Viața sfinților este lumină pentru viața noastră

Mesajul către pelerini al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, 2017

 

Viața creștină este un pelerinaj duhovnicesc spre Împărăția lui Dumnezeu, după îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos, Care spune: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu” (Matei 6, 33) și „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18, 36). În această călătorie spre Împărăția lui Dumnezeu, fiecare credincios este călăuzit de harul Sfântului Duh, deoarece numai prin lucrarea Sfântului Duh oamenii pot deveni sfinți. Duhul Sfânt îl ajută pe om să crească duhovnicește prin împlinirea poruncilor evanghelice de-a iubi pe Dumnezeu și pe semeni, prin urmarea exemplului vieții sfinților, prin invocarea lor în rugăciune, cinstirea icoanei și a moaștelor acestora. Moaștele sfinților sunt o mărturie văzută a harului Duhului Sfânt prezent în ele, un ajutor de întărire în credință și împrospătare a vieții spirituale și, în același timp, o pregustare a sfințeniei din Împărăția lui Dumnezeu.

Pelerinajul miilor de credincioși la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, precum și la sărbătorile altor sfinți, arată cât de mare este lucrarea misionară a sfinților care, prin exemplul vieții lor și prin rugăciunile lor, aduc pe oameni aproape de Dumnezeu și îi adună laolaltă în rugăciune.

Anul acesta, 2017, bucuria duhovnicească a sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva este sporită de primirea la Catedrala Mitropolitană din Iași a moaștelor Sfintei Mucenițe Tecla, aduse spre închinare de la Mănăstirea Neamț.

Sfinții mucenici și sfinții cuvioși au în comun iubirea lor jertfelnică pentru Hristos. Mucenicii au îndurat multe suferințe, iar cuvioșii și-au asumat liber multe nevoințe, și anume: smerita ascultare, sărăcia, fecioria, pocăința, postirea, privegherea, metaniile și slujirea smerită a semenilor.

Sfânta Muceniță Tecla a trăit în a doua parte a secolului I și la începutul secolului al II-lea, fiind uceniță a Sfântului Apostol Pavel, iar Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit în secolul al XI-lea, dar, deși aceste sfinte femei creștine au trăit în locuri și timpuri diferite, totuși ele au în comun trei mari virtuți: credința puternică, ascultarea smerită și iubirea jertfelnică pentru Hristos-Domnul, care cuprinde și iubirea milostivă pentru ajutorarea semenilor, virtuți cultivate încă din timpul tinereții lor. Ele sunt modele pentru tinerii creștini, prin sfințenia vieții lor, mărturisirea neclintită a credinței lor în Hristos Cel răstignit și înviat și prin iubire milostivă față de semeni.

Prezența la Iași, în aceste zile de sărbătoare, a moaștelor Sfintei Mucenițe Tecla, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ne cheamă să cerem ajutorul sfinților lui Dumnezeu, pentru a uni libertatea cu responsabilitatea, dar și pentru a cultiva în viața copiilor și a tinerilor duhul smereniei creștine, al comuniunii frățești și al prieteniei, al iubirii față de Dumnezeu și al iubirii față de Biserică, pentru ca și tinerii să devină, la rândul lor, mărturisitori ai lui Hristos, prin rugăciune și fapte ale iubirii milostive sau darnice.

În drumul spre propria lor formare spirituală, prin par­ticiparea la viața liturgică a Bisericii, îm­păr­tă­șirea cu Sfintele Taine și ajutorarea celor ne­voiași, tinerii creștini află în exemplul de viață al Sfintelor Tecla și Parascheva izvoare de bucurie duhovnicească și de lumină pentru formarea personalității lor.

Biserica își exprimă bucuria de a-i primi și binecuvânta pe tineri cu dragostea arătată de Domnul Iisus Hristos față de copii și tineri și de-a ajuta familia creștină tradițională să cultive în viața copiilor credința în iubirea milostivă și darnică a Preasfintei Treimi. În acest sens, pentru a veni în întâmpinarea tinerilor ortodocși, în Biserica Ortodoxă Română sunt organizate anual întâlniri internaționale ale acestora, iar anul acesta (2017) cea de-a patra ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși a avut loc, la începutul lunii septembrie, în cetatea Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iași.

Iar acum, în aceste zile de bucurie a sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a tuturor pelerinilor prezenți la Iași, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu ca, pentru mijlocirile Sfintei Cuvioasei Parascheva și ale Sfintei Mucenițe Tecla, să vă binecuvânteze pe toți cei prezenți aici, ierarhi, autorități, clerici, monahi și credincioși mireni, și să vă răsplătească credința și evlavia, râvna și osteneala, dăruindu-vă sănătate și mântuire, pace și bucurie, ajutor în familia și în activitatea dumneavoastră, pentru a spori în credință și în iubire frățească, în sfințenie și fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, bucuria sfinților și dobândirea mântuirii!

 

Cu părintească dragoste și prețuire,

  

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns