În ziua de marţi, 21 aprilie 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit la Reşe­dinţa Patriarhală pe Înaltpreas­finţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târ­go­viştei şi Exarh patriarhal, care a prezentat raportul privind înche­ie­rea lucrărilor Comisiei inter­orto­doxe speciale pentru pre­gătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Aceas­tă comisie a fost înfiinţată prin hotărârea Sinaxei Întâistă­tătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, din luna martie 2014, şi a avut mandatul de a revizui trei dintre textele adoptate de cea de a III-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală (1986) şi de a superviza alte trei texte adoptate de cea de a II-a Conferinţă Panor­to­doxă Presinodală (1982).

La aceas­tă comisie, care şi-a desfă­şu­rat activitatea pe parcursul a trei întruniri (29 septembrie-4 octombrie 2014; 16-21 februarie şi 29 martie-
3 aprilie 2015), la Centrul Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, Elveţia, Biseri­ca Ortodoxă Română a fost re­pre­zentată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, însoţit de pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, consilier patriarhal onorific. Pregă­ti­rea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe va urma eta­pele prevăzute în cadrul Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, din luna martie 2014.
(Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bi­se­riceşti externe şi Biroul de pre­să al Patriarhiei Române)

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter