S-au încheiat lucrările Comisiei interortodoxe speciale pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe

În ziua de marţi, 21 aprilie 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit la Reşe­dinţa Patriarhală pe Înaltpreas­finţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târ­go­viştei şi Exarh patriarhal, care a prezentat raportul privind înche­ie­rea lucrărilor Comisiei inter­orto­doxe speciale pentru pre­gătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Aceas­tă comisie a fost înfiinţată prin hotărârea Sinaxei Întâistă­tătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, din luna martie 2014, şi a avut mandatul de a revizui trei dintre textele adoptate de cea de a III-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală (1986) şi de a superviza alte trei texte adoptate de cea de a II-a Conferinţă Panor­to­doxă Presinodală (1982).

La aceas­tă comisie, care şi-a desfă­şu­rat activitatea pe parcursul a trei întruniri (29 septembrie-4 octombrie 2014; 16-21 februarie şi 29 martie-
3 aprilie 2015), la Centrul Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, Elveţia, Biseri­ca Ortodoxă Română a fost re­pre­zentată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, însoţit de pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, consilier patriarhal onorific. Pregă­ti­rea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe va urma eta­pele prevăzute în cadrul Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, din luna martie 2014.
(Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bi­se­riceşti externe şi Biroul de pre­să al Patriarhiei Române)

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns