Vizită istorică a Patriarhului României în Episcopia Oradiei

La împlinirea a 100 de ani de la reînființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei și a 340 de ani de la prima atestare documentară oficială, orașul Oradea s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare, primind vizita Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sărbătoarea eparhiei din vestul țării noastre a fost marcată în perioada 19-20 septembrie 2020 de două evenimente liturgice importante pentru viața bisericească din județul Bihor: târnosirea noii biserici a Mănăstirii Izbuc și a Catedralei Episcopale din Oradea de către Patriarhul României.

 

Sâmbătă, 19 septembrie 2020, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a aflat în mijlocul obștii Mănăstirii Izbuc, unde a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Un nou «izvor de bucurie și binecuvântare» a fost sfințit la Mănăstirea Izbuc” și a târnosit noua biserică a așezământului monahal. La final, Preafericirea Sa a oferit distincții pentru ostenitori și daruri pentru noul locaș de rugăciune.

A doua zi, duminică, 20 septembrie 2020, Întâistătătorul Bisericii noastre, împreună cu un impresionant sobor de ierarhi, a săvârșit slujba de târnosire a noii Catedrale Episcopale „Învierea ­Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, ­Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, un ideal de veacuri al ierarhilor care au păstorit cetatea străjuită de Crișul Repede, a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „O mare făclie de Înviere a fost sfințită la Oradea: noua Catedrală Episcopală ­ortodoxă” și a oferit distincții celor care s-au implicat la zidirea catedralei. Înainte de slujba târnosirii, Înalt­prea­sfințitul ­Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu 20 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Târnosirea noii biserici
a Mănăstirii Izbuc

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a târnosit sâmbătă, 19 septembrie 2020, noua biserică a Mănăstirii ­Izbuc, din satul Călugări, comuna ­Cărpinet, județul Bihor. Slujba de sfințire a fost precedată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte ­Sofronie, Episcopul ortodox român al ­Oradiei, la un Altar de vară amenajat în apropierea locașului de rugăciune, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Pentru viețuitorii Mănăstirii Izbuc din Episcopia Oradiei, situată pe platoul Vașcăului de la poalele munților Codru Moma, într-un cadru natural care impresionează prin varietatea de forme și culori, ziua de sâmbătă, 19 septembrie 2020, a fost prilej de aleasă sărbătoare și bucurii duhov­nicești.

După ample lucrări de consolidare și înfrumusețare, realizate din generozitatea unor autorități publice și a cre­dincioșilor, precum și prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei, la binecuvântat ceas aniversar, când se ­împlinesc 100 de ani de la reînființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, biserica cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic” și „Sfântul Nectarie de la Eghina” de la Mănăstirea Izbuc a ­îmbrăcat cel mai de seamă veșmânt. În  acest an, eparhia mai serbează împlinirea a 340 de ani de la prima atestare documentară oficială și 325 de ani de la menționarea acesteia și a ierarhului de atunci, Efrem, în Diploma împăratului austriac Leopold I, din anul 1695.

Cu această ocazie, în mijlocul obștii chinoviei bihorene s-a aflat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii ­Ortodoxe Române, care a rostit un cuvânt de binecuvântare intitulat „Un nou «izvor de bucurie și binecuvântare» a fost sfințit la Mănăstirea Izbuc” și a târnosit noua biserică a așezământului monahal.

Încă de dimineață, într-un cadru pitoresc deosebit și binecuvântat, pictat în această perioadă de culorile toamnei, numeroși credincioși au răspuns ecoului de clopot și toacă ce răsuna deasupra desișului codrilor, chemându-i la rugăciune. Astfel, pelerini din toată țara au participat cu multă bucurie în suflete la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie la un Altar de vară amenajat în apropierea locașului de rugăciune. Ca un simbol al sărbătorii aniversare, în semn de recunoștință pentru iluștrii înaintași, ierarhul a purtat la Sfânta Liturghie mitra Episcopului Roman Ciorogariu, întâiul chiriarh și ctitor al reactivatei Episcopii a Oradiei, precum și cârja arhierească a vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Popoviciu.

După terminarea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare, a oferit distincții ostenitorilor care s-au implicat la zidirea acestei biserici, iar în continuare, împreună cu un sobor de ierarhi, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii, prin depunerea în piciorul Sfintei Mese a unui fragment din moaș­tele unor sfinţi martiri, ungerea cu Sfântul și Marele Mir și stropire cu apă sfințită a prestolului, a icoanelor de pe catapeteasmă, a picturii murale și a exteriorului bisericii.

În semn de apreciere și recunoaștere a activității desfășurate în cadrul vetrei monahale, părintele arhimandrit Mihail Tărău, exarh al mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Oradiei și starețul ­Mănăstirii Izbuc, a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Crucea Patriarhală pentru clerici. De asemenea, părintele Adrian Dumitru Caba, consilier eparhial pentru cimitire, monumente și servicii funerare în cadrul Episcopiei Oradiei, a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”. ­Totodată, Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” și Ordinul „Crucea Maria ­Brâncoveanu” au fost oferite mai multor persoane care s-au implicat în coordonarea lucrărilor de consolidare și construc­ție a locașului de rugăciune.

La final, Întâistătătorul Bisericii noastre a oferit pentru noua biserică a așezământului monahal un set de Sfinte Vase confecționate la Atelierele Patriarhiei Române, mai multe cărți având conținut religios, apărute la editurile ­Patriarhiei Române, precum și tămâie naturală din Oman. Credincioșii prezenți au primit în semn de binecuvântare din partea Preafericirii Sale iconițe.

Noua Catedrală Episcopală
din Oradea, sfinţită
de Patriarhul României

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, Preafericitul Părinte Patriarh ­Daniel a sfințit noua Catedrală Episcopală din Oradea. Orașul de pe Crișul Repede s-a aflat în zi de sărbătoare, întrucât s-a împlinit vechiul deziderat al edificării unei catedrale eparhiale, după reînfiin­țarea Episcopiei Ortodoxe ­Române a ­Oradiei. Astfel, ziua de duminică, 20 septembrie 2020, când noua Catedrală Episcopală cu hramurile ­„Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei” a îmbrăcat veș­mântul harului, va rămâne înscrisă cu slove de aur în istoria orașului Oradea.

Slujba de sfințire a noii catedrale a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, oaspete de seamă al Episcopiei Oradiei pentru acest eveniment istoric, împreună cu 21 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La sărbătoarea din orașul de reședință al județului Bihor au participat numeroși credincioși orădeni, pelerini din alte județe ale țării, ctitori, donatori, precum și reprezentanți au autorităților locale și centrale.

Programul liturgic a debutat de dimineață cu Sfânta Liturghie săvârșită de Înalt­prea­sfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu un impresionant sobor de ierarhi, în prezența rugătoare a zeci de preoți, diaconi și credincioși. La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a evidențiat învățăturile principale privind asumarea crucii: „În primul rând, lepădarea de sine înseamnă transformarea iubirii egoiste și posesive în iubire milostivă și darnică. În al doilea rând, luarea sau asumarea crucii înseamnă răstignirea propriului egoism prin înfrânarea de la păcate și prin răbdarea necazurilor, a suferințelor și a încercărilor. În al treilea rând, urmarea lui Hristos înseamnă a crede în Hristos, a se ruga în Hristos și a împlini poruncile iubirii lui Hristos, iubire față de Dumnezeu și de semeni, cu scopul de a transforma crucea în scară către Înviere și suferința în biruință, prin ajutorul care vine de la Hristos Cel răstignit și înviat”, a reliefat Preafericirea Sa.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit și un cuvânt de binecuvântare intitulat „O mare făclie de Înviere a fost sfințită la Oradea: noua Catedrală Episcopală ortodoxă”, a oferit distincții celor care au ajutat la construirea locașului de rugăciune şi a târnosit noua Catedrală Episcopală.

 

 

Cu ocazia slujbei de târnosire, ­Preafericirea Sa a acordat Ordinul „Sfântul Antim Ivireanul” părintelui protosinghel Irineu Bighe, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului”; părintelui Filaret Petru Fiț, consilier economic și financiar; părintelui Cristian Octavian Rus, consilier cultural și comunicații mass-media; părintelui Cătălin Eugen Călinescu, consilier pentru patrimoniu și construcții bisericești.

De asemenea, Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” a fost acordat părintelui Aurel Simion Goga, protopop al Protoieriei Oradiei; părintelui Marian Vasile Popa, protopop al Protoieriei Beiuș; părintelui Călin Gheorghe Cotrău, protopop al ­Protoieriei Marghita; părintelui Călin Ovidiu Popa, protopop al Protoieriei Tinca. Alți ostenitori au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” și Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei, i-a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru momentele de binecuvântare din cele două zile ale vizitei canonice, care s-au încununat cu sfințirea Catedralei Episcopale. „Acestui centenar îi dedicăm sfințirea catedralei, cum tot centenarului i-am dedicat ieri sfințirea noii biserici de la Mănăstirea Izbuc, și ea un rod ca toate celelalte mănăstiri ale reactivatei episcopii a noastre, pentru că monahismul ortodox în Transilvania și în părțile apusene a fost răstignit în timpul ocupației habsburgice. Momentele sfin­țitoare vin ca o ofrandă adusă lui Dumnezeu pentru tot ajutorul dat și în vremuri de restriște, dar și în clipe de bucurie.
În urmă cu 95 de ani a pornit la drum gândul pentru edificarea propriu-zisă a catedralei. A trebuit să treacă 70 de ani să poată fi sfințită și așezată piatra de temelie, acum 25 de ani, de cel de-al cincilea Patriarh al Bisericii noastre. (…) Acum, la 100 de ani, Preasfânta Treime a rânduit ca Preafericirea Voastră să veniți să sfințiți noua catedrală. Pentru aceasta exprim în numele tuturor preoților, monahilor și credincioșilor eparhiei noastre rugăciunea smerită către Bunul Dumnezeu, mulțumindu-I pentru toate și pentru că a binecuvântat să veniți, precum și recunoș­tința față de înaintașii noștri și față de toți cei care au luptat pentru ca a noastră credință străbună să dăinuie pe aceste meleaguri”, a spus ­Prea­sfințitul Părinte Sofronie.

 

 

Întâistătătorul Bisericii noastre a oferit pentru noua Catedrală Episcopală un set de Sfinte Vase confecționate la Atelierele Patriarhiei Române, mai multe cărți cu conținut religios apărute la editurile ­Patriarhiei Române, o cruce de binecuvântare, precum și tămâie naturală din Oman. La rândul său, Preasfințitul ­Părinte Sofronie i-a dăruit Patriarhului României o candelă confec­ționată la Atelierele Patriarhiei Române. Credincioșii prezenți au primit în semn de binecuvântare din partea Preafericirii Sale iconițe.

Pe toată durata slujbelor, credincioșii au respectat cu strictețe normele sanitare de prevenire a transmiterii noului coronavirus.

Atât sâmbătă, cât şi duminică, ­răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei ­Patriarhale, condus de arhid. protopsalt Mihail Bucă.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns