La Centrul național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae“ din București s‑a desfășurat, în perioada 28‑29 aprilie, Simpozionul Național de Pedagogie Creștină „Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică‑Familie‑Școală din contextul contemporan“, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de Sectorul teologic‑educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București.

Au participat profesori de teologie, specialiști în pedagogie și științele educației, sociologi de la numeroase instituții de învățământ, dintre care amintim: facultățile de teologie ortodoxă din București, Sibiu, Iași și Alba Iulia; Institutul de Sociologie al Academiei Române; Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București; Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Iași; Institutul de Științe ale Educației din România; precum și profesori de la seminarii teologice, licee, școli gimnaziale, membri ai Asociației Părinți pentru Ora de Religie.

În sesiunea festivă de inaugurare a lucrărilor acestui simpozion, moderată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, au fost transmise mesaje din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a dlui acad. Ionel Valentin Vlad, președintele Academiei Române, a dlui Victor Opaschi, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte; a dlui Mircea Dumitru, rectorul Universității din București, a dlui Sorin Mihai Câmpeanu, ministrul educației și cercetării științifice.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter