Sărbătoarea Învierii Domnului pe Colina Bucuriei

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost sărbătorită pe Dealul Patriarhiei prin săvârşirea rânduielilor liturgice speciale, specifice acestei perioade.

 

Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost adusă în ţara noastră în ajunul Sfintelor Paşti, anul acesta, de către părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile ­Sfinte. Lumina de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost întâmpinată pe Aeroportul Internaţional Otopeni
de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei ­Bucureştilor, iar la Catedrala Patriarhală de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfinţiţii Părinţi Episcopi-vicari ­patriarhali Varlaam Ploieşteanul şi ­Ieronim Sinaitul.

Odată ajunsă în România, pe Aeropor­tul Internaţional Otopeni, Lumina Sfântă a fost oferită, ca de obicei, delegaţiilor eparhiilor Patriarhiei Române. Apoi, ­centrele eparhiale au distribuit-o tuturor parohiilor prin protopopiate.

În cuvântul de învăţătură rostit la ­Catedrala Patriarhală, Întâistătătorul ­Bisericii noastre a reliefat că Lumina lină este Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. „Aşa cum s-a auzit în cântarea pe care au ­cântat-o cei de la strană, «Lumină lină a sfintei slave» – una dintre cele mai vechi cântări ale Bisericii Ortodoxe, din secolul al III-lea -, Hristos Domnul este Lumina lină. Această cântare ne arată că ­Dumnezeu, Care în Sine este Lumina ­inaccesibilă sau neapropiată, S-a făcut pentru noi Lumină lină, întrupându-Se, adică făcându-Se tocmai ceea ce iubea, făcân­du-Se Om. El a vieţuit printre oameni şi le-a ară­tat destinaţia lor ultimă, şi anume nu mormântul, ci viaţa veşnică din Împărăţia Preasfin­tei Treimi. Această Lumină lină, blândă, dulce este Însuşi Hristos, Care a zis despre Sine: «Eu sunt Lumina lumii»”, a explicat Preafericirea Sa.

În continuare, Patriarhul României a precizat că Sfânta Lumină se ridică din piatra de pe Mormântul Mântuitorului Iisus Hristos ca urmare a rugăciunii pe care Patriarhul Ierusalimului o rosteşte deasupra acesteia. „Lumina aceasta lină care vine în mod minunat în fiecare an reprezintă o mângâiere, o bucurie şi o pace care vin de la Hristos Însuşi, pentru a arăta iubirea Sa şi preţuirea Sa faţă de cei care-L caută pe El, cred în El şi Îl iubesc pe El (…). Considerăm că binecuvântarea aceasta este cu atât mai încurajatoare şi mai folositoare cu cât astăzi lumea este greu încercată prin această pandemie”, a arătat Părintele Patriarh Daniel.

Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulţumit părintelui arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, pentru aducerea în România a Sfintei Lumini de la Ierusalim.

Slujba Învierii Domnului pe Colina Bucuriei

Cu un ceas înainte de Duminica ­Sfintelor Paşti, credincioşii bucureşteni şi pelerinii care au urcat Colina Bucuriei pentru a participa la slujba Învierii Mântuitorului Iisus Hristos au fost întâmpinaţi de voluntari ai Patriarhiei Române care le-au oferit pachete cu pâine sfinţită stropită cu vin, cunoscută ca „Sfintele Paşti”, şi i-au îndrumat către locurile amenajate pe esplanada Catedralei Patriarhale, unde au fost aşezate aproximativ 500 de scaune pentru îndeplinirea recomandărilor ­igienico-sanitare ale autorităţilor.

La miezul nopţii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Sfânta Lumină din pridvorul Reşedinţei Patriarhale, intonând de trei ori invitaţia „Veniţi de primiţi lumină!”, aceasta fiind primită mai întâi de Preasfinţul Părinte Varlaam ­Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, dimpreună cu slujitorii Catedralei Patriarhale. Aceştia din urmă au împărţit Sfânta Lumină credincioşilor, care au fost îndemnaţi să rămână la locurile lor. Preoţii şi diaconii purtători ai făcliilor cu Sfânta Lumină au coborât în continuare Dealul Patriarhiei, oferind lumina care s-a pogorât la Ierusalim şi credincioşilor care au ­urmărit slujba din acest loc.

La finalul slujbei proclamării Învierii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat pelerinilor salutul tradiţional „Hristos a înviat!” şi a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat diferenţa dintre Învierea Mântuitorului şi învierile altor persoane menţionate în Sfânta ­Scriptură. „Învierea Mântuitorului Iisus Hristos nu este reanimarea unui cadavru. Nu este revenirea la viaţa pământească, aşa cum a fost învierea lui Lazăr, ci ­Învierea Domnului Hristos este o trecere, un Paști. Este o trecere dincolo de moarte, nu o revenire la viaţa pământească amestecată cu moartea. Mântuitorul înviat din morţi, deşi S-a arătat ucenicilor Săi în diferite momente şi în diferite locuri, de zece ori până la Înălţarea Sa întru slavă, totuşi El S-a arătat când şi cum voia. Trupul Lui cel înviat din morţi trecea prin uşile încuiate, ceea ce înseamnă că Iisus Hristos Cel înviat din morţi nu mai este supus determinismelor spaţiului şi timpului”, a spus Preafericirea Sa.

Apoi, membri ai Grupului psaltic „Tronos“ au interpretat Canonul Învierii, alcătuire poetică a Sfântului Ioan Damaschin, ­împreună cu celelalte cântări ale Utreniei pascale.

Sfânta Liturghie pascală la Patriarhie

În continuare, soborul de arhierei, preoţi şi diaconi, sub protia Preafericitului ­Părinte Patriarh Daniel, a săvârşit Sfânta Liturghie pascală la Altarul amenajat în pridvorul Reşedinţei Patriarhale.

La finalul Sfintei Liturghii, Întâi­stătătorul Bisericii noastre a adresat ­credincioşilor prezenţi un cuvânt de ­binecuvântare, în care şi-a manifestat recunoştinţa pentru modul în care aceştia au participat la Sfânta Liturghie, ­respectând atât solemnitatea sfintei slujbe, cât şi recomandările igienico-sanitare ale autorităţilor. Totodată, Preafericitul ­Părinte Patriarh Daniel a mulţumit ­tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui eveniment: Prea­sfin­ţiţilor Părinţi Episcopi-vicari Varlaam ­Ploieşteanul şi Timotei Prahoveanul, împre­ună-slujitori la Sfânta Liturghie, părintelui arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, ­Superiorul Aşezămintelor Româneşti la Locurile Sfinte, soborului de slujitori ai Catedralei Patriarhale, Coralei „Nicolae Lungu” şi Grupului psaltic „Tronos”, care au interpretat cântările pascale şi au oferit răspunsurile la strană în cadrul sfintelor slujbe, Primăriei Municipiului ­Bucureşti, Poliţiei Române, Brigăzii ­Rutiere a Capitalei, Jandarmeriei Române, Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţiei Locale Sector 4.

La plecare, credincioşii şi pelerinii au primit un „pachet pascal” conţinând un exemplar din Pastorala Preafericirii Sale la praznicul Învierii Domnului din anul 2021, o iconiţă cu Învierea Domnului, un ou roşu şi o bucată de pască.

Vecernia misionară din prima zi de Paști la Catedrala Patriarhală

În prima zi de Paști, în toate bisericile din Patriarhia Română a fost săvâr­șită, la orele amiezii, slujba Vecerniei Învierii Domnului, numită în popor „A doua Înviere”. La Catedrala Patriarhală din București, aceasta a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfinţitul Părinte Varlaam ­Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Epis­cop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurați de un sobor de preoți și ­diaconi.

În cadrul slujbei Vecerniei Învierii a fost citită pericopa evanghelică de la Ioan 20, 19-25. Potrivit tradiției, pasajul biblic a fost lecturat în șapte limbi: română, greacă, latină, ebraică, italiană, engleză și spaniolă.

În cuvântul de învățătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit mai întâi despre însemnătatea citirii în mai multe graiuri a textului evanghelic: „Această tradiție a Bisericii noastre de a citi Evanghelia de la «A doua Înviere» în mai multe limbi ne arată că Evanghelia lui Hristos, vestea cea bună a ­Învierii Sale, privește pe toate popoarele. Nu este adresată doar poporului ales, ci tuturor, deoarece Dumnezeu dorește ca «toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină» (I Timotei 2, 4). Evanghelia se va propovădui de către Apostoli după Pogorârea Duhului Sfânt, când ei înșiși au primit darul de a vesti în mai multe limbi străine. Se va propovădui la toate popoarele pentru că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și dorește ca toți să se pocăiască de ­păcatele lor, să primească iertarea și să dobândească Împărăția iubirii Prea­sfintei Treimi”.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a explicat sensurile pericopei lecturate, arătând care este motivul pentru care a fost rânduită citirea acestui pasaj evanghelic și tâlcuind apoi cuvintele ­Mântuitorului.

În cadrul slujbelor, răspunsurile ­liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul protopsalt Mihail Bucă, și de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, condusă de părintele conf. univ. dr. Stelian Ionaşcu.