Un nou slujitor al Bisericii şi al Neamului în Harghita şi Covasna

Mesajul adresat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia întronizării Preasfinţitului Părinte Andrei Moldovan ca Episcop al Covasnei şi Harghitei

Preasfinţite Părinte Episcop Andrei,

La solicitarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, vă adresăm cuvânt de binecuvântare pentru noua misiune pastorală pe care o începeţi astăzi.

Prin lucrarea harului Preasfântului Duh, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române v-a încredinţat spre păstorire poporul dreptcredincios din tânăra şi dinamica Episcopie a Covasnei şi Harghitei, aflată într-o zonă a României în care românii ortodocşi sunt minoritari, iar lucrarea pastorală arhierească este în acelaşi timp necesară şi anevoioasă.

În acest sens, marea demnitate şi responsabilitate de a mărturisi şi sluji, prin cuvânt şi faptă, prezenţa şi lucrarea Domnului Iisus Hristos, Marele-Preot sau Arhiereul veşnic, în Biserica Sa, trebuie împlinită lucrând „cu timp şi fără timp“ pentru întărirea comuniunii ortodoxe şi româneşti în acest ţinut străbun, unind viaţa spirituală cu misiunea pastorală, iar pacea interetnică şi interconfesională cu dragostea de Ţară şi Neam!

Mărturisitor şi slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, înaintaşul Preasfinţiei Voastre în această demnitate, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, acum Mitropolitul Banatului, a păstorit cu multă înţelepciune şi râvnă duhovnicească Epis-copia Covasnei şi Harghitei, pe care a ctitorit-o şi a consolidat-o prin creşterea numărului unităţilor bisericeşti (parohii şi mănăstiri), prin edificarea de noi locaşuri de cult şi restaurarea celor vechi, prin intensificarea vieţii parohiale şi monahale, a activităţii educative, cultural-religioase şi social-filantropice.

Astăzi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, sărbătorim cu multă bucurie, împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă Română, dar mai ales cu clerul şi credincioşii din această eparhie, întronizarea Preasfinţiei Voastre ca nou Episcop al Covasnei şi Harghitei.

Calităţile teologice, duhovniceşti şi pastorale deosebite, pe care le-aţi dovedit în slujirea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, ne îndreptăţesc să avem speranţa că slujirea de chiriarh pe care o începeţi astăzi va fi o lucrare rodnică, binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii şi Neamului românesc.

De aceea, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Păstorul Cel Bun (Ioan 10, 11) şi Arhiereul mărturisirii noastre (Evrei 3, 1) să vă dăruiască mult ajutor în slujirea pastorală şi socială ca Episcop ortodox român al Covasnei şi Harghitei, spre a conduce pe calea mântuirii clerul, monahii şi credincioşii ortodocşi români din această eparhie cu o vocaţie deosebită în păstrarea credinţei ortodoxe şi a convieţuirii paşnice cu alte etnii şi confesiuni. Pentru a împlini această lucrare sunt foarte necesare consultarea şi cooperarea cu Mitropolitul Ardealului, cu ierarhii ortodocşi români din Transilvania şi cu Patriarhia Română, în luarea de hotărâri majore pastorale, sociale şi patriotice.

Acum, la începutul slujirii chiriarhale a Preasfinţiei Voastre, vă încredinţăm, Preasfinţite Părinte Andrei, de sprijinul nostru personal şi al ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în lucrarea sfântă la care aţi fost chemat, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii noastre, demnitatea şi unitatea poporului român!

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns