În Sala Conventus a Palatului Patriarhiei a avut loc marți, 7 noiembrie, Sinaxa monahală a stareților, starețelor, egumenilor și egumenelor din Arhiepiscopia Bucureștilor. Evenimentul s-a desfășurat sub tema Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și a Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului și a fost prezidat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Ședința de lucru a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureș­tilor, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte stareții așezămintelor monahale din eparhie. În cuvântul de deschidere a sinaxei monahale, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a amintit că aceasta este prima întâlnire a stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor în Palatul Patriarhiei, după amplele lucrări de consolidare și restaurare.

În continuare, monahia Antonia Coșniță, viețuitoare a Mănăstirii Pasărea din județul Ilfov, a susținut referatul intitulat „Ateliere de icoane pictate, brodate și ferecate din mănăstirile și schiturile Arhiepiscopiei Bucureștilor, astăzi”, în cadrul căruia a prezentat istoria renașterii activității artistice și culturale din mănăstiri ca izvor de binecuvântare pentru monahi și activitatea atelierelor existente în mănăstirile eparhiei, iar Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, a susținut comunicarea „Patriarhul Justinian Marina – ocrotitor al monahismului românesc în vremuri de prigoană”, în cuprinsul căreia a prezentat situația Bisericii Ortodoxe Române după emiterea Decretului nr. 410 din 11 octombrie 1959 de către Guvernul comunist.

Rezumatul diagramelor monahale pe anul 2017, cu împliniri și probleme de rezolvat, a fost prezentat de arhim. Nectarie Șofelea, starețul Mănăstirii Radu Vodă și exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Pentru îndrumări cu privire la acțiunile administrativ-gospodărești ale așezămintelor monahale, la sinaxă au participat și arhid. Valentin Niculae (consilier juridic în cadrul Oficiului cano­nico-juridic al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor), diac. Ilie Iulian Stan (inspector în cadrul Sectorului monumente și construcții bise­ricești) și protos. Sava Hasuc (inspector inginer la Sectorul bunuri imobile biseri­cești).

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a anunțat că toate mănăstirile și schiturile din Arhiepiscopia Bucureștilor vor primi gratuit pentru biblioteca insti­tuției următoarele volume tipărite recent: „Trans­parență administrativă și dinamism pastoral. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 10 ani de slujire ca Arhiepiscop al Bu­cu­reștilor și Mitropolit al Munteniei și Dobrogei” (Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei); „Fidelitate eclezială și misiune socială. Un deceniu de slujire a Bisericii Ortodoxe Române. Album aniversar” (Editura BASILICA a Patriarhiei Române); „Iconostase din București. Secolele XVII-XIX” (Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei); „Programul iconografic al bisericilor ortodoxe. Îndrumător pentru zugravii de biserici” (Editura BASILICA a Patriarhiei Române).

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter