Simpozionul național anual al doctoranzilor în teologie la Arad

În perioada 21-22 septembrie 2020, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a organizat simpozionul național al doctoranzilor, intitulat: „Provocări actuale la adresa unității familiei creștine. Paradigme pastorale și misionare”.

Manifestarea academică și culturală, ajunsă deja la cea de-a V-a ediție anuală, se desfășoară sub egida Arhiepiscopiei Aradului și a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, printr-un proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării.

Lucrările simpozionului s-au deschis la ora 9:30, în curtea interioară a Facultății de Teologie. La deschiderea festivă au luat parte Înalt­prea­sfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Preasfințitul ­Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului; prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad; prof. univ. dr. Florentina Munteanu, directorul Școlii Doctorale; pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teo­logie Ortodoxă din Arad, profesori, doctoranzi, masteranzi, studenți și invitați, respectându-se normele de distanțare fizică impuse de autorități.

În deschidere, pr. prof. dr. Cristinel Ioja a adresat cuvântul de bun venit invitaților de la prezidiu, precum și tuturor parti­cipanților. În continuare, părintele decan a evocat situația generată de pandemie, care a făcut să fie amânată desfășurarea manifestării, momentul prielnic ivindu-se acum. Prin aceste proiecte, Facultatea de Teologie încurajează și susține concret activitatea de cercetare a doctoranzilor, toate referatele acestora fiind reunite în revista cu apariție anuală „Studia Doctoralia”.

Au urmat apoi cuvintele de salut și de apreciere din partea profesorilor Ramona Lile și Florentina Munteanu. Din partea doctoranzilor a vorbit pr. Vlad-Sergiu ­Sandu. Arhiepiscopul Aradului a felicitat organizatorii pentru inițiativă, evocând și diversele provocări pastorale ce se manifestă astăzi la adresa familiei, care necesită un răspuns adecvat din partea Bisericii și a teologiei ei.

Tot în cadrul deschiderii festive a fost lansat și prezentat volumul simpozionului doctoral, organizat de către Facultatea de Teologie din Arad în anul 2019.

După deschiderea festivă au urmat sec­țiunile programate. Manifestările s-au bucu­rat de contri­buții tematice ale ­doctoranzilor facultăților de teologie din Cluj-Napoca, Alba-Iulia și, bineîn­țe­les, ai facultă­ții-gazdă.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns