Sărbătoare şi binecuvântare la Madrid

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la împlinirea a 35 de ani de la înființarea Parohiei ortodoxe Române „Prea­sfânta Fecioară Maria“ din Madrid, Spania, 21 noiembrie 2015

 

„Fraților, bucurați-vă!
Desă­vâr­șiți-vă, mângâiați-vă,
fiți uniți în cuget, trăiți în pace,
iar Dumnezeul dragostei
şi al păcii va fi cu voi!“
(2 Corinteni 13, 11)

 

Cu multă bucurie, ne adresăm tuturor creștinilor ortodocși români din Madrid, la împlinirea a 35 de ani de la recunoașterea oficială a primei parohii ortodoxe românești din Spania (1980-2015), aflată sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioara Maria.

Acest eveniment binecuvântat ne oferă prilejul să constatăm vrednicia românilor care, deși departe de țară, s-au străduit să păstreze credința ortodoxă strămoșească, identitatea şi cultura românească.

Astfel, prima comunitate care s-a închegat la Madrid, în jurul părintelui Teofil Moldovan, a fost recunoscută de Patriarhia Română încă de la înființare, în anul 1979, când vrednicul de pomenire Patriarhul Iustin Moisescu a binecuvântat înființarea primei parohii ortodoxe româ­nești din Spania, apreciind eforturile depuse în acest sens de credincioșii români din Madrid. Autoritățile spaniole au recunoscut oficial această parohie în anul 1980.

Unii dintre membrii parohiei fac parte din rândul exilului românesc, cauzat de suferințele pe care le-au îndurat în timpul regimului comunist ateu. Iar după anul 1990 mulți români au emigrat din cauza greutăților financiare cu care s-au confruntat în țară.

În acest sens, datorită creș­terii semnificative a numărului de ortodocși români în Spania, s-a simțit tot mai mult nevoia unei organizări bisericești corespunzătoare. Prin urmare, în 22 octombrie 2007, la propunerea noastră, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înființarea unei epis-copii pentru românii din Spania şi Portugalia, cu sediul la Madrid, pentru a răspunde nevoilor spirituale şi a reprezenta comunitățile româ­nești în faţa autorităților de stat din Spania și Portugalia. În data de 5 martie 2008, Sfântul Sinod a ales în demnitatea de ierarh al acestei eparhii pe Preasfințitul Părinte Timotei Lauran.

Parohia „Preasfânta Fecioară Maria“ din Madrid, prin părintele Teofil Moldovan, păstorul duhovnicesc al multor credincioși ortodocși români stabiliți în Madrid, contribuie semnificativ la construirea ansamblului Catedralei Episcopale a românilor din Madrid, care va cuprinde şi sediul administrativ al episcopiei, Reședința episcopală, un centru social şi o școală pentru copiii din comunitatea românească. Toate acestea fiind edificate pe terenul și cu sprijinul constant al Parohiei „Preasfânta Fecioară Maria“ din Madrid. Aceasta este o dovadă de maturitate a unei comunități de români ortodocși bine închegată, care, în pofida trecerii anilor, se menține tânără, entuziastă și statornică în credință, în frunte cu păstorul ei, părintele prof. dr. Teofil Moldovan.

Astăzi, în diaspora română, biserica devine locul unde românii își păstrează adevărata identitate spirituală. Dorul de casă, de tradițiile şi obiceiurile româ­nești, de mărturisirea comună a dreptei credințe îi aduce pe românii din diasporă în biserica în care se slujește în limba maternă, se exprimă identitatea lor etnică şi confesională, dar şi comuniunea cu românii din ţară şi de pretutindeni.

De aceea, iubiţi români ortodocşi din Madrid, vă îndemnăm părintește să sporiți dragostea creștină şi conlucrarea frățească, astfel încât munca sau studiul departe de țară, în străinătate, să nu devină îndepărtare sau înstrăinare spirituală a unora față de alții.

Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la recunoașterea oficială a Parohiei „Preasfânta Fecioară Maria“ din Madrid, felicităm pe Preasfințitul Părinte Timotei al Spaniei şi Portugaliei şi pe părintele Teofil Moldovan pentru lucrarea lor pastorală şi misionară, de păstrare şi cultivare a credinței creștine ortodoxe, a spiritualităţii şi identității româ­nești. De asemenea, ne rugăm Milostivului Dumnezeu să dăruiască tuturor credincioşilor români, enoriași ai acestei parohii, sănătate şi mântuire, pace şi fericire, dimpreună cu bucuria de a-şi păstra totdeauna credința creștină ortodoxă şi spiritualitatea românească!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns