Un volum aniversar de înaltă ținută academică dedicat Patriarhului României

În semn de cordială și respectuoasă recunoș­tință, împreună cu părintele profesor dr. So­rin Șelaru, am dorit să dedicăm Preafericitu­lui Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, fostul nostru profesor de Teologie Pastorală și Dogmatică la Iași, un volum aniversar de înaltă ținută academică, în care să reunim voci celebre ale teologiei contemporane din întreaga lume.

 

Suntem recunoscători și profund conștienți de personalitatea istorică, de înțelepciunea teologică și de activitatea misionară a Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel, care a trasat o viziune asupra activității public-pastorale a Bisericii Ortodoxe Române și a constelației ei contemporane, transformând-o în acest proces într-un mod profund și structural.

Personalitate marcantă, profesor de Teologie Pastorală și Dogmatică, membru de onoare al Academiei Române, slujitor neobosit al Bisericii, Preafericirea Sa este cunoscut în întreaga lume ca un martor viu al unei teologii vibrante, dinamice și deschise, o teologie profundă și accesibilă, mistică și misionară.

Vasta sa operă teologică tratează majoritatea aspectelor fundamentale ale teologiei și se bazează pe legătura vie dintre teologie și spiritualitate, dintre viața liturgică și misionară a Bisericii. Înțelepciunea sa complexă, multimedială, pastorală, publică și eclesială, onorată cu cincisprezece titluri de doctor honoris causa, este o sursă transformatoare de lumină care ne inspiră pe toți să ne asumăm mai multă responsabilitate.

În prima sa Epistolă către Timotei, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă Biserica să păstreze „taina credinţei în cuget curat” (cf. 1 Tim. 3, 9). Cultivând cu fidelitate Tradiția apostolică, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel vorbește adesea despre adevărul de credință ca izvor de viață și bucurie în Duhul Sfânt, despre normele Bisericii ca tezaure ale libertății, despre Tainele Bisericii ca taine dătătoare de viață, despre viața eclesială ca anticipare reală a vieții veșnice, despre modul în care comorile credinței creștine, comori ale frumuseții și vieții divine, trebuie cultivate și împărtășite lumii.

Ținând cont de abordarea Preafericirii Sale a teologiei ca liturghie a minții și a inimii, ca misiune sacră, ca știință a mântuirii și aspirație spre viața veșnică, am ales să ilustrăm coperta acestui volum cu un mozaic din Reședința Patriarhală din București care îl înfățișează pe Sfântul Apostol Ioan, cel mai mistic dintre cei patru evangheliști, cunoscut în tradiția ortodoxă și sub numele de „Teologul”.

Acest volum cuprinde, cu siguranță, doar o infimă parte dintre cei care îl cunosc și îl apreciază pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și care ar fi trebuit să fie luați în considerare pentru un asemenea proiect editorial. Suntem foarte recunoscători și onorați să reunim în acest volum, publicat la prestigioasa editură Brill din Germania, în limbile engleză, franceză și germană, 31 de contribuţii ale unor mari teo­logi și slujitori ai Bisericii, dintre care putem men­ționa: prof. Jürgen Moltmann; Mitropoliții Hilarion Alfeyev și Hierotheos al Nafpaktosului; Arhiepiscopul Job ­Getcha; părinții Andrew Louth, John McGuckin și Chad Hatfield; profesorii ­Joseph Doré, Heinrich Bedford-Strohm, Markus Vogt, Ingeborg Gabriel, Georgios Martzelos, Peter Bouteneff, Torstein ­Tollefsen, Martin Illert, Alberto Melloni, Hervé Legrand, Pierre Gisel.

Studiile lor sunt pe cât de diverse, pe atât de valoroase. Ele acoperă o arie largă de teme, de la hristologie, eclesiologie, teologie pastorală până la etică socială și spiritualitate.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este arhitectul teologiei pastorale ortodoxe contemporane și creatorul de geniu al structurii sociale, educaționale și mediale a Bisericii Ortodoxe Române.

În volum, prof. Clapsis, din Statele Unite ale Americii, subliniază că Preafericirea Sa este „unul dintre cei mai importanți teologi ortodocși contemporani (…), cu o imensă sensibilitate pastorală” față de problemele sociale și provocările lumii de astăzi. Preafericirea Sa a îmbogățit patrimoniul teologiei ortodoxe și a transformat chipul social al Bisericii Ortodoxe Române.

Profesorul Jürgen Moltmann, celebrul teolog al speranței, amintește în articolul său că l-a cunoscut pe actualul Patriarh al României în cadrul unor conferințe centrate pe tema lui Fili­o­que, care au avut loc la Strasbourg în anul 1979. Împreună cu părintele Dumitru Stăniloae, Preafericirea Sa l-a convins pe teologul reformat că adaosul Filioque este dăunător. De atunci, prof. Moltmann este promotor al teologiei trinitare ortodoxe.

Preafericirea Sa a marcat expresia: „Cultura sufletului este sufletul culturii”. Sperăm ca acest prinos de recunoștință să fie atât de suflet, cât și de cultură teologică și spre mulțu­mirea Preafericirii Sale.

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de păstorire patriarhală, urăm Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca Bunul Dumnezeu să-i dăruiască multă pace, sănătate și mulți ani bine­cuvântați pentru misiunea sa istorică, spre slava Prea­sfintei Treimi și în slujirea Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Întru mulți și fericiți ani, Preafericirea Voastră!

 

Prof. univ. dr. habil. Daniel Munteanu