Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit în sesiune de lucru

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit în sesiune de lucru joi, 16 decembrie, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

Ședința Sfântului Sinod a fost precedată de o slujbă de Te ­Deum oficiată în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei de ­către Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, în prezența Întâistătătorului Bisericii noastre și a membrilor Sfântului Sinod.

În deschiderea lucrărilor, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­tea­nul, Episcop-vicar patriarhal și secretar al Sfântului ­Sinod, a dat citire apelului nominal. După constatarea constituirii cvorumului, conform prevederilor Statutului de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe ­Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședin­ța de lucru, menționând programul și punctele de pe ordinea de zi.

Primul subiect menționat de Patriarhul României a fost alegerea unui nou Episcop eparhiot al Devei și Hunedoarei, ca succesor al vrednicului de pomenire Părinte Episcop Gurie, trecut la Domnul la data de 21 octombrie, în amintirea căruia s-a păstrat un moment de reculegere și a fost cântat imnul „Veșnică pomenire”.

În continuare, Preafericirea Sa a arătat faptul că au fost supuse aprobării slujba Sfântului Ierarh Diadoh, Episcopul Foticeii, Acatistul acestuia și cel al Sfântului Iustin Martirul și Filosoful.

Totodată, Întâistătătorul Bisericii ­Ortodoxe Române a făcut unele referiri cu privire la Anii omagiali și comemorativi 2022 și 2023, prezentând icoanele pentru anul viitor, declarat „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

„Pentru Anul omagial 2022 am pregătit icoana Maicii Domnului-Oranta. Această icoană o închipuie pe Maica Domnului ­Rugătoarea, dar și Biserica în starea de rugăciune. În aceasta, Maica Domnului Îl poartă pe Hristos, Îl arată lumii și primește binecuvântarea Mântuitorului, Capul ­Bisericii. A doua icoană pentru Anul comemorativ 2022 este a celor trei sfinți isihaști. Dintre aceștia, Sfântul Simeon Noul Teolog este un sfânt diferit de ceilalți doi, dar prin experiența sa filocalică și mistică a fost trecut în rândul isihaștilor. Apoi, Sfântul Grigorie Palama este reprezentant al isihasmului constantinopolitan, care mai târziu a reînviat în Țările ­Române și apoi în Rusia și Ucraina, prin Sfântul Paisie de la Neamț. Aceste etape istorice ale isihasmului au fost mișcări duhov­nicești în vremuri foarte complicate și de uscăciune sufletească, determinate de curente raționaliste. Acest curent isihast filocalic a fost răspunsul rațiunii aflate în rugăciune față de ra­ți­u­nea aflată în răzvrătire. Mișcarea ilumi­nistă promova rațiunea umană fără de Dumnezeu sau împotriva religiei. Acestei rațiuni i se opune rați­unea filocalică, ce pune ­accentul pe rațiune ca o cale de ajungere la Dumnezeu, rațiunea rugătoare.
Cei trei sfinți au luptat cu aceste curente secularizante: Sfântul Simeon a avut detractori pentru că el a ieșit din formalismul și gândirea moralizantă, dar fără expe­riență mistică. Grigorie Palama s-a luptat și cu raționa­lismul bizantin, dar și cu cel occidental. Paisie de la Neamț a avut de-a face cu raționalismul de tip occidental, care reducea religia la morală”, a spus Preafericitul Părinte­ Patriarh Daniel.

Cu privire la anul 2023, Preafericirea Sa a arătat că acesta va fi dedicat pastoraţiei persoanelor vârstnice și comemorării imnografilor și cântăreților bisericești.

După această parte introductivă a şedinţei, a avut loc reunirea celor patru comisii sinodale, care au discutat subiectele repartizate, în vederea întocmirii referatelor: Comisia pastorală, monahală și socială; Comisia teologică, liturgică și didactică; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină, respectiv Comisia pentru comunitățile externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase.

Alegerea de Episcop titular al Devei și Hunedoarei

După reluarea lucrărilor în plenul Sfântului Sinod, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a prezentat referatul privind alegerea de Episcop al Devei și Hunedoarei. În urma exprimării sufragiilor, Prea­sfințitul Părinte Nestor Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și ­Hunedoarei, a fost ales ca Episcop titular al acestei eparhii cu 38 de voturi din 46 exprimate. S-a hotărât ca noul Episcop al Devei și Hunedoarei să fie înscăunat în data de 26 decembrie.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a felicitat pe Prea­sfințitul Părinte Nestor Hunedoreanul pentru alegerea sa în noua demnitate.

La rândul său, noul Episcop ales al ­Devei și Hunedoarei a mulțumit Întâi­stătătorului Bisericii noastre și celorlalți membri ai Sfântului Sinod pentru încrederea acordată, evocând și lucrarea pastorală a înaintașului său în scaun. „Prorocul David scria în ultimul său psalm: «Mic eram între frații mei și în casa tatălui meu și Domnul a trimis pe îngerul Său și m-a luat și m-a uns cu untdelemnul ungerii Sale». La începutul acestui an, mă aflam în acest loc și, sub emoția momentului, încercam să articulez câteva cuvinte, privit fiind cu ­bucurie și cu blândețe de Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, păstorul meu duhovnicesc. La sfârșitul anului, din nou sunt chemat în acest loc să rostesc un cuvânt. Bucuria firească a acestui moment nu mai este, însă, aceeași. Este un balsam de mângâiere peste inimi îndurerate pentru cei care suntem în Episcopia Devei și Hunedoarei cu nădejdea că vom putea să continuăm bunul început și să valorificăm mai mult moștenirea bogată pe care ne-a lăsat-o Prea­sfințitul Părinte Gurie în cei 12 ani de păstorire”, a spus Prea­sfin­țitul ­Părinte Nestor Hunedoreanul.

Ultima parte a sesiunii de lucru a fost dedicată prezentării referatelor comisiilor sinodale de către raportorii acestora în plenul Sfântului Sinod.

În cadrul ședinței sinodale, au fost luate următoarele hotărâri:

Declararea anului 2023, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bise­ricești (psalți)”;

Înscrierea în Calendarul bisericesc a Sfântului Ierarh Diadoh, Episcopul ­Foticeii, cu zi de pomenire în 29 martie. Au fost aprobate, de asemenea, textele ­liturgice ale sinaxarului, slujbei și acatistului, precum și icoana acestuia;

Aprobarea textelor liturgice ale slujbei și paraclisului Sfântului Cuvios Simeon Noul Teolog (12 martie);

Aprobarea textului acatistului Sfântului Iustin Martirul și Filosoful (1 iunie);

Aprobarea solicitării Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane privind publicarea unei foi volante de prevenire a traficului de persoane și distribuirea acesteia prin intermediul parohiilor din Biserica Ortodoxă Română.

Darul Patriarhului României pentru parohiile și mănăstirile românești din străinătate

La finalul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de joi, 16 decembrie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit în dar ierarhilor români care păstoresc eparhii din preajma gra­ni­țe­­lor țării noastre și din diasporă, în special din Occident, Sfinte Antimise. Obiectele liturgice au fost oferite ierarhilor în Sala „Consilium” din Palatul Patriarhiei. Sfintele Antimise vor ajunge de la ierarhi la parohiile şi mănăstirile româ­nești din jurul gra­­nițelor țării noastre și din diasporă, precum și la repre­zentanțele Patriarhiei Române din diferite țări. Cele 1.416 Sfinte Antimise oferite de Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel parohiilor și mănăstirilor ro­mâ­nești din străinătate au fost confec­ționate la atelierele de broderie şi croitorie bisericească ale Serviciului colportaj al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, coordonat de părintele protosinghel Joachim Bejenariu, con­silier eparhial. Acest dar pentru clericii și credincioșii români din diasporă s-a făcut la finalul anului 2021, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept An omagial al pastorației românilor din afara României.