Ședința anuală de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor

În Sala Sfântului Sinod din Reședința Patriarhală a avut loc sâmbătă, 9 februarie, ședința anuală de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucu­reștilor. Lucrările au fost precedate de slujba de Te Deum oficiată în Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Epis­cop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, a prezidat ședința de lucru și a prezentat raportul-sinteză privind activi­tățile desfășurate în Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2018, intitulat „Unitate națională și dinamică pastorală”.

În continuare, cinci comisii de lucru au examinat rapoartele primite de la sectoarele Adminis­trației eparhiale: Comisia adminis­trativ-biseri­cească; Comisia culturală și educațională; Comisia economică, bugetară și patrimonială; Comisia social-filantropică; Comisia organizatorică, juridică și de validare. Rapoartele examinate de comisii au fost apoi prezentate în plen. Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor a supus la vot rapoartele sectoarelor eparhiale, precum și raportul privind activitatea finan­ciar-contabilă desfășurată în anul 2018 și proiectul de buget pentru anul 2019. Aceasta a fost prima ședință anuală de lucru a noilor membri ai Adunării eparhiale, aleși pentru un mandat de 4 ani în primăvara anului trecut.

La ședința anuală de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat, alături de membrii Permanenței Consiliului eparhial, exarhii mănăstirilor și protoiereii celor 13 protopopiate din București și județele Ilfov și Prahova, precum și Prea­sfințiții Episcopi-vicari patriarhali Varlaam Ploieș­teanul și Ieronim Sinaitul. Conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, eco­no­mice și patrimoniale ale eparhiei. Ea este alcătuită din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns