrie

A adresat un mesaj frățesc de felicitare Preafericitului Părinte Neofit, Patriarhul Bulgariei, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere.

A lecturat și avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

A prezidat ședința de lucru a Permanențelor Consiliului Național Bisericesc și Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor reunite.

A primit în audiență pe părintele George Cârstea, preot paroh al bisericii ortodoxe românești Sfântul Ierarh Nicolae din Troy, Michigan, SUA.

 

 

A consemnat:

Protos. Andrei Anghel,

Secretar, Cabinetul Patriarhal