Ședință de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei

Joi, 28 iulie 2022, la sediul Mitropoliei Basarabiei din Chișinău, sub președinția Înaltpreasfin­ți­tului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chiși­năului, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, s-a desfășurat ședința Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Antonie, Episcopul de Bălți, și a Preasfin­țitului Părinte Episcop Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

În cadrul discuțiilor, IPS Părinte Mitropolit Petru a prezentat importanța conlucrării dintre eparhii și solidaritatea dintre clerici pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în lucrarea misionară, educațională și social-filantropică din mitropolie. În acest context, a fost prezentată lucrarea mitropoliei în raport cu situația din Ucraina, apreciind implicarea ierarhilor, a clericilor și a credincioșilor în susținerea refu­giaților, dar și a cre­dincioșilor aflați în difi­­cultate din Basarabia, exprimându-se mulțumiri tuturor binefăcătorilor. De aseme­nea, a fost evidențiată lucrarea social-filantropică desfășurată prin Asociația „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, realizările recente și viitoarele proiecte în domeniul sănătății, desfășurarea unor activități de medicină preventivă etc.

Sinodul mitropolitan a evaluat stadiul cercetărilor privind canonizarea unor clerici, mari duhovnici care au activat în Basarabia și care au pătimit în urma persecuțiilor din a doua jumătate a secolului XX, confirmând membrii Comisiei mitropolitane pentru canonizarea sfinților. S-a amintit despre necesitatea pregătirii festivităților de la Chișinău de proclamare a canonizării preotului mărturisitor Alexandru Baltaga în anul 2025.

S-a discutat despre necesitatea intensificării activităților misionare pentru păstrarea, mărturisirea și exprimarea valorilor Ortodoxiei în societate, amintindu-se hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din ședința din 5 iulie 2022.

În cadrul discuțiilor au fost stabilite obiectivele și prioritățile misionare prilejuite de sărbătorirea în anul 2022 a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, desemnându-se responsabilii pentru activitățile ce vor fi organizate la nivelul eparhiilor.

În final, membrii Sinodului mitropolitan au discutat aspecte privind formarea personalului, precum și pregătirea continuă a clerului din Mitropolia Basarabiei, stabilind principii și proceduri pentru numirea și transferul clerului. S-a subliniat necesitatea păstrării disciplinei canonice și statutare în mitropolie.