Spiritualitatea rurală românească evocată la Alba Iulia

În perioada 6-7 mai, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a avut loc cea de-a 18-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Satul și spiritualitatea rurală – între tradiție și modernitate”, se înscrie în tematica anului 2019, declarat de Patriarhia Română ca „An omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)”.

 

Simpozionul Interna­țional de Știință, Teologie și Artă, având în acest an tema „Satul și spiritualitatea rurală – între tradiție și modernitate”, a fost găzduit de Facultatea de Teologie Ortodoxă din orașul Marii Uniri și a reunit, la fel ca la edițiile precedente, personalități din țară și din străinătate, atât din cadrul cercetării teologice, cât și din domeniul altor discipline socio-umane.

Lucrările simpozionului au fost deschise luni, 6 mai, cu oficierea slujbei de Te Deum de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă. În continuare, în Aula „Dumitru Stăniloae”, au urmat cuvintele de salut ale oficia­lităților județene și locale, precum și ale pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, decanul Facul­tății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Părintele Arhiepiscop Irineu a rostit cuvântul de deschidere în cadrul căruia a subliniat faptul că satul românesc constituie vatra păstrării și a promovării culturii naționale și ecleziale românești. În finalul cuvântării, ierarhul a spus: „Astăzi, când sătenii se înstrăinează de propriul pământ și de propria lor identitate, iar tradițiile populare sunt căzute în uitare – cum zice Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, noi suntem chemați să perpetuăm satele românești, să le păstrăm și, în ciuda modernizării necesare, să le transmitem copiilor și nepoților noștri cu farmecul lor înveșnicit. Datori suntem să-i iubim pe țărani și mediul rural în care, de-a lungul timpului, s-au dezvoltat și desă­vârșit valorile perene ale neamului nostru nobil, care a trecut înțelept prin istorie și s-a dovedit erou în cultură”.

De asemenea, Înaltprea­sfin­țitul Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei a elaborat un studiu despre un învățător important din prima jumătate a secolului trecut, care a activat vreme de un sfert de veac în localitatea Băsești, satul natal al ierarhului. Un alt eveniment important care a avut loc în cadrul primei zile a Simpozionului Interna­țional pentru Știință, Teologie și Artă (ediția a 18-a) a fost festivitatea decernării titlului de „Doctor Honoris Causa” lui Costion Nicolescu, doctor în teologie la Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint Serge” din Paris şi cercetător la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti.

A urmat un recital instrumental folcloric susținut de studenții Secției de Muzică Religioasă a Facultății de Teologie Ortodoxă din orașul Marii Uniri. În ultima parte a zilei, au fost prezentate lucrările din cadrul simpozionului, pe ateliere de lucru, în cadrul cărora invitații au fost selectați potrivit preocupărilor și ariilor de cercetare științifică.

Marți, 7 mai, în cea de-a doua zi a simpozionului, în cadrul a patru secțiuni, s-au derulat noi sesiuni de comunicări și dezbateri cu privire la referatele prezentate. În cuprinsul lucrărilor științifice, participanții au evi­dențiat, prin intermediul studiilor realizate, importanța culturii, a spiritualității rurale și a patrimoniului din mediul tradi­țional românesc. În Aula „Dumitru Stăniloae”, a avut loc un recital de pian, moment artistic ce a marcat încheierea lucrărilor acestei ediții a Simpozionului Inter­național.

În a doua parte a zilei, corpul profesoral al Facultății de Teologie și invitații acestei manifestări academice au vizitat două localități de pe Valea Se­beșului, unde se află vâltoarea, piua și Muzeul Satului din comuna Șugag și Muzeul tra­dițional din localitatea Laz, care adăpostește icoane vechi ale familiei Poenaru, conform Arhiepis­copiei Alba Iuliei.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns