Sinod mitropolitan la Timișoara

Conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a convocat Sinodul mitropolitan în ședință de lucru pe 22 iunie, la Reședința mitropolitană din Timișoara.

La ședința de lucru a Sinodului mitropolitan au participat: Înalt­preasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Ti­mi­șoarei și Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Prea­sfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, și Preasfin­țitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Lucrările ședinței au debutat în capela Reședinței mitropolitane cu un moment de rugăciune.

Pe ordinea de zi a ședinței Sinodului mitropolitan s-au aflat următoarele puncte: avizarea propunerii Înaltprea­sfințitului Părinte Timotei de nominalizare a doi candidați pentru ocuparea demnității de Episcop-vicar la Arhiepiscopia Aradului. Analizând CV-urile celor propuși și constatând că întrunesc condițiile canonice și regulamentare, membrii Sinodului, conform art. 127, alin. 2, lit. b-h din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, au trecut la procedura de vot, în urma căreia doi conferențiari universitari, doctori în teologie, au fost propuși Sfântului Sinod în vederea alegerii de Episcop-vicar la Arhiepiscopia Aradului.

Sinodul mitropolitan a aprobat apoi slujba și Acatistul Sfinților Mucenici Montanus preotul și Maxima, soția sa, și a Sfinților Mucenici Donat, Romul, Silvan și ­Venust și a hotărât trimiterea lor la Cancelaria Sfântului Sinod.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a propus înființarea Centrului so­cial-cultural și a unui schit pentru monahii pe lângă cona­cul de la Banloc, propunere aprobată, de asemenea, de către Sinodul mitropolitan.

Sinodului mitropolitan i-au fost supuse spre aprobare programa și bibliografia orientativă pentru obținerea gradului profesional I în preoție, alcătuite de profesori ai facultăților de teologie din Timișoara, Arad și Caran­sebeș. După ce au fost formulate sugestii, propuneri și observații, s-a hotărât înaintarea acestor documente către Cancelaria Sfântului Sinod.

În finalul întrunirii, s-a făcut mențiunea că centrele eparhiale de la Timișoara, Arad și Caransebeș au acordat, la finalul anului școlar, ajutoare și premii în bani elevilor cu rezultate bune la învățătură și olimpicilor. S-a hotărât totodată ca, în perioada de vară, să fie organizate colecte în eparhiile Mitropoliei Banatului pentru a fi cumpărate rechizite și obiecte de îmbrăcăminte elevilor care provin din familii cu posibilități materiale reduse, așa încât și Biserica să contribuie la evitarea abandonului școlar.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns