Voronețul nemțean – biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la sfinţirea picturii exterioare a bisericii „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ“, paraclisul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamț

Sfințirea picturii exterioare a bisericii „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț“, paraclisul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamț, în ziua de 5 august 2015, este un eveniment solemn şi binecuvântat pentru Biserica noastră, dar în mod special pentru învăţământul teologic seminarial românesc.

Slujba de sfințire a locului pentru construirea acestei biserici a avut loc la 5 august 1994, chiar în ziua pomenirii Sfântului Cuvios Ioan Iacob, iar târnosirea bisericii a avut loc în ziua de 12 octombrie 1997, la aniversarea a 500 de ani de la sfinţirea bisericii celei mari a Mănăstirii Neamț (1497), ctitorie a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. Atunci, ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, am avut invitaţi pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi Patriarh Ecumenic, pe vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist al României, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Ieronim de Iva şi Levadias, actualul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade, pe alţi ierarhi români şi străini, fiind prezenţi şi foarte mulţi clerici şi credincioşi pelerini.

După târnosirea ei din anul 1997, biserica „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ“ a fost împodobită cu o prețioasă pictură interioară, executată între anii 1998 și 2003. La 4 august 2005, înainte de-a începe slujba de Priveghere pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Ioan Iacob, am sfinţit pictura paraclisului de la demisolul bisericii, iar în ziua de 8 septembrie 2009, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, am săvârşit slujba de sfinţire a picturii interioare a bisericii, împreună cu alţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Orto-doxe Române, în prezenţa unui impresio-
nant sobor de preoţi şi diaconi, directori ai seminariilor teologice din Arhiepiscopia Iaşilor, profesori de teologie, stareţi şi stareţe de mănăstiri, monahi din judeţul Neamţ şi din alte părţi ale ţării, precum şi foarte mulţi credincioşi mireni.

Acum, la 5 august 2015, tot în ziua pomenirii Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, după 21 de ani de la sfințirea locului de construire a bisericii, se împlinește un eveniment mai deosebit, şi anume sfințirea picturii exterioare a bisericii. Pentru acest eveniment sfânt adresăm un mesaj de aleasă prețuire părintelui preot profesor Ioan Mihoc, bucovineanul care aduce în zona Neamț lumina şi vestirea picturilor exterioare ale unor mănăstiri celebre din Bucovina.

Mai întâi, precizăm că pictura exterioară a unei biserici nu se reduce la un act artistic decorativ, ci ea este în primul rând un mijloc de mărturisire vizuală a credinţei în Iisus Hristos, Unul din Sfânta Treime, şi a comuniunii spirituale harice a Lui cu toţi Sfinţii, cu Biserica şi cu întreaga creaţie. De aceea, şi pictura exterioară a unei biserici trebuie să fie în consens cu tradiţia autentică de artă bisericească ortodoxă, iar din punct de vedere liturgic şi teologic trebuie să exprime cu fidelitate credinţa ortodoxă privitoare la finalitatea creaţiei (universului) şi a istoriei, adică: transfigurarea sau sfinţirea lor prin participare la lumina necreată şi neapusă din Împărăţia cerurilor.

Întrucât iconografia bizantină autentică evidenţiază cu prioritate dinamica sfinţirii omului şi a creaţiei în relaţia lor cu Hristos-Dumnezeu Creatorul şi Mântuitorul lumii, ea nu prezintă natura şi istoria ca realităţi autosuficiente închise în spaţiul tridimensional, ci aflate în dinamica mutaţiei lor profetice spre „cerul nou şi pământul nou“, spre „Ierusalimul ceresc“ despre care vorbeşte cartea Apocalipsei în capitolul 21.

În vizitele noastre de lucru la șantierul acestei biserici, pe când eram Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, am observat că pe pereții exteriori ai bisericii ar putea fi pictate scene având ca tematică „Taina Luminii“ și „Taina Muntelui“, ţinând seama de faptul că Sfântul Cuvios Ioan Iacob, care a devenit monah la Mănăstirea Neamţ (8 aprilie 1936), s-a mutat la Domnul în ajunul sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului (5 august 1960), la Peștera „Sfânta Ana“ în pustiul Hozeva din Ţara Sfântă, şi că a iubit atât munţii din zona Neamţ, cât şi munţii Ţării Sfinte, îndeosebi Muntele Tabor.

De aceea, dacă privim cu atenție la pictura exterioară a acestei biserici, ocrotită de Sfântul Cuvios Ioan Iacob, ea este o interpretare duhovnicească profetică, în lumina Împărăției cerurilor şi a „veacului ce va să fie“, a istoriei mântuirii şi a creaţiei sfinţite. În acest sens, crestele munţilor, chipurile şi veşmintele sfinţilor ne arată că totul este pătruns de har, de lumina cea necreată, nevăzută cu ochii trupești, dar văzută cu ochii sufletului prin credinţă.

Biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ este dedicată Sfântului Cuvios Ioan Iacob şi este primul locaş sfânt pe care l-am pregătit, după canonizarea sa în anul 1992, pentru a primi aici cel puţin o parte din sfintele sale moaşte.

De aceea, cu multă bucurie, în anul 1995 am dăruit din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pentru această biserică, o raclă frumos sculptată în lemn de stejar şi nuc de către tânărul sculptor Mircea Ursache, astăzi preot în municipiul Piatra Neamţ. În această raclă am depus metaniile şi camilafca Sfântului Cuvios Ioan Iacob, primite în anul 1993 de la ieromonahul Ioanichie Pârâială, ucenicul Sfântului Cuvios Ioan Iacob. Iar în anul 1999, am adus în procesiune, la această biserică, un deget al Sfântului Cuvios Ioan Iacob, primit la Iaşi, de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, la 14 octombrie 1992, în anul proclamării solemne a canonizării Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ (20 iunie 1992), ca dar din partea Patriarhiei Ierusalimului. Tot aici a fost adus un Ceaslov care a aparţinut personal Sfântului Cuvios Ioan Iacob. Acesta ne-a fost dăruit, în anul 2002, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Ioan Selejan al Covasnei şi Harghitei, actualul Mitropolit al Banatului, fost superior al Așezămintelor Româneşti din Ţara Sfântă.

În anul 2014, la Bucureşti, am finalizat o raclă nouă, din argint aurit masiv, spre a fi folosită pentru păstrarea unei părţi din moaştele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, în Catedrala Mântuirii Neamului, iar o altă parte va fi dăruită bisericii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, când Preamilostivul Dumnezeu va rândui aceasta.

Astăzi vedem că frumuseţea arhitecturii, a picturii interioare şi exterioare a bisericii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ o distinge ca fiind cea mai frumoasă biserică a unei şcoli de teologie din cuprinsul Patriarhiei Române. Această biserică se adaugă celorlalte biserici din zona Moldovei care sunt împodobite cu pictură exterioară. Faptul că o parte din moaştele Sfântului Cuvios Ioan Iacob şi o parte din obiectele care i-au aparținut se află aici, precum şi frumuseţea picturii ei interioare şi exterioare consacră biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ ca prim loc de pelerinaj pentru cinstirea acestui mare sfânt român. Totodată, chipurile luminoase ale sfinților de pe pereții exteriori ai bisericii îndeamnă la rugăciune lângă icoana şi racla sfântului pe profesorii şi pe elevii seminarului, pe închinători şi pe vizitatori. Toţi pot observa şi faptul că la frumusețile naturii din zona pitorească a munţilor se adaugă frumusețile culturii luminate de credința creștină ortodoxă.

Personal, am văzut adesea că, la construirea şi împodobirea acestei biserici, părintele director Ioan Mihoc a fost ajutat de ceilalţi profesori, de elevii şi prietenii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ. De aceea, în semn de preţuire pentru lucrarea împlinită aici, acordăm părintelui director Ioan Mihoc Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ pentru clerici, iar Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, Diploma şi Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“.

De asemenea, felicităm pe toţi binefăcătorii care au contribuit la construirea, pictarea şi dotarea liturgică a acestei biserici, paraclis al Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamț.

Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să binecuvânteze şi să ocrotească această biserică, pe ctitorii şi slujitorii ei, pe profesorii şi elevii seminarului, precum şi pe toți pelerinii care se află acum prezenți aici pentru a-l cinsti pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob.

 

Vă dorim tuturor ani mulţi şi binecuvântați!

 

Cu aleasă prețuire şi părintească binecuvântare,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns