Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, a prezidat sâmbătă, 25 aprilie, şedinţa de constituire a Protopopiatului Germaniei de Est. A doua zi, duminică, 26 aprilie, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim s-a aflat în mijlocul credincioşilor din Leipzig şi al preoţilor de la parohiile din această zonă.
În cadrul şedinţei de constituire a Protopopiatului Germaniei de Est, din data de 25 aprilie, s-au discutat diferite probleme pastorale ce vizează această zonă a Germaniei. „În primul rând, s-a reaccentuat importanţa construirii sau achiziţionării de locaşuri de cult proprii. Un exemplu grăitor în acest sens este dat de Parohia Ortodoxă «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil» din Berlin, care depune eforturi deosebite pentru înfrumuseţarea bisericii construite în stil ştefanian. Construirea acestei biserici a fost începută de vrednicul de pomenire preot Constantin Mihoc. De asemenea, parohia din Leipzig a reuşit anul acesta achiziţionarea unui complex în care se va amenaja o biserică după tradiţia ortodoxă“, a declarat ierom. Athanasie Ulea, parohul Parohiei Ortodoxe Române din Chemnitz, Germania.
În cadrul şedinţei, tinerii preoţi din parohiile nou-înfiinţate au putut afla sfaturi importante cu privire la pastoraţia din diasporă. Un accent s-a pus pe cateheza care trebuie intensificată mai ales în vederea primirii Sfintei Taine a Botezului sau a celei a Cununiei. O altă problemă discutată în cadrul şedinţei a fost aceea a incinerării, o practică răspândită foarte mult în Germania. S-a reamintit aspectul sacru al trupului uman, care se păstrează chiar şi după moarte: o distrugere brutală a corpului nesocoteşte rolul acestuia de templu al Duhului Sfânt. De asemenea, s-a discutat despre dificultatea unei pastoraţii ortodoxe într-o zonă în care ateismul este foarte accentuat, unde aproximativ 80% din populaţie nu este botezată.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter