Simpozion despre icoana bizantină la București

Vineri, 12 mai, a avut loc, la Centrul național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București, Simpozionul internațional „Chipul lui Hristos în icoana bizantină”, la care au participat profesori de iconografie și artă creștină, pictori iconari și studenți la Artă Sacră din Grecia, Italia și România. În perioada 13-15 mai, la Palatul Suțu din București a avut loc o expoziție cu lucrări iconografice realizate de iconarii participanți la acest proiect.

Simpozionul Interna­țional „Chipul lui Hristos în icoana bizantină”, organizat de Inspectoratul Școlar Ilfov și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucu­rești, face parte din cadrul unui proiect mai amplu dedicat iconografiei bizantine, a cărui primă etapă s-a desfășurat în Grecia, la Grevena și Kozani, iar după etapa din România, parti­ci­panții vor merge la Florența, în Italia. „Schimbul de experiență cu partenerii din Grecia și Italia se bazează pe comunicări, con­ferințe, ateliere de pictură, vizite tematice. Fiecare partener oferă celorlalți găzduire și îndrumare, pentru ca astfel de activități să se desfăşoare la un nivel foarte înalt. Ideea proiectului a apărut ca o propunere de la Hristina Matiakis, specialist în arheologie și artă creștină, profesor de iconografie din Kozani, Grecia, care a dorit să extindă aria de manifestare a proiectului incluzând și România și Italia”, ne-a spus prof. Vasile Bogus, inspector școlar pentru disciplina religie și arte din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov. Partenerii din cele trei țări europene încearcă să descopere specificul icoanei bizantine ca o punte de dialog între creștinii din Răsărit și cei din Apus.

La simpozion au participat profesori de teologie și studenți de la specializarea Artă Sacră a Fa­cul­tă­ții de Teologie Ortodoxă din Bucu­rești.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns