În Sala Sfântului Sinod din Reședința Patriarhală a avut loc sâmbătă, 9 februarie, ședința anuală de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucu­reștilor. Lucrările au fost precedate de slujba de Te Deum oficiată în Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Epis­cop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, a prezidat ședința de lucru și a prezentat raportul-sinteză privind activi­tățile desfășurate în Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2018, intitulat „Unitate națională și dinamică pastorală”.

În continuare, cinci comisii de lucru au examinat rapoartele primite de la sectoarele Adminis­trației eparhiale: Comisia adminis­trativ-biseri­cească; Comisia culturală și educațională; Comisia economică, bugetară și patrimonială; Comisia social-filantropică; Comisia organizatorică, juridică și de validare. Rapoartele examinate de comisii au fost apoi prezentate în plen. Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor a supus la vot rapoartele sectoarelor eparhiale, precum și raportul privind activitatea finan­ciar-contabilă desfășurată în anul 2018 și proiectul de buget pentru anul 2019. Aceasta a fost prima ședință anuală de lucru a noilor membri ai Adunării eparhiale, aleși pentru un mandat de 4 ani în primăvara anului trecut.

La ședința anuală de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat, alături de membrii Permanenței Consiliului eparhial, exarhii mănăstirilor și protoiereii celor 13 protopopiate din București și județele Ilfov și Prahova, precum și Prea­sfințiții Episcopi-vicari patriarhali Varlaam Ploieș­teanul și Ieronim Sinaitul. Conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, eco­no­mice și patrimoniale ale eparhiei. Ea este alcătuită din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter