„Vestitorul Ortodoxiei”, la trei decenii de apariție neîntreruptă

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, transmis la împlinirea a 30 de ani de la publicarea primului număr al periodicului Patriarhiei Române, 29 decembrie 2019

 

Evenimentele de acum treizeci de ani, care au provocat schimbarea de regim politic în România, au avut ecouri în organizarea şi în viaţa Bisericii Ortodoxe. Prima mărturie scrisă a Bisericii noastre, privind transformările din societate, a fost reprezentată de publicaţia „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”.

Tipărirea primului număr în zilele tensionate ale finalului lunii decembrie din anul 1989 a legat începutul periodicului Patriarhiei Române de chemarea jertfelnică a Bisericii lui Hristos, caracteristică eroismului românilor care au făcut posibilă căderea regimului comunist. Pe de o parte, în a treia zi de Crăciun, la praznicul Sfântului Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist a binecuvântat iniţiativa Noastră, pe atunci protosinghel şi consilier în cadrul Departamentului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic” al Administraţiei Patriarhale, de a pregăti un nou proiect editorial. Acestei iniţiative i s-au alăturat Înaltprea­sfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, pe atunci arhimandrit şi inspector patriarhal pentru învăţământul teologic, vrednicul de pomenire Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi domnul Teodor Baconschi, la acea vreme doctorand şi redactor la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Astfel că, sub inspiraţia bucuriei darului libertăţii adus de ieşirea de sub dictatura comunistă, în mai puțin de trei zile a fost realizat primul număr al periodicului „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”. Acesta a fost tipărit în noaptea dintre 28 şi 29 decembrie, la efortul colegiului redacţional asociindu-se cel al ostenitorilor Tipografiei Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, aflaţi sub coordonarea regretatului părinte director Sabin Verzan.

Început la 27 decembrie 1989, cu prilejul pomenirii Sfântului Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, acest nou proiect de presă scrisă bisericească s-a concretizat în 29 decembrie 1989, la pomenirea Sfinţilor 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Comemorarea uciderii pruncilor din Betleem a marcat simbolic apariția periodicului cu referire directă la prima săptămână trecută de la începutul Revoluţiei române, când au murit mulți tineri români.

Astfel, primul număr al Vestitorului a însumat patru pagini în care au fost grupate: în secţiunea „Biserica strămoşească, alături de popor” – mesajul de adeziune al Sfântului Sinod la înnoirile politice din ţară, apelul la unitate şi îndemnul pastoral de Crăciun şi de Anul Nou, articole privind jertfa eroilor revoluţionari, cu supratitlul „Pomenirea lor din neam în neam!”, eseuri privind „Libertatea – renaşterea comuniunii” şi „Puterea înnoitoare a adevărului”, după denumirea secţiunilor de la ultimele două pagini. De la primul număr al ziarului se profila modalitatea misionară în care Biserica, recunoscătoare pentru darul libertăţii, împărtăşit pe fondul jertfei ­sângeroase a poporului român, era pregătită să descopere Vestea cea Bună (Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos) fiilor săi şi fiicelor sale duhovniceşti, greu încercaţi în timpul regimului ateu comunist.

Deja, de la al doilea număr (12 ianuarie 1990), proiectului editorial al Patriarhiei Române i s-au asociat autori de marcă, fiind publicate articole semnate de părintele profesor Dumitru Stăniloae, părintele profesor Constantin Galeriu şi de părintele profesor Mircea Păcurariu. Apoi, ierarhi, teologi şi intelectuali creştini şi-au adus contribuţia la apariţia neîntreruptă prin implicarea directă în colegiul redacţional şi/sau prin semnarea unor articole de excepţie. Amintim pe vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania (pe atunci arhimandrit), părintele profesor Ion Bria, părintele profesor Dumitru Popescu, părintele profesor Viorel Ioniţă, părintele profesor Nicolae Necula, părintele profesor Ştefan Buchiu, părintele profesor Constantin Coman (care a fost redactor responsabil în perioada 1990-2007), academician prof. dr. Virgil Cândea, academician prof. dr. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, academician Marin Sorescu, lector dr. Ioan Alexandru şi lista poate continua.

De asemenea, sunt câteva momente însemnate în parcursul neîntrerupt al acestui proiect de presă scrisă bisericească. Mai întâi, Sfântul Sinod, întrunit în şedinţa din zilele de 18-19 ianuarie 1990, a adoptat oficial publicaţia lansată cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, iar pentru coordonarea echipei editoriale, l-a desemnat pe vrednicul de pomenire Episcop Damaschin, la acea dată Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, cu titlul de `Severineanul”. Episcopul Damaschin a fost președintele Colegiului de redacție din ianuarie 1990 până în decembrie 2007. Trebuie precizat că, până la jumătatea anului 1992, ziarul și-a păstrat denumirea inițială: „Vestitorul Ortodoxiei Româ­nești”. Apoi, pentru un an, s-a numit, într-un singur cuvânt: „Vestitorul”. De la nr. 94/15 mai 1993, a fost stabilit titlul păstrat până în prezent: „Vestitorul Ortodoxiei”. Din anul 1993, a fost adăugată o subredacție a „Vestitorului Ortodoxiei”, care s-a ocupat de publicarea revistei pentru copii a Patriarhiei Române. Cu apariție lunară, această publicație a fost intitulată „Chemarea Credinței”.

În anul 2008, „Vestitorul Ortodoxiei” s-a alăturat Publicațiilor LUMINA – cotidianul „Ziarul Lumina” și săptămânalul „Lumina de Duminică”. Cu această ocazie, a fost inaugurată o serie nouă a „Vestitorului Ortodoxiei”, care, începând cu nr. 415/ianuarie 2008, a devenit revista lunară de informație bisericească a Patriarhiei Române. Din anul 2009, preșe­­dintele Colegiului de redacție este Prea­sfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

În decembrie 2014, cu prilejul aniversării unui sfert de secol de apariție neîntreruptă a „Vestitorului Ortodoxiei”, a fost realizat un set de două DVD-uri, care conțin arhiva digitalizată a publicației pentru anii 1989-2014, și a fost lansat site-ul www.vestitorulortodoxiei.ro. Conți­nutul setului de DVD-uri este disponibil integral la secțiunea „Arhiva digitalizată a publicației pentru anii 1989-2014” de pe site-ul mensualului de informație bisericească din Patriarhia Română.

Colecția anilor recenţi cuprinde ediții tematice dedicate unor evenimente şi realizări deosebite, între care sfinţirea Altarului Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) în 25 noiembrie 2018. O ediție specială este cea aniversară, pe lunile iulie-septembrie 2017, dedicată împlinirii a zece ani de slujire patriarhală a Noastră, ediție apărută atât în limba română, cât și în limba engleză.

După multele îmbunătățiri ale designului și condițiilor grafice, noua serie a publicației prezintă documente oficiale ale Sfântului Sinod și ale Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și reportaje despre activitatea bisericească din țară și de peste hotare. Articolele sunt ilustrate color și sunt organizate pe secțiuni: Hotărâri Sinodale; An omagial și comemorativ; Biserică și societate; Biserică și educație; Istorie și cultură; Misiune și mass-media; Viața eparhiilor; Diaspora ortodoxă română; Mapamond creștin; Agenda Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și multe altele.

Revenind la momentele de început ale „Vestitorului Ortodoxiei”, trebuie amintit evenimentul din acest sfârșit de an prin care Patriarhia Română a dorit să marcheze împlinirea celor treizeci de ani de la schimbarea de regim din România. Luni, 16 decembrie 2019, după slujba de pomenire a eroilor Revoluției Române din decembrie 1989 și ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, manifestările au fost întregite de vernisarea în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a expoziţiei „Vestitorul Ortodoxiei Românești, martor al unui nou început în viața Bisericii”. Prezentată de Excelența Sa, diplomatul și teologul Teodor Baconschi, expoziția a adunat 25 de panouri conţinând fotocopiile unor file din numerele din anii 1989-1990. Pornind de la tematica expoziției de presă scrisă bisericească, s-a dorit ilustrarea: (1) inaugurării unei noi perioade din viața Bisericii Ortodoxe Române în condiții istorice și socio-politice noi, redând primele luări de poziție și primele acțiuni ale Bisericii sub imboldul schimbării sistemului politic în decembrie 1989; (2) încercării de fixare a unor repere teologice și canonice ale schimbării; spiritului de înnoire prin alegerea de ierarhi tineri, dar cu bogată experiență academică și administrativă, cu studii la universități de prestigiu din Occident; luărilor de poziție ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române față de disputele politice în perspectiva menținerii solidarității sociale și a unității naționale; (3) (re)introducerii învățământului religios în școli; (4) intervențiilor teologice și pastorale care să-i edifice pe membrii Bisericii asupra învățăturii de credință și a experienței ascetice și mistice după lunga perioadă de ideologie atee asupra programului pe termen lung al Bisericii care să reflecte și să asigure o transformare spirituală temeinică; (5) preocupării pentru recuperarea memoriei eroilor, prin comemorarea cu predilecție a unor figuri cu viață sfântă și prin sublinierea sensului jertfelnic al eroismului de la Revoluția din decembrie 1989; (6) deschiderii de punți pastorale pentru fiii duhovnicești ai Bisericii Ortodoxe Române din diasporă.

Plecând de la aceste direcții, „Vestitorul Ortodoxiei” a reprezentat un reper pentru presa scrisă bisericească, toate centrele eparhiale din Patriarhia Română editând treptat un periodic local. În final, includerea sa în corpul Publicaţiilor LUMINA (2008), amintită mai sus, confirmă complementaritatea dintre cotidianul „Ziarul Lumina” şi săptămânalul „Lumina de Duminică”, pe de o parte, şi periodicul „Vestitorul Ortodoxiei”, pe de altă parte. Acest triptic al presei scrise din cadrul Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române este urmarea faptului că experiența jurnalistică bisericească adunată în primii cincisprezece ani de apariție de două ori pe săptămână a „Vestitorului Ortodoxiei” a fost completată de contribuţia misionară a laicatului şi clerului ortodox din Iaşi, care a realizat publicarea primului cotidian creştin din istoria presei româneşti: „Ziarul Lumina”, fondat în anul 2005 cu binecuvântarea şi susţinerea Noastră ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

La împlinirea a treizeci de ani de apariție a „Vestitorului Ortodoxiei”, mulţumim Preasfintei Treimi pentru darul făcut Bisericii noastre prin lucrarea de misiune mediatică, realizată şi prin apariția neîntreruptă a acestei publicaţii bisericeşti. Acum, îi felicităm şi îi binecuvântăm pe membrii Colegiului redacţional, pe toţi ostenitorii, susţinătorii şi cititorii publicației. Continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să sporească bucuria celor ce vestesc iubirea smerită şi milostivă a lui Hristos şi lucrarea Bisericii Sale în viaţa poporului român.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns