Un deceniu de patriarhat al Preafericitului Părinte Daniel celebrat împreună cu membrii Permanențelor Consiliului Națio­nal Bisericesc și ai Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Preafericitul Părinte Daniel a sărbătorit 10 ani de slujire în tronul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în trei momente distincte: joi, 28 septembrie 2017, aniversarea a fost celebrată împreună cu toți membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Reședința Patriarhală și apoi la Centrul cultural-misionar „Familia” din orașul Pantelimon; sâmbătă, 30 septembrie 2017, în paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală, Preafericirea Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, iar la ora 12:00, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, a fost săvârșită o slujbă de Te Deum, urmată de o recepție în Salonul „Sfinților Români” la care au participat ostenitorii de la Reședința Patriarhală și oficialitățile care au prezentat mesaje de felicitare; sâmbătă, 28 octombrie 2017, la Catedrala Patriarhală, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a unor ierarhi ortodocși din străinătate, a unor clerici și a unor mireni din țară și din străinătate, a fost săvârșită o slujbă de Te Deum, urmată de ședința solemnă a Sfântului Sinod, în Aula „Teoctist ­Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

Împlinirea unui deceniu de patriarhat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost celebrată joi, 28 septembrie, împreună cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor la Reședința Patriarhală. După șe­dințele săptămânale de lucru, membrii celor două permanențe au primit, în Salonul „Sfinților Români“ al Reșe­dinței Patriarhale, diplome omagiale și medalii.

Diploma omagială și medalia dedicate Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești a fost acordată membrilor Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Per­ma­nenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor în semn de prețuire și recunoș­tință pentru merite deosebite în păstrarea credinței ortodoxe și promovarea culturii creștine. De asemenea, Patriarhul României a prezentat trei apariții editoriale aniversare, adresând felicitări celor care au contribuit la realizarea lor: albumul aniversar „Fidelitate eclezială și misiune socială. Un deceniu de slujire a Bisericii Ortodoxe Române” (Editura BASILICA); volumul „Transparență administrativă și dinamism pastoral. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 10 ani de slujire ca Arhiepiscop al Bucu­reștilor și Mitropolit al Munteniei și Dobrogei” (Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei) și ediția aniversară a publicației „Vestitorul Ortodoxiei”.

În numele membrilor celor două permanențe a vorbit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Epis­cop-vi­car al Arhiepiscopiei Bucureș­tilor, care a adresat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un cuvânt de mulțumire pentru semnele de cinstire acordate. Preasfinția Sa a vorbit despre vocația de ctitor a Patriarhului României și despre înțelepciunea Preafericirii Sale în activitatea administrativă: „Aș vrea să vorbesc despre o latură specială, pe care o observăm mai ales în spațiul actelor, al lucrării administrative, unde am întâlnit rezoluții care reflectă gândirea părintească, alta decât ne-am aștepta adeseori. Pentru că un ierarh și mai ales un patriarh este dator să certe, să mustre, să îndemne. Dar aceste rezo­luții ne arată că duhul copleșește litera. Și peste aceste hotărâri, multe dintre ele îndreptate către cei care au nevoie de ajutorul părintesc, pe lângă îndrumări și chiar pe lângă mustrările pe care toți într-un anumit moment le merităm, duhul acesta al părintelui este cel care pune pecetea cea adevărată”. La final, Episco­pul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, din partea Permanenței Consiliului Național Bisericesc și a Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureș­tilor, o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos Pantocrator, lucrată în tehnica mozaic.

În cuvântul de răspuns, Patriarhul României a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra ierarhilor, preoților, monahilor și credincio­șilor din Biserica Ortodoxă Română: „În mod deosebit, apreciem jertfelnicia acestor ani, care ne arată că numai prin Cruce se ajunge la bucuria Învierii, numai prin dăruire de sine, cu multă responsabilitate se poate realiza ceva care este de folos Bise­ricii. Responsabilitatea unui om, indiferent că este conducător sau simplu lucrător, depinde de trei elemente esen­țiale: credința, caracterul și cultura. Când ai credință mai vie, caracter mai vertical și cultură mai bogată devii mai exigent cu tine însuți și cu cei din jur. Dumnezeu – spune Sfântul Maxim Mărturisitorul – Se uită la scopul faptelor, nu doar la fapta în sine. De aceea, faptele vor fi judecate după scopul urmărit. Dacă scopul urmărit nu este binele personal, individual, egoist, ci binele Bisericii, atunci este un scop sfânt. Acesta trebuie să fie scopul nostru: să iubim Biserica lui Hristos, să răspundem iubirii Lui, pentru că El mai întâi ne-a iubit pe noi și să ne întrebăm nu doar ce ne oferă nouă Biserica, ci cât și cum oferim noi Bisericii lui Hristos”.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat lucrările realizate la un nou corp al Casei „Pelerinul” din cadrul Centrului cultural-misionar „Familia”. La evenimentul din orașul Pantelimon au participat Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și membrii Perma­nenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbei săvârșite în Piațeta Concordia, Patriarhul României i-a felicitat pe ostenitorii și sprijinitorii lucrărilor desfășurate la Centrul cultural-misionar „Familia”, oferind diploma omagială și medalia dedicate Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești părintelui consilier patriarhal Ștefan Ababei și diac. consilier patriarhal Georgel Ene. Noul corp de camere este destinat cazării pelerinilor sau participanților la seminarii, întruniri și conferințe.

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns