Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” de la Paris oferă pentru românii din diasporă, și nu numai, în anul universitar 2016-2017, cursuri la mai multe discipline de teologie ortodoxă pentru trei cicluri de studii. ­Cursurile sunt susținute la distanță, pe internet, de profesori voluntari, cu experiență didactică. Cursurile și studiile din cadrul centrului vizează obținerea unei diplome de studii superioare în teologie ortodoxă.

Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” de la Paris (CDS) oferă cursuri la următoarele discipline teologice: Vechiul și Noul Testament, istoria Bisericii, patrologie, teologie dogmatică, teologia icoanei, teologie liturgică, drept canonic, filosofie, antropologie/bioetică, apologetică/teologie și știință, greacă biblică, ebraică biblică. Persoanele doritoare să urmeze studiile de formare din cadrul CDS trebuie să cunoască limba franceză, să aibă diplomă de bacalaureat sau să posede o diplomă echivalentă din cadrul recomandărilor Convenției de la Bologna. Corpul profesoral, compus din cadre didactice voluntare, clerici și laici calificați la disciplinele pe care le predau, precum și profesori invi tați de la facultățile de teologie din diferite universități europene, asigură cursurile pe parcursul anului universitar, monitorizarea studenților, corectarea temelor, seminariile de prezentare, examenele scrise și orale de la sfâr șitul anului. Toate cursurile și conferințele sunt înregistrate pe site-ul centrului și puse la dispo ziția studenților.

Cursurile și studiile din cadrul CDS vizează obținerea unei diplome de studii în teologie ortodoxă pentru următoarele cicluri: primul ciclu (licență), cu trei ani de studiu, se finalizează cu Diploma de studii teologice ortodoxe; al doilea ciclu (master), cu doi ani de studiu și redactarea a două memorii, se finalizează cu Diploma de studii superioare în teologie ortodoxă; al treilea ciclu, consacrat unei cercetări personale de înalt nivel științific, cuprinde trei ani de studiu cu seminarii de cercetare sub îndrumarea unui cadru didactic calificat și susțineare a unei teze în fața unei comisii.

CDS are și un program de studii online: Introducere în teologia ortodoxă, program ce se adresează persoanelor fără studii teologice și oferă cu­noștințele teologice de bază necesare înscrierii în ciclul academic la nivel de licență. Sunt disponibile 70 de locuri. Perioada de înscriere este până la 30 noiembrie 2016, iar perioada de des fășurare a programului este 28 noiembrie 2016 – 30 iunie 2017.

Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” de la Paris, creat în 2011 prin decizia Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, este o asociație declarată în conformitate cu legis lația din Franța și prezidată de Înaltprea sfințitul Părinte Iosif, chiriarhul acestei eparhii. CDS este o insti tuție privată de învăță mânt superior la dis tanță în domeniul științelor teologice și filosofice, inclusă din anul 2016 pe lângă serviciile Rectoratului Academiei din Paris. Mai multe informații despre acest centru și modalitățile de a lua parte la programul lui de formare se pot afla pe site-urile apostolia.tv și ­teologie.eu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter