În Sala Sfântului Sinod din Reședința Patriarhală, membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au întrunit sâmbătă, 1 februarie 2020, în ședință de lucru. Lucrările au fost precedate de slujba de Te Deum oficiată în Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

 

Ședința anuală a Adunării eparhiale a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a prezentat raportul general privind activitățile desfășurate în Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2019, intitulat „Valori perene și probleme prezente ale satului românesc”.  Întâlnirea a continuat la nivelul comisiilor de lucru pentru examinarea rapoartelor primite de la sectoarele Administrației eparhiale: ­Comisia administrativ-biseri­cească; ­Comisia culturală și educațională; ­Comisia economică, bugetară și patrimonială; Comisia social-filantropică și Comisia organizatorică, juridică și de validare.

În paralel cu lucrările comisiilor, în Sala Sinodală a avut loc o ședință de lucru cu părinții protopopi, care au prezentat câte un scurt raport cu propuneri de proiecte și programe pentru anul 2020, în conformitate cu tematica Anului omagial al pastorației părinților și ­copiilor și a Anului comemorativ al ­filantropilor ortodocși români.

Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor a supus la vot rapoartele prezentate, raportul privind activitatea financiar-contabilă desfășurată pe anul 2019 și proiectul de buget pentru anul 2020.

La ședința anuală de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucu­reștilor au participat Preasfințiții Episcopi-vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Ieronim Sinaitul, membrii Permanenței Consiliului eparhial, exarhii mănăstirilor, precum și protoiereii celor 13 protopopiate din București și din județele Ilfov și Prahova.

Conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este ­organismul deliberativ pentru toate ­problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Aceasta se compune din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credin­cioșilor mireni, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni.

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter