Sfătuire pentru educația ancorată în valorile credinței

Profesorii de religie de la unităţile de învăţământ din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor s-au întrunit miercuri, 17 octombrie 2018, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Consfătuirea cadrelor didactice a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit cuvântul intitulat „Predarea religiei în contextul social de azi necesită permanentă pregătire, conştiinţă misio­nară şi multă dăruire de sine”.

 

La eveniment au participat Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pr. prof. Gheor­ghe Dogaru, inspector școlar de specialitate la disciplina religie în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Ioana Mihaela Neacşu, inspector școlar general ISMB, Florentina Ecaterina Costea, inspector școlar județean (ISJ) Ilfov, Romeo Moşoiu, consilier al ministrului educaţiei naţionale, Mirela Șova, membră a colectivului de autori care a realizat unul dintre manualele de religie (clasa a VI-a).

După cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pr. prof. Gheorghe Dogaru a prezentat referatul „Formarea continuă a profesorilor de religie – realități și perspective”, în care a precizat faptul că formarea continuă pentru disciplina religie se realizează pe două planuri. „Un plan îl constituie într-un mod direct participarea la gradele didactice şi avem bucuria ca, în afară de cei 11 profesori debutanţi, absolut toate cadrele didactice care predau religie în Bucureşti să fie înscrise la gradele didactice sau să fi terminat tot acest proces. De asemenea, avem foarte mulţi colegi care au obținut doctoratul sau un master în educaţie (…). Cel de-al doilea plan îl constituie programele de formare continuă, oferite de Casa Corpului Didactic”, a spus pr. prof. Gheorghe Dogaru. În continuare, inspectorul școlar de specialitate la disciplina religie a subliniat că formarea continuă reprezintă un deziderat, dar şi o obligaţie a profesorului, indiferent de disciplina pe care acesta o are la bază.

A luat apoi cuvântul Florentina Ecaterina Costea, de la ISJ Ilfov, care a vorbit despre „Mișcarea personalului didactic din perspectiva legislației actuale”: „Ca noutăţi pentru anul acesta aş începe cu cea mai importantă, şi anume, Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale Nr. 3.218/16 februarie 2018 publicat în «Monitorul Oficial» Nr. 220/martie 2018, care spune: Cererea depusă conform alineatului 1 este valabilă pe toată perioada de şcolarizare în învăţământul preuniversitar sau până la schimbarea opţiunii, conform alineatului 3”.

Mirela Șova, membră a colectivului de autori care a realizat unul dintre manu­alele de religie, a prezentat modul în care sunt elaborate manualele de religie. Apoi, Ioana Mihaela Neacşu, inspector școlar general ISMB, a subliniat importanţa disciplinei religie în curriculumul naţional, precum şi rolul deosebit pe care profesorii de religie îl au în şcoala românească.

La finalul întrevederii, profesorii de religie au primit din partea Patriarhului ­României volumul „Istoria Unirii Românilor” de Ioan Lupaş, apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, pliantul ­„Dealul Mitropoliei din Bucureşti, 1668-2018”, pliantul „Palatul Patriarhiei – Centru de Conferinţe şi Muzeu de artă creştină” şi pliantul „Patriarhii României – promotori ai unităţii naţionale”.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns