Tineri adunați în iubirea și bucuria Preasfintei Treimi

Mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la a 20-a ediție a pelerinajului și festivalului de tineret organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos la Mănăstirea Buciumeni, luni, 1 iunie 2015 – sărbătoarea Preasfintei Treimi

Sărbătoarea Preasfintei Treimi, prăznuită a doua zi după sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, este un prilej de gândire teologică și de trăire duhovnicească privind credința ortodoxă în Sfânta Treime, exprimată în Crezul ortodox (niceo‑contantinopolitan), în scrierile Sfinților Părinți și în cultul Bisericii Ortodoxe.

Taina Sfintei Treimi a fost cel mai de seamă subiect de gândire teologică pentru unii dintre cei mai mari Părinți ai Bisericii ca: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Damaschin și alții. Luminându‑ne mintea și sufletul cu învățăturile acestor Sfinți Părinți, cântăm, deodată cu întreaga Biserică, la Vecernia Mare din Duminica Cincizecimii: „Tatăl a născut fără de ani pe Fiul, cel împreună‑veșnic și împreună pe Tron șezător; și Duhul Sfânt era de Tatăl preaslăvit, împreună cu Fiul: o Putere, o Ființă, o Dumnezeire…“ Învă­țăm, așadar, că Dumnezeul creș­ti­nilor este Unul, dar El nu este o singurătate eternă, ci o comuniune de viață și de iubire eternă desăvârșită. Unicul izvor al ființei divine este Tatăl din Care Se naște Fiul și purcede Duhul Sfânt. Cele trei Persoane divine ale Sfintei Treimi conțin împreună aceeași unică ființă, sunt egale ca putere și slavă, sunt distincte, dar nedespărțite, Se conțin reciproc și Se dăruiesc reciproc într‑o comuniune desăvârșită de viață și iubire. În acest sens, Sfânta Treime este și modelul desăvârșit al comuniunii de iubire sfântă în viața Bisericii (cf. Ioan 17, 21‑22; 2 Corinteni 13, 13). Accentuând acest adevăr teologic, părintele Dumitru Stăniloae spune că Biserica este chiar „viața de comuniune a Preasfintei Treimi, extinsă în umanitate, de la Tatăl, prin Fiul, în Sfântul Duh“.

Legătura dintre cele două sărbători – a Pogorârii Sfântului Duh și a Preasfintei Treimi – se exprimă prin faptul că, la Cincizecime, prin lucrarea Sfântului Duh, Biserica lui Hristos, întemeiată de El ca fiind Capul ei, prin întruparea Sa și prin toată lucrarea Sa mântuitoare, se constituie și se manifestă acum în mod văzut ca adunare a oamenilor de neamuri sau etnii diferite în iubirea Prea­sfintei Treimi. Mai precis, Sfântul Duh împărtășește oamenilor din toate popoarele și din toate timpurile viața sfântă a lui Hristos Cel răstignit, înviat și înălțat în slava cerească, pentru ca oamenii să participe la iubirea, pacea și bucuria Preasfintei Treimi din Împărăția cerurilor.

În această perspectivă, voind să împărtășească multor tineri din Eparhia Dunării de Jos iubirea, pacea și bucuria Preasfintei Treimi, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a fost inspirat când a hotărât ca de hramul Mănăstirii „Sfânta Treime“ din ținutul Tecucilor – județul Galați să organizeze unul dintre cele mai frumoase modele pastorale de comuniune și acțiune ale tinerilor, și anume pelerinajul și întâlnirea tinerilor de la Mănăstirea Buciumeni. Ajuns după 20 de ani la ediția jubiliară din 2015, acest eveniment, care se petrece în „catedrala cu vitralii foșnitoare“ din codrii Buciumenilor, a bucurat, de‑a lungul anilor, zeci de mii de tineri. Mulți dintre ei sunt acum oameni maturi, au respon­sa­bilități în diverse domenii de activitate (cercetare, economie, informatică, educație) și au propriii lor copii. Lumina comuniunii din aceste tinere familii creștine a fost cultivată mai întâi aici, la Buciumeni, unde, la chemarea Bisericii, foștii elevi de odinioară au trăit bucuria și binecuvântarea comuniunii. Tinerii de astăzi continuă calea celor de odinioară prin participarea lor la comuniunea creștină de rugăciune din Sfânta Liturghie, la agapa frățească și la convorbirile duhovnicești cu preoții din parohii.

An după an, evenimentul a fost tot mai bine organizat, astfel încât am aflat cu bucurie că, pentru ediția de anul acesta, au fost cooptați în echipa de pregătire și coordonare a pelerinajului, alături de chiriarhul Dunării de Jos, reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene Galați și Brăila, consilierii eparhiali, protoierei, preoți și elevi din licee, profesori de religie și membri ai Asociației „Părinți pentru ora de Religie“ (APOR). Subiectele care vor fi dezbătute în convorbirile duhov­ni­cești din cadrul atelierelor tematice sunt, de asemenea, sugerate de tineri, ca un ecou al preocupărilor și căutărilor vârstei lor. Chiar și agapa la care tinerii participă după Sfânta Liturghie este, anul acesta, 2015, pregătită și servită de tineri!

Aceste lumini ale pelerinajului și întâlnirii tineretului ortodox sunt dătătoare de speranță, deoarece ele pun în valoare poten­țialul spiritual al tinerilor și atașamentul lor față de Biserica poporului român și față de tradiția creștină sănătoasă. Pelerinajul de la Buciumeni este, în Biserica Ortodoxă Română, unul dintre cele mai semnificative și durabile proiecte pentru tineret, desfășurat în ultimii 20 de ani, marcând în mod deosebit anul 2015 ca An omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii.

Felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, pe toți colaboratorii Înaltpreasfinției Sale, precum și soborul Mănăstirii „Sfânta Treime“ – Buciumeni, pentru stăruința lor în continuarea acestei lucrări misionare de mare folos pentru toți, în special pentru tineri.

Binecuvântăm pe toți tinerii pelerini, participanți la această ediție jubiliară a pelerinajului, rugându‑ne Duhului Sfânt Mângâietorul să aducă bucurie în inimile lor, să le lumineze sufletele, să le sfințească viața și să‑i călăuzească pe calea mântuirii.

Cu părintească binecuvântare, dorim tuturor clericilor, maicilor și credincioșilor pelerini prezenți la Mănăstirea Buciumeni ani mulți cu sănătate, pace, fericire și mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună.

 

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns