Seminar despre patrimoniul cultural creștin al Europei

Parlamentul European a găzduit la sediul din Bruxelles marți, 6 martie, un seminar despre importanța protejării patrimoniului cultural creștin european. Evenimentul a fost organizat de Comitetul Repre­zentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU) în colaborare cu Grupul de lucru pentru activități interculturale și dialog interreligios al Partidului Popular European.

La masa rotundă au participat reprezen­tanți ai Bisericilor Ortodoxe din Europa, cercetători și persoane implicate în derularea proiectelor de conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural creștin din statele membre ale Uniunii Europene. Seminarul a fost deschis cu mesajele copreșe­dinților Grupului de lucru pentru activități interculturale și dialog interreligios al Partidului Popular European – György Hölvényi și Jan Olbrycht – și al Înaltprea­sfințitului Părinte Atenagora, Mitropolitul Belgiei (Patriarhia Ecumenică).

În prima sesiune, dedicată protejării monumentelor ca parte a protejării patrimoniului cultural european, a vorbit și Ionuț Bursuc, manager de proiecte de restaurare, delegatul Bisericii Ortodoxe Române la eveniment. Cea de-a doua sesiune a seminarului a fost dedicată dimensiunii spirituale și educative a patrimoniului creștin.

Tematica acestei întâlniri a fost propusă de Reprezen­tanța Patriarhiei Române pe lângă Instituțiile Europene. „Tema a fost propusă având în vedere pe de o parte faptul că ne aflăm în 2018 în Anul European al Patrimoniului Cultural, iar pe de altă parte, gândindu-ne la Centenarul Marii Uniri, amândouă aceste prilejuri constituind un imbold bun pentru articularea unor eforturi coerente de conservare, de dezvoltare și de punere în valoare a infrastucturii culturale a națiunilor eu­ropene. Or, această infrastructură este în foarte mare parte o mărturie limpede și o expresie a contri­buției imense pe care credința creștină a adus-o la conturarea și dezvoltarea societății europene de-a lungul timpului. Apoi, a fost accentuat faptul că patrimoniul creștin al Europei nu se limitează strict la moștenirea materială constând în clădiri sau obiecte, ci înglobează și un întreg tezaur de tradiții, obiceiuri sau meșteșu­guri, tot atâtea realități culturale, uneori proprii unei anumite arii geografice sau etnice, multe dintre ele cu caracter de unicitate”, a spus pr. George Vâlcu, secretarul Re­pre­zen­tanței Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Insti­tu­țiile Europene.

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns