Sfințirea Marelui Mir în Catedrala Patriarhală

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit joi, 25 aprilie, Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare unită cu Vecernia în Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul slujbei a fost sfințit, pentru a 22-a oară în istoria Bisericii Ortodoxe Române autocefale, Sfântul și Marele Mir. Sfințirea a avut loc în Sfânta și Marea Joi din Săptămâna Sfintelor Pătimiri, la împlinirea a 134 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii noastre de către Patriarhia Ecumenică (25 aprilie 1885).

Pregătirea Marelui Mir a început în Sfânta și Marea Luni, când Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a sfințit Mirostirionul din incinta Mănăstirii „Duminica Sfin­ților Români” din Capitală. În ­cuvântul rostit cu acest prilej, Patriarhul României a subliniat necesitatea construirii spațiului dedicat preparării Sfântului și Marelui Mir. „Cu ajutorul lui Dumnezeu am sfințit acest spațiu nou, pe care l-am numit «Mirostirion», şi ­înseamnă locul unde se pregătește Marele Mir, care devine Sfântul și Marele Mir după sfințire în Catedrala Patriarhală. Acesta este un spațiu nou deoarece vechiul spațiu era prea mic și, în același timp, era în pridvorul unui paraclis la Mănăstirea Antim, paraclisul Pompilian, care acum se află în restaurare. Noua locație pentru pregătirea Marelui Mir este la Mănăstirea «Duminica Sfinților Români», ctitorie a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist. La această mănăstire și la Atelierele Patriarhiei Române, unde se pregătesc obiectele de cult pe care noi le folosim în biserici, am găsit acest spațiu potrivit care a fost amenajat cu multă osteneală și cu multă bunăvoință. A fost placată pardoseala cu marmură românească de Rușchița. S-a ostenit în mod deosebit părintele arhimandrit Dionisie Constantin, care împreună cu ostenitori pricepuți au pregătit toate aceste spații, dar și obiectele necesare. Cazanul, folosit și în 2010, este din inox, are o capacitate de 1.000 de litri, dar am cumpărat încă trei cazane mai mici din inox, de 250 de litri, pentru pregătirea decoctului de plante și vin, care apoi va fi turnat în cazanul mare și se vor adăuga 400 de litri de ulei de măsline din Italia. Toate ingredientele au fost pregătite mai ales prin grija părintelui arhimandrit Onufrie Cotos, care a procurat din Grecia ceea ce nu s-a găsit la noi. Aici este organizată și o magazie unde sunt plante speciale care se folosesc pentru prepararea Marelui Mir, dar și esențe de uleiuri diferite utilizate pentru aceeași lucrare de pregătire a Marelui Mir”, a arătat Preafericirea Sa.

A 22-a sfințire a Marelui Mir 
în Biserica Ortodoxă Română

De asemenea, Patriarhul României a explicat că Mirul pregătit timp de 3 zile va fi sfințit în Sfânta și Marea Joi, la Liturghie, la Catedrala Patriarhală din București: „Așa cum prevede 
rânduiala, în zilele de luni, marți și miercuri se pregătește și se fierbe Marele Mir, iar în Joia Mare, în timpul Sfintei Liturghii, atunci când facem pomenirea instituirii Sfintei Euharistii la Cina cea de Taină, va fi sfințit Marele Mir și devine Sfântul și Marele Mir prin rugăciunea tuturor membrilor Sfântului Sinod prezenți în București la Catedrala Patriarhală istorică. 
Reamintim faptul că ultima dată Marele Mir a fost sfințit în anul 2010. Această tradiție a noastră este una veche. Încă înainte de obținerea Autocefaliei în 1885 a fost sfințit Marele Mir și în Țara Românească și Moldova de către patriarhii de Constantinopol sau de Ierusalim care au poposit adesea după ajutoare în Țările Române. Însă, având în vedere toate aceste sfințiri ale Marelui Mir, mai ales după obținerea Autocefaliei Bisericii noastre, considerăm că sfințirea Marelui Mir anul acesta este a 22-a în ordinea cronologică și reprezintă un prilej de bucurie și de mare solemnitate”, a explicat Preafericirea Sa.

Întâistătătorul Bisericii noastre a vorbit și despre rolul Sfântului Mir în cultul ortodox. „Sfântul și Marele Mir are o lucrare precisă, sfințitoare. Cu el se sfințește Sfânta Masă din Sfântul Altar, care simbolizează mormântul Domnului, se sfințesc antimisele, acea icoană pe pânză care simbolizează punerea în mormânt, și mai recent se adaugă și icoana Cinei celei de Taină, tocmai pentru că se sfințește Marele Mir în Sfânta și Marea Joi, ziua instituirii Sfintei Euharistii. De asemenea, Sfântul și Marele Mir este folosit pentru mirungerea celor nou botezați, a copiilor și a adulților îndată după Botez, pentru că Botezul este participarea la moartea și Învierea lui Hristos. Reamintim faptul că Marele Mir se pregătește în săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului și se sfințește în Sfânta și Marea Joi pentru că și Marele Mir și Sfânta Euharistie se referă ambele la taina morții și a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Când Maria a uns picioarele Domnului, Mântuitorul a interpretat acest gest zicând: «A păstrat acest mir pentru îngroparea Mea», pentru că, așa cum era tradiția iudaică, se folosea mirul pentru ungerea celor care trebuia să fie înmormântați. La Ierusalim, la Sfântul Mormânt se păstrează Piatra Ungerii, pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost așezat ca să fie uns cu aloe și smirnă înainte de a fi pus în mormânt. Deci Sfântul și Marele Mir se referă la îngroparea Mântuitorului, iar Sfânta Euharistie la moartea Sa jertfelnică pe Cruce, care a fost anunțată cu anticipație în timpul instituirii Paștilor Noi, ale Noului Legământ, și anume Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie. Este o mare taină aceasta a sfințirii Marelui Mir pentru că în ea sunt exprimate credința noastră în Hristos și legătura noastră cu Hristos, Care este numit Mirul cel Sfânt, Hristos. Hristos în limba greacă înseamnă «Unsul lui Dumnezeu»”, a precizat Preafericirea Sa.

În următoarele două zile, în acest așezământ monahal au avut loc amestecarea și fierberea ingredientelor: ulei de măsline, vin natural și multe plante și uleiuri aromate. Timp de două zile, ierarhi înveșmântați cu epitrahil și omofor mic, preoți și diaconi îmbrăcați în toate veșmintele au săvârșit rânduiala pregătirii Marelui Mir, timp în care au fost citite în permanență pericope evanghelice. În Sfânta și Marea Marți a avut loc prepararea decoctului din plante și vin, iar miercuri dimineața s-au adăugat, în cazanul cel mare, de 1.000 de litri, uleiul de măsline curat, rezinele și vinul necesar pentru împiedicarea arderii conținutului. După patru ore de fierbere, focul a fost stins, iar Marele Mir a fost lăsat să se limpezească până a doua zi.

Slujba de sfințire

În cadrul Sfintei Liturghii din Sfânta și Marea Joi, după Vohodul cu Sfânta Evanghelie, în Sfântul Altar au fost citite două rugăciuni pregătitoare, de punere-înainte a Marelui Mir. La Vohodul Mare, Marele Mir a fost purtat înaintea Cinstitelor Daruri și așezat în naosul catedralei. După sfințirea Darurilor, vasele cu Marele Mir au fost descoperite, pentru rostirea rugăciunilor de sfințire la momentul cuvenit. În continuare, cele 16 vase cu Sfântul și Marele Mir au fost duse în Sfântul Altar.

 

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Patriarhul României a evidențiat semnificațiile duhov­nicești ale Sfintei și Marii Zi de Joi din Săptămâna Sfintelor Pătimiri, a Cinei celei de Taină. „Așa cum ne spune Sinaxarul din Joia Mare, prăznuim patru momente deosebite din viața Mântuitorului și din lucrarea Sa mântuitoare și sfințitoare: în primul rând, spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul Iisus Hristos; în al doilea rând, Cina cea de Taină sau Cina de pe urmă sau Cina mistică; în al treilea rând, rugăciunea cea mai presus de fire din Ghetsimani; în al patrulea rând, amintirea vânzării sau trădării lui Iisus de către ucenicul Său, Iuda Iscarioteanul, cel biruit de patima iubirii de arginți. Aceste patru momente ne arată stări duhovnicești deosebite, dar și învățăminte deosebite. Spălarea picioarelor ucenicilor arată smerenia Mântuitorului. Prin ceea ce face El, ne învață și pe noi să fim smeriți. De aceea, otpustul zilei ne amintește că Hristos, «pentru nemăsurata Lui bunătate, când a spălat picioarele ucenicilor, calea cea mai bună ne-a arătat a fi smerenia, și până la Cruce și îngropare S-a smerit pentru noi». Calea cea mai bună spre mântuire și viață veșnică este smerenia”, a spus Preafericirea Sa.

În continuare, ierarhii eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române au primit câte un vas de 5 litri cu Sfântul și Marele Mir.

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare unită cu Vecernia au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos”, conduși de arhid. protopsalt Mihail 
Bucă.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns