Sfânta Parascheva „cea mult folositoare” este un mare dar pentru poporul român

Mesaj adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul sărbătoririi a 380 de ani de la aducerea la Iaşi a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva (13 iunie 1641 – 13 iunie 2021)

Anul acesta se împlinesc 380 de ani de când moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva din Epivata Traciei au fost aduse la Iaşi, în 13 iunie 1641, ca dar al Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol pentru generozitatea domnitorului Vasile Lupu al Moldovei faţă de această Patriarhie, în vremea ­păstoririi Sfântului Ierarh Varlaam, ­Mitropolitul Moldovei.

Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost așezate inițial în biserica Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi, iar din anul 1889 au fost mutate în noua Catedrală Mitropolitană din Iaşi, unde se află şi azi, devenind Ocrotitoarea Moldovei şi călăuză a tuturor pelerinilor care caută sfinţenia lui Hristos în Biserica Lui.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este cea mai populară dintre toţi sfinţii ale căror moaşte se află pe teritoriul României. Sute de biserici de parohie din România şi din diaspora română sunt închinate ei pentru a le ocroti, iar în nordul Greciei, Bulgaria şi Serbia credincioşii ortodocşi o cinstesc de asemenea cu multă evlavie.

Marea evlavie a poporului dreptcredincios faţă de Sfânta Cuvioasă Parascheva se explică prin convingerea şi constatarea că ea este „mult folositoare”, după cum este numită în Acatistul ei. Sfânta Parascheva oferă ajutor, prin rugăciunile ei, tinerilor şi bătrânilor, fecioarelor şi mamelor, mănăstirilor şi familiilor, bolnavilor şi săracilor, adunând în rugăciune şi mărturisire ­comună cler şi popor, din România şi din alte ţări. Puterea ei vine din sfinţenia şi din bunătatea ei, adică din iubirea ei faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

Dacă în anul 1955, în plin regim comunist, la Catedrala ­Mitropolitană din Iaşi, avea loc proclamarea generalizării cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva în toată ţara, după anul 1990, această catedrală a găzduit solemnităţi de proclamare a canonizării de noi sfinţi români: Sfânta Teodora de la Sihla şi Sfântul Ioan de la Neamţ (1992), Sfântul Ierarh Petru Movilă (2002), Sfântul Ierarh Dosoftei (2005), Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfântul Gheorghe Pelerinul (2018).

În anii păstoririi noastre la Iaşi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei (1 iulie 1990 – 8 iunie 2008), ne-am străduit ca sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva să devină prilej de comuniune între sfinţi din diferite ţări, fiind aduse în pelerinaj moaşte ale unor sfinţi din alte ţări: Sfântul Apostol Andrei (1996), Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (2000), Brâul Maicii Domnului (2001), Sfântul Ioan Casian (2002), Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (2003), Sfânta Cruce (2004), Sfântul Apostol Pavel (2005), Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul (2006), Sfântul Ioan Gură de Aur (2007).

În fiecare an, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, din 14 octombrie, tineri şi vârstnici, oameni din toate colțurile țării, dar şi de peste hotare, devin preț de câteva zile pelerini sau ­închinători la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale altor sfinți ai Bisericii Ortodoxe, prezente la Iaşi.

Cu prilejul sărbătoririi a 380 de ani de la aducerea la Iaşi a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea ­Moldovei, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu ca, pentru mijlocirile Sfintei Cuvioase Parascheva, să-i bine­cuvânteze pe toţi cei prezenţi la Iaşi, ierarhi, clerici, monahi şi credincioşi mireni, împreună cu autorităţi locale şi centrale, şi să răsplătească tuturor credința, evlavia şi osteneala, dăruindu-le ­sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, întru mulţi şi bine­cuvântaţi ani!

Cu aleasă preţuire şi părintească binecuvântare,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române