Slujbă de pomenire pentru Patriarhii Iustin și Teoctist

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit sâmbătă, 28 iulie, o slujbă de pomenire pentru adormiții întru fericire Patriarhi ai României Iustin Moisescu (†31 iulie 1986) și Teoctist Arăpașu (†30 iulie 2007). Rugăciunea a fost oficiată în Catedrala Patriarhală, în pronaosul căreia se află mormintele celor doi Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

 

Credincioși din Capitală au participat sâmbătă la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală de un sobor de preoți. În cadrul slujbei, au fost rostite rugăciuni pentru veșnica odihnă a sufletelor robilor lui Dumnezeu: Patriarhul Iustin și Patriarhul Teoctist. În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a săvârșit slujba Parastasului, înconjurat de un sobor de slujitori din care a făcut parte și arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei de pomenire, Preasfinția Sa a evocat perso­nalitățile Patriarhilor Iustin și Teoctist: „Facem pomenirea celor doi Patriarhi ai României cu multă recunoștință pentru activitatea lor extrem de bogată, pentru realizările foarte mari care ­le-au înscris pentru eternitate numele în istoria Bisericii noastre și a poporului român, și pentru lupta lor dârză de a apăra Biserica și de a-i apăra pe credincioșii ei în timpurile foarte grele ale dictaturii comuniste atee”.

Ierarhul a arătat că pomenirea Patriarhului Iustin Moisescu în Anul Centenar are o semnificație aparte. „El s-a născut în localitatea Cândești din județul Argeș, în 5 martie 1910, în familia învățătorului Ioan și a soției sale, Maria. Această familie a fost binecuvântată cu patru copii: doi băieți și două fete. Aceștia, din nefericire, au rămas orfani de mici, întrucât tatăl lor, ofițer al Armatei Române, a murit eroic chiar aici, la marginile Capitalei, în toamna anului 1916, când armata română aflată în retragere se lupta pentru salvarea Capitalei de trupele de ocupație germane și bulgare. A fost înmormântat în Cimitirul Ghencea Militar. De aceea, tânărul Iustin a fost școlarizat în Seminarul orfanilor de război din orașul Câmpulung Muscel, organizat de primul Patriarh al României, vrednicul de pomenire Miron Cristea. Această școală a fost una dintre multele măsuri luate de Biserica Ortodoxă Română pentru alinarea suferințelor și pierderilor provocate de Primul Război Mondial”, a spus Episcopul-vicar patriarhal. În continuare, Preasfinția Sa a vorbit despre studiile la Atena și Strasbourg ale teologului Iustin Moisescu, despre strălucita sa activitate academică la București, Varșovia și Cernăuți-Suceava și despre slujirea ca ierarh al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Mitropolit al Ardealului, Mitropolit al Moldovei și Sucevei și Patriarh al României. „A fost un mare teolog și a scris – nu foarte mult, dar cu foarte mare acrivie, dorind ca prin fiecare rând sau pagină pe care a elaborat-o să aducă o contribuție însemnată dezvoltării teologiei românești, în general, și mai ales teologiei biblice. Când era Mitropolit la Iași, a reeditat Psaltirea lui Dosoftei, unul dintre marile acte de cultură medievale românești, și a publicat un volum foarte valoros despre monumentele bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei, foarte multe monografii și lucrări. Aici, la București, a inițiat o colecție intitulată Părinți și Scriitori Bisericești, proiectată în 90 de volume. Au apărut foarte multe dintre ele, lucrări ale Sfinților Părinți de limbă greacă și latină. Pentru importanța acestei colecții pentru teologia românească, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după alegerea ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, a inițiat republicarea volumelor deja apărute, la care se adaugă o listă lungă de lucrări fundamentale pentru cultura noastră teologică și bisericească”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

În continuare, ierarhul a evocat personalitatea Patriarhului de vrednică pomenire Teoctist Arăpașu, de la a cărui trecere la viața veșnică s-au împlinit 11 ani. „S-a născut într-o familie numeroasă, în Tocilenii Boto­șanilor, în data de 7 februarie 1915. A fost al 10-lea din cei 11 copii ai părinților Dumitru și Marghioala. A intrat de timpuriu, la vârsta de 13-14 ani, în obștea schitului de la Sihăstria Voronei, un așezământ monahal modest unde se ducea o viață duhovnicească de foarte înaltă calitate și intensitate”, a spus ierarhul. De asemenea, în cuvântul de învățătură, a amintit studiile seminariale la mănăstirile Neamț și Cernica, cursurile Facultății de Teologie din București, slujirea ca diacon la Catedrala Patriarhală cu diferite ascultări în Administrația Patriarhală, slujirea la Iași ca preot la catedrală, mare eclesiarh, exarh al mănăstirilor și vicar administrativ, urmate de intrarea în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Episcop-vicar patriarhal, Episcop al Aradului, locțiitor al Episcopiei Oradiei, Mitropolit al Olteniei, Mitropolit al Moldovei și Sucevei și Patriarh al României. „Venit la București în 1986, a avut de înfruntat aceeași atitudine ostilă cu care s-a confruntat și Patriarhul Iustin, mai ales din cauza insistențelor autorităților ca acest deal să fie eliberat de monumentele bisericești. S-a luptat și, spre bucuria noastră, evenimentele din 1989 și atitudinea dârză a Patriarhilor Iustin și Teoctist au făcut ca această catedrală să rămână în picioare și să ne bucurăm de ea. În vremea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost restaurată și împodobită atât de frumos, împreună cu Reședința Patriarhală și cu Palatul Patriarhiei. După Revoluția din 1989, Patriarhul Teoctist s-a putut implica în dezvoltarea activi­tăților tradiționale ale Bisericii. Au început să se înființeze o mulțime de instituții filantropice, s-a înmulțit numărul seminariilor și al facultăților de teologie, specializările studiilor teologice s-au diversificat, a fost reintrodusă religia ca obiect de studiu în învățământul general de stat, s-au înmulțit eparhiile din țară și a fost reorganizată diaspora românească prin înființarea de noi eparhii în străinătate”, a spus Preasfinția Sa.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns