Vizita Sanctităţii Sale Papa Francisc la Patriarhia Română

La invitația Președintelui României, a autorităților statului și a Bisericii Catolice din România, Sanctitatea Sa Papa Francisc a întreprins o vizită în țara noastră, în perioada 31 mai – 2 iunie 2019, prilej cu care a vizitat şi Patriarhia Română. Programul vizitei Papei Francisc la Patriarhia Română a cuprins o întrevedere în Palatul Patriarhiei cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și cu membrii Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române şi un moment festiv la Catedrala Naţională, vineri, 31 mai 2019.

Papa Francisc 
la Palatul Patriarhiei

Delegația care l-a însoţit pe Papa Francisc pe parcursul vizitei din România a fost întâmpinată în Sala „Europa Chris­tiana” a Palatului Patriarhiei de Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel. Alături de Preafericirea Sa la acest eveniment s-au aflat Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului; Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord; Înalt­preasfin­țitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi; Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal; Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Preasfin­țitul Părinte Lucian, Episcopul Caran­sebeșului; Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal; Preasfin­țitul Părinte Atanasie de Bogdania, 
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

După o întrevedere privată între Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Papa Francisc în Salonul „Dignitas” al Palatului Patriarhiei a avut loc întâlnirea delegației Bisericii Romano-Catolice cu ierarhi membri ai Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, în Salonul „Conventus”. Acest salon a fost amenajat și denumit în amintirea întâlnirii membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezidat de Patriarhul Teoctist, cu Papa Ioan Paul al II-lea, la 8 mai 1999.

În Salonul „Conventus”, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul dedicat întâlnirii Sanctității Sale Papa Francisc cu membrii Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române. În continuare, Papa Francisc a rostit discursul dedicat întâlnirii cu Patriarhul Daniel și cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

„Aici – ca și în multe alte locuri din timpurile noastre – ați simțit Paștele morții și al învierii: atâția fii și atâtea fiice ai acestei țări, din diferite Biserici și comunități creștine, au îndurat vinerea persecuției, au trecut prin sâmbăta tăcerii, au trăit duminica renașterii. Atâția martiri și mărturisitori ai credinței! Mulți, aparținând diferitelor confesiuni, nu demult au stat unul lângă altul în închisori, sprijinindu-se reciproc. Exemplul lor stă astăzi înaintea noastră și înaintea noilor generații care n-au cunoscut acele condiții dramatice. Motivul pentru care au suferit până acolo încât și-au dat viața este o moștenire prea prețioasă ca să fie uitată și nerespectată”, a spus Papa Francisc în cuvântul adresat ierarhilor membri ai Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române.

În continuare, a avut loc un schimb de daruri între cele două delegații. Papa Francisc a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel volumul „Codex Pauli. Acta Epistolae Apocrypha” și o medalie pontificală. Patriarhul României i-a dăruit Papei Francisc medalia omagială dedicată sfințirii Catedralei Naționale; medalia Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești; un suvenir de birou cu reprezentarea miniaturală a Catedralei Naționale; reeditarea albumului fotografic al vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în România din anul 1999; lucrarea „Brâncuși, sculptor creștin ortodox” a Preafericirii Sale, traducere în limba italiană; monografia Palatului Patriarhiei; un DVD cu slujba de sfințire a Catedralei Naționale și un DVD cu 
Palatul Patriarhiei.

La final au fost vizitate saloanele Sanctus Princeps Stephanus Magnus, Sanctus Niceta Remesianae, Sanctus Johannes Cassianus. De asemenea, Papa Francisc a vizitat Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.

Moment festiv 
la Catedrala Naţională

De la Palatul Patriarhiei, Episcopul Romei s-a deplasat cu mașina spre Catedrala Mântuirii Neamului, salutând românii care l-au așteptat în diferite puncte pe traseu. La Catedrala Națională, pe treptele locașului, Papa Francisc a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, adresând pe rând credin­cioșilor prezenți salutul pascal „Hristos a înviat!”.

La momentul festiv din catedrală au participat președintele României, Klaus Werner Johannis, și înalți oficiali români, reprezentanți ai celor mai importante instituții din țară.

Momentul festiv a avut loc într-un cadru elegant, pe soleea Catedralei Națio­nale, în fața catapetesmei cu icoane în mozaic. Preafericitul Părinte Daniel și Papa Francisc au stat fiecare pe tronuri special pregătite, având două postamente diferite pentru rostirea cuvântărilor, iar în mijloc a fost așezată icoana Învierii Domnului Iisus Hristos, care marchează perioada pascală de bucurie în care ne aflăm. Invitații au stat în catedrală pe scaune, rămânând liber culoarul central.

 

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură prilejuit de vizita Papei Francisc la Catedrala Națională, punctând faptul că pentru locașul impunător care se construiește Papa Ioan Paul al II-lea a făcut donații în 1999 și 2002. La final, Preafericirea Sa a oferit Episcopului Romei o icoană în mozaic cu chipul Sfântului Apostol Andrei.

Papa Francisc a rostit o omilie în care a tâlcuit Rugăciunea Domnească, marcând astfel contextul special al întâlnirii festive de la Catedrala Națională, pentru că după aceste cuvântări au avut loc două momente consecutive: rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” de către Episcopul Romei în latină și interpretarea de cântece pascale catolice și rostirea rugăciunii Tatăl nostru de către Patriarhul României în română și intonarea de cântece liturgice pascale ortodoxe.

Interpretarea teologică a Episcopului Romei la rugăciunea „Tatăl nostru” trimite la anumite teme pe care Papa Francisc le-a promovat în timpul misiunii sale ca păstor al credincioșilor catolici, și anume, redescoperirea valorii persoanei umane și ajutorarea milostivă a celor săraci și lipsiți.

„Pâinea pe care o cerem astăzi este și pâinea de care atâția oameni sunt lipsiți zi de zi, în timp ce alții, puțini, au din prisos. «Tatăl nostru» nu este o rugăciune care relaxează, ci este strigătul față de foametea de iubire a timpului nostru, față de individualismul și indiferența care profanează numele tău, Tată. Ajută-ne să ne fie foame de a ne dărui. Ori de câte ori ne rugăm, amintește-ne că pentru a trăi nu e nevoie să ne conservăm, ci să ne frângem; să împărțim, nu să adunăm; să-i săturăm pe alții, în loc să ne umplem pe noi înșine, deoarece bunăstarea este adevărată numai în măsura în care aparține tuturor”, a spus Papa Francisc.

Episcopul Romei a amintit și de iertarea celor care greșesc față de noi ca temelie a relației sănătoase și a comuniunii cu semenii.

„Ori de câte ori ne rugăm, cerem să ne fie iertate greșelile noastre. E nevoie de curaj să ne angajăm totodată să iertăm și noi greșitorilor noștri. Prin urmare, trebuie să găsim puterea de a ierta din inimă pe fratele nostru (cf. Mt. 18, 35), așa cum Tu, Tată, ierți păcatele noastre: să lăsăm trecutul în urmă și să îmbră­țișăm împreună prezentul. Ajută-ne, Tată, să nu cedăm în fața fricii, să nu vedem în deschiderea față de celălalt un pericol; să avem puterea de a ne ierta și de a merge înainte, curajul de a nu ne mulțumi cu o viață liniștită și de a căuta mereu, cu transparență și sinceritate, chipul fratelui. Iar când răul, pândind la ușa inimii (cf. Gen. 4, 7), ne va împinge, să ne închidem în noi înșine, când ispita de a ne izola ne va copleși, ascunzând substanța păcatului care constă în îndepărtarea de Tine și de aproapele nostru, Tată, continuă să ne susții. Încurajează-ne să descoperim în fratele de lângă noi un sprijin pe care Tu ni l-ai pus alături pentru a merge spre Tine și să avem împreună curajul de a spune «Tatăl nostru». Amin”, a arătat Papa Francisc.

La final, Episcopul Romei și Patriarhul României au ieșit din catedrală și i-au salutat din nou pe credincioși zicând „Hristos a înviat!” și primind răspunsul mărturisitor: „Adevărat a înviat”. De la Catedrala Națională, Papa Francisc a mers cu un automobil deschis spre Catedrala catolică „Sfântul Iosif” din Capitală, salutând credincioșii prezenți pe esplanada catedralei și pe traseul spre locașul catolic.

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns