Ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești

În Palatul Patriarhiei din București a avut loc miercuri, 20 februarie, ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. După lucrările comisiilor per­manente, au fost prezentate în ședință plenară referatele asupra Raportului general anual al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2018, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română (sinteză).

 

În deschiderea ședinței de lucru a organismului central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, a săvârșit o slujbă de Te Deum în Catedrala Patriarhală, în pre­zența ierarhilor Sfân­tului Sinod și a membrilor clerici și mireni ai Adunării Națio­nale Bise­ricești. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhid. protopsalt Mihail Bucă.

Ședința de lucru a Adunării Naționale Bisericești avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei. După citirea Apelului nominal de către secretarul general, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de deschidere, cu referire specială la rapor­tul-sinteză intitulat „Catedrală Națională și lucrare socială”.

„Acest raport prezintă în mod sintetic, concentrat, activitatea pastoral-liturgică și administrativă, cultural-misionară și social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române în «Anul omagial al unității de credință și de neam» și «Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918». Evenimentul cel mai important a fost sfințirea Altarului Catedralei Națio­nale, care reprezintă spiritualitatea românească și unește simbolic iubirea față de Dumnezeu a poporului român cu recu­noștința datorată eroilor neamului și înaintașilor. Catedrala a fost un simbol de cinstire deosebită din partea Bisericii a Centenarului Marii Uniri din 1918. […] Activitatea social-filantropică a Bisericii noastre la nivelul Patriarhiei Române a continuat și a avut o încărcătură deosebită, arătând că ne ocupăm nu numai de zidirea de locașuri sfinte, ci și de zidirea duhovnicească a Bisericii din sufletele oamenilor, prin educație, prin slujire liturgică și în mod deosebit prin opera filantropică. Pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2018, la nivelul Patriarhiei Române, a fost cheltuită suma de 114.142.717,61 lei. În această sumă nu intră cheltuielile privind o mulțime de activităţi caritabile ale parohiilor şi mănăstirilor în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor și săracilor, care nu au fost cuantificate financiar şi, ca atare, nici raportate sistematic centrelor eparhiale”, a evidențiat Preafericirea Sa.

După suspendarea ședinței plenare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a invitat pe membrii ­Adunării Naționale Bise­ri­cești să participe la ședin­țele comisiilor permanente repartizate în diferite saloane ale Palatului Patriarhiei: Comisia administrativ-juridică și de validare; Comisia socială și pentru comunicații media; Comisia culturală și educațio­nală; Comisia economică, bugetară și de patrimoniu imobiliar (bunuri bise­ricești); Comisia pentru românii ortodocși de peste hotare și pentru relații externe bisericești.

După întocmirea referatelor de către comisiile permanente, ședința plenară a fost reluată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, în cadrul căreia raportorii au prezentat rezultatele lucrărilor comisiilor. În continuare, au fost invitați să ia cuvântul mem­bri delegați de Adunările eparhiale din țară şi din vecinătatea graniţelor în Adunarea Națio­nală Bisericească.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulţumit tuturor membrilor Adunării Naţionale Bisericeşti prezenţi, raportorilor, precum şi celor care au redactat textele citite în cadrul întrunirii. „S-a făcut o prezentare de ansamblu a multor lucrări, iar toate acestea arată conştiinţa eclesială, responsabilitatea socială şi elanul misionar al Bisericii. Însă, în raport cu ceea ce mai este de făcut, adică în raport cu câtă lume ar mai trebui ajutată în domeniul activităţilor social-filantropice, construcţii şi reparaţii de biserici ş.a., mai avem foarte multe de făcut. În general, ne uităm la ce am făcut, ca să mulţumim lui Dumnezeu şi oamenilor şi îndată după aceea ne gândim câte mai avem de făcut, ce este încă necesar […]. Trebuie să ne încurajăm unii pe alţii, să ne ajutăm mai mult. Există posibilităţi de solidaritate mai mare între parohiile mai înstărite şi cele mai sărace, între eparhiile mai înstărite şi cele mai sărace. Aceste întâlniri ale noastre ne arată că avem nevoie de mai multă solidaritate”, a subliniat Întâi­stătătorul Bisericii noastre.

În urma supunerii la vot, au fost aprobate hotărârile ședinței.

Toţi cei prezenţi au primit, la ieşirea din Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, din partea Patriarhului României, mai multe cărţi apărute la Editurile Patriarhiei Române.

Ședința de constituire a Adunării Naționale Bisericești pentru legislatura 2018-2022 a avut loc în 29 septembrie 2018. Adunarea Naþionalã Biseri­ceascã este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns