Teologia ortodoxă academică trebuie să susțină mai intens lucrarea misionară a Bisericii în societate

Mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la cel de-al VIII-lea Congres al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, 8-10 octombrie 2018

 

Congresul Facultă­ților de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, organizat în contextul Anului omagial al unităţii de credinţă și de neam și al Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, reprezintă un eveniment important pentru învățământul teologic ortodox universitar și postuniversitar românesc.

Ajuns la cea de-a VIII-a ediție, congresul din acest an este organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman a Universității din Oradea, având un titlu semnificativ: Contribuția Bisericii și a teologiei ortodoxe pentru unitatea de credință și neam.

Patriarhia Română acordă o atenție deosebită învățămân­tului teologic, sprijinind buna desfășurare a procesului educa­țional din cadrul seminariilor, liceelor teologice și facultăților de teologie ortodoxă din țara noastră. În același timp, la nivelul Patriarhiei Române sunt organizate diferite activități educaționale, dintre care le amintim pe cele desfășurate în acest an: Congresul Național de Teologie Unitate eclesială și unitate națio­nală. Aspecte istorice și teolo­gice (20-24 mai 2018, Palatul Patriarhiei din București); Concursul național cultu­ral-artistic Unirea – libertate și unitate; Întâlnirea Inter­na­țională a Tinerilor Ortodocși (6-9 septembrie 2018, Sibiu), taberele de vară Tradiție și Noutate, precum și alte activităţi care își propun să implice cât mai mulți tineri, pentru a-i ajuta să trăiască frumu­sețea Ortodoxiei.

De-a lungul istoriei poporului român, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ în organizarea și îmbogățirea edu­ca­ției și a culturii naționale. Școala românească a luat ființă în tinda Bisericii și a continuat să existe și să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica. Din acest motiv, marele istoric Nicolae Iorga scria: Mitropoliții, episcopii, egumenii și așa de adesea ori și smeriții călugări ori umilii preoți de mir au dat poporului, ei singuri aproape, toată învățătura, au înzestrat neamul cu o limbă literară, cu o literatură sfântă, cu o artă în legătură cu gustul și nevoile lui, au sprijinit Statul fără să se lase a fi înghițiți de dânsul, au călăuzit neamul pe drumul pământului fără a-și desface ochii de la cer (), dând istoriei noastre cărturari, caligrafi, sculptori în lemn, argintari, oameni de Stat, ostași, mucenici și sfinți”1.

Biserica Ortodoxă a însoţit și a slujit poporul român de la nașterea sa în istorie, prin ierarhi, preoţi și diaconi, profesori de teologie, prin predică, dar și prin tipărirea cărţilor bisericești, răspândite apoi în toate provinciile locuite de români, întrucât ele au fost adresate întregii „seminţii românești”.

Comemorarea făuritorilor Marii Uniri și evidențierea contribuţiei istorice majore a acestora la realizarea idealului naţional de unitate constituie o frumoasă ofrandă de recunoștinţă, dar și prilej pentru generaţia actuală de a cunoaște mai bine virtuţile lor, de a le preţui și a le pune în valoare, fiind chipuri de lumină și întărire spirituală pentru viaţa și lucrarea Bisericii în contextul actual.

În programul Congresului Facultăților de Teologie Ortodoxă este prevăzută, pe lângă susținerea referatelor cu teme de actualitate, și întrunirea Colegiului Decanilor, precum și întâlnirea directorilor școlilor doctorale de la facultățile de teologie ortodoxă din țară. Prin urmare, congresul constituie un bun prilej pentru prezentarea problemelor actuale ale învățământului teologic ortodox universitar, cu scopul de-a pregăti răspuns adecvat exigențelor academice, dar și de-a intensifica formarea duhovnicească a studenților şi de-a susţine mai intens lucrarea misionară (catehetică, apologetică şi mediatică) a Bisericii în societate.

În acest sens, facultățile de teologie ortodoxă trebuie să promoveze o armonie creatoare între cercetarea științifică intelectuală și formarea liturgică eclesială, între știință și misiune socială. Mai precis, Patriarhia Română aşteaptă ca toate facultățile de teologie ortodoxă să sprijine mai intens lucrarea misionară a Bisericii în societate.

Binecuvântăm și felicităm pe organizatori și pe toţi partici­panții la lucrările Congresului Facultăților de Teologie Ortodoxă de la Oradea, având convingerea că acesta va contribui la sporirea cooperării universitare, spre binele societății româneşti de azi, expusă multor curente şi ideologii secularizante noi.

În acest context, este nevoie să evidențiem valorile permanente ale credinței şi culturii româneşti, mai ales în cadrul unui dialog naţional şi internaţional, unind în mod creator şi înţelept tradiţia cu noutatea, informarea intelectuală cu formarea spirituală, ca bază a unei teologii dinamice şi misionare.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Notă:

1 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I, ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, Ed. Ministeriului de Culte, 1928, p. 4.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns