Marți, 8 decembrie 2015, la Centrul eparhial din Timișoara, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, a avut loc întrunirea Sinodului mitropolitan, la care au fost prezenți Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, şi Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

După rugăciunea „Împărate ceresc“, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan Selejan a adresat un cuvânt de bun-venit ierarhilor prezenţi şi a anunțat ordinea de zi, care a cuprins aspecte importante cu privire la viața bisericească, culturală și administrativă a Mitropoliei Banatului. Astfel, au fost prezentate referate despre modul de punere în aplicare a hotărârilor Sfântului Sinod în legătură cu cooperarea pastorală transfrontalieră a eparhiilor ortodoxe române și întocmirea monografiilor parohiale, precum și stadiul de elaborare a acestora în Mitropolia Banatului, o atenție deosebită fiind acordată învăţământului teologic preuniversitar și universitar din Mitropolia Banatului.

De asemenea, au fost analizate și unele probleme patrimoniale existente între eparhiile Mitropoliei Banatului și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică din Lugoj, cu precizarea că Sinodul mitropolitan nu are competenţa de a aproba înstrăinarea locaşurilor de cult şi a altor bunuri sacre fără avizul favorabil al celor trei sinoade reunite: Sinodul Mitropoliei Ardealului, Sinodul Mitropoliei Clujului, Maramureşului și Sălajului şi Sinodul Mitropoliei Banatului. În acest sens, se va întocmi un document, motivat din punct de vedere istoric, către Sfântul Sinod pentru ca Sinodul mitropolitan să fie abilitat a rezolva pe plan local problemele patrimoniale cu Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, din Lugoj.

În cadrul ședinței de lucru a fost subliniată participarea ierarhilor Mitropoliei Banatului la diferite manifestări bisericești și culturale în cele două eparhii de lângă granițele României, precum și sprijinul financiar acordat pentru salarizarea unor preoţi ori pentru tipărirea calendarelor.

Privitor la perioada sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului, Sinodul mitropolitan a hotărât ca serviciile de asis­tență socială ale celor trei eparhii, parohiile și mănăstirile, funda­țiile și asociațiile bisericești să contribuie la ajutorarea credin­cioșilor nevoiași, a familiilor cu mulți copii, a bolnavilor aflați pe patul de suferință, a copiilor din centrele de plasament, a vârstnicilor din aziluri și a altor persoane care se confruntă cu greutăți de natură materială.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a mulțumit ierarhilor pentru participarea la această întrunire și pentru implicarea activă în viața eparhiilor pe care le păstoresc spre mai binele credincioșilor și al Bisericii noastre dreptmăritoare.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter