„Toate acestea sunt flori de lumină ale credinței”

În întreaga țară, în ajunul praznicului Intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, credincioșii ortodocși au participat la Pelerinajul de Florii. În București, sâmbătă, 8 aprilie 2017, a avut loc un pelerinaj impresionant la care au luat parte câteva mii de credincioși și aproape 1.000 de clerici din parohiile bucureștene și din Ilfov.

 

Acest pelerinaj este o reactualizare a pelerinajelor din primele veacuri creștine, începând cu secolul al IV-lea când Biserica a ieșit din catacombe, o rememorare a pelerinajului Domnului Iisus Hristos de la Betania la Ierusalim, după ce a înviat pe Lazăr, și o readucere aminte că învierea lui Lazăr este o arvună a învierii de obște și o pregătire pentru Învierea Mântuitorului. De aceea, în timpul pelerinajului, clerul și credincioșii au purtat ramuri de salcie și finic, ca semne ale biruinței lui Hristos asupra morții, și au mărturisit prin cântare învierea cea de obște, precum se arată în troparul praznicului.

După cum a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la final, pelerinajul este și o reactualizare a pelerinajelor de Florii care au avut loc în România până în anul 1948, când au fost interzise de regimul comunist. În Capitală, acest Pelerinaj de Florii a reînceput în anul 2008.

Ca și în anii precedenți, în București, Pelerinajul de Florii a început la Mănăstirea Radu Vodă. După săvârșirea Vecerniei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Epis­cop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, a oficiat în pridvorul locașului de cult slujba de sfințire a stâlpărilor, apoi acestea au fost împărțite tuturor. În sunetul toacei, al clopotelor și al cântărilor liturgice, alaiul clericilor și credin­cioșilor a plecat de la biserica Mănăstirii Radu Vodă spre Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou, Paraclis Patriarhal. Procesiunea a continuat spre Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclis universitar, iar apoi spre Catedrala Patriarhală.

 

La pelerinaj au participat în jur de 950 clerici de la parohiile din cadrul protopopiatelor din Capitală și din Ilfov, preoții de caritate din spitale, centre sociale, unități militare, penitenciare și cimitire, cadre didactice ale Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, consilieri eparhiali și patriarhali. A fost purtată de preoți icoana mare praznicară, însoțită de 6 monahii cu cățui de la Mănăstirea Pasărea, Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și mulțimea pelerinilor.

În fața fiecărui locaș de cult amintit au fost rostite ectenii și rugăciuni. La Catedrala Patriarhală au mai fost rostite rugăciunile de sfințire a icoanei praznicului Intrării Domnului în Ierusalim și de binecuvântare a pelerinilor de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a întâmpinat în fața Reșe­dinței Patriarhale mul­țimea de clerici și credincioși.

La slujba oficiată în fața Catedralei Patriarhale, în soborul de slujitori au fost PS Părinte Qais, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), PS Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, încon­jurați de preoți și diaconi, cărora s-a adăugat și PS Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a condus procesiunea.

 

Biserica, „icoana Ierusalimului ceresc”

Pelerinajul, a explicat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în cuvântul de învăță­tură, începe de la o biserică și se termină la altă biserică, întrucât biserica este „icoana Ierusalimului ceresc spre care ne îndreptăm”, precum se arată în slujba de sfințire a unei biserici ortodoxe. „Plecăm de la un punct sfânt și ne orientăm spre alt spațiu sacru, de la o biserică la altă biserică. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că mărturisim că noi, creștinii, nu avem cetate stătătoare aici pe pământ, ci suntem pelerini. Îna­intăm spre patria cerească definitivă și ultimă – Ierusalimul din ceruri. (…) Pelerinajul de Florii este o binecuvântare pentru toți credincioșii din cetate, întrucât oamenii sunt scoși din izolare și chemați la comuniune. (…) Este o lucrare sfântă, misionară, de mărturisire a credinței noastre în Iisus Hristos, Cel Răstignit și Înviat, o lucrare de prevestire a Pătimirilor și a Învierii Domnului, o lucrare de receptare a binecuvântării Preasfintei Treimi și de transmitere a bucuriei în jurul nostru, în casele noastre. Stâlpările sau ramurile de salcie și finic sunt simbolul credinței, dar și simbolul virtuților pe care noi le-am adunat prin post, spovedanie, împărtășire mai deasă, fapta bună, cuvântul bun, acumulare de lumină din Sfintele Scripturi și sfintele slujbe mai lungi. Toate acestea sunt flori de lumină ale credinței adunate timp de 40 de zile în sufletele noastre. Aceste flori ale credinței și ale nevoințelor le oferim Mântuitorului Iisus Hristos ca semn de mulțumire și, în același timp, ca o cerere adresată Lui spre a sfinți viața noastră și a ne dărui bucuria Sfintelor Paști”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La final, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit organizatorilor pelerinajului și, în semn de prețuire și recu­noș­tință pentru participarea clericilor, le-a dăruit câte două cărți teologice, două broșuri dedicate Anului omagial și comemorativ și trei icoane reprezentându-i pe Sfinții Luca Apostolul și Evanghelistul, Ioan Damaschin și Teodor Studitul. De asemenea, și ceilalți pelerini au primit câte o iconiță.

În acest an, pelerinajul a fost susținut de Protoieria Sector 3 Capitală prin dăruirea icoanei praznicului, de Protoieria Sector 4 Capitală prin dăruirea iconițelor pentru pelerini și de Protoieria Ilfov Sud, care a contribuit cu stâlpările de ­finic.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns