În ziua de 17 ianuarie 2017, la Reședința mitro­po­litană din Iași, s-a întrunit, în ședință de lucru, Si­nodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, sub președinția IPS Părinte Mi­tropolit Teofan. La sinod au mai participat IPS Pimen, Ar­hie­piscopul Sucevei și Ră­dă­u­ților, IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, PS Corneliu, Episcopul Hușilor, și PS Calinic Botoșăneanul, Epis­cop-­vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe subiecte referitoare la viața bisericească din Moldova, care sunt de competența Sinodului mitropolitan: analiza slujbei și acatistelor Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, ale Sfin­ților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Mănăstirea Sihăstria Putnei, în vederea înaintării spre aprobare de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, analiza lucrării misionare a Asociației „Oastea Domnului“ din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, precum și diferite aspecte cu caracter administrativ și patrimonial.

De asemenea, în cadrul șe­din­ței Sinodului mitropolitan s-au analizat evoluțiile recente din cuprinsul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei cu privire la problematica legată de Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a avut loc în insula Creta în luna iunie 2016. S-a insitat și cu acest prilej asupra necesității abordării acestei probleme cu discernământ, a evitării tendințelor schismatice și a stăruirii în mărturisirea dreptei credințe și în rugăciune pentru păstrarea unității Bisericii.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter