La Centrul Ecumenic de la Chambésy, Geneva, Elveţia, sa desfăşurat în perioada 21-27 ianuarie 2016, Sinaxa întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, privitoare la pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod. În cadrul sesiunilor, care au fost ţinute în duhul apostolic al „adevărului în iubire“ (Efeseni 4, 15), în acord şi înţelegere, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au afirmat decizia lor de a convoca Sfântul şi Marele Sinod. Acesta va avea loc la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16-27 iunie 2016.

O încununare a lucrărilor sinaxei a fost Sfânta Liturghie, oficiată de Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe autocefale, în Duminica a 31‑a după Rusalii, în Biserica „Sfântul Apostol Pavel“, catedrală stavropighială a Patriarhiei Ecumenice. La Sfânta Liturghie, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului şi Patriarh Ecumenic, a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a subliniat importanţa coliturghisirii şi a lucrărilor Sinaxei întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, care s-a desfăşurat la Chambésy, cu misiunea pregătirii Sfântului şi Marelui Sinod. „Astăzi noi punem un jalon istoric şi încredinţăm rugăciunii unui mare număr de oameni evenimentul apropiat al Sfântului şi Marelui Sinod. Suntem fideli continuităţii teologice a credinţei noastre în Iisus Hristos, care se exprimă în acelaşi timp prin învăţătura Bisericii Apostolice şi a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Întrucât Tradiţia noastră este bogată şi foarte vie, ea trebuie să afle cuvintele potrivite pentru a răspunde provocării timpului nostru. Sfântul şi Marele Sinod Ortodox va marca o etapă decisivă în viaţa Bisericii noastre. El nu se limitează la momentul în sine, ci trebuie înţeles ca un proces în desfăşurare, început în trecut şi care continuă în viitor. Deci, suntem hotărâţi să proclamăm mesajul Ortodoxiei“, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarh Ecumenic.

În cadrul Sinaxei, Patriarhul Ecumenic a vorbit despre cele 10 teme care au fost stabilite la prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală din anul 1976. Deoarece, din cele 10 teme adoptate în 1976, numai 8 au fost discutate, iar 2 teme nu au întrunit până acum unanimitate (autocefalia şi dipticele), Patriarhul Ecumenic a propus ca aceste teme să nu mai facă parte din lista de teme pentru Sfântul şi Marele Sinod, ci să fie discutate ulterior.

Temele aprobate oficial pentru a fi examinate şi adoptate de Sfântul şi Marele Sinod sunt: Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, Diaspora Ortodoxă, Autonomia şi modul proclamării acesteia, Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la căsătorie, Importanţa postului şi a respectării acestuia astăzi, Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine. Un punct foarte important pe care la manţionat Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecmenic, a fost acela privitor la conceptul de unanimitate sau modalitatea de adoptare a textelor. Sanctitatea Sa a precizat că unanimitatea nu trebuie înțeleasă ca ceva strict matematic (dacă unul nu este de acord, atunci nu este unanimitate). Dacă există persoane individuale sau grupări care nu sunt de acord cu unele texte, poziţia acestora să fie semnalată, consemnată, dar textul în cauză să fie totuşi adoptat. De asemenea, s-a hotărât: înfiinţarea unui Secretariat Panortodox, regulamentul de funcţionare a Sinodului, participarea observatorilor eterodocşi la începerea şi încheierea lucrărilor, precum şi costurile bugetare privitoare la Sinod.

La Sinaxă au fost prezenţi următorii Întâistătători: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu; Patriarhul Teodor al Alexandriei; Patriarhul Teofil al Ierusalimului; Patriarhul Kiril al Moscovei; Patriarhul Irinej al Serbiei; Patriarhul Daniel al României; Patriarhul Neofit al Bulgariei; Patriarhul Ilia al Georgiei; Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului; Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei; Arhiepiscopul Rastislav al Ţinuturilor Cehe şi Slovaciei.

Alţi trei Întâistătători nu au putut fi prezenţi: Patriarhul Ioan X al Antiohiei şi Mitropolitul Sava al Varşoviei şi al întregii Polonii, din motive de sănătate, şi Arhiepiscopul Ieronim al Atenei şi al întregii Elade, din motive personale. Totuşi, toţi cei trei Primaţi au fost reprezentaţi de către delegaţiile oficiale ale Bisericilor lor.

Patriarhul României s-a întâlnit cu Patriarhul Ecumenic
În data de 25 ianuarie 2016, Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu al Constantinopolului, l-a primit la reşedinţa Sa din Chambésy pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. În timpul acestei întâlniri, Patriarhul României i-a oferit Patriarhului Ecumenic Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur“, precum şi Medalia Omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“ şi o icoană a sfântului, ca urmare a faptului că anul 2015 a fost Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur în Patriarhia Română. Arhiepiscopul Constantinopolului, Patriarhul Ecumenic, a mulţumit pentru darurile oferite şi a apreciat contribuţia delegaţiei Patriarhiei Române la lucrările Sinaxei întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care se desfăşoară în prezent la Chambésy.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost însoţit de o delegaţie din care au făcut parte: Înaltpreasfin-
ţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Centrale şi Meridionale; Înaltprea-
sfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal; pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal coordonator al Sectorului relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe al Patriarhiei Române, şi pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, consilier patriarhal onorific.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter