Sfântul Sinod s-a întrunit în şedinţă de lucru

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit miercuri, 19 iunie 2019, în şedinţă de lucru, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Lucrările Sfântului Sinod au debutat cu slujba de Te Deum, oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Reşedinţei Patriarhale de Prea­sfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod, Patriarhul României a evidenţiat importanţa acestei şedinţe din punct de vedere liturgic. „Au fost propuse spre aprobare Sfântului Sinod texte liturgice, slujbe şi acatiste (…). Iată că aceste slujbe ale sfinţilor majoritari daco-romani sunt de o mare importanţă, deoarece ei nu aveau slujbă în cărţile de cult, în Minee. Aceasta este pentru noi o foarte mare bogăţie”, a reliefat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a prezentat ordinea de zi. Referitor la cele două regulamente înaintate spre aprobare de Comisia pentru statut şi regulamente, Preafericitul Părinte Patriarh a sub­liniat: „Aceste regulamente sunt în general cunoscute, dar textele mai vechi au fost adaptate, completate şi mai ales motivate prin trimiteri la sfintele canoane, la Statutul Bisericii noastre şi la tradiţia sinodală ortodoxă română. Avem de-a face aici cu o continuitate, cu o înnoire şi adaptare la contextul pastoral şi social de astăzi. Aceste regulamente au fost de mare folos, mai ales în timpul perioadei comuniste, pentru că, împreună cu Statutul, ele au fost un sprijin pentru organizarea vieţii Bisericii şi o continuitate a Bisericii, care a trecut printr-un regim foarte ostil. S-a avut în vedere şi armonizarea regulamentelor cu Statutul Bisericii Ortodoxe Române, care a fost recunoscut de Guvernul României şi care este o bază pentru organizarea şi buna funcţionare a Bisericii noastre”.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a invitat pe Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, să susţină meditaţia duhovnicească, intitulată „Arhiereul – păstorul şi veghetorul sufletelor noastre”.

Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au întrunit apoi pe comisii sinodale, în vederea întocmirii referatelor privind problemele repartizate: Comisia pastorală, monahală şi socială; Comisia teologică, liturgică şi didactică; Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină şi Comisia pentru comunităţi externe, relaţii interortodoxe, intercreştine şi interreligioase.

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod

În cadrul ședinței Sfântului Sinod de miercuri, 19 iunie, au fost aprobate Regulamentul organismelor centrale ale Bisericii Ortodoxe Române și Regulamentul administrării bunurilor bise­ricești, înaintate Sfântului Sinod de către Comisia pentru statut și regulamente. De asemenea, s-a adus o contribuție importantă din punct de vedere liturgic la viața Bisericii prin aprobarea de texte liturgice, slujbe şi acatiste care se referă la 19 sfinţi. Astfel, Biroul de presă al Patriarhiei Române ne informează că a fost aprobat textul Acatistului Sfântului Cuvios Teoctist (3 septembrie) și textele slujbei și Acatistului Sfinților Mucenici Montanus preotul şi soția sa, Maxima (26 martie). De asemenea, au fost aprobate și textele slujbelor Sfântului Mucenic Dasie (20 noiembrie); Sfântului Mucenic Hermes (31 decembrie); Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic (13 ianuarie); Sfântului Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului (7 martie); Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium (6 aprilie); Sfinților Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia (28 aprilie); Sfinților Mucenici Nicandru şi Marcian (8 iunie); Sfântului Mucenic Lup (23 august) și ale Sfinților Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi Venust (21 august).

În cadrul ședinței a fost aprobat textul Calendarului bisericesc pentru anul 2020 și s-a luat act de stadiul actual al realizării Catalogului general al sfintelor moaște din Biserica Ortodoxă Română, fiind stabilite etapele de parcurs în viitorul apropiat.

A fost hotărâtă organizarea Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox, ediția a VII-a, în toamna anului 2020, la Timișoara.

S-a luat act cu apreciere de prezentarea-sinteză cu privire la vizita Sanctității Sale Papa Francisc, la Palatul Patriarhiei şi la Catedrala Naţională, în ziua de 31 mai 2019, mai informează Biroul de presă al Patriarhiei Române.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns