Vestitorul Ortodoxiei în haină nouă: sinteze și selecții de calitate din actualitatea bisericească

După șaptesprezece ani de apariție în format clasic de ziar, Vestitorul Ortodoxiei, buletinul de informație bisericească al Patriarhiei Române, intra într-o nouă vârstă. Cu primul număr din anul 2008, care anunța înființarea Centrului de Presă BASILICA, era adoptat un nou format, de tip revistă ilustrată policrom, în care mesajul transmis prin imagini era mai intens pus în valoare.

Schimbarea formatului grafic și regândirea modalităților de concepție și de așezare a textelor în pagini erau consecințe directe ale dezvoltării presei bisericești, în contextul pastoral și misionar al timpului. Înființarea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a Centrului de Presă BASILICA, la 27 octombrie 2007, a marcat nu numai intrarea instituțională a comunicării centrale bisericești în audiovizual și digital, dar a însemnat și o nouă formulă de conlucrare a publicațiilor tipărite. Vestitorul Ortodoxiei a intrat în grupul Publicațiilor LUMINA, alături de cotidian (Ziarul Lumina) și de săptămânalul de atitudine creștină Lumina de Duminică.

În noile condiții, cele trei publicații desfășoară o lucrare misionară comună, însă fiecare și-a definit trăsături specifice, atât ca design, format și suport de imprimare, cât și în privința conținuturilor editoriale. Cotidianul cuprinde cu preponderență știri, reportaje, interviuri conectate la pulsul actualității bisericești și sociale. Săptămânalului îi revin editorialele, reflecțiile duhovnicești asupra problemelor lumii de azi în lumina învățăturii creștine, predicile și catehezele, eseurile culturale și teologice.

Ritmul lunar sau bimestrial de apariție al „Vestitorului” face ca, în raport cu cele două publicații-surori, și mai ales cu media audiovizuală și digitală, să nu poată concura la categoriile noutate și rapiditate. Însă, dintr-o altă perspectivă, aceea a relativității timpului liniar în fața veșniciei, revista are propriile atuuri: beneficiază de o privire de ansamblu dată de arhiva informațională a Publicațiilor LUMINA și de răgazul reflexiv necesar alcătuirii unor cronici care sintetizează selectiv informațiile și evenimentele. Unghiul de abordare este inspirat mereu de bucuria și demnitatea vestirii frumuseților Ortodoxiei într-o lume încercată de crize, depresii și evenimente impredictibile.

Prin urmare, articolele din Vestitorul Ortodoxiei pot fi considerate repere documentare închegate pentru cunoașterea vieții bisericești de către generația actuală de cititori și capitole de istorie bisericească pentru generațiile viitoare. Fiindcă primul deceniu de patriarhat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este oglindit în această perioadă cu numeroase proiecte, activități și evenimente care au devenit dimensiuni constante ale prezenței misionare a Bisericii în societatea românească și în lumea globalizată de azi: programe tematice inspirate de anii omagiali și comemorativi, activități spiritual-educative, cultural-academice și proiecte social-filantropice ale eparhiilor din țară și din diasporă, evoluția lucrărilor la Catedrala Națională (Catedrala Mântuirii Neamului), ­programe dedicate copiilor și tinerilor, dialogul interbisericesc și interreligios etc.

Se disting, îndeosebi, atât din punct de vedere editorial, cât și grafic, numerele festive 7-9/2017 (dedicat sărbătoririi primilor 10 ani de slujire patriarhală ai Preafericitului Părinte Daniel, cu ediție integrală și în limba engleză) și 10-12 din același an, (care conține cronica evenimentelor prilejuite de hramul ­Catedralei Patriarhale, sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, 27 octombrie 2017, ședința solemnă a Sfântului Sinod și vizita frățească la București a Patriarhului Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii).

De asemenea, la un sfert de veac de la apariția primului număr a fost publicat nu doar un număr aniversar, ci a fost realizată și arhiva digitală a întregii perioade 1989-2014, livrată bibliotecilor într-o casetă cu două DVD-uri. Tot aici, ar trebui să amintim că din anul 2015 revista a pătruns și în mediul virtual, prin website-ul propriu, www.vestitorulortodoxiei.ro, actualizat cu fiecare număr ieșit de sub tipar.

Colecția revistei Vestitorul Ortodoxiei poate fi privită și ca un barometru al creșterii calitative a produselor imprimate de Tipografia Cărților Bisericești. Anul 2012, anul retehnologizării și resfințirii, consemnat și în paginile publicației noastre, a ­reprezentat un salt calitativ important pentru cărțile, pliantele, broșurile și imprimatele Patriarhiei Române, și, implicit, pentru aspectul exterior al revistei. Prin calitatea tiparului, Vestitorul Ortodoxiei arată mai bine decât toate publicațiile religioase din România și atrage respectul tuturor cunoscătorilor în ­domeniul tipografic. Doar smerenia tradițională perpetuată de presa bisericească și circulația în mediul oarecum restrâns al comunităților ecleziastice îi conferă prea puțin din vizibilitatea pe care o merită.

Susținută de întreaga echipă redacțională a Publicațiilor LUMINA, de colaboratori din țară și din străinătate, cea mai veche componentă din grupul celor trei are în ultimii ani ca nucleu redacțional de bază, care exercită cu pasiune și migală responsabilitatea îmbinării tradiției cu modernitatea în slujirea mediatică a Bisericii: preoții Nicolae-Cristian Câdă, Maricel Popa, Eugeniu Rogoti și art designera Virginia Ene.

În anul centenar al Marii Uniri, presa periodică centrală a Bisericii Ortodoxe Române este reprezentată de șapte publicații, cu misiuni complementare. Prin formatul grafic distinct și prin conținuturile elaborate selectiv și sintetic, Vestitorul ­Ortodoxiei, la împlinirea unui deceniu de haină nouă, împletește jurnalistic efemerul binecuvântat de faptele bune cu valorile netrecătoare ale monumentelor care rezistă în timp, ca daruri ale lui Dumnezeu pentru oameni.

La mulți ani, Vestitorul Ortodoxiei!

 

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns