Şedință de lucru a noii Adunări Naționale Bisericești

Membrii Adunării Naționale Bisericești (ANB) s-au întru­nit sâmbătă, 29 septembrie, la Palatul Patriarhiei, în șe­dință de lucru, aceasta fiind prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Înaintea desfășurării lucră­rilor, a avut loc ședința de constituire a noii ANB pentru perioada 2018-2022, prilej cu care a fost aprobat Apelul Adunării Naționale Bisericești pentru participarea la refe­ren­dum în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, intitulat „Să spunem DA familiei binecu­vântate de Dumnezeu!”

 

Lucrările Adunării Na­ționale Bisericești, desfășurate în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, au debutat cu ședința de constituire a Adunării Naționale Bise­ricești pentru următorii patru ani (2018-2022), prin constituirea secretariatului provizoriu; apelul nominal constând în prezentarea, la Biroul Adunării, de către fiecare reprezentant eparhial, cleric și mirean, a mandatului primit din partea Adunării eparhiale care l-a delegat; constituirea și desfășurarea lucrărilor secțiunilor pentru examinarea, validarea, prezentarea referatelor fiecărei secțiuni cu propunerile de validare, respectiv aprobarea în plen a mandatelor membrilor Adunării Naționale Bisericești.

După constituirea Adunării Naționale Bisericești, prin vot deschis s-a alcătuit secretariatul Adunării Naționale Bisericești și au fost alese comisiile de lucru permanente, respectiv membrii Consiliului Național Bisericesc. În cadrul ședinței de lucru s-a aprobat, apoi, Apelul Adunării Naționale Bisericești pentru participarea la referendumul din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, intitulat „Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu!”, pentru a fi citit în toate bisericile în zilele de 30 septembrie și 1 octombrie. „Acest apel are două caracteristici: pastoral, întrucât în Adunarea Națională Bisericească sunt membri toți ierarhii Sfântului Sinod, și patriotic, deoarece clerul și mirenii sunt luptători patrioți. Nu vrem să facem un text detaliat, acestea s-au explicat și se explică, dar este mai mult un îndemn sau o mobilizare pentru o cauză sfântă”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, președintele Adunării Națio­nale Bisericești.

În sesiunea luărilor de cuvânt, președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a reliefat momentul istoric al Marii Uniri de la 1918 și faptul că Biserica a fost parte integrantă a acestui proces. „Foarte multă lume laudă pe intelectuali, alții poporul român, pe străini, Conferința de pace de la Paris, că ne-a recunoscut, dar lasă deo­parte faptul că Unirea s-a petrecut în cuget și în simțiri datorită rolului Bisericii, și este destul să ne uităm la exemplul Basarabiei, unde un preot, Alexe Mateevici, a scris «Limba noastră», sau în Transilvania, unde în toate parohiile s-a predicat ideea Marii Uniri cu vreo două-trei decenii înainte de Unire, iar preoții nu sfârșeau slujba de duminică până nu îndemnau oamenii să participe la făurirea României după principiul că soarele «pentru toți românii la Bucu­rești răsare».”

Prof. univ. Alexandru Arsene, reprezentantul Mitropoliei Basarabiei, a vorbit despre necesitatea reunirii României cu Basarabia și sprijinirii lucrării Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia de către societatea civilă prin educație.

Reunirea se poate realiza, a precizat Patriarhul României, însă este nevoie mai întâi de multă rugăciune, de unirea în cugete și simțiri și apoi și geografic, prin acordul Parlamentului de la Chi­șinău. De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat că Patriarhia Română a făcut pași spre această reîntregire prin canonizarea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, basarabean la origine, și prin alegerea a doi ierarhi pentru Episcopia de Bălți și Episcopia Basarabiei de Sud, la solicitarea clerului și credincioșilor din Mitropolia Basarabiei. „Noi sperăm că încetul cu încetul, când Dumnezeu creează condițiile propice pentru această reunificare, se va face. […] Nu e prea târziu, dar nici să așteptăm ca timpul să lucreze în mod magic. Noi trebuie să conlucrăm cu harul lui Dumnezeu ca să facem lucruri bune”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Pr. Vasile Oltean, directorul Muzeului din Șcheii Brașovului – Prima Școală Românească, a evidențiat nevoia elaborării unor manuale școlare care să „formeze”, nu să „deformeze”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române i-a îndemnat pe membrii noii Adunări Naționale Bisericești să promoveze activită­țile folositoare Bisericii și poporului român. „Fiecare membru în Adunarea Națională Bisericească, cleric și mirean, este un misionar. Contăm foarte mult pe dumneavoastră, prin prezența locală activă și mărturisitoare, pentru că, dacă demnitatea nu are acoperire în fapte concrete, nu este credibilă. Același lucru este valabil și pentru cler. Putem ține predici îngerești despre iubire, dar, dacă nu avem nici o cantină pentru săraci, nu mobilizăm ajutoare pentru bolnavi, nu-i apropiem pe oamenii singuri de Biserică, nu ajutăm pe cel care este în dezorientare și deznădejde, atunci predica nu este însoțită de fapte și nu este dinamică, lucrătoare. De aceea, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre credința lucrătoare prin iubire. Este cre­dința care schimbă situații dificile în binecuvântare, care schimbă stări sufletești, care vindecă, adică ridică și înnoiește viața omului. Avem mare nevoie de conlucrare și coresponsabilitate între cler și credincioșii mireni. Avem din ce în ce mai multă bucurie când vedem cum oamenii din sate construiesc biserici, ajută mănăstiri, școli, mai ales la început de an școlar. Mii de ghiozdane cu rechizite noi au fost oferite de către parohii tinerilor săraci la început de an școlar, unele în baza protocoalelor încheiate între parohie și școală, iar altele fără protocol, spontan. Aceasta arată că Biserica susține în continuare școala, unele eparhii chiar au donat bani și materiale pentru îmbună­tățirea spațiilor de la unitățile școlare. Investiția aceasta în edu­cație și sănătate este o investiție nu pe termen lung, ci pentru eternitate. Atât de mult suntem încurajați de Dumnezeu, câtă iubire arătăm față de semeni, și de aceea, pentru educație, investiția este pe termen mediu, lung și etern, deoarece tinerii educați în credință pot deveni nu numai cetățeni buni ai patriei pămân­t­ești, ci și cetățeni ai raiului, ai patriei cerești”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

La final, a fost rostită rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”, apoi a fost vizionat filmul documentar realizat de TRINITAS TV, intitulat „Contribuția Bisericii la realizarea Marii Uniri”. Fiecare participant a primit din partea Părintelui Patriarh Daniel câte un dar constând în cărți, DVD-uri și broșuri dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Lucrările Adunării Naționale Biseri­cești au fost precedate de Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, săvârșite la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhie­reu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, înconjurat de soborul de preoți și diaconi al catedralei.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns