Simpozion despre istoria Dealului Mitropoliei din București

Ierarhi și preoți consilieri din Administrația Patriarhală și Administrația eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor, profesori de teologie, de istorie și personalități ale vieții culturale bucureștene au participat marți, 17 aprilie, la Simpozionul „Dealul Mitropoliei din București în istoria poporului român”. Evenimentul, care a avut loc în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, a fost precedat de vernisarea unei expoziții de fotografie și lansarea a două volume despre Reședința Patriarhală și Palatul Patriarhiei.

 

Evenimentul a debutat în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei cu vernisarea expoziției de fotografie, intitulată „Istoria Dealului Mitropoliei din București și contribuția acestuia la identitatea culturală și spirituală a Bucureștilor”. În prezența ierarhilor, preoților, profesorilor și a celorlalți participanți, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare.

Expoziția a cuprins o selecție de hrisoave vechi, inscripții, hărți, acte de cancelarie, gravuri, tablouri, schițe și proiecte de clădiri care reliefează momentele mai importante petrecute de-a lungul a 350 de ani pe Colina Patriarhiei. Despre semnificația celor expuse a vorbit arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, cel care a cercetat istoria clădirilor de pe ­Dealul Mitropoliei. „Scopul acestei expoziții a fost ca prin toate aceste documente să reconstruim prin forța sugestivă a imaginilor o istorie a evenimentelor, a clădirilor și a instituțiilor de pe Dealul Mitropoliei. De asemenea, să transpară contribuția simbolică a Dealului Mitropoliei la istoria și identitatea Capitalei și a poporului român. M-am bucurat în realizarea acestei expoziții de accesul în arhive, muzee și biblioteci, care păstrează un fond bogat de documente”, a spus părintele arhimandrit.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a prezentat volumele apărute la Editura BASILICA a Patriarhiei Române: „Reședința Patriarhală. Istorie și artă”, autor arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, și „Palatul Patriarhiei. Personalități și semnificații din istoria construcției sale”, ediția a doua revizuită, autor prof. Nicolae Șt. Noica.

Apariția acestor două volume-album este prilejuită de celebrarea Anului Centenar, dar și de împlinirea a 360 de ani de la sfințirea bisericii lui Constantin Șerban Basarab (1668), actuala Catedrală Patriarhală; 350 de ani de la transformarea Mănăstirii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” în sediul și reședința Mitropoliei Ungrovlahiei; 320 de ani de la construirea turnului-clopotniță de către Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu; 110 ani de la darea parțială în folosință a actualului Palat al Patriarhiei ca sediu al Camerei Deputaților a Regatului României. Totodată, volumul-album „Reședința Patriarhală. Istorie și artă” este dedicat memoriei vrednicului de pomenire Patriarh Miron Cristea, ctitorul actualei clădiri a Reședinței Patriarhale.

Evenimentul din Palatul Patriarhiei a continuat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” cu Simpozionul „Dealul Mitropoliei din București în istoria poporului român”, moderat de PS Părinte Varlaam Ploieșteanul. Simpozionul a fost deschis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a rostit cuvântul: „De la Dealul Podgorenilor la Colina Patriarhiei”.

A continuat cu comunicarea „Rolul credinței în istoria și conștiința națională”, susținută de Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte. Au fost reliefate rolul credinței și al Bisericii Ortodoxe Române în istoria națională și în societatea contemporană și relațiile dintre Biserică și Stat, mai ales în prezent. „România a avut și are în continuare nevoie de această sevă spirituală a credinței religioase și nu își permite ignorarea și marginalizarea energiilor sociale alimentate de aceasta”, a spus secretarul de stat pentru Culte. De asemenea, Victor Opaschi a subliniat că Dealul Mitropoliei rămâne mărturie pentru generațiile viitoare, „o puternică legătură dintre credință, istorie și identitatea românească”.

„Catedrala Mitropolitană din București, vechi simbol dinastic” a fost comunicarea pe care a susținut-o academicianul Răzvan Theodorescu, care a explicat că arhitectura bisericească din secolele al XVI-lea și al XVII-lea a reprezentat o marcă identitară a dinastiilor, fapt unic în partea de sud-est a Europei.

Aspecte din istoria și dezvoltarea urbanistică a Dealului Mitropoliei au fost prezentate de Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București, prin comunicarea „Geografii umane în spațiul mitropolitan”. În timpul prelegerii, a fost vizionat un film din perioada interbelică, aflat în arhiva instituției culturale, cu ima­gini de la amenajarea aleilor pietonale de pe Dealul Mitropoliei. „În viitor vor fi schimbări în cadrul societății umane, dar va rămâne urmașilor dorința de a avea un loc unde să aibă uși deschise, unde să se poată liniști, unde să se mărturisească, unde să se poată ruga”, a spus directorul Muzeului Municipiului București.

Date istorice din arhive despre clădirea Palatului Patriarhiei au fost prezentate de prof. univ. dr. ing. Nicolae Șt. Noica, în cadrul comunicării „Palatul Patriarhiei. Personalități și semnificații din istoria construcției sale”. Au fost evidențiate contribuțiile celor mai importanți artizani ai Palatului Patriarhiei, și anume arhitectul Dimitrie Maimarolu și inginerul George (Gogu) Constantinescu, tânărul care a folosit elemente de beton armat, astfel Palatul Patriarhiei fiind prima clădire din țară realizată din beton armat. De asemenea, informații tehnice cu privire la ansamblurile de pe Dealul Mitropoliei au fost prezentate de Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului.

Simpozionul s-a încheiat cu prelegerea profesorului dr. Constantin I. Stan, de la Facultatea de Istorie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care a reliefat personalitatea Patriarhului Miron Cristea, militant al Marii Uniri de la 1918, dar și neobosit ostenitor pentru propășirea poporului român.

La final, participanții au primit pliantul „Dealul Mitropoliei din București. 1668-2018”, care prezintă datele cele mai importante ce sunt cuprinse în cele două volume-album dedicate Reședinței Patriarhale și Palatului Patriarhiei de pe Dealul Mitropoliei.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns