Ședință solemnă a Sfântului Sinod

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit vineri, 26 octombrie, în ședința solemnă dedicată Anului omagial al unității de credință și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. În cadrul ședinței prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc prezentarea rapor­tului-sinteză al activităților principale legate de tematica anului în curs.

 

La eveniment au participat ierarhi membri ai Sfântului Sinod, membri ai Per­manenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cadre didactice ale instituțiilor teologice de învă­țământ din eparhie, intelectuali, studenți și elevi.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a citit în cadrul șe­dinței raportul-sinteză intitulat „2018 – Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. Documentul prezintă activitățile în plan religios-bisericesc, cultural-editorialistic și mediatic la nivelul tuturor unităților bisericești ale Patriarhiei Române, din țară și diasporă, în anul 2018. Raportul-sinteză este întocmit pe baza situațiilor trimise de Administrațiile eparhiale la Cancelaria Sfântului Sinod.

După prezentarea raportului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre bogăția evenimentelor organizate în acest an omagial și comemorativ: „Este impresionant faptul că această tematică a creat atât de mare interes la toate nivelurile, nu numai central și eparhial, ci și în parohii și mănăstiri și în rândul tinerilor. Avem în Anul omagial al unității de credință și de neam și în Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 o dinamică deosebită, o coresponsabilitate în cooperare și comuniune spirituală foarte binevenită, pentru că trebuie să unim deodată darul sfânt al unității și darul sfânt al libertății. Adevărata libertate nu se află în izolare, nici în situații de răzvrătire, ci în comuniune de iubire, dar nu doar o iubire emoțională, sentimentală, ci una care se manifestă în fapte concrete de cooperare, de ajutorare și de creștere a demnității noastre naționale. Unitatea națională este suportul demnității națio­nale. Biserica are nu numai vocația, ci misiunea și datoria de a cultiva deodată cu unitatea de credință și unitatea în cuget și simțiri a poporului român. Toate aceste activități enumerate succint ne arată ecoul foarte profund al temei unității de credință și neam în sufletul poporului dreptcredincios”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a prezentat mai multe noutăți editoriale legate de tematica anului 2018, apărute la Editurile Patriarhiei Române.

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns